0

SKKN Dạy kỹ năng sống cho học sinh lớp 1

22 2,034 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2015, 15:45

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 1A QUA MÔN ĐẠO ĐỨC" PHẦN MỞ ĐẦU I-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. I.1.1- CƠ SỞ LÝ LUẬN: Bác Hồ nói “ Có tài mà không có đức là vô dụng Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ. Đảng ta khi đánh giá một con người luôn lấy đức làm gốc. Một con người không có đức dù tài cán đến đâu cũng không thể làm nổi việc gì có ích cho dân, cho nước. Xuất phát từ thực tiễn xã hội hiện nay, tác động của ngoại cảnh có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng đạo đức của học sinh ngay từ khi bước vào trường học. Đối với học sinh lớp Một khi cắp sách tới trường, tất cả mọi hoạt động, các mối quan hệ với các em còn mới mẻ. Do vậy việc hình thành cho các em những chuẩn mực hành vi là rất quan trọng. Chuẩn mực đạo đức xã hội bao gồm những hành vi thói quen đạo đức, mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội. Gần gũi với các em nhất là mối quan hệ gia đình, nhà trường, cộng đồng và môii trường tự nhiên. Nhân cách đạo đức của các em khi đến trường rất trong sáng ngây thơ, chưa có khả năng nhận biết phân tích, chưa hiểu sâu, hiểu rõ mọi tình huống vấn đề. Nếu người thầy không uốn nắn tốt thì như cây thiếu ánh sáng sẽ phát triển cong vẹo. Xuất phát từ mục tiêu môn học. Dạy học đạo đức là dạy học sinh những hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội và quyền trẻ em trong các tình huống đơn giản cụ thể của cuộc sống hàng ngày. Nội dung của môn học đạo đức kết hợp giữa giáo dục quyền với giáo dục trách nhiệm bổn phận của học sinh. Hơn nữa môn đạo đức không chỉ giáo dục bổn phận, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường, xã hội và môii trường tự nhiên, mà còn giáo dục trách nhiệm của các em đối với chính bản thân mình. I.1.2-CƠ SỞ THỰC TIỄN. Tất cả các môn học ở tiểu học đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ cho nhau. Trong 8 môn học bắt buộc ở lớp Một. Nhiều giáo viên, nhiều cơ sở chỉ chú tâm hai môn Toán và Tiếng việt nhằm đạt được mục đích sau khi học xong lớp Một học sinh biết đọc thông viết thạo là được, chưa chú ý nhiều đến môn Đạo đức. Việc bồi dưỡng hình thành cho các em những phẩm chất đạo đức đâu phải đó là một bài mẫu có sẵn, áp đặt, khuôn mẫu để học sinh thực hiện theo. Mà nhiệm vụ của môn Đạo đức lớp Một nói riêng, môn Đạo đức ở Tiểu học nói chung qua mỗi bài là một chuẩn mực hành vi đạo đức giúp các em nắm được những điều sơ đẳng của phép ứng xử trong cuộc sống hằng ngày. Qua bài dạy của giáo viên các em nắm được nội dung và ý nghĩa của chuẩn mực hành vi đạo đức trong các hoạt động và trong các mối quan hệ xã hội. Với học sinh lớp Một việc bồi dưỡng cho các em cách nói năng lễ phép, giúp các em biết cách cư xử với người trên, bạn bè trong lớp. Từ đó các em có nề nếp thói quen tốt, tạo điều kiện cho các em học tốt hơn . Đó là một công việc đầu tiên và cũng thật khó đối với giáo viên lớp Một. Khi nhận lớp tôi tiến hành tìm hiểu tình tình học sinh. Tổng số học sinh trong lớp có 29 em. Nam12 em, Nữ 17 em. Trong đó có một em bố mẹ là công chức nhà nước, 3 em bố hoặc mẹ là công chức còn 25 em bố mẹ không có việc làm ổn định. Có 4 em ở trung tâm Thị Trấn còn lại các em ở Tiên Lãng, Yên Than, Tam Thịnh, Long Châu. Phần lớn các em ở khu vực Long Châu, từ lúc sinh ra và lớn lên đa số các em đi thuyền bố mẹ ít được va chạm với môii trường xung quanh nên vốn kinh nghiệm sống nghèo nàn, các em chưa biết cách ứng xử đơn giản với cô giáo và các bạn. Nhiều lúc cô nói các em như không hiểu gì. Từng vấn đề nhỏ cũng phải nói cụ thể rõ ràng, làm mẫu bằng động tác thì các em mới hiểu, các em trầm lặng ít hoạt động, thích ngồi nhìn các bạn học, chơi, nô đùa. Nhiều bậc phụ huynh chưa chú ý dạy con em mình những phép ứng xử nhỏ nhất, cần thiết nhất trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày, khiến cho các em rất ngại nói, ngại giao tiếp. Chính vì những lý do trên song song với việc trang bị kiến thức cho các em thì giáo dục kỹ năng sống cho các em qua các môn học đặc biệt qua môn Đạo đức là rất quan trọng. Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 1A qua môn Đạo đức”. I.2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Việc nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 A qua môn học Đạo đức”. Trước hết giúp cho tôi có hiểu biết sâu sắc về công việc giảng dạy của mình nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh do tôi đảm nhận. Khi nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn sau một năm học lớp Một có thể trang bị cho các em một số hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực, hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng và ý nghĩa của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó. Từng bước hình thành kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực đã học, kỹ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ và tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống, biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện, hình thành thái độ tự trọng, tự tin, yêu thương, tôn trọng con người, yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt, không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu. Giúp cho các em có vốn kinh nghiệm sống phong phú, tự nhận biết các hành vi đạo đức từ thực tế xung quanh các em qua các bài học, tranh ảnh, tiểu phẩm, sắm vai, vận dụng vốn kinh nghiệm đó vào cuộc sống thực tế hàng ngày. Giúp giáo viên say mê với công việc, yêu nghề mến trẻ. I.3- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM. I.3 .1- THỜI GIAN: - Đăng ký đề tài: 9/2007. - Tìm hiểu thực trạng: 9/2007. - Lập đề cương: 10/2007. - Đề xuất ý kiến: 11/2007. - Viết đề tài lần1: 3/2008. - Viết đề tài lần 2: 4/2008 - Hoàn thành đề tài: 5/2008. I.3.2- ĐỊA ĐIỂM. Trường tiểu học Thị Trấn Tiên Yên - Tiên Yên – Quảng Ninh. I.3.3- PHẠM VI ĐỀ TÀI: I.3.3.1- Giới hạn đối tượng nghiên cứu: “Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1A. Trường tiểu học thị trấn Tiên Yên”. I.3.3.2- Giới hạn về địa bàn nghiên cứu. Trường tiểu học Thị Trấn Tiên Yên I.3.3.3- Giới hạn về khách thể khảo sát: 29 học sinh lớp 1A và học sinh khối 1. I.4- Phương pháp nghiên cứu. Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp Một qua môn đạo đức tôi đã vận dụng các phương pháp sau: 1- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết. 2- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 3- Phương pháp quan sát. 4- Phương pháp đàm thoại. 5- Phương pháp luyện tập thực hành. 6- Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 7- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia. I.5- ĐÓNG GÓP VỀ MẶT LÝ LUẬN VỀ MẶT THỰC TIỄN. + Về mặt lý luận: Nhà trường tiểu học là cái nôi đầu tiên không chỉ trang bị cho các em những kiến thức khoa học mà còn trang bị cho các em những chuẩn mực hành vi đạo đức, để các em được chăm sóc phát triển toàn diện là người có ích cho xã hội. Đối với học sinh lớp Một, các em vừa ở tuổi mẫu giáo , cái tuổi bắt chước theo người lớn, vốn kinh nghiệm sống nghèo nàn, nên phần nào có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, kể cả việc lĩnh hội kiến thức. Các em nhận biết cái tốt, cái xấu, cái sai, cái đúng, cái thiện, cái ác còn hạn chế.Vào học lớp Một rồi có em còn chưa nói được cụ thể họ và tên của mình, họ tên của bố mẹ, còn nói trống không, v.v…Nếu học sinh có kỹ năng giao tiếp tức là có kỹ năng nói tốt tạo tiền đề học tốt các môn học khác. Để thực hiện được nhiệm vụ này chúng ta cần tìm hiểu tâm lý học sinh lớp Một, nghiên cứu chuẩn đạo đức xã hội. Nghiên cứu những lý luận cần thiết về rèn luyện kỹ năng sống qua các bài học cụ thể. +Về mặt thực tiễn: - Tìm hiểu học sinh lớp 1A: Lý lịch học sinh nơi cư trú, trò chuyện giao tiếp đẻ nắm bắt tình hình học sinh, tìm hiểu mặt yếu của học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các em. Giáo viên phải yêu nghề mến trẻ là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. II - PHẦN NỘI DUNG. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN Một số vấn đề lý luận về “ Rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp Một qua môn Đạo đức”. II.1.1- CƠ SỞ LÝ LUẬN. Biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp Một qua môn đạo đức. Rèn kỹ năng Kỹ năng sống Rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1A qua môn Đạo đức. *Kỹ năng:Tức là qua các bài học xây dựng các chuẩn mực hành vi đạo đức, các chuẩn đó được vận dụng vào thực tế cuộc sống và nó trở thành thói quen đạo đức của mỗi người. * Kỹ năng sống: Vận dụng nhữngchuẩn mực đạo đức đã học vào cuộc sống thực tế hàng ngày như đi học về chào ông chào bà, lễ phép chào hỏi thầy cô khi gặp v.v… Tức là các điều học được vận dụng vào những tình huống cụ thể trong cuộc sống. * Rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 A qua môn Đạo đức: là thông qua các bài học cung cấp các hành vi đạo đức cho các em. Các hành vi đó được luyện tập thực hành và trở thành thói quen đao đức là vốn kinh nghiệm sống cho các em học sinh lớp 1 A. CHƯƠNG II NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU II.2.1 Thực trạng của học sinh lớp1A -Để biết được vốn kinh nghiệm sẵn có của các em tôi bắt tay vào tìm hiểu tình hình học sinh lớp 1A. Tổng số học sinh trong lớp là 29 em : Trong đó có 1 em bố mẹ là công chức nhà nước , 3 em bố hoặc mẹ là công chức nhà nước . Còn lại 87% phụ huynh trong lớp không có nghề nghiệp ổn đinh , mải lo việc mưu sinh ít có điều kịên quan tâm đến các em . Phần lớn các em chưa được gia đình chú ý quan tâm bồi dưỡng vốn kinh nghiệm trong giao tiếp nên đến lớp các em thường hay nhút nhát . Khi tôi nhận lớp , đã sau một tháng học nhưng vẫn còn 4 em mẹ đưa đến lớp là khóc . Gọi lên bảng không dám lên , không dám giơ tay phát biểu xây dựng bài cô gọi chỉ gật và lắc đầu , hoặc "ơi","hở". Nhiều em còn chưa biết nói lời thưa gửi thể hiện lễ phép - Do đặc điểm nơi cư trú của học sinh, các em ở rải rác nhiều khu, chỉ có 4 em ở trung tâm Thị Trấn còn lại là Yên Than, Tam Thịnh, Tiên Lãng, Long Châu. Các em nhút nhát , không cởi mở ngại giao tiếp với các bạn và cô giáo . Nhiều em ở khu Long Châu đi thuyền với bố mẹ từ nhỏ nên vốn kinh nghiệm sống còn hạn chế . Các em chưa biết cách ứng sử đơn giản nhất với cô giáo và các bạn .Nhiều em chưa nói được cụ thể họ tên mình , họ tên bố mẹ , chưa phân biệt được anh em trong nhà với anh em họ . Sau khi điều tra học sinh tôi tiến hành khảo sát phân các nhóm đối tượng như sau: - Biết nói năng lễ phép: 3 em / 29 em. - Bạo dạn trong giao tiếp nhưng nói trống không:15 em/29 em. - Ngại giao tiếp, trầm lặng, nhút nhát: 11 em/29 em. Từ tình hình thực tế trên tôi thiết nghĩ các em có khả năng giao tiếp tốt sẽ tạo điều kiện cho các em học tốt môn học và các môn học khác cũng như tham gia các hoạt động do trường, đội tổ chức. II.2.2.Đánh giá thực trạng *Học sinh: - Do đặc điểm tâm sinh lí hoc sinh, nhiều em tính cách nhút nhát, từ nhỏ lại đi thuyền với bố mẹ ít va chạm với môi trường xung quanh nên khi vào lớp Một các em bắtđầu làm quen với hoạt động học tập.Tất cả đều mới mẻ vốn kinh nghiệm sống hạn chế khó khăn cho việc tiếp thu kiến thức. *Môii trường sống và điều kiện gia đình. - Do đặc điểm nơi cư trú các em ở xa trung tâm thị trấn, bố mẹ mải buôn bán làm ăn ít có thời gian quan tâm đến việc học tập của các em, nhất là sửa những hành vi thói quen chưa đúng, chưa đúng, chưa chuẩn. VD: Con nói trống không chưa chú ý sửa lại lời nói chuẩn cho các em, hoặc khi các em đưa đón vật gì đó với người lớn tuổi các em đưa một tay cũng cho qua không sửa lại đúng cho các em v. v … nhiều bậc phụ huynh do bận mải làm ăn hầu như chỉ chú ý con em mình có ăn là được, không có chút thời gian quan tâm đến tâm tư tình cảm của các em, nhất là các bậc phụ huynh ở khu vực Long Châu việc quan tâm đến học tập của các em càng hạn chế hơn. phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho các em, trách nhiệm của mình trong việc học tập của con em còn phó thác cho giáo viên. * Giáo viên. - Nhà trường là môii trường giáo dục quan trọng nhất trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh, nhưng nhiều cơ sở chưa chú tâm đầu tư mới chỉ hoàn thành theo mục tiêu môn học, chưa nghiên cứu phương pháp dạy nhằm mục đích giáo dục cao nhất. Giáo viên chưa xác định được kĩ năng cần rèn qua từng bài học. Chưa chú ý kiểm tra kỹ năng hành vi đạo đức đã học của học sinh. - Việc rèn kĩ năng sống cho học sinh chưa thường xuyên liên tục nên các hành vi đạo đức chưa trở thành thói quen, các em chóng quên. hành vi đó chưa có giá trị thực tế cao. * Nhà trường, đoàn đội. - Chưa tổ chức được nhiều hoạt động ngoại khoá: Như thi kể chuyện đạo đức,học tập tấm gương người tốt việc tốt để học sinh được thưc hành hành vi đã học vào những tình huống cụ thể trong cuộc sống. - Nội dung sinh hoạt chưa được rút kinh nghiệm, thay đổi nội dung sinh hoạt theo từng tháng. Từ những thực trạng trên việc rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp Một là rất cần thiết, tạo tiền đề cho các em phát triển khả năng giao tiếp và học tập tốt các môn học. CHƯƠNG III Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1A qua môn đạo đức. [...]... xác định kỹ năng cần rèn cho học sinh Bài 1: Em là học sinh lứop Một rèn kỹ năng tự giới thiệu họ tên, quyền đựơc đi học của mình, kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống Bài 2: Gọn gàng sạch sẽ: Rèn kỹ năng biết ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, biết gữ vệ sinh cá nhân đầu tớc quần áo gọn gàng trong mọi lúc mọi nơi Biện pháp 4: Thông qua các giờ học trên lớp cung cấp từng hành vi đạo đức cho các em Việt Nam tham... cây gì, con gì" Sau 3 tiết học bài mới có 1 tiết thực hành kỹ năng, các em sẽ được thực hành 2 hnàh vi đã học Dưới hình thức hoạt động ngoại khoá này giúp học sinh được luyện tập thực hành kỹ năng hành vi vào tình huống cụ thể, gần gũi với các em trongcuộc sống hàng ngày đó là vốn kinh nghiệm sống của các em Biện pháp 8: Kết hợp đội thiếu niên rènkỹ năng sống cho học sinh qua sinh hoạt sao nhi - Có ý... nâng cao lượng giờ đạo đức và thực hành các kỹ năng hình vi vào cuộc sống thực tế cho học sinh là vấn đề khó đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ, người thầy phải đầu tư thời gian gần gũi học sinh, nghiên cứu kỹ mục tiêu bài học, thiết kế tiết dạy hợp lý, kết hợp hài hoà các phương pháp hình thức dạy học Chú trọng phương pháp dạy học mới, thầy tổ chức hướng dẫn học sinh hoạt động, phát huy vốn kinh nghiệm và... những biện pháp để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp Một Qua các biện pháp cụ thể được áp dụng ở lớp 1A năm học 2007-2008 *Biện pháp 1: Xây dựng môii trường lớp học thân thiện -Khi vào lớp 1 tất cả các hoạt động với các em đều mới mẻ Với tính cách nhút nhát của 1 số em thì việc trang trí một môii trường học tập thân thiện là rất cần thiết Ngay từ tháng đầu năm học thực hiện theo kế hoạch của phòng... đạo đức cho học sinh ngay tư khi bước vào trường học là vô cùng quan trọng Chính vì thế môn học đạo đức cung cấp cho các em những hiểu biết ban đầu về các kỹ năng giao tiếp, ứng xử lễ phép trong cuộc sống hàng ngày, đó là những kỹ năng sống cần thiết cho mỗi con ngưòi, góp phần phát triển hoàn thiện nhân cách mai sau - Giáo viên cần nghiên cứu mục tiêu cần đạt của giờ học chú trọng cung cấp kỹ năng phù... pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp Một qua môn Đạo đức Nhằm giúp các em có vốn kinh nghiệm sống phong phú Tuy các em đã có nề nếp thói quen Đạo đức tốt, nhưng tôi rất mong vấn đề rèn kỹ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức được chú tâm ở tất cả các khối lớp, duy trì liên tục, được theo dõi kiểm tra thường xuyên, kết hợp các môii trường giáo dục gia đình, nhà trường, cộng đồng, để hoàn thiện cho các... tri thức mới Đồ dùng dạy học như tranh ảnh phải đẹp, phù hợp với bài học, giáo viên cần động viên khen ngợi kịp thời, vì tuổi học sinh lớp Một tuổi hoa, thiên về tình cảm, hoạt độnghọc chưa được chú trọng, hoạt động chơi vẫn chiếm ưu thế Sự nhận thức của học sinh còn đơn giản cho nên quá trình dạy học không kéo dài bất cứ hoạt động nào hoặc đặt hệ thống câu hỏi quá khó gây cho học sinh nhàm chán căng...II.3 .1 Các biên pháp cụ thể Xuất phát từ quan điểm chung Dạy – học môn Đạo đức được tiếp cận theo hướng đi từ quyền đến trách nhiệm, bổn phận của học sinh Cách tiếp cận đó sẽ giúp cho việc Dạy – học môn Đạo đức trở nên nhẹ nhàng, sinh động hơn, tránh được tính chất nặng nề, áp đặt trước đây Dạy – học Đạo đức chỉ đạt được hiệu quả khi học sinh hứng thú và tích cực, chủ động tham gia vào quá trình dạy học. .. Biện pháp 6: Tư vấn cho phụ huynh hướng dẫn các em thực hành hành vi ở nhà - Tổ chức họp phụ huynh thông báo đặc điểm tình hình của lớp, nêu tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho học sinh , tính cấp bách của vấn đề kỹ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức Thống nhất cùng phụ huynh phương pháp giáo dục đạo đức ở nhà Phụ huynh được tập huấn, nghiên cứu chương trình học, kỹ năng qua từng bài đạo... hình thành kỹ năng tự giới thiệu Kỹ năng này giúp các em, biết tên và tự giới thiệu tên của mình trong giao tiếp hàng ngày, là cơ sở để học những bài học sau VD: Khi chơi sắm vai các em đã tự giới thiệu được vai diễn của mình Biện pháp 5: Rèn kỹ năng sống qua các giờ học - Qua các giờ học giáo viên chú ý nhắc nhở các em thực hành hành vi đã học VD: Trong các giờ học, học sinh chưa có cử chỉ thể hiện đúng . Đạo đức”. II .1. 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN. Biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp Một qua môn đạo đức. Rèn kỹ năng Kỹ năng sống Rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1A qua môn Đạo đức. *Kỹ năng: Tức. năng sống cho học sinh lớp 1A qua môn Đạo đức”. I.2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Việc nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 A qua môn học Đạo đức”. Trước hết giúp cho. để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp Một . Qua các biện pháp cụ thể được áp dụng ở lớp 1A năm học 2007-2008. *Biện pháp 1: Xây dựng môii trường lớp học thân thiện -Khi vào lớp 1 tất cả các
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Dạy kỹ năng sống cho học sinh lớp 1, SKKN Dạy kỹ năng sống cho học sinh lớp 1,

Từ khóa liên quan