Giáo án Địa lí lớp 5 HK2_CKTKN

49 1K 24
Giáo án Địa lí lớp 5 HK2_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 19 ĐỊA LÝ: CHÂU Á I- Mục tiêu : Học xong bài này,HS: -Biết tên các châu lục và đại dương trên thế giới: Châu á, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam cực; các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, ấn Độ Dương. -Nêu được vị trí giới hạn của châu á: + ở bán cầu Bắc, trải dài từ cực Bắc tới q xích đạo, 3 phía giáp biển và đại dương. +Có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới. -Nêu được một số đặc điểm và địa hình, khí hậu của châu á: +3/4 diện tích là núi và cao ngun, núi cao và đồ sộ nhất thế giới. + Châu á có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, hàn đới. -Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lược đồ để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu á. -Đọc tên và chỉ vị trí một s dãy núi, cao ngun, đồng bằng, sơng lớn của châu á trên bản đồ, lược đồ. Học sinh khá, giỏi dựa vào lược đồ trống ghi tên các châu lục, đại dương giáp với châu á II- Đồ dùng dạy học : - Quả Đòa cầu. - Bản đồ Tự nhiên châu Á. - Tranh ảnh về một số cảnh thiên nhiên của châu Á. III- Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạtđộng học sinh 1- Ổn đònh lớp : 2-Kiểm tra bài cũ: Nhận xét tình hình học tập môn đòa lí trong HK I 3 - Bài mới : a - Giới thiệu bài : Trên thêù giới có bao nhiêu châu lục ? Tiết học hôm nay các em tìm hiểu về “ Châu Á “ Vò trí đòa lí và giới hạn . HĐ 1 :(làm việctheo nhóm nhỏ) Bước 1: HS quan sát hình 1 trong SGK : + Quan sát hình 1, cho biết các tên châu lục và đại dương trên Trái đất . -Bước 2: GV theo dõi và giúp HS hoàn thiện câu trả lời . - Hát vui -HS nghe. -HS nghe. + Châu lục : Châu Mó, châu u, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương , châu Nam Cực . + Đại dương : Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, n Độ Dương, Bắc Băng Dương. 1 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Kết luận : Châu Á nằm ở bán cầu Bắc; có ba phía giáp biển và đại dương . HĐ2: (làm việc theo cặp) -Bước1: GV yêu cầu HS dựa vào bảng số liệu về diện tích các châu và câu hỏi hướng dẫn trong SGK để nhận biết châu Á có diện tích lớn nhất thế giới -Bước 2: GV giúp HS hoàn thiện các ý của câu trả lời .GV có thể yêu cầu HS so sánh diện tích của châu Á với diện tích của châu lục khác để thấy châu Á lớn nhất . Kết luận: Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới . Đặc điểm tự nhiên . HĐ3: (làm việc cá nhân sau đó làm việc nhóm) -Bước1: GV cho HS quan sát hình 3, sử dụng phần Chú giải để nhận biết các khu vực của châu Á, yêu cầu 2 hoặc 3 HS đọc tên các khu vực được ghi trên lược đồ . Sau đó cho HS nêu tên theo kí hiệu a,b,c,d,e của hình 2, rồi tìm chữ ghi tương ứng ở các khu vực trên hình 3 . -Bước 2: Sau khi HS đã tìm được đủ 5 chữ, GV yêu cầu từ 4 đến 5 HS trong nhóm kiểm tra lẫn nhau để đảm bảo tìm đúng a,b,c,d,e tương ứng với cảnh thiên nhiên ở các khu vực nêu trên. Đối với HS giỏi, có thể yêu cầu mô tả những cảnh thiên nhiên đó. GV có thể nói thêm khu vực Tây Nam Á chủ yếu có núi và sa mạc . -Bước 3: GV yêu cầu đại diện một số nhóm HS báo cáo kết quả làm việc . - Bước 4: GV yêu cầu 1-2 HS nhắc lại tên các cảnh thiên nhiên và nhận xét về sự đa dạng của thiên nhiên châu Á . - HS làm việc với SGK . -Diện tích châu á lớn nhất trong sáu châu lục.Gấp 5lần diện tích châu đại dương,hơn 4lần diện tích châu âu,hơn 3 lần diện tích châu nam cực. - HS làm việc theo yêu cầu của GV: - a) Vònh biển (Nhật Bản) ở khu vực Đông Á ; b)Bán hoang mạc (Ca-dắc-xtan) ở khu vực Trung Á ; c) Đông bằng (đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a) ở khu vực Đông Nam Á ; d) Rừng tai-ga (LB.Nga) ở khu vực Bắc Á ; đ) Dãy núi Hi-ma-ly-a (Nê-pan) ở Nam Á . -HS theo dõi. - Đại diện một số nhóm HS báo cáo kết quả làm việc . 2 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong HĐ4 : (làm việc cá nhân và cả lớp) - Bước 1: GV yêu cầu HS sử dụng hình 3, nhận biết kí hiệu núi, đồng bằng và ghi lại tên chúng ra giấy ; đọc thầm tên các dãy đồng bằng . - Bước 2: GV cho 2 hoặc 3 HS đọc tên các dãy núi, đồng bằng đã ghi chép. GV sửa cách đọc của HS. + GV cần nhận xét ý kiến của HS và bổ sung thêm các ý khái quát về tự nhiên châu Á . Kết luận : Châu Á có nhiều dãy núi và đồng bằng lớn. Núi và cao nguyên chiếm phần lớn diện tích . 4 - Củng cố : + Dựa vào quả Đòa cầu và hình 1, em hãy cho biết vò trí đòa lí, giới hạn của châu Á. + Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên của châu Á . 5 Dặn dò : - Nhận xét tiết học . -Bài sau : “ Châu Á (tt) -Các dãy núi lớn ở châu Á:Dãy u- rang,một phần của dãy thiên-sơn,Dãy cáp-ca, Dãy côn-Luân, Dãy Hy ma-lay- a.Các đồngbằng lớn:TâyXi-bia,Lưỡng Hà,n hằng,sông Mê-kông. - 1-2 HS nhắc lại . -HS trả lời. -HS nghe . -HS xem bài trước. 3 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 4 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 20 CHÂU Á (tt) Đòa lí I-Mục tiêu : Học xong bài này,HS: Nêu được một số đặc điểm về dân cư của châu á: +Có số dân đơng nhất. +Phần lớn dân cư châu á là người da vàng. -Nêu được một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của cư dân châu á: +Chủ yếu người dân làm nơng ngjhiệp là chính, một số nước có cơng nghiệp phát triển. -Nêu một số đặc điểm của khu vực Đơng Nam á. +Chue yếu có khí hậu gió mùa nóng ẩm. +Sản xuất nhiều loại nơng sản và khai thác khống sản. -Sử dụng tranh ảnh, bản đồ, lược đồ để nhận biết một số đặc điểm của cư dân và hoạt động sản xuất của người dân châu á. Học sinh khá, giỏi: +Dựa vào lược đồ xác định được vị trí của khu vực Đơng Nam á. +Giải thích được vì sao dân cư châu á lại tập trung đơng đúc tại đồng bằng châu thổ: do đất đai màu mơ, đa số cư dân làm nơng nghiệp +Giải thích được vì sao Đơng Nam á lại sản xuất được nhiều lúa gạo:Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm II - Đồ dùng dạy học : 1 - GV : - Bản đồ Các nước châu Á. - Bản đồ Tự nhiên châu Á . 2 - HS : SGK. III- Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1- Ổn đònh lớp : 2 - Kiểm tra bài cũ : “ Châu Á “ + Dựa vào quả Đòa cầu và hình 1, em hãy cho biết vò trí đòa lí, giới hạn của châu Á. + Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên của châu Á và các khu vực Châu Á - Nhận xét, 3- Bài mới : a Giới thiệu bài : Tiết học hôm nay các em cùng tìm hiểu “ Châu Á (tt) “ Cư dân châu Á . HĐ 1 :.(làm việc theo cặp) - Hát vui -HS trả lời -HS nghe. - HS nghe . 5 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Bước 1: HS làm việc với bảng số liệu vè dân số các châu ở bài 17, so sánh dân số châu Á với dân số các châu lục khác để nhận biết châu Á có số dân đông nhất thế giới, gấp nhiều lần dân số các châu khác. + Đối với HS giỏi, có thể yêu cầu so sánh cả diện tích và dân số châu với châu Mó để đưa ra nhận xét . + Yêu cầu 2 hoặc 3 HS nêu nhận xét về dân số châu Á (GV nên nhấn mạnh về dân số rất đông của châu Á) -Bước 2: HS đọc đoạn văn ở mục 3, đưa ra nhận xét người dân châu Á và đòa bàn cư trú của họ . -Bước 3: GV bổ sung thêm về lí do có sự khác nhau về màu da đó : do họ sống ở các khu vực có khí hậu khác nhau . Người dân ở khu vực có khí hậu ôn hoà thường có màu da sáng, người ở vùng nhiệt đới có màu da sẫm hơn . + GV có thể yêu cầu HS liên hệ với người Việt Nam để nhận biết rõ về người da vàng . + GV cần khẳng đònh : dù có màu da khác nhau, nhưng mọi người đều có quyền sống, học tập và lao động như nhau . Kết luận : Châu Á có số dân đông nhất thế giới. Phần lớn dân cư châu Á da vàng và sống tập trung đông đúc tại các đồng bằng châu thổ . Hoạt động kinh tế . HĐ2: (làm việc cả lớp, sau đó theo nhóm nhỏ) -Bước1: GV yêu cầu HS quan sát hình 5 và đọc bảng chú giải để nhận biết các hoạt động sản xuất khác nhau của - HS làm việc cá nhân, tự so sánh các số liệu về dân số ở châu Á và dân số ở các châu lục khác . + 2 hoặc 3 HS nêu nhận xét về dân số châu Á . - HS đọc đoạn văn ở mục 3. Nhận xét : Người dân châu Á chủ yếu là người da vàng . Họ sống tập trung đông đúc tại các vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ . - HS theo dõi . - HS liên hệ . - HS quan sát . - HS lần lượt nêu tên một số ngành sản xuất : trồng bông, trồng lúa mì, lúa gạo, nuôi bò, khai thác dầu mỏ, sản xuất ô tô,… - HS làm việc theo từng nhóm nhỏ . 6 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong người dân châu Á . -Bước 2: GV cho HS lần lượt nêu tên một số ngành sản xuất : trồng bông, trồng lúa mì, lúa gạo, nuôi bò, khai thác dầu mỏ, sản xuất ô tô,… - Bước 3: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm, tìm kí hiệu về các hoạt động sản xuất trên lược đồ và rút ra nhận xét sự phân bố của chúng ở một số khu vực, quốc gia của châu Á. - Bước 4: GV nên bổ sung để HS biết thêm một số hoạt động sản xuất khác hoặc chăn nuôi và chế biến thuỷ, hải sản,… Trong phạm vi của bài , GV chỉ yêu cầu HS nhận biết một số lượng hạn chế nghành sản xuất chính . Đối với HS giỏi, có thể yêu cầu giải thích lí do trồng lúa gạo . Kết luận: Người dân châu Á phầøn lớn làm nông nghiệp, nông sản chính là lúa gạo, lúa, thòt, trứng, sữa. Một số nước phát triển nghành công nghiệp : khai thác dầu mỏ, sản xuất ô tô,… Khu vực Đông Nam Á . HĐ3: (làm việc cả lớp) -Bước1: + GV cho HS quan sát hình 3 ở bài 17 và hình 5 ở bài 18. GV lại xác đònh vò trí khu vực Đông Nam Á, đọc tên 11 quốc gia trong khu vực. + GV lưu ý khu vực Đông Nam Á có Xích đạo chạy qua, yêu cầu HS suy luận để nắm được đặc điểm khí hậu (nóng) và loại rừng chủ yếu của Đông nam Á (rừng rậm nhiệt đới) -Bước 2: GV yêu cầu HS cùng quan sát hình 3 bài 17 để nhận xét đòa hình. - HS theo dõi . -HS nghe. - HS. xác đònh vò trí khu vực Đông Nam Á, đọc tên 11quốc gia trong khu vực:Việt Nam, Lào,Cam-pu-chia,Thái Lan,My-an- ma,Ma-lai-xi-a,Xin-ga-po,Phi-lip- pin,Bru-nu-nây,In-đô-nê-xi-a,Đông- ti-mo.(ASEAN) - HS suy luận . - HS quan sát nhận xét đòa hình : núi là chủ yếu, có độ cao trung bình ; đồng bằng nằm dọc sông lớn (Mê Công) và ven biển . - HS liên hệ với hoạt động sản xuất và các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp trồng cây công nghiệp, khai thác khoáng sản là các của Việt nam để từ đó thấy được sản xuất lúa gạo, ngành quan trọng của các nước Đông Nam Á . -HS trả lời. -HS nghe . 7 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Bước 3: Hãy liên hệ với Việt nam để nêu tên một số ngành sản xuất có ở khu vực Đông nam . GV giới thiệu Xin-ga-po là nước có kinh tế phát triển. Kết luận : Khu vực Đông Nam Á có khí hậu gió mùa nóng, ẩm. Người dân trồng nhiều lúa gạo, cây công nghiệp, khai thác khoáng sản . 4- Củng cố : + Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào ? Tại sao ? + Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo ? 5 Dặn dò : - Nhận xét tiết học . -Bài sau : “ Các nước láng giềng của Việt Nam “ -HS xem bài trước. 8 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần21 ĐỊA LÝ: CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM I- Mục tiêu : Học xong bài này,HS: -Dựa vào lược đồ bản đồ nêu được vị trí địa lí của Cam-pu-chia, Lào,Trung Quốc và đọc tên thủ đơ của 3 nước này. -Biết sơ lược đặc điểm địa hình và tên những sản phẩm chính của nền kinh tế Cam-pu-chia và Lào: +Lào khơng giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao ngun; Cam-pu-chia có địa hình chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo. + Cam-pu-chia sản xuất và chế biến nhiều lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt, đánh bắt nhiều cá nước ngọt;Lào sản xuất quế, cánh kiến, gỗ và lúa gạo -Biết Trung Quốc có số dân đơng nhất thế giới, nề kinh tế đang phát triển mạnh với nhiều ngành cơng ghiệp hiện đại Học sinh khá, giỏi nêu được những điểm khác nhau của Lào và Cam-pu-chia về vị trí địa lí và địa hình II- Đồ dùng dạy học : - Bản đồ Các nước châu Á. - Bản đồ Tự nhiên châu Á .b - Tranh ảnh về dân cư, hoạt động kinh tế của các nước Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc (nếu có) III- Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1- Ổn đònh lớp : 2 - Kiểm tra bài cũ : “ Châu Á (tt) “ + Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào ? Tại sao ? + Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo ? - Nhận xét, 3- Bài mới : a-Giới thiệu bài: Xung quanh nước ta có những nước nào ? Những nước đó thế nào ? tiết học hôm nay các em tìm hiểu :“Các nước láng giềng của Việt Nam” - Hát vui -HS trả lời -HS nghe. - HS nghe . - HS trả lời : 9 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Cam-pu-chia . *HĐ 1 :.(làm việc cá nhân, nhóm hoặc theo cặp) -Bước 1: GV yêu cầu từng HS quan sát hình 3 ở bài 17 và hình 5 ở bài 18 : + Cam-pu-chia thuộc khu vực nào của châu Á, giáp những nước nào? - Đọc đoạn văn về Cam-pu-chia trong SGK để : + Nhận biết về đòa hình và các ngành sản xuất chính của nước này . -Bước 2: HS kẻ bảng theo gợi ý của GV (xem ở hoạt động 2), ghi lại kết quả đã tìm hiểu . Kết luận : Cam-pu-chia nằm ở Đông Nam Á, giáp Việt Nam, đang phát triển nông nghiệp và chế biến nông sản . Lào . *HĐ2: - GV yêu cầu HS làm việc tương tự như 3 bước tìm hiểu về Cam-pu-chia, sau đó kẻ bảng và hoàn thành theo gợi ý của GV . - Đối với HS giỏi, có thể yêu cầu các nước có chung biên giới với hai nước này . - GV yêu cầu HS quan sát ảnh trong SGK và nhận xét các công trình kiến trúc, phong cảnh của Cam-pu-chia và Lào . - GV giải thích cho HS biết ở hai nước +Cam-pu-chia nằm trên bán đảo Đông Dương trong khu vực Đông Nam Á. Phía Bắc giáp Lào,Thái Lan;Phía Đông giáp vớiViệt Nam; phía Nam giáp biển vàTây giáp với Thái Lan. + Đòa hình Cam-pu-chia tương đối bằng phẳng, đồng bằng chiếm đa số diện tích của Cam-pu-chia, chỉ có một phần nhỏ là đồi núi thấp, có độ cao từ 200 đến 500 m. Các ngành sản xuất chính là trồng lúa gạo, cao su, hồ tiêu, làm đường thốt nốt, đánh bắt cá . - HS kẻ bảng theo gợi ý của GV . - Cam-pu-chia thuộc khu vực Đông Nam Á ; giáp Việt Nam, Lào, Thái Lan và vònh Thái Lan ; đòa hình chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo trũng (ở giữa có Biển Hồ); các ngành sản xuất chính là trồng lúa gạo, cao su, hồ tiêu, làm đường thốt nốt, đánh bắt cá . - HS trao đổi với bạn về kết quả làm việc cá nhân. -Lào giáp:Việt Nam ,Trung Quốc,Mi-an-ma,Thái Lan,Cam-pu- chia. -Cam-pu-chia giáp:Việt Nam,Thái Lan,Lào. - HS quan sát ảnh trong SGK và nhận xét các công trình kiến trúc, phong cảnh của Cam-pu-chia và Lào . 10 [...]... ” b - Hoạt động : Vò trí đòa lí và giới hạn HĐ 1 :.(làm việc theo nhóm nhỏ) -Bước 1: - GV chỉ trên quả đòa cầu đường phân chia 2 bán cầu Đông, Tây; bán cầu Đông và bán cầu Tây (Lưu ý GV : đường phân chia hai bán cầu đông và là một vòng tròn đi qua kinh tuyến 200T – 1600Đ) - GV hỏi : Quan sát Quả Đòa cầu cho biết : Những châu lục nằm ở bán cầu Đông và châu lục nào nằm ở bán cầu Tây ? -Bước 2: HS trả... tài nguyên thiên nhiên và phát triển nhiều ngành kinh tế Pháp *HĐ2: (làm việc cả lớp) -Bước1: HS sử dụng hình 1 để xacù đònh vò trí đòa lí nước Pháp : + Nước Pháp ở phía nào của châu Âu ? + Giáp với những nước nào, đại dương nào ? -Bước 2: Sau khi HS biết được vò trí đòa lí nước Pháp, có thể cho HS so sánh vò trí đòa lí, khí hậu LB Nga với nước Pháp Kết luận: Nước Pháp nằm ở Tây Âu, giáp biển, có... Ngọc Tố 2 Tuần 25 ĐỊA LÝ: Hứa Trường Phong CHÂU PHI I- Mục tiêu : Học xong bài này,HS: -Mơ tả sơ lược được vị trí, giới hạn châu Phi: +Châu Phi ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu á, đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục -Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu: +Địa hình chủ yếu là cao ngun +Khí hậu nóng và khơ +Đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa van -Sử dụng quả địa cầu, bản đồ,... nhiên hoặc đánh mũi tên nối các ô của sơ GV cũng có thể vẽ sẵn sơ đồ, sau đó đồ yêu cầu HS điền tiếp các nội dung vào sơ đồ hoặc đánh mũi tên nối các ô của sơ -HS trả lời đồ sao cho hợp lí 4- Củng cố : 25 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong + Tìm vò trí của châu Phi trên hình 1 ở bài 17 -HS nghe + Nêu đặc điểm tự nhiên của hoang -HS xem bài trước mạc Xa-ha-ra và xa-van của châu Phi 5 Dặn dò :... có số dân đông nhất thế giới, trung bình cứ 5 người dân trên thế giới thì có 1 là Trung Quốc (Nếu so sánh với Việt Nam, diện tích Trung Quốc lớn gấp gần 30 lần diện tích nước ta, dân số chỉ gấp 16 lần-điều đó cho thấy mật độ dân số nước ta rất cao) - Bước 4: GV cho HS cả lớp quan sát hình 3 và hỏi HS nào biết về Vạn Lí Trường Thành của Trung Quốc - Bước 5: GV cung cấp thông tin về một số nghành sản... châu Âu về: Diện tích, địa hình, khí hậu, dân cư, hoạt động kinh tế II- Đồ dùng dạy học : - Phiếu học tập vẽ lược đồ trống châu Á, châu Âu (nếu có) - Bản đồ Tự nhiên Thế giới III- Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1- Ổn đònh lớp : - Hát vui 2 - Kiểm tra bài cũ : “ Một số nước ở châu Âu” -HS trả lời + Em hãy nêu những nét chính về vò trí đòa lí, điều kiện tự nhiên,... đồ Thế giới hoặc quả Đòa cầu - Bản đồ Tự nhiên châu Âu - Bản đồ Các nước châu Âu III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên 1- Ổn đònh lớp : - Hát vui 2- Kiểm tra bài cũ : “ Các nước láng giềng của Việt Nam “ + Nêu vò trí đòa lí của Cam-pu-chia, -HS trả lời Lào + Kể các loại nông sản của Lào và Cam-pu-chia + Kể tên một số mặt hàng của Trung -HS nghe Quốc mà em biết 13... hoang mạc, rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa và xa-van ở châu Phi III- Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 Ổn đònh lớp : - Hát vui 2 - Kiểm tra bài cũ : “ Ôn tập “ + Dựa vào bài 2, trang 1 15 Em hãy nêu -HS trả lời những nét chính về châu Á + Dựa vào bài 2, trang 1 15 SGK em hãy nêu những nét chính về châu Âu - Nhận xét, -HS nghe 3- Bài mới : a - Giới thiệu bài : Các em... số châu Âu, nhận xét về dân số châu Âu - GV có thể mô tả thêm người dân châu Âu thường có cặp mắt sáng màu (xanh,nâu) -Bước 3: GV cho HS cả lớp quan sát hình 4 và gọi một số em, yêu cầu : - Kể tên những hoạt động sản xuất được phản ánh một phần qua các ảnh trong SGK - Qua đó HS nhận biết cư dân châu Âu 15 + Người châu Âu có nước da trắng, mũi cao, tóc có các màu đen, vàng, nâu, mắt xanh Khác với người... lòch, sản xuất bông và khai thác khoáng sản 4 - Củng cố : + Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với kinh tế châu Âu và châu Á ? -HS nghe + Em biết gì về đất nước Ai Cập ? -HS xem bài trước 5 Dặn dò : - Nhận xét tiết học -Bài sau : “ Châu Mó “ Tuần 27 ĐỊA LÝ: CHÂU MĨ A- Mục tiêu : Học xong bài này,HS: -Mơ tả sơ lược được vị trí và giới hạn lãnh thổ châu Mĩ: nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung . động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1- Ổn đònh lớp : 2- Kiểm tra bài cũ : “ Các nước láng giềng của Việt Nam “ + Nêu vò trí đòa lí của Cam-pu-chia, Lào. + Kể. III- Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạtđộng học sinh 1- Ổn đònh lớp : 2-Kiểm tra bài cũ: Nhận xét tình hình học tập môn đòa lí trong HK I 3 - Bài mới : a - Giới thiệu. học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1- Ổn đònh lớp : 2 - Kiểm tra bài cũ : “ Châu Á “ + Dựa vào quả Đòa cầu và hình 1, em hãy cho biết vò trí đòa lí, giới hạn của châu Á.

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:30

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Hoaùt ủoọng giaựo vieõn

    • Hoaùt ủoọng giaựo vieõn

    • Hoaùt ủoọng giaựo vieõn

    • Hoaùt ủoọng giaựo vieõn

    • ẹũa lyự

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan