SKKN Ứng dụng CNTT trong phương pháp dạy học tích cực bài “Chim bồ câu”_Sinh học 7

26 1.6K 7
SKKN Ứng dụng CNTT trong phương pháp dạy học tích cực bài “Chim bồ câu”_Sinh học 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "ỨNG DỤNG CNTT TRONG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC BÀI CHIM BỒ CÂU" A . PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Năm học 2012 - 2013 là năm học với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Đồng thời nghị quyết 40 - 41 của Quốc hội khoá X của Đảng cũng đã nhấn mạnh về công tác giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ như: đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức cơ chế quản lý để tạo dược chuyển biến cơ bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thế giới; khắc phục cách đổi mới chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể, thiếu kế hoạch đồng bộ. Xây dựng nền giáo dục của dân, do dân, vì dân; bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập và học tập suốt đời; cũng là năm tiếp theo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương II (khoá VIII) Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của ngươì học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Định hướng này đã được pháp chế hoá trong luật giáo dục, Điều 24; 25: phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học ; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Đồng thời đây là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, đó cũng là một động lực, là chủ trương sát đúng trong đánh giá chất lượng học tập của học sinh và đó cũng là trách nhiệm của người giáo viên trong tình hình giáo dục luôn đổi mới và phát triển . Hiện nay, trong thực tế giảng dạy vẫn tồn tại phương pháp truyền thụ kiến thức có sẵn, giáo viên lên lớp chủ yếu là giảng giải, thuyết trình. Học sinh chủ yếu là nghe, ghi, trả lời một số câu hỏi của thầy và học thuộc lòng những điều thày, cô truyền thụ Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới phương pháp dạy học trên cả nước. Mỗi thầy, cô giáo chúng ta phải có nhiệm vụ xây dựng cho mình một phương pháp giảng dạy tích cực để khắc phục phương pháp giảng dạy thụ động truyền thụ kiến thức một chiều. Với những lý do trên tôi suy nghĩ và đã mạnh dạn trình bày kinh nghiệm đây là nội dung tôi đã nghiên cứu, áp dụng dạy từ năm học 2008 - 2009 đến nay. 2. Mục đích nghiên cứu Đối với học sinh lớp 7 khi học đến lớp chim, đa phần học sinh đều có thuận lợi vì đây là động vật các em đã được quan sát tiếp xúc. Song từ biết đến biết quan sát nghiên cứu là một quá trình phải được rèn luyện để có kỹ năng. Điều đó đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp kết hợp với các phương tiện hỗ trợ dạy học. Trong thực tế nhiều trường còn khó khăn về phương tiện dạy học, dẫn đến kỹ năng sử dụng của giáo viên còn hạn chế. Bên cạnh đógiáo viên còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo. Như vậy, bằng phương pháp dạy học tích cực để phần nào giúp học sinh vượt qua khó khăn dần khắc phục và rút kinh nghiệm trong phương pháp dạy học để đạt được kết quả trong năm học này và những năm học tiếp theo. 3. Phương pháp nghiên cứu: 3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận phương pháp dạy học tích cực : 3.2. Nghiên cứu tình hình thực trạng của địa phương, giáo viên, học sinh, thực tế của nhà trường. 3.3. Nhiệm vụ vận dụng các biện vào đề tài: Trang bị cho học sinh: - Kĩ năng làm việc với sách giáo khoa . - Kĩ năng quan sát, phân tích - Kĩ năng thực hành - Kĩ năng làm việc độc lập, tư duy, khả năng phán đoán, - Kĩ năng hoạt động nhóm . Như vậy để giúp học sinh nắm được nội dung kiến thức bài học một cách chủ động và chắc chắn hơn . 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đổi mới phương pháp dạy học là trọng tâm của đổi mới giáo dục hiện nay. “Ứng dụng cụng nghệ thụng tin trong phương phỏp dạy học tớch cực bài: Chim bồ cõu - Sinh học 7”. 4.2. Khách thể nghiên cứu Môn sinh học 7, trình độ học sinh của địa phương nơi nhà trường giảng dạy. 5. Phạm vi nghiên cứu Đề tài này được vận dụng vào chương trình Sinh học lớp 7 của cấp học trung học cơ sở. 6. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài này tôi đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu chính như sau: 6. 1 . Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục : Qua dạy môn sinh học 7, đây là năm thứ 10 thực hiện thay sách giáo khoa áp dụng phương pháp dạy học mới, với bản thân tôi và đồng nghiệp đã áp dụng phương pháp dạy học tích cực, kết quả học tập của học sinh được nâng cao rõ rệt Giáo viên yêu cầu học sinh đặt lên bàn mẫu chim bồ câu đã chuẩn bị, để quan sát, Học sinh trao đổi thảo luận nhóm để nêu được các đặc điểm cấu tạo ngoài phù hợp việc đặc tính bay của chim. Các nhóm báo cáo kết quả Giáo viên kết luận chung, rồi minh hoạ qua tranh Với phương pháp dạy học này, học sinh nắm kiến thức một cách chủ động hơn, chắc chắn hơn. 6.2. Phương pháp điều tra : Năm học 2012 - 2013, ở học kì I tôi được phân công dạy môn sinh khối lớp 7 và khối lớp 9 Để tìm hiểu về sở thích học bộ môn ở học sinh, tôi đã cho các em trả lời câu hỏi sau : Em có suy nghĩ gì khi học bộ môn sinh học ? A. Thích B. Không thích C. Học được D. Khó học Qua kết quả điều tra cho thấy : Truyền thụ kiến thức theo phương pháp thụ động: số học sinh không thích học bộ môn sinh chiếm tỉ lệ khá cao. Truyền thụ kiến thức theo phương pháp tích cực: số học sinh yêu thích bộ môn sinh chiếm tỉ lệ cao hơn. 6.3. Phương pháp thống kê toán học. Ngoài ra tôi còn sử dụng một số phương pháp bổ trợ như phương pháp trò chuyện, bằng phương pháp này giúp tôi hiểu học sinh hơn ve mọi phương diện, đây cũng là điểm để gắn chặt tình cảm thay trò gan gũi nhau hơn để cùng nhau dạy và học tốt hơn. 7. Cơ sở nghiên cứu Đề tài này được thực hiện ở các lớp của khối 7 trường THCS 8. Giả thiết khoa học Nếu đề tài này được áp dụng trong khối lớp 7 của trường một cách đồng bộ, khoa học, và có sự đầu tư nhiệt tình của giáo viên bộ môn sinh học thì tôi tin chắc rằng chất lượng học tập của bộ môn sẽ đạt được những kết quả như mong muốn. 9. Cấu trúc đề tài Đề tài này gồm 03 phần chính: A. Phần mở đầu B. Phần nội dung C. Phần kết kuận chung Hiện nay, cụng nghệ thụng tin được ỏp dụng trong mọi lĩnh vực, trong giỏo dục cũng được ỏp dụng rộng rói. Việc sử dụng giỏo ỏn điện tử cũng đang được khuyến khớch ở bậc trung học cơ sở trong vài năm gần đõy. Sử dụng giỏo ỏn điện tử cú nhiều ưu điểm như nội dung kiến thức được đưa ra nhiều, chớnh xỏc, thụng tin cập nhật, hỡnh ảnh sinh động thu hỳt học sinh. Trong một số bài khi sử dụng giỏo ỏn điện tử kết hợp với một số phương tiện khỏc thỡ sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Học sinh khụng những được tiếp cận tri thức qua những phương tiện hiện đại mà cũn tự mỡnh hoạt động để khỏm phỏ kiến thức. Qua kinh nghiệm và kết quả của nhiều năm giảng dạy bộ mụn sinh 7, qua cỏc buổi học chuyờn đề ỏp dụng CNTT vào giảng dạy, qua thực nghiệm, tụi xin trỡnh bày chuyờn đề: “Ứng dụng cụng nghệ thụng tin trong phương phỏp dạy học tớch cực bài: Chim bồ cõu - Sinh học 7”. B. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ I. Đặc điểm tình hình 1. Cơ sở lí thuyết Mục tiêu của chương trình sinh học 7 là cung cấp cho học sinh những kiến thức về hình thái cấu tạo và chức năng sống của những loài động vật điển hình trong một ngành hay một lớp, sự tiến hóa của động vật, tầm quan trọng thực tiễn của các động vật trong thiên nhiên và đời sống con người. Ngoài ra học sinh còn được rèn các kĩ năng như xử lý thông tin,thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào đời sống, có ý thức bảo vệ các loài động vật. Như vậy qua các bài học sẽ hình thành cho học sinh phương pháp học tập tích cực, chủ động khám phá kiến thức. Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, việc sử dụng giáo án điện tử(powerpoint)vào giảng dạy bộ môn Sinh học là một điều tất yếu. 2. Cơ sở thực tiễn Bộ môn Sinh học 7 là môn học rất gần gũi với học sinh. Đối tượng của chương trình sinh học 7 là động vật và đời sống của chúng. Khi sử dụng giáo án điện tử(GAĐT) vào bộ môn sinh học sẽ cho kết quả tốt. Học sinh không những chỉ đựoc nghe mà còn nhìn thấy cấu tạo và hoạt động của các loài vật, HS còn được tiếp cận với phương tiện học tập hiện đại nên thấy yêu thích học tập bộ môn hơn. Những hình ảnh sống động, trung thực sẽ thu hút sự chú ý của học sinh, kích thích các em ham tìm tòi, khám phá những kiến thức mới. Giáo viên không những hoàn thành được mục tiêu bài học mà còn thực hiện được kế hoạch giáo dục là tăng cường áp dụng CNTT vào giảng dạy. Trong thực tế , khi sử dung GAĐT vào giảng dạy tôi thấy ngoài những ưu điểm thì còn một số hạn chế như: Nhiều giáo viên có tâm lí ngại khó vì biết ít vi tính hoặc chuẩn bị một bài giảng mất nhiều thời gian. Khi dự giờ tôi thấy một số bài giảng điện tử còn mang tính chất trình diễn kiến thức chứ chưa giúp học sinh khai thác thông tin để phát hiện kiến thức, đôi lúc còn lợi dụng những hình ảnh gây mất tập trung của học sinh vào kiến thức trọng tâm. Một số giáo viên diễn giải nhanh, chú ý đến trình chiếu, chọn hiệu ứng mà chưa chú ý đến khiến thức trọng tâm của bài. Vì thế nên một số giờ học tuy giáo viên sử dụng GAĐT nhưng học sinh vẫn thấy nhàm chán và không hiểu bài. Tôi đã khắc phục tình trạng trên bằng cách sử dụng giáo án điện tử kết hợp với một số phương tiện khác khi dạy bài: “Chim bồ câu” và đã cho kết quả tốt. II. Giải quyết vấn đề. 1.Về đồ dùng dạy học: Để bài giảng thành công thì cần phải chuẩn bi chu đáo đồ dùng dạy học, đó là: *Giáo viên: - Giáo án điện tử,máy chiếu, màn hình. - Bồ câu sống ở trong lồng. - Một số lông chim bồ câu( lông ống, lông tơ) - Tranh phóng to hình vẽ 41.1 trang 135: Cấu tạo ngoài chim bồ câu- chưa chú thích (tranh câm), các tờ bìa cắt nhỏ có in các chú thích. - Bảng phụ kẻ bảng: Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu. * Học sinh: Mỗi nhóm 1 phiếu học tập kẻ bảng: Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu. 2.Về phương pháp: - GV quán triệt tổ chức lớp, phân 2 bàn học thành một nhóm ,cả lớp có 4 nhóm, - GV hướng dẫn HS chuẩn bị phương tiện - GV sử dụng giáo án điện tử để dạy kết hợp các phương tiện khác để kích thích hoạt động của HS. - Câu hỏi và bài tập phải rõ ràng, dễ hiểu có tác dụng hướng HS tư duy và trả lời đúng kiến thức cần đạt. - HS có khả năng hợp tác trong nhóm nhỏ, có khả năng điền phiếu học tập, đánh giá chéo nhau. III. Phương pháp tiến hành Sáng kiến: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp dạy học tích cực bài: Chim bồ câu” - Sinh học 7, được tôi thực hiện ở lớp 7A, có sự so sánh chất lượng với lớp 7B khi dạy giáo án thường. LỚP CHIM GV cho HS đọc thông tin, giới thiệu về lớp chim. GV giới thiệu đại diện là bồ câu. Bài 41: Chim bồ câu - GV chiếu cho học sinh quan sát hình ảnh chim bồ câu GV hỏi: ? Em cho biết đây là loài chim gì? HS dễ dàng trả lời là chim bồ câu. Hoạt động 1: Tìm hiểu đời sống, sinh sản của chim bồ câu. Mục tiêu: Học sinh biết được những đặc điểm về đời sống, giải thích được được cách sinh sản và chăm sóc con non của chim bồ câu tiến bộ hơn so với thằn lằn. I. Đời sống Ở phần này giáo viên cho học sinh nghiên cứu độc lập thông tin về đời sống của chim bồ câu trang 134- SGK. Giáo viên cho học sinh thảo luận dựa vào 2 câu hỏi: ? Hãy tìm ra đặc điểm đời sống của bồ câu nhà? [...]... bài đó khi dạy ở lớp7B năm học 2011- 2012 Đánh giá kết quả thực nghiệm Năm học Lớp Điểm Yếu TB Khá Giỏi TB trở % lên Sĩ số TB trở lên 2011-2012 7B 40 10 20 7 3 30 75 % 2011- 2012 7A 40 2 13 15 10 38 95% Khi chưa áp dụng sáng kiến Khi áp dụng sáng kiến Như vậy: *Khi dạy không theo sáng kiến ở lớp 7B năm học 2011-2012: -Số học sinh đạt TB trở lên : 75 % -Số học sinh đạt điểm khá giỏi ít * Khi dạy áp dụng. .. Chim bồ câu - Sinh học 7 , tôi thấy hoạt động học tập của HS rất tích cực, sôi nổi, kết quả bài học đã đạt được hiệu quả rõ rệt, dẫn đến HS hứng thú học tập bộ môn, chất lượng môn học tăng Kết quả đánh giá thực nghiệm cho thấy khả năng nhận thức của học sinh tăng lên nhiều so với khi dạy bài tương tự khi chưa áp dụng sáng kiến Điều đó khẳng định việc sử dụng sáng kiến vào dạy học có hiệu quả Trong. .. áp dụng: - Sáng kiến áp dụng được với mọi đối tượng HS khi học môn sinh 7 ở các trường THCS - Mọi thầy cô đều dễ dàng thực hiện sáng kiến đẻ góp phần làm tăng tính tích cực chủ động của học sinh trong lĩnh hội và xử lí kiến thức VI Hướng tiếp tục nghiên cứu: - Chuyên đề có thể áp dụng với nhiều bài sinh học ở các khối 7, 8 - Tiếp tục tìm tòi, học hỏi CNTT, bổ sung cho chuyên đề để ứng dụng vào giảng dạy. .. kiến tôi áp dụng trong một tiết học ở bộ môn sinh học 7 tại trường THCS Tân Dân nên sự khảo sát và tổng kết chưa nhiều -Chuẩn bị một GAĐT mất rất nhiều thời gian - Sử dụng nhiều phương tiện trong một giờ học sẽ mất nhiều thời gian 2 Bài học kinh nghiệm: GV cần: - Nghiên cứu kĩ nội dung bài - Chuẩn bị GAĐT cẩn thận - Các phương tiện khác rõ ràng, khoa học - GV phải dùng từ ngữ sinh học trong sáng, dễ... dạy bộ môn sinh học đạt kết quả cao ngoài sử cố gáng của mỗi giáo viên tôi xin mạnh dạn đề xuất với các cấp lãnh đạo một số việc như sau: - Tăng cường hơn nữa trang thiết bị cho phòng sinh học - Tổ chức các buổi chuyên đề để giáo viên nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin, nhất là chuyên đề về CNTT C KẾT LUẬN Khi áp dụng sáng kiến Ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp dạy học tích cực bài: ... lớp 7A năm học 2011-2012: - Số học sinh đạt TB trở lên: 95% - Số học sinh đạt điểm khá , giỏi nhiều Vậy khi sử dụng giáo án điện tử kết hợp với một số phương tiện khác thì hoạt động học tập của HS đã đạt được hiệu quả rõ rệt, HS hứng thú học tập bộ môn, chất lượng môn học tăng Kết quả đánh giá thực nghiệm cho thấy khả năng nhận thức của học sinh tăng lên nhiều so với khi dạy bài tương tự khi chưa áp dụng. .. Điều đó khẳng định việc sử dụng sáng kiến vào dạy học có hiệu quả, qua đó tôi thấy việc nghiên cứu tìm ra những sáng kiến để áp dụng giảng dạy trong nhà trường là vấn đề cần thiết cần được phát động rộng rãi đến từng giáo viên Như vậy: sử dụng CNTT kết hợp phương tiện khác đạt hiệu quả, HS hứng thú học tập bộ môn, chất lượng môn học tăng lên IV Những điểm hạn chế và bài học kinh nghiệm: 1 Những điểm... kiến vào giảng dạy bài: Chim bồ câu- Sinh học 7 bằng giáo án điện tử kết hợp một số phương tiện khác ở lớp 7A – năm học 2011-2012 và có so sánh với kết quả khi dạy cũng bài đó khi chưa áp dụng sáng kiến ở lớp 7B cùng năm học đó, tôi rút ra nhận xét như sau: * Khi chưa áp dụng sáng kiến: Khi chỉ sử dụng giáo án điện tử thì học sinh tuy được tiếp cận phương tiện học tập hiện đại nhưng lại không được tự mình... phá kiến thức, vì thế sau một tiết học mà giáo viên chỉ chú ý đến trình chiếu thì học sinh sẽ quên gần hết những gì mình đã được “xem” từ đó cũng không nắm được nội dung trọng tâm của bài học * Khi áp dụng sáng kiến sử dụng giáo án điện tử kết hợp với phương tiện khác tôi thấy có ưu điểm như: - GAĐT là phương tiện học tập hiện đại thu hút sự chú ý của học sinh vào bài học, có nhiều hình ảnh đẹp, sinh... diện tích rộng quạt gió Chi sau có bàn chân dài, 3 ngón trước, 1 ngón sau, đều có vuốt S Kiểu bay vỗ cánh là cánh đập chậm rãi, không liên tục Sau đó giáo viên nhận xét kết quả của học sinh, tuyên dương học sinh làm tốt Cuối cùng, giáo viên hướng dẫn học sinh đọc phần:Em có biết; về làm bài tập ở SGK và chuẩn bị bài sau III Kết quả: Qua thực tế áp dụng sáng kiến vào giảng dạy bài: Chim bồ câu- Sinh học . tác trong nhóm nhỏ, có khả năng điền phiếu học tập, đánh giá chéo nhau. III. Phương pháp tiến hành Sáng kiến: Ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp dạy học tích cực bài: Chim bồ câu”. chất, phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo. Như vậy, bằng phương pháp dạy học tích cực để phần nào giúp học sinh vượt qua khó khăn dần khắc phục và rút kinh nghiệm trong phương pháp dạy học. KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " ;ỨNG DỤNG CNTT TRONG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC BÀI CHIM BỒ CÂU" A . PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Năm học 2012 - 2013 là năm học với chủ đề “Tiếp tục đổi

Ngày đăng: 17/04/2015, 14:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan