SKKN Khai thác kiến thức địa lý trên bản đồ

24 1.3K 6
SKKN Khai thác kiến thức địa lý trên bản đồ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " KHAI THÁC KIẾN THỨC ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ" 1 ĐẶT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN. Địa lý là ngành khoa học có phạm trù rộng lớn và mang tính ứng dụng. Học tập và giảng dạy và nghiên cứu Địa lí đòi hỏi có những kĩ năng nhất định. Trong số các kĩ năng Địa lí, có những kĩ năng cơ bản được vận dụng phổ biến trong học tập và nghiên cứu Địa lí. Những kĩ năng này được trang bị và rèn luyện ngay trong quá trình học tập Địa lí ở nhà Trường phổ thông nhằm giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức, hiểu biết sâu sắc, nâng cao trình độ tư duy, khả năng thực hành Địa lí và phục vụ cho các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi đối với những lớp cuối cấp. Tuy nhiên việc rèn luyện kĩ năng Địa lí trong quá trình giảng dạy trong nhà trường không phải là sự tóm tắt nội dung tri thức của khoa học Địa lí. Ngoài những tri thức Địa lí mà môn học này còn bao gồm nhiều trí thức khác giúp việc học tập, nâng cao hiểu biết thêm về những kiến thức tự nhiên, KT - XH và những kĩ năng về bản đồ mà không một môn học nào đề cập tới. Rèn luyện kĩ năng học và khai thác bản đồ không những giúp cho học sinh lĩnh hội được kiến thức Địa lí một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và ghi nhớ lâu bền mà còn là một phương tiện đặc biệt quan trọng để phát triển năng lực tư duy nói chung và năng lực tư duy Địa lí nói riêng. Trong khi tập sử dụng bản đồ, học sinh phải luôn luôn quan sát, tưởng tượng, phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá, xác lập các mối liên hệ Địa lí tư duy của các em luôn luôn hoạt động và phát triển. Vậy rèn luyện kĩ năng học và khai thác bản đồ cho học sinh không phải ngày một, ngày hai mà cả một quá trình lâu dài, phức tạp, liên tục từ lớp này qua lớp khác, đòi hỏi nhiều công sức và sự phố hợp chặt chẽ giữa các lớp nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là biết sử dụng bản đồ như là một nguồn cung cấp kiến thức mới ở Trường phổ thông. 2 Cương vị là một giáo viên giảng dạy ở TT GDTX bản thân tôi cũng rất băn khoăn về việc rèn luyện kĩ năng bản đồ cho học sinh đặc biệt phù hợp với đối tượng học sinh cũng như phù hợp với phát triển về KT - XH thế giới bùng nổ về công nghệ thông tin. Thực vậy, với khuôn khổ đề tài này tôi không có tham vọng đề cập tới tất cả các kĩ năng bản đồ của tất cả các loại bản đồ trong dạy học Địa lí ở TT GDTX. Bản thân là giáo dạy bộ môn Địa lí tôi đã mạnh dạn nêu một số kinh nghiệm về kĩ năng bản đồ trong giảng dạy bộ môn Địa lí ở TT GDTX Tỉnh Vĩnh Phúc để nhằm giúp học sinh khai thác kiến thức Địa lí có hiệu quả với đề tài: Rèn luyện kĩ năng học và khai thác kiến thức Địa lí trên bản đồ ở Trung tâm GDTX. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1. Thực trạng. Trong quá trình giảng dạy bộ môn Địa lí trong nhà trường, tôi nhận thấy rằng việc khai thác kiến thức từ bản đồ, kĩ năng đọc, mô tả các đối tượng Địa lí trên bản đồ của học sinh còn rất nhiều hạn chế số lượng học sinh có kĩ năng khai thác kiến thức từ bản đồ không nhiều. Đa số học sinh còn xem nhẹ việc học Địa lí từ bản đồ và việc khai thác kiến thức từ bản đồ là không cần thiết, các em chỉ cần nhớ máy móc những kiến thức thầy cô giảng bằng kênh chữ và cứ như thế các em sẽ nhớ kiến thức không sâu, một thời gian không lâu sẽ quên ngay. Đây là một thực tế không thể phủ nhận được. Từ thực tế như hiện nay tôi đã cố gắng tìm ra phương pháp giảng dạy học sinh phù hợp để học sinh có thể nắm kiến thức ghi nhớ lâu hơn và việc khai thác kiến thức từ bản đồ trở thành kĩ năng, kĩ xảo trong mỗi học sinh. 2. Kết quả của thực trạng trên. 3 Là một giáo viên giảng dạy bộ môn Địa lí tôi đã cố gắng sưu tầm các tài liệu, các loại bản đồ nhằm mục đích soạn thảo giáo án điện tử, sử dụng bản đồ treo tường lập át lát Địa lí để bài học thêm sinh động, học sinh có thể khắc sâu kiến thức hơn. Tuy nhiên tôi đã không ngừng học hỏi từ các đồng nghiệp và áp dụng một số biện pháp nhằm cải thiện và khắc phục phương pháp dạy học truyền thống từ trước nhằm nâng cao chất lượng học tập, đồng thời đó cũng là cách đổi mới phương pháp trong việc dạy và học môn này. Qua thực tế tôi nhận thấy kết quả thu được tương đối khả quan kể cả giáo viên và học sinh đều nhận thấy rằng việc rèn luyện kĩ năng học và khai thác kiến thức từ bản đồ cho học sinh là rất cần thiết. Từ đó học sinh có thể nhận biết, đọc và mô tả khai thác tri thức từ bản đồ một cách dễ dàng. Từ thực tế như vậy tôi xin được rút ra một vài kinh nghiệm nhỏ. Do điều kiện, thời gian, nhiệm vụ chuyên môn và khuôn khổ đề tài tôi áp dụng, tổng hợp thành kinh nghiệm trên cơ sở giảng dạy bộ môn Địa lí ở TT GDTX Tỉnh Vĩnh Phúc. Để từ đó rèn luyện cho các em những kĩ năng học và khai thác kiến thức trên bản đồ để học sinh chủ động hơn trong việc lĩnh hội tri thức. 3. Phương pháp tiến hành. Quá trình giảng dạy các bước như sau: Bước 1: Phát hiện những hạn chế của học sinh khi học bộ môn Địa lí. Bước 2: Áp dụng biện pháp cụ thể và sử dụng những hình ảnh minh họa để kích thích những học sinh nhằm khắc phục những hạn chế của học sinh. Bước 3: Tổng hợp, đúc rút thành kinh nghiệm, biện pháp cụ thể. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. Việc rèn luyện kĩ năng học và khai thác kiến thức Địa lí trên bản đồ giúp cho học sinh lĩnh hội được kiến thức Địa lí một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và ghi nhớ lâu bền. Chẳng hạn khi học về vị trí Địa lí của một châu lục, nếu chỉ nghe một cách thụ động mà giáo viên mô tả thì khó mà lĩnh hội và ghi nhớ được, nhưng nếu tự mình được xác định trên bản đồ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây, tìm xem có những đại dương, những biển những vịnh nào bao quanh, những châu lục nào tiếp cận…thì học sinh sẽ hiểu được ngay và nhớ được lâu hơn vì đã qua một quá trình suy nghĩ, tìm tòi, đối chiếu phân tích, so sánh. Cách học tập tích cực chủ động như vậy, năm nay qua năm khác ở nhà Trường phổ thông, chẳng những phương pháp học tập nghiên cứu Địa lí. Những kiến thức về Địa lí đại cương lĩnh hội gắn với bản đồ dần dần sẽ hình thành nên trong kí ức của các em một cái “nền” vững chắc trên đó sẽ được bồi bổ thêm những kiến thức mới mà các em tiếp thu được trong học tập và trong cả đời sống. Rèn luyện kĩ năng bản đồ phải qua nhiều bước, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp lên cao. Cụ thể là qua 5 bước sau đay: - Rèn luyện kĩ năng nhận biết, chỉ và đọc trên các đối tượng, Địa lí trên bản đồ. - Rèn luyện kĩ năng xác định vị trí Địa lí, mô tả từng yếu tố thành phần của tự nhiện, KT – XH, chính trị được biểu hiện trên bản đồ. - Rèn luyện kĩ năng xác định phương hướng, đo đạc bản đồ. - Rèn luyện kĩ năng xác định các mối liên hệ Địa lí trên bản đồ - Rèn luyện kĩ năng mô tả tổng hợp Địa lí một khu vực. II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 5 Tuỳ theo đặc thù từng bài học, từng phần trong bài học cụ thể mà giáo viên có thể chọn bản đồ phù hợp với nội dung bài học để nhằm khai thác sử dụng đúng mục đích đạt hiệu quả cao. Ngoài ra giáo viên cần phải có kiến thức về lĩnh vực tin học một cách thành thạo để thao tác soạn giáo án điện tử một cách dễ dàng hơn và sử dụng tối đa các bản đồ đã có trong nhà trường nhằm nâng cao kĩ năng bản đồ cho học sinh. Sau đây tôi xin mạnh dạn đưa ra một số kĩ năng bản đồ trong dạy học địa lí ở trung tâm GDTX Tỉnh Vĩnh Phúc: 1. Rèn luyện kĩ năng nhận biết chỉ đọc các đối tượng Địa lí trên bản đồ. Các đối tượng Địa lí được biểu hiện trên bàn đồ thuộc nhiều loại: tự nhiên, KT-XH có những đối tượng biến đổi rất chậm không đáng kể (các đối tượng Địa lí tự nhiên) bên cạnh đó có các đối tượng Địa lí biến động rõ ràng, nhanh chóng (đối tượng Địa lí KT - XH) chính vì thế mà rèn luyện cho học sinh kĩ năng, xác định trên cái “nên tự nhiên đó các đối tượng Địa lí thộc những loại khác nhau”. Kĩ năng nhận biết và đọc các đối tượng Địa lí trên bản đồ đơn giản, nhưng rất cơ bản. Chính trên cơ sở nắm chắc kĩ năng này mà học sinh sẽ rèn luyện các kĩ năng khác một cách thuận lợi hơn. Vậy cách thức tiến hành mà trước hết giáo viên cần phải phát âm rõ ràng, rành mạch địa danh vừa chỉ trên bản đồ, học sinh theo dõi trên bản đồ treo tường, đối chiếu với lược đồ và SGK hoặc bản đồ trong át lát để tìm ra đối tượng, sau đó giáo viên tiếp tục viết rõ ràng và bằng chữ to địa danh lên bảng vào một góc riêng rồi phát âm lại một cách thong thả và chỉ định một vài nhắc lại, sau đó học sinh ghi vào vở Địa lí. Qua đó học sinh vừa nghe, vừa nhận, vừa phát âm, vừa viết, các giác quan đều hoạt động nên địa danh dễ được ghi vào trí nhớ. Như vậy chúng ta mới chỉ đạt yêu cầu là làm cho hoặc sinh đọc đúng và ghi nhớ địa danh. 6 Bước tiếp theo và cũng rất khó khăn là học sinh chỉ xem bản đồ và làm thế nào để nhận biết và tìm ra đối tượng địa lí cần phải chỉ. Để giúp cho học sinh nhận biết và tìm ra được dễ dàng các đối tượng địa lý trên bản đồ thì giáo viên cho học sinh nắm được điểm hình thù hoặc kích thước của đối tượng vằ đặt câu hỏi: Giống cái ghì? Chẳng hạn, bán đảo Xcăngđinavi có hình thù như một con hổ, bán đảo Apenin cùng với đảo XiXin giống như một chiếc ủng, bán đảo Camsatka như chiếc đuôi của con cáo, Grơnlen là đảo lớn nhất thế giới và có băng quanh năm, Việt Nam có hình chữ S. Liên Bang Nga là lãnh thổ lớn nhất thế giới… 7 Tuy 8 nhiên không phải là tất cả các đối tượng địa lí đều có những đặc điểm dễ nhận thấy như vậy. Vì thế biện pháp trên cũng rất hạn chế. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy khi tách riêng một đối tượng địa lí và vẽ lên bảng hoặc trên giấy, chẳng hạn một con sông, một hòn đảo, một cái hồ, thì học sinh rất khó nhận ra. Sở dĩ như vậy là vì khi tri giác một đối tượng địa lí trên bản đồ, người ta luôn luôn gắn nó với các đối tượng khác ở xung quanh, nó luôn được tri giác trong mối quan hệ với các đối tượng khác, trong “môi trường riêng” của nó. Tách nó ra và biểu hiện nó một cách riêng lẻ thì nó sẽ trở nên khó nhận ra. Ví dụ: Khi quan sát sông Vônga trên bản đồ, hình ảnh của nó luôn luôn gắn với toàn bộ hệ thống các sông nhánh của nó, với đồng bằng Nga nơi nó chảy qua, với biển Catxpi nơi của sông v.v. Nếu tách riêng sông Vônga ra và vẽ lên bảng hoặc trên giấy chắc chắn nhiều người sẽ không nhận ra. Từ thực tiễn trên đây, có thể đi đến kết luận là để có thể dễ dàng nhận biết và tìm ra một đối tượng địa lí trên bản đồ thi học sinh không phải chỉ biết dựa vào đặc điểm hình thù, kích thước của nó mà còn phải dựa vào toàn bộ khung cảnh xung quanh, nhận rõ vị trí của nó trong khung cảnh đó. Chẳng hạn, muốn nhận biết dải Pirênê trên bản đồ Châu Âu. Học sinh phải gắn nó với lãnh thổ nước Pháp và bán đảo Ibêrich, với Đại Tây Dương (vịnh Gatxconhơ) và Địa Trung Hải, phải xác định vị trí của nó là nằm ở ranh giới giữa bán đảo Ibêrich và lãnh thổ nước Pháp, trải qua từ bờ vịnh Gatxcônhơ tới ven Địa Trung Hải. Hoặc giả, muốn nhận ra bán đảo Xcăngđinavi, học sinh không chỉ lưu ý đến đặc điểm hình thù (trông tựa một con hổ), mà cả vị trí của nó ở bắc châu Âu, giữa các biển Na Uy, Bắc Hải, Bantich và Baren. Nói tóm lại, khi chỉ và đọc một đối tượng địa lý trên bản đồ, nếu học sinh biết nhận xét đặc điểm hình thù, kích thước cũng khác ở xung quanh thì không những các em sẽ ghi 9 nhớ nó trên bản đồ, khắc sâu nó vào trí óc, mà con nhớ được những đối tượng địa lí khác có liên quan, tự làm giàu thêm vốn hiểu biết bản đồ của mình. Điều này hết sức quan trọng, vì rằng càng ghi nhớ được nhiều đối tượng địa lý trên bản đồ thì học sinh càng có nhiều điểm tựa để nhanh chóng tìm ra được những đối tượng mà các em cần, nhưng chưa biết. Thật vậy, mỗi khi phải tìm chỉ một đối tượng địa lí trên bản đồ thì bao giờ học sinh cũng phải dựa vào những đối tượng mà các em đã biết. Chẳng hạn, khi đọc trong SGK, học sinh được biết eo Gibranta trên bản đồ, các em phải dựa vào những cái đã biết tức là bản dồ châu Âu đại tây dương, địa trung hải, các em sẽ tìm xem địa trung hải thông với đại tây dương ở điểm nào, và như vậy là các em sẽ tìm ra ngay eo Gibranta. Trong trường hợp các em chưa biết đại tây dương và địa trung hải nằm ở đâu thì cac em chỉ còn một chỗ dựa ít ỏi, đó là bản đồ châu âu. Trước hết phải xác định xem địa trung hải và đại tay dương năm ở đâu đã rồi đó mới tiếp tục tìm ra eo Gibranta. Đương nhiên là trong trường hợp này các em mất nhiều thời gian hơn. Như vây, có thể nói càng tích luỹ được nhiều điểm tựa thị học sinh càng dễ tìm ra đối tượng cần tìm trên bản đồ, tức là càng đọc bản đồ thành thạo hơn. Việc hướng dẫn học sinh cách nhận biết, tìm ra và ghi nhớ các đối tượng địa lí trên bản đồ như trình bày ở trên giúp các em luuon luôn củng cố được cái cũ, nắm vững cái mới và không ngừng mở rộng vốn hiểu biết bản đồ của minh. Từ những điều đã nói trên đây có thể rút ra quy trình rèn luyện kĩ năng nhận biết, chỉ và đọc các đối tượng địa lí trên như sau: - Giáo viên đọc rõ ràng, rành mạch, chính sác địa danh và chỉ đối tượng trên bản đồ treo tường. - Cho học sinh đối chiếu tìm trên bản đồ trông SGK hoặc atlat. - Giáo viên viết thật rõ ràng địa danh lên bảng đen ở một góc riêng. 10 [...]... Hướng dẫn cách chỉ đối tượng địa lí trên bản đồ Ví dụ : Xác định một số quốc gia trên bản đồ Châu Âu 2 Rèn luyện kĩ năng mô tả các đối tượng địa lí trên bản đồ 11 a Rèn luyện kĩ năng mô tả địa hình trên bản đồ Như chúng ta đã biết địa hình là một tác nhân phi địa đới nó có thể hạn chế, cản trở, vô hiệu hoá thậm trí phá huỷ quy luật địa đới, tạo ra một kiểu khí hậu riêng, khí hậu địa phương Những sơn nguyên... tố trên bản đồ khí hậu 19 - Cung cấp cho học sinh dàn ý mô tả khí hậu trên bản đồ - Hướng dẫn các em dựa vào dàn ý cho sẵn để mô tả khí hậu trên bản đồ bắt đầu từ châu lục rồi chuyển sang một khu vực, một quốc gia c Rèn luyện kĩ năng mô tả sông ngòi trên bản đồ Nhìn mạng lưới sông ngòi bản đồ một khu vực có thể thấy ngay trên bản đồ một khu vực có thể thấy ngay trên những nét lớn đặc điểm khí hậu, địa. .. địa phận pêru nằm ở nhiệt đới, nhưng lại có đủ các đới tự nhiên như khi ta đi từ xích đạo đến địa cực: Từ rừng nhịêt đới đến rừng lá kim, đông cỏ khô, đồng cỏ ôn đới và cuối cùng là đới băng tuyết vĩnh viễn Những ví dụ trên đây cho ta thấy rõ ý nghĩ của kĩ năng mô tả địa hình trên bản đồ, nó giúp cho việc nghiên cứu và cắt nghĩa các đặc điểm khí hậu, tự nhiên của mỗi địa phương, mỗi vùng Dựa trên bản. .. viên mô tả mẫu địa hình của một châu lục, vừa mô tả, vừa hướng dẫn học sinh cách thức, trình tự mô tả - Cho học sinh ghi dàn ý mô tả vào sổ tay địa lý, khuyến khích học sinh học thuộc dàn ý đó - Cho học sinh tập mô tả địa hình châu lục, bắt đầu bằng một châu lục có địa hình đơn giản - Cho học sinh tập mô tả từng dạng địa hình theo dàn ý đã ghi trong sổ tay địa lý 13 - Cho học sinh tập mô tả địa hình của... to tát địa danh, và khi cần, cho phát âm tập thể - Yêu cầu học sinh ghi chép chính xác địa danh vào sổ tay địa lí - Hướng dẫn học sinh ghi chép đặc điểm hình thù hoặc kích thước của đối tượng địa lí được biểu hiện trên bản đồ - Hướng dẫn học sinh nhận xét mối quan hệ vị trí của đối tượng với những vật khác ở xung quanh (dùng làm điểm tựa) để sau này dễ nhận ra và tìm được đối tượng trên bản đồ - Hướng... có bản đồ kèm theo chỉ diễn biến củae nhiệt độ và lượng mưa qua các tháng trong năm ở một số địa điểm tiêu biểu, dựa vào đấy có thể phân tích cụ thể hơn đặc điểm và sự phân hoá khí hậu trên lãnh thổ 14 Sau khi cung cấp cho học sinh những hiểu biết trên đây, giáo viên giới thiệu cho các em một giàn ý dựa vào đấy, hướng dẫn các em tập mô tả khí hậu trên bản đồ bắt đầu bằng một châu lục, chẳng hạn như bản. .. quan trọng, trữ lượng khá lớn nhưng chưa khai thác được bao nhiêu, ngoài trung tâm thủy điện hoà bình trên sông đà, trung tâm thủy điện thác bà trên sông chảy Hệ thống sông hồng nối liền với hệ thống sông thái bình tạo thành một mạng lưới giao thông đường thông hết sức quan trọng trải ra các hướng trên lãnh thổ bắc bộ Việc rèn luyện kĩ năng mô tả sông ngòi trên bản đồ có thể theo quy trình như sau: - Hướng... bố khắp trên lãnh thổ Đại bộ phận là những sông nhỏ, chỉ có hai sông tương đối lớn là sông hồng và sông cửu long Trên bản đồ khí hậu các em thấy từ bắc tới nam, lượng mưa trung bình năm đều khá lớn: Lạng sơn 1400mm, Hà nội1683mm, Vinh1869mm, Huế 2890mm, Đà lạt 1820mm , TPHCM 1917mm, Cà mau 2241mm, Điều đó cắt nghĩa vì sao mạng lưới sông dày đặc và phân bố đều trên khắp lãnh thổ Nhìn trên bản đồ tự nhiên,... phân bố mưa trên bản đồ, người ta dùng màu sắc khác nhau để khoanh vùng, chẳng hạn vùng tô màu vàng nhạt có lượng mưa trung bình năm dưới 300mm, vùng tô màu vàng thẫm có lượng mưa trung bình năm từ 300 – 500mm… Các gió thịnh hành trong năm được biểu hiện trên bản đồ bằng những mũi tên, thường mũi tên màu đỏ chỉ gió thịnh hành tháng 7 (tức là vào mùa hạ ở bán cầu Bắc, mùa hạ ở bán cầu Nam) bản đồ khí hậu... Anatôli…) Trên hệ coocđie (sơn nguyên cô oôrađô, côlômbia, bồn địa lớn) hoặc trên hệ anđet đều là những thảo nguyên khô hoặc hoang mạc, nửa hoang mạc dù chúng ở những vĩ độ khác nhau; dải Himalaya đồ sộ cũng là một bức trường thành tạo ra hai kiểu khí hậu khác hẳn nhau ở hai bên sườn phía nam (ẩm ướt) và phía bắc (khô hạn); thậm trí, địa hìng còn tạo ra quy luật địa đới riêng cho mình; tính địa đới theo . năng khai thác kiến thức từ bản đồ không nhiều. Đa số học sinh còn xem nhẹ việc học Địa lí từ bản đồ và việc khai thác kiến thức từ bản đồ là không cần thiết, các em chỉ cần nhớ máy móc những kiến. tượng địa lí trên bản đồ Ví dụ : Xác định một số quốc gia trên bản đồ Châu Âu 2. Rèn luyện kĩ năng mô tả các đối tượng địa lí trên bản đồ 11 a. Rèn luyện kĩ năng mô tả địa hình trên bản đồ Như. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " KHAI THÁC KIẾN THỨC ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ" 1 ĐẶT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN. Địa lý là ngành khoa học có phạm trù rộng lớn

Ngày đăng: 09/04/2015, 06:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan