0

Đề tài Vận dụng PP đổi mới kiểm tra trắc nghiệm nhằm nâng cao chất lượng phân môn Địa lý ở tiểu học

17 1,578 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:13

ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý A Phần mở đầu I.Lý do chọn đề tài: Năm học 2007 - 2008 Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Một trong các yêu cầu của chuẩn là cần phải có kiến thức về kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Trong đó có tiêu chí có khả năng soạn đợc các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo của chuyên môn đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học và phù hợp với các đối tợng học sinh.Yêu cầu này cũng chính là một trong những yêu cầu của đổi mới phơng pháp dạy học. Đổi mới phơng pháp dạy học là vấn đề then chốt của chính sách đổi mới giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Một trong những định hớng đổi mới phơng pháp dạy học là đổi mới khâu kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Quan niệm trớc đây về kiểm tra đánh giá và quan điểm kiểm tra đánh giá hiện nay khác xa nhau. Trớc đây, giáo viên vẫn giữ độc quyền về đánh giá, học sinh là đối tợng đ- ợc đánh giá. Ngày nay trong dạy học, ngời ta coi trọng chủ thể tích cực, chủ động của học sinh. Theo hớng phân tích đó việc kiểm tra đánh giá không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, rèn luyện các kĩ năng đã học mà phải khuyến khích t duy năng động sáng tạo của học sinh trớc các vấn đề của đời sống. Muốn vậy, phải có những đánh giá thích hợp. Để đáp ứng với sự thay đổi về cấu trúc nội dung và phơng pháp dạy học của các môn học ở Tiểu học nói chung và phân môn địa lí nói riêng, tôi luôn trăn trở: Làm thế nào để nâng cao chất lợng học tập của học sinh ở môn học Địa Lý lớp 4,5. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy, tôi nhận thấy cần có sự đổi mới về phơng pháp dạy học, hình thức dạy học, đổi mới về khâu kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh Nhng có thể nói đổi mới về khâu kiểm tra đánh giá sẽ khuyến khích HS hứng thú nhất trong học tập . Vì vậy, tôi đã đa ra các bớc tiến hành kiểm tra đánh giá qua "vận dụng" phơng pháp đổi mới kiểm tra trắc nghiệm nh thế nào để nâng cao hiệu quả học tập địa lý của học sinh lớp 4,5. II. Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu thực trạng học tập phân môn Địa lý lớp 4 và lớp 5 - Đa ra biện pháp tiến hành phơng pháp trắc nghiệm để nâng cao hiệu quả chất l- ợng phân môn Địa lý lớp 4 và lớp 5 Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 1 ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý III. Giới hạn đề tài: - Phạm vi : - Nghiên cứu phân môn Địa lý lớp 4, lớp 5. -Đối tợng: - HS lớp 4-5 Trờng Tiểu học Xuân Thủy. IV. Khách thể nghiên cứu: - Các hình thức kiểm tra trắc nghiệm áp dụng ở phân môn Địa lý. - Đối tợng nghiên cứu:HS lớp 4 -5 Trờng Tiểu học Xuân Thủy. V. Giả thuyết nghiên cứu: Tìm hiểu việc vận dụng phơng pháp dổi mới "Kiểm tra trắc nghiệm"ở phân môn Địa lí lớp 4 -5 sẽ giúp cho HS lớp 4 -5 tiếp thu các kiến thức Địa lý chắc chắn hơn , nhanh hơn , tốt hơn đáp ứng yêu cầu của môn học. VI. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Xây dựng cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc kiểm tra trắc nghiẹm. - Đánh giá thực trạng việc vận dụng phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm ở Trờng Tiểu học Xuân Thủy. - Đa ra các biện pháp tiến hành phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm ở phân môn Địa Lý. VII. Phơng pháp nghiên cứu: - Phơng pháp nghiên cứu lí luận( phân tích ,tổng hợp). - Phơng pháp thực nghiệm B. Nội dung. I. Cơ sở lí luận: Theo chơng trình Tiểu học mới, Địa lí là một phần của môn Lịch Sử và Địa Lý đ- ợc dạy ở lớp 4 và lớp 5. Mục tiêu chủ yếu của phần Địa Lý là cung cấp các biểu tợng Địa Lý, bớc đầu hình thành một số khái niệm, xây dựng một số mối quan hệ Địa Lý đơn giản. Hình thành và rèn luyện kĩ năng Địa Lý bao gồm: Kĩ năng sử dụng bản đồ, kĩ năng nhận xét,so sánh, phân tích số liệu, phân tích các mối quan hệ địa lí đơn giản. Các kiến thức và kĩ năng trên rất cần thiết cho việc hình thành năng lực tự học của học sinh, phát triển năng lực t duy và hành động của học sinh. Để đáp ứng mục tiêu trên toàn ngành GD đang nổ lực đổi mới PPDH theo hớng phát huy tính tích cực của học sinh trong hoạt động học tập. Việc kiểm tra đánh giá học Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 2 ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý sinh có ý nghĩa về nhiều mặt, giúp học sinh tự điều chỉnh hoạt động học , ngời dạy điều chỉnh hoạt động dạy. Hệ thống đổi mới kiểm tra, đánh giá đối với phân môn Địa Lí rất phong phú. Giáo viên có thể dùng nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá nh dùng phiêú kiểm kê, câu hỏi kiểm tra, bài tập của học sinh nhng có thể nói việc đổi mới phơng pháp kiểm tra bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm đang đợc dùng rộng rãi trong nhà trờng và cũng là khuynh hớng chung của nhiều nớc trên thế giới 1. Ưu điểm và nhợc điểm của phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm: a. Ưu điểm : -Trắc nghiệm trong thời gian ngắn kiểm tra đợc nhiều kiến thức và đi vào những khía cạnh khác nhau của một kiến thức, chống khuynh hớng "học tủ", chỉ lo tập trung vào một kiến thức trọng tâm. Nếu trong một tiết kiểm tra truyền thống chỉ nêu đợc vài ba câu hỏi, trả lời viết thì với hình thức trắc nghiệm có thể nêu đợc nhiều câu hỏi. Số câu hỏi càng nhiều thì càng tăng thêm độ tin cậy trong đáng giá học sinh qua bài kiểm tra. -Trắc nghiệm đảm bảo tính khách quan và chính xác, tiết kiệm đợc nhiều thời gian, nhất là khâu chấm bài của Giáo viên . - Trắc nghiệm gây đợc nhiều hứng thú và tính tích cực của học sinh . Việc chấm bài nhanh , học sinh có thể sớm biết kết quả bài làm của mình để tự đánh giá và đánh giá bài của nhau. b. Nhợc điểm : - Bên cạnh những u điểm thì phơng pháp kểm tra trắc nghiệm không phải là ph- ơng pháp vạn năng mà nó cũng có những nhợc điểm sau: - Dễ xảy ra sai hệ thống (lựa chọn cảm tính,đoán mò ) bất lợi cho sự phát triển t duy của trẻ. -Khó đánh giá đợc con đờng t duy suy luận, kĩ năng viết, kĩ năng nói và sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu - Chuẩn bị đề kiểm tra khó, đòi hỏi giáo viên phải tốn nhiều thời gian và công phu, tốn giấy phô tô coppy đề. - Có thể thúc đẩy thói quen học vẹt. - Khó tạo điều kiện cho học sinh tự phát hiện và giải quyết vấn đề Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 3 ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý 2.Các hình thức kiểm tra trắc nghiệm : Dạng 1: Câu đúng - sai: Trớc một câu dẫn xác định hoặc một câu hỏi học sinh trả lời câu đó là đúng (Đ) hay sai (S ) điền vào nhiều ý để trả lời. Ví dụ: Hãy điền chữ Đ vào ô trớc câu đúng, chũ S vào trớc câu sai Châu Âu có khí hậu nóng và khô. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông Châu Âu có nhiều rừng cây lá kim ở Tây Âu và nhiều rừng cây lá rộng ở phía bắc. Dân c châu Âu chủ yếu là ngời da vàng. Nhiều nớc châu Âu có nền kinh tế phát triển. Dạng 2 ; Câu nhiều lựa chọn: Một câu hỏi có nhiều ý trả lời học sinh lựa chọn để điền vào. Ví dụ: Khu vực Đông Nam á ngày nay gồm những nớc nào? Em hãy điên dấu + vào ô những nớc đó. Đài Loan Lào Cam-pu-chia Thái Lan Việt Nam In-đô-nê-xi-a Mi-an-ma Đông-ti-mo Phi-lip-pin Ma-lai-xi-a Xin-ga-po Bru-nây Dạng 3: Câu ghép đôi. Loại câu này thờng hai dãy thông tin. Một dãy là những câu hỏi (hay câu dẫn) . Một dãy là câu trả lời(hay câu lựa chọn ), học sinh phải tìm ra từng cặp câu trả lời tơng ứng với câu hỏi. : Nối tên nớc ở cột A với tên châu lục ở cột B sao cho phù hợp A. Tên n ớc B. ở châu lục Pháp Châu A Việt Nam Châu Mỹ Hoa Kì Châu Âu Dạng 4: Câu điền khuyết. Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 4 ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý Câu dẫn để một vài chỗ trống, học sinh phải điền vào chỗ trống những từ thích hợp, hoặc một ký hiệu. Ví dụ: Điền từ ngữ vào chỗ trống cho phù hợp. Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình khá và đang tiếp tục mở rộng ra Đây là đồng bằng lớn thứ của nớc ta. II.Cơ sở thực tiễn: 1.Thuận lợi: Trong những năm gần đây, phân môn Địa lý đã có nhiều đổi mới trong khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Qua các năm học theo sách giáo khoa mới, Trờng Tiểu học Xuân Thủy đã vận dụng phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm cho tất cả các môn học.Bản thân tôi nhận thấy phân môn Địa lý rất phù hợp với phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm. Đặc biệt trong năm học 2005-2006 Bộ GD-ĐT đã quyết định đa phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm vào kì thi đại học.Do vậy từ năm học 2002-2003 cùng với việc thay đổi sách giáo khoa và phơng pháp dạy học,bộ GD-ĐT áp dụng phơng pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm đối với các môn học ở tất cả các bậc học. 2.Khó khăn: - Học sinh cha quen với việc kiểm tra đánh giá phân môn Khoa ,Sử,Địa nói chung và phân môn Địa lý nói riêng (giai đoạn đầu lớp 4). - Thời gian các em dành cho việc học các môn Toán,Tiếng Việt còn nhiều.Cha thấy đợc tầm quan trọng của phân môn Địa lý. C. Giải quyết vấn đề: I. Tìm hiểu thực tế: Việc thiết kế bài kiểm tra bằng phơng pháp trắc nghiệm chủ yếu do BGH nhà tr- ờng đảm nhiệm, GVcha quen với việc làm này, GVchủ yếu kiểm tra đánh giá học sinh trong các bài học bằng phơng pháp tự luận. Năm học 2007-2008, bản thân tôi đợc nhà trờng phân công giảng dạy môn Khoa học,Địa lý lớp 4-5.Qua thu thập thông tin từ giáo viên chủ nhiệm năm trớc tôi nhận thấy Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 5 ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý chất lợng phân môn Địa lý kết quả cha cao lắm,hiệu quả sau giờ học thấp,học sinh không ghi nhớ đợc kiến thức.Đặc biệt với các em lớp 4 lại càng khó khăn vì ở lớp 1-2-3 các em học môn Tự nhiên -Xã hội chỉ kiểm tra đánh giá bằng hình thức định tính nên cha quen với việc kiểm tra đánh giá bằng định lợng Khoa, Sử, Địa ở lớp 4-5 . Chính vì thế, ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát chất lợng học tập của học sinh ở phân môn Địa lý qua 2 hình thức kiểm tra đánh giá: +Kiểm tra đánh giá theo phơng pháp truyền thống(nêu 3 câu hỏi để học sinh làm bài ) +Kiểm tra đánh giá theo phơng pháp trắc nghiệm . II. Kết quả qua 2 hình thức kiểm tra: *.Kết quả kiểm tra chất lợng phân môn Địa lý qua hình thức kiểm tra đánh giá theo phơng pháp truyền thống: Khối Giỏi (em) Khá(em) Trung bình(em) Yếu(em) Khối 4 (53) 4 10 34 5 Khối 5 (58) 6 18 28 6 *Kết quả kiểm tra chất lợng phân môn Địa lý qua hình thức kiểm tra theo phơng pháp trắc nghiệm Khối Giỏi(em) Khá(em) Trung bình(em ) yếu(em) Khối 4 (53) 6 15 28 4 Khối 5 (58) 10 20 24 4 III.Nguyên nhân: Rõ ràng qua phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm học sinh dễ dàng nhận ra và chọn đợc ý đúng, trả lời đợc câu hỏi khá chính xác.Phơng pháp trắc nghiệm đã đợc học sinh lựa chọn và nó hoàn toàn phù hợp với sự thay đổi sách giáo khoa và phơng pháp giảng dạy mới.Chính vì thế là ngời trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy cần phải đổi mới hơn nữa việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phơng pháp trắc nghiệm đối với phân môn Địa lý không chỉ đến cuối học kỳ I và cuối học kỳ II mới đánh giá mà phải bắt đầu ngay trong từng giờ học,tiết học qua các bài kiểm tra miệng,15 phút, Có Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 6 ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý nh thế nó sẽ tác động tích cực đến đối tợng học sinh yếu,trung bình trong phân môn Địa lý.Vấn đề đặt ra là cần có những cách thức,biên pháp để thực hiện phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm nh thế nào mới có hiệu quả đối với phân môn này. IV.Các bớc tiến hành phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm nhằm nâng cao chất lợng phân môn Địa lý lớp 4 - 5. Để tiến hành đổi mới về phơng pháp kiểm tra đánh giá kểt quả học tập của học sinh bằng phơng pháp trắc nghiệm cần tiến hành theo các bớc sau: B ớc 1 : Xác định mục đích của bài trắc nghiệm - Nội dung, hình thức một bài trắc nghiệm phụ thuộc: vào mục đích sử dụng nó.Giáo viên có thể xây dụng bài trắc nghiệm theo mục đích khác nhau: - Thăm dò khả năng, năng lực riêng biệt của học sinh - Bài trắc nghiệm nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh ở giai đoạn nào: Sau bài học hay cuối chơng, cuối kỳ, cuối năm. B ớc 2 : Xác định cấu trúc nội dung của bài Nếu có sẵn những bài trắc nghiệm để lựa chọn,giáo viên có thể căn cứ vào mục đích đã xác định để chọn bài cho phù hợp. Nếu giáo viên tự xây dựng bài thì phác thảo cấu tạo nội dung bằng cách dự kiến số lợng câu hỏi,phân phối cho từng chủ đề kiến thức trong nội dung bài rồi kiểm tra lại xem hợp lý cha. B ớc 3 : Viết các câu trắc nghiệm. Cần bám vào cấu trúc của bài đã xác định để soạn thảo các câu trắc nghiệm.Các câu soạn thảo ra phải phát hiện,đo,đánh giá đợc những điều giáo viên cần tìm kiếm qua trắc nghiệm .Một số giáo viên cha có kinh nghiệm thờng bị rơi vào bẫy chỉ đo những gì dễ đo hơn đo cái cần đo,viết những câu nào dễ viết hơn là viết những câu quan trọng cần viết.Khuynh hớng này sẽ đem lại những thông tin ít có giá trị,thậm chí sai lệch. Khi viết câu trắc nghiệm cần lu ý: +Câu trắc nghiệm cần diễn đạt rõ, gọn, chính xác, không gây hiểu lầm, hiểu sai. +Không nên đa vào một câu có nhiều thông tin nhất là thông tin không thuộc cùng một kiến thức.Đừng cố tăng mức độ khó các câu bằng cách làm cho nội dung của nó rờm rà, phức tạp. + Tránh cung cấp những thông tin đầu mối, gợi ý dẫn câu trả lời. + Tránh những câu rập khuôn SGK, khuyến khích học sinh học vẹt. Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 7 ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý + Đề phòng những câu thừa giả thiết hoặc có nhiều phơng án trả lời đúmg. + Câu trắc nghiệm phải phù hợp với nhận thức, năng lực, kĩ năng của đối tợng học sinh. B ớc 4: Trình bày trắc nghiệm: Đây là khâu sắp xếp các câu hỏi trắc nghiệm đã soạn theo một đề kiểm tra hoàn chỉnh. Đối với học sinh Tiểu học nên sắp xếp theo từng loại câu hỏi (Ví dụ: Các câu hỏi nhiều lựa chọn sắp xếp cùng một chỗ ) ,điều này nhằm tiết kiệm khoảng thời gian HS đọc yêu cầu đề, xác định loại câu hỏi, cũng nh định hớng làm bài. Dù sắp xếp câu hỏi theo nguyên tắc nào cũng cần lu ý: Không nên đánh số thứ tự câu hỏi , hoặc thứ tự câu chọn nh nhau trong mọi đề kiểm tra mà nên có sự thay đổi nhằm tránh tiêu cực trong thi cử. B ớc 5: Tổ chức bài kiểm tra trắc nghiệm trên lớp. Bài trắc nghiệm có thể sử dụng ở đầu tiết, cuối tiết hoặc trong tiết tùy theo mục đích sử dụng và phơng pháp của giáo viên. Bản thân tôi thờng xuyên sử dụng phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm lúc kiểm tra miệng ,15 phút hoặc sau những bài ôn tập ch- ơng. Với những bài kiểm tra trắc nghiệm từng phần, tiến hành trong mời lăm phút của tiết học hoặc kiểm tra miệng có thể ghi vào bìa , bảng phụ hoặc dùng máy chiếu phóng các câu hỏi lên bảng,học sinh xem chung và ghi câu trả lời lên phiếu làm bài cá nhân hoặc trả lời miệng. Đối với những bài kiểm tra sau khi học hết chơng hoặc cuối học kì, cuối năm học thì cần đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức đánh giá sao cho kết quả đó chính xác với năng lực của mỗi học sinh. Để hạn chế học sinh nhìn bài nhau nên đồng thời dùng một số bài trắc nghiệm khác nhau, phát xen kẽ. B ớc 6: Chữa bài trắc nghiệm. Giáo viên dựa vào câu hỏi để làm đáp án, sau đó đối chiếu mỗi bài làm của học sinh với đáp án gạch bỏ những câu trả lời sai và cuối cùng tính số câu trả lời đúng. Để tăng năng suất chấm, có thể dùng bảng đục lỗ làm bằng bìa hoặc giấy trong suốt có cấu trúc giống giấy làm bài của HS nhng chỉ đục lỗ những câu trả lời đúng,khi chấm chỉ việc áp lên bài làm của học sinh đếm số câu đúng ở các lỗ, nhanh chóng tìm ra tổng số câu trả lời đúng. Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 8 ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý B ớc 7: Xử lí kết quả trắc nghiệm. Sau khi có kết quả, GV phải tập hợp đối chiếu giữa HS này với HS khác, giữa lớp này với lớp khác để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy-học.GV phải liên tục nhận thông tin ngợc và rút kinh nghiệm khi soạn bài trắc nghiệm. V. Kết quả đạt đợc: Trong năm học 2007-2008, bản thân tôi đã áp dụng phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm trong mỗi giờ học phân môn Địa lý với nhiều hình thức kiểm tra nh kiểm tra miệng, 15 phút nên kết quả đạt đợc của phân môn Địa lý rất khả quan. khối giỏi khá trung bình yếu SL % SL % SL % SL % HKI khối 4(53) 20 37.7 20 37.7 12 22.7 1 1.9 khối 5(58) 19 32.8 18 31.0 18 31.0 3 5.2 HKII khối 4(53) 46 86.8 7 13.2 0 0 0 0 khối 5(58) 57 98.3 1 1.7 0 0 0 0 Nh vậy, so với đầu năm học,tỉ lệ học sinh đạt điểm khá giỏi tăng, điểm trung bình ,yếu giảm nhiều.Khi đa các bài tập trắc nghiệm vào lôi cuốn đợc sự chú ý của học sinh. Học sinh hứng thú hơn,chăm chỉ hơn trong giờ học Địa Lý mà trớc đây vốn rất nặng nề, đặc biệt là trong tiết ôn tập. VI. Bài học kinh ngiệm: Bớc sang thế kỉ XXI với sự phát triển nhanh chóng của các phơng tiện kĩ thuật, ph- ơng pháp kiểm tra trắc nghiệm đợc đa vào sử dụng ngày càng phổ biến, mở rộng phạm vi, tác dụng. Nhng trắc nghiệm không phải là phơng pháp vạn năng, nó không thay thế hoàn toàn các phơng pháp kiểm tra khác mà cần đợc sử dụng phối hợp với nhau một cách hợp lí mới phát huy đợc tác dụng của nó. Mỗi phơng pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đều có những u điểm, nhợc điểm riêng. song trong xu thế hiện nay, phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm đ- ợc đánh giá cao vì nó có nhiều u điểm hơn và nhợc điểm của nó đều có hớng khắc phục đợc. Qua nhiều lần sử dụng phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm trong hoạt động dạy học hàng ngày, tôi nhận thấy phơng pháp kiểm tra này phù hợp với nhân thức, tâm lí, kiến Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 9 ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý thức của học sinh tiểu học. Điều đó sẽ nâng cao đợc chất lợng học tập phân môn Địa Lý.Vì thế tôi đã rút ra cho mình một số bài học kinh nghiệm sau: 1.Cần kết hợp phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm nhuần nhuyễn với các phơng pháp kiểm tra khác sẽ góp phần quan trọng trong dạy học. 2.Ngời giáo viên phải tâm huyết với học sinh, phải thực sự nắm vững kĩ thuật sử dụng phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm, nếu không sẽ đi dến kết quả trái ngợc với mong muốn. 3. Cần chuẩn bị đồ dùng dạy học (phiếu, bảng phụ, bìa ) để phục vụ cho hoạt động dạy học. VII. Kết luận: Địa lý là một phân môn khoa học, giúp học sinh nắm đợc những kiến thức cơ bản về Địa lý các vùng, miền, địa lý Việt Nam, địa lý thế giới. Những năm trớc đây, Địa lý luôn đợc coi là phân môn nặng tính lí thuyết, học sinh chỉ cần học thuộc những gì ở SGK mà GV cung cấp là đủ. Nay để đáp ứng yêu cầu phát triển về giáo dục, phơng pháp dạy học Địa Lý cũng đợc thay đổi nhiều. Việc kiểm tra đánh giá học sinh cũng cần phải có những điều chỉnh mang tính khách quan và chính xác để tạo điều kiện mỗi học sinh bộc lộ thực chất khả năng và trình độ của mình. Tôi tin chắc rằng, việc đổi mới kiểm tra kết quả học tập của học sinh bằng phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm đối với các môn học nói chung và phân môn Địa Lý nói riêng sẽ đáp ứng cao nhất cho yêu cầu đổi mới về kiểm tra đánh giá trong dạy học ngày nayvà là một trong những con đờng có khả quan nhất nhằm phát huy tối đa tính năng động của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh có thời cơ khám phá phát hiện tri thức mới. Trên đây là một số kinh nghiệm để nâng cao chất lơng phân môn Địa lý cho học sinh mà bản thân tôi đã đúc rút đợc trong quá trình giảng dạy. Rất mong đợc sự góp ý của quý thầy cô và đồng nghiệp để đợc hoàn chỉnh hơn. ý kiến của HĐKH nhà trờng. Ngời thực hiện. Trơng Thị Huế Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 10 [...]... khoa học và đời sống Do vậy, ở trờng Tiểu học, việc dạy học sinh biết chữ và từng bớc làm chủ đợc công cụ chữ viết để phục vụ cho học tập và giao tiếp là yêu cầu hàng đầu trong dạy học Tiếng Việt Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 11 ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý Mặt khác, mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học đã chú trọng đến phong trào Vở... hiểu thực trạng chữ viết học sinh lớp 3 - Đa ra biện pháp rèn kỹ năng viết chữ cho học sinh III/ Giới hạn đề tài: - Nghiên cứu phân môn tập viết, phân môn chính tả lớp 3 - Phạm vi: học sinh lớp 3- Trờng Tiểu học Xuân Thủy IV/Khách thể và đối tợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu : Hoạt động rèn chữ viết ở phân môn Tập viết, chính tả - Đối tợng nghiên cứu: kỹ năng rèn chữ viết cho học sinh lớp 3 v/ Giả... Nếu áp dụng các biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3 thì sẽ giúp cho học sinh viết đúng, đẹp, nhanh VI/ Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc rèn chữ viết - đánh giá thực trang chữ viết của học sinh lớp 3 - Đề xuất một số biện pháp rèn chữ viết cho học sing VII/ Phơng pháp nghiên cứu - Phơng pháp nghiên cứu lý luận ( phân tích, tổng hợp) - Phơng pháp điều tra -... chữ của Cao Bá Quát ngày xa, gơng rèn chữ của các học sinh năm trớc Cho học sinh xem vở rèn chữ của thầy, của những học sinh tiêu biểu.Qua những mẩu chuyện, qua những thực tế, các em thêm tin tởng và quyết tâm say mê rèn luyện c- Để rèn tốt chữ viết cho học sinh, giáo viên phải nắm rõ đặc điểm của chữ viết Giáo viên phải lu ý việc đổi mới chơng trình SGK, trong đó có việc thay đổi cở chữ.Sự đổi mới này... thái độ nghiêm túc, có ý thức cao trong học tập -HS phải phát âm chuẩn 3_Đối với phụ huynh: - Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập, bảng con, vở Tập viết, vở kẻ ly 5dòng Tăng cờng rèn chữ viết cho con emở nhà để đảm bảo tính liên tục trong quá trình rèn chữ viết D Kết luận Giáo dục toàn diệncho HS tiểuhọc là vấn đề cực kì quan trọng, đặt ra trách nhiệm cho GV Tiểu học Dạy thế nào để cho HS đọc... ti: Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý A.Phần mở đầu 1 Lý do: Nhiệm vụ trọng tâm của môn Tiếng Việt là hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng thực hành Tiếng Việt ( nghe, nói, đọc , viết) để giao tiếp và học tập Từ đó, góp phần rèn luyện các thao tác t duy Chữ viết l;à một công cụ dùng để giao tiếp và trao đổi thông tin, là phơng tiện để... viên phải kiên trì chịu khó để HS có quyển vở đẹp b Rèn chữ viết thông qua môn chính tả : Mục đích của việc dạy chính tả là rèn cho HS kĩ năng viết thành thạo thuần thục cách viết Tiếng Việt theo các chuẩn chính tả Giáo viên cho HS vận dụng tốt những kiến thức đã học ở phân môn Tập viết và luyện Chính tả Đối với tất cả các loại bài chính tả ở lớp 3 giáo viên đều phải lu ý rèn chữ thông qua các yêu cầu... Vn dng PP i mi kim tra trc nghim nhm nõng cao cht lng phõn mụn a lý sinh, tạo ra nơi các em những đức tính cần cù, cẩn thận, tính thần kỹ luật và tính thẫm mỹ II/ Cơ sở thực tiễn 1.Thuận lợi: Việc rèn chữ viết cho học sinh đã tiến hành qua nhiều năm Đa số học sinh ngoan, chăm học, có ý thức tốt trong việc rèn chữ viết Giáo viên có lòng nhiệt tình, tận tuỵ thơng yêu học sinh Phong trào giữ vở sạch,... 1 và thao tác 2 Khi luyện ở bảng con, giáo viên giao nhiệm vụ cho HS và đi kiểm tra từng thao tác chữ Khi viết đúng thì giáo viên cho HS luyện viết lần 2, lần 3 nhanh và đẹp hơn Thao tác 4: Luyện viết vở Vở tập viết lớp 3 có cấu trúc gồm các phần : Viết chữ cái, viết từ, câu ứng dụng Giáo viên cần hớng dẫn kĩ t thế ngồi viết, cách cầm bút, cách đặt vở Việc rèn chữ viết ở vở vô cùng quan trọng đòi hỏi... với các phân môn, môn học này lợng kiến thức lớn, chủ yếu là rèn luyện cho HS tri thức Tôi đã không ngừng nhắc nhở và rèn luyện chữ viết cho HS thông qua bài làm và ghi bài học để các em làm bài toán đúng, viết bài văn hay d Chữ mẫu của giáo viên Muốn HS có chữ đẹp, giáo viên phải thờng xuyên luyện viết, tạo chữ mẫu cho các em quan sát Bất kỳ viết ở đâu, bảng lớp hay những dòng phê trong vở các em, . phơng pháp dạy học của các môn học ở Tiểu học nói chung và phân môn địa lí nói riêng, tôi luôn trăn trở: Làm thế nào để nâng cao chất lợng học tập của học sinh ở môn học Địa Lý lớp 4,5. Là. việc đổi mới kiểm tra kết quả học tập của học sinh bằng phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm đối với các môn học nói chung và phân môn Địa Lý nói riêng sẽ đáp ứng cao nhất cho yêu cầu đổi mới về kiểm. hơn. Ngời thực hiện: Trơng Thị Huế Đơn vị : TH Xuân Thủy 16 Đề tài: Vận dụng PP đổi mới kiểm tra trắc nghiệm nhằm nâng cao chất lượng phân môn Địa lý + Ngêi viÕt Tr¬ng ThÞ HuÕ Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Vận dụng PP đổi mới kiểm tra trắc nghiệm nhằm nâng cao chất lượng phân môn Địa lý ở tiểu học, Đề tài Vận dụng PP đổi mới kiểm tra trắc nghiệm nhằm nâng cao chất lượng phân môn Địa lý ở tiểu học,

Từ khóa liên quan