0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN

22 1,419 0
  • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH       THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG  LAN VÀ WAN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2015, 18:19

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WANPhần 1. Tổng quan về mạng máy tính.1.1Kiến thức cơ bản về mạng máy tính.•Khái niệm cơ bản về mạng máy tínhoSơ lược lịch sử mạng máy tínhGiới thiệu quá trình hình thành và phát triển mạng máy tính theo từng giai đoạn: Sự phát minh ra máy tính điện tửCác hệ thống mạng xử lý tập trung những năm 6070.Sự hình thành mạng ngang hàng, các liên mạng những năm 7080.Quá trình ra đời mạng Internet toàn cầu ngày nay.oĐịnh nghĩa mạng máy tínhMạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau.Những ưu điểm của mạng máy tính.•Phân biệt các loại mạngoPhân loại mạng máy tính theo vùng địa lýGAN (Global Area Network) kết nối máy tính từ các châu lục khác nhau. Thông thường kết nối này được thực hiện thông qua mạng viễn thông và vệ tinh. WAN (Wide Area Network) Mạng diện rộng, kết nối máy tính trong nội bộ các quốc gia hay giữa các quốc gia trong cùng một châu lục. Thông thường kết nối này được thực hiện thông qua mạng viễn thông. Các WAN có thể được kết nối với nhau thành GAN hay tự nó đã là GAN.MAN (Metropolitan Area Network) kết nối các máy tính trong phạm vi một thành phố. Kết nối này được thực hiện thông qua các môi trường truyền thông tốc độ cao (50100 Mbits).LAN (Local Area Network) Mạng cục bộ, kết nối các máy tính trong một khu vực bán kính hẹp thông thường khoảng vài trǎm mét. Kết nối được thực hiện thông qua các môi trường truyền thông tốc độ cao ví dụ cáp đồng trục thay cáp quang. LAN thường được sử dụng trong nội bộ một cơ quantổ chức...Các LAN có thể được kết nối với nhau thành WAN. oPhân loại mạng máy tính theo tôpôMạng dạng hình sao (Star topology).Mạng hình tuyến (Bus Topology).Mạng dạng vòng (Ring Topology).Mạng dạng kết hợp.oPhân loại mạng theo chức năng ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN Hà nội, 3/2004 VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN Phần 1. Tổng quan về mạng máy tính. 1.1Kiến thức cơ bản về mạng máy tính. • Khái niệm cơ bản về mạng máy tính o Sơ lược lịch sử mạng máy tính Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển mạng máy tính theo từng giai đoạn:  Sự phát minh ra máy tính điện tử  Các hệ thống mạng xử lý tập trung những năm 60-70.  Sự hình thành mạng ngang hàng, các liên mạng những năm 70-80.  Quá trình ra đời mạng Internet toàn cầu ngày nay. o Định nghĩa mạng máy tính  Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau.  Những ưu điểm của mạng máy tính. • Phân biệt các loại mạng o Phân loại mạng máy tính theo vùng địa lý  GAN (Global Area Network) kết nối máy tính từ các châu lục khác nhau. Thông thường kết nối này được thực hiện thông qua mạng viễn thông và vệ tinh.  WAN (Wide Area Network) - Mạng diện rộng, kết nối máy tính trong nội bộ các quốc gia hay giữa các quốc gia trong cùng một châu lục. Thông thường kết nối này được thực hiện thông qua mạng viễn thông. Các WAN có thể được kết nối với nhau thành GAN hay tự nó đã là GAN.  MAN (Metropolitan Area Network) kết nối các máy tính trong phạm vi một thành phố. Kết nối này được thực hiện thông qua các môi trường truyền thông tốc độ cao (50-100 Mbit/s).  LAN (Local Area Network) - Mạng cục bộ, kết nối các máy tính trong một khu vực bán kính hẹp thông thường khoảng vài trǎm mét. Kết nối được thực hiện thông qua các môi trường truyền thông tốc độ cao ví dụ cáp đồng trục thay cáp quang. LAN thường được sử dụng trong nội bộ một cơ quan/tổ chức Các LAN có thể được kết nối với nhau thành WAN. o Phân loại mạng máy tính theo tôpô  Mạng dạng hình sao (Star topology).  Mạng hình tuyến (Bus Topology).  Mạng dạng vòng (Ring Topology).  Mạng dạng kết hợp. o Phân loại mạng theo chức năng 2  Mạng ngang hàng  Mạng Client-Server  Mạng kết hợp. • Phân biệt mạng LAN-WAN o Địa phương hoạt động  Mạng LAN sử dụng trong một khu vực địa lý nhỏ.  Mạng WAN cho phép kết nối các máy tính ở các khu vực địa lý khác nhau, trên một phạm vi rộng. o Tốc độ kết nối và tỉ lệ lỗi bit  Mạng LAN có tốc độ kết nối và độ tin cậy cao.  Mạng WAN có tốc độ kết nối không thể quá cao để đảm bảo tỉ lệ lỗi bit có thể chấp nhận được. o Phương thức truyền thông, o Giá thành sử dụng. • Mô hình phân tầng OSI o Khái niệm giao thức  Giao thức là những nguyên tắc, thủ tục điều khiển sự giao tiếp và tương tác giữa các máy tính kết nối với nhau.  Chồng giao thức là sự kết hợp các giao thức.  Chồng giao thức có kiến trúc phân tầng: mỗi tầng đảm trách một chức năng của hệ thống trong quá trình truyền thông. o Sự cần thiết của mô hình truyền thông chuẩn hóa  Nhiều hãng khác nhau đã phát triển mô hình truyền thông riêng với chồng giao thức riêng.  Mô hình truyền thông chuẩn hóa sẽ cho phép kết nối liên mạng giữa các máy tính của nhiều hãng khác nhau. o Mô hình truyền thông chuẩn hóa OSI  Mô hình chuẩn hóa OSI được đưa ra bởi tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO ( International Standard Organization).  Mô hình này có kiến trúc 7 tầng.  Chức năng cụ thể từng tầng và sự phối hợp hoạt động giữa các tầng. • Một số bộ giao thức kết nối mạng o TCP/IP  Ưu thế chính của bộ giao thức này là khả năng liên kết hoạt động của nhiều loại máy tính khác nhau.  TCP/IP đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho kết nối liên mạng cũng như kết nối Internet toàn cầu. o NetBEUI  Bộ giao thức nhỏ, nhanh và hiệu quả được cung cấp theo các sản phẩm của hãng IBM, cũng như sự hỗ trợ của Microsoft.  Bất lợi chính của bộ giao thức này là không hỗ trợ định tuyến và sử dụng giới hạn ở mạng dựa vào Microsoft. o IPX/SPX  Đây là bộ giao thức sử dụng trong mạng Novell.  Ưu thế: nhỏ, nhanh và hiệu quả trên các mạng cục bộ đồng thời hỗ trợ khả 3 năng định tuyến. o DECnet  Đây là bộ giao thức độc quyền của hãng Digital Equipment Corporation.  DECnet định nghĩa mô hình truyền thông qua mạng LAN, mạng MAN và WAN. Hỗ trợ khả năng định tuyến. 1.2 Bộ giao thức TCP/IP. • Khái niệm về bộ giao thức TCP/IP o Tổng quan về TCP/IP  TCP/IP là bộ giao thức cho phép kết nối các hệ thống mạng không đồng nhất với nhau.  Ngày nay, TCP/IP được sử dụng rộng rãi trong các mạng cục bộ cũng như trên mạng Internet toàn cầu. • Kiến trúc bộ giao thức TCP/IP o Kiến trúc 4 tầng của TCP/IP  Tầng liên kết dữ liệu  Tầng mạng  Tầng giao vận  Tầng ứng dụng o Nguyên tắc hoạt động chung của bộ giao thức. • Giao thức IP o Vai trò và chức năng cơ bản của tầng IP o Kiến trúc địa chỉ IP  Kiến trúc 5 lớp địa chỉ IP, phạm vi sử dụng và việc cấp phát của từng lớp địa chỉ.  Địa chỉ IP không phân lớp: nhu cầu hình thành và việc sử dụng hiện nay.  Giới thiệu sơ bộ về địa chỉ IPv6. o Nguyên lý hoạt động của giao thức IP  Cấu trúc của phần tiêu đề gói IP, ý nghĩa của từng trường cụ thể.  Nguyên lý truyền và nhận gói IP trên mạng. o Nguyên tắc định tuyến  Trình bày cấu trúc và ý nghĩa của bảng định tuyến.  Giới thiệu một số giao thức định tuyến. • Giao thức UDP và giao thức TCP o Chức năng cơ bản của tầng giao vận trong bộ TCP/IP  Khái niệm cổng và socket.  Sử dụng khái niệm socket mô tả quá trình truyền thông giữa 2 máy tính.  Giới thiệu một số cổng nổi tiếng cho một số dịch vụ cơ bản. o Nguyên lý hoạt động của giao thức UDP  UDP cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu không liên kết và không tin cậy.  Nguyên lý hoạt động của UDP: không cần quá trình thiết lập và kết thúc kết nối. Không có các cơ chế phúc đáp, kiểm soát tắc nghẽn o Nguyên lý hoạt động của TCP  TCP cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu có liên kết và tin cậy.  Nguyên lý hoạt động:  TCP cần thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu 4  Sử dụng cơ chế phúc đáp để xác nhận việc nhận đúng. Qua đó có thể kiểm soát mất dữ liệu, kiểm soát luồng trong quá trình truyền. • Giới thiệu một số giao thức tầng ứng dụng trong bộ giao thức TCP/IP o Giao thức FTP o Giao thức Telnet o Giao thức POP o Giao thức SMTP • Giới thiệu một số dịch vụ cơ bản: o Dịch vụ WWW o Dịch vụ thư điện tử (E-mail) o Dịch vụ truyền file o Dịch vụ DNS 1.3 An ninh mạng. • Tổng quan về an ninh mạng, • Sự cần thiết của an ninh mạng, • Xác định các thực thể cần được bảo vệ, • Xây dựng chính sách an ninh mạng, • Các mô hình an ninh, • Các công cụ thực hiện, • Minh hoạ. 1.4 Kết luận . Phần 2. Mạng LAN và thiết kế mạng LAN 2.1 Kiến thức cơ bản về LAN 2.1.1 Các khái niệm cơ bản về LAN. • Cấu trúc của mạng (hay tôpô của mạng mà qua đó thể hiện cách nối các mạng máy tính với nhau ra sao). o Mạng dạng hình sao (Star topology).  Mạng dạng hình sao bao gồm một trung tâm và các nút thông tin. Các nút thông tin là các trạm đầu cuối, các máy tính và các thiết bị khác của mạng. Trung tâm của mạng điều phối mọi hoạt động trong mạng.  Các ưu điểm của mạng hình sao: Hoạt động theo nguyên lý nối song song nên nếu có một thiết bị nào đó ở một nút thông tin bị hỏng thì mạng vẫn hoạt động bình thường. Cấu trúc mạng đơn giản và các thuật toán điều khiển ổn định. Mạng có thể mở rộng hoặc thu hẹp tuỳ theo yêu cầu của người sử dụng. o Mạng hình tuyến (Bus Topology).  Theo cách bố trí hành lang, máy chủ (host) cũng như tất cả các máy tính khác (workstation) hoặc các nút (node) đều được nối về với nhau trên một trục đường dây cáp chính để chuyển tải tín hiệu.  Tất cả các nút đều sử dụng chung đường dây cáp chính này. Phía hai đầu dây cáp được bịt bởi một thiết bị gọi là terminator. Các tín hiệu và gói dữ liệu (packet) khi di chuyển lên hoặc xuống trong dây cáp đều mang theo điạ chỉ của nơi đến.  Loại hình mạng này dùng dây cáp ít nhất, dễ lắp đặt. Tuy vậy cũng có 5 những bất lợi đó là sẽ có sự ùn tắc giao thông khi di chuyển dữ liệu với lưu lượng lớn và khi có sự hỏng hóc ở đoạn nào đó thì rất khó phát hiện, một sự ngừng trên đường dây để sửa chữa sẽ ngừng toàn bộ hệ thống. o Mạng dạng vòng (Ring Topology).  Mạng dạng này, bố trí theo dạng xoay vòng, đường dây cáp được thiết kế làm thành một vòng khép kín, tín hiệu chạy quanh theo một chiều nào đó. Các nút truyền tín hiệu cho nhau mỗi thời điểm chỉ được một nút mà thôi. Dữ liệu truyền đi phải có kèm theo địa chỉ cụ thể của mỗi trạm tiếp nhận.  Mạng dạng vòng có thuận lợi là có thể nới rộng ra xa, tổng đường dây cần thiết ít hơn so với hai kiểu trên. Nhược điểm là đường dây phải khép kín, nếu bị ngắt ở một nơi nào đó thì toàn bộ hệ thống cũng bị ngừng. o Mạng dạng kết hợp.  Kết hợp hình sao và tuyến (star/Bus Topology): Cấu hình mạng dạng này có bộ phận tách tín hiệu (spitter) giữ vai trò thiết bị trung tâm, hệ thống dây cáp mạng có thể chọn hoặc Ring Topology hoặc Linear Bus Topology. Lợi điểm của cấu hình này là mạng có thể gồm nhiều nhóm làm việc ở cách xa nhau, ARCNET là mạng dạng kết hợp Star/Bus Topology. Cấu hình dạng này đưa lại sự uyển chuyển trong việc bố trí đường dây tương thích dễ dàng đối với bất cứ toà nhà nào.  Kết hợp hình sao và vòng (Star/Ring Topology). Cấu hình dạng kết hợp Star/Ring Topology, có một "thẻ bài" liên lạc (Token) được chuyển vòng quanh một cái HUB trung tâm. Mỗi trạm làm việc (workstation) được nối với HUB - là cầu nối giữa các trạm làm việc và để tǎng khoảng cách cần thiết. • Các giao thức truyền dữ liệu trên mạng (các thủ tục điều hướng trạm làm việc làm thế nào và lúc nào có thể thâm nhập vào đường dây cáp để gửi hay nhận các gói thông tin ). o Giao thức tranh chấp (Contention Protocol) CSMA/CD,  CSMA là viết tắt từ tiếng Anh: Carrier Sense Multiple Access, còn CD là viết tắt từ: Conllision Detect.  CSMA/CD có nguồn gốc từ hệ thống radio đã phát triển ở trường đại học Hawai vào khoảng nǎm 1970, gọi là ALOHANET  Sử dụng giao thức này các trạm hoàn toàn có quyền truyền dữ liệu trên mạng với số lượng nhiều hay ít và một cách ngẫu nhiên hoặc bất kỳ khi nào có nhu cầu truyền dữ liệu ở mỗi trạm. Mối trạm sẽ kiểm tra tuyến và chỉ khi nào tuyến không bận mới bắt đầu truyền các gói dữ liệu. o Giao thức truyền thẻ bài (Token passing protocol)  Đây là giao thức thông dụng sau CSMA/CD được dùng trong các LAN có cấu trúc vòng (Ring).  Trong phương pháp này, khối điều khiển mạng hoặc token được truyền lần lượt từ trạm này đến trạm khác. Token là một khối dữ liệu đặc biệt. Khi một trạm đang chiếm token thì nó có thể phát đi một gói dữ liệu. Khi đã phát hết gói dữ liệu cho phép hoặc không còn gì để phát nữa thì trạm đó lại gửi token sang trạm kế tiếp.  Trong token có chứa một địa chỉ đích và được luân chuyển tới các trạm theo một trật tự đã định trước. Đối với cấu hình mạng dạng xoay vòng thì 6 trật tự của sự truyền token tương đương với trật tự vật lý của các trạm xung quanh vòng o Giao thức FDDI.  FDDI là kỹ thuật dùng trong các mạng cấu trúc vòng, chuyển thẻ bài tốc độ cao bằng phương tiện cáp sợi quang.  FDDI sử dụng hệ thống chuyển thẻ bài trong cơ chế vòng kép. Lưu thông trên mạng FDDI bao gồm 2 luồng giống nhau theo hai hướng ngược nhau.  FDDI thường được sử dụng với mạng trục trên đó những mạng LAN công suất thấp có thể nối vào. Các mạng LAN đòi hỏi tốc độ truyền dữ liệu cao và dải thông lớn cũng có thể sử dụng FDDI. • Các loại đường truyền và các chuẩn của chúng o Chuẩn Viện công nghệ điện và điện tử (IEEE)  Tiêu chuẩn IEEE 802.3 liên quan tới mạng CSMA/CD bao gồm cả 2 version bǎng tần cơ bản và bǎng tần mở rộng.  Tiêu chuẩn IEEE 802.4 liên quan tới sự sắp xếp tuyến token và IEEE 802.5 gồm các vòng truyền token.  Chuẩn 802.2 ở mức con LLC tương đương với chuẩn HDLC của ISO hoặc X.25 của CCITT.  Chuẩn 802.3 xác định phương pháp thâm nhập mạng tức thời có khả nǎng phát hiện lỗi chồng chéo thông tin CSMA/CD. o Chuẩn uỷ ban tư vấn quốc tế về điện báo và điện thoại(CCITT)  Đây là những khuyến nghị về tiêu chuẩn hóa hoạt động và mẫu mã mođem ( truyền qua mạng điện thoại)  Một số chuẩn: V22, V28, V35  X series bao gồm các tiêu chuẩn OSI. o Chuẩn cáp và chuẩn giao tiếp EIA.  Các tiêu chuẩn EIA dành cho giao diện nối tiếp giữa modem và máy tính.  RS-232  RS-449  RS-422 • Các phương thức tín hiệu o Dùng băng tần cơ sở (baseband) o Dùng băng tần rộng (broadband) 2.1.2 Hệ thống cáp mạng dùng cho LAN Ethernet. • Cáp đồng trục o Cáp đồng trục loại dày (Thick coaxial) o Cáp đồng trục loại mỏng (Thin coaxial) • Cáp đôi xoắn (Twisted pair), o Cáp đôi xoắn không bọc kim - UTP  Loại 1 & 2 (Cat 1 & Cat 2): Thường dùng cho truyền thoại và những đường truyền tốc độ thấp (nhỏ hơn 4Mb/s). 7  Loại 3 (Cat 3): tốc độ truyền dữ liệu khoảng 16 Mb/s , nó là chuẩn cho hầu hết các mạng điện thoại.  Loại 4 (Cat 4): Thích hợp cho đường truyền 20Mb/s.  Loại 5 (Cat 5): Thích hợp cho đường truyền 100Mb/s.  Loại 6 (Cat 6): Thích hợp cho đường truyền 300Mb/s. o Cáp đôi xoắn bọc kim - STP • Cáp sợi quang (Fiber optic): truyền tín hiệu quang, có thể đạt tới dải thông 2Gb/s với khoảng cách lớn. • Các yêu cầu cho một hệ thống cáp o An toàn, thẩm mỹ o Đúng chuẩn(EIA/TIA 568B) o Tiết kiệm và "linh hoạt" (flexible) • Lựa chọn cáp cho kế nối LAN 2.1.2 Các thiết bị dùng để kết nối LAN. • Bộ lặp tín hiệu(Repeater) o Mô hình kết nối mạng dùng bộ lặp tín hiệu  Bộ lặp là một đơn vị cơ bản trong mạng dùng để kết nối các đoạn mạng.  Bộ lặp làm việc ở tầng vật lý trong mô hình 7 lớp OSI, nó không nhận biết được qui cách gói hay khung dữ liệu, do vậy nó không kiểm soat được broadcast hay collision. Bộ lặp là trong suốt với tất cả các giao thức ở tầng trên như IP,IPX, o Hoạt động  Bộ lặp làm nhiệm vụ nhận các khung dữ liệu, tạo lại phần mào đầu(preamble), khuyết đại tín hiệu và gửi tiếp. • Bộ tập trung (Hub) o Chức năng của hub  Hub là một trong những yếu tố quan trọng nhất của LAN, đây là điểm kết nối dây trung tâm của mạng, tất cả các trạm trên mạng LAN được kết nối thông qua HUB.  Một hub thông thường có nhiều cổng nối với người sử dụng để gắn máy tính và các thiết bị ngoại vi. Mỗi cổng hỗ trợ một bộ kết nối dùng cặp dây xoắn 10BASET từ mỗi trạm của mạng.  Khi bó tín hiệu Ethernet được truyền từ một trạm tới hub, nó được lặp lại trên khắp các cổng khác của hub. Các hub thông minh có thể định dạng, kiểm tra, cho phép hoặc không cho phép bởi người điều hành mạng từ trung tâm quản lý hub. o Các loại hub  Hub đơn (stand alone hub) 8  Modular hub rất phổ biến cho các hệ thống mạng vì nó có thể dễ dàng mở rộng và luôn có chức nǎng quản lý, modular có từ 4 đến 14 khe cắm, có thể lắp thêm các modun Ethernet 10BASET.  Stackable hub là lý tưởng cho những cơ quan muốn đầu tư tối thiểu ban đầu nhưng lại có kế hoạch phát triển LAN sau này. • Cầu (Bridge) o Mô hình sử dụng cầu  Cầu được dùng để kết nối hai đoạn mạng rời nhau, khác với bộ lặp, cầu hoạt động ở tầng data link của mô hình 7 lớp OSI.  Cầu kiểm soát được colision trên mạng. Cầu hoàn toàn trong suốt với các giao thức ở tầng trên như IP,IPX, o Hoạt động của cầu  Cầu nhận biết được địa chỉ MAC của mỗi nốt mạng trên mỗi đoạn mạng. Với mỗi khung dữ liệu đến nó nhận biết được địa chỉ MAC của khung dữ liệu và chuyển đến đoạn mạng nó cần đến.  Cầu làm nhiệm vụ kiểm tra lỗi CRC và lưu chuyển.  Cầu thực hiện giao thức Spanning-Tree để xác định các loop trên mạng. • Bộ chuyển mạch(Switch) o Mô hình kết nối mạng dùng switch  Bộ chuyển mạch là sự tiến hoá của cầu, nó dùng các mạch tích hợp nhanh để giảm độ trễ của việc chuyển gói.  Switch cũng có thể làm việc ở chế độ cutthrough, ở chể độ này nó không cần chờ toàn bộ khung dữ liệu đến, mà nó chuyển thẳng khung dữ liệu đến đích ngay sau khi nhận được địa chỉ MAC đích của khung dữ liệu. Làm việc ở chế độ này switch có thể gây nhiều lỗi CRC, nên hiện nay nhiều switch vẫn làm việc như cầu ở chế độ lưu chuyển. o Cơ sở của việc dùng switch trong kết nối LAN  Switch có nhiều đặc tính như cầu, nhưng nó có nhiều cổng và chạy nhanh hơn.  Switch giữa bảng địa chỉ MAC của mỗi cổng và thực hiện giao thức Spanning-Tree. Switch cũng hoạt động ở tầng data link và trong suốt với các giao thức ở tầng trên .  Mỗi cổng trên switch là một miền collision. Nhưng nó không kiểm soát miền broadcast trên mạng. • Bộ định tuyến(Router) o Tổng quan về router  Theo mô hình OSI thì chức nǎng của router thuộc mức 3, cung cấp thiết bị với thông tin chứa trong các header của giao thức, giúp cho việc xử lý các gói dữ liệu thông minh.  Chức nǎng cơ bản của router là gửi đi các gói dữ liệu dựa trên địa chỉ phân lớp của mạng và cung cấp các dịch vụ như bảo mật, quản lý lưu thông o Hoạt động của router  Giống như bridge, router là một thiết bị siêu thông minh đối với các mạng thực sự lớn. Router biết địa chỉ của các máy tính ở từng phía và có thể 9 chuyển các gói cho phù hợp. Chúng còn phân đường, định tuyến để gửi từng gói có hiệu quả.  Dựa trên những giao thức, router cung cấp dịch vụ mà trong đó mỗi packet dữ liệu được đọc và chuyển đến đích một cách độc lập. • Bộ chuyển mạch có định tuyến (Layer 3 switch) o Hoạt động  Switch L3 có thể chạy giao thức định tuyến ở tầng mạng, tầng 3 của mô hình 7 tầng OSI. Switch L3 có thể có các cổng WAN để nối các LAN ở khoảng cách xa.  Thực chất nó được bổ xung thêm tính năng của router, switch và router. • Bộ tổ hợp (hub, switch, và router). o Phối hợp hoạt động  Trong môi trường Ethernet và Fast Ethernet, hub dùng tối ưu cho các mạng nhỏ. Hub không kiểm soát miền broadcast, và miền collision trên mạng.  Switch hạn chế collision, cung cấp mỗi miền collision trên một cổng. Dùng switch thay hub tăng công suât sử dụng mạng Ethernet từ 40% len trên 70 %. Switch không kiểm soát được miền broadcast nên phải dùng router.  Router cho phép phân đoạn mạng thành những miền broadcast tách biệt có thể dùng được các bộ lọc gói để thực hiện các chức năng an ninh-an toàn mạng cũng như để truy nhập WAN. Nếu dung lượng broadcast trên mạng trên 20% thì phải dùng router. 2.1.3 Các hệ điều hành mạng • Giới thiệu khái quát o Hệ điều hành mạng UNIX:  Đây là hệ điều hành do các nhà khoa học xây dựng và được dùng rất phổ biến trong giới khoa học, giáo dục. Hệ điều hành mạng UNIX là hệ điều hành đa nhiệm, đa người sử dụng, phục vụ cho truyền thông tốt.  Nhược điểm của nó là hiện nay có nhiều Version khác nhau, không thống nhất gây khó khǎn cho người sử dụng. Ngoài ra hệ điều hành này khá phức tạp lại đòi hỏi cấu hình máy mạnh (trước đây chạy trên máy mini, gần đây có SCO UNIX chạy trên máy vi tính với cấu hình mạnh). o Hệ điều hành mạng Windows NT:  Đây là hệ điều hành của hãng Microsoft, cũng là hệ điều hành đa nhiệm, đa người sử dụng. Đặc điểm của nó là tương đối dễ sử dụng, hỗ trợ mạnh cho phần mềm WINDOWS.  Do hãng Microsoft là hãng phần mềm lớn nhất thế giới hiện nay, hệ điều hành này có khả nǎng sẽ được ngày càng phổ biến rộng rãi. Ngoài ra, Windows NT có thể liên kết tốt với máy chủ Novell Netware. Tuy nhiên, để chạy có hiệu quả, Windows NT cũng đòi hỏi cấu hình máy tương đối mạnh. o Hệ điều hành mạng NetWare của Novell:  Đây là hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay ở nước ta và trên thế giới trong thời gian cuối, nó có thể dùng cho các mạng nhỏ (khoảng từ 5-25 máy tính) và cũng có thể dùng cho các mạng lớn gồm hàng trǎm máy tính.  Trong những nǎm qua, Novell đã cho ra nhiều phiên bản của Netware: Netware 2.2, 3.11. 4.0 và hiện có 4.1. Netware là một hệ điều hành mạng 10 [...]... mạng ISDN Kết nối qua mạng FRAME RELAY Kết nối sử dụng công nghệ xDSL 20 Chương 2: Mạng LAN và thiết kế mạng LAN Chương 2: Mạng LAN và thiết kế mạng LAN - Bài tập thực hành 2.4 Chương 2: Mạng LAN và thiết kế mạng LAN - Bài tập thực hành 2.4 Chương 2: Mạng LAN và thiết kế mạng LAN - Bài tập thực hành 2.4 Chương 3: Mạng WAN và thiết kế mạng WAN Buổi 9 Nghỉ giải lao Thực hành: Giới thiệu một số thiết bị... Router để thực hiện được kết nối WAN Tham quan WAN Viện KH&CN Việt Nam, công ty NetNam Nghỉ giải lao Thực hành Đánh giá, kết luận Tổng kết Các yêu cầu về trang thiết bị đào tạo 21 Chương 3: Mạng WAN và thiết kế mạng WAN - Bài tập thực hành 3.1 Chương 3: Mạng WAN và thiết kế mạng WAN Chương 3: Mạng WAN và thiết kế mạng WAN - Bài tập thực hành 3.2 Chương 3: Mạng WAN và thiết kế mạng WAN Như ở buổi 8 22 ... vẽ và thiết kế mạng Visio Thực hành vẽ thiết kế mạng với Visio: Giáo viên đưa ra các sơ đồ mạng cụ thể để học viên thực hành vẽ trên máy Nghỉ giải lao Thực hành vẽ thiết kế mạng với Visio: Giáo viên đưa ra các sơ đồ mạng cụ thể để học viên vẽ trên máy Các yêu cầu về trang thiết bị đào tạo Như ở buổi 1 19 - Bài tập thực hành 1.4 Chương 2: Mạng LAN và thiết kế mạng LAN Chương 2: Mạng LAN và thiết kế mạng. .. lớn từ vài trăm đến nghìn máy tính Với mỗi ví dụ, các bước thiết kế mạng LAN sẽ được làm sáng tỏ: từ các phân tích yêu cầu cho đến lựa chọn phần cứng thiết bị, phần mềm Phần 3 Mạng WAN và thiết kế mạng WAN 3.1 Các kiến thức cơ bản về WAN 3.1.1 Khái niệm về WAN Mạng WAN là gì ? Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN Những điểm cần chú ý khi thiết kế WAN Một số phương thức kết nối cơ bản dùng cho WAN Chuyển... quan LAN Viện CNTT, LAN Viện KH&CN Việt Nam Các yêu cầu về trang thiết bị đào tạo Như ở buổi 3 Thực hành thiết kế và xây dựng mạng LAN (căn bản): Xây dựng mạng LAN cơ bản: Các học viên thực hành theo nhóm từ 3 đến 5 người xây dựng mạng LAN với qui mô nhỏ, vừa Các yêu cầu về trang thiết bị đào tạo: Như ở buổi 3 Các máy được cài đặt bộ phần mềm mô phỏng Boson Bổ sung thêm 02 HUB/SWITCH Thực hành thiết kế. .. thiết kế mạng LAN - Bài tập thực hành 2.1 - Bài tập thực hành 2.2 Chương 2: Mạng LAN và thiết kế mạng LAN - Bài tập thực hành 2.3 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng visio Buổi 5 Buổi 6 Buổi 7 Buổi 8 Các máy được cài đặt phần mềm Visio2000 Nội dung lý thuyết: Các bước thiết kế LAN Mạng LAN ảo - VLAN Nghỉ giải lao Thực hành : Phân tích các mạng LAN mẫu: LAN mẫu qui mô nhỏ, LAN mẫu qui mô vừa LAN mẫu qui mô... thiết kế và xây dựng mạng LAN (căn bản): Thực hành kết nối và mở rộng mạng LAN Nghỉ giải lao Thực hành: Đánh giá bài tập thực hành thực hành Các yêu cầu về trang thiết bị đào tạo Như ở buổi 6 Nội dung lý thuyết Giới thiệu về WAN Giới thiệu các công nghệ kết nối WAN Kết nối PPP Kết nối qua dial-up Kết nối dùng leased line Học viên tự tham khảo các công nghệ kết nối khác trong tài liệu: Kết nối qua mạng. .. cộng Kết nối qua mạng ISDN Kết nối qua mạng FRAME RELAY Kết nối sử dụng công nghệ xDSL Các bước thiết kế WAN Nghỉ giải lao Thực hành: Phân tích, thiết kế WAN kết nối 2 LAN trong thành phố dùng công nghệ kết nối: PSTN, Leased line, ADSL Phân tích, thiết kế WAN kết nối 2 LAN ở 2 thành phố dùng công nghệ kết nối: PSTN, Leased line, ADSL, VPN Buổi 10 Các yêu cầu về trang thiết bị đào tạo Như ở buổi 8 Các máy... Kết luận 17 - Tên môn học: Thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN - Thời lượng: 5 ngày (10 buổi) Mỗi buổi học 4 tiết, chia thành 2 phần Nghỉ giải lao giữa giờ 30 phút Thời gian Buổi 1 Buổi 2 Nội dung giảng dạy Tài liệu tham chi u Nội dung lý thuyết Giới thiệu tổng quan về mạng máy tính Chương 1: Tổng quan về Các kiến thức cơ bản về mạng máy mạng máy tính tính Giao thức kết nối mạng Mô hình phân tầng OSI... công nghệ cơ bản dùng cho kết nối LAN 2.2.1 Giới thiệu về Ethernet • Nguồn gốc công nghệ Ethernet o Ethernet là mạng cục bộ do các công ty Xerox, Intel và Digital equipment xây dựng và phát triển Ethernet là mạng thông dụng nhất đối với các mạng nhỏ hiện nay o Ethernet LAN được xây dựng theo chuẩn 7 lớp trong cấu trúc mạng của ISO, mạng truyền số liệu Ethernet cho phép đưa vào mạng các loại máy tính khác . niệm giao thức  Giao thức là những nguyên tắc, thủ tục điều khiển sự giao tiếp và tương tác giữa các máy tính kết nối với nhau.  Chồng giao thức là sự kết hợp các giao thức.  Chồng giao thức. Giới thiệu một số giao thức định tuyến. • Giao thức UDP và giao thức TCP o Chức năng cơ bản của tầng giao vận trong bộ TCP/IP  Khái niệm cổng và socket.  Sử dụng khái niệm socket mô tả quá trình. trong quá trình truyền. • Giới thiệu một số giao thức tầng ứng dụng trong bộ giao thức TCP/IP o Giao thức FTP o Giao thức Telnet o Giao thức POP o Giao thức SMTP • Giới thiệu một số dịch vụ cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN,

Từ khóa liên quan