Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2 (Đẹp)

77 1.7K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:20

Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2011 - 2012 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Page 1 of 77 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD - KHỐI 11 - GỒM HAI PHẦN PHẦN I: CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ - GỒM 7 BÀI Học xong phần này học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Hiểu được một số phạm trù, quy luật kinh tế cơ bản và phương hướng phát triển kinh tế trong thời kì CNH – HĐH ở nước ta. - Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế cá nhân, gia đình và xã hội. 2. Về kĩ năng. - Vận dụng được những kiến thức đã học để lí giải một số vấn đề về phát triển kinh tế trong đời sống xã hội. - Có kĩ năng nhận xét, đề xuất và tham gia giải quyết những hiện tượng kinh tế phù hợp với lứa tuổi. - Có kĩ năng định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và yêu cầu phát triển của xã hội. 3. Về thái độ. - Tin tưởng đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. - Tin tưởng vào khả năng của bản thân trong việc xây dựng kinh gia đình và góp phần phát triển kinh tế đất nước. PHẦN I GỒM CÁC BÀI Bài 1 (2 tiết): Công dân với sự phát triển kinh tế Bài 2 (3 tiết): Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường Bài 3 (2 tiết): Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Bài 4 (1 tiết): Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Bài 5 (1 tiết): Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Bài 6 (2 tiết): CNH – HĐH đất nước Bài 7 (2 tiết): Thực hiện nền KT nhiều thành phần và tăng cương vai trò quản lí kinh tế của nhà nước. PHẦN II: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - GỒM 8 BÀI Học song phần này học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Hiểu được tính tất yếu và đặc điểm của thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta. - Hiểu được bản chất của Nhà nước và nền dân chủ XHCN ở nước ta. - Nắm được nội dung cơ bản về một số CS lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 2. Về kĩ năng. - Biết vận dụng kiến thức để phân biệt sự khác nhau về bản chất giữa Nhà nước XHCN với các nhà nước trước đó ở nước ta. - Biết thực hiện và tham gia tuyên truyền các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 3. Về thái độ. Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2011 - 2012 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Page 2 of 77 - Có ý thức đúng đắn về trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng bảo vệ nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta. - Tin tưởng và tự giác thực hiện tốt đường lối chủ trương và chính sách của Đảng và nhà nước ta. PHẦN II GỒM CÁC BÀI A. Một số vấn đề về CNXH Bài 8 (2 tiết): Chủ nghĩa xã hội Bài 9 (3 tiết): Nhà nước XHCN Bài 10 (2 tiết): Nền dân chủ XHCN B. Một số chính sách lớn ở nước ta hiện nay Bài 11 (1 tiết): Chính sách dân số và giải quyết việc làm Bài 12 (1 tiết): CSTN và BVMT Bài 13 (3 tiết): Chính sách GD-ĐT, KH-CN, VH Bài 14 (1 tiết): Chính sách QP và AN Bài 15 (1 tiết): Chính sách đối ngoại Giáo án số: 01 Ngày soạn: 06 - 08 - 2011 Tuần thứ: 01 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2011 - 2012 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Page 3 of 77 Lớp dạy 11B 11 11B 12 11B 13 11B 14 11B 15 Ngày dạy Sĩ số Bài 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (Tiết 1) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài này HS cần nắm được 1. Về kiến thức - Nêu được thế nào là sản xuất vật chất và vai trò sản xuất vật chất. - Nêu được các yếu tố của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng. 2. Về kĩ năng Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng bản thân. 3. Về thái độ Tích cực học tập để nâng cao chất lượng lao động của bản thân. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 11 - Sách bài tập GDCD 11, sơ đồ và tài liệu có liên quan đến bài học III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập 3. Học bài mới Con người muốn tồn tại và phát triển thì phải làm gì? để thực hiện một quá trình sản xuất cần phải có những yếu tố nào? Đó chính là nội dung nghiên cứu của bài hôm nay. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Giáo viên giúp HS nắm được thế nào là SX của cải vật chất. ? Con người muốn tồn tại và phát triển cần phải làm gì? ? Con người tác động làm biến đổi tự nhiên để làm gì? ? Em hiểu thế nào là sản xuất của cải vật chất? Sau khi thế nào là SX của cải v/c GV có thể đặt ra các câu hỏi dẫn dắt gợi mở để HS tự trả lời. ? Theo em sản xuất vật chất có vai trò như thế nào? ? Tại sao thông qua LĐ con người lại hoàn thiện về thể chất và tinh thần? ? Tại sao SX của cải VC lại giúp cho các PTSX hoàn thiện? GV đưa ra sơ đồ SLĐ => Tư liệu lao động => ĐTLĐ => Sản phẩm 1. Sản xuất của cải vật chất. a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất Con người tác động vào tự nhiên để: + Làm biến đổi các yếu tố tự nhiên + Tạo ra sản phẩm b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất - Để duy trì sự tồn tại của con người - Con người được cải tạo và hoàn thiện về thể chất và tinh thần - Là quá trình hoàn thiện và phát triển các PTSX 2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất a. Sức lao động - SLĐ là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần Sức lao động Thể lực Trí lực Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2011 - 2012 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Page 4 of 77 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt sau đó giáo viên đi vào từng yếu tố. ? Để sản xuất chúng ta cần phải có những yếu tố nào? ? Sức lao động của một con người bao gồm hai mặt nào? Khi phân tích KN LĐ GV cần nhấn mạnh tính có m/đ, có ý thức trong h/đ LĐ của con người. ? Tại sao LĐ lại là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người? ? Em hiểu như thế nào về câu nói của Mác trong SGK (trang 6) ? Em hãy chỉ ra sự khác nhau giữa sức lao động với lao động? ? Tai sao SLĐ mới chỉ là khả năng LĐ? ? Em lấy VD về yếu tố tự nhiên có sẵn trong tự nhiên? ? Em hãy lấy VD về yếu tố tự nhiên trải qua tác động của lao động? ? Theo em ĐTLĐ là gì? ? TLLĐ được chia làm mấy loại? lấy VD chứng minh cho từng loại? ? Em hãy chỉ ra sự phân biệt giữa TLLĐ và ĐTLĐ mang tính tương đối? ? Trong các yếu tố của SX, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất? được con người sử dụng vào quá trình sản xuất - LĐ là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi các yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của mình - Khác nhau giữa SLĐ và LĐ + SLĐ mới chỉ là khả năng LĐ + LĐ là sự tiêu dùng SLĐ b. Đối tượng lao động - Đối tượng lao động có hai loại - ĐTLĐ là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người c. Tư liệu lao động - TLLĐ chia lam 3 loại + Công cụ lao động + Hệ thống bình chứa + Kết cấu hạ tầng - KN TLLĐ (SGK) - Phân biệt ĐTLĐ với TLLĐ chỉ mang tính tương đối - SLĐ là yếu tố giữ vai trò quyết định vì: SLĐ mang tính sáng tạo, nguồn lực không cạn kiệt Như vậy: + TLSX = TLLĐ + ĐTLĐ + Quá trình sản xuất = SLĐ + TLSX + Sản phẩm = SLĐ + TLSX 4. Củng cố - Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của tiết - Cho học sinh liên hệ với địa phương 5. Dặn dò nhắc nhở Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK, học bài cũ và chuẩn bị bài mới. Giáo án số: 02 Ngày soạn: 12- 08-2011 Tuần thứ: 02 Lớp dạy 11B 11 11B 12 11B 13 11B 14 11B 15 ĐTLĐ ĐTLĐ có sẵn trong tự nhiên ĐTLĐ qua tác động của lao động Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2011 - 2012 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Page 5 of 77 Ngày dạy Sĩ số Bài 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KING TẾ (Tiết 2) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 HS cần nắm được 1. Về kiến thức Nêu được thế nào là PT KT và ý nghĩa của phát triển KT đối với cá nhân, gia đình và xã hội 2. Về kĩ năng Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của bản thân 3. Về thái độ - Tích cực tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương - Tích cực học tập để nâng cao chất lượng lao động của bản thân II. Tài liệu và ph ơng tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 11 - Sách bài tập tình huống GDCD 11, sơ đồ - Những nội dung có liên quan đến bài học III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ ? Em hãy nêu các yếu tố của một quá trình sản xuất? phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động? 3. Học bài mới Phát triển kinh tế có ý nghĩa gì với các nhân, gia đình và xã hội cũng như phân biệt được giữa phát triển kinh tế với tăng trưởng kinh tế. Đó chính là nội dung của bài hôm nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt Phát triển kinh tế là một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của thế giới nói chung và nước ta nói riêng. ? Theo em phát triển kinh tế hợp lí được thể hiện ở những điểm nào? Tiến hành thảo luận nhóm (4 nhóm) Nhóm 1: Thế nào là tăng trưởng kinh tế? chỉ ra sự khác nhau giữa phát triển kinh tế với tăng trưởng kinh tế? Nhóm 2: Phân tích nội dung cơ cấu kinh tế hợp lí? ở nước ta 3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội. a. Phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế PTKT Cơ cấu kinh tế hợp lí Công bằng xã hội - Tăng trưởng kinh tế + TTKT là sự tăng lên về số-chất lượng hàng hóa và các yếu tố của các quá trình sản xuất trong một thời gian nhất định. + Khác nhau giữa PTKT với TTKT  TTKT là chỉ sự PT về mặt KT  PTKT là TTKT gắn với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng XH - Cơ cấu kinh tế hợp lí + CCKT là mối quan hệ giữa quy mô và trình độ giữa các ngành kinh tế + Cơ cấu kinh tế  Cơ cấu ngành (q.trọng nhất) Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2011 - 2012 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Page 6 of 77 Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt hiện nay có những loại cơ cấu kinh tế hợp lí nào? trong các cơ cấu KT đó cơ cấu KT nào giữa vai trò quan trọng, vì sao? tại sao x.dựng cơ cấu KT hợp lí phải gắn liền với b.vệ môi trường? Nhóm 3: Theo em tai sao tăng trưởng KT phải gắn liền với công bằng XH? liên hệ với nước ta? em hãy chỉ ra mối liên hệ giữa TTKT với công bằng XH? Nhóm 4: Em hiểu thế nào là GDP và GNP phân biệt sự khác nhau giữa GDP và GNP? Phát triển kinh tế có một ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với cá nhân, gia đình mà cả xã hội. ? Theo em phát triển kinh tế có ý nghĩa gì đối với các nhân? liên hệ với bản thân? ? Phát triển kinh tế có ý nghĩa gì đối với gia đình? liên hệ với gia đình em? ? Theo em phát triển kinh tế có ý nghĩa gì đối với xã hội? liên hệ với địa phương em?  Cơ cấu vùng KT (7 vùng KT)  Cơ cấu TPKT (5 TPKT) + Muốn xây dựng CCKTHL thì phải bảo vệ MT - Tăng trưởng KT gắn với công bằng xã hội vì: + Tạo điều kiện cho mọi người có quyền bình đẳng trong đóng góp và hưởng thụ + Phù hợp với sự phát triển toàn diện của con người và xã hội + Làm cho thu nhập thực tế tăng, tăng chất lượng văn hóa, gia đình, y tế, môi trường… - Khái niệm GNP và GDP + GDP (tổng SP quốc nội) là tổng giá trị tính bằng tiền của H 2 và dịch vụ mà một nước sản xuất ra trên lãnh thổ nước đó (cả người trong và ngoài nước) trong một thời gian nhất định. + GNP (tổng SP quốc dân) là tổng giá trị tính bằng tiền của H 2 và dịch vụ mà một nước sản xuất ra từ các yếu tố sản xuất của mình (cả trong và ngoài nước) trong một thời gian nhất định. Như vậy: GNP = GDP + thu nhập ròng từ nước ngoài. b. Ý nghĩa của phát triển KT đối với cá nhân, gia đình và xã hội. - Đối với cá nhân + Có việc làm từ đó có thu nhập, nhu cầu vật chất và tinh thần tăng + Được học tập, chăm sóc sức khỏe từ đó tuổi thọ tăng… - Đối với gia đình + Gia đình hạnh phúc từ đó được chăm sóc, giáo dục, gia đình văn hóa… + Thực hiện được các chức năng KT, sinh sản… - Đối với xã hội + Thu nhập quốc dân tăng từ đó chất lượng cuộc sống tăng, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển + Chính sách QP-AN, đối ngoại được đảm bảo 4. Củng cố. Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của tiết và toàn bài HS làm bài tập trong SGK 5. Dặn dò nhắc nhở Về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong SGK và chuẩn bị bài mới (bài 2 tiết 1) trước khi đến lớp. Giáo án số: 03 Ngày soạn: 20- 08-2011 Tuần thứ: 03 Lớp dạy 11B 11 11B 12 11B 13 11B 14 11B 15 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2011 - 2012 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Page 7 of 77 Ngày dạy Sĩ số Bài 2: HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG (Tiết 1) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài này HS cần nắm được 1. Về kiến thức Hiểu được khái niệm hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa 2. Về kĩ năng Phân biệt được giá trị với giá cả của hàng hóa 3. Về thái độ Coi trọng đúng mức vai trò của hàng hóa và sản xuất hàng hóa II. Tài liệu và ph ương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 11 - Sách bài tập GDCD 11 - Tài liệu có liên quan đến nội dung bài học III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ ? Phát triển kinh tế có ý nghĩa gì đối với cá nhân, gia đình, xã hội? 3. Học bài mới Sản phẩm làm ra đã được gọi là hàng hóa hay chưa? Vậy khi nào vật phẩm trở thành hàng hóa? kinh tế hàng hóa ra đời, tồn tại và phát triển cần phải có những điều kiện gì? Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Giáo viên giúp HS nắm được thế nào là KT TN và KT HH, nên GV đưa ra hệ thống câu hỏi theo sự lô gíc để HS nắm được nội dung hàng hoá là gì. ? Em hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên? ? Em hiểu thế nào là kinh tế hàng hóa? ? Kinh tế hàng hóa ra đời, tồn tại và phát triển cần phải có những điều gì? ? Sản phẩm trở thành hàng hóa phải có những điều kiện gì? ? Vậy hàng hóa là gì? ? Hàng hóa tồn tại ở mấy dạng? Hai thuộc tính của hàng hoá cùng với hệ thống câu hỏi GV kết hợp với lấy ví dụ minh hoạ giúp hoc sinh tìm ra hai thuộc tính của hàng hoá. ? Hàng hóa có mấy thuộc tính? GV cho học sinh lấy ví dụ về một số 1. Hàng hóa. a. Hàng hóa là gì? Kinh tế tự nhiên Kinh tế hàng hóa - Tự cung, tự cấp. - Thỏa mãn nhu cầu của chính người sx. - SP làm ra để bán. - Thỏa mãn nhu cầu người mua và bán. - Kinh tế H 2 ra đời, tồn tại và phát triển cần: + Sự phân công lao động xã hội + Sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa - Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa: + Do lao động tạo ra + Có công dụng nhất định + Khi tiêu dùng phải thông qua mua bán - KN H 2 : là sản phảm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán. - Hàng hóa tồn tại: + Vật thể + Phi vật thể b. Thuộc tính của hàng hóa Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2011 - 2012 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Page 8 of 77 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt hàng hoá. Đặt câu hỏi gợi mở giúp HS tìm ra giá trị sử dụng của hàng hoá. ? Em hiểu thế nào là giá trị sử dụng của hàng hóa? ? Tại sao giá trị sử dụng của hàng hóa lại là phạm trù vĩnh viễn? ? Giá trị của hàng hóa là gì?Bằng cách nào để xác định giá trị của hàng hoá? Giá trị trao đổi VD: 1m vải = 5 kg thóc ? Theo em giá trị của hàng hóa là gì? ? Lượng giá trị của hàng hóa được xác định như thế nào? ? Em hiểu thế nào là thời gian lao động cá biệt? ? Có phải trao đổi hàng hóa trên thị trường người ta căn cứ vào thời gian lao động cá biệt? ? Giá trị xã hội của hang hóa gồm có mấy bộ phận? ? Tại sao hàng hóa có tính thống nhất giữa hai thuộc tính? ? Tính mâu thuẫn giữa hai thuộc tính được thể hiện như thế nào? * Giá trị sử dụng của hàng hóa. - Là công dụng của vật phẩm để thỏa mãn nhu cầu của con người - Nó là một phạm trù vĩnh viễn vì: nó do thuộc tính tự nhiên của nó quyết định. * Giá trị của hàng hóa. - Được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi mà giá trị trao đổi là quan hệ về số lượng. - Vậy: Giá trị của hàng hóa là lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa - Lượng giá trị hàng hóa được đo bằng số lượng thời gian lao động hao phí sản xuất ra hàng hóa (giờ, phút, ngày ) - Thời gian lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa của từng người gọi là thời gian lao động cá biệt - Thời gian lao động XH cần thiết: SGK - Giá trị xã hội của hàng hóa gồm: + Giá trị TLSX đã hao phí chi phí sản xuất + Giá trị sức lao động + Giá trị tăng thêm lãi * Tính thống nhất và mâu thuẫn của hai thuộc tính hàng hóa - Tính thống nhất: Hai thuộc tính cùng tồn tại trong một hàng hóa - Tính mâu thuẫn: + Với tư cách là giá trị sử dụng thì các H 2 không đồng nhất về chất + Giá trị được thực hiện trong lĩnh vực lưu thông, giá trị sử dụng được thực hiện trong lĩnh vực tiêu dùng 4. Củng cố - Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của tiết - Liên hệ với thực tế ở địa phương 5. Dặn dò nhắc nhở Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK, học bài cũ và chuẩn bị bài mới Giáo án số: 04 Ngày soạn: 25- 08-2011 Tuần thứ: 04 Lớp dạy 11B 11 11B 12 11B 13 11B 14 11B 15 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2011 - 2012 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Page 9 of 77 Ngày dạy Sĩ số Bài 2: HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG (Tiết 2) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức - Nêu được nguồn gốc và bản chất của tiền - Nêu được chức năng của tiền và quy luật lưu thông tiền tệ 2. Về kĩ năng Biết vận dụng kiến thức của bài học vào thực tiễn, giảI thích được một số vấn đề thực tiễn có liên quan bài học. 3. Về thái độ Coi trọng đúng mức vai trò của tiền tệ trong cuộc sống II. Tài liệu và ph ương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 11 - Sơ đồ, câu hỏi tình huống - SKG KTCT Mác-Lênin III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ ? Theo em sản phẩm để trở thành hành hoá phải có những điều kiện nào?H 2 có mấy thuộc tính? 3. Học bài mới Từ khi loài người xuất hiện đã có tiền hay chưa? và tiền có từ khi nào? dùng để làm gì? đồng thời tiền có chức năng và vai trò gì đối với cuộc sống của con người. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt ? Theo em từ khi xuất hiện hình thức trao đổi H 2 tiền đã x.hiện chưa? (chưa) Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa và sự phát triển của các hình thái giá trị. ? Qua VD (trang 18) em hiểu thế nào là hình thái giá trị giản đơn? ? Hình thái giá trị giản đơn xuất hiện từ khi nào? ? Hình thái này có nhược điểm gì? Lúc đầu quan hệ trao đổi mang tính ngẫu nhiên, nhưng dần dần trở thành quá trình đều đặn và từ nhược điểm của nó đã dẫn đến xuất hiện hình thái thứ hai. ? Từ VD (trang 18) em có nhận xét gì và hiểu như thế nào về hình thái giá trị đầy đủ? ? Em chỉ ra sự giống và khác nhau giữa hình thái giản đơn và hình thái đầy 2. Tiền tệ. a. Nguồn gốc và bản chất của tiền. * Nguồn gốc - Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên + Trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng + Xuất hiện khi xã hội nguyên thuỷ tan rã + VD 1 con gà = 10 kg chè khô H. thái tương đối H. thái ngang giá + Nhược điểm: chưa tính đến thời gian hao phí để làm ra sản phẩm (G.trị H 2 ) - Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng + VD 1 con gà = 10 kg thóc = 2 kg chè khô = 20 kg sắn + Trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng + Đã tính đến giá trị của hàng hoá (SS G.trị hàng hóa A khi trao đổi với hàng hóa B) + Một H 2 có thể trao đổi với nhiều H 2 khác - Hình thái chung Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2011 - 2012 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Page 10 of 77 đủ? ? Nhược điểm của h.thái đầy đủ là gì? (người có gà cần đổi lấy thóc nhưng người có thóc không muốn đổi gà mà muốn đổi sắn…) Khi SX và trao đổi H 2 phát triển hơn đòi hỏi phải có một vật ngang giá chung, khi đó hình thái thứ ba xuất hiện. Từ VD SGK trang 19 ? Hàng hoá đóng vai trò vật ngang giá chung là gì? ? Giải thích quá trình trao đổi hàng hoá với vật ngang giá chung? ? N.điểm của hình thái chung là gì? Khi sản xuất và trao đổi hàng hoá phát triển hơn nữa, đặc biệt là khi phạm vi trao đổi được mở rộng nó đòi hỏi phải có vật ngang giá thống nhất, nhỏ, gọn, có giá trị… ? Khi nào thì hình thái tiền ra đời? ? Tại sao vàng, bạc lại có được vai trò là tiền tệ? ? Em hãy phân tích hai thuộc tính của vàng? ? Qua các hình thái của tiền, vậy bản chất của tiền là gì? GV cần nêu một số VD thực tiễn khi phân tích chức năng cần chú nhiều đến chức năng thước lần lượt từng chắc năng cảu tiền và trong năm đo giá trị. ? Em hiểu thế nào là chức năng thước đo giá trị? Lấy VD minh hoạ? Giá cả H 2 được q.định bởi các yếu tố nào? ? Em hiểu thế nào là chức năng phương tiện lưu thông? lấy VD minh hoạ? ? Em hiểu thế nào là chức năng phương tiện cất trữ? lấy VD minh hoạ? (đây là trong những nguyên nhân lạmphát) ? Em hiểu thế nào là chức năng phương tiện thanh toán? lấy VD minh hoạ? ? Em hiểu thế nào là chức năng phương tiện tiền tệ thế giới? lấy VD minh hoạ? chức năng này xuật hiện khi + VD SGK + G. trị H 2 được thể hiện ở một H 2 đóng vai trò vật ngang giá chung tức trao đổi gián tiếp + Nhược điểm: Vật ngang giá chung chưa cố định ở một H 2 nào cả, còn cồng kềnh, hao mòn, khó di chuyển. - Hình thái tiền + VD SGK + Vàng, bạc làm vật ngang giá chung cho mọi sự trao đổi. . Thứ nhất: Vàng là H 2 nên nó có hai thuộc tính (G.trị và G.trị Sdụng) . Thứ hai: Thuộc tính tự nhiên: thuần nhất, ít hư hỏng, dễ chia nhỏ, có giá trị. Như vậy: tiền xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi H 2 . - Bản chất của tiền + Là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung + Biểu hiện mqhệ giữa những người SX H 2 b. Chức năng của tiền - Thước đo giá trị + Dùng để đo lường + Là biểu hiện G.trị H 2 + G. cả H 2 được Q.định bởi các yếu tố . G.trị hàng hoá . G.trị tiền tệ . Q.hệ cung cầu + VD 1kg chè khô = 30.000đ - Phương tiện lưu thông + Tiền đóng vai trò là môi giới trong trao đổi H 2 vận động theo công thức H – T – H . H – T là bán . T – H là mua + VD H – T – H (cụ thể) - Phượng tiện cất trữ + Tiền được rút ra khỏi lưu thông + VD Vàng, bạc, tiền giấy,… - Phương tiện thanh toán + Dùng để chi trả sau khi mua bán như: mua hàng, trả nợ, nộp thuế + Cách thanh toán: Tiền mặt Chuyển tài khoản Thẻ ATM - Tiền tệ thế giới + Xuất hiện khi trao đổi hàng hoá vượt qua biên giới quốc gia + Phải là tiền vàng, bạc hoặc tiền được công [...]... mới trước khi đến lớp Giáo án số: 12 Lớp dạy Ngày dạy 11B11 Ngày soạn: 15 – 10 - 2 011 11B 12 11B13 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 12 11B15 Page 26 of 77 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2 011 - 20 12 Sĩ số Bài 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (Tiết 2) I Mục tiêu bài học Học xong tiết 2 bài này học sinh... thanh toán 5 Dặn dò nhắc nhở Về nhà ôn tập các bài đã học để giờ sau kiểm tra 1 tiết Giáo án số: 10 Lớp dạy Ngày dạy Sĩ số 11B11 Ngày soạn: 03 – 10 - 2 011 11B 12 11B13 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 10 11B15 Page 22 of 77 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2 011 - 20 12 KIỂM TRA MỘT TIẾT I Mục tiêu kiểm tra - Đánh... nhở Về nhà làm bài tập cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp Giáo án số: 13 + 14 Lớp dạy 11B11 Ngày soạn: 28 – 10 - 2 011 11B 12 11B13 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 13 + 14 11B15 Page 28 of 77 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2 011 - 20 12 Ngày dạy Sĩ số Bài 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU... Về nhà trả lời các câu hỏi cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới Giáo án số: 08 Lớp dạy Ngày dạy Sĩ số 11B11 Ngày soạn: 22 – 09 - 2 011 11B 12 11B13 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 08 11B15 Page 17 of 77 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2 011 - 20 12 Bài 4: CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ... làm các bài tập còn lại ở cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp Giáo án số: 15 Lớp dạy 11B11 Ngày soạn: 10 – 11 - 2 011 11B 12 11B13 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 15 11B15 Page 31 of 77 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2 011 - 20 12 Ngày dạy Sĩ số PHẦN II: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH... Về nhà ôn tập và tiết sau kiểm tra học kì I Giáo án số: 18 Ngày soạn: 28 – 11 - 2 011 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Tuần thứ: 18 Page 35 of 77 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Lớp dạy Ngày dạy Sĩ số 11B11 11B 12 11B13 11B14 Năm học 2 011 - 20 12 11B15 KIỂM TRA HỌC KÌ I I Mục tiêu kiểm tra - Đánh giá được chất lượng học tập bộ môn của... dò nhắc nhở Về nhà làm bài tập, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp Giáo án số: 09 Lớp dạy Ngày dạy Sĩ số 11B11 Ngày soạn: 30 – 09 - 2 011 11B 12 11B13 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 09 11B15 Page 19 of 77 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2 011 - 20 12 Bài 5: CUNG - CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG... tập còn lại, học bài cũ và chuẩn bị bài 3 trước khi Giáo án số: 06 Lớp dạy Ngày dạy 11B11 Ngày soạn: 08 – 09 - 2 011 11B 12 11B13 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 06 11B15 Page 13 of 77 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Năm học 2 011 - 20 12 Sĩ số Bài 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG H2 (Tiết 1) I Mục tiêu bài... tầng lớp, đời sống giữa các vùng chưa đều, TNXH… 5 Dặn dò nhắc nhở Về nhà làm các bài tập cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi Giáo án số: 16 Ngày soạn: 18 – 11 - 2 011 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 Tuần thứ: 16 Page 33 of 77 Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái – Trường THPT Văn Chấn – Phân hiệu Nghĩa Tâm Lớp dạy Ngày dạy Sĩ số 11B11 11B 12 11B13 11B14 Năm học 2 011. .. Người nắm giữ H 2, người đi vay có lợi Còn người có thu nhập và nắm giữ tiền, người cho vay là thiệt… 5 Dặn dò nhắc nhở Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị mới trước khi đến lớp Giáo án số: 05 Lớp dạy Ngày dạy 11B11 Ngày soạn: 01- 09 -2 011 11B 12 11B13 Soạn và giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 05 11B15 Page 11 of 77 Sở giáo dục và đào . cũ và chuẩn bị bài mới. Giáo án số: 02 Ngày soạn: 12- 08 -2 011 Tuần thứ: 02 Lớp dạy 11B 11 11B 12 11B 13 11B 14 11B 15 ĐTLĐ ĐTLĐ có sẵn trong tự nhiên ĐTLĐ qua tác động của lao động Sở giáo. câu hỏi trong SGK và chuẩn bị bài mới (bài 2 tiết 1) trước khi đến lớp. Giáo án số: 03 Ngày soạn: 20 - 08 -2 011 Tuần thứ: 03 Lớp dạy 11B 11 11B 12 11B 13 11B 14 11B 15 Sở giáo dục và đào tạo Yên. hỏi cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới. Giáo án số: 08 Ngày soạn: 22 – 09 - 2 011 Tuần thứ: 08 Lớp dạy 11B 11 11B 12 11B 13 11B 14 11B 15 Ngày dạy Sĩ số Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái –

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan