0

SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12

46 2,127 4
  • SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 15:32

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN SINH HỌC 12" PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dạy học sinh học là phát triển tư duy sáng tạo và khả năng phân tích của học sinh, và vì thế việc vận dụng để giải các bài toán trong sinh học có vai trò rất lớn trong quá trình hình thành cho học sinh những phẩm chất đó. Hơn nữa với đặc thù của bộ môn Sinh học thì phần lớn nội dung và thời lượng giành cho việc nghiên cứu về lí thuyết còn việc vận dụng kiến thức đã được học để giải quyết những bài toán trong sinh học còn rất nhiều hạn chế. Chính vĩ lẽ đó mà một bộ phận không ít học sinh đã bỏ qua kĩ năng này và gần như không biết vận dụng để giải quyết các bài toán trong sinh học. Trong khi đó thì trong các đề thi môn Sinh học của các kì thi như tốt nghiệp, Đại hoc – Cao đẳng, Học sinh giỏi thì phần bài tập chiếm tỷ lệ khoảng 10 – 20% theo cấu trúc đề thi của bộ giáo dục. Bên cạnh đó học sinh không có hứng thú học môn sinh như các môn học tự nhiên khác bởi nội dung trong sách giáo khoa toàn lý thuyết, ít đề cập đến bài tập cũng như các công thức vận dụng để giải các bài tập đó và như vậy khó lôi cuốn các em học môn này. Trong chương trình sinh học THPT phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào chiếm một dung lượng kiến thức lớn, nội dung về lý thuyết đã khó, và việc vận dụng lý thuyết để xây dựng những công thức tính toán cũng như sử dụng các công thức tính toán vào để giải những bài tập liên quan đến nội dung này là điều không dễ. Mặt khác trong sách giáo khoa toàn giới thiệu về lý thuyết không đề cập nhiều đến bài tập, nên học sinh không có hứng thú nhiều đối với môn sinh học, trong khi đó các dạng bài tập về phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào rất đa dạng và rất khó. Vì vậy để giúp các em hứng thú cũng như yêu thích khi học môn sinh, vận dụng linh hoạt để giải được các bài tập sinh học nói chung và phần bài tập về cơ chế di truyền – biến dị ở cấp độ tế bào tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12” PHẦN II: NỘI DUNG A. LÝ THUYẾT I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO I.1. NHIỄM SẮC THỂ (NST) - Ở sinh vật nhân sơ: NST là phân tử ADN kép, vòng không liên kết với prôtêin histôn. - Ở sinh vật nhân thực: + Cấu trúc hiển vi: NST gồm 2 crômatit dính nhau qua tâm động (eo thứ nhất), một số NST còn có eo thứ hai (nơi tổng hợp rARN). NST có các dạng hình que, hình hạt, hình chữ V đường kính 0,2 – 2 mm, dài 0,2 – 50 mm. Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng (về số lượng, hình thái, cấu trúc). + Cấu trúc siêu hiển vi: NST được cấu tạo từ ADN và prôtêin (histôn và phi histôn). (ADN + prôtêin) => Nuclêôxôm (8 phân tử prôtêin histôn được quấn quanh bởi một đoạn phân tử ADN dài khoảng 146 cặp nuclêôtit quấn vòng) => Sợi cơ bản (khoảng 11 nm) => Sợi nhiễm sắc (25–30 nm) => ống siêu xoắn (300 nm) => Crômatit (700 nm) => NST. I.2. ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ: Là những biến đổi liên quan đến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể I.2.1. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST : Đột biến nhiễm sắc thể là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của nhiễm sắc thể. Gồm các dạng: Mất đoạn: Là đột biến làm cho đoạn nào đó của NST bị đứt gãy và mất đi Lặp đoạn: Là đột biến làm cho đoạn nào đó của NST lặp lại một hay nhiều lần. Đảo đoạn : Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180 độ và nối lại Chuyển đoạn: Là đột biến dẫn đến một đoạn của NST chuyển sang vị vị trí khác trên cùng một NST, hoặc trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng. I. 2.2. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST: Là những biến đổi làm thay đổi số lượng NST * Đột biến lệch bội: là đột biến làm thay đổi số lượng NST trong một hay một số cặp tương đồng. + Thể một nhiễm: Tế bào lưỡng bội mất một cặp nhiễm sắc thể (2n -1) + Thể tam nhiễm: Trong tế bào lưỡng bội một cặp nhiễm sắc thể có ba chiếc(2n +1) +Thể không nhiễm: Tế bào lưỡng bội mất 2 nhiễm sắc thể của một cặp (2n -2) +Thể bốn nhiễm. Trong tế bào lưỡng bội một cặp nhiễm sắc thể có bốn chiếc (2n +2) * Đột biến đa bội là dạng đột biến làm tăng 1 số nguyên lần bộ NST đơn bội của loài và lớn hơn 2n (3n, 4n, 5n, 6n ) gồm : - Tự đa bội: - Là dạng đột biến làm tăng 1 số nguyên lần bộ NST đơn bội của loài và lớn hơn 2n gồm đa bội chẵn và đa bội lẽ - Dị đa bội: Là dạng đột biến làm tăng số bộ NST đơn bội của hai loài trong một tế bào I. 3. NGUYÊN PHÂN (phân bào nguyên nhiễm) - Xảy ra tại cơ quan sinh dưỡng và vùng sinh sản của cơ quan sinh dục. Gồm 4 kỳ( Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối). - Nhiễm sắc thể nhân đôi ở pha S kỳ trung gian do đó NST tồn tại ở trạng thái kép từ kỳ trung gian cho đến kỳ giữa, tồn tại ở trạng thái đơn ở kỳ sau, kỳ cuối và đầu kỳ trung gian. - Nhiễm sắc thể co xoắn cực đại ở kỳ giữa và vào kỳ sau mỗi nhiễm sắc thể kép bị tách thành hai nhiễm sắc thể đơn phân ly về hai cực tế bào - Mỗi tế bào mẹ qua NP một lần tạo thành hai tế bào con có nhân 2n giống hệt mẹ I.4. GIẢM PHÂN (Phân bào giảm nhiễm) - Xảy ra ở vùng chín cơ quan sinh dục, là quá trình tạo giao tử mang bộ NST đơn bội (n) - Gồm hai lần phân bào liên tiếp, mỗi lần phân bào gồm 4 kỳ (Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối). Lần phân bào I theo hình thức giảm nhiễm từ 2n nhiễm sắc thể đơn tạo hai tế bào con có n NST kép. Lần phân bào II theo hình thức nguyên nhiễm từ n kép tế bào con có n NST đơn - NST ở trạng thái kép từ kỳ trung gian đến kỳ giữa II, sau đó ở trạng thái đơn và tháo xoắn. Sự phân ly NST luôn xảy ra ở kỳ sau. - Mỗi tế bào sinh tinh(tế bào sinh hạt phấn) tạo 4 tinh trùng (4 hạt phấn) đều mang bộ NST đơn bội (n) - Mỗi tế bào sinh trứng(tế bào sinh noãn) tạo 1 trứng (1 noãn) và 3 thể định hướng đều mang bộ NST đơn bội (n) I.5. THỤ TINH - Là quá trình kết hợp các yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con. - Là sự kết hợp từng đôi NST trong bộ NST đơn bội của giao tử đực với giao tử cái tạo ra hợp tử mang bộ NST 2n - Mỗi tinh trùng(hạt phấn) thụ tinh với một trứng(noãn) tạo thành một hợp tử B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO I . CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO (NST) I . 1. NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN I.1.1. TÍNH SỐ PHÂN TỬ PRÔTÊIN HISTON, SỐ CẶP NUCLÊÔTIT VÀ CHIỀU DÀI CỦA NHIỄM SẮC THỂ Một NST có x nuclêôxôm, đoạn nối giữa các nulêôxôm có a cặp nuclêôtit. Số phân tử histon có trong NST : Mỗi nuclêôxôm có 8 phân tử histon, mỗi đoan nối có 1 histon. Vậy số phân tử histon chứa trong NST là: 8.x +(x -1) = 9x – 1 Số cặp nuclêôtit có trong NST: Mỗi nuclêôxôm có 146 cặp nuclêôtit, Mỗi đoạn nối có a cặp nuclêôtit. Vậy số cặp nuclêôtit của NST là: x.146 + (x - 1).a = x (146 +a) – a Chiều dài của NST là: [x (146 +a) – a]. 3,4A 0 I.1.2. TÍNH SỐ NST, SỐ CRÔMATIT, SỐ TÂM ĐỘNG TRONG MỘT TẾ BÀO QUA CÁC KỲ NGUYÊN PHÂN Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài m là hàm lượng ADN trong một tế bào 2n, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kỳ trong quá trình nguyên phân là: Các kỳ Số NST đơn Số NST kép Số tâm động Số crômatit Hàm lượng ADN Trung gian 0 2n 2n 4n 2m Đầu 0 2n 2n 4n 2m Giữa 0 2n 2n 4n 2m Sau 4n 0 4n 0 4m Cuối 2n 0 2n 0 2m Gọi x là số lần NST nhân đôi ta có: Tổng số tâm động trong các tế bào con được tạo ra 2n. 2 x Tổng số tâm động trong các tế bào con được tạo thêm: 2n. (2 x -1) I.1.3. TÍNH SỐ TẾ BÀO CON TẠO THÀNH Tế bào sinh sản bằng cách phân đôi trở thành 2 tế bào con → số tế bào ở thế hệ sau gấp đôi số tế bào ở thế hệ trước * Từ 1 tế bào ban đầu : + Qua 1 đợt phân bào tạo 2 1 tế bào con + Qua 2 đợt phân bào tạo 2 2 tế bào con => Số tế bào con tạo thành từ 1 tế bào ban đầu qua x đợt phân bào A= 2 x * Từ a tế bào ban đầu : Tổng số tế bào con sinh ra A = a. 2 x Mặt khác: Nếu có nhiều tế bào ban đầu nguyên phân và số lần nguyên phân không như nhau + a 1 tế bào qua x 1 đợt phân bào → tế bào con a 1 .2 x 1 + a 2 tế bào qua x 2 đợt phân bào → tế bào con a 2 .2 x 2 => Tổng số tế bào con sinh ra A = a 1 . 2 x 1 + a 2 . 2 x 2 + … * Nếu 1 tế bào ban đầu nguyên phân x lần thì tổng số tế bào con hiện diện qua các đợt phân bào: 2 x+1 – 1 a tế bào ban đầu nguyên phân x lần thì tổng số tế bào con hiện diện qua các đợt phân bào là (2 x+1 – 1).a Nếu có nhiều tế bào ban đầu nguyên phân và số lần nguyên phân không như nhau + a 1 tế bào qua x 1 đợt phân bào → tế bào con a 1 .2 x 1 + a 2 tế bào qua x 2 đợt phân bào → tế bào con a 2 .2 x 2 Tổng số tế bào con hiện diện qua các đợt phân bào là A = a 1 ( . 2 x 1 +1 - 1) + a 2 . (2 x 2 +1 -1) + … I. 1.4. TÍNH SỐ NHIỄM SẮC THỂ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI NGUYÊN LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG QUÁ TRÌNH TỰ NHÂN ĐÔI CỦA NHIỄM SẮC THỂ Khi tự nhân đôi, mỗi nữa của nhiễm sắc thể ban đầu tạo thêm nữa mới từ nguyên liệu của môi trường nội bào để trở thành 2 nhiễm sắc thễ giống hệt nó. (Do đó có thể quan niệm là một nhiễm sắc thể cũ tạo thêm một nhiễm sắc thể mới ). Mỗi đợt nguyên phân có 1 dợt tự nhân đôi của các nhiễm sắc thểtrong tế bào mẹ số đợt tự nhân đôi của nhiễm sắc thể = số đột nguyên phân của tế bào . Số NST tương đương với nguyên liệu được môi trường nội bào cung cấp: bằng tổng số NST sau cùng trong tất cả tế bào con trừ số NST ban đầu tế bào mẹ - Tổng số NST sau cùng trong tất cả tế bào con : 2n .2 x - Số NST ban đầu trong tế bào mẹ : 2n Vậy tổng số NST tương đương với nguyên liệu được cung cấp khi 1 tế bào 2n phải qua x đợt nguyên phân là : NST = 2n . 2 x - 2n = 2n (2 x – 1) Số NST chứa hoàn toàn nguyên liệu mới: Dù ở đợt nguyên phân nào , trong số NST của tế bào con cũng có 2 NST mang 1/2 NST cũ của 1 NST ban đầu → số NST có chứa 1/ 2 NST cũ = 2 lần số NST ban đầu . Vì vậy số NST trong tế bào con mà mỗi NST này đều được cấu thành từ nguyên liệu mới do môi trường nội bào cung cấp là : NST mới = 2n . 2 x - 2. 2n = 2n (2 x – 2 ) I.1.5. TÍNH THOI VÔ SẮC HÌNH THÀNH HAY PHÁ HỦY VÀ THỜI GIAN NGUYÊN PHÂN * Số thoi vô sắc xuất hiện và số thoi vô sắc bị phá hủy Thoi vô sắc xuất hiện ở kỳ đầu và bị phá hủy ở kỳ cuối. Vậy có bao nhiêu thoi vô sắc hình thành sẽ có bấy nhiêu thoi vô sắc bị phá hủy Một tế bào nguyên phân x lần, số thoi vô sắc (TVS) xuất hiện hay phá hủy là : (2 x – 1) a tế bào nguyên phân x lần, số thoi vô sắc (TVS) xuất hiện hay phá hủy là : (2 x – 1 ). a * Thời gian của nguyên phân - Thời gian của 1 chu kì nguyên phân : Là thời gian của 5 giai đọan , có thể được tính từ đầu kì trước đến hết kì trung gian hoặc từ đầu kì trung gian đến hết kì cuối Trong cùng một đơn vị thời gian chu kỳ nguyên phân tỉ lệ nghịch với số đợt nguyên phân, số đợt nguyên phân tỉ lệ thuận với tốc độ nguyên phân - Thời gian qua các đợt nguyên phân : Là tổng thời gian của các đợt nguyên phân liên tiếp và phụ thuộc vào tốc độ nguyên phân + Nếu tốc độ nguyên phân không thay đổi : Khi thời gian của đợt nguyên phân sau luôn luôn bằng thời gian của đợt nguyên phân trước . TG = thời gian mỗi đợt x số đợt nguyên phân +Nếu tốc độ nguyên phân thay đổi Nhanh dần đều : khi thời gian của đợt phân bào sau ít hơn thời gian của đợt phân bào trước là 1 hằng số Giảm dần đều : khi thời gian của đợt phân bào sau nhiều hơn thời gian của đợt phân bào trước là 1 hằng số. Vậy : Thời gian qua các đợt phân bào liên tiếp là tổng của dãy cấp số cộng mà mỗi số hạng là thời gian của 1 đợt nguyên phân. TG = ( a 1 + a x ) = [ 2a 1 + ( x – 1 ) d ]. Trong đó a 1 là thời gian nguyên phân của lần thứ 1 và a x là đợt nguyên phân của lần thứ x. d công sai về thời gian I . 2. CƠ CHẾ GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài m là hàm lượng ADN trong một tế bào 2n, Cấu trúc NST khác nhau, quá trình giảm phân không trao đổi đoạn và không có đột biến. I.2.1. TÍNH SỐ NST, SỐ CRÔMATIT, SỐ TÂM ĐỘNG TRONG MỘT TẾ BÀO QUA CÁC KỲ GIẢM PHÂN Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài m là hàm lượng ADN trong một tế bào 2n, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kỳ trong quá trình giảm phân là: Các kỳ Số NST đơn Số NST kép Số tâm động Số crômatit Hàm lượng ADN Trung gian 0 2n 2n 4n 2m [...]... trùng trong tổng số 22n+k loại - Từ một tế bào sinh trứng có trao đổi đoạn 2 chỗ cùng lúc trên k cặp NST chỉ tạo ra một loại trứng trong tổng số: 22n+k loại C VẬN DỤNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO I CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO I.1 BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1: Có một số tế bào sinh dưỡng của cùng một loài thực hiện quá trình nguyên phân trong 2 giờ 1/4 số tế bào trãi qua 3... ĐỊNH SỐ TẾ BÀO SINH RA, SỐ NST ĐƠN MÔI TRƯỜNG CẦN CUNG CẤP VÀ SỐ THOI VÔ SẮC XUẤT HIỆN (PHÁ HỦY) * XÁC ĐỊNH SỐ TẾ BÀO SINH RA QUA GIẢM PHÂN - Ở vùng sinh sản của ống sinh dục một tế bào sinh dục sơ khai (2n) nguyên phân k lần  2k Tế bào sinh dục sơ khai (2n) - Ở vùng sinh trưởng của ống sinh dục tế bào sinh dục sơ khai tích lũy chất dinh dưỡng để lớn lên nên 2k tế bào sinh dục sơ khai (2n)  2k Tế bào. .. đoạn và đột biến II.1 XÁC ĐỊNH SỐ NST TRONG TẾ BÀO THỂ LỆCH BỘI, THỂ ĐA BỘI Thể ba nhiễm của một cặp NST có số NST trong tế bào là: 2n + 1 Thể một nhiễm của một cặp NST có số NST trong tế bào là: 2n – 1 Thể bốn nhiễm của một cặp NST có số NST trong tế bào là: 2n + 2 Thể không nhiễm của một cặp NST(thể khuyết nhiễm) có số NST trong tế bào là: 2n + 1 Thể một nhiễm kép của một cặp NST có số NST trong tế bào. .. CẤP : Tế bào này là tế bào sinh dục sơ khai nên trảiqua vùng sinh sản và vùng chín nên tế bào sinh dục trải qua nguyên phân và giảm phân Vậy số NST cung cấp tính theo cả nguyên phân và giảm phân là: Số NST cung cấp cho vùng sinh sản là : 2n(2k-1) Số NST cung cấp cho vùng chin ( giảm phân tạo giao tử) : Vậy số NST cần cung cấp là: 2n(2k-1) + 2n 2k = 2n(2x2k-1) Số NST đơn môi trường cung cấp cho A tế. .. để tạo ra 128 hợp tử thì số lượng giao tử cần phải có: 128 .100/10 = 128 0 giao tử - Số lượng tế bào sinh dục con khi chưa bước vào vùng chín được tạo ra từ nhóm tế bào trên: 2560/8 = 120 tế bào Nếu các tế bào này là tế bào sinh trứng thì chỉ tạo được 320 tế bào trứng, không đủ hoàn tất quá tŕnh thụ tinh Vậy nhóm tế bào trên là tế bào giới tính đực Vì tạo được: 320 × 4 = 128 0 tinh trùng c Gọi số đợt nguyên... không tương đồng (tương hỗ và không tương hỗ) * Dựa vào trình tự gen - Trình tự gen lặp lại là đột biến lặp đoạn - Trình tự gen đảo ngược là đột biến đảo đoạn - Trình tự gen thay đổi không theo quy luật và không thay đổi số lượng gen là đột biến chuyển đoạn trong một NST - Chỉ thi u một số gen là đột biến mất đoạn hay đột biến chuyển đoạn không tương hỗ (chỉ cho đi mà không nhận lại) - Thêm một số. .. thành = Số tế bào Y hình thành = 4 tinh trùng + Mỗi tế bào sinh dục sơ khai ( tế bào sinh trứng ) qua giảm phân chỉ cho 1 tế bào trứng gồm 1 loại X , 3 tế bào kia là thể định hướng ( về sau bị tiêu biến ) Số trứng(noãn) hình thành = 1 tế bào trứng (noãn) và Số thể định hướng = 3 thể định hướng( về sau bị tiêu biến ) * XÁC ĐỊNH SỐ NST ĐƠN MÔI TRƯỜNG CẦN CUNG CẤP VÀ BỊ TIÊU BIẾN QUA GIẢM PHÂN + SỐ NST... tử đột biến Dựa vào số loại giao tử đột biến số lượng: * Nếu đề bài cho đầy đủ số loại giao tử - Nếu có 2 dạng giao tử (n + 1) và (n – 1), trong đó dạng (n + 1 ) chỉ có 1 loại giao tử thì rối loạn giảm phân ở phân bào I - Nếu có 2 dạng giao tử (n + 1) và (n – 1), trong đó dạng (n + 1 ) có 2 loại giao tử thì rối loạn giảm phân ở phân bào II và xảy ra ở cả 2 tế bào tham gia giảm phân II - Nếu có 3 dạng. .. bào sinh dục chín (2n) - Ở vùng chin của ống sinh dục tế bào sinh dục chín giảm phân từ 2 k tế bào sinh dục chín (2n) - 4 2k Giao tử đực (n) hoặc 2k giao tử cái (1n) + 3 2k thể định hướng (1n) - Ơ vùng chín + Mỗi tế bào sinh dục sơ khai ( tế bào sinh tinh ) qua giảm phân cho 4 tinh trùng và gồm 2 loại X và Y có tỉ lệ bằng nhau Số tinh trùng( số hạt phấn) hình thành (hạt phấn) + Ở động vật số tế bào. .. phân của mỗi hợp tử trong mỗi nhóm tế bào? Bài giải a Ở vùng chín mỗi tế bào sinh dục có một lần nhân đôi NST ở kì trung gian của lần phân bào I nên số lượng NST cung cấp bằng số lượng NST có trong tế bào ban đầu trước khi bước vào giảm phân Suy ra số lượng NST đơn có trong các tế bào trước khi thực hiện giảm phân là 2560 NST đơn - Số lượng NST đơn có trong 10 tế bào sinh dục sơ khai là 2560 – 2480 = . số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12 PHẦN II: NỘI DUNG A. LÝ THUYẾT I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Ở CẤP. tinh với một trứng(noãn) tạo thành một hợp tử B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO I . CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO (NST) I. học môn sinh, vận dụng linh hoạt để giải được các bài tập sinh học nói chung và phần bài tập về cơ chế di truyền – biến dị ở cấp độ tế bào tôi mạnh dạn chọn đề tài: Phương pháp giải một số
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12, SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12

Từ khóa liên quan