Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong sách giáo khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử 8

12 513 0
Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong sách giáo khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình sách giáo khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử Tác giả: Nguyễn Văn Cơi, Nguyễn Thị Thúy Liễu Đơn vị: Trường THCS Bàu Năng : Thực trạng việc dạy học lịch sử trường Trung học sở nói chung trường Trung học sở Bàu Năng nói riêng qua trực tiếp giảng dạy dự đồng nghiệp, nhận thấy vấn đề sau: * Về giáo viên: Giáo viên chưa sử dụng triệt để hợp lí việc khai thác kênh hình sách giáo khoa lên lớp, thầy cô sử dụng qua loa, sơ sài… Chưa ý đến việc học sinh tri giác kiến thức qua hình ảnh nào, từ tiết học lịch sử chưa thu hút học sinh học tập, lớp chưa sinh động * Về học sinh: Thưc trạng đa số học sinh cịn hời hợt mơn học xã hội, quan tâm đến lịch sử dân tộc, lịch sử giới qua thông tin sách giáo khoa, học em học theo quántính, thái độ học tập chưa tích cực, lười học, chưa tự giác tiếp thu kiến thức Trong học, tình trạng chung học sinh thụ động, chưa mạnh dạn phát biểu, chưa chủ động tiết học, chứng tỏ em chưa hứng thú với môn Lịch sử Các em chưa hiểu đầy đủ sâu sắc kênh hình minh họa nội dung học sách giáo khoa môn Phạm vi đối tượng nghiên cứu: -Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình sách giáo khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử -Khối lớp trường Trung học sở Bàu Năng Giải pháp tính mới, tính sáng tạo đề tài: Tầm hiểu biết nhận thức em học sinh lớp cao so với em lớp 6, nên em tiếp cận với chương trình lịch sử giới lịch sử Việt Nam cách sâu sắc sinh động hơn, ngồi kiến thức lý thuyết em cần nắm vững khai thác kênh hình sách giáo khoa lịch sử phong phú đa dạng nội dung học Nhưng có nhiều loại hình, loại cần có khai thác hợp lí mang lại ý nghĩa làm bật nội dung học khác nên cách sử dụng khác Phải biết tập trung khai thác vấn đề sách giáo khoa cách hiệu để đạt kết cao sau: -Khai thác lược đồ, tranh ảnh sách giáo khoa môn Lịch sử lớp -Khai thác chân dung nhân vật lịch sử sách giáo khoa môn Lịch sử lớp -Công tác quản lý, đạo nhà trường việc sử dụng có hiệu thiết bị dạy khai thác kênh thông tin sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực học sinh khai thác kênh hình 3.1 Khai thác lược đồtrong sách giáo khoa Lịch sử 8: Về cách khai thác kênh hình lược đồ giáo viên cần lưu ý: + Trước hết giáo viên cho học sinh xem bảng giải, kí hiệu, màu sắc + Giáo viên đầu tư nghiên cứu kĩ kiện tượng lịch sử lược đồ + Khi sử dụng cần chọn thời điểm, kết hợp với hệ thống câu hỏi hợp lí làm cho học sinh quan sát Ví dụ 12 : Nh ật Bản kỉ XIX –đầu kỉ XX Mục II : Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc Giáo viên đặt câu hỏi: Vì kinh tế Nhật Bản từ cuối kỉ XIX phát triển mạnh ? Gọi học sinh trả lời: nhờ số tiền bồi thường cải cướp Triều Tiên Trung Quốc nên kinh tế Nhật Bản pháttriển mạnh Cho học sinh quan sát hình 49 sgk/68 Giáo viên đặt câu hỏi: Dựa vào lược đồ trình bày mở rộng thuộc địa đế quốc Nhật ? Giáo viên gợi ý khắc họa cho học sinh bành trướng đế quốc Nhật cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Yêu cầu họcsinh quan sát bảng giải: 3.2 Khai thác tranh ảnh sách giáo khoa Lịch sử 8: Việc khai thác tranh ảnh lịch sử tiến hành sau: + Khai thác triệt để chi tiết tranh, ảnh để gợi ý cho học sinh nắm kiến thức ôn kiến thức cũ + Cho học sinh quan sát tranh, ảnh để em xác định cách khái quát nội dung cần khai thác + Giáo viên đưa câu hỏi nêu vấn đề tổ chức hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu nội dung tranh ảnh + Học sinh trình bày kết quả, nội dung tranh ảnh sau quan sát kết hợp với gợi ý giáo viên tìm hiểu nội dung học + Giáo viên nhận xét, bổ sung ý kiến trả lời học sinh, hoàn thiện nội dung khai thác, tranh ảnh cho học sinh Ví dụ Bài “Phong trào cơng nhân đời chủ nghĩa Mác”(Lịch Sử 8) Mục 1: Phong trào đập phá máy móc bãi cơng -Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh thảo luận: Vì lúc đời, giai cấp công nhân đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản? -Để học sinh hiểu rỏ bóc lột nặng nề giai cấp tư sản công nhân đặc biệt họ sử dụng công nhân trẻ em Ngồi tranh sách giáo khoa giáo viên cho học sinh quan sát thêm tranh khác cảnh bóc lột sức lao động trẻ em Anh, hướng dẫn học sinh quan sát kĩ chi tiết tranh -Giáo viên tiếp tục đặt câu hỏi sau: Qua tranh em phát biểu suy nghĩ quyền trẻ em hơm ? Sau học sinh trả lời xong giáo viên gọi học sinh khác nhận xét chốt ý Qua tranh giáo viên giáo dục tư tưởngcho học sinh sau: Trẻ em hôm học, tự vui chơi giải trí, gia đình xã hội quan tâm, pháp luật bảo vệ Chính th ế mà cần phải cố gắng học tập để khơng phụ lịng cha mẹ, thầy mai sau trở thành người có ích cho xã hội 3.3 Khai thác chân dung nhân vật lịch sử sách giáo khoa: -Chân dung nhân vật lịch sử có ý nghĩa lớn việc giảng dạy học tập lịch sử trường Trung học sở Chân dung nhân vật lịch sử sách giáo khoa thường có hai loại: Chân dung nhân vật phản diện chân dung nhân vật diện Ví dụ Bài : PHONG TRÀO CƠNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX Mục II : Phong trào công nhân Nga cách mạng 1905 –1907 -Giáo viên đặt câu hỏi “Trình bày nh ững nét đời hoạt động cách mạng cuả Lê-nin ?” Ngoài nội dung kênh chữ sách giáo khoa giáo viên bổ sung vài nét: Lê-nin tham gia tuyên truyền chủ nghiã Mác từ đầu năm 90 cuả kỉ XIX Năm 1895, ông hợp tổ chức Macxit Pêtec-bua thành hội liên hiệp đấu tranh giải phóng cơng nhân –mầm móng cuả đảng vơ sản Là người lãnh đạo lật đổ quyền tư sản xây dựng chủ nghĩa xã hội 3.4 Quản lý, đạo việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên lên lớp -Với nhiệm vụ trực tiếp quản lý, đạo việc giáo viên sử dụng thiết bị dạy học, phong trào tự làm đồ dùng dạy học vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giảng dạy Bản thân thực mộtsố biện pháp giúp giáo viên sử dụng có hiệu đồ dùng dạy học có việc khai thác kênh hình sách giáo khoa nói chung, mơn lịch sử lớp nói riêng -Đối với Phó Hiệu trưởng: + Phối hợp với phó hiệu trưởng khác nhà trường tạo điều kiện tinh thần, vật chất khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học + Họp chuyên môn trường triển khai lại công văn đạo chuyên môn liên quan đến phương pháp mới, đến việc sử dụng đồ dùng dạyhọc lên lớp + Có sổ theo dõi hàng ngà y việc sử dụng đồ dùng y học giáo viên + Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất đồ dùng dạy học giáo viên lên lớp + Thường xuyên dự dự đột xuất, đối chiếu phiếu bào giảng, danh mục đồ dùng dạy học dạy lớp xem có sử dụng đồ dùng dạy học khơng + Có danh mục đồ dùng y học thiết bị để tiện việc quản lý, đối chi ếu + Có kết hợp chặtchẽ hiệu trưởng, hiệu phó chuyên môn, cán thiết bị tổ trưởng việc quản lý, đạo sử dụng đồ dùng dạy họccủa giáo viên + Có đánh giá, khen thưởng đồ dùng dạy học có chất lượng nhằm kích thích động viên tích cực hoạt động, phát huy trí tuệ đội ngũ giáo viên -Đối với tổ chuyên môn: + Họp tổ trưởng chuyên môn, giao nhiệm vụ quản lý giáo viên tổ, có sổ kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, báo cáo theo định kỳ cho hiệu phó chun mơn + Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn họp tổ từ đầu năm học, thống kê tiết khơng có đồ dùng dạy học thiết bị khối lớp phân công giáo viên làm Những đồ dùng dạy học có chất lượng, phức tạp làm theo nhóm tổ,có họp đánh giá + Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề việc sử dụng đồ dùng dạy học giảng dạy để tiết dạy đạt hiệu cao, mang tính phổ biến rộng rãi -Đối với giáo viên: + Giáo viên phải thực đầy đ ủ tiết có đồ dùng dạy học (có thiết bị tự làm) + Có kế hoạch chuẩn bị trước theo yêu cầu cụ thể + Tự làm thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết + Phải xem việc sử dụng đồ dùng dạy học công việc thiếu tiết dạy nhằm đạt hiệu cao, mang tính phổ biến rộng rãi Hiệu đem lạ i: -Đề tài thực từ đầu năm học 2011-2012 thời gian nghiên cứu, khai thác kênh hình sách giáo khoa mơn lịch sử lớp 8, thường xuyên kiểm tra, so sánh thá i độ hiệu trước tác động sau tác động Chúng nhận thấy lịch sử em tham gia tích cực khai thác thông tin kiến thức học cách động hứng thú qua tìm hiểu kênh hình sách giáo khoa, nên hiệu tiết học lịch sử nâng cao hơn, em thích tìm tịi khám phá nội dung học nhớ kiến thức lâu + Vào đầu năm học, chưa vận dụng đề tài điểm trung bình trở lên khối lớp đạt 133/175 học sinh chiếm tỉ lệ 76,0 % + Trong trình thực chất lượng học sinh nâng dần Cuối Học Kì I có 157/175 học sinh đạt điểm trung bình chiếm 89,7% + Đến Học Kì II ch ất lượng biển rõ nét hơn, có 165/175 học sinh đạt điểm trung bình trở lên chiếm 94,3% Khả áp dụng thời điểm tại: 5.1 Tính tính sáng tạo: Áp dụng tiết dạy lịch sử, nhận thấy học sinh nắm rõ lịch sử giới lịch sử Việt Nam, phát huy tính tích cực tự giác học tập, chịu khó tìm tịi qua kênh hình thơng qua báo chí, phim ảnh 5.2 Hiệu xã hội: Sau thực đề tài vận dụng vào thực tế giảng dạy tiếp tục nghiên cứu sâu để giúp học sinh y thích mơn lịch sử khắc phục hạn chế học sinh yếu Đồng thời tìm biện pháp tốt để nâng cao chất lượng môn Lịch sử, giúp học sinh khám phá kiến thức từ khứ đến tại, phát triển tư cách toàn diện 5.3 Về triển vọng áp dụng triển khai: Đề tài áp dụng môn Lịch sử lớp 8, Lịch sử khối lớp trường Trung học sở Bàu Năng phổ biến đến số trường Trung học sở địa bàn huy ện, tỉnh nhà ... nội dung học sách giáo khoa môn Phạm vi đối tượng nghiên cứu: -Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình sách giáo khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử -Khối lớp trường Trung học sở... việc sử dụng có hiệu thiết bị dạy khai thác kênh thông tin sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực học sinh khai thác kênh hình 3.1 Khai thác lược đ? ?trong sách giáo khoa Lịch sử 8: Về cách khai. .. khai thác vấn đề sách giáo khoa cách hiệu để đạt kết cao sau: -Khai thác lược đồ, tranh ảnh sách giáo khoa môn Lịch sử lớp -Khai thác chân dung nhân vật lịch sử sách giáo khoa môn Lịch sử lớp

Ngày đăng: 17/04/2015, 15:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan