0

Một số phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở VẬT LÝ THCS

28 1,846 6
  • Một số phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở VẬT LÝ THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 16:33

Phòng Giáo dục & đào tạo lệ thuỷ trờng thcs Kiến giang Sáng kiến kinh nghiệm Một số phơng pháp giải bài toán mạch cầu điện trở Giáo Viên: Nguyễn Anh Minh Đơn vị: Trờng THCS Kiến Giang Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr Năm học: 2009-2010 MụC L ụC Mục lục 1 A. Mở đầu 2 1. Lí do chọn đề tài 2 2- Mục đích nghiên cứu 2 3- Khách thể, đối tợng và phạm vi nghiên cứu 2 4- Nhiệm vụ nghiên cứu 2 5- Phơng pháp nghiên cứu 3 B. NộI DUNG 3 1- Định hớng chung 3 2- Phần cụ thể 4 2.1- Khái quát về mạch cầu điện trở, mạch cầu cân bằng và mạch cầu không cân bằng: 4 2 .2- Phơng pháp tính điện trở tơng đơng của mạch cầu 7 2.2.1- Phơng pháp chuyển mạch 8 2.2.2- Phơng pháp dùng công thức định luật Ôm 9 2.3- Phơng pháp giải bài toán tính cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch cầu 11 2.4- Bài toán mạch cầu dây 15 2.4.1- Phơng pháp đo điện trở của vật dẫn bằng mạch cầu dây 15 2.4.2- Các bài toán thờng gặp về mạch cầu dây 16 C. Kết qủa nghiên cứu và ứng dụng của đề tài 19 d. triển vọng của đề tài 19 e. kết luận 20 Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 2 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr Một số phơng pháp giải bài toán mạch cầu điện trở A. Mở ĐầU 1. Lý do chọn đề tài Bài toán về mạch cầu điện trở là một nội dung quan trọng thờng gặp trong chuyên đề BDHSG phần điện học. Thông thờng HS nắm chắc quy tắc chuyển mạch và vận dụng làm tốt các bài tập về quy tắc chuyển mạch từ đơn giản đến phức tạp, tuy nhiên khi gặp bài toán về mạch cầu thì HS gặp phải khó khăn lúng túng không thể tóm tắt đợc mạch điện để tìm điện trở tơng đơng của mạch cũng nh tìm các đại lợng khác (U, I) trong mạch. Đặc biệt khi trong mạch cầu có sự tham gia của ampe kế hay vôn kế thì việc tính toán số chỉ của ampe kế và vôn kế cũng nh biện luận giá trị của các điện trở để số chỉ của ampe kế và vôn kế đạt một giá trị xác định cho tr- ớc là một bài toán phức tạp đối với HS. Vì vậy, việc tổng hợp, khái quát thành ph- ơng pháp giải đối với bài toán mạch cầu điện trở là một chìa khoá giúp HS biến bài toán mạch cầu phức tạp thành những bài toán đơn giản, có lối đi riêng một cách rõ ràng, từ đó dễ dàng vận dụng vào giải các bài tập trong chuyên đề điện học. Việc nắm vững phơng pháp giải bài toán mạch cầu điện trở sẽ giúp HS làm tốt các bài toán có liên quan đến mạch cầu, đồng thời nâng cao chất lợng bồi dỡng chuyên đề điện học nói riêng cũng nh chất lợng đội tuyển HSG vật lí nói chung. Với những lí do trên, tôi chọn đề tài "Một số phơng pháp giải bài toán mạch cầu điện trở". 2. Mục đích nghiên cứu Tìm ra phơng pháp để giải bài toán tìm điện trở tơng đơng của mạch cầu, tìm các đại lợng U, I của mỗi điện trở trong mạch. Phơng pháp giải bài toán về mạch cầu dây phục vụ công việc học tập chuyên đề điện học của HS trong đội tuyển HSG môn vật lí nhằm góp phần nâng cao chất lợng đội tuyển. 3. Khách thể, đối tợng và phạm vi nghiên cứu Khách thể : nội dung, chơng trình, phơng pháp dạy học và quá trình bồi dỡng HSG. Đối tợng : Các bài tập về mạch cầu trong chuyên đề điện học. Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 3 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr Phạm vi : chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và khai thác một số bài tập cơ bản trong nội dung chơng trình bồi dỡng HSG vật lí; các bài tập về mạch cầu cân bằng, không cân bằng, mạch cầu dây. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đợc mục đích nghiên cứu nêu ở trên, tôi đề ra các nhiệm vụ sau : + Nghiên cứu cơ sở lí luận về Bài tập vật lí ở trờng phổ thông. + Nghiên cứu và khai thác một số bài tập cơ bản trong chuyên đề bồi dỡng HSG chuyên đề điện học. + Thiết kế và xây dựng các bài tập mẫu về mạch cầu trong chơng trình bồi d- ỡng HSG môn Vật lí. + Nghiên cứu hiệu quả của việc áp dụng phơng pháp giải bài toán mạch cầu điện trở vào quá trình bồi dỡng HSG. 5. Phơng pháp nghiên cứu Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu nêu ở trên, tôi thực hiện các phơng pháp nghiên cứu sau : + Nghiên cứu lý thuyết : tổng quan các tài liệu về lí luận DH ; các văn bản chỉ đạo về đổi mới, nâng cao chất lợng dạy học ở trờng phổ thông; các sách bài tập nâng cao, các bài tập chuyên chọn. + Từ việc nghiên cứu lí thuyết lựa chọn các bài tập cơ bản, điển hình cho mỗi dạng sau đó tổng hợp thành phơng pháp giải cho mỗi dạng trong bài toán về mạch cầu điện trở. + áp dụng vào quá trình dạy bồi dỡng đội tuyển HSG B. NộI DUNG 1. Định hớng chung: Bài tập về mạch cầu điện trở rất đa dạng và phong phú. Để giải các bài tập loại này chỉ dùng kiến thức về Định luật ôm thì cha đủ. Muốn làm tốt các bài tập về mạch cầu cần phải nắm vững các kiến thức sau: 1.1 - Kỹ năng phân tích mạch điện 1.2 - Định luật ôm cho đoạn mạch có điện trở R: I = R U Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 4 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr 1.3 - Các tính chất của mạch điện có các điện trở mác nối tiếp, mắc song song. 1.4 - Các công thức biến đổi hiệu điện thế ( nh công thức cộng thế, phép chia thế tỷ lệ thuận). 1.5 - Các công thức biến đổi cờng độ dòng điện (nh công thức cộng dòng điện, phép chia dòng tỷ lệ nghịch). 1.6 - Công thức chuyển mạch từ mạch sao thành mạch tam giác và ngợc lại. 1.7 - Cách mắc và vai trò của các dụng cụ đo vôn kế và ampe kế trong mạch. 1.8 - Định luật Kiếc Sốp. áp dụng vào việc giải bài tập về mạch cầu điện trở trong đề tài này, tôi sẽ trình bày các vấn đề sau: a- Khái quát về mạch cầu điện trở, mạch cầu cân bằng và mạch cầu không cân bằng b- Phơng pháp tính điện trở của mạch cầu tổng quát. c- Phơng pháp xác định các đại lợng hiệu điện thế và cờng độ dòng điện trong mạch cầu. d - Bài toán về mạch cầu dây: * Phơng pháp đo điện trở bằng mạch cầu dây. * Các loại bài toán thờng gặp về mạch cầu dây. 2. Phần cụ thể: 2.1 - Khái quát về mạch cầu điện trở, mạch cầu cân bằng và mạch cầu không cân bằng: - Mạch cầu là mạch dùng phổ biến trong các phép đo chính xác ở phòng thí nghiệm điện. - Mạch cầu đợc vẽ nh (Hình 1) và (Hình 2) Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 5 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr (Hình 1) (Hình 2) - Các điện trở R 1 , R 2 , R 3 , R 4 gọi là các cạnh của mạch cầu, điện trở R 5 có vai trò khác biệt gọi là đờng chéo của mạch cầu (ngời ta không tính thêm đờng chéo nối giữa A - B. vì nếu có thì ta coi đờng chéo đó mắc song song với mạch cầu). Mạch cầu có thể phân làm hai loại: * Mạch cầu cân bằng (Dùng trong phép đo lờng điện). * Mạch cầu không cân bằng Trong đó mạch cầu không cân bằng đợc phân làm 2 loại: - Loại có một trong 5 điện trở bằng không (ví dụ một trong 5 điện trở đó bị nối tắt, hoặc thay vào đó là một ampe kế có điện trở bằng không). Khi gặp loại bài tập này ta có thể chuyển mạch về dạng quen thuộc, rồi áp dụng định luật ôm để giải. - Loại mạch cần tổng quát không cân bằng có đủ cả 5 điện trở, thì không thể giải đ- ợc nếu ta chỉ áp dụng định luật Ôm, loại bài tập này đợc giải bằng phơng pháp đặc biệt (đợc trình bày ở mục 2.3) - Vậy điều kiện để mạch cầu cân bằng là gì? Bài toán 1: Cho mạch cầu điện trở nh Hình 3 a) Chứng minh rằng, nếu qua R 5 có dòng I 5 = 0 và U 5 = 0 thì các điện trở nhánh lập thành tỷ lệ thức : 4 2 3 1 R R R R = = n = const (Hình 3) b) Ngợc lại nếu có tỷ lệ thức trên thì I 5 = 0 và U 5 = 0, ta có mạch cầu cân bằng. c) Chứng minh rằng khi có tỷ lệ thức trên thì điện trở tơng đơng của mạch cầu không tuỳ thuộc vào giá trị R 5 từ đó tính điện trở tơng đơng của mạch cầu trong hai trờng hợp R 5 nhỏ nhất (R 5 = 0) và R 5 lớn nhất (R 5 = ) để I 5 = 0 và U 5 = 0, ta có mạch cầu cân bằng. Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 6 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr Lời giải a) Gọi I 1 ; I 2 ; I 3 ; I 4 ; I 5 lần lợt là cờng độ dòng điện qua các điện trở R 1 ; R 2 ; R 3 ; R 4 ; R 5 và U 1 ; U 2 ; U 3 ; U 4 ; U 5 lần lợt là hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở R 1 ; R 2 ; R 3 ; R 4 ; R 5 . Theo đầu bài: I 5 = 0 I 1 = I 2 = I 1,2 và I 3 = I 4 = I 34 (1) U 5 = 0 U 1 = U 3 I 1 R 1 = I 3 R 3 (2) U 2 = U 4 I 2 R 2 = I 4 R 4 (3) Lấy (2) chia (3) vế với vế, rồi kết hợp với (1) ta đợc : 4 3 2 1 R R R R = 4 2 3 1 R R R R = = n = const (Đpcm) (4) b) Dùng định lý Kennơli, biến đổi mạch tam giác thành mạch sao, ta có mạch điện tơng đơng nh Hình 4 Trong đó các điện trở R 1 ; R 3 ; R 5 đợc thay bằng các đoạn mạch sao gồm các điện trở R 1 ; R 3 và R 5 Với: 531 53 1 . ' RRR RR R ++ = 531 51 3 . ' RRR RR R ++ = (Hình 4) 531 31 5 . ' RRR RR R ++ = - Xét đoạn mạch MB có: 515312 3212 ' 32 2 2 .)( )( RRRRRR RRRR U RR R UU MBMB +++ ++ = + = (5) 535314 5314 ' 14 4 4 .)( )( RRRRRR RRRR U RR R UU MBMB +++ ++ = + = (6) Chia (5) cho (6) vế với vế ta đợc : ].)(.[ ].)([ 5153124 5353142 4 2 RRRRRRR RRRRRRR U U +++ +++ = (7) Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 7 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr Từ điều kiện đầu bài ta có: R 1 = n R 3 ; R 2 = n R 4 thay vào biểu thức (7) ta đợc : 1 4 2 = U U U 2 = U 4 U CD = U 5 = 0 I 5 = 0 Nghĩa là mạch cầu cân bằng. c) Giả sử qua R 5 có dòng điện I 5 đi từ C đến D Ta có: I 2 = I 1 - I 5 và I 4 = I 3 + I 5 -Biểu diễn hiệu điện thế U theo hai đờng ACB và ADB ta có: U ACB = U = I 1 R 1 + I 2 R 2 = I 1 R 1 + I 1 R 2 - I 5 R 2 (8) U ADB = U = I 3 R 3 + I 4 R 4 = I 3 R 3 + I 3 R 4 + I 5 R 4 (9) -Nhân hai vế của biểu thức (9) với n ta đợc : n. U = I 3 R 3 .n + I 3 R 4 .n + I 5 R 4 . n -Kết hợp điều kiện đầu bài : R 1 = n.R 3 và R 2 = n. R 4 Ta có: n.U = I 3 R 1 + I 3 R 2 + I 5 R 2 (10) Cộng (8) với (10) vế với vế ta đợc: (n +1).U = R 1 .(I 1 + I 3 ) + R 2 .(I 1 + I 3 ) = (R 1 + R 2 ).(I 1 + I 2 ). Với I 1 + I 3 = I (n +1).U = (R 1 + R 2 ).I Theo định nghĩa, điện trở tơng đơng đợc tính bằng: 1 21 + + == n RR I U R td (11) Biểu thức (11) cho thấy khi có tỷ lệ thức n R R R R == 4 2 3 1 thì điện trở tơng đơng của mạch cầu không phụ thuộc vào điện trở R 5 * Trờng hợp R 5 = 0 (nối dây dẫn hay ampe kế có điện trở không đáng kể, hay một khoá điện đang đóng giữa hai điểm C, D). - Khi đó mạch điện (R 1 // R 3 )nt(R 2 // R 4 ) ta luôn có hiệu điện thế U CD = 0. + Điện trở tơng đơng: 42 42 31 31 . . RR RR RR RR R td + + + = sử dụng điều kiện đầu bài R 1 = n.R 3 và R 2 = n.R 4 ta vẫn có 111 2121 + + = + + + = n RR n R n R R td Do R 1 // R 3 nên: Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 8 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr 1 33 3 31 3 1 + = + = + = n I RnR R I RR R II 1 1 + = n I I (12) Do R 2 // R 4 nên : 1 44 4 42 4 2 + = + = + = n I RnR R I RR R II 1 2 + = n I I (13) So sánh (12) và (13), suy ra I 1 = I 2 Hay I 5 = I 1 - I 2 = 0 * Trờng hợp R 5 = (đoạn CD để hở hay nối với vôn kế có điện trở vô cùng lớn). - Khi đó mạch điện (R 1 nt R 2 ) // (R 3 nt R 4 ) luôn có dòng điện qua CD là I 5 = 0 + Điện trở tơng đơng: )()( )).(( 4321 4321 RRRR RRRR R td +++ ++ Kết hợp điều kiện đầu bài R 1 = n R 3 và R 2 = n R 4 ta cũng có kết quả: 11 ).( 21 43 + + = + + = n RR n RRn R td + Do R 1 nối tiếp R 2 nên 43 3 43 3 21 1 1 . . RR RU RnRn Rn U RR R UU + = + = + = (14) + Do R 3 nối tiếp R 4 nên 43 3 43 3 3 . RR RU RR R UU + = + = (15) So sánh (14) và (15), suy ra U 1 = U 3 Hay U 5 = U CD = U 3 - U 1 = 0 Vậy khi có tỷ lệ thức n R R R R == 4 2 3 1 Thì với mọi giá trị của R 5 từ 0 đến , điện trở t- ơng đơng chỉ có một giá trị. 1 )( 1 43 21 + + = + + = n RRn n RR R td Dù đoạn CD có điện trở bao nhiêu đi nữa ta cũng có U CD = 0 và I CD = 0, nghĩa là mạch cầu cân bằng. Tóm lại: Cần ghi nhớ + Nếu mạch cầu điện trở có dòng I 5 = 0 và U 5 = 0 thì bốn điện trở nhánh của mạch cầu lập thành tỷ lệ thức: n R R R R == 4 2 3 1 (*) (n là hằng số) (Với bất kỳ giá trị nào của R 5 ). Khi đó nếu biết ba trong bốn điện trở nhánh ta sẽ xác định đợc điện trở còn lại. Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 9 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr * Ngợc lại: Nếu các điện trở nhánh của mạch cầu lập thành tỷ lệ thức trên, ta có mạch cầu cân bằng và do đó I 5 = 0 và U 5 = 0. + Khi mạch cầu cân bằng thì điện trở tơng đơng của mạch luôn đợc xác định và không phụ thuộc vào giá trị của điện trở R 5 . Đồng thời các đại lợng hiệu điện thế và không phụ thuộc vào điện trở R 5 . Lúc đó có thể coi mạch điện không có điện trở R 5 và bài toán đợc giải bình thờng theo định luật ôm. + Biểu thức (*) chính là điều kiện để mạch cầu cân bằng. L u ý : Học sinh lớp 9 có thể áp dụng công thức của mạch cầu cân bằng mà không cần phải chứng minh (mặc dù SGK không trình bày). + Tuy nhiên khi bồi dỡng học sinh giỏi ở phần này, giáo viên cần phải chứng minh bài toán trên để học sinh thấy rõ các tính chất của mạch cầu cân bằng. + Mạch cầu cân bằng đợc dùng để đo giá trị điện trở của vật dẫn (sẽ trình bày cụ thể ở phần sau). 2 .2 - Phơng pháp tính điện trở tơng đơng của mạch cầu: - Tính điện trở tơng đơng của một mạch điện là một việc làm cơ bản và rất quan trọng, cho dù đầu bài có yêu cầu hay không yêu cầu, thì trong quá trình giải các bài tập điện ta vẫn thờng phải tiến hành công việc này. Với các mạch điện thông thờng, thì đều có thể tính điện trở tơng đơng bằng một trong hai cách sau. + Nếu biết trớc các giá trị điện trở trong mạch và phân tích đợc sơ đồ mạch điện thành các đoạn mắc nối tiếp, các đoạn mắc song song thì áp dụng công thức tính điện trở của các đoạn mắc nối tiếp hay các đoạn mắc song song. + Nếu cha biết hết các giá trị của điện trở trong mạch, nhng biết đợc Hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch và cờng độ dòng điện qua đoạn mạch đó, thì có thể tính điện trở tơng đơng của mạch bằng công thức định luật Ôm. )( I U R R U I ==>= - Tuy nhiên với các mạch điện phức tạp nh mạch cầu, thì việc phân tích đoạn mạch này về dạng các đoạn mạch mới nối tiếp và song song là không thể đợc. Điều đó cũng có nghĩa là không thể tính điện trở tơng đơng của mạch cầu bằng cách áp dụng các công thức tính điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp hay đoạn mạch mắc song song. Vậy ta phải tính điện trở tơng đơng của mạch cầu bằng cách nào? Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 10 [...]... trong chơng trình Vật lý nâng cao lớp 9 và lớp 11 Vậy sử dụng mạch cầu dây để đo điện trở nh thế nào? Và phơng pháp để giải bài tập về mạch cầu dây nh thế nào? 2.4.1 Phơng pháp đo điện trở của vật dẫn bằng mạch cầu dây: Bài toán: Để đo giá trị của điện trở R x ngời ta dùng một điện trở mẫu R0, một biến trở ACB có điện trở phân bố đều theo chiều dài, và một điện kế nhạy G, mắc vào mạch nh hình vẽ Di... phơng pháp giải trên đều có thể áp dụng để tính điện trở tơng đơng của bất kỳ mạch cầu điện trở nào Mỗi phơng pháp giải đều có những u điểm và nhợc điểm của nó Tuỳ từng bài tập cụ thể mà ta lựa chọn phơng pháp giải cho hợp lý + Nếu bài toán chỉ yêu cầu tính điện trở tơng đơng của mạch cầu (chỉ câu hỏi a) thì áp dụng phơng pháp chuyển mạch để giải, bài toán sẽ ngắn gọn hơn + Nếu bài toán yêu cầu tính... trong khi giải các đề thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh Vậy có những phơng pháp nào để giải bài toán tính cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch cầu 2.3 Phơng pháp giải bài toán tính cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch cầu 2.3.1 Với mạch cầu cân bằng hoặc mạch cầu không cân bằng mà có 1 trong 5 điện trở bằng 0 (hoặc lớn vô cùng) thì đều có thể chuyển mạch cầu đó về mạch điện quen thuộc... Với mạch cầu cân bằng thì ta bỏ qua điện trở R 5 để tính điện trở tơng đơng của mạch cầu * Với loại mạch cầu có một trong 5 điện trở bằng 0, ta luôn đa đợc về dạng mạch điện có các đoạn mắc nối tiếp, mắc song song để giải * Loại mạch cầu tổng quát không cân bằng thì điện trở tơng đơng đợc tính bằng các phơng pháp sau: 2.2.1 - Phơng pháp chuyển mạch: - Thực chất là chuyển mạch cầu tổng quát về mạch điện. .. 0,05 (A) 2.4 Bài toán mạch cầu dây: - Mạch cầu dây là mạch điện có dạng nh Hình 18 Trong đó hai điện trở R 3 và R4 có giá trị thay đổi Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 20 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr khi con chạy C dịch chuyển dọc theo chiều dài của biến trở (R 3 = RAC; R4 = RCB) - Mạch cầu dây đợc ứng dụng để đo điện trở của một vật dẫn (Hình 18) - Các bài tập về mạch cầu dây rất... mạch cầu dây: Bài toán 1: Cho mạch điện nh hình vẽ Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể, cho biết điện trở toàn phần của biến trở R a) Tìm vị trí của con chạy C khi biết số chỉ của ampe kế (IA) b) Biết vị trí con chạy C, tìm số chỉ của ampe kế? * Phơng pháp giải: Vì điện trở của ampe kế không đáng kể -> mạch điện (R1//RAC) nt (R2 // RCB) a) Đặt x = RAC (0 < x < R) * Trờng hợp 1: Nếu bài toán. .. vào bài toán tính điện trở tơng đơng của mạch cầu ta có hai cách chuyển mạch nh sau: * Cách 1: Từ sơ đồ mạch cầu tổng quát ta chuyển mạch tam giác R1, R3, R5 thành mạch sao: R1; R3; R5 (Hình 7) Trong đó các điện trở R13, R15, R35 đợc xác định theo công thức: (1); (2) và (3) từ sơ đồ mạch điện mới ta có thể áp dụng công thức tính điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp, đoạn mạch mắc song song để tính điện. .. đơng (điện trở tơng đơng của mạch không thay đổi) Mà với mạch điện mới này ta có thể áp dụng các công thức tính điện trở của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song để tính điện trở tơng đơng - Muốn sử dụng phơng pháp này trớc hết ta phải nắm đợc công thức chuyển mạch (chuyển từ mạch sao thành mạch tam giác và ngợc lại từ mạch tam giác thành mạch sao) Công thức chuyển mạch: + Cho hai sơ đồ mạch điện, ... có đủ cả 5 điện trở, ta không thể đa về dạng mạch điện gồm các đoạn mắc nối tiếp và mắc song song Do đó các bài Nguyễn Anh Minh Trờng THCS Kiến Giang 17 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr tập loại này phải có phơng pháp giải đặc biệt Sau đây là một số phơng pháp giải cụ thể: Phơng pháp 1: Lập hệ phơng trình có ẩn số là dòng điện (Chẳng hạn chọn I1 làm ẩn số) Bớc 1: Chọn chiều dòng điện trên sơ... chuyển con chạy C của biến trở đến khi điện kế G chỉ số 0 đo l 1 ; l2 ta đợc kết quả: Rx = R0 l2 hãy giải thích phép đo này? l1 Hớng dẫn: Trên sơ đồ mạch điện, con chạy C chia biến trở (AB) thành hai phần + Đoạn AC có chiều dài l1, điện trở là R1 + Đoạn CB có chiều dài l2, điện trở là R2 Điện kế cho biết khi nào có dòng điện chạy qua đoạn dây CD Nếu điện kế chỉ số 0, thì mạch cầu cân bằng, ta có: R0 R . Minh Trờng THCS Kiến Giang 2 Mt s phng phỏp gii bi toỏn mch cu in tr Một số phơng pháp giải bài toán mạch cầu điện trở A. Mở ĐầU 1. Lý do chọn đề tài Bài toán về mạch cầu điện trở là một nội. HSG vật lí nói chung. Với những lí do trên, tôi chọn đề tài " ;Một số phơng pháp giải bài toán mạch cầu điện trở& quot;. 2. Mục đích nghiên cứu Tìm ra phơng pháp để giải bài toán tìm điện trở. Phơng pháp tính điện trở của mạch cầu tổng quát. c- Phơng pháp xác định các đại lợng hiệu điện thế và cờng độ dòng điện trong mạch cầu. d - Bài toán về mạch cầu dây: * Phơng pháp đo điện trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở VẬT LÝ THCS, Một số phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở VẬT LÝ THCS,

Từ khóa liên quan