0

SKKN Những giải pháp nhằm nâng cao thành tích kĩ thuật nhảy cao cho học sinh THPT

15 1,567 7
  • SKKN Những giải pháp nhằm nâng cao thành tích kĩ thuật nhảy cao cho học sinh THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2015, 21:15

SỞ GI O DÁ ỤC V À Đ O TÀ ẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ S NG KIÁ ẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO THÀNH T CH KÍ Ĩ THUẬT NHẢY CAO CHO HỌC SINH THPT Người thực hiện: Lê Đình Trung Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực môn: Thể dục THANH HÓA NĂM 2013 1 Những giải pháp nhằm NNG CAO THNH TCH kĩ thuật NHY cao CHO HC SINH THPT I phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài - Ngy 27/ 03/ 1946 H Ch Tch ra li kờu gi tp th dc. Trong th, ln u tiờn Ngi ch cho nhõn dõn ta thy rng Gi gỡn dõn ch, xõy dng nc nh, gõy i sng mi vic gỡ cng cn cú sc khe mi thnh cụng. V Ngi cng ó ch rừ mun cú sc khe thỡ Nờn tp th dc v coi ú l Bn phn ca mi ngi dõn yờu nc. - T ú ta thy rng sc khe l vn quý ca mi con ngi. Tui tr hc ng ln lờn trong hc tp v trng thnh khụng th thiu sc khe. tui tr hc ng luụn c rốn luyn nhm cú mt th cht cng trỏng, do dai, tinh thn sng khoỏi, lc quan hi hũa ton din ỏp ng s phỏt trin ca xó hi hin nay thỡ cụng tỏc giỏo dc hc ng cú ý ngha ht sc quan trng. - T khi cha cú hng i mi phng phỏp dy hc, thỡ tt c cỏc mụn hc khỏc cng nh b mụn th dc thng dy theo li c, gi hc n iu, t nht, giỏo viờn thiu nhit tỡnh, cha nng ng, dng c tp luyn thiu, hc sinh vn ng quỏ ớt, cha tớch cc nng ng, chi nhiu nờn cha t yờu cu lng vn ng cn thit i vi la tui hc sinh, thnh tớch thp. iu ny ó nh hng ln n 2 sự phát triển của cơ thể học sinh, chưa thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở các em, kết quả đạt được còn thấp, nó thể hiện rõ qua việc đánh giá kểt quả học tập ở cuối học kì, cuối năm học. Và đặc biệt là qua các kì hội khỏe phù đổng thành tích nhiều môn thể thao - điền kinh chưa cao. - Đất nước ta đang trong thời kì phát triển để dần hội nhập với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó sự phát triển nhanh, mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ của khoa học công nghệ, đòi hỏi con người không ngừng học hỏi để kịp thời đáp ứng với sự phát triển của thời đại. Từ thực tiễn đặt ra đòi hỏi công tác giáo dục thể chất trong trường học phải luôn đổi mới cách dạy và học theo hướng tích cực, chủ động sáng tạo nhằm tiết kiệm thời gian, giảm tải những nội dung không cần thiết, tạo sự chủ động tích cực học tập từ phía học sinh. Trong đó mỗi một môn học nó có tác dụng tích cực riêng đến sự phát triển của con người Ví dụ: Chạy ngắn phát triển tố chất sức nhanh tốc độ, chạy bền phát triển khẳ năng chịu đựng, khắc phục khó khăn trong khi chạy, đẩy tạ phát triển sức mạnh Vì vậy để giảng dạy tốt tất cả các môn học thì đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức cần thiết để giảng dạy cho học sinh, nó không chỉ nâng cao chất lượng đại trà mà nó còn phải nâng cao thành tích của tất cả các môn nói chung. Trong phạm vi kinh nghiệm tôi chỉ đề cập đến một nội dung đó là “Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m NÂNG CAO THÀNH TÍCH kÜ thuËt NHẢY cao CHO HỌC SINH THpt” 3 Qua đó giúp cho học sinh có kiến thức cơ bản ban đầu về kĩ năng thực hiện các bài tập kĩ thuật điền kinh nói chung và ứng dụng trong thực tế đời sống. Bớc đầu hình thành và phát triển năng khiếu, kích thích t tởng và gây sự hứng thú học tập và phát huy đợc tính năng suy luận, sự diễn đạt bằng lời và đặc biệt luyện tập thực hành qua các bài tập thể lực. - Cũng nh các môn học khác TDTT trong trờng học góp phần hình thành và rèn luyện các phẩm chất đạo đức, tính cần thiết của con ngời lao động mới. - Đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể cho giáo dục học sinh khối THPT + Rèn luyện tính tự giác tích cực cho HS. + Hình thành kĩ năng, kĩ sảo vận động. + Phù hợp với mọi đối tợng HS và đợc chú trọng quan tâm đúng mức bên cạnh các bài tập phát triển của môn học là trong thực tiễn. 2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài. Nâng cao hiệu quả tập luyện kĩ thuật nhảy cao kiểu bớc qua giúp các em hoàn thành mục tiêu môn học, lựa chọn phát hiện bồi dỡng đội tuyển học sinh giỏi TDTT Dự thi các cấp. 3. Đối tợng phạm vi nghiên cứu. Đối tợng là học sinh trờng THPT Đào Duy Từ - TP. Thanh Hóa( Khối 11) 4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Học phần nội dung kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng của học sinh khối 11 5. Phơng pháp nghiên cứu. 4 Nghiên cứu lý thuyết. - Tài liệu tham khảo : 1- Lý luận và phơng pháp giáo dục thể chất. ( NXB thể dục thể thao) 2- Sinh lý học TDTT. ( NXB thể dục thể thao) 3- Tâm lý học TDTT. ( NXB thể dục thể thao) 4- Học thuyết huấn luyện TDTT. ( NXB thể dục thể thao) 5- Sách giáo viên Thể Dục 10,11 II/ phần nội dung 1. Cơ sở lý luận : Trong kì thi HKPĐ các cấp cũng nh trong các đợt hội thảo chuyên môn của giáo viên thì vấn đề đặt ra các phơng pháp giảng dạy và huấn luyện thực tiễn các môn điền kinh còn yếu. Điều này dẫn đến việc khó khăn cho giáo viên khi trực tiếp giảng dạy bộ môn thể dục(GDTC). Mặt khác chúng ta đã biết nhiều về những vấn đề có liên quan đến sức khoẻ. Trong sự tìm hiểu và phát triển bồi dỡng tuyển cho vận động viên ở cấp THPT nhằm phát triển toàn diện cho học sinh để hình thành các phẩm chất đạo đức, chuyển vận động từ kĩ năng sang kĩ sảo vận động. Do vậy phơng pháp giảng dạy - huấn luyện và những bài tập ứng dụng của môn học điền kinh là một vấn đề cần quan tâm, nó rất quan trọng để quyết định đến hiệu quả cho việc rèn luyện và học tập của học sinh. Mà quá trình thực hiện này là cả một chu kì hay là một kế hoạch của một năm. Vậy chúng ta cần phải định hớng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ mục đích yêu cầu của môn học cho nên tôi mạnh dạn đa ra một số phơng pháp giảng dạy huấn luyện nhằm giải quyết cấp thiết cho học sinh trong năm học này đợc tốt hơn. 5 2 Thực trạng: - Đa số các em học sinh còn coi nhẹ viếc tập luyện . Đặc biệt là môn nhảy cao. - ý thức tập luyện cha cao - Cơ sở vật chất còn thiếu thốn ( Sân tập, dụng cụ còn nghèo nàn). Trình độ tập luyện của học sinh không đồng đều. 3. Giải pháp- Biện pháp : Giảng dạy kĩ thuật nhảy cao cũng nh giảng dạy các môn thể dục thể thao khác , đều phải quán triệt các nguyên tắc chung đợc xây dựng trên cơ sở quy định hình thành kĩ năng vận động. Kĩ thuật nhảy cao là một hoạt động không mang tính chất chu kì , động tác thực hiện nhanh, tơng đối phức tạp. Nên khi giảng dạy kĩ thuật này, chủ yếu dùng phơng pháp phân đoạn, từ phân đoạn đến hoàn chỉnh. Trình tự các bớc đợc tiến hành nh sau. 3.1. Xây dựng khái niệm nhảy cao hoàn chỉnh: - Phân tích kĩ thuật , chú ý đặc điểm từng giai đoạn. - Làm mẫu hoàn chỉnh và chi tiết . - Dùng tranh ảnh sơ đồ để minh hoạ. Trong giảng dạy cần nêu bật then chốt kĩ thuật, làm mẫu phải nổi bật đợc đặc điểm kĩ thuật. 3.2. Giảng dạy kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy: - Chọn chân giậm bằng phơng pháp cho học sinh nhảy tự do . - Khi đứng tại chỗ, mô phỏng động tác đà đặt chân giậm . - Đa chân giậm kết hợp với động tác đá năng , đánh tay kết hợp với giâm nhảy. Tập chạy thấp trọng tâm phối hợp với giậm nhảy. 6 - Kết hợp đà, giậm nhảy. Chú ý 4 bớc cuối cùng. + Giậm nhảy,đá lăng chạm vật chuẩn. + Giậm nhảy đá năng, chân lăng, đầu hoặc vai chạm vật chuẩn . + Chạy đà chính diện giậm nhảy , thu chân giậm qua xà. 3.3. Giảng dạy kỹ thuật giai đoạn trên không - Mô phỏng động tác qua xà tại chỗ không có xà, không chạy đà. - Đà từ 1 đến 3 bớc thực hiện kỹ thuật trên không qua xà thấp và trung bình kết hợp với động tác rơi xuống đất. Phối hợp 4 giai đoạn hoàn thiện nâng dần mức xà từ thấp đến cao. 3.4. Giảng dạy kỹ thuật giai đoạn rơi xuống đất ( đệm): Tuỳ theo kiểu nhảy, giới thiệu cho học sinh kỹ thuật rơi xuống đất đặc biệt trong kiểu úp bụng cho học sinh tập ngã trớc khi tập giai đoạn trên không. * Nhng điểm sai thờng mắc phải , nguyên nhân và cách sửa: 1.Giai đoạn chạy đà : - Chạy đà không chính xác do không ổn định nhịp điệu chạy đà . - Chạy cao trọng tâm , t thế xuất phát không ổn định . * Cách sửa : Chạy đà nhiều lần , tăng tốc độ . hạ thấp trọng tâm vạch sẵn độ dài các bớc , đa đặt chân giặm nhảy đúng điểm giậm . 2. Giai đoạn giậm nhảy : a, Giậm nhảy không hết * Nguyên nhân : - Hiểu sai quan niệm - Cơ chân yếu. 7 - Giậm nhảy chậm, góc độ hoãn xung quá nhỏ, cơ không đủ sức duỗi . - Kỹ thuật bớc cuối cùng quá dài . * Cách sửa : - Nâng cao nhận thức kỹ thuật . -Nâng cao sức mạnh của chân . - Tập phản xạ giậm nhảy nhanh . -Tập bớc cuối cùng hợp lý với giậm nhảy . b) Giậm nhảy chuẩn bị lao vào xà * Nguyên nhân - Các bớc cuối cùng không hạ thấp đợc trọng tâm . - Lúc giậm nhảy thân gập về phía truớc . - Tốc độ giậm nhảy bị chậm . * Cách sửa : - Tập chạy thấp trọng tâm kết hợp đa đặt chân giậm nhảy . - Tập phản xạ giậm nhảy nhanh, đá lăng chạm vật chuẩn, vơn ng- ời tích cực nâng cao . 3. Giai đoạn trên không : - Chân lăng cong lúc qua xà , xoay ép không tích cực *Cách sửa : - Tập đá lăng thẳng tích cực xà cao, xoay ép chân lăng nhiều . - Phải ít gập, xoay thân . Cần tập mô phỏng ở ngoài, trên cầu thăng bằng . - Chân giậm khi qua xà cao quá thì tập đa chân giậm qua xà thẳng nhiều lần. 4. Giai đoạn rơi xuống đất : 8 Không tích cực đa nhanh một bộ phận cơ thể xuống chạm đất sớm ngời bị thu lại tiếp xúc đất không chủ động gấp các khớp . * Cách sửa : Tập nhiều lần ở mức xà thấp , chú ý tới các bộ phận cơ thể tiếp xúc đất trớc , chủ động gấp các khớp (hoãn xung) 5. Kết quả thu đợc qua khảo nghiệm, giá tri khoa học của vấn đề nghiên cứu Để đánh giá hiệu quả các phơng pháp chúng tôi tiến hành thực nghiệm s phạm . - Thời gian thực nghiệm : Đợc tiến hành trong các tiết học nhảy cao của khối 11 theo phân phối chơng trình của Bộ GD - Địa điểm thực nghiệm: Sân tập thể dục trờng THPT Đào Duy Từ - Đối tợng thực nghiệm : Là học sinh lớp 11C7 * Ngoài ra trong các buổi dạy tôi còn sử dụng một số bài tập phát triển các tố chất thể lực: Sức mạnh- tốc độ - phát triển thể lực. - Nội dung bài tập phát triển sức mạnh: STT Bài tập về sức mạnh tốc độ STT Bài tập về sức mạnh bột phát 1 Chạy 30m xuất phát cao 1 Bật xa tại chỗ 2 Chạy 30m tốc độ cao 2 Bật cao tại chỗ 3 Chạy 60m xuất phát cao 3 Bật cóc 15m 4 Chạy đạp sau 30m 4 Lò cò nhanh một chân 30m - Tiến trình giảng dạy bài tập: 9 STT Tuần Tên bài tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Chạy 30m xuất phát cao x x x x x 2 Chạy 30m tốc độ cao x x x x x x x x x 3 Chạy 60m xuất phát cao x x x x x 4 Chạy đạp sau 30m x x x x 5 Bật cao tại chỗ x x x x x 6 Bật cóc 15m x x x x x x 7 Bật xa tại chỗ x x x x x 8 Lò cò nhanh một chân 30m x x x x x x - Nội dung bài tập: STT Tên bài tập Định lợng Mục đích yêu cầu Số lần Thời gian Nghỉ 1 Chạy 30m xuất phát cao 2-3 3phút 30"- 1phút Rèn luyện sức mạnh tốc độ. Yêu cầu: Tự giác tích cực 2 Chạy 30m tốc độ cao 2-3 3 phút 30"- 1phút Rèn luyện sức mạnh tốc độ. Yêu cầu: Tự giác tích cực 3 Chạy 60m xuất phát cao 1-2 4 phút 30"- 1phút Rèn luyện sức mạnh tốc độ. Yêu cầu: Tự giác tích cực 4 Chạy đạp sau 30m 1-2 3 phút 30"- 1phút Rèn luyện sức mạnh tốc độ. 10 [...]... hiểm để đảm bảo an toàn cho học sinh, giúp các em an tâm và tự tin hơn trong quá trình tập luyện.Có nh thế học sinh mới dễ ràng tiếp thu bài học tốt vận dụng tốt kĩ thuật nâng cao thành tích trong học tập và thi đấu Sĩ số lớp: 51 ( Trong đó có 6 em bị khớp - tim bẩm sinh - tật ) Trớc thực nghiệm Thành tích 100cm -110cm 110cm-120cm 120cm - 150cm 55,5% 33,3% 11,2% Nam 25 em Thành tích 90cm - 100cm 100cm... nắm vững thực hành kỹ thuật động tác 58,4% 12 Sau thực nghiệm Thành tích 90cm-110cm 110cm-120cm 120cm-130cm Nam 25 em 10% 71% 19% Thành tích 80cm-90cm 90cm-110cm 110cm-120cm Nữ 20 em 35,7% 42,8% 21,5% Mức độ nắm vững thực hành kỹ thuật động tác 87,7% III/ phần Kết luận và kiến nghị 1- Kết luận : Giảng dạy và huấn luyện các môn nhảy cao trong nhà trờng phổ thông đặc biệt ở cấp học THPT là một quá trình... nh việc áp dụng vào thực tiễn giảng dạy và huấn luyện học sinh của tôi, 2- Kiến nghị : Trong khuôn khổ bài viết dới dạng kinh nghiệm dạy học tôi đã cố gắng thâu tóm , cố gắng lựa chọn các bài tập hợp lý, lôgíc đảm bảo dẫn dắt học sinh một cách khoa học , vừa sức sự ham thích học tập môn nhảy cao cùng với các kêt quả đạt đợc nêu trên đã phản ánh đợc những bớc tiến và niềm vui của thầy và trò Tuy 13 nhiên... chuyên môn nghiệp vụ cho vững vàng,thờng xuyên dự giờ đồng nghiệp,phải rút đợc kinh nghiệm sau mỗi giờ dạy đẻ tìm ra những phơng pháp cải tiens ,phù hợp với yêu cầu giảng dạy 6.3 Tổ chức trò chơi và lợng vận động hợp lí,bài tập phải vừa sức,phù hợp với sức khỏe,trình độ tập luyện,tâm lí giới tính học sinh, tránh cho các em sự lo ngại,nhàm chán,tạo đợc tâm lí tốt cho các em đối với môn học 6.4 Trong quá... nhiệt tình và trách nhiệm cao Trong từng buổi tập ngời giáo viên phải hiểu và nắm chắc các nguyên tắc giảng dạy và huấn luyện, từ đó áp dụng phơng pháp cho phù hợp Với kinh nghiệm bản thân, những vấn đề học hỏi đợc từ các giảng viên, từ đồng nghiệp, tài liệu tham khảo tôi đã mạnh dạn đa ra những phơng pháp để huấn luyện và giảng dạy các môn điền kinh trong chơng trình thể dục bậc THPT cũng nh việc áp dụng... sáng kiến với các biện pháp trên và những kết quả đạt đợc,tôi nhận thấy muốn giảng dạy đạt kết quả tốt giáo viên phải có sự đầu t,chuẩn bị kĩ giáo àn trớc khi lên lớp,chuẩn bị đồ dùng dạy học và dụng cụ sân tập thật tốt 6.2 Muốn giảng dạy đạt kết quả tốt và thu hút sự ham thích của học sinh đối với môn học, bản thân ngời dạy ngoài sự nhiệt tình giảng dạy 11 cần phải không ngừng học hỏi trang bị thêm...Yêu cầu: Tự giác tích cực Rèn luyện sức 5 Bật xa tại chỗ 4 1-2 phút 30" mạnh bột phát Yêu cầu: Tự giác tích cực Rèn luyện sức 6 Bật cao tại chỗ 4 1-2 phút 30" mạnh bột phát Yêu cầu: Tự giác tích cực Rèn luyện sức 7 Bật cóc 15m 2 1-2 phút 30" mạnh bột phát Yêu cầu: Tự giác tích cực Rèn luyện sức 8 Lò cò nhanh 1 chân 30m 2 2 phút 30" mạnh bột phát Yêu cầu: Tự giác tích cực 6.Bài học kinh nghiệm 6.1... lợng hơn Xin trân thành cảm ơn ! XC NHN CA TH TRNG Thanh Húa, ngy 15thỏng 05 nm 2013 N V Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng sao chộp ni dung ca ngi khỏc (Ký v ghi rừ h tờn) Lờ ỡnh Trung TI LIU THAM KHO - Tài liệu tham khảo : 1- Lý luận và phơng pháp giáo dục thể chất (NXB thể dục thể thao) 2- Sinh lý học TDTT ( NXB thể dục thể thao) 3- Tâm lý học TDTT ( NXB thể dục thể thao) 4- Học thuyết huấn . HÓA TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ S NG KIÁ ẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO THÀNH T CH KÍ Ĩ THUẬT NHẢY CAO CHO HỌC SINH THPT Người thực hiện: Lê Đình Trung Chức vụ: Giáo viên SKKN. “Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m NÂNG CAO THÀNH TÍCH kÜ thuËt NHẢY cao CHO HỌC SINH THpt 3 Qua đó giúp cho học sinh có kiến thức cơ bản ban đầu về kĩ năng thực hiện các bài tập kĩ thuật điền kinh nói. an toàn cho học sinh, giúp các em an tâm và tự tin hơn trong quá trình tập luyện.Có nh thế học sinh mới dễ ràng tiếp thu bài học tốt vận dụng tốt kĩ thuật nâng cao thành tích trong học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Những giải pháp nhằm nâng cao thành tích kĩ thuật nhảy cao cho học sinh THPT, SKKN Những giải pháp nhằm nâng cao thành tích kĩ thuật nhảy cao cho học sinh THPT,

Từ khóa liên quan