0

Giáo án âm nhạc lớp 3

25 504 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:22

**** Thứ ngày t háng năm 2011( 3A) Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B) Tuần 22 Ôn tập bài hát:Cùng múa hát dới trăng Giới thiệu khuông nhạc và khóa Son I.Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa. - (Đối với HS năng khiếu: Biết khuông nhạc, khóa Son và các nốt trên khuông.) II.Đồ dùng day học: - Đàn Oocgan và bộ gõ. - Bảng phụ kẻ sẵn Khuông nhạc, khóa Son. III.Hoạt động dạy học: Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định tổ chức: - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2.Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Cùng múa hát dới trăng. (15 phút) - Gọi 2 HS lên bảng hát bài Cùng múa hát dới trăng. - GV nhận xét đánh giá. - GV giới thiệu nội dung tiết học. PP Trực quan,thuyết trình,làm mẫu. - Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát, tác giả ? - GV đàn luyện thanh. - GV hớng dẫn HS ôn hát và thể hiện tính chất vui tơi, nhịp nhàng. Có thể chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm hát 2 - 2 HS thực hiện. - HS lắng nghe - HS theo dõi. - HS trả lời . - HS luyện thanh, - Cả lớp ôn lại bài hát theo hớng dẫn. Hoạt động 2 : Giới thiệu khuông nhạc và khóa Son. (15 phút) 3.Củng cố dặn dò: (2 phút) câu. Các câu còn lại cả lớp cùng hát. - Hớng dẫn HS hát hòa giọng, nhắc HS không hát quá to để tránh lạc giọng. - Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp 3 : Phách mạnh vỗ xuống bàn, hai phách nhẹ vỗ tay vào nhau. Thực hiện thật đều đặn và nhịp nhàng. - GV nhận xét ,chỉnh sửa. - GV treo bảng phụ và giới thiệu : 1. Khuông nhạc : gồm 5 dòng kẻ nằm ngang song song và cách đều nhau. Giữa 2 dòng kẻ tạo thành một khe ( có tất cả 4 khe ). Số thứ tự của dòng và khe đợc tính từ dới lên trên. 2. Khóa Son : đợc đặt ở đầu khuông nhạc, nốt Son nằm ở dòng kẻ thứ 2. - Hớng dẫn HS nhận biết các nốt trên khuông nhạc khóa Son : GV chỉ vào bảng phụ ghi sẵn vị trí thứ tự các nốt : Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si trên khuông nhạc để giới thiệu cho HS. Trò chơi : Cho HS thực hiện trò chơi tập nhận biết các nốt trên khuông nhạc bằng cách chỉ vào từng nốt để HS nói tên nốt. - GV cho cả lớp hát đồng thanh lại bài hát Cùng múa hát dới trăng kết hợp vỗ tay theo phách. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS : Về nhà học thuộc bài hát Cùng múa hát dới trăng, tập nhận biết các nốt trên khuông nhạc. - Hát đồng thanh, dãy, nhóm,cá nhân. - HS thực hiện. - HS theo dõi và ghi nhớ. - HS ghi nhớ. - Nhận biết các nốt trên khuông nhạc khóa Son. - Tham gia trò chơi nhận biết các nốt nhạc theo hớng dẫn. - Hát tập thể. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Thứ ngày t háng năm 2011( 3A) Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B) Tuần 23 Giới thiệu một số hình nốt nhạc Bài đọc thêm:Du Bá Nha Chung Tử Kì. I.Mục tiêu: - Tập biểu diễn một số bài đã học. - Biết nội dung câu chuyện. - (Đối với HS năng khiếu:Nhận biết một số hình nốt nhạc .Tập viết các hình nốt nhạc.) - Qua câu chuyện Du Bá Nha- Chung Tử Kì giáo dục HS lòng say mê âm nhạc. II.Đồ dùng day học : - Đàn Oocgan và bộ gõ. - Bảng phụ ghi hình nốt . III.Hoạt động dạy học: Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định tổ chức: - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu một số hình nốt nhạc. (8 phút) Hoạt động 2 : Tập viết các hình nốt nhạc.(12 phút) - 2 HS trình bày bài hát Cùng múa hát dới trăng. - GV nhận xét,đánh giá. - GV giới thiệu nội dung tiết học. PP Trực quan ,thuyết trình. - GV treo bảng phụ ghi sẵn các hình để giới thiệu cho HS : Trong Âm nhạc để ghi chép độ dài, ngắn của âm thanh, ngời ta dùng các hình nốt nhạc sau : + Hình nốt trắng. + Hình nốt đen. + Hình nốt móc đơn. + Hình nốt móc kép. + Dấu lặng đơn. + Dấu lặng đen. - GV chỉ vào từng hình nốt và yêu cầu HS nhắc lại đúng các hình nốt nhạc vừa đợc giới thiệu. - Sau khi giới thiệu các hình nốt GV h- ớng dẫn HS luyện viết các hình nốt vào vở. - GV có thể quy định cách viết và kích - 2 HS thực hiện. - HS lắng nghe - HS theo dõi. - HS lắng nghe. - HS chú ý và ghi nhớ. - HS nhắc lại các hình nốt đã học theo yêu cầu của GV. - HS viết hình nốt nhạc. - HS thực hiện theo h- Hoạt động 3 : Kể chuyện âm nhạc:Du Bá Nha-Chung Tử Kì.(10 phút) 3.Củng cố dặn dò: (2 phút) cỡ từng nốt trong vở cho thống nhất. + Phần nốt: Hình bầu dục 1 ô li. + Phần đuôi mắt: Cao 3 ô li. Tổng độ cao nốt nhạc:4 ô li. - GV theo dõi và hớng dẫn HS trong quá trình viết để giúp HS viết đúng các hình nốt đúng và đẹp. - Chấm và nhận xét một số vở của HS. - GV kể lại câu chuyện trong SGK. Đặt một vài câu hỏi: + Du Bá Nha nổi tiếng về tài gì ? + Chung Tử Kì là ai ? Cả hai ngời có điểm gì chung ? +Khi Tử Kì mất,Bá Nha nghĩ gì? +Ông đã làm gì khi nghĩ rằng không còn bạn tri âm ,tri kỉ nữa? - Kết luận : Ai cũng có thể nghe nhạc, nhng để hiểu và cảm nhận đợc - Nhận xét chung. - Dặn HS về ôn lại bài hát vừa học ớng dẫn. - HS tiếp thu. - HS lắng nghe. - HS trả lời. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Thứ ngày t háng năm 2011( 3A) Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B) Tuần 24 Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trờng em, Cùng múa hát dới trăng. Tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông. I.Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 2 bài hát. - Tập biểu diễn bài hát. -(Đối với HS năng khiếu:Biết hát đúng giai điệu và lời ca của 2 bài hát.Biết gọi tên nốt trên khuông nhạc.) - Qua tiết học, HS tham gia biểu diễn và hoạt động trò chơi thật tích cực, sôi nổi. II.Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ có kẻ sẵn khuông nhạc. - Chuẩn bị kĩ trò chơi để hớng dẫn cho HS tham gia. - Đàn Oocgan và bộ gõ. III.Hoạt động dạy học: Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định tổ chức: - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2. Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Em yêu trờng em. (10 phút) Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát Cùng múa hát dới trăng. (10 phút) - Nhắc HS t thế ngồi ngay ngắn. - Đan xen. - GV giới thiệu nội dung tiết học. PP Ôn luyện. - GV đàn luyện thanh. - Cả lớp ôn lại bài hát, GV đệm đàn.Nhắc HS chú ý phát âm rõ lời, gọn tiếng. Hát thể hiện tính chất vui tơi, nhịp nhàng. - Hớng dẫn HS ôn hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Hớng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ họa nhịp ngàng theo bài hát. - Mời từng nhóm, dãy hoặc cá nhân lên biểu diễn hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động phụ họa nhịp nhàng. - GV nhận xét,chỉnh sửa. - Cho HS ôn hát bằng những hình thức: Hát đồng thanh, hát theo dãy, nhóm. cá nhân, hát nối tiếp. - Hớng dẫn gõ đệm theo nhịp : phách 1 ( phách mạnh ) vỗ xuống bàn ; phách 2,3 ( hai phách nhẹ ) vỗ 2 cái. Thực hiện đều đặn, nhịp nhàng. - Chia lớp thành hai dãy ( 2 nhóm ), một bên hát, một bên gõ đệm theo nhịp và đổi lại. - Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động nhịp nhàng theo nhịp 3 ( nhún chân, nghiêng nhẹ ngời bên trái, phải theo nhịp ). - HS thực hiện - HS lắng nghe - HS luyện thanh. - Ôn hát theo hớng dẫn : Hát đồng thanh, theo dãy, nhóm,cá nhân. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Hát kết hợp vận động phụ họa. - Từng nhóm, dãy hoặc cá nhân lên biểu diễn. - HS ôn hát theo hớng dẫn của GV. - Thực hiện theo hớng dẫn. - Chia hai dãy, một bên hát, một bên gõ đệm theo nhịp. Đổi ngợc lại. - Hát kết hợp vận động nhịp nhàng theo nhịp 3. Hoạt động 3 : Tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông. (10 phút) 3.Củng cố dặn dò: (2 phút) 1. Ôn tên nốt và vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc khóa Son : + Để ghi độ cao thấp, dài ngắn của âm thanh trong âm nhạc, ngời ta dùng tên các nốt : Đô- Rê- Mi- Pha- Son La Si. + Các nốt đợc đặt theo thứ tự ở dòng và khe của khuông nhạc. 2. Ôn hình nốt : Để ghi độ dài, ngắn của âm thanh, ngời ta dùng các hình nốt ( nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn mà các em đã đợc học ). 3. Giới thiệu nốt nhạc : gồm tên nốt và hình nốt. - GV lần lợt giới thiệu cách gọi tên từng nốt nhạc trên khuông theo hình nốt. Ví dụ : + Hình nốt trắng nằm ở dòng kẻ thứ 2 đọc là : nốt Son trắng. + Hình nốt đen nằm ở dòng thứ 2 : nốt Son đen. + Hình nốt móc đơn nằm ở dòng thứ 2: nốt móc đơn. - Cho HS tham gia trò chơi Nói đúng tên nốt : GV chỉ trên bảng phụ các nốt nhạc khác và cho HS luyện tập nói tên các nốt nhạc trên khuông đúng với hình nốt. Dãy nào có nhiều cá nhân nói đúng tên nốt nhạc, ghi đợc nhiều điểm hơn, dãy đó sẽ thắng. - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò HS về nhà ôn bài. - HS ôn nhớ tên nốt và vị trí các nốt trên khuông nhạc khóa Son. - Ôn nhớ các hình nốt đã học. - HS lắng nghe và theo dõi phần giới thiệu trên bảng phụ. - Tập đọc theo để nhớ cách gọi tên các nốt nhạc theo hình nốt. - Tham gia trò chơi theo hớng dẫn. - HS lắng nghe - HS ghi nhớ. Thứ ngày t háng năm 2011( 3A) Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B) Tuần 25 Học bài hát: Chị Ong Nâu và em bé. I.Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và lời ca. - HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. -(Đối với HS năng khiếu :Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca,theo nhịp.) II.Đồ dùng dạy học: - Đàn phím và bộ gõ. III.Các hoạt động dạy học: Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định tổ chức: - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2.Bài mới: Hoạt động 1: Dạy hát. bài Chị Ong Nâu và em bé. (20 phút) Hoạt động 2 :Hát kết hợp gõ đệm. (10 phút) - Yêu cầu HS lên bảng nêu các hình nốt và minh họa ở bảng . - GV nhận xét ,đánh giá. - GV giới thiệu nội dung tiết học. PP Trực quan ,thuyết trình ,làm mẫu. - GV giới thiệu nội dung ,tác giả bài hát. - GV hát mẫu. - Đọc lời ca theo tiết tấu. - GV đàn thang 5 âm. - Dạy hát từng câu : Mỗi câu đàn 2 3 lần cho HS hát ,dạy từng câu nối tiếp cho đến hết bài. - Chú ý các tiếng có luyến trong bài:Chú Gà Trống,ông Mặt Trời ,GV h- ớng dẫn kĩ để HS hát đúng yêu cầu. - Tập xong cho HS hát nhiều lần để thuộc lời đúng giai điệu. Luyện tập theo dãy, bàn, tổ, nhóm. - GV theo dõi ,chỉnh sửa. PP làm mẫu. - GV hớng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp (GV làm mẫu) Chị Ong Nâu nâu nâu nâu x x - Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Chị Ong Nâu nâu nâu nâu x x x x x x - Lu ý :HS hát nhấn vào các phách - 2 HS lên bảng thực hiện. - HS lắng nghe - HS lắng nghe. - HS theo dõi. - HS lắng nghe. - Đọc lời ca. - HS luyện thanh. - HS tập hát từng câu theo hớng dẫn. - Hát cả bài với nhiều hình thức:nhóm, tổ, dãy , bàn cá nhân. - HS lắng nghe. - HS theo dõi. - HS hát kết hợp gõ đệm. - HS lắng nghe. 3.Củng cố dặn dò: (2 phút) mạnh của nhịp 2 và gõ đệm đúng yêu cầu. - GV theo dõi giúp đỡ những HS yếu ch- a gõ đợc . - Cho HS hát lại toàn bài kết hợp gõ phách. - Nhận xét chung - Dặn HS về ôn lại bài hát vừa học - HS tiếp thu. - Hát tập thể. - HS lắng nghe - HS ghi nhớ Thứ ngày t háng năm 2011( 3A) Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B) Tuần 26 Ôn tập bài hát: Chị Ong Nâu và em bé. Nghe nhạc I.Mục tiêu: - HS hát theo giai điệu và lời ca của bài hát Chị Ong Nâu và em bé. - HS biết hát kết hợp vận động phụ họa. - Qua nghe nhạc, HS biết thêm một bài hát thiếu nhi. II.Đồ dùng dạy học: - Đàn Oocgan và bộ gõ. III.Hoạt động dạy học: Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định tổ chức: - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2. Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Chị Ong Nâu và em bé (10 phút) Hoạt động 2 :Hát kết hợp vận động phụ họa.(15 phút) Hoạt động 3 : Nghe nhạc(7 phút) 3.Củng cố dặn dò; (2 phút) - Yêu cầu HS hát bài Chị Ong Nâu và em bé. - GV đánh giá ,nhận xét. - GV giới thiệu bài và ghi đề. PP Ôn luyện. - GV đàn mẫu luyện thanh. - Hớng dẫn HS ôn bài hát thể hiện tính chất vui tơi trong sáng. - Hớng dẫn HS ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm theo phách tiết tấu. - GV chỉ định HS trình bày trớc lớp bằng nhiều hình thức.(Tổ ,nhóm ,cá nhân.) - GV vừa hát vừa làm mẫu cho HS. Câu 1,2 : Giang 2 tay ra 2 bên làm động tác chim vỗ cánh, hai chân nhũn nhịp nhàng. Câu 3 : Động tác gà gáy. Câu 4,5 : Đa 2 tay lên quá đầu rồi chuyển sang động tác chim vỗ cánh. Câu 6,7 : Tay trái chống hông, tay phải chỉ sang 2 bên. Ngợc lại. Câu 8,9 : Nh câu 1,2. Câu 10, 11 : 2 tay chéo trớc ngực, đầu nghiêng. - Cho HS nghe bài hát Em là bông hồng nhỏ ( Trịnh Công Sơn ). - GV đặt câu hỏi: +Em hãy phát biểu cảm nhận của em về bài hát. + Nhịp điệu nhanh hay chậm ,vui tơi sôi nổi hay êm dịu nhẹ nhàng. - Cho HS hát lại toàn bài. - Nhận xét chung. - Dặn HS về ôn luyện bài hát. - 2 HS thực hiện. - 2 HS nhận xét. - HS lắng nghe. - HS theo dõi. - HS luyện thanh - HS thực hiện. - HS hát kết hợp gõ đệm. - Hát với nhiều hình thức: Tổ,nhóm,cá nhân. - Tập vận động theo hớng dẫn của GV. - Nghe nhạc. - HS trả lời. - Hát tập thể. - HS lắng nghe - HS ghi nhớ. [...]... khuông nhạc bàn chơi âm nhạc tay ,(đã làm quen trò chơi này ở tiết 20) để (10 phút) giúp HS nhớ vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc - GV hớng dẫn HS tập chỉ vào khuông nhạc bàn tay của mình và nói tên các nốt.Sau đó gọi một số HS lên thực hành nói tên nốt trên khuông nhạc bàn tay của mình ,hoặc dùng khuông nhạc bàn tay đố các bạn dới lớp Hoạt động 3 : Tập - GV hớng dẫn HS kẻ khuông nhạc ,khóa viết nốt nhạc. .. nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay và đố các bạn - HS thực hành viết nốt nhạc trên khuông theo hớng dẫn của GV - HS hát tập thể - HS lắng nghe - HS ghi nhớ năm 2011( 3A) năm 2011 ( 3B) Tuần 30 Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc phê và cây đàn Lia Nghe nhạc I.Mục tiêu: - HS biết nội dung câu chuyện - Nghe một ca khúc thiếu nhi qua băng /đĩa hoặc GV hát - Qua tiết học, giáo dục HS nhữg tình cảm tốt đẹp về âm. .. động nhịp nhàng theo nhạc - Nhận xét tiết học 3. Củng cố dặn dò: - Dặn dò HS về nhà ôn bài (2) Thứ Thứ ngày ngày t háng tháng - Sử dụng thanh phách - HS thực hiện - Sử dụng thanh phách - Hát tập thể - HS lắng nghe - HS ghi nhớ năm 2011( 3A) năm 2011 ( 3B) Tuần 33 Ôn tập các nốt nhạc Tập biểu diễn bài hát I.Mục tiêu: - HS biết gọi tên các nốt nhạc ( hình nốt, tên nốt ) trên khuông nhạc - Hát đúng giai... họa + GV nhận xét Hoạt động 3: Ôn - GV dùng Khuông nhạc bàn tay cho HS - HS ôn nhớ tên nốt tập các nốt nhạc và vị trí các nốt luyện tập ghi nhớ tên và vị trí các nốt trên khuông nhạc - GV chỉ trên bảng cho HS tập nói tên các - Luyện nói tên nốt nhạc trên khuông nốt trên khuông nhạc khóa Son - Nghe hớng dẫn và - Trò chơi âm nhạc: Phân biệt âm sắc tham gia trò chơi thật GV lấy 3- 4 cài ly dùng thớc kẻ hoặc... - HS nghe nhạc - HS trả lời âm nhạc của bài hát để HS nắm đợc - Cho HS nghe lần 2 - Hát tập thể bài Tiếng hát bạn bè mình - Nhận xét chung 3. Củng cố dặn dò: - Dặn HS về ôn bài (2 phút) Thứ Thứ ngày ngày t háng tháng - HS nghe lần 2 - Hát tập thể - HS lắng nghe - HS ghi nhớ năm 2011( 3A) năm 2011 ( 3B) Tuần 31 - Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong Nâu và em bé Tiếng hát bạn bè mình - Ôn tập các nốt nhạc I.Mục... thể 3. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS về nhà ôn bài (2 phút) Thứ Thứ ngày ngày t háng tháng - HS lắng nghe - HS ghi nhớ năm 2011( 3A) năm 2011 ( 3B) Tuần 29 Tập viết các nốt nhạc trên khuông I.Mục tiêu: - HS ôn lại và tập biểu diễn một số bài hát đã học - Tập viết các nốt trên khuông - Qua tiết học, HS thêm yêu thích học âm nhạc II.Đồ dùng dạy học: - Đàn Oocgan và bộ gõ, băng nhạc. .. ghi nhớ - Nhận xét tiết học - Dặn HS về ôn bài Thứ Thứ ngày ngày t háng tháng năm 2011( 3A) năm 2011 ( 3B) Tuần 32 Học bài hát: Em là bông lúa điện biên Nhạc và lời : Phan Nhân I.Mục tiêu: - HS biết hát bài Em là bông lúa Điện Biên của nhạc sĩ Phan Nhân - Hát đúng giai điệu và lời ca Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm - Qua bài hát, giáo dục HS lòng yêu thiên nhiên, đất nớc II.Đồ dùng dạy học: - Đàn...Thứ Thứ ngày ngày t háng tháng năm 2011( 3A) năm 2011 ( 3B) Tuần 27 Học bài hát: Tiếng hát bạn bè mình ( Nhạc và lời : Lê Hoàng Minh ) I.Mục tiêu: Giup HS: - HS biết hát theo giai điêu và lời ca của bài hát Tiếng hát bạn bè mình - HS biết đây là bài hát do nhạc sĩ Lê Hoàng Minh sáng tác - HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, theo phách,theo tiết tấu - Qua bài hát, giáo dục HS lòng yêu... thiệu - GV giới thiệu nội dung tiết học - GV treo bảng phụ kẻ khuông nhạc, khóa - HS theo dõi Son và các nốt nhạc với hình nốt khác nhau - Cho HS luyện nói tên nốt nhạc trên bảng - Luyện nói tên nốt,hình nốt theo thứ tự - GV ghi dới khuông nhạc tên các nốt nhạc - HS lên bảng viết các và gọi HS lên viết lại nốt nhạc trên khuông nốt nhạc theo yêu cầu đúng vị trí và hình nốt - Cho HS luyện tập nói và... thứ tự GV gõ vài lần để HS nghe và ghi nh âm thanh từng cái - Từng nhóm lần lợt cử 1 em lên tham gia trò chơi Em đó đứng quay lng với các li.GV gõ vào 1 trong các li sau đó HS quay lại đoán xem âm thanh đó phát ra từ li nào Đoán đúng thì đợc ghi điểm ,đoán sai thì nhóm khác lên thay Kết thúc trò chơi nhóm nào ghi nhiều điểm nhóm đó 3. Củng cố dặn dò: thắng - Cả lớp trình bày bài hát Tiếng hát bạn - Hát . viết nốt nhạc trên khuông theo hớng dẫn của GV. - HS hát tập thể. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. Thứ ngày t háng năm 2011( 3A) Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B) Tuần 30 Kể chuyện âm nhạc: Chàng. Khuông nhạc bàn tay cho HS luyện tập ghi nhớ tên và vị trí các nốt nhạc. - GV chỉ trên bảng cho HS tập nói tên các nốt trên khuông nhạc khóa Son. - Trò chơi âm nhạc: Phân biệt âm sắc. GV lấy 3- 4. Nghe nhạc. - HS trả lời. - Hát tập thể. - HS lắng nghe - HS ghi nhớ. Thứ ngày t háng năm 2011( 3A) Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B) Tuần 27 Học bài hát: Tiếng hát bạn bè mình. ( Nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 3, Giáo án âm nhạc lớp 3,