Giáo án Khoa học lớp 5 HK2_CKTKN

92 1.5K 1
Giáo án Khoa học lớp 5 HK2_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC : DUNG DỊCH I - Mục tiêu : - Nêu được một số ví dụ về dung dòch. - Biết cách tách các chất ra khỏi một số dung dòch bằng cách chưng cất. II -Đồ dùng dạy học : - Hình trang 76, 77 SGK. - Một ít đường ( hoặc muối ), nước sôi để nguội, một cốc ( li ) thuỷ tinh, một thìa có cán dài. III – Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 – Ổn đònh lớp : 2 – Kiểm tra bài cũ : “ Hỗn hợp “ -Hỗn hợp là gì ? - Kể tên một số hỗn hợp . - Nhận xét, KTBC 3– Bài mới : a – Giới thiệu bài : Các em đã biết hỗn hợp là nhiều chất trộn lẫn vào nhau . Vậy khi một chất bò tan trong nước gọi là gì ? Bài “ Dung dòch” các em sẽ rõ Hoạt động : HĐ 1 : - Thực hành “ Tạo ra một dung dòch “ Mục tiêu: Giúp HS : - Biết cách tạo ra một dung dòch . - Kể được tên một số dung dòch . Cách tiến hành: -Bước 1: Làm việc theo nhóm. GV cho HS làm việc theo nhóm như hướng dẫn trong SGK. -Bước 2: Làm việc cả lớp. +Gọi đại diện mỗi nhóm nêu công thức pha dung dòch đường ( hoặc dung dòch muối ) & mời các nhóm khác nếm thử nước đường hoặc nước muối - Hát vui - HS trả lời . - HS nghe . - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình theo sự hướng dẫn của GV +Các nhóm khác nhận xét so sánh độ mặn hoặc ngọt của dung dòch do mỗi nhóm tạo ra 1 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong của nhóm mình . + Dung dòch là gì ? Kể tên một số dung dòch khác Kết luận: - Muốn tạo ra một dung dòch ít nhất phải có 2 chất trở lên, trong đó phải có một chất ở thể lỏng và chất kia phải hoà tan được vào trong chất lỏng đó. - Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bò hoà tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng hoà tan vào nhau được gọi chung là dung dòch. HĐ 2 :.Thực hành . Mục tiêu: HS nêu được cách tách các chất trong dung dòch . Cách tiến hành: -Bước 1: Làm việc theo nhóm. GV theo dõi . -Bước 2: làm việc cả lớp. - Qua kết quả làm thí nghiệm . GV hỏi HS : + Theo các em , ta có thể làm thế nào để tách các chất trong dung dòch ? Kết luận: - Ta có thể tách các chất trong dung dòch bằng cách chưng chất. - Trong thực tế, người ta dụng phương pháp chưng cất để tạo ra nước cất dùng cho nghành y tế và một số nghành khác cần nước thật tinh khiết. 4 - Củng cố : GV cho HS chơi trò chơi” Đố bạn” theo yêu cầu trang 77 SGK. 5 dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Bài sau : “ Sự biến đổi hoá học “ + Dung dòch nước & xà phòng ; dung dòch giấm & đường - HS nghe . - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình lần lượt làm các công việc . + Đọc mục hướng dẫn thực hành tr.77 SGK & thảo luận , đưa ra dự đoán kết quả thí nghiệm theo câu hỏi SGK - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm thí nghiệm & thảo luận của nhóm mình . Các nhóm khác bổ sung . + HS đọc mục bạn cần biết tr.77 SGK - HS chơi theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe. - HS xem bài trước. 2 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC : SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC I -Mục tiêu : - Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy rado tác dụng của nhiệt hoặt tác dụng của ánh sáng. II - Đồ dùng dạy học : H.trang 78,79,80,81 SGK . - Giá đỡ , ống nghiệm ( hoặc lon sữa bò ), đèn cồn hoặc dùng thìa có cán dài & nến -Một ít đường kính trắng . - Giấy nháp . - Phiếu học tập . III - Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 – Ổn đònh lớp : 2 – Kiểm tra bài cũ : “ Dung dòch “ - Dung dòch là gì ? - Kể tên một số dung dòch mà em biết ? - Nhận xét, KTBC 3 – Bài mới : a – Giới thiệu bài :Các chất hóa học có biến đổi hay không ? Biến đổi thế nào ? bài “ Sự biếùn đổi hoá học “ các em sẽ rõ b – Hoạt động : a) HĐ 1 : - Thí nghiệm *Mục tiêu: Giúp HS biết : - Làm thí nghiệm để nhận ra sự biến đổi từ chất này thành chất khác . - Phát biểu đònh nghóa về sự biến đổi hoá học . *Cách tiến hành: -Bước 1: Làm việc theo nhóm . GV theo dõi. -Bước 2: Làm việc cả lớp . - Hát vui - HS trả lời. - HS nghe . - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm thí nghiệm và thảo luận các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm theo yêu cầu trang 78 SGK sau đó ghi vào phiếu học tập. - Đại diện từng nhóm trình bày kết 3 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong GV yêu cầu cả lớp trả lời câu hỏi hiện tượng chất này bò biến đổi thành chất khác như 2 thí nghiệm kể trên gọi là sự biến đổi hoá học. - Sự biến đổi hoá học là gì ? Kết luận: Hiện tượng chất này bò biến đổi thành chất khác như hai thí nghiệm kể trên gọi là sự biến đổi hoá học . Nói cách khác , sự biến đổi hoá học là sự biến đổi từ chất này thành chất khác . HĐ 2 :.Thảo luận . *Mục tiêu: HS phân biệt được sự biến đổi hoá học & sự biến đổi lí học . *Cách tiến hành: -Bước 1: Làm việc theo nhóm . - Trường hợp nào có sự biến đổi hoá học ? Tại sao bạn kết luận như vậy ?. - Trường hợp nào là sự biến đổi lí học ? Tại sao bạn kết luận như vậy ?. -Bước 2: Làm việc cả lớp . Kết luận: Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hoá học . 4 – Củng cố : - Sự biến đổi hoá học là gì ? 5 Dặn dò : - Nhận xét tiết học . Bài sau : “ Năng lượng “ quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm khác bổ sung. - Sự biến đổi hóa học là sự biến đổi từ chất này sang chất khác. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình trang 79 SGK ø thảo luận và trả lời. - Hình 2, 5, 6 vì các chất này bò biến đổi thành chất khác. - Hình 3, 4, 7 vì các chất này vẫn giữ nguyên tính chất của nó. - Đại diện mỗi nhóm trả lời một câu hỏi. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. - HS nghe . - HS trả lời. - HS lắng nghe . - Xem bài trước . 4 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC : SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (t2) I -Mục tiêu : - Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy rado tác dụng của nhiệt hoặt tác dụng của ánh sáng. II - Đồ dùng dạy học : H.trang 78,79,80,81 SGK . - Giá đỡ , ống nghiệm ( hoặc lon sữa bò ), đèn cồn hoặc dùng thìa có cán dài & nến -Một ít đường kính trắng . - Phiếu học tập . III - Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoat động của giáo viên Hoạt động học sinh 1 - Ổn đònh lớp : 2 - Kiểm tra bài cũ : - Thế nào là sự biến đổi hóa học? - Kể tên một số chất có sự biến đổi hóa học mà em biết ? - Nhận xét, KTBC 3– Bài mới : a – Giới thiệu bài :Trong thực tế các chất có sự biến đổi hay không sau một thời gian sử dụng ? Qua bài “ Sự biêùn đổi hoá học “các em sẽ rõ. HĐ 3 : Trò chơi “ Chứng minh vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá học “ Mục tiêu: HS thực hiện một số trò chơi có liên quan đến vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá học . Cách tiến hành: -Bước 1: Làm việc theo nhóm . -Bước 2: Làm việc cả lớp . GV theo dõi và nhận xét. *Kết luận: Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt . HĐ4 : Thực hành xử lí thông tin trong SGK . - Hát vui - HS trả lời. - HS nghe . - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình chơi trò chơi được giới thiệu ở trang 80 SGK. - Từng nhóm giới thiệu các bức thư của nhóm mình với các bạn trong nhóm khác. 5 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Mục tiêu : HS nêu được ví dụ về vai trò của ánh sáng đối với sự biến đổi hoá học . Cách tiến hành: -Bước 1 : Làm việc theo nhóm . GV yêu cầu các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình đọc thông tin, quan sát hình vẽ để trả lời các câu hỏi ở mục thực hành trang 80, 81 SGK. -Bước 2 : Làm việc cả lớp . GV theo dõi, nhận xét. * Kết luận : Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng . - Nhận xét bổ sung. 4 – Củng cố : -Sự biến đổi hoá học là gì ? -Điều kiện gì để xảy ra sự biến đổi hóa học? 5 Dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Bài sau : “ Năng lượng “ - Các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình đọc thông tin, quan sát hình vẽ để trả lời các câu hỏi ở mục thực hành trang 80, 81 SGK. - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm khác bỗ sung. - HS trả lời. - HS lắng nghe . - Xem bài trước . 6 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC : NĂNG LƯNG I – Mục tiêu : - Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng. Nêu được ví dụ. II - Đồ dùng dạy học : _ Chuẩn bò theo nhóm : + Nến , diêm. + Ô tô đồ chơi chạy pin có đèn và có còi hoặc đèn pin. _ Hình trang 83 SGK. III – Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 – Ổn đònh lớp : 2 – Kiểm tra bài cũ : “ Sự biến đổi hoá học “ _ Sự biến đổi hoá học là gì ? _ Nêu cách phân biệt sự biến đổi hoá học & lí học . - Nhận xét, KTBC . 3 – Bài mới : a – Giới thiệu bài : Tiết học hôm nay các em cùng tìm hiểu : “ Năng lượng “ Hoạt động : HĐ 1 : Thí nghiệm. Mục tiêu: HS nêu được ví dụ hoặc làm thí nghiệm đơn giản về : các vật có biến đổi vò trí , hình dạng , nhiệt độ … nhờ được cung cấp năng lượng . Cách tiến hành: -Bước 1: Làm việc theo nhóm. GV nêu câu hỏi , mỗi thí nghiệm phải nêu : + Hiện tượng quan sát được . + Vật biến đổi như thế nào ? - Hát vui - HS trả lời . - HS nghe . - HS làm thí nghiệm theo nhóm & thảo luận Thí nghiệm 1 cho biết : Khi dùng tay nhất cặp sách , năng lượng do tay ta cung cấp đã làm cặp sách dòch chuyển lên cao - Thí nghiệm 2 : Khi thắp nến , nến toả nhiệt & phát ra ánh sáng . Nến bò đốt cháy đã cung cấp năng lượng 7 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong _Bước 2: Làm việc cả lớp. HĐ 2 :. Quan sát và thảo luận. Mục tiêu:HS nêu một số ví dụ về hoạt động của con người , động vật , phương tiện , máy móc & chỉ ra nguồn năng lượng cho các hoạt động đó Cách tiến hành: -Bước 1: Làm việc theo cặp. GV theo dõi . -Bước 2: Làm việc cả lớp . GV cho HS tìm & trình bày thêm các ví dụ khác về các biến đổi , hoạt động & nguồn năng lượng 4 – Củng cố : Gọi HS đọc mục Bạn cần biết tr. 82,83 SGK . 5 Dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Bài sau : “ Năng lượng mặt trời “ cho việc phát sáng & toả nhiệt . - Thí nghiệm 3 : Khi lắp pin & bật công tắc ô tô đồ chơi , động cơ quay đèn sáng , còi kêu . Điện do pin sinh ra đã cung cấp năng lượng làm cho động cơ quay , đèn sáng , còi kêu - Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm . - HS tự đọc mục bạn cần biết tr.83 SGK & quan sát tình vẽ , nêu thêm các ví dụ về hoạt động con người , động vật , phương tiện , máy móc & chỉ ra nguồn năng lượng cho các hoạt động đó - Đại diện một số HS báo cáo kết quả làm việc theo cặp . - Hoạt động : chim đang bay ; nguồn năng lượng : thức ăn . - 2 HS đọc . - HS nghe . - Xem bài trước . 8 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC : NĂNG LƯNG MẶT TRỜI I – Mục tiêu : Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong đời sống và sản xuất: chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khô, phát điện. II – Đồ dùng dạy học : Phương tiện , máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời ( Ví dụ : máy tính bỏ túi ) - Tranh ảnh về các phương tiện , máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời . - Thông tin & hình trang 84,85 SGK III– Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 – Ổn đònh lớp : 2 – Kiểm tra bài cũ : “ Năng lượng “ - Năng lượng là gì ? - Hãy nói tên một số nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động của con người , động vật , máy móc ,… - Nhận xét, KTBC 3 – Bài mới : a – Giới thiệu bài :Tiết học hôm nay các em cùng tìm hiểu một nguồn năng lượng: “ Năng lượng mặt trời “ Hoạt động : HĐ 1 : - Thảo luận . Mục tiêu: HS nêu được ví dụ về tác dụng của năng lượng mặt trời trong tự nhiên . Cách tiến hành: _Bước 1: Làm việc theo nhóm . Cho HS thảo luận & trả lời các câu hỏi : N.1 : Mặt Trời cung cấp năng lượng cho trái Đất ở những dạng nào ? N.2 : Nêu vai trò của năng lượng mặt trời đối với sự sống . N.3 : Nêu vai trò của năng lượng - Hát vui - HS trả lời . - HS nghe . - HS nghe - HS thảo luận & trả lời : - N. 1 : nh sáng & nhiệt . - N.2 : Năng lượng mặt trời được dùng để chiếu sáng , sưởi ấm , làm khô , đun nấu , phát điện - N.3 : Nhờ có năng lượng mặt 9 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong mặt trời đối với thời tiết & khí hậu . _Bước 2: Làm việc cả lớp . GV cho một số nhóm trình bày . HĐ 2 :.Quan sát & thảo luận . Mục tiêu: HS kể được một số phương tiện , máy móc, hoạt động ,… Của con người sử dụng năng lượng mặt trời . Cách tiến hành: _Bước 1: Làm việc theo nhóm 6 . _ Kể một số ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong đời sống hằng ngày . _ Kể tên một số công trình , máy móc được sử dụng năng lượng mặt trời . Giới thiệu máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời . _ Cho HS kể một số ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời ở gia đình và ở đòa phương . _Bước 2: Làm việc cả lớp . GV theo dõi và nhận xét . HĐ 3 : Trò chơi . Mục tiêu: Củng cố cho HS những kiến thức đã học về vai trò của năng lượng mặt trời . Cách tiến hành: GV hướng dẫn HS chơi . GV tuyên dương những nhóm thắng cuộc . 4 – Củng cố : -Năng lượng mặt trời dùng để làm gì? 5 –Dặn dò : - Nhận xét tiết học . -2 Bài sau : “ Sử dụng năng lượng chất đốt “ trời mới có quá trình quang hợp của lá cây & cây cối mới sinh trưởng được - Một số nhóm trình bày & cả lớp bổ sung . - HS quan sát các hình 2,3,4 trang 84,85 SGK .thảo luận & trả lời . - Chiếu sáng , phơi khô các đồ vật , lương thực , thực phẩm , làm muối … - Máy tính bỏ túi , … HS kể. - Từng nhóm trình bày & cả lớp thảo luận . - HS chơi theo sự hướng dẫn của GV - HS nêu . -HS lắng nghe . - Xem bài trước . 10 LỚP 5 [...]... tác dụng của năng lượng nước chảy trong tự nhiên 5 Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Bài sau : “ Sử dụng năng lượng điện “ - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS trả lời - HS nghe - Xem bài trước 19 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 20 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC: SỬ DỤNG NĂNG LƯNG ĐIỆN I - Mục tiêu : Sau bài học , HS biết : - Kể tên một số đồ dùng, máy móc... mạch điện đơn giản - Xem bài trước “ 23 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 24 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC : LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN I – Mục tiêu : Sau bài học , HS biết : Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn - BVMT: Một số đặc điểm chính của môi trường và tài nguyên thiên nhiên II– Đồ dùng dạy học : - Bóng đèn điện hỏng có tháo đuôi... sao ? 14 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong + Nêu ví dụ về việc sử dụng lãng phí năng lượng Tại sao cần sử dụng tiết kiệm , chống lãng phí năng lượng ? _Bước 2: Làm việc cả lớp GV theo dõi nhận xét 4– Củng cố : Gọi HS đọc mục Bạn cần biết 5 – Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Bài sau : “ Sử dụng năng lượng gió & năng lượng nước chảy “ - Từng nhóm trình bày kết quả 15 LỚP 5 - HS đọc... nghiệm chạy qua (hình 4 trang 95 SGK theo nhóm + Cho HS quan sát hình 5 -H.a ; H.d - Dòng điện chạy qua trang 95 SGK & dự đoán mạch điện ở một mạch kín từ cực dương của hình nào thì đèn sáng Giải thích tại pin , qua bóng đèn đến cực âm sao ? của pin thì đèn sáng + Lắp mạch điện để kiểm + HS thực hành kiểm tra thấy tra So sánh với kết quả dự đoán ban đúng với kế quả dự đoán ban đầu Giải thích kết quả... Trường Phong 28 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC : LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN (TT) I – Mục tiêu : Sau bài học , HS biết : Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn - BVMT: Một số đặc điểm chính của môi trường và tài nguyên thiên nhiên II – Đồ dùng dạy học : - Bóng đèn điện hỏng có tháo đuôi ( có thể nhìn thấy rõ hai đầu dây ) _ Hình trang 94, 95, 97 SGK Chuẩn... hệ với việc sử dụng điện ở nhà 4 / Củng cố : Gọi HS đọc mục Bạn cần biết trang 99 SGK 5 / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Bài sau : Ôn tập : Vật chấùt & năng lượng toàn & tránh lãng phí HS liên hệ việc sử dụng điện ở nhà -HS đọc 35 LỚP 5 -HS nghe - Xem bài trước Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 36 LỚP 5 ... - Xem bài trước 31 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 32 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC : AN TOÀN VÀ TRÁNH LÃNG PHÍ KHI DÙNG ĐIỆN I – Mục tiêu : Sau bài học , HS biết : Nêu được một số quy tắc cơ bản sử dụng an toàn, tiết kiệm điện Có ý thức tiết kiệm năng lượng điện II – Đồ dùng dạy học : _ Hình & thông tin trang 98,99 SGK _ Một vài dụng cụ , máy móc sử... mắc vào giấy 25 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - Từng nhóm giới thiệu hình vẽ & _Bước 2: Làm việc cả lớp mạch điện của nhóm mình GV theo dõi - Dòng điện chạy qua một mạch GV đặt vấn đề : Phải lắp mạch kín từ cực dương của pin , qua như thế nào thì đèn mới sáng bóng đèn đến cực âm của pin thì đèn sáng _ Bước 3:Làm việc theo cặp - HS đọc mục Bạn cần biết ở trang 94 , 95 SGK & chỉ... điện + Điện được sử dụng để chiếu sáng , sưởi ấm , làm lạnh , truyền tin … - Đại diện từng nhóm giới thiệu với cả lớp + HS chơi theo hướng dẫn của GV - 2 HS đọc LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong trong cùng thời gian là thắng + GV tuyên dương những đôïi thắng 4 – Củng cố : Gọi HS đọc mục Bạn cần biết trang 93 SGK - HS nghe 5 dặn dò : - Nhận xét tiết học - Bài sau : “ Lắp mạch điện... có thể làm bốc cháy lớp vỏ nhựa & gây cháy nhà ; - giảm bớt được số tiền điện phải trả - Chỉ dùng điện khi cần thiết , ra khỏi nhà nhớ tắc đèn , quạt , ti vi HS trình bày việc sử dụng diện an LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong + Nêu các biện pháp để tránh lãng phí năng lương điện _Bước 2: Làm việc cả lớp GV cho một số HS trình bày về việc sử dụng điện an toàn & tránh lãng phí Cho HS . trước. 2 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC : SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC I -Mục tiêu : - Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy rado tác dụng của nhiệt hoặt tác dụng của ánh. nghe . - Xem bài trước . 4 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong KHOA HỌC : SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (t2) I -Mục tiêu : - Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy rado tác dụng của. với các bạn trong nhóm khác. 5 LỚP 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Mục tiêu : HS nêu được ví dụ về vai trò của ánh sáng đối với sự biến đổi hoá học . Cách tiến hành: -Bước

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:04

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • KHOA HỌC : DUNG DỊCH

  • Hoạt động giáo viên

 • KHOA HỌC : SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC

 • KHOA HỌC : SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (t2)

  • Hoat động của giáo viên

 • KHOA HỌC : NĂNG LƯNG

 • KHOA HỌC : NĂNG LƯNG MẶT TRỜI

 • KHOA HỌC : SỬ DỤNG NĂNG LƯNG CHẤT ĐỐT (t1)

  • Hoạt động giáo viên

 • KHOA HỌC : SỬ DỤNG NĂNG LƯNG CHẤT ĐỐT (t2)

 • KHOA HỌC: SỬ DỤNG NĂNG LƯNG ĐIỆN

 • KHOA HỌC : LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN

  • Hoạt động giáo viên

  • Hoạt động giáo viên

 • KHOA HỌC : ÔN TẬP : VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG.

 • KHOA HỌC : ÔN TẬP : VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG.(TT)

 • KHOA HỌC : CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA.

 • KHOA HỌC : SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA

 • KHOA HỌC : SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT

 • KHOA HỌC : SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG

 • KHOA HỌC : SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH

  • Hoạt động của học sinh

 • KHOA HỌC : SỰ NUÔI CON VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ

 • KHOA HỌC : ÔN TẬP : THỰC VẬT & ĐỘNG VẬT

 • KHOA HỌC : MÔI TRƯỜNG

 • KHOA HỌC : TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 • KHOA HỌC : VAI RÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

 • ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI

  • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của HS

 • KHOA HỌC : TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG RỪNG

 • KHOA HỌC : TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT

 • KHOA HỌC : TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI

 • ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC

 • KHOA HỌC : MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • KHOA HỌC : ÔN TẬP : MÔI TRƯƠNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 • KHOA HỌC : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan