Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11

68 1K 1
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết thứ: 1 - 2 Ngày soạn: Lớp dạy: Phần I: CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ Bài 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1) Về kiến thức: Học sinh cần đạt: - Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội. - Khái niệm, các bộ phận hợp thành và vai trò của từng yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất: Sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động. 2) Về kỹ năng: - Phân tích các khái niệm và mối quan hệ liên kết giữa những nội dung chủ yếu của bài. - Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, giải thích một số vấn đề thực tiễn có liên quan đến bài học. 3) Về thái độ: - Thấy được tầm quan trọng của hoạt động sản xuất của cải vật chất. - Biết quý trọng người lao động, xác định lao động là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN phân tích, KN hợp tác, KN phản hồi/lắng nghe tích cực khi thảo luận. III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận lớp, thảo luận nhóm, kĩ thuật trình bày 1 phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Sử dụng các dụng cụ trực quan như: Sơ đồ, biểu bảng, bảng phụ, bút dạ V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động 1: Vai trò của sản xuất của cải vật chất: Hoạt động của thầy và trò GV đặt vấn đề dẫn dắt: Để hiểu được vai trò sản xuất của cải vật chất trong sự phát triển kinh tế trước ta phân tích xem: Sản xuất của cải vật chất là gì ? - Yêu cầu học sinh thảo luận phân tích về khái niệm sản xuất vật chất? - Đại diện nhóm trình bày - Đề nghị nhóm khác nhận xét, đánh giá, nếu thấy thiếu thì bổ xung theo ý kiến của nhóm mình. => Giáo viên kết luận Ngoài VD GV nêu ra, yêu cầu HS lấy thêm 1 vài VD khác. Sau khi HS lấy được 1 vài VD GV phân Nội dung kiến thức 1) Vai trò của sản xuất của cải vật chất: - Khái niệm: SX của cải vật chất ? Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con ngườu vào tự nhiên, biến đổi các vật thể của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. VD: Nhu cầu của HS đến lớp có bàn ghế để phục vụ cho học tập tốt hơn thì người thợ mộc phải tác động vào cây gỗ biến nó thành bộ bàn ghế - Vai trò của sản xuất của cải vật chất: + Là cơ sở tồn tại và phát triển của con  Giáo án môn: GDCD - Lớp:11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị  Trang: 1 tích tiếp. Theo em có vải trò quan trọng như thế nào ? Và tại sao các hoạt động khác phải nhằm phục vụ hoạt động sản xuất ? Gọi 1 - 2 học sinh trả lời GV dẫn dắt chuyển ý: Trước hết, GV trình bày sơ đồ về mối quan hệ giữa các yếu tố của quá trình SX. Sau đó đi sâu phân tích từng yếu tố. GV nêu sơ đồ về các yếu tố hợp thành sức lao động. HS chứng minh rằng: Thiếu một trong hai yếu tố thì con người không thể có sức lao động. người và xã hội loài người. + Thông qua lao động sản xuất, con người được cải tạo, phát triển và hoàn thiện cả về thể chất và tinh thần. + Hoạt động sản xuất là trung tâm, là tiền đề thúc đẩy các hoạt động khác của xã hội phát triển. + Lịch sử XH loài người là 1 quá trình phát triển và hoàn thiện liên tục các phương thức SX, là quá trình thay thế phương thức SX cũ, lạc hậu bằng phương thức SX mới, tiến bộ hơn. Hoạt động 2: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Hoạt động của thầy và trò GV yêu cầu 1 HS đọc KN lao động trong SGK. Sau đó phân tích. GV đặt câu hỏi: Tại sao nói sức lao động mới chỉ là khả năng, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động ? Sơ đồ 02: Các yếu tố hợp thành sức lao động. Thể lực Sức lao động Trí lực Gọi HS trả lời. GV kết luận: Yêu cầu 1HS đọc KN đối tượng LĐ GV đưa ra sơ đồ 03. Đối tượng LĐ phân tích sơ đồ và KN. Sơ đồ 03. Có sắn trong TN ĐTLĐ: Đã trải qua t/đ của LĐ Gọi HS lấy VD minh hoạ về đối tượng LĐ của một số ngành, nghề khác nhau trong XH. Đọc KN về TLLĐ (SGK). Đưa sơ đồ các bộ phận hợp thành tư liệu lao động. Gọi HS phát biểu ý kiến phân biệt các bộ phận của TLLĐ ở 1 số ngành trong XH. GV kết luận: Nội dung kiến thức 2) Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. (SXCCVC) Sơ đồ mối quan hệ giữa 3 yếu tố của quá trình SX (sơ đồ 01) Sức lao động -> Tư liệu lao động -> đối tượng lao động => SP. * Sức lao động: - Lao động: Là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ các nhu cầu cho đời sống con người. Lao động của con người có kế hoạch, tự giác, sáng tạo, có kỷ luật, có trách nhiệm. Vì vậy LĐ là hoạt động bản chất nhất của con người, nhờ đó để phân bịêt với hoạt động bản năng của con vật. Vì: Chỉ khi sức lao động kết hợp với tư liệu sản xuất thì mới có quá trình lao động. * Đối tượng lao động: * Tư liệu lao động: Sơ đồ 04. Công cụ LĐ TLLĐ: Hệ thống bình Chứa Kết cấu hạ tầng => Nhìn vào kết quả SX, có 2 yếu tố kết tinh trong sản phẩm đó là: Tư liệu LĐ + đối tượng LĐ = TL SX. => Sức LĐ + Tư liệu SX = Sản phẩm.  Giáo án môn: GDCD - Lớp:11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị  Trang: 2 TIẾT 2: Hoạt động 1: Phát triển kinh tế là gì ? Hoạt động của thầy và trò GV: Yêu cầu HS đọc KN tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế (SGK) Treo sơ đồ 05: Phát triển kinh tế. Sau đó phân tích từng nội dung. Theo em tăng trưởng kinh tế là gì ? Phân biệt tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế ? Dự kiến HS trả lời: Có sự khác nhau giữa phát triển kinh tế và tăng trưởng kinh tế. Em hiểu thế nào là cơ cấu kinh tế hợp lý ? Là mqh hữu cơ , phụ thuộc, quy định lẫn nhau về quy mô và trình độ giữa các ngành, các thành phần kinh tế, các vùng kinh tế. Tỷ trọng trong các ngành dịch vụ và CM trong GNP tăng dần, còn ngành nông nghiệp giảm dần. Nội dung kiến thức 3) Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội: a) Phát triển kinh tế là gì ? - KN: SGK. - Sơ đồ 05: Nội dung của phát triển kinh tế. (Sự phát triển kinh tế đòi hỏi phải đạt 3 nội dung). PTKTXH : + Tăng trưởng kinh tế + Cơ cấu KT hợp lý + Công bằng XH - Tăng trưởng kinh tế: Là sự gia tăng của GDP và GNP tính theo đầu người. Tăng trưởng kinh tế có sự tác động của mức tăng dân số. Vì vậy phải có c/s phù hợp. - Sự tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ cấu hợp lý, tiến bộ. - Sự tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội. => Phát triển kinh tế có quan hệ biện chứng với tăng trưởng kinh tế và công bằng XH. Vì khi tăng trưởng kinh tế cao tạo điều kiện giải quyết công bằng XH, khi công bằng XH được đảm bảo sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế. c/Thực hành, luyện tập: Phát triển KT có ý nghĩa như thế nào với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội Hoạt động của thầy và trò Ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với mỗi cá nhân ? Gọi HS trả lời. Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình em và em làm gì để phát triển kinh tế gia đình ? 1, 2 HS trả lời. Gia đình có mấy chức năng cơ bản ? Theo em sự phát triển kinh tế có ý Nội dung kiến thức b) Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội ? - Đối với cá nhân: Tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm, thu nhập ổn định, c/s ấm no, có điều kiện chăm sóc sức khoẻ, tăng tuổi thọ - Đối với gia đình: Là tiền đề , cơ sở để gia đình thực hiện tốt các chức năng của gia đình, đó là các chức năng: + Chức năng kinh tế + Chức năng sinh sản + Chức năng chăm sóc và giáo dục + Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. - Đối với xã hội: + Tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội,  Giáo án môn: GDCD - Lớp:11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị  Trang: 3 nghĩa như thế nào đối với xã hội ? chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện, giảm bớt tình trạng đói nghèo, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và tử vong ở trẻ em. + Giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội. + Là tiền đề phát triển văn hoá, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác của xã hội, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội. + Củng cố an ninh quốc phòng. + Là điều kiện để khắc phục sự tụt hậu xã hội về kinh tế so với các nước tiên tiến trên thế giới, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, định hướng XHCN. d/Vận dụng: Yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ về các yếu tố hợp thành sức lao động, tư liệu SX, tư liệu LĐ, đối tượng LĐ, quá trình LĐSX, phát triển kinh tế. Đồng thời tất cả cùng tham gia đánh giá, bổ sung và phát biểu về tầm quan trọng của các vấn đề nêu trên. 4/Hướng dẫn về nhà: Đọc lại bài, trình bày bài bằng sơ đồ. Soạn trước bài 2: Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường. VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp:11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị  Trang: 4 Tiết thứ: 3 - 4 - 5 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 2: HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG (3 tiết) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: Học song bài này HS cần hiểu được: - Khái niệm hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá. - Nắm được nguồn gốc và bản chất của tiền tệ. - Các chức năng của tiền tệ. - Quy luật lưu thông tiền tệ. - Nắm được khái niệm thị trường, các chức năng của thị trường. - Thấy được vai trò của SX hàng hoá và thị trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay. 2. Về kỹ năng: - Phân tích các khái niệm và mối quan hệ giữa các nội dung chủ yếu của bài học. - Vận dụng KT của bài học vào thực tiễn, giải quyết được 1 số VĐ liên quan đến bài học. 3. Về thái độ: - Thấy được tầm quan trọng của phát triển kinh tế hàng hoá đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội hiện nay. - Coi trọng việc SX hàng hoá, nhưng không sùng bái hàng hoá, không sùng bái tiền tệ. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN tìm kiếm và xử lí thông tin, KN giải quyết vấn đề, KN hợp tác, KN tư duy phân tích, so sánh III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận lớp, thảo luận nhóm, tranh luận, xử lí tình huống, đọc hợp tác IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Sơ đồ, biểu bảng, bảng phụ, giấy cỡ to, bút dạ, SGK, SGV V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Nếu như trước đây, cơ chế kinh tế tập trung, bao cấp đã tạo cho con người ta sự trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, thì ngày nay cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi người phải thực sự tích cực, năng động, tính toán đến hiệu quả kinh tế. Hay nói cách khác để thích ứng với kinh tế thị trường mỗi người phải hiểu rõ bản chất của các yếu tố cấu thành nền kinh tế thị trường đó là: Hàng hoá, tiền tệ, thị trường. Vậy các yếu tố đó là gì ? Có thể vận dụng chúng như thế nào trong hoạt động sản xuất và đời sống ? Hoạt động 1: So sánh sự khác nhau giữa kinh tế tự nhiên và KTHH Hoạt động của thầy và trò GV đặt vấn đề: Lịch sử phát triển của nền SX xã hội đã từng tồn tại 2 tổ chức kinh tế rõ rệt là kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hoá. (KTHH) GV treo sơ đồ giới thiệu và so Nội dung kiến thức Sơ đồ 1 Sự khác nhau giữa kinh tế tự nhiên và KTHH. Nội dung so sánh Kinh tế tự nhiên Kinh tế hàng hoá - Mục đích SX Thoả mãn NC của người SX Thoả mãn NC của mua, bán  Giáo án môn: GDCD - Lớp:11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị  Trang: 5 sánh 2 hình thức t/c kinh tế. (TN và hàng hoá). Kết luận: KTHH ở trình độ cao hơn, ưu việt hơn so với kinh tế tự nhiên. - PT và CC SX SX nhỏ, phân tán CC thủ công, lạc hậu SX lớn, tập trung CCLĐ hiện đại -T/c, mục tiêu SX Tự cung, tự cấp SX để bán -Cạnh tranh Không có Có cạnh tranh -Phạm vi của SX Khép kính nội bộ KT mở trong nước và QT Hoạt động 2: Hàng hoá Hoạt động của thầy và trò GV: Vậy khi nào thì sản phẩm trở thành hàng hoá ? GV dùng sơ đồ về 3 điều kiện để SP trở thành hàng hoá. GV: Yêu cầu HS nêu những VD thực tiễn để chứng minh rằng: Nếu thiếu 1 trong 3 điều kiện trên thì SP không trở thành hàng hoá. VD: Người nông dân SX ra lúa gạo 1 phần để tiêu dùng, còn lại 1 phần đem đổi lấy quần áo, và các SP tiêu dùng khác. Vậy phần lúa nào của người nông dân là hàng hoá ? Dự kiến HS trả lời: Đó phải là phần đem trao đổi. GV dẫn dắt: Hàng hoá có 2 dạng vật thể và phi vật thể. Treo sơ đồ 2 dạng của hàng hoá. Yêu cầu HS lấy VD chứng minh. GV dẫn dắt vấn đề: Mỗi hàng hoá đều có 1 hoặc 1 số công dụng nhất định có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người về vật chất và tinh thần. Vậy theo em giá trị sử dụng của hàng hoá là gì ? Lấy VD minh hoạ ? Dự kiến HS trả lời: Đó là công dụng của hàng hoá, dùng để làm gì. VD: Lương thực, thực phẩm, quần , áo hoặc nhu cầu cho SX nhu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu. - Quần, áo ngoài công dụng là che Nội dung kiến thức 1) Hàng hoá: a) Hàng hoá là gì ? Sơ đồ 2 Sơ đồ 3 điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hoá. Sản phẩm do lao động tạo ra Có công dụng nhất định Thông qua trao đổi mua, bán. => Sản phẩm chỉ trở thành hàng hoá khi có đủ 3 điều kiện trên. - Hàng hoá là một phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hoá. Hàng hoá có 2 dạng là: Hàng hoá vật thể và hàng hoá phi vật thể (hàng hoá dịch vụ). VD: - Hàng hoá vật thể: Cái áo, bàn ghế, lương thực, thực phẩm - Hàng hoá phi vật thể: Dịch vụ du lịch, giới thiệu về Quê Bác, về nhà của Bác b) Thuộc tính của hàng hoá: - Giá trị sử dụng: + Giá trị sử dụng của hàng hoá là công dụng của vật phẩm làm cho hàng hoá có giá trị sử dụng có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người. VD: Con người khi đói có nhu cầu vật chất là ăn thì phải sử dụng lương thực thực phẩm ở đây là giúp cho con người không còn bị đói, hoặc con người mệt mỏi, căng thẳng có nhu cầu là xem ca nhạc để giải trí. + Giá trị sử dụng của hàng hoá được phát hiện dần và ngày càng đa dạng, phong phú cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và lực lượng sản xuất. VD: Than đá, dầu mỏ lúc đầu con người chỉ dùng làm chất đốt , sau đó nhờ sự phát triển của KHKT và lực lượng sản xuất con người đã dùng nó làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp để chế  Giáo án môn: GDCD - Lớp:11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị  Trang: 6 thân thì nó còn làm cho con người đẹp hơn. GV treo sơ đồ về mối quan hệ giữa giá trị trao đổi với giá trị. Nêu VD, phân tích VD. HS phân tích xem qua VD đó thì giá trị của hàng hoá là gì ?Bằng cách nào xác định được giá trị của hàng hoá ? GV kết luận: Vải và thóc là 2 hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau nhưng có thể trao đổi với nhau vì: Đều là SP do LĐ tạo ra đều có hao phí lao động bằng nhau là 2 giờ. GV: Theo em hiểu lượng giá trị của hàng hoá là gì ? 1, 2 HS trả lời Vậy theo em thời gian lao động cá biệt là gì ? Thời gian lao động xã hội cần thiết là gì ? Lấy VD thực tiễn ? Gọi 1 - 2 HS trả lời. GV đưa ra cách tính sau: Giả sử có 3 nhóm A,B,C SX ra 100m vải để đáp ứng nhu cầu của thị trường và các nhóm SX với số lượng không đều A 10m 1 giờ B 5m 2 giờ C 85m 3 giờ (10m*1h)+(5m*2h)+(85m*3h) = TGLĐXHCT = 2,75giờ/m = 100 m vải biến ra nhiều loại SP khác phục vụ cho đời sống. + Trong nền kinh tế hàng hoá, vật mang giá trị sử dụng đồng thời là vật mang giá trị trao đổi cũng tưc là phải thực hiện được giá trị của nó. - Giá trị của hàng hoá: + Giá trị của hàng hoá được thông qua giá trị trao đổi. (tỉ lệ trao đổi) 1m vải = 5kg thóc = 2 giờ (Hao phí LĐ) * Tóm lại: Giá trị của hàng hoá là LĐ của người SX hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. + Lượng giá trị của hàng hoá:  Lượng giá trị của hàng hoá được đo bằng số lượng thời gian LĐ hao phí để SX ra hàng hoá như: Giây, phút, giò, ngày, tháng, quý, năm  Lượng giá trị của hàng hoá phải được tính bằng thời gian LĐ cá biệt, mà tính bằng thời gian LĐ XH cần thiết. Thời gian LĐ cá biệt là thời gian LĐ hao phí để SX ra hàng hoá của từng người. VD: Anh A mất 2giờ LĐ để dệt được 1mvải Anh B mất 3giờ LĐ để SX ra 5kg thóc => TGLĐCB = 2 giờ (của A) = 3 giờ (của B) Thời gian LĐ XH cần thiết cho bất cứ LĐ nào tiến hành với 1 trình độ thành thạo trung bình, cường độ trung bình, trong mỗi điều kiện TB so với hoàn cảnh XH nhất định * Kết luận: Hàng hoá là sự thống nhất của 2 thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị. Đó là sự thống nhất của 2 mặt đối lập mà thiếu 1 trong 2 thuộc tính thì SP không trở thành hàng hoá. Hàng hoá biểu hiện quan hệ SXXH giữa những người SX và trao đổi hàng hoá. TIẾT 2 : Hoạt động 1: Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ: Hoạt động của thầy và trò Sau khi đã soạn bài ở nhà các em cho biết khi nào thì tiền tệ xuất hiện ? Gọi 1, 2 HS trả lời. GV kết luận: Sự ra đời của tiền tệ đã trải qua những hình thái giá trị nào ? GV treo sơ đồ hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên. Phân tích, lấy VD minh hoạ. Nội dung kiến thức 2) Tiền tệ: a Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ: Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hoá và các hình thái giá trị. Có 4 hình thành giá trị xuất hiện sau đây: *Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên. =>  Giáo án môn: GDCD - Lớp:11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị  Trang: 7 Trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng HS nhận xét về hình thái này và lấy VD khác ngoài VD GV đã nêu. Hình thái này xuất hiện khi XH công xã nguyên thuỷ tan rã, lúc này sản phẩm đem trao đổi còn ít, mang tính ngẫu nhiên. Tại sao lại gọi hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng ? Dự kiến HS trả lời: Khi SX hàng hoá phát triển hơn, hàng hoá đem trao đổi nhiều hơn GV: Treo sơ đồ phân tích, lấy VD minh hoạ. Trong hình thái này giá trị của hàng hoá đóng vai trò gì ? Dự kiến HS trả lời: Giá trị của cải hàng hoá được biểu hiện ở 1 loại hàng hoá đóng vai trò vật ngang giá chung. GV: Đưa ra thông tin phản hồi, phân tích, lấy VD. GV: Phân tích cho HS thấy được khi phát triển có nhiều mặt hàng làm vật ngang giá chung, các địa phương sẽ gặp khó khăn trong việc trao đổi => khi đó người ta thống nhất lấy vàng làm VNCC -> hình thái tiền tệ xuất hiện. VD: 1 con gà 10kg thóc Hình thái tương đối Hình thái ngang giá *Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng. Hoặc 10kg thóc 1 con gà Hoặc 5kg chè trao đổi Hoặc 2 cái rìu trực tiếp Hoặc 0,2g vàng hàng hoá *Hình thái chung của giá trị. *Hình thái tiền tệ: - Vàng cũng là một loại hàng hoá, giá trị của vàng được đo bằng lượng LĐXHCT. Vàng còn là thứ kim loại quý hiếm, có giá trị lớn. - Vàng có thuộc tính tự nhiên thích hợp với vai trò làm tiền tệ. => Như vậy tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả hàng hoá, là sự biểu hiện chung của giá trị, đồng thời tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất hàng hoá => bản chất của tiền tệ. Hoạt động 2: Các chức năng của tiền tệ: Hoạt động của thầy và trò Theo em tại sao vàng có vai trò là tiền tệ ? HS trình bày ý kiến của mình. GV kết luận: Ban đầu người ta lấy vàng, bạc làm vật ngang giá chung được cố định ở vàng. GV: Nêu VD VD: 1 chiếc bút bi = 100đ. Yêu cầu HS phân tích, để thấy được tiền tệ biểu hiện giá trị hàng hoá và được đo lường như thế nào. GV phân tích c thức sau: H - T - H Đem hàng bán lấy tiền, rồi dùng tiền mua hàng khác Nội dung kiến thức b) Các chức năng của tiền tệ: - Thước đo giá trị: Tiền tệ dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá. Giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng 1 lượng tiền nhất định, được gọi là giá cả. - Phương tiện lưu thông: Với chức năng này tiền có vai trò môi giới trong quá trình lưu thông hàng hoá. - Phương tiện cất trữ: Tức là tiền tệ rút khỏi lưu thông được cất trữ để khi cần đem ra mua hàng. Nhưng làm được chức năng này tiền phải đủ giá trị. - Phương tiện thanh toán: Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. - Tiền tệ thế giới: Khi tiền có chức năng tiền tệ thế giới đó là khi  Giáo án môn: GDCD - Lớp:11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị  Trang: 8 Trao đổi gián tiếp thông qua một hàng hoá làm vật ngang giá chung. trao đổi HH vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Hoạt động 3: Quy luật lưu thông tiền tệ: Hoạt động của thầy và trò VD: Nộp thuế, trả nợ, trả tiền mua chịu hàng GV phải phân tích rõ công thức P.Q M = V Theo em hiện tượng lạm phát tiền tệ là lạm phát tiền giấy hay tiền vàng ? Dự kiến HS trả lời: Đó là lạm phát tiền giấy - vì tiền giấy không có giá trị thực. Vậy theo em tiền giấy ra đời từ khi nào ? Nó ra đời như thế nào ? Gọi HS trả lời. GV kết luận, phân tích. Nội dung kiến thức c) Quy luật lưu thông tiền tệ: - Được thể hiện bằng công thức sau: P.Q M = V - Hiện tượng lạm phát tiền tệ. Tiền vàng là tiền có đầy đủ giá trị cho nên nếu số lượng nhiều hơn mức cần thiết cho lưu thông HH sẽ rời khỏi lưu thông đi vào cất giữ. Ngược lại tiền giấy chỉ là ký hiệu của giá trị, vì vậy khi tiền giấy số lượng tiền giấy được đưa vào lưu thông vượt quá mức cần thiết sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát . - Sự ra đời của tiền giấy: Sau khi trải qua các hình thái GT và cuối cùng tiền tệ ra đời và được thống nhất cố định là tiền vàng . Thì khi đưa vào lưu thông thấy tiền vàng bị hao mòn => giá trị không bằng giá trị thực => ra đời tiền đúc => nhưng trong lưu thông tiền đúc cũng hao mòn => ra đời tiền giấy. TIẾT 3: Hoạt động 1: Thị trường Hoạt động của thầy và trò Theo em hiểu thị trường là gì ? DKTL: Là nơi diễn ra trao đổi, mua bán các loại hàng hoá. Em hãy lấy VD cụ thể minh hoạ ? VD: Chợ, bách hoá GV kết luận và phân tích về "chủ thể kinh tế" của thị trường. "Các chủ thể kinh tế" bao gồm người bán, người mua", cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, Nhà nước tham gia vào trao đổi, mua bán trên thị trường. Lấy VD về thị trường ở dạng giản đơn và thị trường hiện đại. Nội dung kiến thức 3) Thị trường: a) Thị trường là gì ? Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ. - Thị trường xuất hiện và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của SX và lưu thông hàng hoá. Bắt đầu ở dạng giản đơn với không gian, thời gian nhất định, như chợ, cửa hàng nhưng SX hàng hoá phát triển thì thị trường cũng được mở rộng, phát triển, hiện đại hơn việc trao đổi hàng hoá diễn ra linh hoạt hơn thông qua trung gian, quảng cáo, tiếp thị - Song dù ở dạng thị trường nào (giản đơn hay hiện đại) cũng luôn có sự tác động của các yếu tố cấu thành thị trường đó là hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán, từ đó hình thành các quan hệ: Hàng hoá - tiền tệ - mua, bán, cung cầu, giá cả  Giáo án môn: GDCD - Lớp:11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị  Trang: 9 Hoạt động 2: Các chức năng cơ bản của thị trường: Hoạt động của thầy và trò Các nhân tố cơ bản của thị trường là gì ? GV: Yêu cầu HS phân tích, lấy VD thực tiễn về chức năng này. GV làm rõ: Nếu hàng hoá nào được thị trường tiêu thụ mạnh, có nghĩa hàng hoá đó phù hợp với nhu cầu thị trường và đồng thời giá trị của nó được thực hiện . Để HS tự khảo sát thị trường, lấy VD thực tiễn. GV hướng dẫn HS thu thập các thông tin về cơ cấu; "chủng loại" - Cơ cấu hàng hoá: Thể hiện sự đa dạng, phong phú, nhiều mặt hàng phục vụ cho cơ cấu tiêu dùng. - Chủng loại: Nói đến sự phong phú của một loại hàng hoá nào đó. VD: Quạt (quạt cây, quạt tường, thông gió, đá ) Yêu cầu HS lấy VD minh hoạ về sự tác động của giá cả đối với sản xuất và lưu thông hàng hoá. Theo em hiểu và vận dụng được các chức năng của thị trường sẽ giúp gì cho người sản xuất và tiêu dùng? DKTL: - Đối với người SX: Phải làm thế nào để có lãi nhất. - Đối với người tiêu dùng: Làm thế nào để mua được hàng rẻ, tốt, phù hợp với nhu cầu. Vận dụng các chức năng thị trường của Nhà nước được thể hiện qua những chính sách kinh tế, xã hội nào ? Báo cáo chính trị của BCH TW Đảng khoá VIII trình ĐHĐBTQ lần thứ IX của Đảng (T7-2000) . Nội dung kiến thức b) Các chức năng cơ bản của thị trường: - Chức năng thực hiện (hay thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị. - Chức năng thông tin: Cung cấp tho các chủ thể tham giá thị trường về quy mô cung - cầu; giá cả, chất lượng; chủng loại, cơ cấu, đk mua bán của hàng hoá, dịch vụ - Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng: + Sự biến động của cung - cầu, giá cả trên thị trường đều có sự tác động đến việc điều tiết SX và lưu thông hàng hoá trong xã hội. + Khi giá cả 1 hàng hoá tăng lên -> kích thích XH SX nhiều hàng hoá đó. Nhưng lại làm cho nhu cầu tiêu dùng hàng hoá đó tự hạn chế. + Ngược lại: Khi giá cả giảm kích thích tiêu dùng -> hạn chế SX. * Như vậy: Hiểu và vận dụng được các chức năng của thị trường sẽ giúp cho người SX và người tiêu dùng giành được lợi ích kinh tế lớn. c/Thực hành, luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản GV : 1/Yêu cầu HS vẽ lại các sơ đồ: So sánh sự khác nhau giữa kinh tế TN và kinh tế hàng hoá, các điều kiện để SP trở thành hàng hoá, 1/Sơ đồ 2/Chức năng của tiền tệ Thước đo giá trị  Giáo án môn: GDCD - Lớp:11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trị  Trang: 10 [...]... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 29  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 30 Tiết thứ: 15 - 16 Ngày soạn: Lớp dạy: PHẦN HAI: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Bài 8: CHỦ NGHĨA... TRÌNH CHUẨN BỊ ÔN TẬP C/ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP Ở CÁC DẠNG KHÁC NHAU IV Củng cố: Ôn tập từ bài 1 đến bài 8 V Hướng dẫn tự học: Chuẩn bị bài kỹ, ôn tập tốt chuẩn bị cho giờ sau kiểm tra học kỳ I  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 35 D RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:  Giáo án môn: GDCD. .. TIẾT DẠY: …………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 21 ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - LỚP 11 Lớp: (Thời gian: 45 phút) I/ Trắc nghiệm: (4 điểm - khoanh tròn vào đáp án đúng nhất) 1,Trong các hoạt động sau, hoạt động... lẽ, phương án đánh số báo danh Đáp án, biểu điểm V/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1/ Ổn định tổ chức lớp : 2/.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3/ Đáp án: I/Phần trắc nghiệm: Học sinh chọn được đáp đúng trong những câu sau: (0,5 điểm/câu) 1: A, 2: C, 3: A, 4: D, 5: B, 6: A, 7: C, 8: C II/Tự luận: Câu 1: Học sinh trình bày đựơc những ý cơ bản sau: -Trong nền KTTT người sản xuất ra sản phẩm mục đích là để bán, đòi hỏi... ………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 20 Tiết thứ: 10 Ngày soạn: Lớp dạy: KIỂM TRA 1 TIẾT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Củng cố – khắc sâu kiến thức về các nội dung đã học -Rèn kỹ năng làm bài, ghi nhớ kiến thức -Có ý thức làm bài đúng đắn, phê phán các thái độ sai trái trong kiểm tra thi cử II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:... nội dung bài học -Hoàn thành các bài tập trong SGK -Chuẩn bị trước bài 4 VI/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 15 Tiết thứ: 8 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 4: CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG... xã hội : Còn tồn tại nhiều giai cấp và tầng lớp khác nhau, trong đó, giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là hạt nhân đoàn kết các giai cấp, tầng lớp trong XH để xây dựng thành công CNXH Vẫn còn sự chênh lệch về đời sống giữa các vùng, miền của đất nước, vẫn còn sự khác biệt giữa lao động chân tay và lao động trí óc  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài-... bày khái quát nội dung của quy luật giá trị biểu hiện trong lĩnh vực sản xuất và trong lưu thông hàng hoá? (3 điểm) =====Hết=====  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 22 Tiết thứ: 11 - 12 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS hiểu được 1 Về kiến thức: - Nắm vững khái niệm công... quốc tế  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 24 c/Thực hành, luyện tập: Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH-HĐH Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức 3) Trách nhiệm của công dân đối với sự GV: nêu câu hỏi nghiệp CNH-HĐH HS: Liên hệ bản thân - Xây dựng cho bản thân động cơ quyết tâm, phương pháp học tập - Khi chuẩn bị... NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 25 Tiết thứ: 13 - 14 Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến . tự nhiên và KTHH. Nội dung so sánh Kinh tế tự nhiên Kinh tế hàng hoá - Mục đích SX Thoả mãn NC của người SX Thoả mãn NC của mua, bán  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người. Phương tiện thanh toán: Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. - Tiền tệ thế giới: Khi tiền có chức năng tiền tệ thế giới đó là khi  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản . là hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán, từ đó hình thành các quan hệ: Hàng hoá - tiền tệ - mua, bán, cung cầu, giá cả  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban cơ bản  Người soạn: Lê

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:18

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Sơ đồ 1

 • Sơ đồ 2

 • Bài 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

 • Bài 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

  • ÔN TẬP HỌC KỲ I

  • KIỂM TRA HỌC KỲ I

  • Môn: GDCD

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan