MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC SINH TỰ TÌM TÒI, PHÁT HIỆN KIẾN THỨC MỚI KHI HỌC NỘI DUNG HÌNH TAM GIÁC – MÔN TOÁN LỚP 5

27 593 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC SINH TỰ TÌM TÒI, PHÁT HIỆN KIẾN THỨC MỚI KHI HỌC NỘI DUNG HÌNH TAM GIÁC – MÔN TOÁN LỚP 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nguyễn Thị Phương Lan Trưng TH Nguyt Đc MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lí do chọn đề tài II. Mục đích nghiên cứu III. Nhiệm vụ nghiên cứu IV. Phương pháp nghiên cứu 1. Phương pháp nghiên cứu lí luận 2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn V. Phạm vi nghiên cứu PHẦN II : NỘI DUNG ĐỀ TÀI I. Cơ sở lí luận II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 1. Đặc điểm tình hình của trường 2. Đặc điểm tình hình của học sinh lớp 5 III. Một số giải pháp dạy học sinh tự tìm tòi, phát hiện kiến thức mới khhi học nội dung hình tam giác môn Toán lớp 5 tại trường Tiểu học Nguyệt Đức – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc A. Cơ sở đề xuất các giải pháp B. Các giải pháp chủ yếu 1.Xác định các yêu cầu cơ bản về kiến thức cần đạt được và phương pháp cần thực hiện trong tiết dạy . 2. Nắm vững quy trình dạy học giúp học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới 3. Giáo viên tự học, tự bồi dưỡng IV. Kết quả thực hiện PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 2. Kiến nghị 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 22 23 25 25 25 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Nguyễn Thị Phương Lan Trưng TH Nguyt Đc I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết, trong sự nghiệp giáo dục thì giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam trong tương lai. Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần quan trọng cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Trong các môn học đó, môn Toán có vị trí quan trọng vì mục tiêu môn Toán ở Tiểu học nhằm giúp học sinh: - Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học ,các số tự nhiên, phân số, số thập phân ; các đại lượng thông dụng ; một só yếu tố hình học và thống kê đơn giản. - Hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống. - Bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt đúng (nói và viết) cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống ; kích thích trí tưởng tượng ; chăm học và hứng thú học tập toán ; hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở Tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống ; chúng cần thiết cho người lao động, rất cần thiết cho học các môn học khác ở Tiểu học và học tiếp môn Toán ở Trung học. Môn Toán còn góp phần giáo dục lí trí và những đức tính tốt như : trung thực, cần cù, chịu khó, ý thức vượt khó khăn, tìm tòi, sáng tạo và nhiều kĩ năng tính toán cần thiết để con người phát triển toàn diện. Đặc điểm của môn Toán là tính trừu tượng cao và tính thực tiễn, tính lôgic và tính thực nghiệm. Nó là công cụ rất cần thiết để học tốt các môn học khác và nhận thức thế giới xung quanh. Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn Toán rất to lớn. Thông qua những bài toán hay, đơn giản, nhẹ nhàng, học sinh được phát triển tư duy nhạy bén, chính xác, rèn luyện đầu óc minh mẫn là một trong các điều kiện cần để học sinh trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Do đó đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi để có kiến thức và phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh. Hình học là nội dung cơ bản, quan trọng của chương trình môn Toán ở Tiểu học.Nó được phân bố đều ở các khối lớp và được nâng cao dần về mức độ. Từ nhận diện hình ở lớp 1,2 sang đến tính chu vi, diện tích, thể tích ở các lớp 3,4,5. Nói chung hình học là mảng kiến thức tương đối khó trong chương trình môn Toán vì nó đòi hỏi người học khả năng tư duy trừu tượng. Những em có lực học khá giỏi sẽ rất thích học phần này, ngược lại những em có khả năng tư duy chậm hơn thì rất ngại học dẫn đến tình trạng học sinh học yếu kém môn Toán chiếm một tỉ lệ khá cao so với các môn học khác. Chính vì vậy, Dạy cho học sinh cách học tức là dạy cho học sinh biết tự phát hiện vấn đề mới, tự tìm cách 2 Nguyễn Thị Phương Lan Trưng TH Nguyt Đc giải quyết vấn đề và vận dụng vào thực tiễn theo khả năng của mình là cách tốt nhất để học sinh chiếm lĩnh kiến thức, từ đó có thể hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức. Để làm được diều này đòi hỏi giáo viên phải chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp theo từng đối tượng học sinh. Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn quá trình học tập, học sinh học tập tích cực, sáng tạo, chủ động theo khả năng của mình trong từng lĩnh vực. Cách dạy này gọi là: “Dạy học phát huy tính tích cực của học sinh”. Trong những yếu tố cấu thành giáo dục thì phương pháp xưa nay vốn là yếu tố năng động nhất. Bởi vì chính phương pháp chứ không phải nội dung hay yếu tố nào khác quyết định chất lượng đào tạo con người mới. Do đó, chúng ta có thể nói rằng, đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học toán ở tiểu học nói riêng là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay. Để góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng dạy – học Toán nói riêng tại trường Tiểu học Nguyệt Đức – Yên Lạc, tôi đã chọn đề tài : “Một số giải pháp dạy học sinh tự tìm tòi, phát hiện kiến thức mới khi học nội dung Hình tam giác – môn Toán lớp 5” II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở tìm hiểu về thực trạng tiếp thu toán học của học sinh trường Tiểu học Nguyệt Đức - huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tìm ra những thuận lợi và khó khăn trong việc học Toán nói chung và kiến thức phần Hình tam giác nói riêng. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, giúp học sinh có hiểu biết sâu rộng về kiến thức hình tam giác để hình thành kĩ năng trong việc giải các bài tập có nội dung hình học. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu nội dung, phương pháp dạy phần hình tam giác. - Phân tích cách hình thành kiến thức và kĩ năng mới - Tiến hành thử nghiệm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài. Qua đó đề xuất những giải pháp dạy học sinh tự tìm tòi, phát hiện kiến thức mới trong khi học về Hình tam giác. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 1/ Phương pháp nghiên cứu lí luận Tìm hiểu, nghiên cứu những tài liệu có liên quan như : đặc điểm phần hình học, những quan niệm, xu hướng, kinh nghiêm dạy học, những quan điểm đổi mới giáo dục ở tiểu học và giảng dạy Hình học lớp 5. 2/ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra kết hợp với quan sát, đàm thoại, trò chuyện để nghiên cứu khả năng tìm tòi, phát hiện kiến thức mới trong học toán của học sinh trường Tiểu học Nguyệt Đức. - Dự giờ để tìm hiểu về đối tượng học sinh và một số phương pháp dạy của một số giáo viên. 3 Nguyễn Thị Phương Lan Trưng TH Nguyt Đc - Nghiên cứu sản phẩm của học sinh như bài kiểm tra để xác định kết quả công tác day – học của giáo viên và học sinh. V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Do trình độ lí luận và thời gian nghiên cứu có hạn nên tôi chỉ triển khai nghiên cứu đề tài trong phạm vi khối 5 trường tiểu học Nguyệt Đức – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015. 4 Nguyễn Thị Phương Lan Trưng TH Nguyt Đc PHẦN II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI I. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển khoa học kĩ thuật. Nội dung và phương pháp dạy học toán ở mỗi giai đoạn của Tiểu học có những sắc thái riêng. Đối với học sinh lớp 5, các em đã có thể vừa dựa vào kinh nghiệm đời sống của bản thân, vừa dựa vào những kiến thức kĩ năng đã hình thành ở các lớp dưới. Việc sử dụng đúng mức các phương tiện trực quan và các hình thức học tập sẽ hỗ trợ tích cực cho nhận thức của các em giúp các em có thể tiếp cận được với các nội dung có tính khái quát, có tính lí luận, tăng cường việc vận dụng các kiến thức đã học vào học tập và đời sống. Nhưng trong quá trình dạy học, mỗi giáo viên luôn phải suy nghĩ, tìm tòi để đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh và phù hợp với sự phát triển của xã hội. Trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học, việc dạy các yếu tố hình học không chỉ giúp phát triển trí tuệ, rèn luyện nhiều đức tính và phẩm chất tốt đẹp cho học sinh mà nó còn giúp các em định hướng trong không gian, gắn liền việc học toán với cuộc sống xung quanh là tiền đề hỗ trợ các môn khoa học khác như : Mĩ thuật, Thủ công, Tự nhiên xã hội…là mảng kiến thức quan trọng để học sinh tiếp tục học lên các lớp trên. Đồng thời có thể giải quyết các bài toán thực tế xung quanh mình. II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1/ Đặc điểm tình hình của trưng Trường Tiểu học Nguyệt Đức nằm trên địa bàn xã có truyền thống hiếu học, tuy điều kiện kinh tế của địa phương còn rất khó khăn nhưng với nhận thức đúng đắn, tập thể cán bộ viên chức trong nhà trường đã xác định đúng vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục, cũng như thực hiện tốt khẩu hiệu “ Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”. Tất cả mọi giáo viên trong nhà trường dều chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vì: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” Trường Tiểu học Nguyệt Đức là một đơn vị có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp, : *Tổng số cán bộ, giáo viên: 33 Trong đó: + Cán bộ quản lí: 3 + Giáo viên: 30 * Trình độ học vấn: - Đối với cán bộ quản lí: + 1 Hiệu trưởng, 1 Hiệu phó có trình độ Đại học sư phạm. - Đối với giáo viên: + 19 giáo viên có trình độ Cao đẳng. + 11 giáo viên có trình độ Đại học * Trình độ lí luận: + 4 đảng viên có trình độ trung cấp + 13 đảng viên có trình độ sơ cấp 5 Nguyễn Thị Phương Lan Trưng TH Nguyt Đc Trong những năm qua, chất lượng dạy và học của nhà trường luôn được nâng lên. Nhà trường luôn duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đặc biệt là chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi. Thành tích những năm học gần đây nhà trường 10 năm liên tụcđạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2012 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ I. Đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa. Đây chính là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục. * Đối với giáo viên trực tiếp dạy lớp 5: Là những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm , nhiệt tình trong giảng dạy, có sự đoàn kết thống nhất cao. 2/ Đặc điểm tình hình của học sinh khối lớp 5 Tổng số học sinh: 115 Chủ yếu số học sinh là học sinh trên địa bàn xã. Phần lớn các em đều ngoan, hiếu học, có nhiều em học sinh giỏi. Sách vở, đồ dùng học tập tương đối đầy đủ. Được phụ huynh quan tâm, sao sát tới việc học của con em mình. + Khó khăn: - Một số học sinh khả năng nhận thức chậm hoặc thuộc đối tượng học sinh khuyết tật - Hoàn cảnh gia đình một số em còn gặp nhiều khó khăn hoặc có những gia đình bố mẹ đi làm ăn xa, các em phải ở nhà với ông bà nên sự quan tâm, chăm sóc cũng như chăm lo đến việc học tập của các em còn nhiều hạn chế. - Một số học sinh là học sinh xã ngoài điều kiện đi lại còn xa. - Một số em còn nghịch, mải chơi, chưa chăm học III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC SINH TỰ TÌM TÒI, PHÁT HIỆN KIẾN THỨC MỚI KHI HỌC NỘI DUNG HÌNH TAM GIÁC MÔN TOÁN LỚP 5 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỆT ĐỨC - HUYỆN YÊN LẠC - TỈNH VĨNH PHÚC A.Cơ sở đề xuất các giải pháp Dạy Toán không chỉ đơn thuần là dạy cho học sinh nắm được những định nghĩa, những khái niệm, quy tắc… mà điều quan trọng hơn cả là dạy cho học sinh có năng lực tư duy, có kĩ năng thực hành, có khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và đưa toán học vào ứng dụng thực tế. Năng lực trí tuệ sẽ được hình thành trong quá trình nhận thức. Năng lực toán học sẽ được phát triển khi học sinh được tham gia vào việc suy nghĩ tìm tòi cách giải các bài tập toán, các tình huống có vấn đề…Bởi vậy, để có hiệu quả thì người giáo viên phải thực hiện tốt các giờ dạy trên lớp : Lí thuyết, luyện tập, ôn tập, thực hành. Mỗi bài tập, mỗi tiết học đều ẩn chứa những kiến thức cần cung cấp cho học 6 Nguyễn Thị Phương Lan Trưng TH Nguyt Đc sinh trong đó kiến thức mới xuất hiện nhiều trong các tiết bài mới. Khi học sinh tự tìm tòi, phát hiện được kiến thức mới của bài học các em sẽ hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức các em sẽ có niềm tin vào chính bản thân mình và đem lại niềm vui trong học tập. Căn cứ vào những cơ sở nêu trên , kết hợp với những hiểu biết về yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học, tôi đã đề ra một số giải pháp dạy học sinh tự tìm tòi, phát hiện kiến thức mới khi học nội dung Hình tam giác trong môn Toán lớp 5 tại trường Tểu học Nguyệt Đức. B. Các giải pháp chủ yếu 1.Xác định các yêu cầu cơ bản về kiến thc cần đạt được và phương pháp cần thực hin trong tiết dạy . Đây là việc làm rất quan trọng và cần thiết giúp người giáo viên định hướng đúng được các hoạt động dạy học, các hình thức tổ chức và các phương pháp sử dụng trong tiết dạy. 2. Nắm vững quy trình dạy học giúp học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thc mới a- Đặc trưng của cách dạy này: - Giáo viên đặt ra bài toán nhận thức chứa đựng mâu thuẫn hoặc mối quan hệ giữa cái đã biết với cái phải tìm theo cấu trúc một cách hợp lí, tự nhiên. - Học sinh tiếp nhận mâu thuẫn và được đặt vào tình huống có vấn đề. Khi đó học sinh được đặt vào trạng thái muốn tìm tòi, khám phá và chiếm lĩnh nội dung kiến thức. - Thông qua việc giải bài toán nhận thức mà học sinh lĩnh hội được một cách tự giác và tích cực cả kiến thức và kĩ năng ; từ đó có được niềm vui của sự nhận thức sáng tạo. b- Quy trình cụ thể. Bước 1: Ôn tập tái hiện: Giúp học sinh ôn lại những kiến thức đã học có liên quan đến các kiến thức mới mà học sinh cần nắm được. Bước 2: Phát hiện, nêu vấn đề: Cho học sinh phát hiện ra những vấn đề chưa rõ và xem đó là vấn đề cần được giải quyết trong tiết học đó. Bước 3: Tổng hợp, so sánh và đề xuất ý tưởng: Từ những vướng mắc cần giải quyết ở trên, cho học sinh độc lập suy nghĩ hoặc thảo luận nhóm để đưa ra các ý tưởng giải quyết vấn đề. Giáo viên nhận xét, bổ sung thêm để hình thành ý tưởng chung. Bước 4: Dự đoán giả thuyết: Cho học sinh suy nghĩ tiếp và dự đoán hay đề xuất giả thuyết về nội dung kiến thức, kĩ năng mới. 7 Nguyễn Thị Phương Lan Trưng TH Nguyt Đc Bước 5: Kiểm tra giả thuyết: Cho học sinh kiểm tra giả thuyết đã đề xuất qua một số ví dụ cụ thể để khẳng định đó là kiến thức, kĩ năng mới. Bước 6: Rút ra kiến thức mới: Sau khi kiểm tra và khẳng định giả thuyết đó là đúng, Giáo viên cho học sinh phân tích tìm ra kết luận chung về kiến thức, kĩ năng mới. c- Một số ví dụ : Ví dụ 1: Bài Giới thiệu về hình tam giác ( Tiết 85) Mục tiêu: Học sinh nắm được: - Đặc điểm của hình tam giác có : ba cạnh, ba đỉnh, ba góc - Phân biệt ba dạng hình tam giác( phân loại theo góc) - Nhận biết đáy và đường cao (tương ứng) của hình tam giác * Hoạt động 1: Giới thiệu đặc điểm của hình tam giác - GV cho học sinh quan sát hình tam giác đã vẽ trên bảng - Hỏi: Hình tam giác ABC có mấy cạnh, mấy đỉnh, mấy góc? - Học sinh tự đếm các cạnh, các góc, các đỉnh và trả lời két hợp với lên bảng chỉ vào hình vẽ : Hình tam giác ABC có : . Ba cạnh là : cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC . Ba đỉnh là : đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C . Ba góc là : Góc đỉnh A, cạnh AB và AC ( gọi tắt là góc A) Góc đỉnh B, cạnh BA và BC ( gọi tắt là góc B) Góc đỉnh C, cạnh CA và CB ( gọi tắt là góc C) - Giáo viên cho học sinh viết tên ba góc, ba cạnh của mỗi hình tam giác * Hoạt động 2: Giới thiệu ba dạng hình tam giác( theo góc) Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề : Em hãy nhận xét về các góc của mỗi hình tam giác sau: (Giáo viên phát cho mỗi nhóm một phiếu vẽ 3 dạng hình tam giác) - Bước 2: : Tổ chức cho học sinh phát hiện và tìm hiểu vấn đề (hoạt động theo nhóm nhỏ). - Bước 3: Tổ chức cho học sinh hoạt động giải quyết vấn đề. 8 Nguyễn Thị Phương Lan Trưng TH Nguyt Đc HS thảo luận đề xuất hướng giải quyết và thực hiện (hoạt động theo nhóm). HS có thể giải quyết vấn đề bằng cách dùng ê – ke để kiểm tra các góc Bước 4: Nêu kết quả và thống nhất kết quả Hình tam giác có ba Hình tam giác có Hình tam giác có góc nhọn Hình tam giác có một góc tù và hai góc nhọn Hình tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn( gọi là hình tam giác vuông) - Học sinh nhận dạng, tìm ra các hình tam giác theo từng dạng trong tập hợp nhiều hình . *Hoạt động 3: Giới thiệu đáy và đường cao tương ứng Giáo viên cho học sinh quan sát hình vẽ trên bảng : Giáo viên giới thiệu trong tam giác ABC , nếu lấy đáy BC thì AH là đường cao tương ứng với đáy BC. - Hỏi : Vậy đường cao là gì? - Trả lời: Đoạn thẳng hạ vuông góc từ đỉnh xuống cạnh đối diện là đường cao. - Hỏi : Độ dài của đường cao gọi là gì? - Trả lời : Độ dài của đường cao là chiều cao Lưu ý học sinh: - Khi vẽ chiều cao phải dùng ê – ke để vẽ - Chiều cao phải có kí hiệu góc vuông ( ở chỗ giáp với đáy) - Giáo viên gợi để học sinh nhớ được trong một tam giác có 3 đáy, bởi vậy nếu lấy AC hoặc AB làm đáy thì chiều cao tương ứng với đáy sẽ nằm ở vị trí nào? - Học sinh dùng ê – ke để xác định các chiều cao còn lại như hình vẽ : 9 A B H C Nguyễn Thị Phương Lan Trưng TH Nguyt Đc Khi giúp học sinh phân biệt được 3 dạng hình, giáo viên cần nhấn mạnh cho học sinh kiến thức sau: * Với tam giác có 3 góc nhọn: Sau khi cho học sinh quan sát loại tam giác có 3 góc nhọn, giáo viên có thể gợi mở bằng một số câu hỏi như sau: - Ba góc của tam giác này lớn hơn hay nhỏ hơn góc vuông? ( nhỏ hơn góc vuông) - AH là đường cao tương ứng với đáy BC như hình vẽ. Nếu lấy đáy là AC ta sẽ có đường cao nào? (đường cao BI). Tương tự nếu láy đáy là AB thì đường cao sẽ hạ từ đâu?( đường cao sẽ hạ từ đỉnh C và đó là đường cao CK) Học sinh suy nghĩ tìm cách vẽ như sau: Tiếp theo, giáo viên đưa ra một số hình tam giác với các vị trí đáy khác nhau, yêu cầu học sinh vận dụng những kiến thức đã học xác định đường cao tương ứng Cuối cùng giáo viên hỏi: Ba đường cao của tam giác có 3 góc nhọn nằm trong hay ngoài tam giác? ( đều nằm trong tam giác) *Tam giác có 1 góc tù, 2 góc nhọn Việc xác định đường cao trong loại tam giác này thực sự khó khăn đối với học sinh yếu, các em sẽ rất khó xác định nếu không có sự giúp đỡ của giáo viên. Giáo viên cần phân tích kĩ hình vẽ trong sách giáo khoa để học sinh nắm được đường cao của hình một cách bản chất nhất. 10 C B A K I A B C H K I [...]... giác vuông cân: Có một góc vuông, hai canh kề với góc vuông có số đo bằng nhau Tam giác cân Tam giác đều Tam giác vuông Tam giác vuông cân b) Tam giác thường: + Tam giác có 3 góc nhọn + Tam giác có góc tù 12 Hình 1 Nguyễn Thị Phương Lan Trường TH Nguyệt Đức Tam giác có 3 góc nhọc Tam giác có 1 góc tù Sau khi đã giúp học sinh nắm chắc các đặc điểm của hình tam giác, các dạng hình tam giác, có khái niệm... viên mới tiến hành cung cấp kiến thức mới cho học sinh về “Diện tích hình tam giác * Ví dụ 2 : Tuần 18 - Bài: Diện tích hình tam giác (trang 87 SGK) - Mục tiêu của tiết học này là giúp học sinh: + Nắm được quy tắc tính diện tích hình tam giác + Biết vận dụng quy tắc tính diện tích hình tam giác - Chuẩn bị : Để giúp học sinh hình thành công thức tính diện tích tam giác giáo viên yêu cầu mỗi học sinh. .. gì?( Tìm các cặp tam giác có diện tích bằng nhau trong hình thang) Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ hình, từ hình vẽ, xác định cái đã cho và cái phải tìm, sau đó tìm các cặp tam giác có diện tích bằng nhau A B c O ó d i D C ệ Giáo viên hướng dẫn học sinh : n - Hai đường chéo AD và BC tạo ra những tam giác nào?( Tam giác ABD, tí ABC – tam giác có 1 góc tù ; Tam giác BDC, ADC , AOD, BOC – tam giác. .. trong tam giác Trên cơ sở học sinh đã nắm được các đặc điểm về đáy, đường cao, chiều cao, giáo viên tổng hợp, mở rộng kiến thức cho đối tượng học sinh khá giỏi về các dạng tam giác, Quy về hai loại : a) Các tam giác đặc biệt: + Tam giác cân: Có số đo hai cạnh bằng nhau và khác với số đo của cạnh thứ ba + Tam giác đều: Cả ba cạnh đều có số đo bằng nhau + Tam giác vuông: Có một góc vuông + Tam giác vuông... nên học sinh chỉ cần áp dụng công thức tính diện tích để trình bày bài giải như sau: Bài giải Diện tích hình tam giác là: 30 ,5 x 12 : 2 = 183 ( dm2) Đáp số: 183 dm2 Còn ở trường hợp b) độ dài đáy và chiều cao không cùng đơn vị đo nên học sinh cần phải đưa về cùng một đơn vị đo, sau đó áp dung công thức tính diện tích Bài giải 5, 3m = 53 dm Diện tích hình tam giác là: 16 x 53 : 2 = 424 (dm2) Đáp số: 424dm2... học sinh chuẩn bị trước hai hình tam giác bằng nhau (bằng giấy cỡ nhỏ, kéo để cắt hình) kết hợp với bộ đồ dùng học toán Hoạt động 1: Hình thành công thức tính diện tích hình tam giác - Bước 1: Tạo tình huống có vấn đề GV: Đưa hình tam giác chuẩn bị sẵn (như hình vẽ 1), nêu yêu cầu :Hãy tính diện tích của hình tam giác (xem hình 1) 3cm 4cm - Bước 2: Tổ chức cho HS phát hiện và tìm hiểu vấn đề (hoạt động... dụng hai tam giác bằng nhau, ghép thành hình bình hành (hình 3) + Sử dụng hai tam giác bằng nhau, ghép thành hình chữ nhật (hình 4) + Hoặc đếm số ô vuông nằm trọn trong tam giác (hình 1) Hình 3 Hình 2 Hình 4 - Các nhóm trình bày cách giải quyết vấn đề của nhóm mình và trao đổi ý Cách 1: Sử dụng 2 tam giác bằng nhau ghép thành 1 hình bình hành Cách 2: Sử dụng 2 tam giác bằng nhau cắt, ghép thành hình chữ... Huy chương vàng giải toán trên mạng) + Cấp Tỉnh : Năm học Tổng số học sinh đạt giải Nhất Nhì Ba Khuyến khích 2011 - 2012 18 1 1 13 3 2012 – 2013 16 0 7( 1 em đạt giải Nhì Toán trên mạng) 8( 1 em đạt giải Ba Toán trên mạng) 1 2013 - 2014 14 3( 1 em đạt giải Nhất Toán trên mạng) 1 8( 1 em đạt giải Thám hoa) 2( 1 em đạt giải KK Toán trên mạng) + Cấp Huyện : Năm học Tổng số học sinh đạt giải Nhất 2011 -... giác b) So sánh diện tích hai tam giác Bài giải a) Diện tích tam giác ABC là: 12 x 8 : 2 = 48 ( cm2) Đáp số: 48 cm2 Diện tích tam giác MNP là: 12 x 8 : 2 = 48 ( cm2) Đáp số: 48 cm2 c) So sánh: 48 cm2 = 48 cm2 nên diện tích tam giác ABC = diện tích tam giác MNP GV hỏi: Hai tam giác có diện tích bằng nhau khi nào? Học sinh trả lời được: “ Hai tam giác có diện tích bằng nhau khi chúng có đáy bằng nhau (... của hai tam giác P và Q xem chúng gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần? Trả lời: Đáy của tam giác P gấp đáy của tam giác Q 2 lần nhưng chiều cao của tam giác P lại kém chiều cao của tam giác Q 2 lần Hỏi: Vậy em rút ra nhận xét gì? Trả lời: Hai tam giác P và Q có diện tích bằng nhau khi: Đáy của tam giác P gấp đáy của tam giác Q bao nhiêu lần thì chiều cao của tam giác Q cũng gấp chiều cao của tam giác P . điểm tình hình của trường 2. Đặc điểm tình hình của học sinh lớp 5 III. Một số giải pháp dạy học sinh tự tìm tòi, phát hiện kiến thức mới khhi học nội dung hình tam giác môn Toán lớp 5 tại trường Tiểu. cầu của đổi mới phương pháp dạy học, tôi đã đề ra một số giải pháp dạy học sinh tự tìm tòi, phát hiện kiến thức mới khi học nội dung Hình tam giác trong môn Toán lớp 5 tại trường Tểu học Nguyệt. lượng dạy – học Toán nói riêng tại trường Tiểu học Nguyệt Đức – Yên Lạc, tôi đã chọn đề tài : Một số giải pháp dạy học sinh tự tìm tòi, phát hiện kiến thức mới khi học nội dung Hình tam giác – môn

Ngày đăng: 10/04/2015, 10:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan