0

Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_ lớp 9_Bộ 2 (Hay)

30 923 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:13

Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 2014 - 2015 Chủ điểm tháng 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Ngày soạn: 16/8/2014 Ngày thực hiện : 18/8/2014 Hoạt động 1: BẦU CÁN BỘ LỚP. TRỒNG CÂY LƯU NIỆM I. U CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: 1. Kiến thức: Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này. 2. Kỹ năng: Biết lựa chọn cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và tơn trọng, ủng hộ can bộ lớp hoạt động. 3. Thái độ: Tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp. II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG Kỹ năng xác định tìm kiếm các lựa chọn hợp lý nhất để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp Kỹ năng nhận trình bày suy nghĩ về đội ngũ cán bộ lớp, về cạch thức lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp trong năm học - Kỹ năng kiểm sốt cảm xúc lựa chọn cán bộ lớp III. PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ ÁP DỤNG: - Bản đồ tư duy- Kỹ thuật đặt câu hỏi - Suy nghĩ - thảo luận cặp đơi- chia sẻ - Kỹ thuật giao nhiệm vụ - Thảo luận - Hỏi và trả lời IV TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Bản báo cáo hoạt động của chi đội năm học 2013 - 2014 Tiêu chuẩn của cán bộ lớp-Một số câu hỏi thảo luận Giấy khổ lớn , bút dạ , phấn màu , danh sách ban cán sự lớp. Một vài tiết mục văn nghệ Trò chơi tập thể V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: Người T. Hiện Nội dung hoạt động Thời gian Lớp phó văn thể và cả lớp 1/ Khám phá : Hoạt Động Mở Đầu Trước khi vào đại hội. Người điều khiển cho lớp hát bài: “Lớp chúng mình” - Người điều khiển phát biểu lý do và giới thệu đại biểu và nêu khái qt mục đích của đại hội là: tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của chi đội trong năm học vưa qua và chỉ tiêu kế hoạch , biện pháp thực hiện cho năm học mới. Và cả lớp thảo luận đóng góp ý kiến - Đánh giá về đội ngũ cán bố lớp năm học vừa qua và thảo luận , lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp cho năm học 2014 - 2015 5p Dẫn chương trình 2/ Kết nối : Hoạt động 1: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐỘI - Người dẫn chương trình giới thiệu đồn chủ toạ điều khiển đại hội gồm 03 đồng chí: là lấy ý kến biểu quyết. Sau đó đồn chủ tịch lên làm việc, đồn chủ tịch thơng qua chương trình đại hội. - Chào cờ, giới thiệu thành phần, đại biểu dự đại hội - Thơng qua chương trình đại hội, giới thiệu đồn chủ tịch, mời thư ký đại hội lên làm việc -Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động trong năm vừa qua, nêu chỉ tiêu biện pháp và kế hoạch hoạt động cho năm học mới, và một số tham luận đóng góp cho đại hội. -Chi đội thảo luận đóng góp ý kiến với đại hội , đại hội lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản. - Trình bày đề án nhân sự - Giới thiệu nhân sự gồm 7 học sinh bầu năm học sinh 1- 2- 3- 4- 5 - 6- - Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên: 1- 2- 3- 20p Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 1 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 2014 - 2015 Tiến hành bầu cử và cơng bố kết quả 5 bạn trúng vào ban chỉ huy chi đội -Ban chỉ huy chi đội khóa mới ra mắt. -Giáo viên chủ nhiệm rao nhiệm vụ cho ban chấp hành mới -Thơng qua nghị quyết đại hội -Chào cờ bế mặc đại hội Dẫn chương trình Lớp trưởng và các tổ trưởng 3/Thực hành/luyện tập (Luyện tập/củng cố) Hoạt Động 2 : BẦU CÁN BỘ LỚP Người dẫn chương trình đặt các câu hỏi: Người cán bộ lớp cần những tiêu chuẩn cơ bản gì, các thành viên trong lớp thảo luận và trả lời , thư ký tổng hợp và viết lên bản để thống nhấn các tiểu chuẩn Người dẫn chương trình nêu cơ cấu và số lượng 3 học sinh :lớp trưởng ; lớp phó, tổ trưởng và lấy ý kiến biểu quyết. Lên danh sách ứng cử và đề cử để đại hội bầu bằng phương pháp bỏ phiếu kín. Hoạt động : Sinh hoạt văn nghệ Trong khi chờ kiểm phiếu đại diện một số tổ lên trình bày một số tiết mục văn nghệ để chào mừng cổ động. Trò chơi: THẢ CHĨ * Cách chơi: + Một bạn đóng vai “chú chó” + Một bạn đóng vai “ ơng chủ” + Các bạn còn lại đóng vai “thỏ con” + Các bạn cùng hát: “ve ve chùm chùm, cá bóng nổi lửa, ba con lửa chếp chơi, ba con voi thượng đế, ba con dế đi tìm, ù a ù ịch” + Cột bạn làm ơng chủ x ngửa bàn tay phải, các bạn tập trung thành một vòng tròn bên xung quanh ơng chủ và lấy ngón tay trái của mình đặt vào lòng bàn tay của ơng chủ khi nghe có có câu “ù a ù ịch” thì các bạn sẽ rút tay ra ơng chủ sẽ bốp tay lại * Luật chơi: + Khi bạn nào bị ơng chủ nắm ngón tay, sẽ đóng vai chú chó, các bạn còn lại sẽ làm thỏ + Khi ơng chủ tả một vật nào đó thì lập tức các chú thỏ sẽ chạy tới chạm vào trong một khoản thời gian nào đó và ơng chủ sẽ thả chó + Khi thấy chú chó xuất hiện thì ngay lập tức thỏ phải chại nhanh đến chỗ vật ơng chủ tả chạm vào và quay về chạm ơng chủ. Khi thấy chú chó thì các chú thỏ phải đi về ở tư thế khum, 2 tay chéo nhau đặc lên lỗ tai. Nếu đi về ở tư thế khum mà khơng chéo tay thì bị chú chó bắt hoặc đứng lên để chạy về mà bị chú chó đụng sẽ bị đóng vai chú chó thay cho bạn làm chú chó. Hoạt Động 3 : : + Người điều khiển chương trình nhắc lại những tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học cuối cấp. Sau đó đề nghị mọi người ứng cử, đề cử danh sách. + Bầu ban kiểm phiếu. + Đại diện ban kiểm phiếu lên nêu rõ thể lệ bầu cử. + Tiến hành bầu cử, cơng bố kết quả bầu cử. + Tiến hành bầu cử, cơng bố kết quả. Hoạt Động 4 : Thảo luận về kỉ vật lưu niệm cho trường -Lần lượt nêu từng câu hỏi: 1-Theo bạn việc để lại kỉ vật lưu niệm cho nhà trường đối với lớp cuối cấp có cần thiết khơng? Vì sao? 2-Trong tình hình thực tế của lớp và nhà trường, theo bạn lớp ta cần xây dựng kỉ vật gì để lại cho nhà trường? -Suy nghĩ tham gia phát biểu ý kiến. -Thư kí ghi biên bản. -Thống nhất kỉ vật lưu niệm. 15p 5p VI/ Kết thúc hoạt động: VẬN DỤNG: - Giáo viên đánh giá vai trò của độ ngũ ban chỉ huy chi đội, cán bộ lớp và u cầu cả lớp có thái độ tơn trọng, ủng hộ đội ngũ cán bộ lớp mới giúp các bạn hồn thành nhiệm vụ. -Bản thân cần làm những gì để cùng đội ngũ cán bộ lớp xây dựng tập thể lớp thành lớp tiên tiến, vững mạnh Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 2 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 2014 - 2015 VII. TƯ LIỆU Một số bài hát về tình bạn, mái trường - Mái trường tuổi thơ - Vui bước tới trường - Bài ca đi học. - 1 số trò chơi dân gian - Các tài liệu chuẩn bị đại hội chi đội bầu cán bộ lớp, hòm phiếu, phiếu bầu. - Báo cáo tham luận. Ngày soạn: 08/9/2014 Ngày thực hiện : 13/9/2014 Hoạt đơng 2: THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH CUỐI KHĨA - THI VIẾT ,VỄ CA NGỜI TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I/ MỤC TIÊU : Sau hoạt động học sinh có khả năng 1. Kiến thức: Hiểu nhiệm vụ và quyền học sinh cuối cấp THCS 2. Kỹ năng: Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hồn thành tốt các nhiệm vụ đó. 3. Thái độ: Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hồn thành nhiệm của năm học cuối cấp THCS. II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG - Kỹ năng tự nhận thức về các giá trị bản thân, điểm mạnh, điểm yếu khi thực hiện nhiệm vụ của người HS cuối cấp THCS. - Kỹ năng phản hồi/lắng nghe tích cực các ý kiến trong thảo luận. - Kỹ năng trình này suy nghĩ/ ý tưởng về nhiệm vụ người HS cuối cấp. - Kỹ năng đặt mục tiêu rèn luyện và học tập nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG - Bản đồ tư duy - Suy nghĩ – thảo luận cặp đơi– chia sẻ. - Bài tập tình huống - Kỹ thuật bơng tuyết - Kỹ thuật khăn trải bàn, động não, các “mảnh ghép”, “chúng em biết ba”; kỹ thuật “đọc hợp tác”; kỹ thuật viết “ tích cực ”, kỹ thuật “trình bày 1 phút” IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TỊÊN - Nhiệm vụ của HS THCS - Các biện pháp thực hiện - Bản đồ tư duy viết trên A0 - Một số câu hỏi thảo luận - Giấy to, bút dạ - Một số tiết mục văn nghệ V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG Người T.Hiện Nội dung hoạt động Thời gian Cả tập thể Lớp phó văn thể 1/ Khám phá : Hoạt Động Mở Đầu - Trước khi vào thảo luận, người điều khiển nêu câu hỏi sao cho cả lớp cùng suy nghĩ để tìm hiểu xem các em đã có những hiểu biết gì về nội dung này - Câu hỏi: -Tầm quan trọng của năm học cuối cấp THCS : Nêu đặc điểm tâm sinh lý và nhiệm vụ học tập. ‘Các em đã biết gì về nhiệm vụ của người HS cuối cấp THCS ” - Người điều khiển lần lượt u cầu từng HS trả lời câu hỏi trên sau khi thảo luận trong nhóm của mình - Người điều khỉên ghi lên bảng nhưng câu trả lời của HS, nếu các ý kiến trùng nhau thì người điều khiển sẽ đánh dấu vào các ý kiến trùng đó để thống kế xem ý kiến nào về nhiệm xụ của người HS cuối cấp được các em nhắc tới nhiều nhất và giới thiệu vào chủ đề của buổi thảo luận. 5 phút Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 3 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 2014 - 2015 - Trên cơ sở những ý kiến về nhiệm vụ của người HS cuối cấp mà các em đã đưa ra ở trên, người điều khiển chốt thành một danh sách các nhiệm vụ của người HS cuối cấp và hỏi xem trong lớp còn bạn nào muốn bổ sung thêm ý kiến vào danh sách này khơng. - Một số học sinh trả lời - Người điều khiển kết luận về các nhiệm vụ của người HS cuối cấp. Người điều khiển Các tổ lên trình bày 2/ Kết nối : Hoạt Động 1 : TÌM HIỂU CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ HỒN THÀNH NHIỆM CỦA NGƯỜI HS CUỐI CẤP. - Người điều khiển mời một HS nhắc lại các nhiệm vụ của người HS năm học cuối cấp đã thống nhất ở hoạt động trên - Tiếp theo người điều khiển chia HS trong lớp thành các nhóm( mỗi nhóm 5 – 6 HS) và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm. Các nhóm sẽ chọn 1 hoặc 2 nhiệm vụ và sử dụn bản đồ tư duy để tìm các biện pháp để hồn thành nhiệm xụ của năm học cuối cấp. - mời các nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác bổ sung. - Người điều khỉên tổng kết lại các biện pháp để hồn thành nhiệm vụ 10 phút Người điều khiển Các tổ Đại diện các tổ Thư kí Tổ 1,2 Hoạt Động 2 : XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN ĐỂ HỒN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ CỦA HS NĂM HỌC CUỐI CẤP. “ Là học sinh lớp 9, bạn thấy mình phải có những trách nhiệm gì để hồn thành tốt các nhiệm vụ của HS năm học cuối cấp. - Người điều khiển dành thời gian cho các nhóm thảo luận 3 – 5 phút sau đó tiếp tục hướng dẫn các em chia sẻ kết quả thảo luận theo cách sau: cứ 2 đơi tạo thành một nhóm 4 người chia sẻ nội dung đã thảo luận. - Đại diện một nhóm lên trình bày - Các nhóm bổ sung - Người điều khiển tổng hợp lại các ý kiến về trách nhiệm của bản thân từng HS trong việc hồn thành tốt ấcc nhiệm vụ của HS năm cuối cấp. 10 phút Người điều khiển Cả lớp Người điều khiển Thư kí Tổ 3,4 3/Thực hành/luyện tập (Luyện tập/củng cố) Hoạt Động 3 : XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Người điều khiển u cầu từng HS xây dựng cho mình một kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học cuối cấp theo mẫu STT Mục tiêu Nội dung Thời gian Hồn thành Cách thực hiện Người hỗ trợ - Sau khi từng cá nhân hồn thành được bản kế hoạch cho mình, người điều khiển u cầu chia sẻ thơng tin với người ngồi bên cạnh., hai bạn sẽ bổ sung cho nhau để bản kế hoạch được hồn thiện hơn 10 phút Người điều khiển Đại diện các tổ Các tổ khác Các thành viên khác Hoạt Động 4 . Hội thi Sáng tác theo chủ đề -Nhận giấy bút, bút màu để viết vẽ. -Cho các đội bốc thăm chủ đề. -Đọc to chủ đề dự thi của đội mình, sau đó viết chủ đề của đội mình lên đầu bảng phần bảng của đội mình. -Qui định thời gian sáng tác và trình bày vào giấy.Tun bố cuộc thi bắt đầu. -Bàn bạc, phân cơng,khẩn trương xây dựng tác phẩm của đội mình. -Trong khi chờ đợi các đội trình bày, các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Trưng bày và bình luận tác phẩm dự thi -u cầu các đội trưng bày tác phẩm của đội mình lên vị trí qui định. -Trình bày tác phẩm của đội mình : bài văn, bài thơ, tranh vẽ.Nêu lên nội dung, ý nghĩa của tác phẩm gắn với chủ đề của đội mình. -Có ý kiến nhận xét Chấm điểm cho các đội Biểu diễn các tiết mục văn nghệ. 5 phút VI/ Kết thúc hoạt động: VẬN DỤNG: - Người điều khiển nhắc nhở các em về việc thực hiện bản kế hoạch đã xây dựng và khi nào cần sự giúp của cha mẹ, GV các bạn hãy mạnh dạn bày tỏ mong muốn của mình. - Người điều khiển mời GV chủ nhiệm lớp động viên nhắc nhở cả lớp phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của HS cuối cấp- Người điều khiển chúc các bạn HS thực hiện tốt nhiệm vụ của người HS cuối cấp và mong đợi rằng cuối năm học sẽ nhận được những thành cơng từ các bạn II. TƯ LIỆU : Bản đồ tư duy Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 4 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 2014 - 2015 Phiếu đánh giá kết quả HĐ NGLL tháng 9 lớp 9C năm học 2014-2015 STT Họ Tên TỰ XẾP LOẠI TỔ XẾP LOẠI GVCN XẾP LOẠI 1 Trần Thị Kim Anh Giỏi Giỏi Giỏi 2 Nguyễn Thị Bảo Ánh Khá Khá Khá 3 Nguyễn Tiến Đạt Khá Khá Khá 4 Vũ Trường Giang Khá Khá Khá 5 Đinh Thị Thu Hà Khá Khá Khá 6 Nguyễn Thị Hà Khá Khá Khá 7 Nguyễn Hồng Hải Khá Khá Khá 8 Phạm Xn Hiếu Khá Khá Khá 9 Nguyễn Thiên Hồng Khá Khá Khá 10 Đỗ Hồng Lan Giỏi Giỏi Giỏi 11 Trần Thị Ngọc Lan Khá Khá Khá 12 Lê Diệu Linh Giỏi Giỏi Giỏi 13 Đỗ Thành Long Khá Khá Khá 14 Lê Thị Xn Mai Giỏi Giỏi Giỏi 15 Lục Đức Mạnh Khá Khá Khá 16 Nguyễn Duy Minh Giỏi Giỏi Giỏi 17 Nguyễn Tấn Nam Khá Khá Khá 18 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Khá Khá Khá 19 Trịnh Thị Kim Oanh Giỏi Giỏi Giỏi 20 Lê Thị Mai Phương Khá Khá Khá 21 Phạm Thị Phương Giỏi Giỏi Giỏi 22 Nguyễn Hiếu Hồng San Giỏi Giỏi Giỏi 23 Nguyễn Ngọc Sơn Trung Bình Trung Bình Trung Bình 24 Hồng Vũ Anh Tài Khá Khá Khá 25 Trịnh Xn Thanh Khá Khá Khá 26 Nguyễn Cơng Thành Khá Khá Khá 27 Dương Thị Phương Thảo Giỏi Giỏi Giỏi 28 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Giỏi Giỏi Giỏi 29 Nguyễn Tuyết Trinh Giỏi Giỏi Giỏi 30 Dương bá Khánh Trình Khá Khá Khá 31 Nguyễn Đình Trung Khá Khá Khá 32 Lê Huỳnh Anh Tuấn Khá Khá Khá 33 Lê Nguyễn Quang Tú Giỏi Giỏi Giỏi 34 Hồ Thị Ngọc Vân Khá Khá Khá 35 Hồng Trung Vĩnh Khá Khá Khá 36 Nơng Văn Vương Khá Khá Khá 37 Hồng Thế Vỹ Trung bình Trung bình Trung bình Xếp loại chung Giỏi Khá TB Số lượng 12 23 2 Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 5 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 2014 - 2015 Chủ điểm tháng 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI Ngày soạn :30/9/2014 Ngày thực hiện: 04/10/ 2014 Hoạt động 1: LỄ ĐĂNG KÝ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT. TÌM HỂU THƯ BÁC HỒ I. U CẦU GIÁO DỤC 1. Kiến thức: - Giúp học sinh có kỹ năng tự tin giao ước thi đua học tập tốt. Có những phản hồi tích cực giữa các bản thi đua giữa các tổ. - Giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc học tập và rèn luyện theo lời Bác Hồ Dạy, nhận thức được sâu sắc lời dạy cuả Bác trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hồ 2. Kỹ năng: - Giúp học sinh có kỹ năng trình bày ý tưởng về các tiêu chí thi đua. Từ đố đặt mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu thi đua hạoc tập tốt - Giúp học sinh có thái độ đồn kết giúp đỡ nahu trong học tập và rèn luyện 3. Thái độ: Tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp. - Tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp.Thấy được vai trò trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ được học tâp của học sinh nói riêng và thế hệ trẻ hiện nay II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG Kỹ năng nêu vấn đề về thực hiện các chỉ tiêu thi đua Kỹ năng trình bày suy nghĩ làm thế nào để thực hiện các chỉ tiêu thi đua Kỹ năng đặt mục tiêu, lập kế hạch thực hiện các chỉ tiêu thi đua Kỹ năng tìm kiếm và ứng xử thơng tin trong thư Bác Hồ - Kỹ năng trình bày suy nghĩ về các lời Bác dạy trong thư- Kỹ năng tư duy sáng tạo- Kỹ năng đặt mục tiêu III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG Trò chơi giáo dục- Biểu đạt sáng tạo - Thảo luận - Trình bày 01 phút IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TỊÊN Bản đăng ký thi đua của từng tổ được trình bày tóm tắt trên giấy A0 Bản giao ước thi đua chung của lớp: các chỉ tiêu phấn đấu, các biện pháp. Bản giao ước thi đau của lớp cũng được trình bày trên giấy A) - Các câu hỏi thảo luận Bức thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hồ. Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. - Thư Bác Hồ gửi ngành giáo dục ngày 16/10/1946 - Các quyền trẻ em được Bác Hồ quan tâm trong nội dung thư của Bác. -Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ xen kẽ trong hoạt động V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG Người T.Hiện Nội dung hoạt động Thời gian Cả tập thể Người điều khiển 1/ Khám phá : Hoạt Động Mở Đầu -Người điều khiển cho lớp thể hiện hai bài hát : Giới thiệu tổ 1: hát bài “ Ai u Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Nhi đồng” Cả lớp cùng hát bài “ Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” Sau khi lớp thể hiện 02 bài hát, người điều khiển phỏng vấn nhanh một số học sinh: Nội dung bài hát “Ai u Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Nhi đồng” nói về điều gì? Nội dung hát bài “ Như có Bác Hồ trong ngày vui đai thắng” nói về điều gì? Cảm nghĩ cuả em khi nghe bài hát trên đây Những tình cảm và cảm xúc nào trong hai bài hát mà bạn ghi nhớ nhất ? vì sao? Người điều khiển cho 1 – 2 học sinh tóm tắt các ý kiến của các bạn lên bảng Sau khi phỏng vấn , người điều khiển cho một học sinh đọc to ý kiến các bạn về tình cảm của Bác hồ dành ho thiếu niên nhi đồng Người điều khiển kết luận để dẫn nhập vào hoạt động chính “ tìm hiểu thư Bác Hồ” - Trò chơi “ Đăng ký học tập tốt… ”quản trò : lớp trưởng 5 phút Người điều khiển Cá nhân 2/ Kết nối : Hoạt Động 1 : ĐĂNG KÝ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT Người điều khiển lần lượt mời đại diện các tổ lên trình bày đăng ký thi đua Bản đăng ký của tổ được trình bày trên khổ to và được treo trên bảng, đại diện các tổ trình bày nội dung đăng ký thi đua của tổ. - Sau khi các tổ trình bày, người điều khiển hỏi ý kiến các tổ viên của các tổ đó có ý kiến 7 phút Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 6 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 2014 - 2015 học sinh Tổ trưởng Lớp trưởng bổ sung thêm khơng. Các HS khác của lớp có thể phát biểu ý kiến về bản giao ước thi đua của tổ bạn. Sau khi các tổ đã trình bày, người điều khiển kết luận và mời lớp trưởng lên trình bày nội dung thi đua của lớp Lớp trưởng thay mặt lớp lên trình bày nội dung thi đua học tập tốt, nội dung đăng ký thể hiện ý chí phấn đấu của các tổ, mỗi học sinh trong lớp. Nội dung đăng ký học tập tốt cũng được trình bày trên khổ giấy A0 Người điều khiển Hoạt Động 2 : THẢO LUẬN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Người điều khiển nêu từng câu hỏi thảo luận Theo từng câu hỏi, hs của lớp phát biểu ý kiến của mình, bổ sung, tranh luận với nhau. Người điều khiển tổng hợp ý kiến theo tường nội dung . Cho thư ký ghi biêb bản thảo luận Kết quả thảo luận thể hiện được chương trình hành động của lớp. Lớp phấn đấu đạt danh hiệu lớp tiên tiến. Tỉ lệ học sinh : + Giỏi : 40% ; khá : 35% ; trung bình : 25% khơng có học sinh yếu kém, +100% học sinh xếp loại đạo đức khá và tốt. + Có 3 đơi bạn cùng tiến +100% học sinh được hồn thành bậc học THCS .Cuối cùng thơng qua chương trình hành động của lớp thi đua học tốt, rèn luyện tốt. 10 phút Dẫn chươn g trình Hoạt Động 3 : TÌM HIỂU THƯ BÁC HỒ -Đọc thư Bác -Thảo luận theo các câu hỏi: 1-Bác Hồ viết thư gửi HS cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào? +Tháng 9- 1945 2-Bác nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của nền giáo dục mới. Bạn hãy đọc lại lời thư ấy của Bác? + từ giờ phút này giở đi hồn tồn Việt Nam. + một nền giáo dục sẵn có của các em. 3-Trong thư, Bác nói về vai trò trách nhiệm của học sinh, bạn hãy chỉ ra đoạn thư đó của Bác? +Sau 80 năm giời nơ lệ ở cơng học tập của các em. 4-Trong thư 1968, Bác căn dặn thầy trò về cơng tác chun mơn và học tập như thế nào? +Dù khó khăn đến đâu khoa học và kỹ thuật. 5-Quyền được hưởng giáo dục của các em thể hiện trong thư Bác như thế nào? +Quyền được hưởng giáo dục là quyền cơ bản trong sự hình thành, phát triển tài năng và nhân cách cuả trẻ em. Trong thư Bác viết tháng 9-1945 thể hiện ở đoạn “một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em năng lực sẵn có của các em.” -Lần lượt trả lời - Người điều khiển chương trình lần lượt nêu các câu hỏi. Lưu ý câu hỏi 5 về quyền được hưởng nền giáo dục mà bác Hồ quan tâm đến học sinh. Cho các bạn thảo luận sâu về ý nghĩa của vấn đề đó. - Tổ nào có tín hiệu trước sẽ đuợc mời, đại diện tổ trả lời câu hỏi. Ban giám khảo chấm điểm và ghi cơng khai trên bảng. - Nếu đại diện tổ trả lời sai hoặc khơng đầy đủ, thì các thành viên trong lớp có quyền trả lời hoặc bổ sung. BGK chấm điểm và điểm đó được ghi vào điểm của tổ trả lời đúng. 7 phút Người điều khiển 3/Thực hành/luyện tập (Luyện tập/củng cố) Hoạt động 3. TRÌNH BÀY 1 PHÚT Người điều khiển nêu câu hỏi:” bạn hãy nêu nội dung chính trong bản đăng ký thi đua học tập tốt của tơt bạn và của lớp, theo bạn những chỉ tiêu thi đua nào là quan trọng nhất với lớp ta” u cầu trình bày ngắn gọn trong 01 phút- Cho một vài bạn trình bày. - Người điều khiển u cầu một số học sinh nhắc lai vai trò và trách nhiệm của học sinh với đất nước với dân tộc, bạn hãy nhắc lại 15 phút Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 7 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 2014 - 2015 Quyền được hưởng nền giáo dục của các bạn như thế nào? và trong giai đoạn hiện nay quyền đó được bổ sung và phát triển như thế nào? Trong giai đoạn hiện nay nhà nước ta và bộ giáo dục đang thực hiện cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, em hiểu cuộc vận động đó như thế nào? Một số học sinh nhắc lại và bổ sung Người điều khiển kết luận và bổ sung thêm các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước ta với sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay VI/ Kết thúc hoạt động: VẬN DỤNG: Gv giao nhiệm vụ cho mỗi học sinh về nhà, căn cứ vào giao ước thi đua của tổ bạn và của lớp , hãy xây dựng bản chương trình hành động, kế hoạch rèn luyện phấn đấu của cá nhân để thực hiện mục tiêu thi đua của tổ, của lớp - HS hồn thành bản kế hoạch này trong một tuần và nọ cho lớp trưởng quản lý theo dõi. Về nhà sưu tầm thêm các thơng tin về vai trò trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ được học tâp của học sinh nói riêng và thế hệ trẻ hiện nay Sưu tầm thêm các bài hát ca ngợi Bác Hồ, bài thơ sáng tác dành cho thiếu niên nhi đòng , bài thơ tự sáng tác. VII. TƯ LIỆU Gợi ý nội dung đăng ký học tập tốt - Các chỉ tiêu phấn đấu: + Chuẩn bị tốt bài học, làm bài tập về nhà đầy đủ + Thực hiện tốt kỷ luật trong giờ học + Trung thực trong học tập + Đạt kết quả tốt trong học tập+ Xác định các biện pháp thực hiện Các chỉ tiêu đăng ký cần có các số liệu ngắn gọn, cụ thể, ví dụ 100% các thành viên của tổ đi học đúng giờ, 100% làm bài tập về nhà đầy đủ. - Những lời dạy của Bác Hồ được thể hiện trong Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hồ tháng 9 năm 1945 và Thư gửi ngành Giáo dục ngày 16 -10 -1986 Các em học sinh! Ngày hơm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tơi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này trở đi các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hòan tòan Việt Nam. Trước đây cha anh các em, và mới năm ngối cả các em nữa, đó phải chịu nhận một nền học vấn nơ lệ, nghĩa là nú chỉ được tạo nên những kẻ làm tay sai, làm tơi tớ cho một bọn thực dân người Pháp. Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ được tạo các em nên những người cơng dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hồn tồn những năng lực sẵn có của các em. Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? Các em phải làm thế nào để đền bù lại cơng lao của người khác đã khơng tiếc thân và tiếc của để chiếm lại nền độc lập cho nước nhà. Các em hãy nghe lời tơi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngỗn, nghe thầy, u bạn. Sau 80 năm giời nơ lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn,ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đó để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hồn cầu. Trong cơng cuộc kiến thiết đó, nước nhà trơng mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sơng Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay khơng, chính là nhờ một phần lớn ở cơng học tập của các em. Đối riêng với các em lớn, tơi khun thêm một điều này: chúng ta đã đánh đuổi bọn thực dân, chúng ta đã giành được độc lập. Nhưng giặc Pháp vẫn lăm le quay lại. Chúng ỷ vào kẻ khác mạnh hơn mà gây sự với ta. Tất nhiên chúng sẽ bị bại, vì tất cả quốc dân ta đồn kết chặt chẽ và một lòng chiến đấu cho giang sơn Tổ quốc. Phải sẵn sàng mà chống qn giặc cướp nước, đấy là bổn phận của mỗi cơng dân. Các em lớn chưa hẳn đến tuổi phải gánh cơng việc nặng nhọc ấy, nhưng các em cũng nên, ngồi giờ học ở trường, tham gia vào các Hội cứu quốc để tập luyện thêm cho quen với đời sống chiến sĩ và để giúp đỡ một vài việc nhẹ nhàng trong cuộc phòng thủ đất nước. Tơi đã thành thực khun nhủ các em. Mong rằng những lời của tơi được các em ln ln ghi nhớ. Ngày hơm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tơi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp. Chào các em thân u! Hồ Chí Minh Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 8 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 2014 - 2015 Ngày soạn: 22 /10/2014 Ngày thực hiện: 27/10/204 Hoạt động 2. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ: ”EM LÀ NHÀ KHOA HỌC ”. SINH HOẠT VĂN NGHỆ I. MỤC TIÊU I. MỤC TIÊU : : Sau hoạt động HS có khả năng: 1, Kiến thức: Nâng cao quyền được phát triển khả năng về trí tuệ, vận dụng tri thức đã học để giải thích một số hiện tượng khoa học xảy ra trong tự nhiên, trong xã hội, trong đời sống. 2, Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng tham gia vào hoạt động, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 3, Thái độ: Từ đó càng u thích các mơn học, hăng say học tập đúng đắn. II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG - Kỹ năng tự nhận thức về bản thân, tự tin tham gia hoạt động. - Kỹ năng nêu vấn đề và giải quyết vấn đề về các kiến thức khoa học lựa chọn cho hoạt động. - Kỹ năng xác định/ tìm kiếm các lựa chọn về các tri thức khoa học phù hợp - Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm vào vai nhà khoa học trẻ. - Kỹ năng thể hiện của các em về bài hát III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG . . - Hỏi chun gia - Đóng vai - Hỏi và trả lời. - Hồn tất một nhiệm vụ. IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN . . - Hệ thống các câu hỏi, bài tập, tình huống, vấn đề. . .phục vụ cho việc ơn tập do lớp lựa chọn và xây dựng. - Các phương tiện phục vụ cho hoạt động như: máy tính, máy chiếu, giấy A4, viết - Các tiết mục văn nghệ của các tổ đã chuẩn bị . V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG Người T.Hiện Nội dung hoạt động Thời gian DCT : 1/ Khám phá : Hoạt Động Mở Đầu 1. Khám phá: - Đặt vấn đề : Khoa học là đề tài mà chúng ta cần quan tâm, cuộc sống xung quanh ta cần phải có khoa học và đây cũng là dịp để các bạn thể hiện khả năng nắm, hiểu kiến thức các môn học của mình, đồng thời cũng giúp các bạn có điều kiện giao lưu thông qua các hình thức hoạt động cụ thể. Hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2010, lớp chúng ta cùng nhau tổ chức hoạt động GDNG LL chủ điểm tháng 10 tên hoạt động 3: “ Em là nhà khoa học” để các bạn tự trình bày hiểu biết của mình và cùng nhau giải quyết những băn khoăn thắc mắc nảy sinh trong quá trình học tập, cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là lý do của biểu hoạt động hơm nay, đề nghị cả lớp cho một tràng pháo tay. giới thiệu đại biểu nếu có. Đến dự với lớp chúng ta hơm nay có: Cơ chủ nhiệm lớp: Nguyễn Thị Th… Ngồi ra còn có: Thầy ……………………… , cơ. …………… 2 phút -Người dẫn chương trình 2/ Kết nối Hoạt động 1: Phần thi “ trắc nghiệm kiến thức” Phổ biền thể lệ trò ch ơ i. Phần thi này gồm có 3 chủ đề: “ Xã hội, Tự nhiên, Phổ thơng” mỗi chủ đề gồm 10 câu hỏi. Mỗi đội cử đại diện chọn chủ đề và có 20 giây suy nghĩ dành cho 4 đội, trong vòng 20 giây đội nào khơng đưa ra câu trả lời thì đội đó khơng được tính điểm, đội nào có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhât thì đội đó ghi điểm, mỗi câu trả lời đúng là 10 điểm. nếu trả lời sai thì khơng có điểm. - DCT tổng hợp điểm từ thư kí và thông báo số điểm của từng đội chơi. * Phần tiếp theo sau đây là phần thi rất hấp dẫn, sơi nổi và kịch tính. Đó là phần thi dành cho khán giả. ( có 5 câu hỏi) - DCT phổ biến phần thi này: có 5 câu hỏi, DCT đưa ra câu hỏi khán giả nào có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất thì được thưởng một phần q. (u cầu các khán giả tham gia cố gắng nhìn lên màn hình và trả lời thật nhanh để rinh phần q về cho mình 10 p Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 9 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 2014 - 2015 Người dẫn chương trình * Hoạt động 2: Phần thi “ Giải ơ chữ” - phổ biến thể lệ cuộc thi. Có 11 ơ chữ hàng ngang tương ứng với 11 câu hỏi, lần lượt mỗi đội chúng ta cử đại diện để chọn bất kì ơ chữ nào, sau khi DCT đưa ra câu hỏi mỗi đội có 20 giây suy nghĩ để trả lời nếu trả lời đúng thì được 10 điểm, còn sai thì nhường quyền cho 3 đội còn lại, nếu cả 4 đội đều khơng có câu trả lời thì câu hỏi này dành cho khán giả. Chú Ý : Mỗi đội có quyền đón từ khóa của chương trình bất cứ lúc nào, nếu đón đúng thì đội đó ghi được 30 đ, nếu sai thì mất quyền tham gia giải ơ chữ. Ơ từ khóa được giải ra thì phần thi ngừng lại tại thời điểm đó. Ơ từ khóa hơm nay có 11 chũ cái, chúc các đội cố gắng giải được ơ chữ. 15 Hoạt Động 2 : Văn nghệ chào mừng: Người điều khiển lần lượt cho biểu diễn các tiết mục văn nghệ ca ngợi Bác Hồ đã chuẩn bị sẵn Thi văn nghệ Giữa các tổ Xin mời đại diện ban giám khảo lên nêu thể lệ cuộc thi: mỗi tổ sẽ trình bày tiết mục của mình. Tiêu chuẩn đánh giá: về nội dung, phong cách, tác phong, sự hấp dẫn,… BGK chấm điểm (chấm cơng khai) , TK ghi vào ơ điểm của từng đội. (thang điểm 10). BẢNG ĐIỂM Nội dung (3đ) Phong cách (3đ) Chất giọng (2đ) Trang phục (2 đ) Tổng cộng Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Mời các tiết mục văn nghệ của từng tổ. Xin mời tiết mục của tổ 1: Xin mời tiết mục của tổ 2: Xin mời tiết mục của tổ 3: Xin mời tiết mục của tổ 4: BGK chấm điểm của từng tiết mục Mời mổi tổ cử 2 đại diện tham gia cuộc thi “Du lịch trên q hương, đất nước”. Bằng cách hát các bài hát có tên địa danh q hương đất nước. Xin mời 3 nhóm thảo luận nhanh với nhau. Sau đó, mỗi 1 lần 1 người hát. Tổ nào hát khơng được xem như thua cuộc. 10 phút 3/Thực hành/luyện tập (Luyện tập/củng cố) Hoạt động 3 Các nhà khoa học thi “Giải thích hiện tượng” DCT: Lần lượt đưa ra câu hỏi cụ thể: Bốn đội đều tham gia trả lời câu hỏi của chương trình đưa ra. Sau khi DCT đọc câu hỏi xong thì mỗi đội chúng ta có 2 phút để suy nghĩ và đưa ra câu giải thích của mình. Câu giải thích được viết ra giấy do chương trình phát cho. Đội nào có câu trả lời đúng và chính xác thì đội đó được 10 điểm, còn sai thì khơng có điểm nào. * Phần thi dành cho khán giả tiếp tục -Đội 1 + 4 góp vui văn nghệ. 8 phút VI/ Kết thúc hoạt động: 4. Vận dụng: Kết thúc hoạt động. - Học sinh đánh giá (thơng qua một số câu hỏi của DCT) Qua hoạt động này bạn tâm đắc nhất điều gì? Bạn có thích hoạt động này không, vì sao? Bạn học được những gì? Thông qua hoạt động này? Theo bạn cần thay đổi gì? Trong hoạt động này, để thực hiện tốt hơn. - DCT: Đánh giá chung về tinh thần thái độ tham gia của học sinh trong lớp cũng như của tổ. - GV nhận xét đánh giá : *Ưu điểm:……………………………………………… Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 10 [...]... báo, sách - Các mẫu chuyện sưu tầm qua sách giáo khoa, sách ở thư viện Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 24 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 20 14 - 20 15 Phiếu đánh giá kết quả HĐ NGLL tháng 1 +2 lớp 9D năm học 20 13 -20 14 Stt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Họ Trần Thị Kim Nguyễn Thị... Bình Giỏi Khá Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Khá Giỏi Khá Giỏi Khá Giỏi Trung bình Khá Trung bình 2 Trang 25 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 20 14 - 20 15 Phiếu đánh giá kết quả HĐ NGLL tháng 3 lớp 9D năm học 20 13 -20 14 Stt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Họ Trần Thị Kim Nguyễn Thị Bảo Nguyễn Tiến Vũ Trường Đinh Thị Thu Nguyễn... Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 20 14 - 20 15 Phiếu đánh giá kết quả HĐ NGLL tháng 10 lớp 9D năm học 20 13 -20 14 Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 13 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Họ Trần Thị Kim Nguyễn Thị Bảo Nguyễn Tiến Vũ Trường Đinh Thị Thu Nguyễn... Mời 5 bạn lên dâng hoa chúc mừng Mời cơ giáo chủ nhiệm lên nhận hoa 15p 5p VI/ Kết thúc hoạt động: Lớp trưởng lên tổng kết buổi sinh hoạt và chúc mừng cơ trong ngày 20 /11 và kết thúc tiết sinh hoạt Phiếu đánh giá kết quả HĐ NGLL tháng 11 lớp 9D năm học 20 13 -20 14 Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 16 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14... trong hoạt động này - Nhận xét tinh thần tham gia của lớp và thơng báo kết quả đạt được sau “ Hội vui học tập” - Nhắc nhở động viên học tập tốt hơn để có được kì thi cuối năm đạt kết quả cao Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 28 8p 20 p 15p 2p Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 20 14 - 20 15 Hoạt động 2: SINH HOẠT VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG CHIẾN THẮNG 30/4 Ngày soạn :20 /04 /20 14... phản ánh những ý kiến những người thân GVCN trong gia đình cùng nghe để mọi người cùng chia sẻ VI Tư liệu: - Cơng ước liên hiệp quốc về quyền trẻ em Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 22 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 20 14 - 20 15 Hoạt động 4 : GIAO LƯU VỚI ĐẢNG VIÊN TIÊU BIỂU CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ngày soạn : 15/ 02/ 2014 Ngày thực hiện: 22 / 02/ 2014 I Mục tiêu : Sau hoạt. .. Khá Khá Khá Trung bình Khá 24 TB 1 TƠN SƯ TRỌNG ĐẠO Ngày thực hiện:18/11 /20 13 Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 14 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 20 14 - 20 15 Hoạt động 1: VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM I, u cầu hoạt động: 1, Kiến thức: Hiểu cơng lao và tình cảm của thầy cơ giáo đối với HS Hiểu ý nghĩa về ngày nhà giáo Việt Nam 20 /11 Giáo dục truyền thống tơn sư trọng... Giỏi 17 Khá 20 Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột TB 0 Trang 17 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 20 14 - 20 15 MỪNG ĐẢNG – MỪNG XN Hoạt động 1: SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG - MỪNG XN Chủ điểm tháng 1 -2: Ngày soạn :08/01 /20 14 Ngày thực hiện:11/01 /20 14 I, u cầu hoạt động: 1, Kiến thức: - Càng thêm tin u Đảng, ln tự hào về Đảng ta đã mang lại mùa xn tươi đẹp cho q hương đất nước 2 Kỹ năng:... cơng bố kết quả Hoạt động 3: Chơi trò chơi Mời bạn Nguyễn Hiếu Hồng San lên điều khiển và hướng dẫn chơi trò chơi Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá: Cơ giáo chủ nhiệm tun dương khen thưởng và nhận xét đánh giá buổi sinh hoạt văn nghệ này Nguyễn Thò Thuý Trường THCS Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 29 5p 20 p 15p 5p Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Nguyễn Thò Thuý Năm Học : 20 14 - 20 15 Trường THCS... Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 21 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 20 14 - 20 15 Hoạt động 3: “TÌM HIỂU VỀ SỰ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC” Ngày soạn : 11/ 02/ 2014 Ngày thực hiện:15/ 02/ 2014 I Mục tiêu : Sau hoạt động, học sinh có khả năng 1 Kiến thức- Hiểu quyền được tiếp nhận các thơng tin, tư liệu về sự đổi mới và phát triển đất nước do Đảng lãnh đạo 2 Kỹ năng: - Tự hào về Đảng, càng . Đào Duy Từ – TP Buôn Ma Thuột Trang 4 Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 20 14 - 20 15 Phiếu đánh giá kết quả HĐ NGLL tháng 9 lớp 9C năm học 20 14 -20 15 STT Họ Tên TỰ XẾP LOẠI TỔ XẾP LOẠI. bầu đội ngũ cán bộ lớp Kỹ năng nhận trình bày suy nghĩ về đội ngũ cán bộ lớp, về cạch thức lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp trong năm học - Kỹ năng kiểm sốt cảm xúc lựa chọn cán bộ lớp III. PHƯƠNG. Giáo n Hoạt Động Ngoài Giờ Lớp 9 C Năm Học : 20 14 - 20 15 Chủ điểm tháng 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Ngày soạn: 16/8 /20 14 Ngày thực hiện : 18/8 /20 14 Hoạt động 1: BẦU CÁN BỘ LỚP. TRỒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_ lớp 9_Bộ 2 (Hay), Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_ lớp 9_Bộ 2 (Hay), , Hoạt động 1: BẦU CÁN BỘ LỚP. TRỒNG CÂY LƯU NIỆM

Từ khóa liên quan