SKKN Sử dụng phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về cư dân Ô-Xtrây-Li-A

24 1.9K 3
SKKN Sử dụng phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về cư dân Ô-Xtrây-Li-A

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHƯƠNG PHÁP 3 BƯỚC VÀ 6 BƯỚC VÀO DẠY BÀI THỰC HÀNH "TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ô-XTRÂY-LI-A" Người thực hiện: Lê Thị Ninh Chức vụ: giáo viên SKKN thuộc môn: Địa lí THANH HÓA NĂM 2013 MỤC LỤC Trang Mục lục Phần mở đầu 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………………3 3. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 3 Nội dung 1. Cơ sở lí luận của đề tài …………………………………………………4 1.1. Khái niệm bài thực hành địa lí 4 1.2. Vai trò của bài thực hành địa lí…………………………………… 4 1.3. Khái niệm phương pháp dạy thực hành…………………………… 5 1.4. Các mô hình phương pháp dạy thực hành 5 2. Thực trạng dạy và học bài thực hành địa lí lớp 11 …… 8 3. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài 9 3.1. Phân loại bài thực hành trong chương trình địa lí lớp 11 ban cơ bản.9 3.2. Vận dụng mô hình phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a” 9 4. Kết quả thực nghiệm (Hiệu quả của đề tài)…………………………… 12 5. Kết luận, kiến nghị và khả năng áp dụng……………………………….14 Phụ lục Tài liệu tham khảo 2 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Theo đánh giá chung, chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông nước ta hiện nay còn nhiều bất cập chưa đáp ứng với yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. Một trong những nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên là do sự yếu kém của khâu kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, bài học lý thuyết và thực hành. Vì vậy, chúng ta cần phải đổi mới phương pháp dạy học theo mục tiêu gắn với thực tiễn, phát huy tính tích cực của người học theo hướng rèn luyện năng lực tự khám phá kiến thức, biến quá trình đào tạo ở nhà trường thành quá trình tự đào tạo. Những thập niên gần đây, nhiều nước trên thế giới rất coi trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo ở tất cả các ngành học và cấp học. Trong bối cảnh đó công nghệ dạy học mới ra đời và được áp dụng ngày càng rộng rãi. Đặc trưng nổi bật của công nghệ dạy học là sự định lượng hoá mục tiêu dạy học để việc dạy học trở thành đối tượng có thể quan sát, hệ thống hoá được, trong đó nội dung dạy học bắt đầu được tổ chức theo xu hướng vận dụng các phương pháp mới. Theo đó, ngành giáo dục Việt Nam đang từng bước nghiên cứu và áp dụng công nghệ dạy học cũng như đổi mới Phương pháp dạy học, đồng thời chương trình và sách giáo khoa cũng thay đổi phù hợp với nhu cầu học tập đáp ứng yêu cầu trong quá trình phát triển của đất nước. Hệ thống chương trình và sách giáo khoa có thêm nhiều nội dung mới theo hướng tăng mạnh kênh hình, giảm dần kênh chữ, tỉ trọng bài thực hành tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, thực trạng giảng dạy trong nhà trường cho thấy thực hành hiện vẫn là khâu yếu, chưa được quan tâm đầy đủ dẫn tới kết quả học tập của học sinh chưa tương xứng với yêu cầu. Đây chính là tình hình chung của các trường phổ thông ở thành phố cũng như vùng nông thôn và đặc biệt là ở vùng khó khăn. Nhìn chung chương trình và sách giáo khoa Địa lí trước đây nặng về lý thuyết, các bài thực hành còn ít nên kỹ năng thực hành của học sinh còn yếu và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế còn hạn chế, tính năng động, sáng tạo, làm việc khoa học của người học chưa được phát huy.Trong các dạng bài thực hành thì dạng bài viết báo cáo ít được chú trọng nhất (chủ yếu tập trung vào dạng bài vẽ biểu đồ để đáp ứng yêu cầu của các bài kiểm tra và thi tốt nghiệp). Từ năm 2006-2007, chương trình và sách giáo Địa lí lớp 11 được triển khai đại trà trên phạm vi toàn quốc. Vừa yêu cầu HS làm quen với nhiều dạng bài thực hành (trong đó có cả dạng bài viết báo cáo), vừa đòi hỏi GV phải ứng dụng các phương pháp dạy học mới theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh. Theo tinh thần đó, căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của 3 trường THPT Thạch Thành I, tôi đã lựa chọn đề tài:“Sử dụng phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a, địa lí lớp 11 ban cơ bản” 2. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Xây dựng cơ sở lí luận của việc dạy học bài thực hành địa lí - Phân tích thực trạng dạy và học bài thực hành địa lí lớp 11-ban cơ bản của giáo viên và học sinh. - Xác định được các mô hình phương pháp dạy bài thực hành viết báo cáo - Vận dụng mô hình phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a” - Thiết kế và tổ chức thực nghiệm ở lớp 11 trường THPT Thạch Thành I để kiểm chứng hiệu quả bước đầu của đề tài nghiên cứu. - Đề xuất các kiến nghị và giải pháp để nâng cao hiệu quả trong dạy học bài thực hành địa lí nói chung và dạng bài thực hành viết báo cáo nói riêng. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập, đọc, phân tích, tổng hợp các tài liệu liên quan đến đề tài - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra - Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Phương pháp thống kê toán học 4 II. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1.Cơ sở lý luận 1.1. Khái niệm bài thực hành địa lí Bài thực hành địa lí là loại bài giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nhằm hình thành và rèn luyện các kĩ năng địa lí như kĩ năng làm việc với biểu đồ, kĩ năng khai thác kiến thức địa lí tàng trữ trong bản đồ, kĩ năng khảo sát các các hiện tượng địa lí ngoài thực địa, kĩ năng nghiên cứu làm việc với các tài liệu địa lí. 1.2. Vai trò của bài thực hành địa lí - Bài thực hành địa lí có vai trò to lớn trong việc hình thành, rèn luyện kĩ năng địa lí và kĩ năng vận dụng kiến thức của học sinh: Kĩ năng thực hành địa lí là yêu cầu không thể thiếu được của việc học môn địa lí bởi các kĩ năng là thước đo kết quả học tập của HS theo xu hướng học tập tích cực. Trước đây trong chương trình và SGK địa lí thường mới chỉ chú trọng đến các bài dạy lí thuyết, mà chưa chú ý đến các bài thực hành, nên tỉ lệ các bài thực hành thường quá thấp. Tuy nhiên trong những năm gần đây tỉ lệ bài thực hành địa lí lớp 11 đã tăng lên đáng kể (tăng 7 bài so với chỉ có 1 bài ở SGK cũ) và có nhiều dạng thực hành khác nhau, trong đó có cả dạng viết báo cáo. Ngoài ra, trong thời gian đây, bài thực hành thường chiếm 30-40% tổng số điểm trong các đề thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng. Các bài thực hành địa lí 11, một mặt vừa cũng cố kĩ năng mà HS đã làm quen từ các lớp dưới, một mặt bước đầu cung cấp những kĩ năng mới cho HS. Những kĩ năng đó sẽ là tiền đề, cơ sở cho HS tiếp tục tìm hiểu những kĩ năng cao hơn khi lên lớp12.Vì vậy,các bài thực hành địa lí nói chung và bài thực hành viết báo cáo nói riêng đóng một vai trò rất quan trọng. Các kĩ năng cần hình thành, củng cố và phát triển ở học sinh đó là: + Kĩ năng quan sát, nhận xét, phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá các sự vật, hiện tượng địa lí + Kĩ năng sử dụng bản đồ, biểu đồ, đồ thị, lát cắt. số liệu thống kê + Kĩ năng thu thập, xử lí, trình bày các thông tin địa lí + Kĩ năng vân dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng, các sự vật địa lí và giải quyết một số vấn đề của cuộc sống, sản xuất gần gũi với học sinh trên cơ sở tư duy kinh tế, sinh thái, tư duy phê phán - Củng cố và vận dụng kiến thức: kiến thức của bài thực hành cùng với kiến thức lí thuyết đã được học từ trước đó sẽ giúp cho người học nắm chắc chắn, hoàn chỉnh và có hệ thống. Từ đó tạo ra trong suy nghĩ của các em sự hoàn thiện về kiến thức bài học 5 ( Theo Lí luận dạy học Địa lí- Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc- NXB ĐHSP-2006) 1.3. Khái niệm phương pháp dạy thực hành Phương pháp dạy thực hành nói chung và phương pháp dạy thực hành dạng báo cáo nói riêng là phương pháp giảng dạy trên cơ sở sự quan sát GV làm mẫu và thực hiện tự lực của HS dưới sự hướng dẫn của GV nhằm hoàn thành các bài tập, các công việc, từ đó hình thành các kĩ năng, kĩ xảo. Thêm vào đó phương pháp dạy học thực hành còn giúp HS cũng cố tri thức, phát triển năng lực tư duy để có khả năng xử lí các tình huống thực tế trong cuộc sống. 1.4. Các mô hình phương pháp dạy thực hành địa lí 1.4.1 Mô hình phương pháp 3 bước Cấu trúc mô hình phương pháp 3 bước: Nguồn: Tài liệu bài giảng Lí luận dạy học. NXB Đại học sư phạm. Phương pháp này có tác dụng tạo điều kiện cho học sinh phát huy các qui trình thao tác thực hành các biểu tượng và chuyển tải những tri thức thành kĩ năng thao tác thực hành. Chính vì vậy học sinh còn bị động vào những gì giáo viên truyền và phải làm theo. Bước 1: Gây động cơ - Khơi dây sự chú ý - làm rõ kiến thức sơ bộ - Phát biểu mục tiêu, nhiệm vụ bài thực hành 6 Bước 2: Trình bày lí thuyết về bài thực hành - Nội dung qui trình luyện tập - Phân nhóm, giao nhiệm vụ - Lưu ý về an toàn lao động ( Hình thức tổ chức lớp học: toàn lớp) Bước 3: Tổ chức luyện tập - Học sinh luyện tập theo qui trình hướng dẫn ở bước 2 - GV quan sát và giúp đỡ 1.4.2. Mô hình phương pháp 4 bước Cấu trúc mô hình phương pháp 4 bước Nguồn: Tài liệu bài giảng Lí luận dạy học. NXB Đại học sư phạm. 1.4.3. Mô hình phương pháp 6 bước 7 THÔNG TIN Bước 1: Chuẩn bị - Chuẩn bị nguyên vật liệu và nơi làm việc - Tạo mối giao tiếp - Phát biểu mục tiêu và tạo nên tổng thể chung - Khơi dậy sự chú ý, làm rõ kiến thức sơ bộ Bước 2: Làm mẫu và giải thích - Làm mẫu và giải thích cái gì, như thế nào, tại sao - Đưa ra những điểm cơ bản - Lặp lại những bước công việc Bước 3: Làm lại và giải thích - Làm lại các công việc và giải thích làm cái gì, như thế nào, tại sao? - GV: + Đặt câu hỏi kiểm tra + Sửa lỗi, đem đến sự chắc chắn, tao động cơ học tập, khen ngợi, khiển trách và phê bình nếu Bước 4: Tự luyện tập - Tự thực hiện các công đoạn công việc - GV can thiệp bằng sự giúp đỡ nếu cần thiết - Kiểm tra kết quả, kiểm tra các tiêu chuẩn đánh giá - Hướng dẫn các kĩ năng tiếp theo LÀM MẪU LÀM LẠI TỰ LUYỆN TẬP Cấu trúc mô hình phương pháp 6 bước Nguồn: Tài liệu bài giảng Lí luận dạy học. NXB Đại học sư phạm. Ngoài mục đích hình thành kĩ năng, tổ chức dạy học thực hành theo mô hình phương pháp này còn phát triển ở học sinh năng lực hợp tác, tự thu nhận thông tin và khả năng lập kế hoạch. Mô hình phương pháp 6 bước được xây dựng trên cơ sở của lí thuyết hoạt động kết hợp với chức năng hướng dẫn và thông tin tài liệu để kích thích học sinh độc lập giải quyết nhiệm vụ học tập. Như vậy có thể thấy: mô hình phương pháp 6 bước đã mang lại một số ưu và nhược điểm: - Ưu điểm: GV không còn đóng vai là là trung tâm của quá trình dạy học. Từ đó tích cực hóa học sinh, rèn luyện cho học sinh tính độc lập sáng tạo 8 Bước 1 - Cái gì nên được làm? - Những câu hỏi hướng dẫn Bước 2: - Người ta dự định trước như thế nào? - Lập kế hoạch làm việc Bước 4: - Hoàn tất chi tiết - Thực hiện nhiệm vụ Bước 3: - Xác định con đường hoàn thành và phương tiện hỗ trợ - Trao đổi với GV Bước 6 - Cái gì phải được làm tốt hơn ở lần sau? - Trao đổi với GV Bước 5 - Nhiệm vụ được hoàn thành chính xác? - Phiếu kiểm tra 1 Thông tin 2 Kế hoạch 3 Quyết định 6 Đánh giá 5 Kiểm tra 4 Thực hiện - Nhược điểm: tốn nhiều thời gian và phải có đầy đủ phương tiện dạy học 2. Thực trạng dạy và học thực hành địa lí lớp 11 ban cơ bản * Ưu điểm: Thứ nhất, đa số giáo viên đã có nhận thức đúng đắn về vai trò, mục đích của bài thực hành trong việc hình thành cũng như rèn luyện các kĩ năng địa lí cho học sinh Thứ hai, phần lớn giáo viên đã xác định được qui trình tiến hành của một bài thực hành, các giáo viên đã bước đầu thực hiện đổi mới phương pháp dạy học bài thực hành địa lí. Thứ ba, học sinh đã ý thức được tầm quan trọng của bài thực hành địa lí vì thế mà các em cũng đã chủ động tích cực hơn trong các tiết thực hành * Hạn chế: Một quan niệm khá phổ biến xuất phát từ phương pháp dạy học truyền thống, cho rằng thực hành chỉ là một bài học vận dụng tri thức, có mục đích củng cố kiến thức và kĩ năng đã học. Với quan niệm đó, bài thực hành không đem lại kiến thức gì mới cho HS, cũng không làm cho HS thấy hứng thú. Khi dạy thực hành, GV thường coi nhẹ và xem nó như bài tập tự làm bình thường của HS, GV không cần chuẩn bị, nhiều GV dạy bài thực hành cũng giống như dạy lí thuyết. Bên cạnh đó, không ít GV chưa hiểu biết nội dung, yêu cầu của bài thực hành nên khi dạy còn lúng túng về phương pháp dạy thường qua loa theo lối thuyết trình, GV làm việc nhiều, còn HS không chịu thao tác, ỷ lại cho Thầy. GV chưa tạo cơ hội cho học sinh thể hiện tính tích cực chủ động. sáng tạo của mình. Về mặt nhận thức, đa số GV đều cho rằng chương trình và SGK địa lí 11 hiện nay về nội dung và yêu cầu của bài thực hành cao, một số dạng thực hành không cần thiết vì không có trong cấu trúc đề thi như dạng thực hành viết báo cáo. Dạy thực hành đòi hỏi đầu tư công sức và kĩ thuật nhiều trong khi điều kiện của một số trường ở những địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa còn thiếu. Thực tế khi dạy các bài thực hành (kể cả dạng viết báo cáo), đa số GV vẫn chú trọng truyền thụ kiến thức theo kiểu thuyết trình xen kẽ hỏi đáp, nặng về thông báo, giảng giải kiến thức, nhẹ về phát huy tính tích cực và phát huy tư duy, HS tiếp thu kiến thức một cách thụ động. * Nguyên nhân của thực trạng: - Nguyên nhân khách quan: + Ở các trường phổ thông hiện nay phương tiện dạy học địa lí vẫn còn thiếu, đặc biệt là các phương tiện phục vụ cho các bài thực hành + Thời gian cho bài thực hành còn quá ít, chỉ có 1 tiết (45 phút) nên đã hạn chế kết quả hình thành và rèn luyện kĩ năng địa lí cho học sinh - Nguyên nhân chủ quan: + Một số GV vẫn còn dạy học theo phương pháp truyền thống, chỉ chú trọng đến việc truyền thụ kiến thức sẵn có mà không coi trọng việc rèn luyện kĩ năng cho HS 9 + Giáo viên chưa có sự thống nhất trong các phương pháp cũng như cách thức rèn luyện kĩ năng cho HS. Gv chưa tạo hết cơ hội để cho HS được thể hiện hết mình. + Nhiều HS quan niệm môn Địa lí là môn phụ, môn học thuộc nên quá trình học tập không coi trọng việc tự rèn luyện kĩ năng cho bản thân trong các tiết thực hành. 3. Giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp của đề tài 3.1. Phân loại dạng bài thực hành trong chương trình địa lí lớp 11 cơ bản Trong chương trình địa lí lớp 11 gồm 8 bài thực hành được xếp vào 3 dạng: 3.1.1. Dạng bài thực hành vẽ biểu đồ - Bài 7- Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh Châu Âu - Bài 8- Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên Bang Nga (Mục 1.Tìm hiểu sự thay đổi GDP) - Bài 9- Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản - Bài 10- Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc - Bài 11- Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á 3.1.2 Dạng bài thực hành đọc bản đồ, biểu đồ - Bài 6- Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì - Bài 8- Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên Bang Nga (Mục 2.Tìm hiểu sự phân bố nông nghiệp LB Nga) 3.1.3 Dạng bài thực hành viết báo cáo - Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển - Bài 12- Tiết 2. Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a 3.2 Vận dụng mô hình phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a” 3.2.1. Mô hình phương pháp 3 bước Trong các mô hình phương pháp đã nêu, thì mô hình phương pháp 3 bước GV sẽ là người làm việc một cách tích cực để hướng dẫn cũng như hình thành cho HS những kĩ năng, hầu hết tất cả các công việc đều do GV thực hiện. Vì vậy, những yêu cầu của bài thực hành GV sẽ hướng dẫn một cách rất chi tiết và cụ thể. Trên cơ sở đó HS sẽ dễ dàng thực hiện và hoàn tất những yêu cầu còn lại của bài thực hành. - Bước 1 (gây động cơ): GV sẽ tiến hành khơi dậy sự chú ý của học sinh đồng thời làm rõ kiến thức sơ bộ của bài học. Trên cơ sở đó nêu lên những mục tiêu, nhiệm vụ của bài thực hành. 10 [...]... cũ về dân cư và xã hội để liên hệ, vào bài, phát triển mục tiêu, nhiệm vụ bài học • Vào bài: Để tìm hiểu rõ hơn đặc điểm xã hội của Ô-xtrây-li-a, đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa như chính người Ô-xtrây-li-a nhận định, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm bài thực hành: “Tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a • Nêu nhiệm vụ bài thực hành - GV: yêu cầu HS đọc nội dung bài thực hành - HS: Bài thực. .. (62 ,2%) 28 (62 ,2%) 8 ( 16% ) 16 (37 ,8%) 5 (11,1%) 21 (42%) 10 (22,2%) 34 (75,5%) 27 (54%) 32 ( 73, 3%) 6 ( 13, 4%) 2 (4%) 2 (4,5%) 20 (44,4%) 6 (12%) 10 (22,2%) 22 (49%) 22 (44%) 28 (64 ,4%) 3 (6, 6%) 20 (40%) 6 ( 13, 4%) 0 2 (4%) 0 37 (82,2%) 50 (100%) 42 (95,5%) 8 (17,8) 0 2 (4,5%) 15 (33 ,3% ) 32 (64 %) 20 (44,4%) 8 (17,8%) 0 3 (6, 8%) 22 (48,9) 18 ( 36 %) 21 (48,9%) 21 ( 46, 67%) 44 (88%) 34 (77,8%) 24 ( 53, 33% ) 6 (12%)... này, nếu sử dụng phương pháp 3 bước thì sẽ đạt hiệu quả tốt hơn ở lớp 11B9 nhưng lại tạo sự nhàm chán ở lớp 11B3 Qua đó cho thấy, mô hình phương pháp 3 bước nên áp dụng để dạy bài thực hành ở những lớp học sinh có học lực trung bình và yếu Còn mô hình phương pháp 6 bước sử dụng để dạy bài thực hành cho các lớp mà đa phần là học sinh có học lực khá, giỏi trở lên 4 .3. 2 Về mặt định tính: GV đã sử dụng phiếu... 7,10 11B2*(50HS) 11B8*(45HS) 0 0 5 8 9 11 8 4 0 0 5,47 11B9**(44HS) 0 0 1 3 7 14 10 7 2 0 6 ,30 Lớp * : áp dụng mô hình phương pháp 6 bước ** : áp dụng mô hình phương pháp 3 bước Nhìn vào bảng kết quả của 3 lớp khi tiến hành dạy bằng mô hình phương pháp 3 bước và 6 bước có thể thấy: Ở 2 lớp được dạy cùng bằng mô hình phương pháp 6 bước thì lớp 11B2 (lớp tốt hơn) đạt kết quả tốt hơn (điểm trung bình 7,10... cáo về dân cư Ô-xtrây-li-a 11 (Gồm 3 phần) 1 Mở bài: giới thiệu khái quát về dân cư Ô-xtrây-li-a 2 Thân bài: HS trình bày theo sườn - Dân số và gia tăng dân số - Dân số Ô-xtrây-li-a gia tăng chủ yếu do nhập cư, tôn giáo đa dạng - Dân cư thưa thớt và phân bố rất không đồng đều - Ô-xtrây-li-a có nguồn dân cư và lao động chất lượng cao HS nêu được số dân và tốc độ gia tăng dân số + Nguồn gốc dân cư? +... chương trình địa lí lớp 11 ban cơ bản - Cách vận dụng các mô hình phương pháp dạy thực hành vào dạy bài thực hành viết báo cáo - Chứng minh được tính hiệu quả của các mô hình phương pháp qua thực nghiệm sư phạm 2 Kiến nghị - Khi dạy các bài thực hành địa lí ở các lớp có trình độ khác nhau GV nên sử dụng các phương pháp khác nhau - Để dạy các bài thực hành có hiệu quả, cần quan tâm đến vấn đề cơ sở vật... về số dân và quá trình phát triển dân số Đặc điểm Dân số và gia tăng dân số của Ô-xtrây-li-a Nội dung Thành phần dân cư và tôn giáo Phiếu học tập số 2 Tìm hiểu về sự phân bố dân cư, chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Ô-xtrây-li-a Đặc điểm Sự phân bố dân cư Nội dung Chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế-xã hội 18 Đặc điểm Dân số và gia... tiến hành dạy (Mẫu phiếu điều tra ở phần phụ lục) 14 * Kết quả Lớp11B8(ban CB)* Lớp11B2(banTN)* 1 2 3 4 5 6 7 8 17 (34 %) Lớp 11B9(ban CB)** 10 (22,2%) a 6 ( 13, 3) b c a b c d a b a b c a b c d a b a b c a b 22 (48,9%) 30 (60 %) 27 (60 %) 17 (37 ,8%) 3 (6% ) 7 (17,8%) 5 (11,1%) 15 (30 %) 8 (17,8%) 7 (15,5%) 20 (40%) 12 ( 26, 7%) 30 (66 ,7%) 15 (30 %) 22 (51,1%) 3 (6, 7%) 0 2 (4,4%) 17 (37 ,8%) 42 (84%) 28 (62 ,2%)... Nhóm 1 : Tìm hiểu về số dân, quá trình phát triển dân số và thành phần dân cư, tôn giáo + Nhóm 2 : Tìm hiểu về sự phân bố dân cư, chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Ô-xtrây-li-a GV: Các nhóm tiến hành làm việc: hoàn thành các nội dung vào phiếu học tập mà GV đã chuẩn bị sẵn Bước 3: Quyết định (10’): Các thành viên trong nhóm trao đổi với nhau hoàn thành phiếu học... vì vậy GV cần sử dụng các phương pháp khác nhau khi dạy bài thực hành viết báo cáo (kể cả các dạng bài thực hành dạng khác) thì hiệu quả sẽ đồng đều hơn 15 III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 1 Kết luận Dù thời gian nghiên cứu đề tài không dài nhưng nhìn chung đề tài đã khắc họa được những nét cơ bản: - Đưa ra được một số phương pháp dạy các bài thực hành nói chung và bài thực thành viết báo . pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a 3. 2.1. Mô hình phương pháp 3 bước Trong các mô hình phương pháp đã nêu, thì mô hình phương pháp 3 bước GV sẽ là. loại bài thực hành trong chương trình địa lí lớp 11 ban cơ bản.9 3. 2. Vận dụng mô hình phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a 9 4. Kết quả thực. dụng mô hình phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về dân cư Ô-Xtrây-li-a - Thiết kế và tổ chức thực nghiệm ở lớp 11 trường THPT Thạch Thành I để kiểm chứng hiệu quả bước

Ngày đăng: 22/04/2015, 16:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan