0

SKKN Bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh lớp 5

18 1,749 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 06:29

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “BỒI DƯỠNG VỐN DÂN CA CHO HỌC SINH LỚP 5” I/ ĐẶT VẤN ĐỀ : Dân ca là một trong những tinh hóa văn hóa của dân tộc Việt Nam rất được quan tâm và gìn giữ. Đối với giáo dục các bài hát dân ca cũng đã được đưa vào trong chương trình học của các bậc học. Tuy nhiên với chương trình môn Âm nhạc bậc tiểu học thì các bài hát dân ca đưa vào còn rất hạn chế do vậy sự hiểu biết của các em học sinh tiểu học về dân ca chưa thật sự sâu rộng. Mặt khác sự xâm nhập tràn lan những dòng nhạc phong trào cộng với các dòng nhạc phục vụ nhu cầu lại là nhưng nguyên nhân khách quan trực tiếp tác động làm cho học sinh không còn quan tâm đến dân ca Việt Nam. Ngay cả trong gia đình, các em cũng thường xuyên được nghe các bài hát của phong trào, của giải trí, do vậy các em còn thuộc các bài hát ấy nhanh hơn cả các bài học trên trường, trên lớp. Đối với trường TH Lê Hồng Phong, nơi tôi đang công tác, trường có địa bàn rộng với 3 phân hiệu. 2 buôn dân tộc Êđê, ngoài ra còn có nhiều các dân tộc khác như : Tày Mường, Nùng… sinh sống, do đó các nền văn hóa đặc trưng của các dân tộc cũng hòa nhập và dần bị mai một. Mặt khác tuy dân cư địa bàn đa số là nông dân nhưng lại có nền kinh tế, văn hóa rất phát triển, do vây các em cũng được tiếp thu các nền văn hóa mới, các dòng nhạc hiện đại đang từng ngày lan tràn trên khắp các buôn làng, thôn xóm là những nguyên nhân đã làm cho các em không còn biết, và lưu giữ được các nền văn hóa đặc trưng riêng của quê hương mình. Trong năm qua Phòng giáo dục đã tổ chức hội thi hát dân ca học sinh ở cấp tiểu học, qua hội thi đã làm phát triển phong trào hát dân ca trong các trường tiểu học rất hiệu quả. Tuy nhiên để phong trào đó mãi được duy trì như mục tiêu đã định thì đòi hỏi nhà trường và giáo viên cần phải có những hoạt động thường xuyên hơn … Vì vậy là một giáo viên âm nhạc tôi luôn trăn trở và đặt cho mình câu hỏi : Phải làm gì, và làm như thế nào để mãi duy trì được phong trào ca hát dân ca trong trường tiểu học. Từ những lý do trên cùng với những kinh nghiệm thực tế của bản thân, nay tôi xin được trình bày Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh khối lớp 5. II/ THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN : Với học sinh trường tôi, dù là học sinh lớp 5 lớp cuối của bậc học tiểu học nhưng vốn dân ca của các em còn rất nghèo nàn, bởi vì lâu nay các em cũng chỉ biết đến một vài bài dân ca trong chương trình của bậc học, ở mỗi lớp học các em chỉ được biết thêm 1 đến 2 bài dân ca được giới thiệu ngắn gọn, vắn tắt , đơn giản mà các em chỉ có thể nhớ như nhớ một kiến thức cơ bản chứ các em chưa có được một niềm yêu thích và một vốn kiến thức thật sự sâu sắc với dân ca. Nhận thức của các em về dân ca còn chưa đúng đắn, các em nghĩ dân ca cũng là một trong nhiều bài hát phải học, phải thuộc, các em chưa thật sự quan tâm, chú ý tới dân ca, vì vậy về việc tự học và nghe hát các bài dân ca của các em ở gia đình và ngoài xã hội là rất hiếm. Mặt khác trong chương trình tiểu học mặc dù môn âm nhạc đã được đưa vào từ lâu, song về việc giữ gìn và phát huy vốn dân dân ca trong trường tiểu học chưa thật sự được chú trọng, học sinh chưa có chưa có điều kiện để được thưởng thức, được tìm hiểu sâu sắc để tăng cường vốn hiểu biết về nhiều bài dân ca khác nhau. Về cá nhân tôi cũng như nhà trường thì chưa có nhiều cơ hội để tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, khuyến khích phong trào ca hát dân ca cho học sinh trong trường. Từ đó dẫn đến vốn dân ca của học sinh trường tôi còn rất hạn chế. III/ CÁC GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH NHẰM BỒI DƯỠNG VỐN DÂN CA CHO HỌC SINH KHỐI LỚP 5 : 1. Cơ sở thực hiện : - Học sinh khối 5 ở trường tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2009-2010. - Sách giáo khoa, chương trình Âm nhạc tiểu học. - Chuẩn kiến thức – kỹ năng môn Âm nhạc.(Bộ GD & ĐT) - Trình độ và khả năng âm nhạc của học sinh. - Sách : Những bài hát địa phương ĐăkLăk (Sở GD – ĐT ĐăkLăk). - Tìm hiểu các bài dân ca qua sách báo, đĩa nhạc, các chương trình thông tin, truyền thông. - Tìm hiểu nền văn hóa các vùng miền (Báo Vietnam.net.com.vn) - Sách : Nguồn gốc và các thể loại dân ca Việt Nam (NXB.Âm nhạc…) - Các kinh nghiệm thực tế của bản thân. 2. Các giải pháp tiến hành : Tìm hiểu vốn dân ca của học sinh các lớp 5 : (Phân hiệu chính có 3 lớp 5A, 5B, 5C với 100% là học sinh người kinh. Phân hiệu Buôn Dray có 1 lớp 5D với 100% là HS Dân tộc Ê đê. Phân hiệu Buôn Eana có 2 lớp với 50% là HS Đồng bào, 50% là người kinh.) * Để tìm hiểu về vốn dân ca của học sinh khối lớp 5 tôi tiến hành khảo sát vốn dân ca của các em như sau : Ở đầu 1 tiết học của môn Âm nhạc, thay cho hoạt động kiểm tra bài cũ, tôi tiến hành kiểm tra vốn kiến thức về dân ca của các em, tìm hiểu các vấn đề sau : - Kể tên các bài Dân ca Bắc Bộ, Nam Bộ và Miền Trung, Tây Nguyên mà em biết? (ngoài chương trình học)… Qua quá trình thu phiếu và tổng hợp tôi thu được kết quả như sau : * Mặt khác nhằm tìm hiểu kỹ năng hát dân ca của các em ra sao, nên ở cuối mỗi tiết học tôi thường tổ chức trò chơi thi hát đối đáp dân ca giữa các nhóm : Nhóm 1 hát xong một bài thì đến nhóm 2 hát nối tiếp một bài khác cứ thế cho đến khi nhóm nào không thể hát được thêm một bài dân ca nào nữa thì coi như nhóm đó thua cuộc… Dân ca 3 miền (lớp) TS HS Trên 5 bài (học sinh) Tỉ lệ (%) 4-5 bài (học sinh) Tỉ lệ (%) 1-3 bài (học sinh) Tỉ lệ (%) Phân hiệu chính 83 5 6 26 31 18 63 Phân hiệu DRai 19 0 0 2 11 17 89 Phân hiệu Eana 46 1 2 10 22 35 76 Khi tiến hành trò chơi tôi quan sát thấy mỗi nhóm chỉ có thể hát được từ 34 bài hát dân ca trong chương trình các em đã học mà ngoài ra không biết hát thêm một bài nào khác, đặc biệt các em cũng không hề hát đến dân ca Êđê quê hương Tây Nguyên của các em. Qua kết quả khảo sát cụ thể cho thấy vốn dân ca của học sinh tiểu học, đại diện là học sinh khối lớp 5 là rất hạn chế, các em chưa chú ý, chưa yêu thích hát dân ca, dẫn đến việc các em chưa có được vốn kiến thức phong phú về dân ca đôi khi ngay cả những bài dân ca trong chương trình học các em còn quên, đặc biệt là đối với học sinh dân tộc. Dựa vào kết quả khảo sát cho thấy vốn kiến thức về dân ca của các em ở phân hiệu chính có khá hơn so với số học sinh ở 2 phân hiệu còn lại. Hơn nữa ở 2 phân hiệu có các điều kiện cơ sở vật chất không được như ở phân hiệu chính sẽ ảnh hưởng đến việc tiến hành các biện pháp sau này… Vì vậy để thuận lợi cho việc tiến hành các biện pháp cụ thể tôi phân loại ra 2 đối tượng : - Đối tượng 1 : Học sinh ở Phân hiệu chính. (lớp 5A,5B, 5C) - Đối tượng 2 : Học sinh ở Phân hiệu Drai.(lớp 5D) - Đối tượng 3 : Học sinh ở Phân hiệu Eana. (lớp 5E, 5G) Sau khi phân loại đối tượng tôi lên kế hoạch thực hiện cho từng biện pháp theo thứ tự từ trước đến sau như sau : a. Biện pháp 1 (Đối tượng 1,2,3): Tạo sự chú ý, hiểu biết và yêu thích của học sinh đối với Dân ca: (Biện pháp này tôi tiên hành tổ chức lồng ghép ở hoạt động 2 : nghe nhạc dân ca của tiết 8, tiết 11, tiết 14… – Âm nhạc lớp 5)  Giới thiệu sơ lược về dân ca : Đầu tiên tôi yêu cầu 1 em trình bày lại một bài hát dân ca trong chương trình đã học (Bài Cò lả) và hỏi đó là dân ca miền nào? (Dân ca Bắc Bộ) và yêu cầu học sinh củng cố lại các kiến thức đã học về dân ca : - Dân ca là gì? là những bài hát không phải do một nhạc sĩ nào sáng tác mà nó được người dân tự hát lên trong khi lao động sản xuất hoặc trong các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Sau đó các bài hát ấy được lưu truyền qua từng thế hệ trở thành các bài hát đặc trưng riêng của từng vùng, từng miền khác nhau …Và dân ca của của vùng nào thì thể hiện rõ ngữ điệu, giọng nói, và cuộc sống của người dân vùng đó.  Hướng dẫn học sinh cách nhận biết đơn giản các vùng dân ca : Dân ca Bắc Bộ : Tôi cho các em chú ý nghe các bài hát để thi đua nhận biết tên bài và xuất sứ của các bài dân ca. Bài thứ nhất : Cho các em nghe 1 bài dân ca : (mở đài đĩa – hoặc giáo viên hát) Bài : Lý cây Đa Trèo lên quán dốc ngồi gốc ới à cây đa rằng tôi lý ới à cây đa, rằng tôi lới ối à cây đa , ai xui ôi à tính tang tình rằng cho cô nàng gặp, xem hội cái đêm hôm rằm rằng tôi lý ối à cây đa, rằng tôi lới ối à cây đa… Sau khi cho các em nghe xong, tôi hỏi các em về xuất sứ của bài hát. Chọn một trong các đáp án sau : A. Dân ca Bắc Bộ. B. Dân ca Nam Bộ. C. Dân ca Trung Bộ. Và kết quả thu được là: TT Đối tượng Tổng số Trả lời đúng Tỉ lệ 1 Phân hiệu chính 83 40 48% 2 Phân hiệu Dray 19 7 37% 3 Phân hiệu Eana 46 26 40% Qua kết quả thu được chứng tỏ các em chưa nhận biết tốt một bài dân ca , hoặc cũng chưa biết đến bài dân ca này mặc dù qua lời ca của bài dân ca có những ngôn từ rất đặc trưng của vùng Bắc Bộ : ai xui, nón tầm ba tầm,…vv. Từ đó tôi hướng dẫn cho các em cách nhận biết một bài dân ca : Đầu tiên ta có thể dựa vào ngôn từ, lời ca của từng bài hát , Ở bắc bộ có các từ như : í a, ì a, tính tang, tính tình, cô mình rằng , í ì i…  Dân ca Nam Bộ : Tiếp theo tôi cho các em nghe một bài Dân ca khác : bài : Lý con cua. Con cua quẫy, nó ở trong hang quẫy a rượng a quẫy a rượng a, nó kêu ớ rịnh boòng rình, ớ rịnh boòng ơi quẫy a rượng a lang tang tính lính tính tàng lịnh tịnh tang, giã gạo chày ba quẫy a rượng a quẫy a rượng a. Sau khi nghe hát, tôi cho các em phát hiện xem đó là bài Dân ca vùng nào? Dựa vào ngôn từ đặc trưng : ớ rịnh bòng rình, quẫy a, rượng a, lang tang tính…và các cách phát âm : quẫy  wẩy, chày  chài, dấu hỏi hát thành dấu ngã : ở  ỡ. (giáo viên phát âm lại). Sau khi có các hướng dẫn đơn giản trên tôi thấy học sinh của các lớp cũng đã nhận biết đúng gần đến 90% đó là bài dân ca Nam bộ. Sau khi các em đã biết cách nhận biết 2 vùng dân ca đơn giản tôi giao nhiệm vụ cho các em theo nhóm : Mỗi nhóm 4 em phải tìm và hát được 4 bài Dân ca khác nhau của 2 miền (Mỗi em tìm và hát được ít nhất 1 bài sau đó 4 em cùng trao đổi và hướng dẫn cho nhau cùng hát được 4 bài). Dân ca Miền Trung : Về phần Dân ca miền Trung học sinh có thể khó nhận biết hơn vì nó có nhiều thể loại và nhiều dạng, trong đó có các bài đặc trưng như : Lý ngựa ô, lý chiều chiều, lý kéo chài…Và ngôn ngữ đặc trưng của miền trung nhiều nhất cõ lẽ là các ngôn từ của đất Huế, như trong bài Lý qua đèo (dân ca Thừa Thiên Huế), (GV trình bày). Chiều ơ chiều, dắt ớ ơ bạn dắt ớ ơ bạn tà là đèo mà qua đèo.Chim bớ kêu, chim bớ kêu tình kêu bên nớ, uấy, wá, chi rứa, chi rứa, ức ức cọn vượn trèo tà là đèo mà qua đèo, kia bến kia ơi hỡi con vượn trèo, kìa bên kìa… Các từ ngữ đặc trưng dễ nhận biết của Miền Trung : Chi rứa, uấy uóa,và các từ đệm như : ố tang tình tang, ơ hờ, ơi hời (hỡi), tà là, í a bằng răng …  Dân ca Tây Nguyên Đặc biệt Dân ca và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được thế giới công nhận là một là một giá trị văn hóa phi vật thể của thế giới, chứng tỏ bản sắc rất độc đáo của nền văn hóa Tây Nguyên. Tôi cho các em nghe 1 vài bài Dân ca Tây Nguyên: Bài : Ru em (Dân ca Xê Đăng) Ru em em ngủ cho ngoan để mẹ đi chặt cây chuối trên non, em ngủ đừng khóc nữa, ngoài rừng xa cha đang đi kiếm măng non, nín đi hỡi em ơi. Bài : Đến trường (Dân ca Êđê – lời mới : La Sơn) Nắng ban mai trên làng buôn em, em tung tăng theo bạn đến trường. Tiếng suối reo như lời cô giáo. Em thân yêu hãy học thật chăm. Có chú chim non đậu trên cây. Đang im nghe theo lời cô dạy. Tiếng suối vang vang giờ ra chơi. Em theo chân các bạn đùa vui. Sau đó tôi giao nhiệm vụ cho từng nhóm về mỗi nhóm viết dịch nội dung lời bài hát sang 1 bài bằng tiếng Êđê. Yêu cầu các em về tập hát một bài dân ca ÊĐê mà em biết hoặc nhờ người lớn dạy lại. (Đối tượng 2). Lưu ý : Điều đặc biệt cần trong biện pháp này là khi có ý định cho nghe một bài Dân ca gì của vùng nào thì giáo viên cũng đều phải lên kế hoạch trước, phải có những lời giới thiệu về xuất sứ và nền văn hóa của vùng đó. Giúp học sinh hiểu được nguồn gốc của dân ca để các em thêm trân trọng các giá trị văn hóa lâu đời của cha ông ta để lại, biết gìn giữ vốn tinh hoa của dân tộc. Và giáo viên cũng phải thường xuyên trau dồi vốn kiên thức về dân ca, thu tập nhiều các bài hát dân ca các vùng miền để hát cho học sinh nghe. Các bài dân ca (qua đĩa nhạc hoặc do chính giáo viên trình bày) có thể lồng ghép trước hoặc sau mỗi tiếp học Âm nhạc để cho học sinh thường xuyên có điều kiện phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc. b. Biện pháp 2 (Đối tượng 1): Tổ chức xem đĩa hình các bài hát dân ca : (biện pháp này tôi tiến hành ở Tiết 16 : Học hát tự chọn – Âm nhạc 5) - Chuẩn bị băng đĩa hình các chương trình biểu diễn các bài hát dân ca. (Đã tiến hành cắt, chỉnh sửa cho phù hợp) - Địa điểm : Phòng hoạt động Đội (trang bị đầu đĩa, tivi, loa … vv.) [...]... chơi dân gian …vv * Nhận xét : Biện pháp cho toàn trường cùng nghe hát dân ca tạo điều kiện cho tất cả giáo viên và học sinh được nghe nhiều về dân ca các vùng miền Làm tăng cường vốn dân ca cho học sinh toàn trường Hình thành thói quen thích nghe dân ca của học sinh và giáo viên Mặt khác còn tạo hứng thú cho học sinh luyện hát dân ca (vì để được hát cho cả trường nghe) Phát triển môi trường Dân ca. .. loại tam ca, một giải 3 thể loại tốp ca Dù kết quả chưa cao nhưng cũng phần nào đánh giá được phong trào luyện hát dân ca của các học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong, cụ thể là của các em học sinh khối lớp 5 V/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Qua kinh nghiệm bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh tiểu học cùng với thực tế giảng dạy Âm nhạc của bản thân, tôi nhận thấy rằng : Để học sinh yêu thích hát dân ca thì giáo... vật chất tốt nhất cho môn Âm nhạc trong trường tiểu học : Phòng học chức năng và các loại nhạc cụ cần thiết của môn học - Đưa kế hoạch bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh cho học sinh tiểu học vào chương trình giảng day phân môn Âm nhạc - Các Ban, ngành nên tổ chức nhiều các cuộc thi hát múa dân ca không chỉ với học sinh mà cả với giáo viên trong toàn ngành VII/ KẾT LUẬN Dân ca là vốn quí vô giá của... nhạc tôi đã mạnh dạn đưa ra những biện pháp bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh lớp 5 ở trường tiểu học mà tôi đã thử nghiệm trong những năm qua ở trường tiểu học Lê Hồng Phong - Sau khi tiến hành khảo sát, so sánh vốn các bài dân ca từ trước và sau khi thực hiện các biện pháp bồi dưỡng vốn dân ở khối 5 thu được kết quả như sau : ĐỐI TS Biết trên 5 bài Từ 4 đến 5 bài Từ 1 đến 3 bài TƯỢNG Trước Sau Trước... học hỏi, bồi dưỡng vốn kiến thức của mình về các bài hát dân ca Tìm hiểu nguồn gốc, và các thể loại dân ca, các giá trị văn hóa của dân tộc - Phải rèn luyện kỹ năng thể hiện tốt các bài dân ca, sưu tầm các đĩa nhạc dân ca của các vùng miền, các dân tộc - Phải nắm được chuẩn kiến thức kỹ năng của từng tiết học để có thể xem xét và lồng ghép một cách linh hoạt các hoạt động bồi dưỡng vốn dân ca sao cho. .. trao giải, trong đó : 3 gải A Dân ca thuộc về các lớp 5B, 5C, 5E và nhiều giải khác, giải B, C cho các lớp 5A, 5D, 5G … * Nhận xét : Qua hội thi đã tạo ra không khí thi đua hát múa dân ca trong toàn trường rất sôi nổi, tác động lớn đến tình yêu Dân ca của học sinh và toàn thể giáo viên trong trường, qua đó cùng ngầm tạo điều điều kiện cho các em có sự tìm hiểu thêm về vốn văn hóa xưa của các vùng miền... 1 83 5 6 75 90 26 31 8 10 18 63 0 0 PH 2 19 0 0 14 74 2 11 4 21 17 89 1 5 PH 3 46 1 2 39 85 2 22 6 13 35 76 1 2 - Tất cả các em học sinh khối lớp 5 của trường giờ đây đã có được vốn kiến thức về dân ca rất phong phú, đủ thể loại, các em đã biết tự tìm tòi thêm nhiều bài dân ca ngoài chương trình học, biết mạnh dạn để thể hiện tốt các động tác biểu diễn phụ họa, đúng sắc thái rất nhiều bài dân ca của... không cảm thấy nản chí Không ép buộc hay áp đặt học sinh, mà phải tạo cho học sinh cảm thấy hứng thú, tích cực, yêu thích thật sự với dân ca Giáo dục cho học sinh biết tự hào về tinh hoa dân tộc, biết cảm nhận được cái hay, cái đặc sắc của mỗi bài dân ca VI/ NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ : Để dân ca thực sự đi vào đời sống tinh thần của giáo viên cũng như học sinh trong nhà trường tôi có một vài đề xuất với... nhạc Dân ca sau cuối các bài phát thanh của các phát thanh viên Một buổi cho học sinh nghe 3 bài dân ca của 3 vùng Bắc, Trung, Nam Ngoài các bài Dân ca do tôi sưu tầm từ các đĩa nhạc, tôi còn tổ chức cho các em có khả năng hát tốt các bài Dân ca ở trên lớp hoặc chọn các nhóm đạt kết quả cao trong buổi thi hát dân ca ở các lớp để được trình bày trong buổi phát thanh măng non của trường thay cho mở đài... những tinh hoa của dân tộc được chắt lọc qua nhiều thế kỷ Với học sinh, là thế hệ tương lai của đất nước, để các em vẫn luôn tiếp thu được các nền văn hóa thế giới mà không quên mất những tinh hoa văn hóa của dân tộc thì ngay từ khi còn nhỏ các em đã phải có được vốn hiểu biết, và phải có được một tình yêu thật sự với dân ca Vì vậy bồi dưỡng và phát huy vốn dân ca cho học sinh tiểu học luôn là tiền đề . kinh nghiệm bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh khối lớp 5. II/ THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN : Với học sinh trường tôi, dù là học sinh lớp 5 lớp cuối của bậc học tiểu học nhưng vốn dân ca của các em. trào ca hát dân ca cho học sinh trong trường. Từ đó dẫn đến vốn dân ca của học sinh trường tôi còn rất hạn chế. III/ CÁC GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH NHẰM BỒI DƯỠNG VỐN DÂN CA CHO HỌC SINH KHỐI LỚP 5 : 1 luyện hát dân ca của các học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong, cụ thể là của các em học sinh khối lớp 5. V/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Qua kinh nghiệm bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh tiểu học cùng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh lớp 5, SKKN Bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan