0

Kinh nghiệm dạy các bài Luyện nói trong môn ngữ văn ở THCS

15 2,015 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:52

. ảnh hởng đến thời gian chung. III.1.2. Kiểu bài luyện nói, trong chơng trình Ngữ văn 7 nói riêng và chơng trình Ngữ văn THCS nói chung khá đa dạng về hình thức và nội dung. Có bài Luyện nói văn. đựơc một số kinh nghiệm và áp dụng kinh nghiệm đó trong quá trình dạy bài Luyện nói. Tôi đã khái quát, tổng hợp thành đề tài kinh nghiệm này. Tôi rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh. Quảng Ninh ở trong các giờ văn. I.4. Đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn Cơ sở thực tiễn a) Chơng trình Ngữ Văn 7, phân môn Tập làm văn đặt trọng tâm ở thực hành. Xây dựng qua bài thực hành,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm dạy các bài Luyện nói trong môn ngữ văn ở THCS, Kinh nghiệm dạy các bài Luyện nói trong môn ngữ văn ở THCS,

Từ khóa liên quan