0

Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh lớp 7

20 2,844 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2015, 15:26

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH LỚP 7" 1 A. MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập với cộng đồng quốc tế, đặc biệt hơn khi nước ta đã chính thức là thành viên của tổ chức WTO. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nguồn lực người Việt Nam được phát triển về số lượng và chất lượng trên cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao. Vì vậy nền giáo dục và đào tạo của nước ta cũng đã thay đổi từ mục tiêu giáo dục và đào tạo đến phương pháp dạy và học nhằm đóng góp có hiệu quả vào quá trình chuẩn bị nguồn lực cho đất nước. Đáp ứng mục tiêu giáo dục mới, chương trình sách giáo khoa phổ thộng đã có sự thay đổi tích cực: tập trung đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy và học dựa vào hoạt động tích cực của học sinh dưới sự tổ chức và hướng dẫn đúng mực, linh họat của giáo viên nhằm phát triển tư duy độc lập sáng tạo giúp hình thành phương pháp, nhu cầu tự học, hứng thú học tập, tạo niềm tin, niềm vui trong học tập cho học sinh. Ngày nay tiếng Anh chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong các mối quan hệ đối ngoại trên thế giới. Tiếng Anh giúp chúng ta nghiên cứu, giao tiếp với nước ngoài ở nhiều lĩnh vực. Vì thế người học phải thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc và viết. Một thực tế không thể phủ nhận khi học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng là học sinh có thể nghe hiểu tốt nhưng điều này không có nghĩa là các có thể nói tốt. “ Tai thính” không tương quan với nói tốt. Mục đích của sử dụng ngôn ngữ là giao tiếp các ý tưởng giữa người với người. Như vậy, nói dường như kỹ năng quan trọng và khó phát triển nhất. Trong nhiều tiết học tiếng Anh học sinh có rất ít cơ hội để thực hành ngôn ngữ, giáo viên tập trung dạy danh mục các đơn vị ngữ pháp - từ vựng. Nhiều học sinh nhớ hàng trăm đơn vị từ vựng và hàng chục quy tắc ngữ pháp nhưng vẫn không thể nói được. Điều này giải thích một phần tại sao sau khi tốt nghiệp số lượng học sinh có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh ở mức độ căn bản chiếm một tỉ lệ rất khiêm tốn. Thực hiện chương trình tiếng Anh cấp Trung học cơ sở được biên soạn theo quan điểm giao tiếp, coi việc hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp: Nghe - Nói - Đọc - Viết là mục tiêu cuối cùng của quá trình giảng dạy, việc dạy và học môn tiếng Anh ở trường phổ thông nhằm mục đích giúp cho học sinh có khả năng sử dụng tiếng Anh như một cụng cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản và tương đối thành thạo dưới các hình thức Nghe- Nói - Đọc - Viết, tiến đến việc hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh dễ dàng, có hiệu quả trong giao tiếp thông thường. Từ yêu cầu bộ môn và thực tế giảng dạy bản thân tôi đã lập kế hoạch “ Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7” làm nền tảng cho học sinh lớp 8,9 ở những năm sau. Đó là lý do tôi viết đề tài này. 2 II. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1. Mục đích viết đề tài: Là giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh trường THCS, bản thân tôi không ngừng nghiên cứu, tích cực, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tôi viết đề tài này nhằm chia sẻ kinh nghiệm nhỏ của mình với các đồng nghiệp về các hình thức luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 để góp phần nâng cao kiến thức hiểu biết và chất lượng bộ môn tiếng Anh trong nhà trường. 2. Nhiệm vụ của đề tài: - Tìm hiểu thực trạng dạy học kỹ năng nói. - Xây dựng cơ sở lý luận dạy học môn tiếng Anh về các hình thức luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7. - Đánh giá kết quả thực nghiệm và rút ra bài học sư phạm bổ ích. 3. Đối tượng nghiên cứu: Do xuất phát từ thực tế dạy và học tiếng Anh của thầy và trò trường tôi nên đề tài này tôi chỉ nghiên cứu giới hạn ở lớp 7C, 7E theo chương trình sách tiếng Anh 7. B.NỘI DUNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC Đổi mới phương pháp dạy học hướng đến việc coi trọng người học, coi học sinh là chủ thể hoạt động, khuyến khích các hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình dạy học. Nói cách khác, đổi mới phương pháp dạy học là qúa trình chuyển từ phương pháp thầy thuyết trình, phân tích ngôn ngữ - trò nghe và ghi chép thành phương pháp mới: thầy là người tổ chức, giúp đỡ hoạt động học tập của học sinh, học sinh là người chủ động tham gia vào quá trình hoạt động học tập. Phương pháp dạy học mới sẽ phát huy tốt nhất vai trò chủ thể, chủ động, tích cực của học sinh trong việc rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ vì những mục đích thực tiển và sáng tạo. Điều này đã được khẳng định trong Nghị quyết TW 2 khóa VIII: “Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền đạt một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”. Trong quá trình giảng dạy, việc vận dụng các phương pháp dạy học nhằm hướng dẫn học sinh lĩnh hội kiến thức một cách nhanh nhất, vận dụng tốt nhất kiến thức đó là cả một vấn đề lớn đối với các bộ môn văn hóa nói chung và bộ môn Tiếng Anh nói riêng. Ngành giáo dục huyện Lệ Thủy đã, đang và sẽ tích cực hướng tới sự hoàn thiện về đổi 3 mới phương pháp dạy học. Đối với việc phát triển kỹ năng nói, lấy ngôn bản hay chủ đề làm đơn vị dạy nói và lấy trước khi nói ( Pre-speaking), trong khi nói ( While-speaking) và sau khi nói ( Post-speaking) làm quy trình chuẩn để rèn luyện những nội dung và ngữ liệu cần thiết để học sinh có thể nói được một chủ đề nào đó sau một tiết học nói. Ngoài ra, để học sinh có thêm cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức độ căn bản và dần hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ thì giáo viên phải để cho học sinh luyện nói trong các tiết dạy các kỹ năng khác, trong các tiết học kiến thức ngôn ngữ hoặc đơn giản hơn chỉ là những lúc làm nóng bầu không khí lớp học ( Warm – up), lúc kiểm tra miệng hoặc chỉ lúc thầy trò đối đáp bình thường trong lớp học. Tất cả những điều này rất quan trọng nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy học. II. CƠ SỞ THỰC TIỂN 1. Tình hình thực tế học sinh: Trong những năm qua, theo chương trình và sách giáo khoa mới, phương pháp mới trong dạy và học, đặc biệt hơn là khi bài giảng của giáo viên soạn trên phần mềm trình chiếu PowerPoint sinh động, hấp dẫn, nhiều học sinh được rất yêu thích môn học, năng động hơn trong mọi hoạt động. Tuy nhiên đối tượng học sinh yếu vẫn còn nhiều. Trong khi học nói Tiếng Anh các em gặp rất nhiều trở ngại: các em phải đối diện với giáo viên do đó thấy khó diễn đạt bằng ngôn ngữ, các em sợ mắc lỗi, sợ bị thầy cô chê, xấu hổ khi phải nói trước các bạn trong lớp nhất là khi các em còn thiếu nhiều yếu tố để có thể nói được một cách hữu hiệu và tự tin. Bên cạnh được giáo viên yêu cầu nói về một chủ đề nào đó các em thường không có ý diễn đạt, mặc dù ở một số thời điểm học sinh đã được chuẩn bị một số ý nhưng khi được yêu cầu nói các em dường như bị quên hết. Chính vì vậy, khi nói một điều gì đó bằng tiếng Anh các em thường cảm thấy mình buộc phải nói và do đó không có giao tiếp thực thụ. Một trở ngại nữa là số học sinh trong lớp khá đông ( trên 40 em) nhưng thường chỉ có một học sinh được yêu cầu nói một lần trong nhóm lớn. Điều này có nghĩa là học sinh sẽ có rất ít thời gian và cơ hội để nói. Ngoài ra, khi học sinh có hai phương tiện ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt để sử dụng thì xu hướng tự nhiên là các em sẽ sử dụng phương tiện tốt và dể dàng hơn là tiếng Việt. Đây là hạn chế không dễ khắc phục đặc biệt là các trường ở nông thôn và vùng sâu vùng xa. Điều này khiến cho giáo viên đứng lớp suy nghĩ tìm ra những mô thức tương tác hiệu quả hơn. 2. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học: Với yêu cầu đổi mới giáo dục, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư và ngày càng tăng trưởng. Song do sự thiếu đồng nhất trong nhiều năm liền trước nên cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học còn thiếu như: chưa có đủ bộ tranh cho chương trình tiếng Anh 7 ; chưa có phòng học mang tính đặc trưng riêng của bộ môn nên giáo viên chưa 4 thể sắp xếp bàn ghế theo đường hướng người học làm trung tâm, kích thích sự tương tác hay giao tiếp của học sinh như thảo luận, trò chơi ngôn ngữ, phỏng vấn, hỏi - đáp và các hoạt động tự làm việc của các cá thể học sinh và giáo viên khó cố định vị trí của các phương tiện giảng dạy như đèn chiếu, overhead projector, power point để đỡ vận chuyển dễ gây hỏng hóc, mất thời gian lắp ráp. 3. Thực trạng dạy học kỹ năng nói tiếng Anh ở Trường THCS Hồng Thủy: Thực hiện đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo chúng tôi đã chú trọng nhiều đến phương pháp dạy học song trong quá trình thực hiện việc tổ chức hoạt động dạy học tiếng Anh chúng tôi còn rập khuôn với những gì đã được hướng dẫn, thiếu sáng tạo, thiếu linh hoạt nên hiệu quả tiết học chưa cao. Vì vậy chất lượng dạy học môn tiếng Anh chưa được như mong muốn. Theo số liệu thống kê điểm kiểm tra miệng kỹ năng nói 02 tháng 9, 10 năm học 2010 - 2011, chất lượng kỹ năng nói tiếng Anh hai lớp 7C, 7 E tôi giảng dạy được thể hiện như sau: Lớp Sĩ số Giỏi 8.0 -10.0 Khá 6.5 - 7.9 Tb 5.0 - 6.4 Yếu 2.1 - 4.9 Kém <,= 2.0 7C 36 2 4 11 17 2 7E 33 3 7 8 14 1 + 69 5 11 19 31 3 Tỉ lệ % 7.2% 15.9% 27.5% 44.9% 4.3% Căn cứ vào bảng thống kê chất lượng trên ta có thể thấy rằng tỉ lệ học sinh yếu kém khá cao. Điều này chứng tỏ học sinh chưa thể giao tiếp tiếng Anh ở mức độ căn bản. Từ thực tế đó, là người trực tiếp giảng dạy tiếng Anh tôi đã cố gắng suy nghĩ, tìm tòi các cách để nâng cao chất lượng kỹ năng nói cho học sinh. III. CÁC HÌNH THỨC LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7 5 Với đường hướng lấy người học làm trung tâm, phương pháp giảng dạy theo đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp thì mục đích của dạy tiếng Anh là để giao tiếp và bản chất của giao tiếp là tương tác và để giúp học sinh tương tác bằng tiếng Anh có hiệu quả giáo viên không chỉ rèn kỹ năng nói cho học sinh ở các tiết dạy nói với các thủ thuật dạy nói trong giai đoạn trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói mà con thông qua các hình thức dưới đây: 1. Luyện thông qua classroom language: Theo chương sách giáo khoa mới kết hợp phương pháp dạy học mới, học sinh THCS được khuyến khích sử dụng tiếng Anh càng nhiều càng tốt tùy theo trình độ của đối tượng. Trong lớp học, giáo viên cần tạo cơ hội cho học sinh giao tiếp bằng nhiều hình thức: T- Whole class, T-S, S –S. Giáo viên là người hướng dẫn các em làm quen với đàm thoại từ những tình huống đơn giản là các câu chào hỏi đến đàm thoại theo chủ đề. Ví dụ: Beginning of the lesson: *Good morning. How are you? *Did you have a nice weekend? *Have you done your homework? *Let’s play a game now, shall we? *Are you ready? Ask for repetition: *Would you mind repeating…? *Could you say it again? *Pardon? Asking for clarification: *What is it? Please tell me again. *What do you mean? *Could you explain more about ? Ask for ideas/opinions *What do you think about that…(name)? *Do you have any ideas/opinions? *How about you? 6 Checking: *Is that clear? *Okay so far? *Have you got it / that? Trong các hoạt động trên lớp, thường thì giáo viên nên sử dụng toàn bộ tiếng Anh (mainly English), đôi khi phải sử dụng Tiếng Việt (mainly Vietnamese) và đôi khi sử dụng cả hai ngôn ngữ ( a mixture of the two languages) English Vietnames e Both Introducing the lesson  Checking attendance  Organizing  Classroom control / discipline  Giving praise  Presenting new language  Introducing a new text  Asking questions on the text  Correcting errors  Setting homework  2. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp: Hiện nay nhiều học sinh lớp 8 ,9 có vốn từ vựng và ngữ pháp khá tốt nhưng rất ngại nói tiếng Anh trong giờ học, không có thói quen giao tiếp, các em không tự tin giao tiếp từ những câu đơn giản như giới thiệu bản thân, …Do vậy giáo viên cần tạo điều kiện cho các em rèn luyện kỹ năng nói từ lớp 6, 7. 7 Để tạo môi trường thuận lợi cho học sinh giao tiếp, tôi đã thực hiện vai trò là người hướng dẫn và tổ chức thực hiện, uyển chuyển kết hợp nhiều hoạt động trong giờ dạy nhằm giúp các em tư duy, tham gia thực hành sôi nổi. Từ đó các em tự tin giao tiếp, say mê hứng thú học bộ môn thông qua các thủ thuật thực hành cấu trúc ngữ pháp trên lớp. Ví dụ: * Survey : Tiếng Anh 7 Unit 1 Lesson 5 : B 4,5 - 7 1 2 3 Name Address Distance Means of transport *Example exchanges: S1 : What’s your name ? S2 : My name’s ……. S1 : Where do you live ? S2 : I live at ………. S1 : How far is it from your house to school ? S2 : It’s about ………… S1 : How do you go to school ? S2 : I go to school by ……… * Noughts and Crosses : Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2 : A 4-5 1) We / meet / in the street 2) They / meet / 7 o’clock 3) He / see / a film 4) 5) 6) 8 We / go / bike Hoa / buy / flowers They / be back / 8.30 7) She / leave / 5 p.m 8) Nga / eat / cakes 9) Phong / call Lan / after 6 1) Where will we meet ? We will meet in the street. 2) What time will they meet ? They will meet at 7 o’clock. 3) What will he see ? He will see a film. 4) How will we go ? We will go by bike 5) What will Hoa buy ? She will buy some flowers 6) When will they be back ? They will be back at 8.30 7) What time will they leave ? They will leave at 5 p.m 8) What will Nga eat ? She will eat cakes 9) When will Phong call Lan ? He will call Lan after six * Picture drill : Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1 A 1-2 Talk about Lan’s schedule 9 * Noughts and crosses : Tiếng Anh 7 Unit 5 Lesson 4 B1-2 What are they doing ? 10 [...]... 2,000 dong ] 17 IV.MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU Sau một học kỳ thực nghiệm đề tài Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7 tôi ghi nhận kết quả thống kê điểm kiểm tra miệng kỹ năng nói như sau: Lớp Sĩ số Giỏi Khá Tb Yếu Kém 8.0 -10.0 6.5 - 7. 9 5.0 - 6.4 2.1 - 4.9 . ] 17 IV.MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU Sau một học kỳ thực nghiệm đề tài Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7 tôi ghi nhận kết quả thống kê điểm kiểm tra miệng kỹ năng nói như sau: Lớp. tiếng Anh trong nhà trường. 2. Nhiệm vụ của đề tài: - Tìm hiểu thực trạng dạy học kỹ năng nói. - Xây dựng cơ sở lý luận dạy học môn tiếng Anh về các hình thức luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học. giảng dạy bản thân tôi đã lập kế hoạch “ Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7 làm nền tảng cho học sinh lớp 8,9 ở những năm sau. Đó là lý do tôi viết đề tài này. 2 II. MỤC ĐÍCH, NHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh lớp 7, Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh lớp 7,

Từ khóa liên quan