PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA VÀO DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ KHỐI 6 TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ DON

17 1K 1
PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA VÀO DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ KHỐI 6 TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ DON

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 Tên đề tài PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA VÀO DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ KHỐI TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ DON Đặt vấn đề 2.1 Lý chọn đề tài Trong thời gian qua, vấn đề đổi phương pháp dạy học đề cập thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục, giáo viên trực tiếp giảng dạy Nhìn chung người khẳng định, đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục Với tình hình chung, đổi phương pháp giảng dạy môn Lịch sử quan tâm mức Nhiều phương pháp theo hướng phát huy tính tích cực học sinh sử dụng, đặc biệt ứng dụng CNTT dạy học Cũng phải thấy rằng, việc nâng cao chất lượng dạy học mơn Lịch sử kết hợp hài hồ, nhuần nhuyễn hệ thống phương pháp, phương pháp có vai trị định riêng Trong phương pháp khai thác kênh hình sách giáo khoa Lịch sử phục vụ cho giảng dạy, góp phần tích cực đổi phương pháp dạy học nay, lẽ: Kênh hình sách giáo khoa khơng minh hoạ, làm sở cho việc tạo biểu tượng lịch sử mà nguồn cung cấp kiến thức cho học sinh, số viết sách giáo khoa cịn có nhiều nội dung để bỏ ngỏ, yêu cầu học sinh thông qua làm việc với tranh ảnh, lược đồ, sơ đồ để tìm tịi, khám phá kiến thức mới, cần thiết liên quan đến nội dung học Ngoài việc khai thác tốt kênh hình tạo nên khơng gian sinh động học, giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu kiến thức học Bên cạnh đó, cịn góp phần phát triển kĩ quan sát, phân tích, nhận xét, đánh giá tư ngôn ngữ cho học sinh Tuy nhiên, làm để khai thác tốt, nhằm phát huy vị trí, vai trị kênh hình sách giáo khoa Lịch sử kĩ khai thác kênh hình giáo viên đóng vai trị định Vì nắm kĩ để khai thác kênh hình sách giáo khoa phục vụ cho việc giảng dạy cần thiết chun mơn giáo viên nói chung giáo viên Lịch sử nói riêng Để góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học nói chung, dạy học Lịch sử nói riêng, thân tơi xin mạnh dạn trình bày số vấn đề “ Phương pháp khai thác kênh hình sách giáo khoa vào dạy học môn lịch sử khối trường PTDTBT-THCS Trà Don dạy học Lịch sử để phát huy tính tích cực học sinh Với việc nghiên cứu đề tài này, tơi mong muốn góp phần giúp giáo viên tiến hành dạy học hiệu tốt hơn, học sinh tích cực chủ động việc tiếp thu lĩnh hội kiến thức học Đây lí tơi chọn đề tài 2 2.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ mà đề tài hướng đến khơi dậy khả tư duy, sáng tạo học sinh, thơng qua kênh hình đồ, sơ đồ, nhân vật lịch sử, SGK lớp 6, qua học sinh khắc sâu ghi nhớ nội dung học, có hiểu biết định lịch sử nhân loại, lịch sử giới, thêm yêu quý tự hào trang sử hào hùng dân tộc, tôn thờ ngưỡng mộ danh nhân giới nói chung danh nhân Việt Nam nói riêng 2.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài học sinh khối lớp trường PTDTBT-THCS Trà Don năm học 2013-2014 2.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài xoay quanh việc nghiên cứu giảng dạy học tập với việc: khai thác, phân tích nội dung ý nghĩa kênh hình sách giáo khoa khối kênh hình sưu tầm bên ngồi có liên quan vào học Lịch sử cách phù hợp để tăng tính hấp dẫn học Lịch sử, góp phần phát huy tính tích cực học sinh Kết hợp việc sử dụng đồ, lược đồ hình ảnh minh họa để phân tích nhân vật lịch sử, trận đánh hay kiện lịch sử mà giáo viên trình bày giúp giáo viên gây hứng thú, suy ngẫm học sinh, hướng em đến với nội dung học 2.5 Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành thực đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: + Phương pháp nghiên cứu tài liệu bổ trợ “ Phương pháp dạy học Lịch sử” + Nghiên cứu loại sách tham khảo, sách giáo khoa Lịch sử lớp sách chuẩn kiến thức kỹ nguồn thông tin khác + Sưu tầm thêm đồ, lược đồ, tranh ảnh liên quan đến nội dung đề tài + Phương pháp so sánh, đối chiếu + Thao giảng, dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp trình giảng dạy + Áp dụng kinh nghiệm, phương pháp lớp học đồ tư Mindmap… + Đánh giá kết ban đầu điều chỉnh bổ sung + Kiểm tra, đánh giá kết học sinh Cơ sở lý luận Bộ môn Lịch sử với đặc trưng riêng có vai trị tác động to lớn việc giáo dục hệ trẻ Tuy nhiên ngày việc học sinh khơng thích học tìm hiểu lịch sử dân tộc ngày nhiều Nhiều em cho mơn học thuộc lịng nhiều thời gian lại khô khan, nhàm chán Thiếu hiểu biết lịch sử điều vơ nguy hiểm văn hóa Việt Nam, người Việt Nam hội nhập với văn hóa người nhiều dân tộc giới Vậy học sinh lại thiếu hiểu biết khơng thích học Lịch sử? Cũng có nhiều ngun nhân Song phủ nhận nguyên nhân xuất phát từ việc dạy học Lịch sử từ trước đến nặng cung cấp kiến thức gây tình trạng tải cho học sinh Do đặc điểm việc nhận thức Lịch sử không trực tiếp quan sát kiện, nhân vật khứ nên việc tạo biểu tượng yêu cầu quan trọng dạy học môn Biểu tượng lịch sử hình ảnh chân thực khứ thực khứ phản ánh óc học sinh với nét chung nhất, điển hình Việc khai thác kênh hình sách giáo khoa biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học, nhiên chưa quan tâm cách đầy đủ Chúng ta quan tâm đến kênh chữ nhiều mà khơng nhận thấy kênh hình khơng nguồn kiến thức quan trọng mà cịn phương tiện trực quan có giá trị giúp học lịch sử trở nên sinh động hấp dẫn Trong buổi bồi dưỡng thay sách giáo viên giải thích kênh chữ, nội dung, phương pháp mà chưa bồi dưỡng cụ thể kênh hình Có nhiều kênh hình mà giáo viên chưa thật nắm rõ xuất xứ nội dung Nhiều giáo viên cịn ngại sử dụng kênh hình sợ thời gian có sử dụng mang tính chất minh họa cho giảng nên chưa phát huy hết hiệu Vậy với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, thực tiễn giảng dạy học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp tự nghiên cứu tài liệu, xin mạnh dạn đưa số ý kiến chủ quan việc sử dụng kênh hình dạy học Lịch sử bậc THCS Cơ sở thực tiễn: 4.1 Thuận lợi: Trong năm học vừa qua phòng Giáo dục huyện Nam Trà My mở nhiều đợt tập huấn đổi phương pháp dạy học ( tập huấn UDCNTT, sử dụng đồ tư dạy học… ), nhằm nâng cao lực sư phạm cho giáo viên Từ có nhiều phương pháp giáo viên ứng dụng việc dạy học Sau vận dụng phương pháp vận dụng sơ đồ tư dạy học môn Lịch sử thấy tạo hứng thú học tập cho học sinh Đặc biệt kết hợp sơ đồ tư với việc khai thác kênh hình sách giáo khoa thấy đa số học sinh tích cực hào hứng muốn tự khám phá nội dung đồ, lược đồ, muốn nêu ý nghĩa phân tích nội dung tranh nên đưa lại hiệu cao q trình lĩnh hội kiến thức thơng qua kênh hình sách giáo khoa kênh hình mà giáo viên sưu tầm 4.2 Khó khăn: - 100% học sinh dân tộc tiểu số việc học tập tiếp thu kiến thức hạn chế, số học sinh lười học chưa có say mê mơn học Lịch sử, việc ghi nhớ kiện, tượng, nhân vật lịch sử yếu Nhiều em chưa độc lập suy nghĩ để trả lời câu hỏi mà đọc nguyên xi sách giáo khoa hay nêu diễn biến việc mà khơng lí giải lại diễn hay kiện nói lên điều Trên cở sở lí luận thực tiễn vậy, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, thực tiễn giảng dạy học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp tự nghiên cứu tài liệu, xây dựng vận dụng phương pháp khai thác kênh hình vào dạy học mơn lịch sử khối trường PTDTBT-THCS Trà Don Nội dung 5.1 Kỹ khai thác kênh hình: Để đạt hiệu cao khai thác kênh hình sách giáo khoa Lịch sử nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, giáo viên nên yêu cầu học sinh quan sát tìm hiểu thơng tin liên quan đến kênh hình học nhà Đồng thời phải có kế hoạch cụ thể cơng việc thầy trị q trình làm việc lớp Trước hết để khai thác tốt kênh hình SGK phục vụ cho việc giảng dạy môn lịch sử, giáo viên phải nắm số kĩ sau: Thứ 1: Nắm phương pháp khai thác loại kênh hình Về bản, hệ thống kênh hình sách giáo khoa lịch sử nay, gồm có hai loại sau: Loại 1: Lược đồ, biểu đồ Loại 2: Hình ảnh lịch sử Do loại kênh hình thể nội dung khác nhau, nên phương pháp khai thác khác phải phù hợp, cụ thể là: - Loại lược đồ, biểu đồ: Phương pháp khai thác bước vấn đề lịch sử đặt để đến hồn thiện - Nhóm hình ảnh minh hoạ: Phương pháp khai chi tiết hình ảnh để đến hồn thiện - Nhóm hình ảnh nhân vật lịch sử Phương pháp tìm hiểu hoạt động nhân vật lịch sử để đến hoàn thiện Thứ 2: Phải nắm kiến thức bản, nội dung kênh hình Việc nắm kiến thức kênh hình đóng vai trị quan trọng, giúp giáo viên chủ động, linh hoạt trình tổ chức khai thác kênh hình lớp Để nắm kiến thức kênh hình, bên cạnh tài liệu loại sách tham khảo, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách chuẩn kiến thức kỹ Internet trở thành công cụ đắc lực phổ biến việc khai thác thơng tin, tìm tài liệu hiệu Hầu hết cách kênh hình thơng tin liên quan có số trang Web Internet, nên việc tìm thơng tin Internet, có nhiều lợi ích, như: - Hình ảnh màu, sắc nét sinh động hình ảnh sách giáo khoa 5 - Thơng tin phong phú có đánh giá vấn đề lịch sử mang tính đại, phù hợp với quan điểm - Tiết kiệm thời gian tìm kiếm thơng tin Thứ 3: Xác định mục đích cần hướng đến khai thác kênh hình Việc xác định mục đích cần hướng đến khai thác kênh hình, nhằm tránh chệch hướng trình khai thác để đạt hiệu cao sau khai thác Thứ 4: Thiết kế câu hỏi hợp lý, trọng tâm Câu hỏi hợp lý, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, khơng phát huy tính tích cực, phát triển khả tư học sinh; mà giúp học sinh hiểu sâu, nhớ kĩ kiến thức tìm hiểu 5.2 Nguyên tắc khai thác kênh hình: Giáo viên đứng lớp cần phải có chuẩn bị chu đáo cẩn thận, nghiên cứu kỹ trước nội dung kênh hình trước lên lớp Chuẩn bị lời nói ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu gây hứng thú cho học sinh Chính u cầu giúp người giáo viên nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm lên lớp Ngoài sử dụng kênh hình dạy học giáo viên chủ yếu đóng vai trị hướng dẫn, đạo, học sinh phải tự quan sát nghiên cứu để rút kiến thức Giáo viên phải khắc phục khó khăn sưu tầm tài liệu có liên quan đến kênh hình, trao đổi chun mơn tổ, cụm chun mơn để có cách sử dụng kênh hình sách giáo khoa cách hiệu Bên cạnh học sinh học sinh phải tự giác tìm hiểu kênh hình hướng dẫn gợi mở giáo viên, tiếp nhận kiến thức cách chủ động Để nâng cao hiệu qủa sử dụng kênh hình cần đảm bảo nguyên tắc sau: Một là: Sử dụng mục đích, lúc Trong trình dạy học giáo viên phải đề mục đích dạy học, tiến trình hoạt động lên lớp Hoạt động giáo viên việc sử dụng kênh hình sách giáo khoa quy định mục đích học tập học sinh Mục đích học sinh lĩnh hội tri thức, hình thành phát triển kỹ năng, nhân cách Mỗi loại kênh hình sách giáo khoa có chức riêng nên chúng phải nghiên cứu cụ thể để sử dụng mục đích, hợp lý nhất, phù hợp với yêu cầu học Hai là: Sử dụng mức độ, cường độ Tùy vào nội dung, mục đích sử dụng mà giáo viên đưa yêu cầu khác học sinh Trong giảng điều kiện thời gian khơng cho phép giáo viên tập trung giới thiệu, thuyết minh số hình vẽ, sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh điển hình ( nhiều tranh ảnh ) Với hình ảnh khác giáo viên dừng lại việc cho học sinh quan sát sơ lược để học sinh nắm biểu tượng ban đầu mà Hoặc với kênh hình để minh họa cho giảng giáo viên khơng nên cho học sinh đứng lên thuyết trình kênh hình điều vượt q sức học sinh, giáo viên giao cho học sinh tìm hiểu thêm nhà Hơn cần phải bố trí thời gian kênh hình cách hợp lý mà không bỏ qua phần kênh chữ 6 Ba là: Kết hợp sử dụng kênh hình sách giáo khoa với đồ dùng trang bị Như đồ, sơ đồ, tranh ảnh phóng to, tài liệu thành văn có liên quan Với kênh hình khó quan sát, mờ chưa cụ thể, giáo viên phóng to, sưu tầm ảnh màu Internet cụ thể hóa để em dễ nhận biết tiếp thu Bốn là: Phương pháp thường hay sử dụng để khai thác kênh hình sách giáo khoa lịch sử Hướng dẫn học sinh quan sát ( từ tổng thể đến chi tiết ), kết hợp miêu tả, phân tích, đàm thoại thơng qua hệ thống câu hỏi gợi mở giáo viên để học sinh tự rút ý nghĩa kênh hình Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm, cá nhân tồn lớp… Hiệu sử dụng kênh hình cịn phụ thuộc vào ham muốn học sinh, giáo viên phải người đưa tình có vấn đề để kích thích hiểu biết học sinh, khơi dậy niềm đam mê học sinh, môn học thuyết minh kênh hình phải sinh động, hấp dẫn, kết hợp với lời nói truyền cảm có sức thuyết phục cao học sinh 5.3 Ứng dụng cụ thể: Với kĩ nguyên tắc nêu trên, số ứng dụng cụ thể: Hình : Một lớp học trường làng (Bài : SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ)  Mục đích cần hướng đến : Sự thiếu thốn sở vật chất trường làng qua thể tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam  Nội dung : Đây ảnh chụp khung cảnh lớp học trường làng Nhìn vào ảnh, ta thấy lớp học tổ chức trời, trước sân nhà, khơng có phịng học riêng khơng có bảng đen, phấn trắng Lớp học có khoảng 7- học sinh, sách đặt nền, học sinh mặc quần trắng, áo the dài đặc biệt khơng có HS nữ Tất ngồi xếp bằng, tư ngắn, tay khoanh trước ngực chăm nhìn vào thầy giáo  Phương pháp sử dụng : Gv cho HS quan sát từ trái qua phải, từ xuống gợi mở để HS thảo luận : ? Quan sát ảnh, em thấy lớp học thời xưa khác với lớp học trường em ? Vì có khác ? Bức ảnh nói lên điều ? Hình : Người tối cổ người tinh khôn ( Bài : Xã hội nguyên thủy) Mục đích cần hướng đến : Phân biệt khác người tối cổ người tinh khơn hình dáng, óc, cơng cụ khẳng định bước phát triển bậc cao lịch sử tiến hóa lồi người  Nội dung : Cách hàng chục triệu năm, với trình chuyển biến từ vượn thành người trình tìm kiếm thức ăn để thích nghi với sống, lồi vượn trở thành người, dù người thời kì sơ khai cổ xưa Người tối cổ, đứng thẳng khom phía trước, đơi tay tự do, trán thấp bậc đằng sau, ưa lông mày cao, hàm bạnh nhơ phía trước, hộp sọ lớn vượn, người có lớp lơng mỏng, nhìn chung cịn mang nhiều dấu biến từ vết người vượn Trải qua hàng triệu năm, nhờ lao động, người tối cổ phát triển lên mức cao Đây mốc chuyển biến mà nhà khoa học thường gọi đại nhảy vọt, trình chuyển từ người tối cổ sang người tinh khơn hay cịn gọi người hiên đại Người tinh khơn đứng thẳng, đơi tay khéo léo hơn, xương cốt nhỏ hơn, hộp sọ thể tích não phát triển hơn, trán cao, mặt phẳng thể gọn linh hoạt hơn, người khơng cịn lớp lơng mỏng Trong ảnh ta thấy người tinh khôn vác vai lao dài, sắc nhọn, điều chứng tỏ họ biết chế tạo công cụ tinh vi hơn, dựa nguyên liệu đa dạng hơn, có hiệu sử dụng cao đồ đá Đó gỗ kim loại  Phương pháp sử dụng : Trước hết, Gv yêu cầu Hs quan sát toàn cảnh bứ tranh, kết hợp đọc SGK Sau đó, Gv đưa hệ thống câu hỏi gợi mở để Hs khai thác nội dung sau : ? Người tinh khôn người tối cổ có điểm giống khác nhau( hình thức bên ngồi tư bên trong) ? Thể tích não Người tối cổ từ 850 – 1100cm³, Người tinh khơn 1450cm³ Con số nói lên điều ? Hình ảnh người tinh khơn vác vai lao dài nói lên điều Vai trị đời sống kinh tế người thời nguyên thủy Hình 12 : Kim tự tháp Ai cập ( Bài : Văn hóa cổ đại)  Mục đích cần hướng đến : Một di tích lịch sử mặt nghệ thuật kiến trúc Ai cập thời cổ đại- Lăng mộ Pha-ra –ôn  Nội dung : Khi đề cập đến di tích lịch sử văn hóa cổ đại nói chung, nghệ thuật kiến trúc nói riêng, thường nhắc tới Kim tự tháp Kim tự tháp thực chất lăng mộ vua chúa Ai Cập cổ đại ( Pha-ra –ôn) Thời Ai Cập cổ đại, vua xem sức mạnh tuyệt đối để điều khiển muôn người Các Pha-ra –ôn tượng trưng cho vũ trụ, tượng trưng cho đất nước Ai Cập Cũng người dân Ai Cập khác, Pha-ra –ôn quan niệm Cuộc sống trái đất ngắn ngủi nhà vĩnh cửu nhà mồ, nơi mà sau chết, xác ta nằm Xuất phát từ quan niệm đó, với lịng tin tưởng vào hồi sinh mà Pha-ra –ôn xây dựng nhà mồ vĩ đại, kiên cố, để giữ gìn xác họ sau chết Đó Kim tự tháp Người Ai Cập chọn vật liệu đá để xây dựng lăng mộ Đá vật liệu có sẵn, dễ kiếm Ai Cập, phù hợp với việc tạo cơng trình chịu đựng thử thách thời gian, tạo nên hình tượng Cho đến ngày nay, trải qua nhiều biến động thăng trầm thời gian lịch sử, bãi cát trắng tả ngạn sông Nin sừng sững Kim tự tháp hình chóp nhọn Trong đó, bật Kim tự tháp mang tên Pha-ra –ôn Khê-ốp xây dựng vào khoảng năm 2700TCN  Phương pháp sử dụng : Trước hết, GV yêu cầu HS quan sát toàn cảnh ảnh Kim tự tháp Ai Cập : ? Kim tự tháp xây dựng để làm nguyên liệu ? Sự vĩ đại Kim tự tháp đực thể nào( quy mơ, trình độ mài đá, xây dựng, tính tốn ) ? Em có nhận xét Kim tự tháp Hình 29 : Rìu đá Phùng nguyên ( Bài 10 : Những chuyển biến đời sống kinh tế)  Mục đích cần hướng đến : Các cơng cụ đá, đặc biệt cá rìu đá thời kì Phùng Ngun có kĩ thuật chế tác đá phát triển cao so với thời kì trước  Nội dung : Trong ảnh rìu đá có hình tứ giác , khơng có vai Với kĩ thuật cưa đá phổ biến, người thời kì tạo cơng cụ có hình dáng xác tiết kiệm ngun liệu Những rìu đá sau mài nhẵn tồn bộ, có hình dáng vng vắn cân xứng, bề mặt nhẵn bóng, lưỡi mỏng sắc Có thể cơng cụ vừa có chức cơng cụ chặt, vừa có chức dao nhỏ dùng để nạo mặt gốm, khắc rãnh gốm  Phương pháp sử dụng : - GV hướng dẫn HS quan sát hình gợi mở : ? Quan sát rìu đá Phùng Nguyên em thấy chúng có hình dáng ? Bề mặt rìu ? So với rìu đá Hoa Lộc, kĩ thuật chế tác rìu đá Phùng Ngun có tiến Hình 43 : Lược đồ Kháng chiến chống quân xâm lược Hán ( Bài 18: Trương vương kháng chiến chống quân xâm lược Hán)  Mục đích cần hướng đến : Diễn biến kháng chiến Hai Bà Trưng chống quân xâm lược Hán năm 42-43 10  Nội dung : Mặc dù quân đô hộ Hán bị đánh đuổi, mưu đồ thơn tính nước ta nhà Hán chưa hết Tháng năm 42 Mã Viện chia quân thành hai đạo thủy tiến vào nước ta Quân ta Hợp Phố anh dũng chiến đấu rút lui Sau chúng chia làm đạo thủy, tiến vào Giao Chỉ.- Hai Bà Trưng kéo quân từ Mê Linh Lãng Bạc nghênh chiến liệt.Thế giặc mạnh ta phải lùi giữ Cổ Loa Mê Linh - Mã Viện đuổi theo riết, ta phải lùi Cấm Khê Nghĩa quân kiến chống trả - Tháng 3/43 Hai Bà Trưng hy sinh Cuộc kháng chiến tiếp tục đến tháng 11 năm 43 - Mùa thu năm 44, Mã Viện thu quân trở Trung Quốc Quân mười phần, bốn, năm phần  Phương pháp sử dụng : - Trước hết GV giới thiệu khái quát lược đồ ( biên giới, tên quận, huyện, tên sơng ) Tiếp GV u cầu HS nghiên cứu SGK ( phần diễn biến), quan sát lược đồ sách trao đổi câu hỏi: ? Để xâm lược nước ta, qân Hán cơng nơi ? Sau chúng chia làm đạo tiến vào nước ta ? Những trận đấu ác liệt diễn nơi ? Kết kháng chiến - Sau GV tường thuật lại diễn biến, gọi học sinh lên tường thuật lại - Có thể yêu cầu học sinh nhà vẽ sơ đồ tư kháng chiến Hai Bà Trưng chống quân xâm lược Hán năm 42-43 ( hoàn cảnh, diễn biến, kết quả) Hình 52: Khu thánh địa Mĩ Sơn (Quảng Nam) ( Bài 24: Nước Cham-pa từ kỷ II đến kỷ X) 11  Mục đích cần hướng đến Một di tích lịch sử văn hố tiêu biểu Cham-pa, di sản văn hoá giới  Nội dung Thánh địa Mĩ Sơn thuộc huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, cách Đà Nẵng 70 km phía tây - nam Năm 1898, người Pháp tên M.C Pa-ris phát khu đền tháp Mĩ Sơn nằm kín thung lũng hẹp, khu rừng rậm Mĩ Sơn quần thể với 70 đền tháp, xây dựng liên tục suốt 1000 năm Khởi công từ kỉ IV vị vua Bha-dra-var-man kết thúc vào đầu kỷ XIV triều vua Sim-ha-var-man III ( vua Chế Mân), để thờ thần vị vua cố Đền tháp xây gạch, tượng tạc đá Hầu hết cơng trình kiến trúc điêu khắc mang ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ giáo Do thời gian, thời tiết tàn phá chiến tranh, Mĩ Sơn lại khoảng gần 20 đền tháp Dù với cịn lại Mĩ Sơn vật lưu giữ bảo tàng Cham-pa Đà Nẵng, bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh đủ làm cho vô thán phục nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc trang trí người Cham-pa cổ xưa Thánh địa Mĩ Sơn xứng đáng khu di tích tơn giáo kỳ vĩ nhất, đặc trưng di sản văn hoá vật thể người Chăm-pa Với tầm vóc đó, tháng 121999 UNESCO cơng nhận Thánh địa Mĩ Sơn di sản văn hoá giới  Phương pháp sử dụng : GV yêu cầu HS quan sát toàn cảnh khu Thánh địa Mĩ Sơn ? Sau quan sát chi tiết thánh địa Mĩ Sơn; Em có nhận xét hình dáng kiến trúc, chất liệu xây dựng, số lượng cơng trình ? Ngồi ra, em cịn biết thêm thánh địa Mĩ Sơn? ? Qua tìm hiểu, thánh địa Mĩ Sơn nói lên điều gì? Trên số ví dụ cụ thể việc khai thác kênh hình SGK lịch sử vào dạy học để đạt hiệu tốt Trong khuôn khổ giới hạn đề tài, đưa vài ví dụ minh họa cho phần phân tích Kết 12 Mới bước đầu áp dụng phương pháp kết điều tra nhận thấy đa số học sinh thích tìm hiểu, khám phá hăng say suy nghĩ phát biểu đưa câu hỏi kiện, vấn đề lịch sử Đặc biệt tiết học có sử dụng nhiều hình ảnh đồ dùng trực quan nhờ hỗ trợ công nghệ thông tin thời gian gần khiến học sinh phấn khởi thích thú nắm nhanh Được xây dựng áp dụng vào giảng dạy vào môn lịch sử đề tài đạt số kết khả quan năm học 2013-2014 sau: Kém SL TL 0 Điểm trung bình mơn học kì Yếu T bình Khá Giỏi SL TL SL TL SL TL SL TL 8.51 16 34.04 18 38.03 19.15 TB trở lên SL TL 43 91.49 Kém SL TL 0 Điểm trung bình mơn học kì Yếu T bình Khá Giỏi SL TL SL TL SL TL SL TL 4.25 14 29.78 16 34.04 15 31.91 TB trở lên SL TL 45 95.74 13 Kết luận: Có thể nói đặc điểm việc nhận thức Lịch sử không trực tiếp quan sát kiện, nhân vật khứ nên việc tạo biểu tượng yêu cầu quan trọng dạy học môn Biểu tượng lịch sử hình ảnh chân thực khứ thực khứ phản ánh óc học sinh với nét chung nhất, điển hình Việc khai thác kênh hình sách giáo khoa biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học, có hiệu cao, khơi dậy khả tư duy, sáng tạo học sinh, thông qua kênh hình đồ, sơ đồ, nhân vật lịch sử, SGK lớp 6, qua học sinh khắc sâu ghi nhớ nội dung học, có hiểu biết định lịch sử nhân loại, lịch sử giới, thêm yêu quý tự hào trang sử hào hùng dân tộc, danh nhân Việt Nam nói riêng giới nói chung Kiến nghị: Để đề tài áp dụng có hiệu mở rộng khối lớp, chúng tơi có kiến nghị sau + Đối với lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn : Thường xuyên mở buổi hội giảng, thao giảng phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn lịch sử + Đối với giáo viên: Sử dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy trực quan, sơ đồ tư làm, sử dụng triệt để đồ dùng dạy học 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách chuẩn kiến thức kỹ năng, chương trình giảm tải Sách giáo khoa Lịch sử lớp 6- Nhà xuất giáo dục - Năm 2010 Phan Thị Côi( chủ biên)- Hướng dẫn sử dụng kênh hình sách giáo khoa Lịch sử THCS ( Phần lịch sử Việt Nam) –Nhà xuất giáo dụcNăm 2010 Trịnh Đình Tùng ( chủ biên) - Hướng dẫn sử dụng kênh hình sách giáo khoa Lịch sử THCS ( Phần lịch sử Thế giới) – Nhà xuất giáo dụcNăm 2010 Nhóm tác giả Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Hữu Chí - Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học môn Lịch sử THCS- Nhà xuất Giáo dục- Năm 2008 Trương Hữu Quýnh Đại cương lịch sử Việt Nam tập 1, tập 2– Nhà xuất giáo dục – Năm 2008 Một số tư liệu, hình ảnh sưu tầm từ mạng Internet Một số tài liệu tham khảo khác 15 10 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Tên đề tài Lý chọn đề tài .1 2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài…………………………………………… 2.2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu…………………………………………… 2.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu……………………………………………… 2.4 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………2 Cơ sở lý luận…………………………………………………………………… .3 Cơ sở thực tiễn………………………………………………………………… 4.1 Thuận lợi……………………………………………………………………… 4.2 Khó khăn……………………………………………………………………… Nội dung……………………………………………………………………… 5.1 Kỹ khai thác kênh hình……………………………………………… 5.2 Nguyên tắc khai thác kênh hình…………………………………………….5 5.3 Ứng dụng cụ thể…………………………………………………………… 6 Kết quả………………………………………………………………………… 13 Kết luận……………………………………………………………………… …14 Kiến nghị…………………………………………………………………………14 9.Tài liệu tham khảo…………………………………………………………… …15 10 Mục lục……………………………………………………………………… …16 16 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013 - 2014 I Đánh giá xếp loại HĐKH Trường PTDTBT THCS TRÀ DON Tên đề tài: PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA VÀO DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ KHỐI TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ DON Họ tên tác giả: Nguyễn Hữu Đồng Chức vụ: giáo viên Tổ: Khoa học Xã hội Nhận xét chủ tịch HĐKH đề tài: a) Ưu điểm: b) Hạn chế : Đánh giá, xếp loại: Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH trường PTDTBT THCS TRÀ DON thống xếp loại: Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH II Đánh giá, xếp loại HĐKH Phòng GD & ĐT Nam Trà My Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH phòng GD & ĐT Nam Trà My thống xếp loại: Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH III Đánh giá, xếp loại HĐKH Sở GD & ĐT Quảng Nam Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH sở GD & ĐT Quảng Nam thống xếp loại: Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH 17 PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013 - 2014 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường PTDTBT THCS TRÀ DON Đề tài: PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA VÀO DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ KHỐI TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ DON Họ tên tác giả: Nguyễn Hữu Đồng Đơn vị: trường PTDTBT THCS TRÀ DON Điểm cụ thể: Phần Nhận xét người thẩm định đề tài Tên đề tài Đặt vấn đề Cơ sở lí luận Cơ sở thực tiễn Nội dung nghiên cứu Kết nghiên cứu Kết luận Đề nghị Phụ lục 10 Tài liệu tham khảo 11 Mục lục 12 Phiếu đánh giá, xếp loại 13 Thể thức văn bản, tả Tổng cộng Căn số điểm đạt được, đề tài xếp loại: Người chấm, xếp loại đề tại: Điểm tối đa Điểm đạt ... NGHIỆM Năm học: 2013 - 2014 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường PTDTBT THCS TRÀ DON Đề tài: PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA VÀO DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ KHỐI TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ DON Họ... TRÀ DON Tên đề tài: PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA VÀO DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ KHỐI TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ DON Họ tên tác giả: Nguyễn Hữu Đồng Chức vụ: giáo viên Tổ: Khoa học. .. lượng dạy học mơn lịch sử, thực tiễn giảng dạy học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp tự nghiên cứu tài liệu, xây dựng vận dụng phương pháp khai thác kênh hình vào dạy học mơn lịch sử khối trường PTDTBT-THCS

Ngày đăng: 07/04/2015, 15:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan