SKKN Những giải pháp nhằm nâng cao thành tích kĩ thuật nhảy cao cho học sinh THPT

12 1.6K 7
SKKN Những giải pháp nhằm nâng cao thành tích kĩ thuật nhảy cao cho học sinh THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH KĨ THUẬT NHẢY CAO CHO HỌC SINH THPT Người thực hiện: Lê Đình Trung Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực mụn: Th dc THANH HểA NM 2013 Những giải ph¸p nh»m NÂNG CAO THÀNH TÍCH kÜ tht NHẢY cao CHO HC SINH THPT I phần mở đầu lý chọn đề tài - Ngy 27/ 03/ 1946 Hồ Chủ Tịch lời kêu gọi tập thể dục Trong thư, lần Người cho nhân dân ta thấy “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống việc cần có sức khỏe thành công” Và Người rõ muốn có sức khỏe “ Nên tập thể dục” coi “Bổn phận người dân yêu nước” - Từ ta thấy sức khỏe vốn quý người Tuổi trẻ học đường lớn lên học tập trưởng thành thiếu sức khỏe Để tuổi trẻ học đường ln rèn luyện nhằm có thể chất cường tráng, dẻo dai, tinh thần sảng khoái, lạc quan hài hịa tồn diện đáp ứng phát triển xã hội cơng tác giáo dục học đường có ý nghĩa quan trọng - Từ chưa có hướng đổi phương pháp dạy học, tất môn học khác môn thể dục thường dạy theo lối cũ, học đơn điệu, tẻ nhạt, giáo viên thiếu nhiệt tình, chưa động, dụng cụ tập luyện thiếu, học sinh vận động ít, chưa tích cực động, chơi nhiều nên chưa đạt yêu cầu lượng vận động cần thiết lứa tuổi học sinh, thành tích thấp Điều ảnh hưởng lớn đến phát triển thể học sinh, chưa thúc đẩy phát triển tồn diện em, kết đạt cịn thấp, thể rõ qua việc đánh giá kểt học tập cuối học kì, cuối năm học Và đặc biệt qua kì hội khỏe phù thành tích nhiều mơn thể thao - điền kinh chưa cao - Đất nước ta thời kì phát triển để dần hội nhập với cộng đồng quốc tế Bên cạnh phát triển nhanh, mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ khoa học cơng nghệ, địi hỏi người khơng ngừng học hỏi để kịp thời đáp ứng với phát triển thời đại Từ thực tiễn đặt địi hỏi cơng tác giáo dục thể chất trường học phải đổi cách dạy học theo hướng tích cực, chủ động sáng tạo nhằm tiết kiệm thời gian, giảm tải nội dung không cần thiết, tạo chủ động tích cực học tập từ phía học sinh Trong mơn học có tác dụng tích cực riêng đến phát triển người Ví dụ: Chạy ngắn phát triển tố chất sức nhanh tốc độ, chạy bền phát triển khẳ chịu đựng, khắc phục khó khăn chạy, đẩy tạ phát triển sức mạnh Vì để giảng dạy tốt tất mơn học địi hỏi người giáo viên phải có kiến thức cần thiết để giảng dạy cho học sinh, khơng nâng cao chất lượng đại trà mà cịn phải nâng cao thành tích tất mơn nói chung Trong phạm vi kinh nghiệm tơi đề cập đến nội dung Những giải pháp nhằm NNG CAO THNH TCH kĩ thuật NHẢY cao CHO HỌC SINH THpt” Qua ®ã gióp cho học sinh có kiến thức ban đầu kĩ thực tập kĩ thuật ®iỊn kinh nãi chung vµ øng dơng thùc tÕ đời sống Bớc đầu hình thành phát triển khiếu, kích thích t tởng gây hứng thú học tập phát huy đợc tính suy luận, diễn đạt lời đặc biệt luyện tập thực hành qua tập thể lực - Cũng nh môn học khác TDTT trờng học góp phần hình thành rèn luyện phẩm chất đạo ®øc, tÝnh cÇn thiÕt cđa ngêi lao ®éng míi - Đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể cho gi¸o dơc häc sinh khèi THPT + RÌn lun tÝnh tự giác tích cực cho HS + Hình thành kĩ năng, kĩ sảo vận động + Phù hợp với đối tợng HS đợc trọng quan tâm mức bên cạnh tập phát triển môn học thực tiễn Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Nâng cao hiệu tập luyện kĩ thuật nhảy cao kiểu bớc qua giúp em hoàn thành mục tiêu môn học, lựa chọn phát bồi dỡng đội tuyển học sinh giỏi TDTT Dự thi cấp Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đối tợng học sinh trờng THPT Đào Duy Từ - TP Thanh Hóa( Khối 11) Giới hạn phạm vi nghiên cứu Học phần nội dung kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng học sinh khối 11 Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết - Tài liệu tham khảo : 1- Lý luận phơng pháp gi¸o dơc thĨ chÊt ( NXB thĨ dơc thĨ thao) 2- Sinh lý häc TDTT ( NXB thĨ dơc thĨ thao) 3- T©m lý häc TDTT ( NXB thĨ dơc thĨ thao) 4- Häc thut hn lun TDTT ( NXB thể dục thể thao) 5- Sách giáo viên Thể Dục 10,11 II/ phần nội dung Cơ sở lý luận : Trong kì thi HKPĐ cấp nh đợt hội thảo chuyên môn giáo viên vấn đề đặt phơng pháp giảng dạy huấn luyện thực tiễn môn điền kinh yếu Điều dẫn đến việc khó khăn cho giáo viên trực tiếp giảng dạy môn thể dục(GDTC) Mặt khác đà biết nhiều vấn đề có liên quan đến sức khoẻ Trong tìm hiểu phát triển bồi dỡng tuyển cho vận động viên cấp THPT nhằm phát triển toàn diện cho học sinh để hình thành phẩm chất đạo đức, chuyển vận động từ kĩ sang kĩ sảo vận động Do phơng pháp giảng dạy - huấn luyện tập ứng dụng môn học điền kinh vấn đề cần quan tâm, quan trọng để định đến hiệu cho việc rèn luyện học tập học sinh Mà trình thực chu kì kế hoạch năm Vậy cần phải định hớng Để thực tốt nhiệm vụ mục đích yêu cầu môn học mạnh dạn đa số phơng pháp giảng dạy huấn lun nh»m gi¶i qut cÊp thiÕt cho häc sinh năm học đợc tốt Thực trạng: - Đa số em học sinh coi nhẹ viếc tập luyện Đặc biệt môn nhảy cao - ý thøc tËp lun cha cao - C¬ së vật chất thiếu thốn ( Sân tập, dụng cụ nghèo nàn) Trình độ tập luyện học sinh không đồng Giải pháp- Biện pháp : Giảng dạy kĩ thuật nhảy cao nh giảng dạy môn thể dục thể thao khác , phải quán triệt nguyên tắc chung đợc xây dựng sở quy định hình thành kĩ vận động Kĩ thuật nhảy cao hoạt động không mang tính chất chu kì , động tác thực nhanh, tơng đối phức tạp Nên giảng dạy kĩ thuật này, chủ yếu dùng phơng pháp phân đoạn, từ phân đoạn đến hoàn chỉnh Trình tự bớc đợc tiến hành nh sau 3.1 Xây dựng khái niệm nhảy cao hoàn chỉnh: - Phân tích kĩ thuật , ý đặc điểm giai đoạn - Làm mẫu hoàn chỉnh chi tiết - Dùng tranh ảnh sơ đồ để minh hoạ Trong giảng dạy cần nêu bật then chốt kĩ thuật, làm mẫu phải bật đợc đặc điểm kĩ thuật 3.2 Giảng dạy kĩ thuật chạy đà giậm nhảy: - Chọn chân giậm phơng pháp cho học sinh nhảy tự - Khi đứng chỗ, mô động tác đà đặt chân giậm - Đa chân giậm kết hợp với động tác đá , đánh tay kết hợp với giâm nhảy Tập chạy thấp trọng tâm phối hợp với giậm nhảy - Kết hợp đà, giậm nhảy Chú ý bớc cuối + Giậm nhảy,đá lăng chạm vật chuẩn + Giậm nhảy đá năng, chân lăng, đầu vai chạm vật chuẩn + Chạy đà diện giậm nhảy , thu chân giậm qua xà 3.3 Giảng dạy kỹ thuật giai đoạn không - Mô động tác qua xà chỗ xà, không chạy đà - Đà từ đến bớc thực kỹ thuật không qua xà thấp trung bình kết hợp với động tác rơi xuống đất Phối hợp giai đoạn hoàn thiện nâng dần mức xà từ thấp đến cao 3.4 Giảng dạy kỹ thuật giai đoạn rơi xuống đất ( đệm): Tuỳ theo kiểu nhảy, giới thiệu cho học sinh kỹ thuật rơi xuống đất đặc biệt kiĨu óp bơng cho häc sinh tËp ng· tríc tập giai đoạn không * Nhng điểm sai thờng mắc phải , nguyên nhân cách sửa: 1.Giai đoạn chạy đà : - Chạy đà không xác không ổn định nhịp điệu chạy đà - Chạy cao trọng tâm , t xuất phát không ổn định * Cách sửa : Chạy đà nhiều lần , tăng tốc độ hạ thấp trọng tâm vạch sẵn độ dài bớc , đa đặt chân giặm nhảy điểm giậm Giai đoạn giậm nhảy : a, Giậm nhảy không hết * Nguyên nhân : - Hiểu sai quan niệm - Cơ chân yếu - Giậm nhảy chậm, góc độ hoÃn xung nhỏ, không đủ sức duỗi - Kỹ thuật bớc cuối dài * Cách sửa : - N©ng cao nhËn thøc kü thuËt -N©ng cao sức mạnh chân - Tập phản xạ giậm nhảy nhanh -Tập bớc cuối hợp lý với giậm nhảy b) Giậm nhảy chuẩn bị lao vào xà * Nguyên nhân - Các bớc cuối không hạ thấp đợc trọng tâm - Lúc giậm nhảy thân gập phía truớc - Tốc độ giậm nhảy bị chậm * Cách sửa : - Tập chạy thấp trọng tâm kết hợp đa đặt chân giậm nhảy - Tập phản xạ giậm nhảy nhanh, đá lăng chạm vật chuẩn, vơn ngời tích cực nâng cao Giai đoạn không : - Chân lăng cong lúc qua xà , xoay ép không tích cực *Cách sửa : - Tập đá lăng thẳng tích cực xà cao, xoay ép chân lăng nhiều - Phải gập, xoay thân Cần tập mô ngoài, cầu thăng - Chân giậm qua xà cao tập đa chân giậm qua xà thẳng nhiều lần Giai đoạn rơi xuống đất : Không tích cực đa nhanh phận thể xuống chạm đất sớm ngời bị thu lại tiếp xúc đất không chủ động gấp khớp * Cách sửa : Tập nhiều lần mức xà thấp , ý tới phận thể tiếp xúc đất trớc , chủ động gấp khớp (hoÃn xung) Kết thu đợc qua khảo nghiệm, giá tri khoa học vấn đề nghiên cứu Để đánh giá hiệu phơng pháp tiến hành thực nghiệm s phạm - Thời gian thực nghiệm : Đợc tiến hành tiết học nhảy cao khối 11 theo phân phối chơng trình Bộ GD - Địa điểm thực nghiệm: Sân tập thể dục trờng THPT Đào Duy Từ - Đối tợng thực nghiƯm : Lµ häc sinh líp 11C7 * Ngoµi buổi dạy sử dụng số tập phát triển tố chất thể lực: Sức mạnh- tốc độ - phát triển thể lực - Nội dung tập phát triển sức mạnh: STT Bài tập sức mạnh tốc độ Chạy 30m xuất phát cao Chạy 30m tốc độ cao Chạy 60m xuất phát cao Chạy đạp sau 30m STT Bài tập sức mạnh bột phát Bật xa chỗ Bật cao chỗ Bật cóc 15m Lò cò nhanh chân 30m - Tiến trình giảng dạy tập: Tuần STT Tên tập Chạy 30m xuất phát cao Chạy 30m tốc độ cao Chạy 60m xuất phát cao Chạy đạp sau 30m Bật cao chỗ Bật cóc 15m Bật xa chỗ Lò cò nhanh chân 30m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Néi dung tập: STT Tên tập Định lợng Số lần Thời gian Nghỉ Mục đích yêu cầu Rèn luyện sức Chạy 30m xuất phát cao 2-3 3phút 30"- mạnh tốc độ 1phút Yêu cầu: Tự giác tích cực Rèn luyện sức Chạy 30m tốc độ cao 2-3 phút 30"- mạnh tốc độ 1phút Yêu cầu: Tự giác tích cực Rèn luyện sức Chạy 60m xuất phát cao Chạy đạp sau 30m 1-2 1-2 phút phút 30"- mạnh tốc độ 1phút Yêu cầu: Tự giác tích cực 30"- Rèn luyện sức 1phút mạnh tốc độ 10 Yêu cầu: Tự giác tích cực Rèn luyện sức Bật xa chỗ 1-2 phút 30" mạnh bột phát Yêu cầu: Tự giác tích cực Rèn luyện sức Bật cao chỗ 1-2 phút 30" mạnh bột phát Yêu cầu: Tự giác tích cùc RÌn lun søc BËt cãc 15m 1-2 phút 30" mạnh bột phát Yêu cầu: Tự giác tích cực Rèn luyện sức Lò cò nhanh chân 30m 2 phút 30" mạnh bột phát Yêu cầu: Tự giác tích cực 6.Bài học kinh nghiệm 6.1 Qua việc thực sáng kiến với biện pháp kết đạt đợc,tôi nhận thấy muốn giảng dạy đạt kết tốt giáo viên phải có đầu t,chuẩn bị kĩ giáo àn trớc lên lớp,chuẩn bị đồ dùng dạy học dụng cụ sân tập thật tốt 6.2 Muốn giảng dạy đạt kết tốt thu hút ham thích học sinh môn học,bản thân ngời dạy nhiệt tình giảng dạy 11 cần phải không ngừng học hỏi trang bị thêm kiến thức,rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho vững vàng,thờng xuyên dự đồng nghiệp,phải rút đợc kinh nghiệm sau dạy đẻ tìm phơng pháp cải tiens ,phù hợp với yêu cầu giảng dạy 6.3 Tổ chức trò chơi lợng vận động hợp lí,bài tập phải vừa sức,phù hợp với sức khỏe,trình độ tập luyện,tâm lí giới tính học sinh,tránh cho em lo ngại,nhàm chán,tạo đợc tâm lí tốt cho em môn học 6.4 Trong trình trực tiếp giảng dạy phải thực tốt công tác bảo hiểm tự bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho học sinh,giúp em an tâm tự tin trình tập luyện.Có nh học sinh míi dƠ rµng tiÕp thu bµi häc tèt vËn dụng tốt kĩ thuật nâng cao thành tích học tập thi đấu Sĩ số lớp: 51 ( Trong ®ã cã em bÞ khíp - tim bÈm sinh - tËt ) Tríc thùc nghiƯm Thµnh tÝch 100cm -110cm 110cm-120cm 120cm - 150cm 55,5% 33,3% 11,2% Nam 25 em Thµnh tÝch 90cm - 100cm 100cm -110cm 110cm -120cm 71,5% 21,5% 7% Nữ 20 em Mức độ nắm vững thực hành kỹ thuật động tác 58,4% 12 Sau thực nghiệm Thµnh tÝch 90cm-110cm 110cm-120cm 120cm-130cm Nam 25 em 10% 71% 19% Thành tích 80cm-90cm 90cm-110cm 110cm-120cm Nữ 20 em 35,7% 42,8% 21,5% Mức độ nắm vững thực hành kỹ thuật động tác 87,7% III/ phần Kết luận kiến nghị 1- Kết luận : Giảng dạy huấn luyện môn nhảy cao nhà trờng phổ thông đặc biệt cấp học THPT trình lâu dài gian khổ Vì đòi hỏi thầy cô giáo môn phải có tâm huyết, nhiệt tình trách nhiệm cao Trong buổi tập ngời giáo viên phải hiểu nắm nguyên tắc giảng dạy huấn luyện, từ áp dụng phơng pháp cho phù hợp Với kinh nghiệm thân, vấn đề học hỏi đợc từ giảng viên, từ đồng nghiệp, tài liệu tham khảo đà mạnh dạn đa phơng pháp để huấn luyện giảng dạy môn điền kinh chơng trình thể dục bậc THPT nh việc áp dụng vào thực tiễn giảng dạy huấn luyện học sinh tôi, 2- Kiến nghị : Trong khuôn khổ viết dới dạng kinh nghiệm dạy học đà cố gắng thâu tóm , cố gắng lựa chọn tập hợp lý, lôgíc đảm bảo dẫn dắt học sinh cách khoa học , vừa sức ham thích học tập môn nhảy cao với kêt đạt đợc nêu đà phản ánh đợc bớc tiến niềm vui thầy trò Tuy 13 nhiên vấn đề nghiên cứu dài chắn có nhiều chỗ cha phù hợp mong góp ý bổ sung bạn đồng nghiệp để đề tài đầy đủ hơn, chất lợng Xin trân thành cảm ơn ! XC NHN CA TH TRNG Thanh Hóa, ngày 15tháng 05 năm 2013 ĐƠN VỊ Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Lê Đình Trung TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu tham khảo : 1- Lý luận phơng pháp giáo dục thể chất (NXB thể dục thể thao) 2- Sinh lý häc TDTT ( NXB thĨ dơc thĨ thao) 3- T©m lý häc TDTT ( NXB thĨ dơc thĨ thao) 4- Häc thut hn lun TDTT ( NXB thể dục thể thao) 14 5- Sách giáo viên ThĨ Dơc khèi 10,11 15 ... nghiệm đề cập đến nội dung ú l Những giải pháp nhằm NNG CAO THNH TCH kÜ thuËt NHẢY cao CHO HỌC SINH THpt? ?? Qua giúp cho học sinh có kiến thức ban đầu kĩ thực tập kĩ thuật điền kinh nói chung ứng.. .Những giải pháp nhằm NNG CAO THNH TCH kĩ thuật NHẢY cao CHO HỌC SINH THPT I – phÇn më đầu lý chọn đề tài - Ngy 27/ 03/ 1946 Hồ Chủ Tịch lời kêu gọi tập thể dục Trong thư, lần Người cho nhân... cầu môn học mạnh dạn đa số phơng pháp giảng dạy huấn luyện nhằm giải cấp thiết cho học sinh năm học đợc tốt Thực trạng: - Đa số em học sinh coi nhẹ viếc tập luyện Đặc biệt môn nh¶y cao - ý thøc

Ngày đăng: 15/04/2015, 21:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan