SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3

32 2.2K 4
SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU CHO HỌC SINH LỚP 3 " Mở đầu Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường nói chung và cho bậc tiểu học nói riêng, hiện nay vấn đề cải cách giảng dạy là mối quan tâm chúng của toàn xã hội. Đã có nhiều những cải cách giảng dạy mới được đưa vào giảng dạy ở trường học. Chính sự đổi mới phương pháp giáo dục ở bậc Tiểu học sẽ góp phần quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu đào tạo của ngành giáo dục là đào tạo con người mới, con người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, có kỷ luật, có năng suất cao trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Xu hướng đối mới của phương pháp dạy học ở bậc tiểu học là làm sao để giáo viên không chỉ là người truyền thụ kiến thức, mà còn là người tổ chức, định hướng cho học sinh hoạt động, để học sinh huy động vốn hiểu biết để chiếm lĩnh tri thức mới. Làm sao để người thầy là người chỉ đạo, học sinh hoạt động tích cực nhiều hơn. Trong phạm vi môn Tiếng việt ở Tiểu học nhiều cơ hội về phương pháp, về nội dung kiến thức được đặt ra từ thực tế lên lớp, đòi hỏi mỗi giáo viên phải tìm lời giải đáp nhằm phục vụ yêu cầu giảng dạy. Xuất phát từ mục đích đó mà trong từng môn học, tiết học, cần phải biết vận dụng, kết hợp, đưa vào những phương pháp dạy học sao cho phù hợp, đấy là vấn đề thiết thực hưởng ứng cuộc vận động sâu rộng trong toàn ngành về đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học. 1- Lý do chọn đề tài: 1.1/ Hiện nay để hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới đòi hỏi Bộ giáo dục và đào tạo triển khai đổi mới toàn diện và đồng bộ giáo dục - đào tạo. Xu hướng phát triển chương trình và đổi mới về sách giáo khoa của giáo dục phổ thông nói chung, ở Tiểu học nói riêng theo 4 cột trụ giáo dục của thế kỷ XXI do UNESCO đề xướng: Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để tự khẳng định mình. Chương trình Tiểu học mới nhằm kế thừa và phát triển những thành tựu, khắc phục những tồn tại của chương trình cũ. Đây là chương trình sẽ được áp dụng thống nhất trong cả nước để góp phần thực hiện bình đẳng trong giáo dục. Cùng với những đổi mới về nội dung dạy học là sự đổi mới về phương pháp dạy học và tăng cường thời lượng dạy học ở tiết học nhằm khuyến khích các trường, lớp dạy học nhiều hơn 5 buổi trên tuần tiến tới dạy 2 buổi trên ngày. Chương trình tiểu học 2000 tập trung vào cách học điều này đòi hỏi phải đổi mới cấu trúc và cách thể hiện nội dung sách giáo khoa. Những dấu hiệu đổi mới phương pháp dạy học là học sinh phải hoạt động. Như vậy, nội dung học rất đơn giản đòi hỏi người học phải tự tìm tòi khám phá, chiếm lĩnh và vận dụng. Chương trình giáo dục Tiểu học khuyến khích giáo viên phải sử dụng đúng lúc, đúng mức, đúng chỗ các phương pháp dạy học truyền thống cũng như các phương pháp dạy học hiện đại. Để phát huy tối đa các mặt mạnh và từng phương pháp sự phối hợp các phương pháp dạy học, đổi mới đồng bộ về nội dung, về sách và thiết bị dạy học về nâng cao trình độ của giáo viên… 1.2/ Khái niệm ngữ pháp mang tính trừu tượng và khái quát cao. Việc tìm hiểu vốn từ của học sinh Tiểu học là việc làm cần thiết. Luyện từ và câu là một phân môn khó, ít lôi cuốn học sinh Tiểu học. Đây chính là khó khăn trong qúa trình hình thành ngữ pháp ở học sinh. Quá trình hình thành các khái niệm ngữ pháp cũng đồng thời là quá trình học sinh nắm những thao tác tư duy. Những học sinh gặp khó khăn trong việc tách ý nghĩa ngữ pháp của từ ra khỏi ý nghĩa của từ vựng của nó, không đối chiếu được từ và tập hợp được chúng một nhóm theo những dấu hiệu nội dung, bản chất sẽ gặp khó khăn trong việc hình thành khái niệm và sẽ bị mắc lỗi. Để học sinh nắm được những khái niệm ngữ pháp thuận lợi cần đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa hình thức và nội dung khi dạy ngữ pháp đây cũng là một vấn đề khó đối với giáo viên, phải làm thế nào để giúp học sinh nhận ra được dấu hiệu nội dung và dấu hiệu hình thức của hiện tượng ngữ pháp được nghiên cứu đồng thời nắm được chức năng của nó trong lời nới. Việc hình thành kỹ năng nghe, đọc, nói, viết là một mục tiêu của phân môn luyện từ và câu giúp cho học sinh có điều kiện và phương tiện cần thiết trong học tập. Việc hình thành kỹ năng này là chìa khoá cho sự phát triển nhận thức đúng đắn. Nắm được ngôn ngữ lời nói cũng là điều thiết yếu của việc hình thành tích cực xã hội hoá của nhân cách. Mục đích dạy luyện từ và câu cũng nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về từ vựng, ngữ pháp để thực hiện tư tưởng, tình cảm trong hình thức nói và viết. Kết quả học tập củ học sinh phản ánh chất lượng của một nền giáo dục để học sinh học tốt thì giáo viên phải dạy tốt. Trên cơ sở nắm vững nội dung chương trình người giáo viên tổ chức cho học sinh tiến hành hoạt động học để chiếm những tri thức. Như vậy, mỗi giáo viên phải tự biến quá trình dạy học của giáo viên thành quá trình tự học của học sinh, biết dạy học sinh cách học và tự học. Điều đó đòi hỏi mỗi giáo viên phải có một trình độ sư phạm lành nghề, luôn luôn tìm tòi, sáng tạo, có phát kiến mới trong dạy học, nắm vững nội dung kiến thức lớp mình, trang bị cho mình một kiến thức và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính năng động và chủ động của học sinh, tạo cho học sinh khả năng làm việc độc lập và tự giải quyết các tình huống nảy sinh trong cuộc sống. 1.3/ Để thực hiện được kết quả dạy học như mong muốn, phù hợp với xu thế hiện đại của thế giới thì chương trình Tiếng việt năm 2000 đã đổi mới. Theo quan niệm mới thì chương trình tiểu học là sự cụ thể hoá mục tiêu giáo dục tiểu học bằng một kế hoạch hoạt động sư phạm. Mục tiêu cuối cùng của chương trình Tiểu học năm 2000 nhằm đem lại. - Chất lượng mới cho phổ cập tiểu học trong đó tập trung vào: + Các kỹ năng cơ bản về đọc, viết, tính toán và các cơ sở ban đầu + Trình độ học tập toàn diện, thiết thực ở Tiểu học. + Các năng lực chủ chốt để bước đầu thích ứng với cuộc sống. - Phương pháp học tập dựa trên các hoạt động tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm: Thay đổi cơ bản về cách dạy thụ động hiện nay; nâng cao hiệu quả đào tạo con người, đặc biệt về phương pháp suy nghĩ, làm việc khoa học đổi mới và sáng tạo. - Góp phần bước đầu hình thành và phát triển hệ thống giá trị con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Dạy Tiếng việt trong đó có luyện từ và câu thông qua hoạt động giao tiếp nhằm đạt được mục tiêu đề ra là một trong những nguyên tắc chỉ đạo của việc xây dựng chương trình mới vì vậy để khắc phục những hạn chế của chương trình cũ và đáp ứng những yêu cầu của xã hội Bộ GD&ĐT đã chủ trương soạn thảo và đưa vào nhà trường bộ sách giáo khoa mới và chương trình 2000 trong đó có sách giáo khoa môn Tiếng việt và được thực hiện dạy trên khắp đất nước. Là người làm công tác quản lý bản thân tôi thấy cần phải tìm hiểu và nắm vững nội dung chương trình, sách giáo khoa đặc biệt là chương trình 2000 để trang bị ngày càng nhiều hơn cho mình vốn kiến thức từ đó thực hiện tốt công tác quản lý nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của chương trình mới đề ra. Qua việc tìm hiểu nội dung sách giáo khoa đặc biệt là phân môn luyện từ và câu lớp 3 bản thân tôi cũng được trao đổi thêm vốn kiến thức Tiếng việt có thêm những nhận định cụ thể (Ưu điểm, tồn tại) của sách giáo khoa để bộ sách hoàn thiện hơn. Với lýdo cơ bản trên đây nên tôi đã chọn đề tài: “Dạy kiểu bài cung cấp lý thuyết về từ loại qua phân môn luyện từ và câu lớp 3 - Chương trình năm 2000”. Qua nghiên cứu đề tài này bản thân đã định ra được mục đích sau: + Tìm hiểu nội dung luyện từ và câu chương trình lớp 3 để thấy được sự thay đổi so với chương trình 165 tuần kể cả nội dung cấu trúc phương pháp. + So sánh nội dung giữa các lớp trong cùng một chương trình để thấy tính liên tục và sự kế thừa các nội dung Tiếng việt ở các lớp tiểu học. + Thấy được những ưu điểm, những bất cập, bất hợp lý (nếu có) của sách giáo khoa Tiếng việt chương trình 2000 và đề ra phương pháp dạy học phù hợp với mục đích yêu cầu của từng bài học. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1/ Cơ sở lý luận: - Trong điều kiện đất nước đang ngày càng phát triển, đổi mới, việc đào tạo một lớp người mới biết sử dụng thành thạo, điêu luyện ngôn ngữ để diễn đạt cái mới, sáng tạo của tư duy là cần thiết. Ngôn ngữ là công cụ của tư duy, tư duy là hiện thực trực tiếp của ngôn ngữ. Việc rèn luyện ngôn ngữ gắn liền với việc rèn luyện tư duy. Quá trình chiếm lĩnh Tiếng việt văn hoá ở học sinh là quá trình dần dần thông hiểu cấu trúc Tiếng việt, trên cơ sở đó hình thành kỹ năng, kỹ xảo. - Trong dạy học phân môn luyện từ và câu, giáo viên tạo cho học sinh sử dụng tốt các phương pháp tư duy như: Phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá. Tiếng việt có vị trí ngang hàng với các ngôn ngữ phát triển khác trên thế giới, vì thế vị trí, vai trò của Tiếng việt ngày càng được khẳng định và đề cao. Tiếng việt là ngôn ngữ, là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của xã hội. Đồng thời thể hiện chất liệu nghệ thuật người viết, là công cụ nhận thức, tư duy của con người, là phương tiện tổ chức và phát triển của xã hội. Do vậy Tiếng việt được đưa vào dạy học trong tất cả các cấp học với lượng kiến thức và thời gian nhiều. Đây là môn học quan trọng trong quá trình giúp học sinh có thể sử dụng Tiếng việt như một phương tiện sắc bén để giao tiếp. - Môn Tiếng việt là một trong những bộ môn trong nhà trường nên phải được thực hiện theo nguyên tắc giáo dục học. Nguyên tắc dạy vàv học Tiếng việt phải cụ thể hoá mục tiêu và nguyên tắc dạy học nói chung vào bộ môn cuả mình. Ngoài ra, việc dạy từ loại trong phân môn luyện từ và câu cho học sinh cần dựa trên cơ sở quy luật chi phối quá trình dạy học Tiếng việt. Bởi vì, môn Tiếng việt có những quy luật riêng được khái quát từ thực tiễn dạy học bộ môn này. Trên cơ sở những quy luật nguyên tắc để đề ra một phương pháp dạy học cũng như cách tổ chức quá trình dạy và Tiếng việt xác định nội dung dạy học cụ thể hơn, khoa học hơn. - Sự phát triển tâm lý ở từng lứa tuổi, từng giai đoạn có liên quan đến việc tiếp nhận tiếng mẹ đẻ. Phương pháp dạy học Tiếng việt đã vận dụng quy luật tiếp thu tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo của học sinh Tiểu học vào bộ môn của mình. Ở giai đoạn đầu của bậc tiểu học, tri giác của trẻ mang tính đại thể, ít đi sâu vào chi tiết mang tính không chủ định, phân biệt đối tượng chưa chính xác. Vì vậy trong dạy học giáo viên cần sử dụng đồ dùng trực quan, tài liệu học sinh động, tổ chức nhiều hình thức dạy học phong phú, hấp hẫn. 1.1/ Mục tiêu môn Tiếng việt chương trình 2000: Giáo dục trong nhà trường tiểu học hiện nay nhấn mạnh mục đích đào tạo con người phát triển toàn diện: Có đức, có tài, có khả năng thích ứng với cuộc sống. Mục tiêu của môn Tiếng việt ở nhà trường tiểu học nói chung là: a/ Hình thành và phát triển các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết cho học sinh nhằm giúp các em sử dụng Tiếng việt có hiệu quả trong học tập và giao tiếp ở gia đình, nhà trường và xã hội. b/ Góp phần cùng với môn học khác phát triển năng lực tư duy cho học sinh. c/ Trang bị cho học sinh những hiểu biết ban đầu về văn học, văn hoá và ngôn ngữ văn hoá thông qua một số sáng tác văn học và một số loại văn bản khác của Việt Nam và thế giới, nhằm hình thành ở các em nhu cầu thưởng thức cái đẹp, khả năng rung cảm trước cái đẹp, những buồn vui, yêu ghét của con người. d/ Góp phần hình thành nhận thức, tình cảm, thái độ và hành vi đúng đắn của con người Việt Nam hiện đại trong quan hệ gia đình và xã hội. So với chương trình cải cách giáo dục, mục tiêu chương trình 2000 được diễn đạt súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Ở mục tiêu thứ nhấ, các soạn giảng đã đặc biệt chú trọng việc hình thành và phát triển các kỹ năng lời nói, kỹ năng giao tiếp, ở mục tiêu hai đã được hiểu và phát triển cả tư duy lôgíc lẫn tư duy trừu tượng. Chương trình Tiếng việt Tiểu học năm 2000 đặc biệt chú trọng nhiệm vụ hình thành và phát triển 4 kỹ năng sử dụng Tiếng việt. Phát triển 4 kỹ năng lời nói làm cơ sở để phát triển tư duy cho trẻ và giúp trẻ sử dụng tốt Tiếng việt trong giao tiếp. So với chương trình cải cách giáo dục, chương trình 2000 tuy vẫn coi trọng các kỹ năng nghe, đọc, nói, viết những đã chú ý đúng mức hơn tới nhiệm vụ rèn luyện các kỹ năng nghe, nói. Các bài tập thực hành trong chương trình có nhiều cái mới như: Tập đóng vai, tập phát biểu ý kiến, nói viết theo tưởng tượng, trí nhớ. Chương trình cải cách giáo dục có chú ý dạy giao tiếp và hình hành phát triển các kỹ năng lời nói nhưng sự chú ý chưa đầy đủ, đúng mức và coi nhẹ việc rèn luyện kỹ năng nghe, nói. Cụ thể là nặng về dạy lý thuyết, chưa có bài tập dạy cho học sinh biết nghe, tổ chức dạy nói học sinh nói chưa tốt, kỹ năng đọc được rèn qua các bài tập đọc song chú ý đến số lượng bài hơn là chất lượng, đọc diễn cảm có được dạy song dựa vào kinh nghiệm của mỗi giáo viên chưa có bài tập dạy cho học sinh đọc thầm, đọc lướt, nắm ý. Kỹ năng viết được dạy nhiều ở các dạng bài tập làm văn song lại có xu hướng chỉ chú ý đến những thể văn mang sắc thái nghệ thuật…. Chương trình 2000 đạt được mục tiêu rèn luyện kỹ năng lên hàng đầu nhưng không coi nhẹ việc dạy tri thức Tiếng việt. Những tri thức được chọn lọc đưa vào chương trình là những tri thức làm cơ sở cho việc hình thành kỹ năng, đồng thời cũng cung cấp cho học sinh một số vốn ban đầu để các em nắm vững vàng học lên cấp 2, chuẩn bị cho việc phổ cập THCS ở Việt Nam vào năm 2010. 1.2/ Nguyên tắc xây dựng chương trình: Bộ môn Tiếng việt tong nhà trường tiểu học là sự kết hợp của 6 phân môn từng phân môn đều tuân theo nguyên tắc dạy học nói chung… Song việc chỉ đạo xây dựng chương trình Tiếng việt 2000 tuân theo 3 nguyên tắc chủ yếu là: Nguyên tắc dạy học Tiếng việt thông qua hoạt động giao tiếp; Nguyên tắc tận dụng những kinh nghiệm sử dụng Tiếng việt của học sinh; Nguyên tắc tích hợp. Dạy Tiếng việt phải qua hoạt động giao tiếp thì nói, nghe, đọc, viết là 4 kỹ năng giao tiếp chỉ được hình thành và phát triển thông qua giao tiếp mà không thể qua con đường nào khác. Việc lựa chọn nội dung chương trình đã coi trọng quan điểm “dung hoà” tức là đưa vào chương trình sách giáo khoa những văn bản có sẵn để rèn kỹ năng tiếp nhận và sản sinh văn bản, đồng thời vẫn có một tỷ lệ cần thiết những bài dạy gắn với những tình huống giao tiếp tự nhiên mà vẫn là điển hình và giàu tính sư phạm. Dựa trên mối quan hệ qua lại giữa 2 quá trình lĩnh hội và sản sinh văn bản trong giao tiếp, chương trình sắp xếp nội dung học đọc, học viết song song với nội dung học nghe, học nói ở tất cả các lớp. Nội dung học đọc, học viết chiếm tỷ lệ cao hơn sơ với nội dung học nghe, học nói ở các lớp 1, 2, 3 nội dung học nghe chiếm tỷ lệ cao hơn so với nội dung học nghe, nói ở lớp 4, 5. Sự sắp xếp đó có dụng ý: Dùng hình thức giao tiếp bằng lời (nghe nói) làm cơ sở để học cách giao tiếp bằng chữ (đọc, viết) sau đó dùng hình thức giao tiếp bằng chữ làm cơ sở để hoàn thiện hình thức giao tiếp bằng lời Những học sinh coi Tiếng việt là tiếng mẹ đẻ bước vào lớp 1 đã có trong hành trang một số vốn từ, một số kiểu câu, quy tắc giao tiếp và các em đã biết sử dụng chúng trong giao tiếp ở mức tự giác còn thấp, giáo viên dạy Tiếng việt trong nhà trường Tiểu học không thể quen đặc điểm này để khai thác cái vốn mà trẻ đã có. Môn Tiếng việt đặc biết chú trọng dạy Tiếng việt tích hợp với dạy văn hoá các bài học dùng ngữ điệu là các tác phảam hay đoạn trích tác phẩm văn học có giá trị nội dung nghệ thuật cao. Nhờ đó trẻ em bước đầu được tiếp xúc với ngôn ngữ văn học, rung cảm trước vẻ đẹp của nó, nắm được một số đặc điểm chính của nó. Để vận dụng trong việc tiếp nhận các tác phẩm văn học phù hợp với lứa tuổi và trong việc sáng taọ lời nói. Nhờ dạy Tiếng việt tích hợp với dạy học sinh còn được bước đầu làm quen với một số khái niệm (Tác phẩm, tác giả, nhân vật, thể loại…) có một số kỹ năng cơ bản, kể chuyện, tóm [...]... hoặc một bài - Hướng dẫn học sinh làm vào vở (hoặc bảng con, hoặc vở bài tập) - Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra kết quả luyện tập CHƯƠNG III QUY TRÌNH DẠY KIỂU BÀI CUNG CẤP LÝ THUYẾT VỀ TỪ LOẠI QUA PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3 CHƯƠNG TRÌNH 2000 3. 1/ Biện pháp dạy kiều bài cung cấp lý thuyết về từ loại qua phân môn luyện từ và câu lớp 3 chương trình 2000: 3. 1.1/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập: - Giáo... giúp học sinh nắm vững yêu cầu của bài tập (bằng câu hỏi, bằng lời giải thích) - Giáo viên giúp học sinh chữa một phần của bài tập mẫu - Học sinh làm bài tập vào vở - Giáo viên tổ chức cho học sinh trao đổi, nhận xét kết quả, rút ra những điểm ghi nhớ và kiến thức 3. 2.1/ Cung cấp cho học sinh một số kiến thức sơ giản về từ loại: Về vốn từ: Ngoài những từ loại được dạy trong các bài tập viết, học sinh. .. dựng đề tài Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh đọc bài tập đã giao từ - 2 học sinh đọc bài tiết trước - Gọi học sinh đọc thuộc lòng và tình - 3 học sinh đọc thuộc lòng và nêu huống sử dụng các câu tục ngữ tình huống sử dụng - Nhận xét và cho điểm từng học sinh 2/ Dạy - học bài mới 2.1/ Giới thiệu bài: - Viết câu văn lên bảng: Vua Mi-đát thử - Học sinh đọc câu văn trên bảng bẻ... lên lớp phân môn luyện từ và câu lớp 3: 3. 4.1/ Thuận lợi: Quy trình lên lớp tiết luyện từ và câu lớp 3 được xây dựng trên cơ sở các bước lên lớp chính của 1 tiết học Trong bước Dạy bài mới” phần hướng dẫn cho học sinh luyện tập là trọng tâm, nhìn chung kiến thức các bài đáp ứng được mục tiêu của chương trình Nội dung kiến thức vừa phải mở rộng, đa dạng, phong phú, hệ thống hệ thống bài tập đòi hỏi cách... tiết); thông qua các bài tập: Tìm công dụng của dấu câu - Luyện sử dụng dấu câu + Đặc dấu câu vào chỗ thích hợp + Tập viết câu, đoạn có sử dụng dấu câu 2/ Biện pháp dạy học chủ yếu: a/ Cung cấp kiến thức mới: Giáo viên tổ chức cho học sinh làm các bài tập ở phần Nhận xét theo các hình thức: - Trao đổi chung cả lớp - Trao đổi từng nhóm (tổ, bàn, hoặc 2, 3 học sinh) - Tự làm cá nhân Qua đó, học sinh tự rút... diện và sử dụng được chúng trong lúc đọc, nghe, nói, viết Vì vậy các chủ điểm được dạy ở Tiếng việt 3 chương trình được bố trí như sau: 2 .3/ Dạy luyện từ và câu: Phần luyện từ và câu lớp 3 (62 tiết: 32 tiết học kỳ I và 3 tiết học kỳ II) bao gồm các nội dung sau: a/ Mở rộng vốn từ: 19 tiết - Các từ ngữ được mở rộng và hệ thống hoá theo các chủ điểm + Học kỳ I: 9 tiết Nhân hậu, đoàn kết, (Tuần 2 và 3) ;... dung và phương pháp thích hợp với từng đối tượng học sinh để tổ chức, hướng dãn học sinh tự học, tự phát triển và chiếm lĩnh tri thức mới Hình thức tổ chức dạy học thường linh hoạt phối hợp giữa dạy học trong và ngoài lớp ở nhà trường và ở hiện trường Phương pháp hiện nay đã thay đổi về căn bản cách dạy, cách học thụ động trước kia, giáo viên có thể sử dụng phiếu bài tập trong quá trình giảng dạy vì... về từ loại cho học sinh lớp 4 qua phân môn luyện từ và câu: Các bước lên lớp của một tiết dạy luyện từ và câu giữ một vị trí quan trọng, với nội dung kiến thức mỗi bài khác nhau, song lại tương đương nhau và “đồng dạng nên có quy trình chung là : 3. 2.1 Kiểm tra bài cũ: Giáo viên yêu cầu học sinh giải được các bài tập ở nhà hoặc nêu ngắn gọn những điều đã học ở tiết trước, cho ví dụ minh hoạ 3. 2.2/ Dạy. .. quả, rút ra những điểm ghi nhớ vào kiến thức 3. 2 .3/ Củng cố, dặn dò: Giáo viên chốt lại những kiến thức, kỹ năng cần nắm vững ở bài luyện tập, nêu yêu cầu thực hành, luyện tập ở nhà 3. 3/ Phương pháp và hình thức tổ chức dạy kiểu bài cung cấp lý thuyết về từ loại cho học sinh lớp 3 qua phân môn luyện từ và câu chương trình 2000: Theo định hướng dạy Tiếng việt thông qua các hoạt động giao tiếp chương... số từ địa phương Biện pháp: Thông qua các bài tập chứa đựng các nội dung kiến thức cần cung cấp cho học sinh, giáo viên tổ chức lớp học dưới các hình thức phù hợp, phát huy tính tích cực của học sinh để: + Học sinh phát hiện kiến thức mới + Học sinh nhận diện kiến thức mới + Học sinh kiểm nghiệm kiến thức mới + Nắm vững bản chất kiến thức + Vận dụng luyện tập thực hành 3. 2/ Quá trình dạy các kiểu bài . TÀI: "PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU CHO HỌC SINH LỚP 3 " Mở đầu Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường nói chung và cho bậc tiểu học nói riêng,. môn luyện từ và câu ở lớp 3 chương trình 2000: - Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết sơ giảng về từ loại. - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng dùng từ loại để đặt câu - Bồi dưỡng cho học sinh. laọi cho học sinh lớp 3 thông qua phân môn luyện từ và câu. Nội dung dạy Tiếng việt lớp 3 tập trung vào việc hình thành cơ sở ban đầu cho việc học đọc, học viết. Các kiến thức Tiếng việt rút ra từ

Ngày đăng: 09/04/2015, 16:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan