SKKN Một số phương pháp dạy hát để phát huy tính sáng tạo khi học bộ môn Âm nhạc cho học sinh lớp 7

14 5.1K 26
SKKN Một số phương pháp dạy hát để phát huy tính sáng tạo khi học bộ môn Âm nhạc cho học sinh lớp 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HÁT ĐỂ PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO KHI HỌC BỘ MÔN ÂM NHẠC CHO HỌC SINH LỚP 7” 2 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật nhằm phản ánh hiện thực khách quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh. Với học sinh THCS môn âm nhạc là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mĩ cho HS nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho HS theo mục tiêu đào tạo, tạo cơ sở hình thành nhân cách con người mới Việt Nam. Tuy nhiên âm nhạc trong nhà trường THCS với tư cách là một môn học có mức độ nhất định về mục đích và nội dung, song mục đích của việc dạy và học môn âm nhạc trong nhà trường phổ thông là giáo dục văn hoá âm nhạc cho HS nhằm trang bị cho các em những kiến thức cơ bản các kỹ năng nhằm tạo điều kiện cho khả năng cảm thụ, hiểu và thể hiện nghệ thuật âm nhạc, khơi dậy ở các em những khả năng sáng tạo trong hoạt động âm nhạc, củng cố thêm về tình cảm đạo đức, về niềm tin thị hiếu nghệ thuật và nhu cầu âm nhạc. Thông qua những phương tiện của nghệ thuật âm nhạc để bồi dưỡng khả năng nhận thức, phát triển tư duy, óc sáng tạo góp phần cùng các môn học khác phát triển năng lực trí tuệ cho HS, bồi dưỡng những năng khiếu nghệ thuật, đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng làm cho không khí của nhà trường thêm vui tươi lành mạnh. Từ mục tiêu giáo dục và những lí do chung của môn học âm nhạc nói trên, bản thân tôi nhận thấy đó là một hướng đi và là một phương pháp giáo dục đúng đắn mang tính đặc thù của việc giáo dục cái hay cái đẹp, giáo dục tình cảm, thẩm mĩ âm nhạc góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách toàn diện của con người mới: Đức - Trí - Thể - Mĩ. Trong nghệ thuật, nhất là âm nhạc, sự sáng tạo của mỗi cá nhân đóng vai trò cực kì quan trọng. Sáng tạo có nhiều mức độ, có thể phát triển từ những ý tưởng đã có, có thể là thay đổi hệ thống nguyên tắc. Học sinh THCS đang trong thời kì phát triển nhanh về thể chất, tâm sinh lí, giai đoạn này các em có nhiều ước mơ, suy nghĩ về cuộc sống. Trong quá trình học âm nhạc, đây là giai đoạn rất thích hợp để phát huy tính sáng tạo của học sinh. Ba mức độ biểu hiện của học tập tích cực là bắt chước - tìm tòi - sáng tạo. Sẽ thiệt thòi cho các em về nghệ thuật âm nhạc, nếu giáo viên không tạo điều kiện để HS học tập, rèn luyện và thể hiện sự sáng tạo của mình. Dạy âm nhạc để phát huy tính sáng tạo có nhiều mức độ, từ dễ đến khó, từ sáng tạo ở mức độ thấp đến cao. Môn âm nhạc ở THCS cũng như trong chương trình học lớp 7 gồm 4 nội dung là: Học hát, tập đọc nhạc, nhạc lí và âm nhạc thường thức. Vậy, phải dạy như thế nào để phát huy được tính sáng tạo của học sinh. Xuất phát từ những lý do nêu trên tôi mạnh dạn chọn đề tài: Một số phương pháp dạy hát để phát huy tính sáng tạo khi học bộ môn âm nhạc cho học sinh lớp 7 - Trường THCS Phan Đình Phùng. 3 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Giúp giáo viên có những phương pháp dạy hát hiệu quả nhất để phát huy tính sáng tạo của HS lớp 7 bậc THCS nói chung và của lớp 7 trường THCS Phan Đình Phùng nói riêng. 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. - Phương pháp dạy hát sáng tạo trong chương trình Âm nhạc lớp 7 . 4. PHẠM VI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. - Học sinh lớp 7 trường THCS Phan Đình Phùng. 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. - Hệ thống lại một số phương pháp dạy hát ở lớp 7 trong chương trình âm nhạc THCS, sưu tầm thêm một số phương pháp khác nhau mà học sinh, có thể dễ dàng vận dụng được. - Truyền tải được toàn bộ vấn đề đã nghiên cứu đến với đối tượng HS. Học sinh phải lĩnh hội hết tất cả và vận dụng phát huy một cách chủ động, sáng tạo trong cách trình bày và biểu diễn một bài hát. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: - Nghiên cứu qua nội dung SGK, SGV lớp 7. - Nghiên cứu qua nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên THCS môn Âm nhạc. * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tế: - Nghiên cứu qua việc giảng dạy thực tế ở các trường THCS Phan Đình Phùng - Qua việc đánh giá kết quả học tập của học sinh. * Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: - Xem đĩa dạy mẫu của Bộ Giáo dục. - Dạy tiết thể nghiệm có đồng nghiệp dự giờ rút kinh nghiệm . 7. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU. 4 - Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu từ tháng 9 năm học 2008 - 2009 và học kỳ I năm học 2009 - 2010. B. PHẦN NỘI DUNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN. - Căn cứ vào nhiệm vụ, yêu cầu của bộ môn. - Căn cứ vào nội dung chương trình, sách giáo khoa. Với tư cách là nhà giáo, giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy cần phải nghiên cứu kỹ cơ sở lý luận và nắm vững các kiến thức về bộ môn và phương pháp giảng dạy bộ môn nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. 1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Căn cứ chỉ thị số 4899/2009/CT-BGD&ĐT ngày 4/8/2009 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông, GDMN và giáo dục thường xuyên năm học 2009 - 2010. - Căn cứ công văn số 7349/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25/8/2009 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, về tình hình học tập của HS. 2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU. 2.1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC. *) Học sinh: - Hát đúng, chính xác giai điệu của 8 bài hát lớp 7. - Hát đúng tính chất bài ca. - Biết hát có vận động phụ hoạ. - Biết thể hiện bài hát dưới nhiều hình thức khác nhau. - Biết biểu diễn trên sân khấu. - Sáng tác lời ca mới hiệu quả dựa trên giai điệu một số bài hát. 5 *) Giáo viên: - Sử dụng đàn, hát nhuần nhuyễn thành thạo. - Sáng tạo nhiều động tác vận động minh hoạ, nhiều hình thức biểu diễn bài hát khác nhau. - Sưu tầm nhiều trò chơi phù hợp, vui và hỗ trợ hiệu quả cho việc dạy hát. Trên cơ sở những đặc điểm, yêu cầu chung của bộ môn và qua thực tế giảng dạy ở nhà truờng chúng tôi đã nhận thấy có những thuận lợi khó khăn nhất định. 2.2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN. 2.1.1. VỀ PHÍA NHÀ TRƯỜNG. *) Thuận lợi: - Âm nhạc là một môn học độc lập trong chương trình THCS. Dạy và học nghiêm túc, có kiểm tra, thi đánh giá cuối năm và kết quả là một trong những tiêu chuẩn để xét lên lớp hay tốt nghiệp bậc học. - Nhà trường và BGH quan tâm thường xuyên. - Có máy tính, máy chiếu để phục vụ dạy học. - Có nhạc cụ (Đàn Oocgan) - Giáo viên nắm chắc về chuyên môn, tích cực tìm tòi, nghiên cứu những phương pháp mới để vận dụng trong quá trình giảng dạy *) Khó khăn: - Cơ sở vật chất cho việc dạy và học âm nhạc ở THCS thiếu thốn, nhà trường chưa có phòng học chức năng. Băng, đĩa nhạc, tranh ảnh để phục vụ cho việc dạy học bộ môn âm nhạc chưa có. - Sách đọc thêm và các tài liệu tham khảo khác rất hiếm. Giáo viên phải tự tìm tài liệu, sưu tầm đồ dùng dạy học. Trong khi đó yêu cầu của bộ môn lại cần phải có những trang thiết bị hiện đại (video, đĩa,…) để phục vụ cho việc dạy và học. 2.1.2. VỀ PHÍA HỌC SINH. *) Thuận lợi: 6 Học sinh ngoan, đa số các em rất yêu thích môn Âm nhạc. Đặc biệt là phân môn hát. Học sinh cảm nhận giai điệu các bài hát khá tốt. Thực hiện các bài hát với đàn hoặc đĩa tương đối tốt. *) Khó khăn: Đối với HS trường THCS Phan Đình Phùng nói chung, HS lớp 7 nói riêng đa phần các em là con em dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn nên các em ít quan tâm đến việc học tập. Vì vậy với môn học âm nhạc cũng không ngoại lệ, HS ít được quan tâm, vì thế hiểu biết về âm nhạc đang còn hạn chế, chưa sâu rộng, không kích thích các em học tập. Đa phần HS bị chi phối, ảnh hưởng về các môn chính, lo cho thi, lo đánh giá, phần nào sao nhãng việc học môn âm nhạc. 3. NHỮNG BIỆN PHÁP - GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN. Cũng như các môn học khác, môn học âm nhạc nhằm trang bị cho lớp trẻ một trình độ văn hoá âm nhạc trong một tổng thể của chương trình giáo dục toàn diện. Nội dung môn âm nhạc sẽ phải bao gồm một số kỹ năng tối thiểu về ca hát, những vấn đề về lí thuyết âm nhạc sơ giản, hướng dẫn nghe nhạc, tìm hiểu âm nhạc giúp các em nâng cao năng lực cảm thụ và yêu thích môn học này. Quan niệm và cảm xúc của mỗi người trước cái đẹp luôn khác nhau, từ quan niệm đó nảy sinh nhiều ý tưởng và trường phái khác nhau trong nghệ thuật. Trong quá trình giảng dạy âm nhạc ở trường THCS, GV cần tạo mọi điều kiện để HS phát huy được những cảm xúc nghệ thuật, những sáng tạo trong học tập. Muốn làm được điều đó HS cần có quá trình rèn luyện không chỉ ở môn âm nhạc. Sáng tạo giúp HS phát huy được những suy nghĩ tư tưởng và hành động của mình, nâng cao kết quả học tập và hình thành những năng lực riêng biệt của các em. Học hát thực chất là quá trình bắt chước của HS để hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Sự bắt chước này gồm hoạt động nghe giáo viên hát mẫu, hoặc đánh đàn rồi tái hiện lại. Với sự bắt chước đó thì chưa thể coi là sáng tạo, vậy muốn có sự sáng tạo GV cần phải làm như thế nào? Từ thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại đơn vị, để phát huy tính sáng tạo của học sinh, ngoài phương pháp dạy hát theo các bước cơ bản, chúng tôi thiết nghĩ giáo viên cần vận dụng những giải pháp sau: 3.1. HỌC SINH HÁT VÀ TỰ KIỂM TRA LẪN NHAU. 7 Trong quá trình học hát, các em hát đúng về lời ca, giai điệu, để các em thuộc bài nhanh và nhớ giai điệu bài hát, giáo viên có thể chia nhóm để các em tự ôn tập và kiểm tra lẫn nhau. *Ví dụ: Bài hát Khúc hát chim Sơn ca, giáo viên chia lớp thành 2 nhóm. Lần lượt từng nhóm trình bày, sau đó GV gọi từng nhóm nhận xét các bạn hát. Hoặc GV chia nhóm và vận dụng hình thức hát đối đáp: Nhóm 1 hát câu 1 đoạn 1, câu 1 đoạn 2. Nhóm 2 hát câu 2 đoạn 1 và câu 2 đoạn 2. GV có thể chia thành nhiều nhóm nhỏ để các em hát và lựa chọn hình thức trình bày bài hát phù hợp như: 1 HS nam hát lĩnh xướng câu 1 đoạn 1, 1 HS nữ hát câu 2 đoạn 1, đoạn 2 HS hát tập thể. Với phương pháp này học sinh có thể tự kiểm tra lẫn nhau và chủ động trong cách trình bày bài hát. 3.2. KHUYẾN KHÍCH KỸ NĂNG NGHE VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC SINH Để học sinh không bị thụ động trong cách lựa chọn tiết tấu cho bài hát, GV khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của học sinh bằng cách như sau: GV thay đổi tiết tấu, tốc độ hay dịch giọng bản nhạc để học sinh nhận biết và thực hành. *Ví dụ 1: Bài hát Chúng em cần hoà bình. GV đàn cho HS hát với nhịp Disco. Rồi lần lượt chuyển nhịp Rumba, Chacha , yêu cầu học sinh nghe và hát theo nhịp đàn. ? Các em hãy cho cô giáo biết sự thay đổi tiết tấu như cô và các em vừa trình bày có phù hợp với bài hát không? HS nêu ý kiến dựa vào kỹ năng nghe của bản thân. *Ví dụ 2: Bài hát Tiếng ve gọi hè. GV thay đổi tốc độ của bài hát: Từ tempo 115 xuống 90. ? Em có nhận xét gì nếu cô thay đổi tốc độ bài hát như cô vừa trình bày? HS trả lời: BH Tiếng ve gọi hè nếu hát ở tốc độ chậm sẽ không phù hợp với sắc thái của bài hát vì bài hát có tính chất vui tươi, rộn ràng, trong sáng. *Ví dụ 3: Bài hát Khúc hát chim Sơn ca. 8 GV dịch giọng bài hát xuống một quãng 2, GV bắt nhịp HS trình bày bài hát. ? Em có nhận xét gì khi cô dịch giọng bản nhạc xuống một quãng 2? HS trả lời: Khi dịch giọng bản nhạc xuống một quãng 2 sẽ không phù hợp vì với bài hát Khúc hát chim Sơn ca cần thể hiện được giọng hát cao, hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. 3.3. HỌC SINH PHÁT BIỂU CẢM NHẬN VỀ BÀI HÁT DƯỚI NHIỀU HÌNH THỨC KHÁC NHAU. Trong học tập, so với bắt trước và tìm tòi sáng tạo là hình thức cao nhất thể hiện tính tích cực học tập của HS, hãy bắt đầu khuyến khích các em mạnh dạn nói lên những cảm nhận của mình về môn học, về bài hát. HS có thể không ủng hộ ý kiến của GV, của bạn bè, có thể trình bày những ý kiến, tư tưởng của mình. Đó là cơ sở để có kĩ năng sáng tạo lớn hơn. GV cần tạo điều kiện để HS tự nhận xét, tự đánh giá, tự cảm nhận để có thể điều chỉnh cách học theo hướng tích cực. *Ví dụ: Cách 1: - Sau khi cho HS nghe hát mẫu và đọc lời ca, GV đặt câu hỏi: ? Em hãy nêu cảm nhận của mình về bài hát Chúng em cần hoà bình? HS sẽ trả lời qua phần gợi mở của GV về nội dung bài hát nói lên điều gì? Giai điệu bài hát như thế nào? Qua bài hát này bản thân em học tập được gì? (Quyền và nghĩa vụ của em ở trong đó) bởi cái hay cái đẹp của bài hát gắn liền với chính nội dung và hình thức của tác phẩm đó. Cách 2: - Học xong bài hát, GV chia lớp thành 2 nhóm. Lần lượt từng nhóm viết lời giới thiệu cho bài hát. GV nhận xét, chấm điểm. + Lời giới thiệu nhóm 1: Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ của nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác hưởng ứng phong trào thiếu nhi quốc tế Ngọn cờ hoà bình năm 1985 để nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn cuộc sống yên vui đầy tình thân ái. Hôm nay chúng em xin được gửi đến cô giáo và các bạn một thông điệp như thế qua một bài hát với giai điệu vui tươi, trong sáng và cũng được rất nhiều các bạn thiếu nhi yêu mến. Đó là ca khúc Chúng em cần hoà bình của nhạc sỹ Hoàng Long - Hoàng Lân. 9 + Lời giới thiệu nhóm 2: Trẻ em trên trái đất đều mơ ước được học hành, được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô và bạn bè - một cuộc sống yên vui, đầy tình thân ái. Chúng em mong sao trên trái đất sẽ không còn chiến tranh, không còn tiếng đạn bom đau thương, chia lìa. Hành tinh của chúng em sẽ tràn ngập màu xanh của hoà bình và hạnh phúc. Hôm nay tổ 2 chúng em xin được gửi đến cô giáo và các bạn ca khúc Chúng em cần hoà bình (Nhạc và lời: Hoàng Long - Hoàng Lân) để nói lên ước vọng của trẻ thơ trên hành tinh chúng em đang sống và học tập. 3.4. HƯỚNG DẪN HỌC SINH BIỂU DIỄN BÀI HÁT. Thông thường mỗi bài hát giáo viên đều hướng dẫn học sinh hát kết hợp vận động giúp cho các em tự nhiên khi hát. Tuy nhiên, ở một số bài GV có thể dạy HS một vài động tác tay hoặc múa đơn giản, phù hợp để các em có thêm những lựa chọn khi biểu diễn bài hát. *Ví dụ 1: Với bài hát Đi cắt lúa, GV hướng dẫn một số động tác múa Tây Nguyên sẽ không chỉ giúp cho cách trình bày bài hát thêm sinh động mà các em còn được tìm hiểu về những điệu múa của dân tộc Tây Nguyên nơi mình đang sinh sống, rất cuốn hút và đặc sắc. *Ví dụ 2: Khi học bài Mái trường mến yêu GV đưa ra yêu cầu: ? Tự chọn nhóm 4 - 5 HS và biểu diễn bài hát có động tác phụ hoạ. - HS tự chọn nhóm có giọng hát thích hợp về âm vực để trình bày bài hát: GV không nên áp đặt các em vào từng nhóm, để các em tự chọn sẽ làm HS phấn khởi, vui thích khi được làm việc trong nhóm phù hợp về sở thích, về âm vực, chất giọng… - HS tự chọn cách trình bày bài: Các em có thể trình bày bài Mái trường mến yêu một hoặc hai lần, mỗi câu hát sẽ do em nào đảm nhiệm hay cả nhóm cùng hát. Bài hát gồm hai đoạn, GV cũng có thể gợi ý, các em hát đoạn 2 trước, đoạn một sau cũng được. Ngoài ra, HS có thể chọn để sử dụng các cách hát như lĩnh xướng, hoà giọng, đối đáp… Như vậy hình thức trình bày bài hát của mỗi nhóm sẽ rất đa dạng, phong phú, giàu tính sáng tạo. 10 - HS tự chọn động tác phụ hoạ cho bài hát: HS có thể nghĩ ra động tác phù hợp với nội dung bài hát và tập trình bày cho đều, đẹp (hát kết hợp vận động hoặc múa, hát kết hợp một vài động tác diễn xuất). - Tuy nhiên để sự sáng tạo đạt hiệu quả cao, GV cần tạo điều kiện về thời gian cho HS chuẩn bị. Thông thường GV thông báo trước một tuần để HS chọn nhóm và tập cách trình bày, biểu diễn bài hát. Với những bài hát khác, GV vẫn có thể vận dụng các kĩ năng dạy học trên. HS càng quen cách làm, khả năng kết hợp theo nhóm và tư duy sáng tạo của các em càng phát triển. 3.5. CHƠI TRÒ CHƠI. - Sau khi học sinh hát đúng giai điệu của bài hát GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi: Giáo viên làm kí hiệu tay theo các chữ cái A, U, I. Khi GV đưa tay theo kí hiệu, học sinh hát giai điệu chỉ với 3 chữ cái theo đúng kí hiệu GV hướng dẫn trước lớp. *Ví dụ 1: Bài hát Khúc ca bốn mùa. Câu 1 đoạn 1, GV đưa tay kí hiệu chữ A, HS hát "A" theo giai điệu của câu 1. Câu 2 đoạn 1, Gv đưa tay kí hiệu chữ I, HS hát "I" theo giai điệu của câu 2. GV tiếp tục thay đổi các kí hiệu khác cho đến hết bài hát. Trò chơi này giúp các em thay đổi không khí học tập, đồng thời để kiểm tra việc ghi nhớ giai điệu của HS . - Trò chơi "Ai nhanh tai, nhanh mắt". *Ví dụ 2: Bài hát Ca chiu sa. 4 HS đứng ở 4 góc lớp mang số báo danh từ 1, 2, 3, 4. GV hô 1 - 1, HS có SBD 1 sẽ hát câu 1, hoặc GV hô 2 - 4, HS có SBD 2 sẽ hát câu 4. Tương tự , GV hô đảo lộn SBD và thứ tự các câu của bài hát. Việc kết hợp tổ chức một trò chơi trong giờ học hát vừa giúp học sinh nắm kiến thức chắc hơn, sâu hơn, nhanh hơn, vừa tạo ra không khí sôi nổi cho HS, tạo hứng thú cho HS học môn Âm nhạc cũng như học các môn học khác. 3.6. SÁNG TÁC LỜI CA MỚI. 11 [...]... sự hứng thú say mê trong học tập, tình cảm cô trò luôn gần gũi gắn bó 2 ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ: Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về Một số phương pháp dạy hát để phát huy tính sáng tạo khi học bộ môn âm nhạc cho học sinh lớp 7 - Trường THCS Phan Đình Phùng, tôi đã đưa những phương pháp cơ bản về cách dạy và học âm nhạc đặc biệt là phương pháp dạy thực hành áp dụng cho HS lớp 7 và đa phần các HS trong... quan tâm, giúp đỡ giáo viên và học sinh - Trang bị thêm một số sách và tư liệu tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn - Tạo điều kiện giúp đỡ để nhà trường có phòng học chức năng - Trang bị những thiết bị dạy học như bảng phụ, đĩa nhạc, đầu video, màn hình, loa …) để nâng cao chất lượng dạy học, tạo điều kiện tối đa cho HS phát triển tính sáng tạo trong môn học và đạt kết quả cao trong học tập... là một hoạt động sáng tạo và đòi hỏi rất nhiều kỹ năng của học sinh Phần lớn nội dung này là bài tập nâng cao giành cho những học sinh khá giỏi và có năng khi u Âm nhạc Tuy nhiên, các em cũng rất có hứng thú và yêu thích hoạt động này C PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ` Môn học âm nhạc ở trường THCS mỗi tuần chỉ có một tiết, nhưng các em được làm quen với: Học hát, TĐN, nhạc lí, âm nhạc. .. tạo các em HS trở thành những người phát triển toàn diện về: Đức Trí - Thể - Mĩ… ngoài việc người thầy phải có năng lực thực sự ra thì việc khách quan, ngoại cảnh, khuôn viên, môi trường là những điều tác động lớn đến các em 12 Do đó để tạo điều kiện cho việc dạy - học của thầy trò thuận lợi, bản thân tôi là người đứng lớp dạy bộ môn âm nhạc, để dạy học bộ môn Âm nhạc nói chung và thực hiện thành công... sáng tạo Các em hứng thú học âm nhạc hơn, thực hành tự tin hơn và có tiến bộ Tôi rất mong được sự góp ý trao đổi kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp cũng như của những người yêu thích môn âm nhạc, để tìm ra được những phương pháp tối ưu nhất nhằm giúp HS có hứng thú và ham mê học âm nhạc, từ đó giáo dục óc thẩm mĩ cho các em, giúp các em hiểu được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống Để thực hiện đào tạo. .. Phương pháp nghiên cứu 3 7 Thời gian nghiên cứu 4 B PHẦN NỘI DUNG 4 1 Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lí về việc thực hiện các biện pháp 4 1.1 Cơ sở lý luận 4 1.2 Cơ sở pháp lý 4 2 Thực trạng của vấn đề 4 2.1.Mục đích yêu cầu môn học 4 2.2 Những thuận lợi và khó khăn 5 3 Những biện pháp - giải pháp đã thực hiện 6 3.1 Học sinh hát và tự kiểm tra lẫn nhau 7 3.2 Khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của học. .. hát, TĐN, nhạc lí, âm nhạc thường thức là một tác động lớn vào thế giới tinh thần của các em Với những phương pháp dạy trên, trong những năm qua đối với việc học âm nhạc ở trường THCS Phan Đình Phùng tôi thấy kết quả chất lượng được nâng lên rõ rệt, các em đã biết trình bày hoàn chỉnh một bài hát (hát kết hợp vận động nhẹ, biểu diễn) biết cảm nhận về nội dung bài hát Bởi được hướng dẫn tận tình gợi mở... biện pháp - giải pháp đã thực hiện 6 3.1 Học sinh hát và tự kiểm tra lẫn nhau 7 3.2 Khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của học sinh 7 3.3 HS phát biểu cảm nhận về bài hát dưới nhiều hình thức khác nhau 8 3.4 Hướng dẫn học sinh biểu diễn bài hát 9 14 3.5 Chơi trò chơi 10 3.6 Sáng tác lời ca mới 11 C PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 11 1 Kết quả nghiên cứu 11 2 Đề xuất - Kiến nghị 11 15 ... kết hợp giữa nhạc cụ, bảng phụ, đài, băng nhạc và làm mẫu chính xác của GV đã động viên cổ vũ các em kịp thời bằng những con điểm tốt Nhắc nhở các em sau khi học bài mới thì các em phải có sự ôn luyện ở nhà để ghi nhớ và khắc sâu kiến thức, do đó trong giờ học rất sôi nổi và thoải mái, các em thi đua nhau trả lời câu hỏi của GV đưa ra, tự giác xung phong lên trình bày bài trước lớp, đem lại cho các em . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HÁT ĐỂ PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO KHI HỌC BỘ MÔN ÂM NHẠC CHO HỌC SINH LỚP 7 2 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Âm nhạc là một loại. đây là một số kinh nghiệm của tôi về Một số phương pháp dạy hát để phát huy tính sáng tạo khi học bộ môn âm nhạc cho học sinh lớp 7 - Trường THCS Phan Đình Phùng, tôi đã đưa những phương pháp. số phương pháp dạy hát để phát huy tính sáng tạo khi học bộ môn âm nhạc cho học sinh lớp 7 - Trường THCS Phan Đình Phùng. 3 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Giúp giáo viên có những phương pháp dạy hát

Ngày đăng: 03/04/2015, 21:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan