SKKN Rèn luyện kỹ năng lập biểu đồ Địa lý lớp 12

30 1.7K 7
SKKN Rèn luyện kỹ năng lập biểu đồ Địa lý lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 12" 1. Lý do chọn đề tài Biểu đồ địa lý là một công cụ trực quan, là một phương tiện không thể thiếu trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập địa lý nhất là địa lý kinh tế xã hội. Biểu đồ là một hình vẽ có tính trực quan cao cho phép mô tả: Động thái phát triển của một hiện tượng địa lí, thể hiện quy mô, độ lớn của một đại lượng, so sánh tương quan về độ lớn giữa các đại lượng, thể hiện tỉ lệ cơ cấu thành phần trong một tổng thể hoặc nhiều tổng thể có cùng một đại lượng, thể hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu các thành phần qua một số năm. Trong môn học địa lí, biểu đồ trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong kênh hình. Có thể nói, biểu đồ là một trong những “Ngôn ngữ đặc thù” của khoa học địa lí. Kĩ năng thể hiện biểu đồ đã trở thành một yêu cầu không thể thiếu đối với người dạy và học bộ môn khoa học này. Ngoài ra kĩ năng thể hiện biểu đồ cũng đã trở thành một nội dung đánh giá học sinh học môn địa lí ở trường THPT. Hiện nay trong các chương trình địa lý THCS cho đến THPT, biểu đồ không được đề cập một cách hệ thống và khoa học. Điều đó đã dẫn tới khả năng thành lập và sử dụng biểu đồ ở hầu ht học sinh còn nhiều hạn chế. Với xu hướng dạy học lấy học sinh làm trung tâm nhằm khuyến khích học sinh tự học, tự nghiên cứu. Trong khi đó chương trình sách giáo khoa địa lý số tiết thực hành lại rất ít cho nên học sinh ít có cơ hội rèn luyện kĩ năng thành lập biểu đồ, một trong những kỹ năng giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu: Để nhằm đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng hiệu quả của học sinh trường THPT Ba Vì nói riêng và các trường THPT nói chung. Kỹ năng thành lập biểu đồ địa lý có ý nghĩa quan trọng cả về mặt sư phạm và thực tiễn. - Về mặt sư phạm: việc thành lập biểu đồ sẽ giúp người học phát triển tư duy, tính độc lập, sáng tạo trong học tập đồng thời nó giúp người học hiểu và khắc sâu kiến thức địa lý một cách vững chắc. Về mặt thực tiễn: việc thành lập biểu đồ giúp người học trình bày một cách sinh động trực quan những kiến thức địa lý cần thể hiện. Xuất phát từ lý do nói trên với những kinh nghiệm của bản thân, tôi tiến hành thực hiện sáng kiến kinh nghiệm xây dựng một số kỹ năng thành lập biểu đồ để áp dụng dạy học địa lý lớp 12 ở trường THPT Ba Vì và thông qua bài tập này, bản thân tôi rất mong muốn góp một phần của mình vào việc nâng cao chất lượng dạy và học địa lý ở trường THPT Ba Vì nói riêng và THPT nói chung. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1. Biểu đồ địa lý: Biểu đồ là mô hình hóa các số liệu thống kê nhằm giúp người sử dụng nhận biết một cách trực quan các đặc trưng về số lượng, một phần về chất lượng hoặc động lực của các đối tượng, hiện tượng. Biểu đồ địa lý là một hình vẽ cho phép mô tả một cách dễ dàng tiến trình của một hiện tượng, mối tương quan về độ lớn của các đại lượng hoặc kết cấu thành phần trong một tổng thể của các đối tượng địa lý. 3.2. Các dạng biểu hiện của biểu đồ địa lý thường gặp ở trường THPT. - Dạng biểu đồ hình cột: Dạng biểu đồ này khá đa dạng bao gồm cột đơn, cột chồng lên nhau, cột ghép …… - Dạng biểu đồ thanh ngang: Thực chất là một dạng biểu đồ cột khi trục đứng và trục ngang đổi chỗ cho nhau. - Dạng biểu đồ ô vuông: Dạng này thể hiện một hình vuông lớn, khi thể hiện cơ cấu của một tổng, nó được chia thành 100 ô vuông nhỏ. - Dạng biểu đồ miền: Là loại bểu đồ thể hiện được cả cơ cấu và động thái phát triển của các đối tượng. Toàn bộ biểu đồ là một hình chữ nhật trong đó được chia thành các miền khác nhau. Dạng này có thể thể hiện cả giá trị tuyệt đối và tương đối. - Dạng biểu đồ hình tròn: Được dùng để thể hiện qui mô và cơ cấu các thành phần trong một tổng thể. - Dạng biểu đồ đường (đồ thị): Thể hiện cả giá trị tương đối và tuyệt đối. - Dạng biểu đồ kết hợp: Phổ biến là dạng biểu đồ kết hợp giữa biểu đồ cột và đường biểu diễn. Ngoài ra còn gặp nhiều dạng khác của biểu đồ như biểu đồ tam giác, hình thoi, hình trụ… 3.3 Kĩ năng thành lập biểu đồ địa lý ở bậc THPT: 3.3.1. Khi thành lập biểu đồ cần tuân thủ 3 nguyên tắc: - Khoa học: Biểu đồ phải đảm bảo tính chính xác (dựa trên cơ sở toán học) - Trực quan: Biểu đồ được thành lập phải rõ ràng, dễ đọc (nghĩa là nhìn vào biểu đồ người đọc biết được ý đồ cũng như nội dung mà người thành lập muốn truyền đạt). - Thẩm mĩ: Biểu đồ phải đẹp, hài hòa trong cách thể hiện. Để đảm bảo được tính trực quan và thẩm mĩ, khi vẽ biểu đồ người ta thường dùng ký hiệu để phân biệt các đối tượng trên biểu đồ. Các ký hiệu này thường được biểu thị bằng các cách: + Gạch nền: (gạch dọc, ngang, chéo, ô vuông) + Dùng các ước hiệu toán học: (dấu cộng, trừ, nhân) 3.3.2 Kĩ năng thành lập các dạng biểu đồ ở chương trình địa lý THPT: i. Kĩ năng chung: Để thành lập được một biểu đồ địa lý cần phải nắm vững các qui trình chung sau: - Kĩ năng lựa chọn được biểu đồ thích hợp nhất - Kĩ năng tính toán xử lí các số liệu ví dụ như: + Tính tỉ lệ giá trị cơ cấu (%) + Tính tỉ lệ về chỉ số phát triển. + Quy đổi tỉ lệ phần % ra độ, góc hình quạt đường tròn + Tính bán kính các vòng tròn có giá trị đại lượng tuyệt đối khác nhau. - Kĩ năng vẽ biểu đồ: (vẽ chính xác, nhanh, đẹp, đúng quy trình quy tắc và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá)… - Kĩ năng nhận xét, phân tích biểu đồ. Để có được các kĩ năng trên, chúng ta không chỉ cần hiểu về lí thuyết mà phải được thực hành nhiều. Điều cần nói thêm là, học sình thường phải làm các bài tập thực hành vẽ biểu đồ trong giờ kiểm tra hay giờ thi với quỹ thời gian rất ngắn. Vì thế, chỉ khi luyện tập thành kĩ năng mới thể hiện đạt yêu cầu. ii. Hướng dẫn thực hiện các yêu cầu chung a. Nghiên cứu lựa chọn được biểu đồ thích hợp nhất Câu hỏi của bài thực hành về vẽ biểu đồ thường có 3 thành phần - Lời dẫn (đặt vấn đề) - Bảng số liệu thống kê (tỉ lệ % hay tuyệt đối) và danh số (triệu ha, triệu tấn, tỷ đồng… năm ) - Lời kết nêu yêu cầu cụ thể cần làm. Khi phân tích các câu hỏi bài tập để chọn biểu đồ, chúng ta cần tìm hiểu khai thác từng thành phần trên. a1. Tìm hiểu lời dẫn để chọn loại biểu đồ Câu hỏi thực hành về biểu đồ thường có các lời dẫn theo 3 dạng sau: - Lời dẫn chỉ định: - Xác định ngay loại biểu đồ cần vẽ Thí dụ: “Hãy vẽ biểu đồ hình tròn về cơ cấu sử dụng đất của nước ta năm 2000 theo số liệu sau ” - Lợi dẫn “ mở”: - Có gợi ý ngầm vẽ một loại biểu đồ nhất định Thí dụ: “ vẽ biểu đồ sản lượng công nghiệp ở nước ta phân theo các vùng kinh tế năm 2000 - Lời dẫn “ kín”: không đưa ra một gợi ý nào. Thí dụ:“ cho bảng số liệu sau hãy vẽ biểu đồ thích hợp và rút ra nhận xét” Căn cứ vào các dạng lời dẫn trên, chúng ta sẽ sử lí như sau: - Với lời dẫn đã chỉ định - Ta vẽ theo chỉ định. - Với lời dẫn “kín”: - Ta chuyển xuống nghiên cứu các thành phần sau của câu hỏi - Với dẫn “mở” - Cần chú ý bám vào một số từ gợi mở chủ đề như: + Với loại biểu đồ đường biểu diễn. Thường có lời dẫn với các từ gợi mở như: “Tăng trưởng”, “Biến động”, “Phát triển”, qua các năm từ… đến…” Thí dụ: Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình phát triển dân số của nước ta… + Với biểu đồ hình cột: Thường dùng các từ gợi mở như “khối lượng”, “sản lượng”, “Diện tích”, “trong năm …và năm…”, “qua các thời kì”. Thí dụ: Vẽ biểu đồ thể hiện khối lượng hàng hóa vận chuyển của nước ta… + Với biểu đồ cơ cấu: Thường được gợi mở bằng các từ thể hiện cơ cấu như: “cơ cấu”, “Phân theo’, “Trong đó”, “Bao gồm”, “chia ra”, “chia theo”. Thí dụ; Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị ngành sản xuất công nghiệp phân theo… a2. Nghiên cứu đặc điểm của bảng số liệu để chọn loại biểu đồ. - Ngoài việc nghiên cứu lời dẫn để lựa chọn loại biểu đồ, ta còn có thể căn cứ vào đặc điểm của bảng số liệu thống kê để chọn biểu đồ: - Nếu đề bài đưa ra dãy số liệu (Tỉ lệ % hay số liệu tuyệt đối) phát triển theo chuỗi thời gian. Ta sẽ chọn vẽ biểu đồ đường biểu diễn. - Nếu có dãy số liệu tuyệt đối về quy mô, khối lượng của một hay nhiều đối tượng biến động theo mốt số thời điểm hay theo các thời kì (Giai đoạn) ta sẽ chọn vẽ: Biểu đồ hình cột. - Trường hợp có 2 đối tượng với 2 đại lượng khác nhau nhưng có mối quan hệ hữu cơ. Thí dụ: Diện tích (ha) và sản lượng (tấn) lúa của một vùng lãnh thổ diễn biến qua một chuỗi thời gian ta sẽ chọn vẽ: Biểu đồ kết hợp (cột và đường) - Nếu bảng số liệu có từ 3 đối tượng trở lên với các đại lượng khác nhau (như: “tấn”, “ha”, “mét”…) Diễn biến qua thời gian ta cần chọn vẽ: Biểu đồ chỉ số. - Trường hợp gặp bảng số liệu được trình bày theo dạng phân chia ra từng thành phần cơ cấu như: Năm Tổng số Chia ra (Trong đó) Nông - lâm - ngư nghiệp Côngnghiệp –xây dựng Dịch vụ Với bảng số liệu trên chúng ta có thể chọn vẽ: Loại biểu đồ cơ cấu. Tuy nhiên, biểu đồ cơ cấu lại có một số loại chủ yếu, việc lựa chọn loại biểu đồ nào để vẽ cần căn cứ vào đặc điểm của các con số trong bảng thống kê. - Vẽ biểu đồ hình tròn: Phải có số liệu tương đối hoặc số liệu tuyệt đối của các thành phần hợp đủ giá trị tổng thể mới có đủ dữ kiện tính ra tỷ lệ cơ cấu (%)để vẽ biểu đồ hình tròn. - Vẽ biểu đồ cột chồng: Nếu một tổng thể có quá nhiều thành phần, ta khó thể hiện trên biểu đồ hình tròn (vì các góc hình quạt sẽ quá hẹp), trường hợp này chuyển sang chọn biểu đồ cột chồng dẽ thể hiện hơn. - Vẽ biểu đồ miền: Khi trên bảng số liệu, các đối tượng trải qua trên 3 thời điểm ta không vẽ biểu đồ hình tròn mà chuyển sang vẽ biểu đồ miền sẽ hợp lí hơn. a3. Căn cứ vào yêu cầu trong lời kết của câu hỏi để lựa chọn biểu đồ. Có nhiều trường hợp trong nội dung lời kết của câu hỏi lại gợi ý yêu cầu vẽ một loại biểu đồ cụ thể nào đó. Thí dụ: Sau khi nêu lời dẫn và đưa ra bảng thống kê, câu hỏi ghi tiếp: “Anh chị hãy vẽ biểu đồ thích hợp và nêu nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch cơ cấu đó”. Cần lưu ý rằng: Hệ thống biểu đồ có nhiều loại, trong mỗi loại lại có một số dạng. Các loại biểu đồ cùng loại, trong một số trường hợp có thể sử dụng thay thế nhau ; Vì vậy, muốn lựa chọn được dạng biểu đồ thích hợp nhất ta cần hiểu rõ những ưu điểm, hạn chế cũng như khả năng biểu đạt của từng dạng biểu đồ. b. Kĩ thuật tính toán và sử lí các số liệu phục vụ vẽ biểu đồ Xử lý số liệu: Phải căn cứ vào chủ đề, dạng thể hiện của biểu đồ để tiến hành xử lý số liệu. Việc đổi các số liệu tuyệt đối sang tương đối phải căn cứ vào các công thức tính toán cho phù hợp. Ví dụ: + Cán cân xuất nhập khẩu = giá trị xuất khẩu–giá trị nhập khẩu. + Tỉ lệ xuất khẩu so với nhập khẩu được tính bằng công thức: X T= X 100 N Trong đó: T: tỉ lệ xuất khấu so với nhập khẩu X: giá trị xuất khẩu N: giá trị nhập khẩu + Mức tăng trưởng (%)của năm sau so với năm gốc (cho năm gốc =100%) Gs Tt = x 100 Gg Trong đó Tt: Mức tăng trưởng của năm sau so với năm gốc Gs: Giá trị của năm sau Gg: giá trị của năm gốc + Mức tăng trưởng của năm sau so với năm trước (cho năm trước là 100%) Gs Tt = x100 Gt Trrong đó: Tt: Mức tăng trưởng của năm sau so với năm trước Gs: Giá trị của năm sau Gt: Giá trị của năm trước + Công thức tính bán kính của vòng tròn để so sánh qui mô giữa các giá trị của các đại lượng địa lý trong các năm. Gọi giá trị của năm thứ nhất với vòng tròn có diện tích S1, có bán kính là r 1 . Gọi giá trị của năm thứ hai ứng với vòng tròn có diện tích S2 và bán kính r 2 Ta có công thức tính: r 2 = r 1 2 1 . S S [...]... vùng”… d Kĩ thuật vẽ biểu đồ Khi vẽ biểu đồ cần dựa vào số liệu để chọn kiểu thể hiện biểu đồ sao cho phù hợp nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và độ chính xác cao của biểu đồ Một biểu đồ cần phải có đầy đủ hệ thống chú giải, tên biểu đồ Tên của biểu đồ thường được xác định chính là vẽ biểu đồ - Hoàn chỉnh biểu đồ: để hoàn chỉnh biểu đồ địa lý cần phải biết rõ những yêu cầu của một biểu đồ đó là: + Đảm bảo... thức địa lý một cách vững chắc Tuy nhiên do hạn chế về mặt thời gian, trình độ cũng như kinh nghiệm nên bài viết còn nhiều thiếu sót Rất mong các thầy cô quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng bổ sung để bài viết được hoàn thiện 2 Kiến nghị và đề xuất: Để rèn luyện kĩ năng thành lập biểu đồ địa lý ở trường THPT cần thường xuyên nâng cao kĩ năng thành lập biểu đồ địa lý nói chung, biểu đồ địa lý lớp 12 nói... thể hiện đơn vị của biểu đồ, chiều rộng của biểu đồ thường thể hiện thời gian (năm) Bước 4: Hoàn thiện phần vẽ biểu đồ miền Lập bảng chú giải, ghi tên biểu đồ trên hoặc dưới biểu đồ đã vẽ BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ DỊCH CHUYỂN CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THỜI KỲ 1985 - 1998 - Sau khi hoàn thiện bài tập này tôi đã rèn luyện cho học sinh kĩ năng chọn biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ Miền vì lời dẫn “mở”... định biểu đồ (Biểu đồ miền) Bước 3: Vẽ biểu đồ: Chú ý khi vẽ biểu đồ miền: - Khung biểu đồ miền vẽ theo giá trị tương đối thường là một hình chữ nhật Trong đó được chia làm hai miền khác nhau, chồng lên nhau Mỗi miền thể hiện một đối tượng địa lý cụ thể - Các thời điểm năm đầu tiên và năm cuối cùng của biểu đồ phải được nằm trên hai cạnh bên trái và bên phải của hình chữ nhật, là khung của biểu đồ -... từ “cơ cấu”, nhiều năm Ngoài ra các em đã biết thành thạo khi vẽ biểu đồ này nói riêng và các biểu đồ Miền nói chung 4 Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm: - Với kỹ năng thành lập biểu đồ này, tôi đã áp dụng giảng dạy hai khối ở trường THPT Ba Vì –Hà Nội + Khối 11 gồm 11A 1 và 11A 2 ø, 11A5, 11A6, 11A8 + Khối 12 gồm 12A5, 12A4, 12A11, 12A12 - Khi chưa áp dụng sáng kiến này, nhìn chung học sinh còn... truyền đạt kĩ năng thành lập biểu đồ cho HS Các em đã hình thành cho mình được các nguyên tắc, các bước thành lập biểu đồ, các dạng biểu đồ. Từ đó thông qua các bài kiểm tra đánh giá tôi thấy nhìn chung các em đã có những bước tiến bộ rõ rệt, không còn lúng túng khi xác định biểu đồ mà còn đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra Cụ thể tôi đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này với 2 lớp: Lớp 12A4 làm thực... trồng Độ che phủ rừng  BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA TỪ NĂM 1943 2005 Bước 5: Nhận xét và phân tích biểu đồ - Qua ví dụ trên tôi đã rèn luyện cho học sinh kĩ năng chọn loại biểu đồ thích hợp nhất theo yêu cầu của bài Cụ thể ở bài này tôi hướng dẫn học sinh chọn biểu đồ kết hợp cột với đường, vì đây là loại bài có lời dẫn “chỉ định”nên ta chỉ việc vẽ biểu đồ theo chỉ định Các em... từng cột (Học sinh hay quên ghi các giá trị trên đỉnh đầu từng cột) Bước 4: Hoàn thiện phần vẽ biểu đồ cột Lập bảng chú giải ghi tên biểu đồ đó một cách đầy đủ ở trên hoặc dưới biểu đồ đã vẽ Tỷ USD Năm BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA Bước 5: nhận xét và phân tích biểu đồ (Dựa vào biểu đồ và bảng số liệu theo hàng ngang để nhận xét về sự thay đổi giá trị xuất nhập khẩu của nước ta... trị tuyệt đối phát triển theo chuỗi thời gian , nên ta chọn biểu đồ đường biểu diễn là thích hợp nhất với yêu cầu của bài Đồng thời qua bài này các em cũng đã biết cách vẽ biểu đồ đường biểu diễn một cách chính xác, nhanh, đẹp, đúng quy trình quy tắc và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá và nhận xét biểu đồ Ví dụ 5: Bài 20 SGK Địa lý 12 Vẽ biểu dồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong... bảo tính thẩm mỹ + Đảm bảo tính chính xác, khoa học Biểu đồ phải phản ánh trung thực các số liệu đã có Hạn chế tối đa mức độ sai số trong khi vẽ 4 Phạm vi nghiên cứu - Với kỹ năng thành lập biểu đồ này, tôi đã áp dụng giảng dạy hai khối ở trường THPT Ba Vì –Hà Nội + Khối 11 gồm 11A 1 và 11A 2 , 11A5, 11A6, 11A8 + Khối 12 gồm 12A5, 12A4, 12A11, 12A12 - Đối tượng học sinh: + Đối tượng học sinh đa dạng . TÀI: "RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 12& quot; 1. Lý do chọn đề tài Biểu đồ địa lý là một công cụ trực quan, là một phương tiện không thể thiếu trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập địa. là dạng biểu đồ kết hợp giữa biểu đồ cột và đường biểu diễn. Ngoài ra còn gặp nhiều dạng khác của biểu đồ như biểu đồ tam giác, hình thoi, hình trụ… 3.3 Kĩ năng thành lập biểu đồ địa lý ở bậc. Kĩ năng thành lập các dạng biểu đồ ở chương trình địa lý THPT: i. Kĩ năng chung: Để thành lập được một biểu đồ địa lý cần phải nắm vững các qui trình chung sau: - Kĩ năng lựa chọn được biểu

Ngày đăng: 04/04/2015, 15:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan