0

Giáo án Toán lớp 3_HK1_CKTKN

36 907 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:50

Gio n môn ton lp 3B TUN 1 Ngy dy: Tiết 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số I. Mục tiêu - Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Rèn kĩ năng đọc, viết các số có ba chữ số II. Đồ dùng GV : Bảng phụ + phiếu BT viết bi 1 HS : vở III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thấy Hoạt động của trò A. ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số) B. Kiểm tra bài cũ C. Bài mới 1. HĐ1 : Đọc, viết các số có ba chữ số * Bài 1 trang 3 - GV treo bảng phụ - 1 HS đọc yêu cầu BT - GV phát phiếu BT * Bài 2 trang 3 - GV treo bảng phụ - 1 HS đọc yêu cầu BT - Phần a các số được viết theo thứ tự no ? - Phần b các số được viết theo thứ tự no ? 2. HĐ2 : So sánh các số có ba chữ số * Bài 3 trang 3 - Yêu cầu HS mở SGK, đọc yêu cầu BT - GV HD HS với trường hợp 30 + 100 131 Điền luôn dấu, giải thích miệng, không phải viết trình by - GV quan sát nhận xét bi lm của HS * Bài 4 trang 3 - Đọc yêu cầu BT - HS hát - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS + Viết (theo mẫu) - 1 HS lên bảng lm, cả lớp lm phiếu - Đổi phiếu, nhận xét bi lm của bn - 1 vi HS đọc kết quả (cả lớp theo dõi tự chữa bi) + Viết số thích hợp vo ô trống - 1 HS lên bảng lm, cả lớp lm vở - Nhận xét bi lm của bn a) 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319. b) 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391. - Các số tăng liên tiếp từ 310 dến 319. - Các số giảm liên tiếp từ 400 dến 391. + Điền dấu >, <, = vo chỗ chấm - HS tự lm bi vo vở 303 < 330 30 + 100 < 131 615 > 516 410 - 10 < 400 + 1 199 < 200 243 = 200 + 40 + 3 + Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số Năm học: 2011 – 2012 1 Gio n môn ton lp 3B - Vì sao em chọn số đó l số lớn nhất ? - Vì sao em chọn số đó l số bé nhất ? * Bài 5 trang 3 - Đọc yêu cầu bi tập IV. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học, lm bi tốt - HS tự lm bi vo vở - Vì số đó có chữ số hng trăm lớn nhất - Vì số đó có chữ số hng trăm bé nhất + HS đọc yêu cầu BT - HS tự lm bi vo vở a) Theo thứ tự từ bé đến lớn 162, 241, 425, 519, 537, 830. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé 830, 537, 519, 425, 241, 162. - HS đổi vở, nhận xét bi lm của bn **************************************** Ngy dy: Tiết 2 : Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) I. Mục tiêu - Biết cách tính cộng, trừ các số có ba chữ số( không nhớ) - Củng cố giải bi toán (có lời văn) về nhiều hơn, ít hơn. II. Đồ dùng GV : Bảng phụ viết bi 1 HS : Vở III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy A. ổn dịnh tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Điền dấu >, <, = vo chỗ chấm 452 425 376 763 C. Bài mới * Bài 1/a,c trang 4 - HS đọc yêu cầu BT - GV nhận xét bi lm của HS * Bài 2 trang 4 - Đọc yêu cầu BT Hoạt động của trò - HS hát - 1 HS lên bảng lm, cả lớp lm vo nháp + Tính nhẩm - HS tính nhẩm, ghi kết quả vo chỗ chấm (lm vo vở) 400 + 300 = 700 100 + 20 + 4 = …………………. …………………. - Nhận xét bi lm của bn + Đặt tính rồi tính - HS tự đặt tính rồi tính kết quả vo vở Năm học: 2011 – 2012 2 Gio n môn ton lp 3B - GV nhận xét bi lm của HS * Bài 3 trang 4 - GV đọc bi toán - Bi toán cho biết gì ? - Bi toán hỏi gì ? - Gọi HS tóm tắt bi toán - HS tự giải bi toán vo vở - GV theo dõi, nhận xét bi lm của HS * Bài 4 trang 4 - GV đọc bi toán - Bi toán cho biết gì ? - Bi toán hỏi gì ? - Em hiểu nhều hơn ở đây nghĩa l thế no ? - GV gọi HS tóm tắt bi toán - Yêu cầu HS giải bi toán vo vở - GV thu 5, 7 vở chấm - Nhận xét bi lm của HS - HS đổi chéo vở kiểm tra bi lm của nhau + 1 HS đọc li, cả lớp theo dõi SGK - Bi toán cho biết khối lớp 1 có 245 HS, khối lớp hai ít hơn khối lớp một 32 HS - Khối lớp hai có bao nhiêu HS Tóm tắt Khối một : 245 HS Khối hai ít hơn khối một : 32 HS Khối lớp hai có HS ? Bi giải Khối lớp hai có số HS l : 245 - 32 = 213 (HS) Đáp số : 213 HS + 1 HS đọc li, cả lớp theo dõi SGK - Giá tiền một phong bì l 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn một phong bì l 600 đồng - Giá tiền một tem thư l bao nhiêu ? - Giá tem thư bằng giá phong bì v nhiều hơn 600 đồng Tóm tắt Phong bì : 200 đồng Tem thư nhiều hơn phong bì : 600 đồng Một tem thư giá đồng ? Bi giải Một tem thư có giá tiền l : 200 + 600 = 800 (đồng) Đáp số : 800 đồng IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. ********************************* Năm học: 2011 – 2012 3 352 416 + 768 732 511 - 221 418 201 + 619 395 44 - 315 Gio n môn ton lp 3B Ngy dy: Tiết 3: Luyện tập I Mục tiêu - Biết cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số - Củng cố, ôn tập bi toán về " Tìm x " giải toán có lời văn (có một phép trừ) II Đồ dùng Chuẩn bị PBT2/4 III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thây A. ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Tính nhẩm 650 - 600 = 300 + 50 + 7 = C. Bài mới * Bài 1 trang 4 - Đọc yêu cầu BT * Bài 2 trang 4 - Đọc yêu cầu bi toán - Nêu tên gọi thnh phần v kết quả của phép tính x - 125 = 344 - Muốn tìm SBT ta lm thế no ? - Nêu tên gọi thnh phần v kết quả của phép tính x + 125 = 266 - Muốn tìm SH ta lm thế no ? * Bài 3 trang 4 - GV đọc bi toán - Bi toán cho biết gì ? - Bi toán hỏi gì ? - Gọi 1 HS tóm tắt bi toán - HS tự giải bi toán vo vở Hoạt động của trò - HS hát - 1 HS lên bảng lm, cả lớp lm vo vở nháp - Nhận xét bi lm của bn + Đặt tính rồi tính - HS lm bi vo vở, 1 HS lên bảng lm - Đổi vở, nhận xét bi lm của bn + Tìm x - HS nêu - Tìm SBT ta lấy hiệu cộng với số trừ - HS nêu - Tìm SH ta lấy tổng trừ đi SH đã biết - HS lm bi vo vở x - 125 = 344 x + 125 = 266 x = 344 + 125 x = 266 - 125 x = 469 x = 141 - 1 HS đọc li, cả lớp đọc thầm - Đội đồng diễn có 285 người, trong đó có 140 nam - Đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu người Tóm tắt Đội đồng diễn có : 285 người Trong đó : 140 nam Đội đồng diễn thể dục đó có người ? Bi giải Đội đồng diễn đó có số người l : 285 - 140 = 145 (người) Đáp số : 145 người Năm học: 2011 – 2012 4 Gio n môn ton lp 3B IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - GV khen những em có ý thức học tốt Ngy dy: Ngày dạy: / /2010 Tiết 4 : Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) I Mục tiêu - Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hng chục hoặc sang hng trăm) - Tính được độ di dường gấp khúc. II. Đồ dùng GV : Bảng phụ viết BT 4 HS : Vở III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hot động của thầy Hot động của trò Hoạt động của thầy A. ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Đặt tính rồi tính 25 + 326 456 – 32 C. Bài mới a. HĐ 1 : Giới thiệu phép cộng 435 + 127 - HD HS thực hiện tính lưu ý nhớ 1 chục vo tổng các chục b. HĐ2 : Giới thiệu phép cộng 256 + 162 - HD HS thực hiện tính lưu ý ở hng đơn vị không có nhớ, ở hng chục có nhớ c. HĐ3 : Thực hnh * Bài 1cột 1,2,3 - Đọc yêu cầu BT - GV lưu ý phép tính ở cột 4 có 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1 sang hng chục Hoạt động của trò - HS hát - 2 HS lên bảng, cả lớp lm vo vở nháp - Nhận xét bi lm của bn + HS đặt tính - Nhiều HS nhắc li cách tính 435 . 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1 + . 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, 127 viết 6 562 . 4 cộng 1 bằng 5, viết 5 + HS đặt tính - Nhiều HS nhắc li cách tính 256 . 6 cộng 2 bằng 8, viết 8 + . 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1 162 . 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, 418 viết 4 + Tính - HS vận dụng cách tính phần lý thuyết dể tính kết quả vo vở Năm học: 2011 – 2012 5 Gio n môn ton lp 3B * Bài 2cột 1,2,3 - Đọc yêu cầu bi tập - GV lưu ý phép tính ở cột 4, khi cộng ở hng chục có 7 cộng 3 bằng 10 viết 0 nhớ 1 sang hng trăm * Bài /a - Đọc yêu cầu BT - GV quan sát, nhận xét bi lm của HS * Bài 4 trang 5 (GV treo bảng phụ) - Đọc yêu cầu BT - Tính độ di đường gấp khúc lm thế no? + Tính - Tương tự bi 1, HS tự lm vo vở - Đổi vở cho bn, nhận xét + Đặt tính rồi tính - 1 em lên bảng, cả lớp tự lm bi vo vở + Tính độ di đường gấp khúc ABC - Tổng độ di các đon thẳng - HS lm bi vo vở, 1 HS lên bảng lm Bi giải Độ di đường gấp khúc ABC l : 126 + 137 = 263 (cm) Đáp số : 263 cm - Nhận xét bi lm của bn IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học tốt Ngy dy: Ngày dạy: / /2010 Tiết 5 : Luyện tập I Mục tiêu - Biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hng chục hoặc sang hng trăm) - Rèn kĩ năng tính toán cho HS II Đồ dùng GV : Bảng phụ viết tóm tắt BT3 HS : vở III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy A. ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Đặt tính rồi tính 256 + 70 333 + 47 C. Bài mới * Bài 1 trang 6 Hoạt động của trò - HS hát - 2 HS lên bảng, cả lớp lm vo vở nháp - Nhận xét bi lm của bn Năm học: 2011 – 2012 6 Gio n môn ton lp 3B - Đọc yêu cầu BT - GV lưu ý HS phép tính 85 + 72 ( tổng hai số có hai chữ số l số có ba chữ số ) * Bài 2 trang 6 - Đọc yêu cầu BT - GV nhận xét * Bài 3 trang 6 - GV treo bảng phụ viết tóm tắt bi toán - Muốn tìm cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu lm phép tính gì ? * Bài 4 trang 6 - Đọc yêu cầu bi tập - GV theo dõi nhận xét + Tính - HS tự tính kết quả mỗi phép tính 367 487 85 108 + + + + 120 302 72 75 487 789 157 183 Đổi chéo vở để chữa từng bi + Đặt tính rồi tính - HS tự lm như bi 1 + HS đọc tóm tắt bi toán - HS nêu thnh bi toán - Tính cộng - HS tự giải bi toán vo vở Bi giải Cả hai thùng có số lít dầu l : 125 + 135 = 260 (l dầu) Đáp số : 260 l dầu + Tính nhẩm - HS tính nhẩm rồi điền kết quả vo mỗi phép tính IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học tốt Ngy dy: Ngày dạy: / /2010 Tuần 2: Tiết 6: Trừ các số có ba chữ số (Có nhớ một lần) I. Mục tiêu: - Biết cách thực hiện phép tính trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần ở hng chục hoặc hng trăm). - Vận dụng vo giải toán có lời văn ( có một phép trừ) II. Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ HS : bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Tính 83 100 - 27 - 94 Hoạt động của trò Lm vo bảng con Hai HS lên chữa Năm học: 2011 – 2012 7 Gio n môn ton lp 3B 3- Bài mới : a- HĐ1: Giới thiệu phép trừ 432 - 215 Nêu phép tính: 432 - 215 b- HĐ 2: Giới thiệu phép trừ 627 - 143 ( Tiến hnh như trên ) Lưu ý: phép trừ này có nhớ ở hàng trăm. c - HĐ 3: Thực hnh. Bi 1, 2( cột 1,2,3)Tính Bi 3: Giải toán 335 tem HD: 128 tem ? tem D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Trò chơi: Đúng hay sai 381 736 756 135 238 284 256( S ) 518 (Đ) 572 (S) 2. Dặn dò: Ôn li bi - Đặt tính rồi tính vo bảng con - 1HS lên bảng tính- Lớp NX 432 215 217 - 1HS nêu cách tính phép trừ 627 143 484 - HS lm phiếu HT - Lm vo vở- Đổi vở KT Bài giải Bạn Hoa sưu tầm được số tem là: 335 - 128 = 207( con tem) Đáp số: 207 con tem - HS thi điền vo bảng phụ Ngày dạy: / /2010 Ngày dạy: Tiết 7: Luyện tập A. Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng, trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần hoặc không có nhớ). - Vận dụng vo giải toán có lời văn( có một phép cộng hoặc một phép trừ) B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, bảng con. C- Các hot động dy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Tính 756 526 - 238 - 143 3- Bài mới: Bài 1, 2/a Tính - Nêu cách đặt tính? Thứ tự thực hiện phép Hoạt động của trò Lm vo bảng con Hai HS lên chữa Lm vo bảng con 542 660 727 Năm học: 2011 – 2012 8 – – – Gio n môn ton lp 3B tính? - Chữa bi Bài 3( cột 1,2,3) - BT yêu cầu gì? - Muốn điền được số ở cột 2 ta lm ntn? - Muốn tìm SBT ta lm ntn? Bài 4: Giải toán Bi toán cho biết gì ? Hỏi gì ? - Chấm bi , nhận D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: - Nêu cách đặt tính v thứ tự thực hiện phép tính với số có 3 chữ số? 2. Dặn dò: Ôn li bi 318 251 272 224 409 455 - Điền số - Tìm số bị trừ - Ta lấy số trừ cộng hiệu - Vậy số cần điền l: 246 + 125 = 371. - HS lm phiếu HT - 1 HS chữa bi Bài giải Cả hai ngày bán được: 415 + 325 = 740 (kg) Đáp số: 740 kg gạo - Lm vo vở - 1HS lên bảng - HS nêu Ngày dạy: Ngày dạy: / /2010 Tiết 8: Ôn tập các bảng nhân Mục tiêu: - Thuộc các bảng nhân đã học (Bảng nhân 2, 3, 4, 5). - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm v tính giá trị biểu thức. - Vận dụng tính chu vi hình tam giác v giải toán có lời văn( có một phép tính). B- Đồ dùng dạy học: - Vở bi tập toán. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Đọc bảng nhân 2, 3, 4, 5 3- Bài mới: Bài 1: Tính nhẩm (Cho HS chơi trò chơi: Truyền điện, để củng cố các bảng nhân 2, 3, 4, 5) Bài 2/a c Tính (Theo mẫu) Hoạt động của trò Bốn HS đọc - Lm miệng + HS1: 2 x 1 = 2 + HS 2: 2 x 2 = 4 Năm học: 2011 – 2012 9 Gio n môn ton lp 3B - Nêu thứ tự thực hiện phép tính? - Chấm bi, nhận xét Bài 3: Giải toán - Đọc đề? Tóm tắt? - Chữa bi, nhận xét Bài 4: Giải toán - Nêu cách tính chu vi hình tam giác ? - Có thể tính bằng mấy cách? - Chấm bi, nhận xét. D- Các hoạt động nối tiế Củng cố, dặn dò: Đọc li bảng nhân 2, 3, 4, 5; Ôn li bi - HS nêu- Lm phiếu HT 4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22 - Lm vở Bài giải Số ghế trong phòng ăn là: 4 x 8 = 3 2(cái ghế) Đáp số: 32 cái ghế - HS nêu - Lm vở- 1 hs chữa bi Bài giải Chu vi hình tam giác ABC là: 100 + 100 + 100 = 300(cm) (Hoặc: 100 x 3 = 300(cm) Đáp số: 300cm. Ngày dạy: / / 2010 Ngày dạy: Tiết 9: Ôn tập các bảng chia A. Mục tiêu: - Thuộc các bảng chia đã học (Bảng chia 2, 3, 4, 5) - Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 (Phép chia hết) B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Năm học: 2011 – 2012 10 [...]... vào phiếu BT - Gọi 4 HS làm trên bảng - Chấm bài, nhận xét - Lớp làm phiếu HT 684 : 6 = 114 630 : 9 = 70 * Bài 3: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Bài toán thuộc dạng toán nào? 3 324 972 150 4 600 4 150 600 845 : 7 = 845 : 7 = 120(1) - HS làm vở - HS nêu - HS nêu - Tìm một phần mấy của một số Bài giải Số máy bơm đã bán là: 36 : 9 = 4( chiếc) Số máy bơm còn lại là: 36 - 4 = 32( chiếc)... 15) x 2 = 80 x 2 = 160 48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24 (74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30 81|:(3 x 3) = 81 : 9 = 9 _ GV nhận xét, sử bài * Bài 3 / 82 - 1, 2 HS đọc lại bài toán - Bài toán cho biết gì? - HS nêu- 1 HS chữa bài- Lớp làm vở - Bài toán hỏi gì? Bài giải Mỗi chiếc tủ có số sách là: Năm học: 2011 – 2012 21 Giáo án môn toán lớp 3B 240 : 2 = 120( quyển) Mỗi ngăn có số sách là: 120 : 4 = 30( quyển)... ntn? trị của nó - Chấm, chữa bài - HS làm vở 86-(81-31) 230 90+70x2 36 280 142-42:2 50 121 (142-42):2 56x(17-12) * Bài 5: - Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? - HS nêu- 1 HS chữa bài- Lớp làm vở Bài giải Số hộp bánh xếp được là: 800 : 4 = 200( hộp) Số thùng bánh xếp được là: 200 : 5 = 40( thùng) Đáp số: 40 thùng - Chấm bài, nhận xét (Y/C HS tự tìm cách giải khác) 3/ Củng cố: - Nêu cách... đề? - Bài cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Bài toán thuộc dạng toán gì? lớp 3B Hoạt động học - Hát - HS tự làm- Đổi vở- KT - HS đọc - HS nêu - HS nêu - Làm vở- 1 HS chữa bài Bài giải Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: (100 + 60) x 2 = 320cm Đáp số: 320cm - HS đọc - HS nêu - HS nêu - Bài toán giải bằng hai phép tính Bài giải Số mét vải đã bán là: 81 : 3 = 27 (m) Số mét vải còn lại là: 81... HS nêu 1.Củng cố: Nêu cách tính chu vi hình tam giác, hình chữ nhật , đường gấp khúc 2 Dặn dò: Ôn lại bài Ngày dạy: Ngày dạy: / /2010 Tiết 12: Ôn tập về giải toán A Mục tiêu: - Biết giải bài toán về nhiều hơn , ít hơn - Biết giải toán về hơn kém nhau một số đơn vị B- Đồ dùng dạy học: 28 7 35 7 21 7 GV : Hình vẽ 12 quả cam (như bài 3) 21 3 HS : SGK 64 2 6428 2 4 3580 5 4 08 0 C- Các hoạt động... giải toán có hai phép tính - Bài tập 1, 2, 3, 4 (cột 1, 2, 4) Năm học: 2011 – 2012 14 Giáo án môn toán - GD HS chăm học toán B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu lớp 3B Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Luyện tập: * Bài 1: - Nêu cách tìm thừa số ? Hoạt động học - Hát - Chữa bài, nhận xét - HS nêu - HS làm nháp Thừa số 324 Thừa số 3 Tích 972 * Bài 2: - Lớp làm... giải toán về tìm một phần mấy của một số Năm học: 2011 – 2012 30 Giáo án môn toán - Làm BT 1, 2 (cột 1, 2, 3), 3, 4 B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK; C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Luyện tập: * Bài 1, Bài 2: * Bài 3: - Đọc đề? - BT yêu cầu gì? - Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn? - Chấm bài, nhận xét * Bài 4: - Đọc đề? - Bài cho biết gì? - Bài toán hỏi... phiếu HT 41 x 5 - 100 = 205 - 100 = 105 93 - 48 : 8 = 93 - 6 = 87 HS làm tương tự các bài còn lại - Chữa bài, nhận xét * Bài 2: Treo bảng phụ - Đọc đề? - GV nhận xét, chữa * Bài 3:- Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Chấm, chữa bài 4/ Củng cố: - Nêu quy tắc tính GTBT? - Dặn dò: Ôn lại bài - HS đọc- làm nháp rồi điền Đ, S a)37 – 5 x 5 = 12  b) 13 x 3 – 2 = 13  180 : 6 + 30 = 60  180... 75 - Chấm bài, chữa bài 4/ Củng cố: - Đánh giá bài làm của HS * Dặn dò: Ôn lại bài Tuần 17 Tiết 81: Tính giá trị biểu thức Năm học: 2011 – 2012 Ngày dạy: (Tiếp theo) / / 20 Giáo án môn toán lớp 3B A- Mục tiêu - Biết tính giá trị của biểu thức có dấu ngặc ( ) và ghi nhớ quy tắc tính giá trị của biểu thức dạng này - BT 1, 2, 3 - GD HS chăm học toán B- Đồ dùng GV : Bảng phụ - Phiếu HT HS... + 4 3x7 - Đọc phép tính và KQ vừa nối được? 2 Dặn dò: Ôn lại bài Ngày dạy: Ngày dạy: Tiết10: Luyện A Mục tiêu: - Biết tính giá trị của biểu thức có phép nhân, phép chia - Vận dụng được vào giải toán có lời văn( có một phép nhân) B- Đồ dùng dạy học: Phiếu bài tập C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Năm học: 2011 – 2012 / /2010 tập 11 Giáo án môn toán HĐ của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: - Đọc . lm, cả lớp lm vở - Nhận xét bi lm của bn a) 31 0, 31 1, 31 2, 31 3, 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, 31 8, 31 9. b) 400, 39 9, 39 8, 39 7, 39 6, 39 5, 39 4, 39 3, 39 2, 39 1. - Các số tăng liên tiếp từ 31 0 dến 31 9. -. 6 … 36 3 … 6 cm 2 cm A C B D 6 tuổi 30 tuổi Tuổi mẹ Tuổi con 122 x 4 34 1 682 2 2 13 3 639 3 212 3 848 4 110 3 550 5 2 03 3 609 3 1 43 x 2 101 x 5 Gio n môn ton lp 3B Tuần. ? * Bài 3 trang 4 - GV đọc bi toán - Bi toán cho biết gì ? - Bi toán hỏi gì ? - Gọi 1 HS tóm tắt bi toán - HS tự giải bi toán vo vở Hoạt động của trò - HS hát - 1 HS lên bảng lm, cả lớp lm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 3_HK1_CKTKN, Giáo án Toán lớp 3_HK1_CKTKN, , B. Kiểm tra bài cũ

Mục lục

Xem thêm