SKKN Rèn kỹ năng nhận biết biện pháp tu từ So sánh cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Lê Hồng Phong

14 2.8K 17
SKKN Rèn kỹ năng nhận biết biện pháp tu từ So sánh cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Lê Hồng Phong

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " RÈN KỸ NĂNG NHẬN BIẾT BIỆN PHÁP TU TỪ SO SÁNH CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG" PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Tiếng Việt mơn học trường phổ thơng có nhiệm vụ hình thành lực hoạt động ngơn ngữ cho học sinh Với tư cách phân môn thực hành môn Tiếng Việt trường tiểu học, Luyện từ câu có nhiệm vụ hình thành phát triển cho học sinh lực sử dụng từ câu giao tiếp học tập Đây nhiệm vụ yếu, cuối dạy từ câu tiểu học Dạy luyện từ dạy thực hành từ ngữ quan điểm giao tiếp, dạy từ bình diện phát triển lời nói Đó công việc làm giàu vốn từ cho học sinh, giúp học sinh mở rộng, phát triển vốn từ , nắm nghĩa từ, luyện tập sử dụng từ Từ giúp học sinh nói chuẩn, phù hợp với mục đích mơi trường giao tiếp đồng thời góp phần rèn luyện tư giáo dục thẩm mĩ cho học sinh Trong biện pháp tu từ so sánh góp phần khơng nhỏ làm lên điều So sánh có khả khắc học hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ làm nên hình thức miêu tả sinh động, mặt khác so sánh có tác dụng làm cho lời nói rõ ràng, cụ thể sinh động, diễn đạt sắc thái biểu cảm So sánh tu từ phương thức bộc lộ tâm tư tình cảm cách kín đáo tế nhị Như tác phẩm văn học nói chung so sánh mang chức nhận thức biểu cảm Nhờ hình ảnh bóng bảy, ước lệ, dùng để đối chiếu nhằm diễn tả ngụ ý nghệ thuật mà so sánh tu từ sử dụng phổ biến thơ ca, đặc biệt thơ viết cho thiếu nhi So sánh tu từ giúp em hiểu cảm nhận thơ, văn hay, từ góp phần mở mang tri thức làm phong phú tâm hồn, tạo hứng thú viết văn, rèn luyện ý thức, yêu quý Tiếng Việt giữ gìn sáng Tiếng Việt cho học sinh Cơ sở lí luận: Ngơn ngữ nói chung, Tiếng việt nói riêng có mối quan hệ mật thiết với phương pháp dạy học Tiếng Việt Ngôn ngữ bao gồm hệ thống, bao gồm phận ngữ âm, từ vựng ngữ pháp Mỗi phận ngôn ngữ hệ thống nhỏ, có cấu tổ chức riêng, có quan hệ chặt chẽ với hệ thống ngôn ngữ Môn Tiếng Việt môn nhà trường phổ thông nên phải thực theo nguyên tắc giáo dục học Bởi nguyên tắc dạy học Tiếng Việt phải cụ thể hóa mục tiêu ngun tắc dạy học nói chung vào mơn Như mục tiêu việc dạy học Tiếng Việt nằm mục tiêu chung giáo dục nước ta giai đoạn nay: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhằm hình thành đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề, có lực thực hành, tự chủ, động sáng tạo Cơ sở thực tiển: Chương trình dạy học quy định phạm vi dạy học mơn Cịn nhiệm vụ SGK trình bày nội dung mơn cách rõ ràng, cụ thể chi tiết theo cấu trúc SGK có chức lĩnh hội củng cố tri thức tiếp thu lớp, phát triển nhân lực trí tuệ có tác dụng giáo dục học sinh SGK giúp giáo viên xác định nội dung lựa chọn phương pháp, phương tiện dạy học, tổ chức tốt cơng tác dạy học Xuất phát từ mà tơi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: "Rèn kỹ nhận biết biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3" II MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Mục đích: - Góp phần giúp học sinh củng cố lý thuyết cách dùng từ so sánh, từ học sinh biết phân biệt, biết cách so sánh tu từ - Giúp học sinh tiếp cận kịp thời với sách giáo khoa đồng thời giúp giáo viên có phương pháp rèn luyện học sinh kỹ sử dụng biện pháp tu từ so sánh lớp Phạm vi, đối tượng phương pháp nghiên cứu: - Học sinh lớp 3/B Trường TH Lê Hồng Phong - Phương pháp điều tra giáo dục - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp quan sát sư phạm - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm PHẦN HAI: NỘI DUNG I KHẢO SÁT TÌNH HÌNH: Về sách giáo khoa: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp nói chung phân mơn Luyện từ câu nói riêng cịn tồn số điểm chưa hợp lý: SGK trọng phương pháp thực hành tập sáng tạo cịn ít, đơn điệu, kiến thức dạy học sinh cịn mang tính trừu tượng nên học sinh cịn gặp nhiều khó khăn q trình lĩnh hội kiến thức Về phía giáo viên: Người giáo viên cịn gặp khơng khó khăn sở vật chất, phương tiện dạy học tài liệu tham khảo Một số phận nhỏ giáo viên chưa trọng quan tâm đến việc lồng ghép trình dạy học phân mơn mơn Tiếng Việt với nhau, để khơi dậy hứng thú học tập tị mị phân mơn với phân mơn khác mơn Tiếng Việt Về phía học sinh: Do khả tư học sinh dừng lại mức độ tư đơn giản, trực quan nên việc cảm thụ nghệ thuật tu từ so sánh hạn chế Vốn kiến thức văn học học sinh, học sinh vùng thôn quê chúng tơi cịn hạn chế nguồn sách báo, tài liệu văn học cịn ỏi Vì đa số em em gia đình nơng Một số em nhận biết nghệ thuật cịn hạn chế, học sinh biết cách cụ thể Nên tiếp thu nghệ thuật so sánh tu từ khó khăn Vì địi hỏi người giáo viên cần hướng dẫn cách tỷ mỷ thực tế * Qua khảo sát chất lượng kỹ nhận biết biện pháp tu từ so sánh học sinh lớp học kỳ I năm học 2011-2012 thu kết sau: - Tổng số học sinh lớp 3B 33 em: Số HS đạt yêu cầu Số HS chưa có kỹ Số HS nhầm lẫn nhận biết tu từ so nhận biết tu từ so sánh nhận biết tu từ so sánh nhanh sánh 10/33 18/33 5/33 II NHỮNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN: Nội dung chương trình: Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài, tơi thống kê phân tích hướng nghiên cứu biện pháp so sánh phân môn: "Luyện từ câu" chương trình SGK lớp phục vụ cho việc giảng dạy Kiến thức lý thuyết so sánh tu từ đưa vào giảng dạy chương trình lớp phân mơn: "Luyện từ câu" Tồn chương trình Tiếng Việt - Tập I dạy so sánh gồm với mơ hình sau: a) Mơ hình 1: So sánh: Sự vật - Sự vật b) Mơ hình 2: So sánh: Sự vật - Con người c) Mơ hình 3: So sánh: Hoạt động - Hoạt động d) Mơ hình 4: So sánh: Âm - Âm Tác giả SGK giúp học sinh nhận diện dạng, loại phân biệt hiệu so sánh qua dạng tập Những biện pháp cụ thể: Vì SGK có tập sáng tạo cịn đơn điệu, kiến thức cịn mang tính trừu tượng nên giáo viên cần phải sưu tầm nhiều dạng sáng tạo kiến thức cụ thể nói theo tình Vì giáo viên đưa, cần đưa lệnh tập rõ ràng để học sinh hiểu mục đích yêu cầu tập * Ví dụ 1: Bài tập (Trang 6): Tìm từ ngữ vật khổ thơ sau: "Tay em đánh Răng trắng hoa nhài Tay em chải tóc Tóc ngời ánh mai" Ta đặt lệnh sau: a) Tìm từ ngữ vật khổ thơ sau: b) Tím từ ngữ vật mà thường gặp hàng ngày (đồ dùng học sinh) Để học sinh sáng tạo kể tên vật thường gặp * Ví dụ 2: Bài tập 2: (Trang 117) Lệnh bài: Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Ta thay lệnh: Tìm từ đặc điểm vật câu thơ sau Khi dạy phân môn thuộc môn Tiếng Việt người giáo viên cần lồng ghép phân môn môn Tiếng Việt với Như dạy Tập đọc: "Hai bàn tay em" SGK Tiếng Việt tập I (Trang 7) Trong có nhiều hình ảnh tu từ so sánh giáo viên cần nhấn mạnh để gây hứng thú cho tiết môn: "Luyện từ câu" Để học sinh học tốt môn Tiếng Việt đặc biệt phân môn: "Luyện từ câu" dạng tu từ so sánh học sinh cần nắm làm theo yêu cầu sau: Đọc kỹ đề bài, xác định yêu cầu sau làm Muốn học sinh có kỹ nhận biết biện pháp tu từ so sánh vững vàng đòi hỏi người giáo viên phải có nghệ thuật hướng dẫn như: a) Mơ hình 1: - So sánh: Sự vật - Sự vật Mơ hình có dạng sau: A B A B A chẳng B A x B; x triệt tiêu (Từ quan hệ so sánh triệt tiêu) * Ví dụ: Tìm vật so sánh với câu thơ, câu văn đây: "Hai bàn tay em Như hoa đầu cành" (Huy Cận) "Mặt biển sáng thảm khổng lồ ngọc thạch" (Vũ Tú Nam) "Cánh diều dấu Ai vừa tung lên trời" (Lương Vĩnh Phúc) "Ơ dấu hỏi Trông ngộ ngộ ghê Như vành tai nhỏ Hỏi lắng nghe" (Phạm Như Hà) Để làm tốt tập học sinh phải nắm từ vật, từ học sinh tìm vật so sánh với câu thơ, câu văn là: + "Hai bàn tay em" so sánh với "hoa đầu cành" + "Mặt biển" so sánh với "tấm thảm khổng lồ" + "Cánh diều" so sánh với "dấu á" + "Dấu hỏi" so sánh với "vành tai nhỏ" Nếu giáo viên hỏi ngược lại "Hai bàn tay em" so sánh với "Hoa đầu cành" hay nói "Mặt biển" "tấm thảm khổng lồ"? Lúc giáo viên phải hướng học sinh tìm xem vật so sánh có điểm giống nhau, chẳng hạn: + Hai bàn tay bé nhỏ xinh hoa + Mặt biển thảm phẳng, êm đẹp + Cánh diều hình cong cong, võng xuống giống hệt dấu (Giáo viên vẽ lên bảng "Cánh diều" "Dấu á") + Dấu hỏi cong cong, nở rộng hai phía nhỏ dần chẳng khác vành tai (Giáo viên cho học sinh nhìn vào vành tai bạn) b) Mơ hình 2: - So sánh: Sự vật - Con người Dạng cuả mơ hình so sánh là: A B: + A người + B vật đưa làm chuẩn để so sánh * Ví dụ: Tìm hình ảnh so sánh câu đây: "Trẻ em búp cành Biết ăn, biết ngủ, biết học hành ngoan" (Hồ Chí Minh) "Bà chín Càng thêm tuổi tác tươi lòng vàng" (Võ Thanh An) Với dạng tập học sinh dễ dàng tìm vật so sánh với người em chưa giải thích "Vì sao?" Chính điều giáo viên giúp học sinh tìm đặc điểm chung vật người, chẳng hạn: "Trẻ em" giống "búp cành" Vì vật tươi non phát triển đầy sức sống non tơ, chứa chan niềm hy vọng 10 "Bà" sống lâu, tuổi cao giống "quả chín rồi" phát triển đến độ già giặn có giá trị cao, có ích lợi cho đời, đáng nâng niu trân trọng c) Mơ hình 3: - So sánh: Hoạt động - Hoạt động Mô hình có dạng sau: + A x B + A B * Ví dụ: Trong đoạn trích sau, hoạt động so sánh với nhau: + "Con trâu đen lơng mượt Cái sừng vênh vênh Nó cao lớn lênh khênh Chân đạp đất" (Trần Đăng Khoa) + "Cau cao, cao Tàu vươn trời Như tay vẫy Hứng mưa rơi" (Ngô Viết Dinh) Dạng giáo viên giúp học sinh nắm từ hoạt động, từ học sinh tìm hoạt động so sánh với Chẳng hạn: + Hoạt động "đi" so sánh với hoạt động "đập đất" qua từ "như" 11 d) Mơ hình 4: - So sánh: Âm - Âm thanh: Mơ hình có dạng sau: A B: + A âm thứ + B âm thứ * Ví dụ: Tìm âm so sánh với câu thơ văn đây: Với dạng tập giáo viên giúp học sinh nhận biết âm thứ âm thứ hai so sánh với qua từ "như" Chẳng hạn: + "Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe tiếng đàn cầm bên tai" (Nguyễn Trãi) "Tiếng suối" so sánh với "Tiếng đàn cầm" qua từ "như" Ngồi mơ hình so sánh học sinh cịn làm quen với kiểu so sánh: Ngang Chẳng hạn: + Trong câu: "Cháu khỏe ông nhiều!" (Phạm Cúc) Kiểu so sánh kém: + Trong câu: "Ông buổi trời chiều Cháu ngày rạng sáng" (Phạm Cúc) Kiểu so sánh ngang bằng: 12 + Trong câu: "Trăng khuya trăng sáng đèn" (Trần Đăng Khoa) Kiểu so sánh kém: + Trong câu: "Những thức ngồi Chẳng mẹ thức chúng con" (Trần Quốc Minh) III KẾT QUẢ: Khi hướng dẫn học sinh tìm biện pháp tu từ so sánh ví dụ tơi khảo sát học sinh lớp 3B năm học 2011-2012 đạt kết sau: Số HS đạt yêu cầu nhận xét tu từ so Số HS chưa có kỹ nhận sánh IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua kinh nghiệm rèn kỹ nhận biết biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp Bản thân thấy cần hướng rèn cho học sinh kỹ sau: - Học sinh tự củng cố vốn kiến thức thơng qua đọc nhiều sách báo phù hợp với lứa tuổi, xem băng hình, quan sát tranh - Cho học sinh giao lưu trực tiếp với bạn lớp, trường sau học: "Luyện từ câu" dạng để học sinh khắc sâu kiến thức 13 - Khi làm tập yêu cầu học sinh đọc kỹ đàu bài, xác định yêu cầu bài, phân biệt chúng thuộc kiểu so sánh dạng bắt tay vào làm PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN Qua trình suy nghĩ tìm tịi tơi tìm thấy số biện pháp nêu trên, để rèn kỹ nhận biết biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp Qua việc áp dụng biện pháp thấy kỹ nhận biết học sinh lớp 3B dạy nâng lên Tuy nhiên biện pháp tối ưu Tôi mạnh dạn nêu lên để bạn bè, anh chị em giáo viên tham khảo Rất mong góp ý thầy, giáo bạn đồng nghiệp 14 ... lượng kỹ nhận biết biện pháp tu từ so sánh học sinh lớp học kỳ I năm học 2011-2012 thu kết sau: - Tổng số học sinh lớp 3B 33 em: Số HS đạt yêu cầu Số HS chưa có kỹ Số HS nhầm lẫn nhận biết tu từ so. .. nghiệm rèn kỹ nhận biết biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp Bản thân thấy cần hướng rèn cho học sinh kỹ sau: - Học sinh tự củng cố vốn kiến thức thơng qua đọc nhiều sách báo phù hợp với lứa tu? ??i,... nhận biết tu từ so nhận biết tu từ so sánh nhận biết tu từ so sánh nhanh sánh 10 /33 18 /33 5 /33 II NHỮNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN: Nội dung chương trình: Để phục vụ cho mục đích nghiên

Ngày đăng: 09/04/2015, 16:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan