0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PPDH MÔN TIẾNG VIỆT TẠI TRƯỜNG TH SỐ 2 LIÊN THỦY

17 1,463 1
  • SKKN MỘT SỐ  BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PPDH MÔN TIẾNG VIỆT TẠI TRƯỜNG TH SỐ 2 LIÊN THỦY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:12

Phòng Gd&T Lệ Thủy Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Tr- ờng Th số 2 liên Thủy Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. sáng kiến kinh nghiệm MT S BIN PHP CH O I MI PPDH MễN TING VIT TI TRNG TH S 2 LIấN THY Họ và tên: đặng thị Lan P.Hiệu trởng Tiểu học số 2 Liên Thủy Phần thứ nhất : mở đầu Môn Tiếng Việt cấp tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt, mục tiêu của môn học là: nhằm hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (Nghe, nói, đọc, viết ) để giúp các em học tập và giao tiếp trong môi trờng hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy học môn Tiếng Việt góp phần rèn luyện cho học sinh các kỹ năng, thao tác t duy cơ bản (phân tích, tổng hợp ). Đồng thời cung cấp cho học sinh kiến thức về Tiếng Việt và những hiểu biết cơ bản về xã hội, tự nhiên, con ngời, văn hóa, văn học Việt Nam và nớc ngoài. Đồng thời bồi dỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thực tiễn đã khẳng định những nét tính cách chính của con ngời đều đợc hình thành từ trớc và đầu tuổi đi học. Để thực hiện mục tiêu của cấp học nói chung, môn Tiếng Việt nói riêng đạt hiệu quả cao, điều đặc biệt quan trọng là mồi thầy giáo, cô giáo cần xác định đúng vai trò, trách nhiệm của mình . Giáo viên là ngời thiết kế, là ngời cố vấn, trọng tài, là nhân tố quyết định chất lợng giáo dục. Chính vì lẽ đó, trong dạy học đòi hỏi luôn nhiệt tình, tâm huyết đào sâu suy nghĩ để nắm bắt vững vàng về hệ thống kiến thứcTiếng Việt, thực sự coi trọng việc đổi mới phơng pháp, hình thức, phơng tiện dạy học làm thế nào để tập trung rèn luyện cho học sinh tính năng động và sáng tạo theo hớng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, lấy học sinh làm nhân vật trung tâm.Trong dạy học ngời thầy có quan tâm vào hoạt động của ngời học mới có điều kiện rèn luyện cho trẻ em những năng lực cần thiết đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nớc, phù hợp với xu thế giáo dục của khu vực thế giới. Hiện nay, trong đổi mới giáo dục phổ thông thay sách giáo khoa mới thể hiện rất rõ về mục đích dạy học. Con đờng đạt đến mục đích hoàn toàn khác với phơng pháp dạy học cũ. Mục đích giờ học hiện nay không phải giáo viên truyền thụ lời giảng của mình, học sinh nghe, ghi nhớ một cách thụ động, máy móc, không đợc quyền đánh giá mình, đánh giá bạn với phơng pháp cũ, mục đích cao nhất của phơng pháp mới là làm sao để chủ thể HS , dới sự hớng dẫn của giáo viên chiếm lĩnh đợc tri thức, hình thành phát triển kỹ năng, tạo ra đợc sự phát triển toàn diện về tri tuệ, tâm hồn, nhân cách, năng lực. Con đờng đạt đến hiệu quả tự phát triển là sự vận động tự thân của mỗi chủ thể sinh (Học sinh tích cực tham gia các hoạt động, đào sâu suy nghĩ, nghe, nói, đọc, viết dới sự hớng dẫn, điều hành của thầy giáo). Mọi phơng pháp, biện pháp hình thức hoạt động của thầy và trò đều nhằm thúc đẩy trí tuệ từng học sinh . Tất cả các hoạt động đó không thể có bằng những hình thức tác động từ bên ngoài mà phải bằng một hệ thống những thao tác, biện pháp cho hoạt động đợc vật chất hóa. Phơng pháp dạy học phải vật chất hóa hoạt động bên trong của học sinh, tạo đợc sự hoạt động và phát triển bên trong của học sinh, làm cho ngời học linh hoạt, sáng tạo, tự tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh kiến thức, vận dụng kiến thức thành thạo trở thành kỹ năng, kỹ xảo tạo thành hệ thống tri thức và kỹ năng thực hành, hình thành nhân cách ngời học. Mục tiêu đặt ra là nh vậy, nhng trong thực tế giảng dạy ở tr- ờng tiểu học số 2 Liên thủy còn gặp không ít khó khăn, so với đích cần đạt thì nó có sự cách biệt bởi lẽ: năng lực đội ngũ còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Khả năng tiếp nhận cái mới còn chậm, còn nặng về phơng pháp dạy học theo lối cải cách giáo dục. Kỹ năng s phạm tổ chức dạy học trên lớp thiếu linh hoạt ở một số khâu quan trọng nh : khâu giao việc, hớng dẫn, tiếp sức, kiểm soát hoặc tiếp cận các đối tợng học sinh, kỹ năng sử dụng đồ dùng dạy học nhằm bổ trợ cho thực hiên đổi mới phơng pháp dạy học hạn chế, dẫn đến nhiều giờ dạy các phân môn Tiếng Việt cha nhẹ nhàng, cha tự nhiên, hiệu quả cha thật cao. Xuất phát từ nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của môn Tiếng Việt cấp Tiểu học và tầm quan trọng của đổi mới phơng pháp dạy học. Xuất phát từ thực tế giảng dạy ở trờng, là phó hiệu trởng phụ trách chuyên môn, tôi đã băn khoăn, trăn trở, suy nghĩ và mạnh dạn đa ra một số biện pháp chỉ đạo thực hiện, rút kinh nghiệm đổi mới phơng pháp dạy học môn Tiếng Việt cấp Tiểu học. Trong phạm vi bài viết này tôi chỉ đi sâu vào ba phân môn đó là : Tập đọc; Luyện từ và câu và Tập làm văn. Phần thứ hai : nội dung I - Những cơ sở thực tiễn và lý luận đổi mới cách thực hiện PH- ơng pháp dạy học (PPDH) 1- Cơ sở lý luận Thực hiện đổi mới PPDH trớc hết cần phải nhận thức sâu sắc về cơ sở lí luận dạy học. Từ cơ sở lý luận dạy học để vận dụng soi rọi vào quá trình dạy học. Nói đến cơ sở lý luận dạy học trớc hết chúng ta phải tiếp cận hệ thống, tiếp cận nhân cách, tiếp cận hoạt động và công nghệ dạy học. Tiếp cận hệ thống là cách thức nghiên cứu đối tợng nh một hệ thống toàn vẹn, phát triển tự động, tự sinh thành và phát triển thông quan việc giải quyết mu thuẫn nội tại do sự tơng tác hợp quy luật của các thành tố tạo ra. Qua đó phát hiện ra yếu tố sinh thành, yếu tố bản chất tất yếu và lô gic phát triển của đối tợng trở thành hệ toàn vẹn, tích hợp mang chất lợng mới. Ví dụ: Quá trình dạy học đợc coi là một hệ thống, nó bao gồm nhiều thành tố và các thành tố này có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, ảnh hởng qua lại với nhau, quyết định chất lợng của nhau Mối quan hệ giữa thầy, trò, phơng tiện và điều kiện dạy học, mục đích, nội dung và PPDH với quá trình kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học có những quan hệ phụ thuộc nhau. Toàn bộ quá trình dạy học này chịu sự ảnh hởng của môi trờng kinh tế - xã hội . Trong quá trình dạy học, thầy và trò cũng là chủ thể có mối quan hệ. Quá trình dạy học muốn kiến tạo và phát triển nhân cách phải thông qua sự thống nhất ba mặt đó là : + Tính riêng biệt, độc đáo của cá nhân: Dạy học phải tạo đợc môi trờng thuận lợi nhất cho mỗi cá nhân phát huy đợc tiềm năng để trở thành chính mình. + Hòa đồng các mối quan hệ liên nhân cách: Giúp ngời học tham gia vào các hoạt động và các mối quan hệ xã hội. + ảnh hởng của nhân cách tới xã hội, cộng đồng: Giúp học sinh có thể đóng góp cống hiến sáng tạo cho xã hội, cộng đồng. Quá trình dạy học phải coi hoạt động là bản chất của mình có nghĩa là dạy học chính là quá trình tổ chức các hoạt động khác nhau để học sinh đợc hoạt động và lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo. Chuyển hóa vào thực tiễn dạy học những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ từ mục tiêu, nội dung, phơng pháp và hình thức tổ chức Sử dụng tối đa phơng tiện kĩ thuật hiện đại đa kênh, đa hình vào dạy học. Chú ý đến điều kiện xây dựng công nghệ dạy học. Dạy học phải theo hớng cộng tác, thầy có chức năng thiết kế , tổ chức chỉ đạo và kiểm tra quá trình học, không làm thay, hoc sinh tự điều chỉnh quá trình chiếm lĩnh tri thức của bản thân, tự thiết kế, tổ chức thi công, kiểm tra việc học của chính mình dới sự hớng dẫn tổ chức, điều hành của giáo viên. Kiểu dạy học này là coi trọng quá trình học của học sinh, tập trung chú ý hình thành ở học sinh những kỹ năng " Học cách học" . Thầy giáo chỉ là trọng tài khoa học, cố vấn khoa học để các em chiếm lĩnh đối tợng ( bài học) một cách chuẩn xác lôgic và hợp lý, vai trò của giáo viên hoàn toàn không bị hạ thấp mà đợc nâng cao lên nhiều với những yêu cầu cao hơn. Nh vậy, ngời giáo viên hình thành ở học sinh cách học đúng đắn nhờ đó mà phát triển ở các em những kỹ năng cơ sở của quan sát, thu nhập thông tin, đa ra những suy luận, phán đoán và kết luận. Để làm đợc điều đó đòi hỏi ngời thầy không những có đủ tri thức mà phải có phơng pháp, kinh nghiệm và đầy sáng tạo, phải hiểu đợc tâm lý đối tợng để lựa chọn và xây dựng những phơng pháp phơng tiện và hình thức dạy học phù hợp mang lại hiệu quả cao trong đổi mới PPDH. Dạy và học là một hoạt động song phơng giữa thầy và trò. Dạy và học luôn gắn chặt với nhau, tồn tại với nhau, sinh thành ra nhau và thống nhất với nhau. Để đạt đợc mục tiêu dạy học rõ ràng ngời thầy phải lao tâm, khổ tứ trăn trở, nghĩ suy và thông qua nhiều con đờng nhng có lẽ PPDH, các thủ pháp s phạm là cách thức, là con đờng, là phơng tiện duy nhất. 2- Cơ sở thực tiễn Đổi mới giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đang đợc toàn Dảng, Nhà nớc đầu t quan tâm, trong đó đổi mới cách thực hiện PPDH là linh hồn, cốt lõi, là vấn đề then chốt của chính sách đổi mới giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới cách thực hiện PPDH sẽ làm thay đổi tận gốc nếp nghĩ, nếp làm của bao thế hệ học trò, chủ nhân tơng lai của đất nớc. Nh vậy đổi mới PPDH sẽ tác động vào mọi thành tố của quá trình giáo dục và đào tạo. Nó tạo ra sự hiện đại hóa của quá trình này. Đổi mới cách thực hiện PPDH là đổi mới cái gì? Đổi mới nh thế nào?. Chúng ta cần nhấn mạnh rằng: không phải cái gì cũng tồi và cái gì cũng hoàn hảo. Hiệu quả hay không của PPDH là do ngời sử dụng, tiến hành nó nh thế nào? Xét bản thân phơng pháp thì không có phơng pháp nào là phơng pháp tồi, không có phơng pháp nào là phơng pháp tích cực hay thụ động, mà phơng pháp ấy trở nên tồi, thụ động khi con ngời ta không khai thác hết tiềm năng của nó hoặc sử dụng nó không đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối t- ợng, thực tế không có phơng pháp nào tồn tại lại không có ý nghĩa nào đó. Đổi mới PPDH thực chất không phải thay thế các PPDH cũ bằng các loại PPDH mới. Nh vậy đổi mới PPDH không phải là sự thay thế các phơng pháp quen thuộc hiện có bằng phơng pháp mới lạ. Thực chất chúng ta phải hiểu lại cho đúng cách làm, cách tiến hành các PPDH, cách linh hoạt sáng tạo trong khi sử dụng nó ở những hoàn cảnh và tình huống khác nhau để PPDH có tác động tích cực đến ngời học. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của phơng tiện dạy học và của chính khoa học về PPDH, một số PPDH hiện đại cần đợc bổ sung trong " va li PPDH " của giáo viên. * Cơ sở thực tiễn của đổi mới PPDH là xuất phát từ sự phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc đòi hỏi những con ngời năng động, sáng tạo, tự lực, tự cờng. Hơn nữa thế giới đã chuyển sang thời kỳ kinh tế tri thức, cho nên đầu t vào chất xám sẽ là cách đầu t hiệu quả nhất cho sự hng thịnh của mỗi quốc gia. Vì vậy mà nhu cầu học tập của ngời dân ngày càng nhiều, trình độ dân trí ngày càng tăng, xã hội học tập đang hình thành và phát triển của khoa học công nghệ đã mở ra những khả năng và điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phơng tiện công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. Nh vậy, khi đổi mới mục tiêu và nội dung dạy học và cách đánh giá kết quả học tập của học sinh thì PPDH buộc phải cũng phải thay đổi theo. Đổi mới PPDH là nội dung hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lợng dạy và học. Trong giáo dục tiểu học để thục hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục Tiểu học đặt ra là " Giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để hoc sinh tiếp tục học trung học cơ sở". Điều cực kỳ quan trọng đòi hỏi ngời thầy phải dạy cái gì? Dạy nh thế nào? Dạy bằng cách nào? để hình thành năng lực, hứng thú, khả năng hợp tác, phát huy hết tiềm năng, sự sáng tạo, khả năng tự học, tự đánh giá, tham gia đánh giá bạn của học sinh. . II . Điều tra phân tích xử lí tình huống 1 - Tiến hành điều tra khảo sát *. Khảo sát tình hình đội ngũ * số lợng Tổng số cán bộ giáo viên: 13 - Giáo viên đứng lớp :10 Trong đó: Tuổi đời bình quân Tuổi đời : từ 40 trở lên : 09 đ/c Đạt tỉ lệ 69,2% Dới 40 04 đ/c Đạt tỉ lệ 30,8% Dới 30 không Tuổi nghề: Dới 5 năm Không Dới 10 năm Không Dới 15 năm 03 đ/c Đạt tỉ lệ 23,0% Dới 25 năm 05 đ/c Đạt tỉ lệ 38,5% Trên 25 năm 05 đ/c Đạt tỉ lệ 38,5% * Chất lợng đội ngũ : Trên chuẩn : 16/13 Đạt tỉ lệ 46,2% Đạt chuẩn: 07/13 Đạt tỉ lệ 53,8% Cha đạt chuẩn: Không b. Năng lực giảng dạy: Tốt 06/13 46,2% Khá 06/13 46,4% ĐYC 01/13 76% c. Năng lực s phạm - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 03 tỉ lệ 23,1% - Giáo viên dạy giỏi cấp trờng : 06 tỉ lệ 46,2% d. Nhận thức - 100% tổng số giáo viên nhận thức tốt về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa của việc đổi mới giáo dục phổ thông. Tuy nhiên trong vận dụng PPDH mới vẫn còn một bộ phận giáo viên thực hiện đổi mới PPDH còn chậm. 2 - Thực trạng của việc sử dụng PPDH Cùng với quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 40/2000/QH10 về đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông thay sách giáo khoa mới ở cấp Tiểu học nớc ta nói chung, sự chuyển biến mạnh mẽ của ngành giáo dục Lệ Thủy nói riêng. Trờng Tiểu học số 2 Liên thủy đã có những nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học dạy học. Một số tiết dạyTiếng Việt đã thể hiện sự linh hoạt, nhẹ nhàng. Hiện nay đổi mới PPDHnói chung,môn Tiếng Việt nói riêng đã đợc quan tâm đúng mức, là vấn đề cấp bách, then chốt của chính sách đổi mới giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đây là vấn đề đang tác động và thu hút sự tập trung của đội ngũ. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận giáo viên cha thực sự chú ý đến việc vận dụng PPDH theo hớng tích cực hóa hoạt động của học sinh, hoặc thực hiện mang tính hình thức, năng lực giáo viên cha đáp ứng với yêu cầu đặt ra. Cụ thể: *Luyện từ và câu: Nhiều giáo viên cha đặt bài dạy Luyện từ và câu trong hệ thống kiến thức đã học và sắp học, mối quan hệ của hệ thống các bài tập trong một tiết học, cha khai thác triệt để các PPDH luyện theo mẫu, PP thực hnàh giao tiếp cha khắc sâu kiến thức sau mỗi bài tập hoặc khái quát kiến thức cuối tiết học. *Tập đọc: Quy trình dạy học thể hiện rõ ràng , cụ thể tuy nhiên trong từng hoạt động bộc lộ những hạn chế nhất định qua các hoạt động luyện đọc(hớng dẫn, định hớng giọng đọc,sự nhanh nhạy trong khâu phát hiện và chữa lỗi ); Hoạt động tìm hiểu bài ,đọc mẫu tiếp sức cho học sinh hoặc cha linh hoạt ở khâu tổ chức luyện đọc diễn cảm. *Tập làm văn: Do đặc điểm phân môn là rèn kỹ năng tổng hợp (nghe, nói, đọc, viết)đòi hỏi học sinh biết phát huy cao độ trí tuệ và cảm xúcđể thực hiện tốt các yêu cầu của bài học. Là môn học mang tính tích hợp cao. Nhng thực tế học sinh khả năng vốn từ hạn chế, dùng từ diễn đạt vụng, ít học sinh biết dùng từ ngữ miêu tả, biện pháp nghệ thuật, so sánh để viết câu văn có hình ảnh sinh động (Văn miêu tả ) do vậy giáo viên khi thao giảng, dự giờ ngại dạy Tập làm văn. Tronggiờ dạy cha tạo đợc tình huống giao tiếp tự nhiên, học sinh ít hứng thú học tập . III. Các biện pháp chỉ đạo đổi mới PPDH môn Tiếng việt 1. Đổi mới PPDH nhất thiết phải đổi mới nhận thức trong cán bộ chỉ đạo đội ngũ giáo viên Những năm gần đây( từ năm 2002 đến nay) Phòng giáo dục Lệ thủy đã tổ chức hội thảo nhiều chuyên đề. Trọng tâm của hội thảo là trao đổi ý kiến về thực trạng dạy học theo chơng trình mới đổi mới giáo dục phổ thông. Đi sâu vào tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trờng giảng dạy thực tế, dạy học theo từng vùng miền mục đích chỉ đạo bồi d- ỡng đội ngũ thực hiện đổi mới PPDH. Chính vì thế phong trào đổi mới PPDH theo hớng tích cực hóa học tập của học sinh nhằm tạo điều kiện cho mọi học sinh đợc bộc lộ, đợc phát triển đợc diễn ra sôi nổi, rầm rộ trên diện rộng. Trờng Tiểu học số 2 Liên Thủy cũng đang hòa vào trong không khí phong trào đó. Bằng nhiều việc làm trớc mắt, lâu dài bằng nhiều tài liệu văn bản chỉ đạo nh tài liệu bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ III ( 2003-2007) tài liệu bồi dỡng các Mô đun dành cho quản lý, giáo viên tạp chí giáo dục, sách giáo khoa, sách giáo viên Chuyên môn đã tổ chức cho giáo viên nghiên cứu học tập bồi dỡng kĩ nội dung ở tài liệu. Tổ chức trao đổi thảo luận, rút kinh nghiệm qua thao giảng, dự giờ, hội thảo chuyên môn theo tuần, tháng. Những việc làm trên đã giúp đội ngũ hiểu, nắm chắc về cốt lõi của tinh thần đổi mới giáo dục phổ thông thay sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 thấu suốt đợc vị trí, tầm quan trọng của đổi mới PPDH là vấn đề then chốt có tính chất quyết định chất lợng dạy học góp phần tạo ra kĩ năng, kĩ xảo, nhân cách của học sinh. Từ đó càng thẩm thấu đợc vai trò, trách nhiệm của ngời giáo viên là: Trong quá trình dạy học, thầy đóng vai trò chủ đạo, tổ chức hớng dẫn điều hành cỗ vũ, động viên khuyến khích học sinh hoạt động học tập, học sinh là ngời chủ động, tích cực làm việc tự tìm kiếm kiến thức, vận dụng kiến thức , tập cách tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. Nhận thức đợc đội ngũ giáo viên là lực lợng quyết định chất lợng giáo dục đào tạo, tạo nên uy tín, sự tồn tại, sống còn của nhà trờng. Việc dạy học của giáo viên Tiểu học vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, là ngơì thầy tổng thể dạy đủ 9 môn học mà mỗi môn học chứa đựng một phơng pháp, cách thức tổ chức khác nhau. Do vậy, khi lên lớp giáo viên phải đồng thời sử dụng nhiều phơng pháp, hình thức, phơng tiện dạy học khác nhau trên các phân môn khác nhau trong một buổi học. Do đặc thù của cấp học nên đòi hỏi ngời giáo viên Tiểu học phải bằng nhiều hình thức bồi dỡng " Học tập suốt đời" để tích lũy vốn hiểu biết, về tri thức, khoa học, nắm thật vững chắc về chuẩn kiến thức của từng lớp học, môn học vận dụng các PPDH đúng đặc trăng các phân môn trong môn Tiếng Việt. Chú ý quan tâm đầu t bồi dỡng đội ngũ một cách toàn diện mới có đợc đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên mới có thể đảm đơng đợc công việc của trờng, ngành phân công, mới làm tròn sứ mạnh của mình . Để kế hoạch bồi dỡng thực hiện chủ động, đúng quy trình mang lại hiệu quả thiết thực, ngời cán bộ quản lý phải nghiên cứu, thiết lập kế hoạch bồi dỡng kĩ càng, chu đáo phù hợp với tình hình thực tế trờng mình theo quy trình khép kín. 2- Lập kế hoạch bồi dỡng: Xác định đây là khâu cực kỳ quan trọng Sau khi tiến hành quan sát, nắm bắt tình hình đội ngũ ( Trình độ, hoàn cảnh, điều kiện, năng lực s phạm, năng lực giảng dạy, ) .Từ đó ngời quản lý có cách nhìn tổng quát, thiết lập quy trình bồi dỡng: Xác định nội dung trọng tâm cần bồi dỡng, chú trọng những điểm yếu, thiếu, đối tợng đợc bồi dỡng, lực lợng tham gia bồi dỡng, hình thức bồi dỡng, thời điiểm bồi dỡng. ở trờng tôi đã thực hiện nh sau: Ví dụ: *Nội dung cần bồi dỡng là : Kỹ năng tổ chức dạy trên lớp môn Tiếng Việt đi sâu chuyên đề: Dạy Luyện từ và câu, Tập làm văn, Tập đọc, những vấn đề đội ngũ vớng mắc, khó khăn. * Đối tợng: Toàn thể cán bộ giáo viên đứng lớp , chú trọng những đồng chí yếu. * Hình thức bồi dỡng : thông qua sinh hoạt chuyên môn, tổ chuyên môn, coi tổ chuyên môn là hạt nhân, là nơi bồi dỡng chuyên môn cho đội ngũ hoặc thông qua dự giờ kiểm tra thờng xuyên. * Xây dựng lực lợng bồi dỡng + Ban giám hiệu (Phó hiệu trởng trực tiếp chỉ đạo) . + Tổ chuyên môn. + Giáo viên dạy giỏi. * Thời gian bồi dỡng : Mỗi tuần sinh hoạt tổ chuyên môn một lần, mỗi tháng sinh hoạt chuyên môn chung 1 lần. Tháng 9 đi sâu chuyên đề đổi mới PPDH môn Tiếng Việt, triển khai hàng tháng có rút kinh nghiệm, đến tháng 4 tổng kết. - Nội dung sinh hoạt tổ, sinh hoạt chuyên môn là phải có kế hoạch trớc đa vào quy trình đầu năm, tuy nhiên có một số yêu cầu cần thiết giải đáp vớng mắc trong thực tế thì chuyên môn chỉ đạo thay đổi, tiến hành kịp thời, phù hợp với điều kiện nhằm tạo động lực thúc đẩy đội ngũ. 3- Chỉ đạo lập kế hoạch bài dạy, kỹ năng s phạm tổ chức lớp học a. Chỉ đạo lập kế hoạch dạy học ( Dạy cái gì? Dạy bằng cách nào? Đối tợng nào? Thời lợng cho mỗi hoạt động? Phơng tiện bổ trợ cho thực hiện PPDH : Từ đó định rõ các hoạt động) nhằm đạt đợc mục tiêu kiến thức, kỹ năng của từng tiết học, môn học phù hợp với đối tợng học sinh. b. Dạy trên lớp: chú trọng hoạt động dạy học Tiếng Việt của thầy, trò để tích cực hóa hoạt động của học sinh: * Giáo viên : + Giao việc đây là khâu quan trọng phải cụ thể rõ ràng,tờng minh. + Kiểm tra học sinh: Kiểm tra kĩ, kịp thời động viên, giúp đỡ tiếp sức, tạo mọi điều kiện để học sinh tham gia. + Tổ chức báo cáo kết quả làm việc ( nhiều hình thức) Tổ chức đánh giá: Hình thức đánh giá đa dạng, phong phú, khách quan, công bằng * Học sinh + Hoạt động giao tiếp ( đặc thù của môn Tiếng Việt ) + Hoạt động Phân tích, tổng hợp, thực hảnh lý thuyết( nh các môn học khác) Tất cả các hoạt động trên có thể tổ chức theo nhhiều hình thức tổ chức khác nhau ( đọc lập, nhóm, lớp ) và đợc thực hiện qua các PP đặc trng của môn học : PP thực hành giao tiếp, PP đóng vai, PP rền luyện theo mẫu, PP phân tích ngân ngữ. Sau mỗi chuyên đề, tiết dạy thao giảng, dự giờ, tổ chuyên môn tổ chức thảo luận rút ra những thnàh công, hạn chế định ra hớng khắc phục. Với cách làm này đã góp phần bồi dỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ về thực hiện đổi mới PPDH môn tiếng Việt. Với cách làm một số dạng bài điển hình trên các phân môn sau đó chuyên môn khái quát hóa, nhân rộng điển hình để giáo viên thực hiện . Ví dụ : Một số biện pháp chỉ đạo dạy các phân môn 1. Phân môn luyện từ và câu Một số biện pháp dạy dạng bài, kiểu bài luyện từ và câu ở lớp 2 * Khi dạy bài : Mở rộng vốn từ về vật nuôi - Câu kiểu Ai thế nào?( lớp 2 tuần 17) Đây là kiểu bài tập mở rộng vốn từ qua tranh vẽ. Mục tiêu là: Mở rộng vốn từ , các từ chỉ đặc điểm của loài vật (Bài tập 1) Khi dạy bài tập này giáo viên cần biết: Dạng bài tập này vừa có tác dụng giúp học sinh nhận biết " Nghĩa biểu vật" của từ ( từ nào biểu thị sự vật, hoạt động, tính chất) vừa có tác dụng giúp học sinh mở rộng, phát triển vốn từ. Đây là hình thức luyện tập về từ ở mức độ đơn giản nhận biết đặc điểm, tính chất của sự vật các từ cho sẵn là tính từ : nhanh, chậm. khỏe, trung thành. Cách dạy dạng bài tập này là giáo viên phải chuẩn bị đồ dùng dạy học và phơng pháp sử dụng cụ thể : + GV vẽ phóng to tranh minh họa ở SGK - TV2-Tập 1, trang 142 + 4 thẻ từ dùng để viết tên 4 con vật: Trâu, rùa, chó, thỏ + Thẻ từ viết 4 từ chỉ đặc điểm: nhanh, chậm, khỏe, trung thành - GV tổ chức cho học sinh họat động cá nhân ( 100% HS đều đợc tham gia) sau đó h- ớng dẫn HS lần lợt đối chiếu từng từ cho sẵn với hình ảnh tơng ứng thông qua tổ chức một trò chơi " gắn nhanh đúng, các từ chỉ đặc điểm phù hợp với con vật " ở bài tập này đòi hỏi GV phải vận dụng đồ dùng thiết bị dạy học linh hoạt, hình thức phù hợp giúp học sinh nắm đợc nghĩa biểu vật đồng thời đợc mở rộng thêm vốn từ về vật nuôi với những con vật gần gũi, thân thuộc xung quanh các em. * Dạy kiểu bài tập điền từ vào chỗ trống dạng từ có sẵn cần điền. Bài: Từ ngữ về Bác Hồ ( trang 104 - TV2- tập 2) - Bài tập 1: Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: ( nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết) Bác Hồ sống rất giản dị . Bữa cơm của Bác nh bữa cơm của mọi ngời dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng Nhà Bác là một ngôi khuất trong vờn Phủ Chủ tịch. đờng vào nhà trồng hai hàng , hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thờng chăm sóc cây, cho cá ăn. - Bằng các vật thật, tranh ảnh GV giúp học sinh hiểu nghĩa các từ cần thiết đã cho sẵn. - HS phải biết lựa chọn và kết hợp từ đã chọn với những từ đứng trớc, đứng sau nó trong chuỗi lời nói bằng hai thao tác cơ bản của hoạt động sử dụng từ ngữ. GV hớng dẫn HS đọc các từ ngữ trong câu hoặc đoạn cha hoàn chỉnh đã cho để sơ bộ nắm nội dung các câu, đoạn, sau đó cho HS đọc các từ đã cho sẵn một lợt rồi lần lợt chọn và điền từ ngữ cho sẵn vào từng chỗ trống. Xem từ nào có khả năng kết hợp với những từ trong câu phù hợp với nghĩa của câu thì điền từ đó. Phân môn luyện từ và câu đối với lớp 2 nói riêng và với các lớp khác nói chung hệ thống bài tập, kiến thức kỹ năng đợc hình thành từ thấp đến cao vì vậy trong quá trình giảng dạy phải chỉ đạo giáo viên vận dụng các phơng pháp dạy học, hình thức, phơng tiện dạy học một cách linh hoạt, phù hợp với đặc trng từng dạng bài theo từng lớp. * Nhiệm vụ của phân môn luyện từ và câu là : - Rèn học sinh dùng từ đúng, nói viết thành câu. [...]... phân môn, biết vận dụng đổi mới kiểm tra đánh giá HS theo công văn số 30 /20 05, phần nào đã khắc phục đợc những hạn chế đã nêu ở phần th c trạng về đội ngũ Do vậy chất lợng dạy học môn Tiếng việt cơ bản ổn định và có những chuyển biến đáng kể Phần th ba: Kết Luận 1 Kết luận Qua th c tế chỉ đạo dạy học môn Tiếng Việt ở trờng Tiểu học số 2 Liên Th y, theo những định hớng đổi mới về giáo dục phổ th ng thay... bảo sự th nh công của việc đổi mới PPDH môn Tiếng Việt, nhà trờng cần có sự đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo đảm bảo toàn diện Đổi mới PPDH không th triền khai nếu không phát triển chuyên môn của đội ngũ giáo viên 2 - Kết quả đạt đợc năm học 20 06 -20 07 * Chất lợng về học lực môn Tiếng Việt Trung TB trở Giỏi Khá Yếu Khá + Giỏi bình lên Năm học SL % SL % SL % SL % SL % SL % 20 06 -20 07 67 21 ,2 199... mỗi phơng pháp đúng với đặc trng của môn học, điều kiện học sinh không áp đặt, tùy tiện, rập khuôn, máy móc, hình th c *Làm tốt công tác tham mu với lãnh đạo cấp trên, lực lợng phụ huynh học sinh , các đoàn th trong, ngoài nhà trờng Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản th n tôi đã đợc áp dụng và đúc rút từ th c tế chỉ đạo dạy học môn Tiếng Việt tại trờng Tiểu học số 2 Liên Th y Đây chỉ là bớc... đem lại bộ mặt mới, sức sống mới cho giáo dục trong xã hội hiện đại Hơn nữa ở bậc học càng th p, vai trò của phơng pháp lại càng lại càng quan trọng Cần nhấn mạnh rằng, không có một phơng pháp nào tồn tại lại không có một ý nghĩa nào đó Đổi mới PPDH là đổi mới các tiến hành các PP, đổi mới các phơng tiện và hình th c triển khai phơng pháp trên cơ sở khai th c triệt để u điểm của phơng pháp cũ và vận... 63,0 40 12, 7 10 3,1 306 96,8 26 6 82, 4 * Chất lợng về đội ngũ Số giờ dạy 42 SL 12 Tốt % 28 ,6 SL 20 Khá % 47,6 SL 2 ĐYC % 4,8 cha xếp loại(lớp 5) SL % 08 \ 3 Bài kinh nghiệm *Là phó hiệu trởng trực tiếp chỉ đạo chuyên môn trớc hết phải nhận th c sâu sắc tinh th n, ý nghĩa các văn bản, Nghị quyết, đờng lối, chủ trơng, chính sách của Đảng, Nhà nớc về hớng dẫn th c hiện đổi mới giáo dục phổ th ng thay sách... dạy.Trong th c tế đã mang lại hiệu quả thiết th c cho đội ngũ các dạng bài khác nhau và tiếp tục nhân lên diện rộng trên th c tế ở trờng Tồng số tiết thao giảng ở tổ chuyên môn, phó hiệu trởng dự giờ, rút kinh nghiệm là 42 tiết/ các phân môn, trên các lớp Với cách làm đó giúp cho đội ngũ cơ bản nắm khá tốt về tinh th n đổi mới PPDH môn Tiếng Việt ở cấp Tiểu học nắm đợc kiến th c, kĩ năng, phơng pháp, hình th c,... nghỉ một khoảng bằng khoảng th i gian phát âm một tiếng Trong từng trờng hợp dấu kết th c câu đồng th i cũng kết th c đoạn để xuống dòng, quãng nghỉ sẽ dài gấp đôi khoảng nghỉ phát âm một tiếng - Bên cạnh những dấu kết th c câu hoặc ngăn cách các bộ phận câu còn có một số dấu câu có cách dùng đặc biệt, cụ th là: * Dấu chấm lửng th hiện lời nói ngắt quãng: - Ngắt quảng giữa một tiếng Ví dụ: Bỗng một tiếng. .. đọc chỉ cần nghỉ hơi ở chổ có dấu chấm lững một quảng bằng khoảng th i gian phát âm một tiếng * Dấu chấm lững làm giãn cách lời nói để chờ đợi một th ng tin bất ngờ, VD : Mặt trời mọc ở đằng Tây! (Tiếng việt 3, tập 2, trang 52) Trong trờng hợp này ngời đọc cần nghỉ ở chỗ có dấu chấm lửng một quãng bằng th i gian phát âm một tiếng * Dấu ngoặc kép đánh dấu một số từ ngữ đợc dẫn nguyên văn từ lời nói khác... nội dung Có th kết hợp cho 1 học sinh đọc th nh tiếng, những học sinh khác đọc th m, sau đó trao đổi, th o luận theo vấn đề GV nêu ra Ví dụ: + GV yêu cầu HS cả lớp đọc th m khổ th th nhất trong bài Hạt gạo làng ta ( tuần 4) trả lời câu hỏi: *Hạt gạo đợc làm nên từ những gì? + Giáo viên mời một HS đọc th nh tiếng, lớp đọc th m khổ th cuối (bài hạt gạo làng ta) sau đó nêu ý kiến trao đổi câu hỏi:... bồi dỡng tự bồi dỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm, nắm vững chắc hệ th ng kiến th c, kỹ năng cần đạt của từng khối lớp, môn học và hệ th ng các phơng pháp dạy học môn Tiếng Việt để mạnh dạn dám nghĩ, dám làm chỉ đạo từ khâu xây dựng hệ th ng kế hoạch, th c hiện bồi dỡng rút kinh nghiệm theo quy trình khép kín, sát đúng với th c tế của trờng * Giáo viên là nhân . th học tập . III. Các biện pháp chỉ đạo đổi mới PPDH môn Tiếng việt 1. Đổi mới PPDH nhất thiết phải đổi mới nhận th c trong cán bộ chỉ đạo đội ngũ giáo viên Những năm gần đây( từ năm 20 02. kể. Phần th ba: Kết Luận 1. Kết luận Qua th c tế chỉ đạo dạy học môn Tiếng Việt ở trờng Tiểu học số 2 Liên Th y, theo những định hớng đổi mới về giáo dục phổ th ng thay sách giáo khoa mới nói. các đoàn th trong, ngoài nhà trờng. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản th n tôi đã đợc áp dụng và đúc rút từ th c tế chỉ đạo dạy học môn Tiếng Việt tại trờng Tiểu học số 2 Liên Th y. Đây chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PPDH MÔN TIẾNG VIỆT TẠI TRƯỜNG TH SỐ 2 LIÊN THỦY, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PPDH MÔN TIẾNG VIỆT TẠI TRƯỜNG TH SỐ 2 LIÊN THỦY, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PPDH MÔN TIẾNG VIỆT TẠI TRƯỜNG TH SỐ 2 LIÊN THỦY, P.Hiệu trưởng Tiểu học số 2 Liên Thủy

Từ khóa liên quan