SKKN Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT

29 2.2K 10
SKKN Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "SỬ DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ BẬC THPT" 1 PHẦN MỘT ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội, của chính sách mở cửa và nền kinh tế thị trường đang tác động và làm thay đổi mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có giáo dục. Thực tế cho thấy xu hướng của giáo dục ngày nay đang có sự thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng thực dụng của nền kinh tế và yêu cầu xã hội, chính vì lẽ đó trong hệ thống giáo dục có nhiều môn học không đáp ứng được nhu cầu của điều kiện nền kinh tế xã hội nên phần lớn học sinh không chú ý đến việc học tập các môn học đó, trong đó có môn Địa lí. Mặt khác, cũng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội đã tác động vào ý thức của con người, đặc biệt là học sinh tạo cho các em có những nhận thức cao, cũng như tính sáng tạo trong học tập và tiếp cận kiến thức. Vì thế trong quá trình dạy học có nhiều giáo viên không tiếp cận, không đổi mới, sáng tạo mà vẫn giữ lối dạy học thụ động (đọc chép, thuyết trình) đã gây ra sự nhàm chán trong môn học, đặc biệt là với môn học Địa lí. Việc tìm ra các phương pháp dạy học gây hứng thú và phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh là rất cần thiết đối với môn Địa lí trong điều kiện giáo dục hiện nay. Nhưng để áp dụng thành công các phương pháp này đòi hỏi cả người dạy và người học phải có một vốn kiến thức nhất định để tiếp cận và thực hiện phương pháp. Với đặc điểm cấu trúc nội dung chương trình sách giáo khoa địa lí trung học phổ thông và tình hình thực tế của trường THPT Bá Thước, tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng trong nhiều năm đã cho thấy tính tích cực và hiệu quả trong quá trình “sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực cho học sinh ở môt số bài học trong chương trình Địa lí bậc THPT”. Hôm nay bản thân tôi mạnh dạn đưa ra để đồng nghiệp cùng tham khảo. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU iệc nghiên cứu đề tài nhằm tạo ra một cái nhìn mới về sự thay đổi phương pháp giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, đồng thời tạo ra sự hứng thú, tích cực trong quá trình học tập bộ môn địa lí, cũng như đem lại những hiệu quả tốt cho công tác giảng dạy của giáo viên trong thời kì mới. 2 Nghiên cứu đề tài còn nhằm thúc đẩy sự phát triển tư duy, trí tuệ của học sinh trong quá trình tự vận động để tiếp cận, tìm tòi và khám phá đối tượng nghiên cứu môt cách chủ động nhất, tích cực. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. o thời gian có hạn nên đề tài chỉ đề cập đến những nội dung cơ bản nhất của ba phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh đó là (Phương pháp thảo luận, phương pháp đặt vấn đề, phương pháp đóng vai) áp dụng ba phương pháp trên vào việc thiết kế giáo án và giảng dạy ở một số bài trong chương tình Địa lí bậc THPT. PHẦN HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG CỦA CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN. I. QUAN NIỆM VỀ DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ- PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH. I. 1. Quan niệm về dạy học gây hứng thú Hứng thú là kết quả của sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân, nó phản ánh một cách khách quan, tích cực thái độ của cá nhân với những đối tượng đang tồn tại trong hiện thực. Chính vì vậy, tạo hứng thú trong quá trình học tập là tác động vào môi trường dạy học, tác động vào chủ thể giáo dục sự hưng phấn, tính gợi ý, kích thích sự tư duy, tìm kiếm để dẫn đến sự khám phá và thoả mãn với ý thức và nhận thức của bản thân chủ thể về các sự vật, hiện tượng khách quan. I. 2. Quan niệm tích cực. Là hoạt động của cá nhân tự chiếm lĩnh tri thức, tự hoạt động trong nhận thức nhằm phát triển tư duy sáng tạo của bản thân( tích cực là sự nỗ lực của bản thân để hoàn thành một nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất). Có ba mức độ tích cực: Bắt chước, tìm tòi và sáng tạo. 3 - Hướng dẫn - Tổ chức - Điều khiển kkkekkkkkk Khái niệm mối liên hệ quy luật… K T H S GV MÔ HÌNH DẠY HỌC ĐỊA LÝ HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH I. 3. Dạy học gây hứng thứ-phát huy tính tích cực cho học sinh. Dạy học gây hứng thú- phát huy tính tích của học sinh là giáo viên áp dụng những phương pháp dạy học nhằm kích thích sự hưng phấn, thích thú, tính tự giác năng động của học sinh, qua đó học sinh chiếm lĩnh tri thức, phát triển tư duy của mình - Học sinh hoạt động dựa trên việc tổ chức của giáo viên (đặt câu hỏi, yêu cầu nhận vai….học sinh quan sát thông qua thầy, bạn, nghe và hoài nghi, suy nghĩ, có thái độ, quan điểm riêng, cùng trao đổi, tìm kiếm kiến thức từ các nguồn) - Dạy học thế nào để học sinh làm nhiều, giáo viên làm ít. * Công việc thiết kế bài giảng theo hướng tích cực. - Đòi hỏi phải có sự đầu tư trí tuệ, thời gian của giáo viên. - Sử dụng phương pháp phù hợp với đối tượng của mình dạy. - Giáo viên phải có trình độ nhất định khi áp dụng phương pháp và phương tiện dạy học. 4 -Làm việc cá nhân (nghiên cứu tìm tòi, khám phá) -Trao đổi, thảo luận (hợp tác) -Tự đánh giá và phán xét điều chỉnh. GV làm Làm học sinh - Có sự đầu tư về phương tiện dạy học tốt, nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. I. 4. Các hình thức dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực cho học sinh. + Làm việc cá nhân. + Làm việc theo nhóm. + Làm việc theo lớp. I. 4. 1. Dạy học cá nhân: Tổ chức đề cao việc cá thể hoá học tập của học sinh ton trọng phẩm chất năng lực của mỗi em, tạo cơ hội cho các em phát huy hết sở trường, rèn luyện cho các em kĩ năng tự học, tự hoạt động. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực sự làm việc với các bài tập: tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ, bảng số liệu thống kê…để thu thập kiến thức cần nắm, và trả lời các câu hỏi, thực hiện các bài tập, các chủ đề do giáo viên đặt ra. Trong quá trình làm việc, giáo viên hướng dẫn trực tiếp, góp ý, sửa chữa. * Điều kiện tiến hành: - Học sinh phải có đủ phương tiện học tập cần thiết phù hợp với mỗi bài học. - Giáo viên soạn các phiếu học tập trên đó ghi rõ các bài tập, nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn cho các em dựa vào đó để làm việc. Hình thức dạy học cá nhận rất đa dạng, ngoài phiếu học tập còn có một số hình thức khác như: làm bài tập và trả lời một số câu hỏi trong SGK. Hoạt động này giúp các em nắm được kiến thức qua hoạt động độc lập, rèn luyện kĩ năng địa lí, làm quên với phương pháp tự học, tự nghiên cứu. I. 4. 2. Dạy học theo nhóm: Là hình thức đề cao vai trò sự hợp tác của hoạt động tập thể và đề cao vai trò của cá nhân trong tập thể. Qua dạy học nhóm giúp các em rèn luyện kĩ năng biết lắng nghe, biết thể hiện để lựa chọn, tiếp nhận hiểu biết của người khác, biết trình bày hiểu biết của mình cho người khác nghe bằng nhiều hình thức, tập dượt công tác tổ chức điều khiển, tập ghi chép chọn lọc, thống kê và sử lí thông tin. Dạy học theo nhóm gồm 4 bước sau: - Chia nhóm. 5 - Giao nhiệm vụ cho nhóm, điều khiển và gợi ý học sinh làm bài. - Học sinh báo cáo kết quả làm việc trước lớp. - Giáo viên bổ xung, kết luận ý đúng, nhận xét đánh giá. * Các hình thức dạy học theo nhóm: + Thảo luận về một vấn đề học tập. + Tìm hiểu, điều tra một vấn đề thực tế hay trao đổi xung quanh một đề tài. + Đóng vai để thể hiện và truyền tải nội dung của đối tượng thông qua xây dựng cốt truyện. + Ôn tập tổng kết kiến thức, sau một chương hay một phần chương trình. + Thực hiện một bài tập, nhiệm vụ học tập với bản đồ, bảng số liệu hay khảo sát một số vấn đề thực tế. + Tổng kết một hoạt động. + Xây dựng kế hoạch phương án hoạt động. I. 4. 3. Dạy học theo lớp: Là hình thức cơ bản, phổ biến từ trước song phù hợp với kiểu dạy học đề cao vai trò của giáo viên, tổ chức cho học sinh tìm hiểu kiến thức đã được chuẩn bị sẵn bằng các phương tiện dạy học, bằng các bài tập thực hành. II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH. II. 1. Phương pháp thảo luận. II. 1. 1. Khái niệm. Là phương pháp giáo viên cấu tạo bài học (hay một phần bài học) dưới dạng các bài tập nhận thức hay các vấn đề kế tiếp nhau, nêu lên để học sinh mạn đàm, trao đổi với nhau, trình bày ý kiến cá nhân hay đại diện cho một nhóm trước toàn lớp. Trong phương pháp này học sinh giữ vai trò tích cực, chủ động tham gia trao đổi, thảo luận, giáo viên giữ vai trò nêu vấn đề, gợi ý, thiết kế, định hướng và tổng hợp. Phương pháp thảo luận trong dạy học là một dạng của phương pháp hợp tác. Các hoạt động của mỗi cá nhân trong lớp được tổ chức, phối hợp theo chiều đứng (Thầy - trò) và theo chiều ngang (Trò - trò) để đạt được mục tiêu chung. Phương pháp ngoài việc giúp cho giáo viên đánh giá được kiến thức, kỹ năng và phương pháp làm việc của học sinh, còn giúp cho giáo viên hiểu được thái độ của học sinh. 6 II. 1. 2. Đặc điểm: - Phương pháp thảo luận mục đích khuyến khích sự phân tích một vấn đề, hay các ý kiến khác nhau của học sinh trong những trường hợp nhất định , nó mang lại sự thay đổi thái độ của những người tham gia. - Phương pháp thảo luận thường được tiến hành ở học sinh lớn tuổi cuối cấp. - Thảo luận là một phương pháp không chỉ diễn ra ở trong lớp mà còn diễn ra ở ngoài lớp (sân trường, ở nhà theo nhóm bạn học, ở ngoài thực địa khi đi thực tế). - Kết quả của bất kì một cuộc thảo luận nào cũng phải dẫn đến một kết quả, một kết luận hay một giải pháp, hoặc một sự khái quát trên cơ sở ý kiến đã trình bày. II. 1. 3. Các hình thức và kĩ thuật thực hiện. - Thảo luận nhóm: Chia lớp thành một số nhóm (Từ 6 -8 người) mỗi nhóm được giao một hay một số vấn đề cụ thể có yêu cầu về nội dung, thời gian, cách tiến hành….sau khi thảo luận nhóm xong giáo viên tổ chức thảo luận toàn lớp bằng cách mỗi nhóm cử một đại diện lên trình bày kết quả thảo luận được tiến hành theo bốn bước sau: Bước 1: Chuẩn bị thảo luận: Chia nhóm, cử nhóm trưởng, thư kí và vị trí chỗ ngồi. Bước 2: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm: Giáo viên giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể để tất cả các học sinh trong lớp đều hiểu, trong quá trình thảo luận yêu cầu các thành viên trong nhóm tập trung thảo luận đóng góp ý kiến sôi nổi có ghi chép cẩn thận và có tổng hợp ý kiến. Bước 3: Tiến hành thảo luận: Học sinh trao đổi bàn bạc, phân tích vấn đề không tranh cãi. Giáo viên quan sát các nhóm, theo dõi, uốn nắn lệch lạc và điều chỉnh đúng hướng chú ý phát hiện các điểm đã thống nhất và các điểm còn tranh luận chưa đưa đến kết quả của từng nhóm. Giáo viên không giải đáp các thắc mắc ngay mà hướng cho học sinh hướng đi và nguồn huy động kiến thức (số liệu, tư liệu) cần thiết cho việc làm sáng tỏ vấn đề. Bước 4: Tổng kết thảo luận: Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 7 Các nhóm khác hoặc thành viên trong lớp nêu ý kiến khác với kết quả thảo luận của nhóm bạn (nếu có) hoặc đề xuất kết quả hợp lí hơn. Giáo viên tổng kết làm rõ các nội dung, nhận thức và uốn nắn những sai sót, sửa chữa những lệch lạc, giải đáp thắc mắc hoặc làm sáng tỏ các vấn đề lý thú nảy sinh trong quá trình thảo luận. - Thảo luận theo nhóm xuất phát và nhóm chuyên sâu: Bước 1: Chuẩn bị thảo luận: Chia lớp thành các nhóm học sinh, mỗi nhóm khoảng 5 người, mỗi người được đánh số thứ tự từ 1 đến 5, các nhóm này được gọi là nhóm xuất phát. Bước 2: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm: Mỗi học sinh trong nhóm được giao nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn mỗi người được giao đọc và nghiên cứu một phần trong nội dung bài và suy nghĩ cách trả lời. Bước 3: Tiến hành thảo luận: Những người có số giống nhau trong các nhóm khác nhau tìm đến nhau thành lập một nhóm mới. Các nhóm này gọi là nhóm chuyên sâu, cùng trao đổi, thảo luận một nhiêm vụ giống nhau. Bước 4: Tổng kết thảo luận: Tất cả các thành viên trở về nhóm ban đầu (nhóm xuất phát) để thông tin lại những gì mà mình học được từ nhóm chuyên sâu: - Thảo luận ghép đôi: (tuân thủ theo 4 bước) Trước hết thảo luận ở hai người ngồi gần nhau sau đó ghép hai người thành nhóm 4 người, tiếp tục thảo luận ghép 8, 16….cuối cùng là thống nhất toàn lớp thảo luận. - Thảo luận toàn lớp: (tuân thủ theo 4 bước) Do giáo viên chủ trì điều khiển học sinh đóng góp ý kiến, thảo luận một bài hay là một phần của bài học, giáo viên chuẩn bị kĩ hệ thống các câu hỏi và tiến hành thảo luận giải quyết từng vấn đề cụ thể một. II. 1. 4. Ưu nhược điểm của phương pháp thảo luận: Ưu điểm: - Kiến thức: Giúp học sinh mở rộng đào sâu kiến thức, thông qua suy nghĩ, phát hiện những kiến thức mới trong khi thảo luận. 8 - Kĩ năng: Hình thành và phát triển kĩ năng trình bày, tranh luận, thuyết trình, bồi dưỡng phương pháp tự nghiên cứu. - Thái độ: Giáo viên có thể thấy được thái độ, quan điểm của học sinh, năng lực của học sinh trong quá trình thảo luận. Nhược điềm: - Tốn nhiều thời gian, lượng kiến thức ít nếu như học sinh không năng động. - Dễ rơi vào làm việc tập trong ở một bộ phận học sinh tích cực, gây ốn ào kém hiệu quả. - Tạo ra hiện tượng một bộ phận học sinh ỷ lại cho người khác, thiếu trách nhiệm trong đóng góp ý kiến nếu như giáo viên tổ chức không tốt và học sinh của lớp không năng động. II. 1. 5. Điều kiện thảo luận: - Không gian thảo luận chuẩn bị sẵn, có phòng thảo luận (chuyên dụng) càng tốt. - Giáo viên giữ vai trò tổ chức điều khiển cho học sinh. - Đòi hỏi nhiều phương tiện trực quan khác nhau. - Cần nhiều thời gian thảo luận. - Giáo viên phải có kiến thức vững chắc chuyên sâu về vấn đề cần thảo luận. II. 1. 6. Khả năng kết hợp với các phương pháp khác: Có thể kết hợp với nhiều phương pháp khác nhau như: - Thuyết trình, minh hoạ. - Nêu vấn đề. - Điều tra. II. 2. Phương pháp đặt vấn đề (Tranh luận). II. 2. 1. Khái niệm: - Phương pháp đặt vấn đề là một phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh trong đó các vấn đề được đặt ra thường nảy sinh từ một đến hai chiều hướng tư duy đối lập nhau của cùng một vấn đề, một sự vật hiện tượng đang tồn tại, đòi hỏi phải có những dẫn chứng, những kiến thức đúng đắn nhằm lí luận và đi đến giải quyết vấn đề đó. 9 - Phương pháp đặt vấn đề cũng là một dạng của phương pháp hợp tác. Các thành viên trong một nhóm có cùng chung quan điểm và nhận định về vấn đề đặt ra và cùng nhau suy nghĩ, tư duy để tìm ra những luận chứng đúng đắn dựa trên sự lập luận để nhằm bảo vệ quan điểm của mình, cũng như đi đến thuyết phục nhóm đối lập. II. 2. 2. Đặc điểm: Phương pháp đặt vấn đề thường được sử dụng nhằm mục đích giải quyết một vấn đề thông qua sự tranh luận của các nhóm, các nhóm từ đó nhằm làm kích động mạnh đến tư duy của học sinh, buộc học sinh phải dùng tư duy và trí tuệ của mình để tìm cơ sở bảo vệ cho quan điểm của mình. - Phương pháp đặt vấn đề thường được thiết kế theo dạng câu hỏi giả định (có hay không) kích thích tư duy với nhiều trạng thái nhận thức khác nhau, nhưng chủ yếu nhằm nảy sinh mâu thuẫn đối lập giữa hai trường phái “có” và “không” từ đó đòi hỏi phải đi giải quyết mâu thuẫn đó để thoả mãn sự nhận thức vấn đề. - Phương pháp đặt vấn đề cũng có thể diễn ra ở ngoài lớp học, ở những buổi học nhóm, những buổi hội thảo…. - Kết quả của sự tranh luận có thể không đi đến cái đích cần tìm nhưng dựa trên cơ sở đó giáo viên giải thích để đi đến nhận định chung nhất một quan điểm đúng đắn của vấn để cần tìm hiểu. Qúa trình tư duy của học sinh của các nhóm lúc này sẽ dễ dàng hình thành nhận thức đúng đắn về vấn đề đã được tranh luận thông qua nhiều ý kiến, nhiều luận cứ sát thực. II. 2. 3. Các hình thức và kĩ thuật thực hiện: Điểm hay nhất của phương pháp này là nó diễn ra một cách tự nhiên, có thể trong lúc giáo viên vào bài, vào đề mục, cũng có thể diễn ra trong lúc một học sinh nào đó đang giải quyết một vấn đề nào đó liên quan đến nội dung chính của phần cần tìm hiểu. Trong bài học địa lí có một số vấn đề có thể làm xuất hiện hai (hoặc nhiều) cách giải quyết khác nhau. Giáo viên có thể nêu ra các khả năng giải quyết, sau đó đặt câu hỏi chung cho toàn lớp và lấy ý kiến (bằng cách đưa tay) để phân loại số em theo cách này, số em theo cách khác. Sau đó, giáo viên đặt câu hỏi "Tại sao em chọn cách này mà không chọn cách khác?" để học sinh theo cách khác nhau tranh luận với nhau. Trong quá trình tranh luận, giáo viên nên có sự gợi ý hướng các em vào chủ đề chính, không đi quá xa, hoặc uốn nắn, sửa chữa kịp thời các ý kiến thiếu chính xác. Kết quả cuối cùng cần có sự khẳng định của giáo viên trên cơ sở giải thích rõ ràng và lí lẽ thuyết phục, kết hợp với tổng kết ý kiến của học sinh. (Lưu ý: có thể có cách giải quyết vấn đề được nhiều em ủng hộ hơn, nhưng chưa phải là cách đúng nhất). 10 [...]... sinh sự nhàm chán khi học bộ môn Do đó việc đổi mới phương pháp dạy và học để tạo hứng thú học tập cho học sinh là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay CHƯƠNG III SỬ DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH VÀO GIẢNG DẠY Ở MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I Phương pháp thảo luận: I 1 Chương trình địa lí lớp 12 Bài 18: Đồng Bằng Sông... SỬ DỤNG VÀ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP 1 Kết luận: 28 Với xu hướng của sự phá triển kinh tế-xã hội, cũng như việc tiếp cận các công nghệ thông tin trong thời đại mới, đã tác động mạnh mẽ vào ý thức và sự nhận thức của các em học sinh trong xu thế và xu hướng học tập Việc sử dụng và thực nghiệm các phương pháp dạy học gây hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh là hết sức cần thiết trong giáo dục ngày... trường THPT Bá Thước, do đặc thù của một trường miền núi cao nên lâu nay nhiều giáo viên không chỉ ở bộ môn địa lí có quan điểm là (học sinh miền núi chỉ cần dạy theo phương pháp truyền thống là phù hợp) nên đã không tích cực trong quá trình tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với sự phát triển chung của nền giáo dục, cũng như sự phát triển tư duy của học sinh nên tạo cho học sinh sự... người học theo một kịch bản đã định sẵn Người học phải có sự chuẩn bị bài từ trước đó, cũng như sự năng động trong quá trình hợp tác, cụ thể hoá vấn đề hay khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình làm việc Việc sử dụng các phương pháp trên không phải bài nào cũng sử dụng được mà tuỳ thược vào đặc điểm và nội dung của từng chương, từng bài và từng mục trong bài mà áp dụng, thậm chí giáo viên giảng dạy. .. dạy môn Địa Lí vẫn còn sử dụng phổ biến các phương pháp dạy học truyền thống (chủ yếu là thuyết trình, đọc chép…) tạo cho học sinh lối tiếp thu thụ động chán nản Nhiều giáo viên cung cấp kiến thức tràn lan thiếu chắt lọc, thiếu sự đầu tư về giáo án Ít sử dụng bản đồ, tranh ảnh, ít sử dụng các phương pháp mới, dẫn đến việc tạo cho học sinh một tâm lí nhàm chán, ngại học 12 2 Thực trạng của trường THPT. .. được chọn thực nghiệm phương pháp là các lớp có học lực khá chiếm 30% tổng số học sinh trở lên II Kết quả thực nghiệm: (Sau khi dạy, tiến hành đánh giá bằng hình thức kiểm tra và trắc nghiệm thăm dò trên lớp tôi có kết quả cụ thể sau) II 1 Bảng kết quả thăm dò thực nghiệm phương pháp dạy học Lớp Tổng số Kết quả thăm dị thái độ của học sinh khi sử dụng học sinh phương pháp Thích học Lưỡng lự SL 10A6... thù của từng lớp, từng vùng và từng miền để áp dụng cho phù hợp và đạt hiệu quả cao trong giảng dạy 2 Đề xuất 2 1 Đối với cấp trường Cần phải đầu tư xây dựng phòng học bộ môn cho phù hợp với phương pháp dạy học và linh hoạt trong khâu tổ chức và điều khiển lớp học Cần phải trang bị các phương tiện dạy học hiện đại nhằm tăng cường sự trợ giúp của công nghệ thông tin trong quá trình sử dụng phương pháp. .. HÌNH THÁI QUẦN CƯ VÀ ĐÔ THỊ HOÁ (Địa 10, Chương trình CB) Sử dụng phương pháp thảo luận trong dạy học mục III (Đô thị hoá) - Mục tiêu: Học sinh hiểu được đặc điểm và ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế- xã hội và môi trường - Phương pháp: Thảo luận * Hoạt động 1: Thảo luận nhóm + Chia lớp thành các nhóm thích hợp Mỗi nhóm được phát một phiếu học tập và điền vào phiếu các nội dung cần thiết,... định biện pháp trồng rừng Việc lí giải của giáo viên về biện pháp trồng rừng cần lưu ý kết hợp với tổng kết lại các ý kiến đúng của học sinh II 3 Sử dụng phương pháp tranh luận trong dạy học bài: "ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM" (Địa 12) Nội dung: Định hướng lớn về sản xuất lương thực, thực phẩm của ĐBSCL 23 - Mục tiêu: Học sinh hiểu được việc khai thác hay tăng diện tích trồng... thế nào đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường? + Treo sản phẩm của các nhóm lên bảng, đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình Giáo viên hướng dẫn học sinh toàn lớp so sánh, phân tích và xác nhận kết quả đúng II Phương pháp đặt vấn đề: (tranh luận) II 1 Sử dụng phương pháp tranh luận vào soạn giảng bài 10 : Trung Quốc - tiết 2: Kinh tế - Mục tiêu: Học sinh hiểu . TÀI: "SỬ DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ BẬC THPT& quot; 1 PHẦN MỘT ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO. cho thấy tính tích cực và hiệu quả trong quá trình sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực cho học sinh ở môt số bài học trong chương trình Địa lí bậc THPT . Hôm. cho học sinh là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. CHƯƠNG III SỬ DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH VÀO GIẢNG DẠY Ở MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG

Ngày đăng: 04/04/2015, 15:49

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Kết quả thăm dị thái độ của học sinh khi sử dụng phương pháp

  • Lớp

  • Trước khi thực nghiệm phương

  • pháp

  • Sau khi thực nghiệm phương pháp

  • Kết quả%

  • Kết quả%

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan