Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học

22 2.2K 2
Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỐNG ĐA TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH Sáng kiến kinh nghiệm Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp qua môn Đạo đức Tiểu học Giáo viên: Vũ Thị Hồng Giáo viên trường tiểu học Cát Linh NĂM HỌC 2004 – 2005 Phần I: Những vấn đề chung I Lí chọn đề tài Giáo dục đạo đức phận quan trình sư phạm, đặc biệt tiểu học Nó nhằm hình thành sở ban đầu mặt đạo đức cho học sinh tiểu học, giúp em ứng xử đắn qua mối quan hệ đạo đức hàng ngày Có thể nói, nhân cách học sinh tiểu học thể trước hết qua mặt đạo đức Điều thể qua thái độ cư xử ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột gia đình, với thày giáo, bạn bè qua thái độ với học tập, rèn luyện hàng ngày Đó sở quan trọng việc hình thành nguyên tắc, chuẩn mực đoạ đức cao trung học sở Ở tiểu học, cụ thể lớp 3, trình giáo dục đạo đức nhằm giúp học sinh: - Về nhận thức: Học sinh có hiểu biết ban đầu số chuẩn mực hành vi đạo đức pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp mối quan hệ em với người thân gia đình; với bạn bè, công việc lớp; trường; với Bác Hồ người có cơng với đất nước, với dân tộc; với hàng xóm láng giềng; với thiếu nhi khách quốc tế; với trồng, vật nuôi nguồn nước; với lời nói, việc làm thân - Về kĩ năng, hành vi:Học sinh bước hình thành kĩ bày tỏ ý kiến, thái độ thân quan niệm, hành vi, việc làm có liên quan đến chuẩn mực học; kĩ lựa chọn thực hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực tình đơn giản, cụ thể sống - Về thái độ: Học sinh bước đầu hình thành thái độ trách nhiệm lời nói, việc làm thân, tự tin vào khả thân, yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em bạn bè, biết ơn Bác Hồ thương binh liệt sĩ; quan tâm, tơn trọng với người, đồn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế; có ý thức bảo vệ nguồn nước trồng, vật nuôi Để thực mục tiêu để góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh lớp qua môn đạo đức tiểu học, năm đầu thực chương trình sách giáo khoa mới, mạnh dạn chọn đề tài: “Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp qua môn Đạo đức Tiểu học” II Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài nhằm: 1/ Tìm hiểu việc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp qua môn Đạo đức tiểu học 2/ Đề xuất số biện pháp sư phạm cần thiết để giáo dục đạo đức cho học sinh III Nhiệm vụ nghiên cứu 1/ Tìm hiểu vấn đề đổi phương pháp dạy học đạo đức tiểu học 2/ Tìm hiểu vấn đề lí luận giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3/ Tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp qua môn Đạo đức trường tiểu học Cát Linh 4/ Tìm hiểu nguyên nhân thực trạng 5/ Đề xuất số giải pháp để tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh IV Khách thể đối tượng nghiên cứu 1/ Khách thể nghiên cứu: Việc rèn luyện đạo đức học sinh lớp - trường tiểu học Cát Linh 2/ Đối tượng nghiên cứu: Việc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp qua môn đạo đức tiểu học V Các phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu, giáo trình, chun đề có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu: - Giáo dục học tiểu học (GS – TS Đặng Vũ Hoạt TS Nguyễn Hữu Hợp) - Chuyên đề giáo dục tiểu học - Bộ sách đạo đức - Bộ Giáo dục đào tạo Phương pháp điều tra: Trao đổi với giáo viên dạy môn đạo đức lớp khó khăn, thuận lợi qua trình giáo dục đạo đức cho học sinh lớp thông qua môn Đạo đức 3 Phương pháp thực nghiệm: Kiểm tra tính khả thi tác dụng việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua học Đạo đức Phần II: Nội dung kết nghiên cứu Chương I Cơ sở lí luận đề tài I Vấn đề đổi phương pháp dạy học đạo đức tiểu học - Thế đổi phương pháp dạy học tiểu học? Đổi phương pháp dạy học hiểu tìm đường ngắn để đạt chất lượng hiệu dạy học cao Con đường không co sẵn, không phẳng, khúc khuỷu, gập ghềnh; đan xen chung cai riêng, cũ - Đổi phương pháp bao hàm hai mặt: Phải đưa vào phương pháp dạy học đồng thời tích cực phát huy ưu điểm phương pháp dạy học truyền thống - Đổi phương pháp phối hợp đồng nhiều khâu: Bồi dưỡng giáo viên, biên soạn sách giáo khoa, thiết bị dạy học, đánh giá học sinh quản lí đạo Tại phải đổi phương pháp dạy học tiểu học? a Đổi phương pháp dạy học tiểu học nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học b Phát huy tính động, sáng tạo phương pháp dạy học c.Điều kiện sở vật chất, môi trường học tập không giống d Cập nhật thơng tin, góp phần tích cực để đạt mục tiêu dạy học Việc đổi phương pháp dạy học tiến hành nào? Quá trình quản lí đạo chun mơn cho thấy thực đổi phương pháp dạy học tiểu học cần tập trung vào vấn đề sau: a Áp dụng hiệu phương pháp dạy học hình thức tổ chức dạy học mới: - Dạy học đảm bảo thống hợp lí hai yêu cầu đồng loạt cá thể - Dạy học hợp tác nhóm - Dạy học tự phát - Sử dụng phương tiện thiết bị dạy học đại đổi phương pháp dạy học - Thực tốt quy trình dạy học hồ nhập b Xây dựng mơi trường học tập thuận lợi cho học sinh - Đầu tư sở vật chất thiết bị theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, số lượng học sinh lớp phải hợp lí (35 em) - Xây dựng phịng học tổ chức khơng gian lớp học mang tính thẩm mĩ, sư - Môi trường học tập thuận lợi tác động tích cực đến thành cơng đổi phạm phương pháp dạy học c Sử dụng hợp lí, sáng tạo đồ dùng dạy học có tự làm d Đổi phương pháp soạn e Đổi cơng tác quản lí đạo Quan điểm chung đổi phương pháp dạy học môn đạođức lớp 3: - Dạy học môn đạo đức cần từ quyền trẻ em, từ lời ích trẻ em đến trách nhiệm, bổn phận học sinh Cách tiếp cận giúp cho việc dạy học đạo đức trở nên nhẹ nhàng, sinh động hơn, giúp cho học sinh lĩnh hội thực hành vi tự giác hơn, tránh tính chật nặng nề, áp đặt trước - Dạy học môn đạo đức đạt hiệu học sinh hứng thú tích cực, chủ động tham gia vào trình dạy học Dạy học mơn đạo đức phải q trình giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, phát huy vốn kinh nghiệm thói quen đạo đức, tự khám phá chiễm lĩnh tri thức mới, khái niệm - Đối với học sinh lớp 3, nhận thức cảm tính, trực tiếp cụ thể Vì nội dung giáo dục cần phải chuyển tải đến học sinh cách nhẹ nhàng, sinh động thông qua hoạt động: đóng vai, chơi trị chơi; phân tích, xử lí tình huống, kể chuyện theo tranh, xây dựng phần kết cho câu chuyện cho kết cục mở, đánh giá tự đáng giá hành vi thân người xung quanh theo chuẩn mực hành vi học; tìm hiểu, phân tích, đánh giá kiện đời sống đạo đức lớp học, nhà trường, địa phương, kể chuyện, múa hát, đọc thơ, vẽ tranh, xem băng hình, có liên quan đến chủ đề học - Dạy học môn đạo đức phải gắn bó chặt chẽ với sống thực học sinh Các truyện kể, tình huống, gương, tranh ảnh, sử dụng để dạy học đạo đức phải lấy chất liệu từ sống thực học sinh Điều giúp cho học đạo đức thêm phong phú, gần gũi, sống động em - Các phương pháp hình thức dạy học đạo đức lớp phong phú đa dạng, bao gồm phương pháp dạy học đại như: đóng vai, thảo luận nhóm, tổ chức trị chơi, điều tra thực tiễn, báo cáo, giải vấn đề, động não, phương pháp truyền thống như: kể chuyện đàm thoại, nêu gương, sử dụng đồ dùng trực quan, khen thưởng bao gồm hình thức dỵa học cá nhân, theo nhóm theo lớp, học lớp, sân trường, vườn trường tham quan di tích văn hố, địa điểm có liên quan đến nội dung học tập - Mỗi phương pháp hình thức dạy học mơn đạo đức có mặt mạnh hạn chế riêng, phù hợp với loại riêng, khâu riêng tiết dạy Vì trình dạy học giáo viên cần vào nội dung, tính chất bài, vào trình độ học sinh lực, sở trường thân, vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trường mình, lớp mà lựa chọn, sử dụng kết hợp phương pháp hình thức dạy học hợp lí, mức để giáo dục đạo đức cho học sinh qua đạo đức II Các vấn đề lí luận giáo dục đạo đức cho học sinh lớp Chương trình mơn đạo đức lớp bao gồm 14 phản ánh chuẩn mực hành vi đạo đức cần thiết, phù hợp với lứa tuổi mối quan hệ em với thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng mơi trường tự nhiên Ở đạo đức phải thực nhiệm vụ nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh như: - Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức Giáo dục ý thức đạo đức Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức Giáo dục ý thức đạo đức Giáo dục ý thức đạo đức nhằm cung cấp cho học sinh tri thức đạo đức bản, sơ đẳng chuẩn mực hành vi, hình thành niềm tin đạo đức cho học sinh Các chuẩn mực hành vi xây dựng từ phẩm chất đạo đức, chúng phản ánh mối quan hệ hàng ngày em Đó là: - Quan hệ cá nhân với xã hội: Kính yêu Bác Hồ, biết ơn thương binh liệt sĩ, yêu quê hương, làng xóm, phố phường u mến tự hào trường, lớp, giữ gìn mơi trường sống xung quanh - Quan hệ cá nhân với cơng việc, lao động: Biết chăm chỉ, kiên trì, vượt khó học tập, tích cực tham gia cơng việc lao động khác - Quan hệ cá nhân với người xung quanh: Hiếu thảo ông bà, cha mẹ, quan tâm giúp đỡ anh chị em gia đình, tơn trọng, giúp đỡ, đồn kết với bạn bè, với thiếu nhi quốc tế, tôn trọng giúp đỡ hàng xóm láng giềng theo khả - Quan hệ cá nhân với tài sản xã hội, tài sản người khác: Tôn trọng bảo vệ tài sản nhà trường, nhà nước người khác - Quan hệ cá nhân với thiên nhiên: Bảo vệ môi trường tự nhiên xung quanh nơi học, nơi chơi, bảo vệ trồng, xanh có ích, động vật ni, động vật có ích, diệt trừ động vật có hại, bảo vệ nguồn nước - Quan hệ cá nhân với thân: khiêm tốn, thật thà, bạo dạn, vệ sinh, tự làm lấy cơng việc Theo chuẩn mực hành vi đạo đức, cần giúp học sinh hiểu: • Yêu cầu chuẩn mực hành vi đạo đức: Chuẩn mực hành vi yêu cầu học sinh thực điều gì? làm gì? • Ý nghĩa tác dụng việc thực chuẩn mực hành vi đạo đức tác hại việc làm trái: việc thực chuẩn mực hành vi đạo đức mang lại lợi ích gì? tác dụng gì? khơng thực mà làm trái có tác hại gì? • Cách thực chuẩn mực đó: thực chuẩn mực, cần làm cơng việc gì? thực nào? Những tri thức đạo đức ngày giúp em phân biệt – sai, tốt – xấu, thiện – ác từ em làm theo đúng, ủng hộ tốt, tán thành thiện đấu tranh, phê phán, tránh sai, xấu, ác ý thức đạo đức đắn có tác dụng định hướng cho thái độ, tình cảm, hành vi đạo đức 2/ Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức: Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức cho học sinh thức tỉnh rung động, xúc cảm với thực xung quanh, làm cho chúng biết yêu, biết ghét rõ ràng, có thái độ đắn tượng phức tạp đời sống - Thái độ, tình cảm người xung quanh: kính u, biết ơn, quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, yêu quý anh chị em, tôn trọng yêu quý bạn bè, tôn trọng người xung quanh khác, hàng xóm - Thái độ xã hội: Kính yêu Bác Hồ, biết ơn thương binh liệt sĩ, yêu trường mến lớp, yêu quê hương làng xóm - Thái độ mơi trường sống: u thiên nhiên, có ý thức giữ gìn vẻ đẹp môi trường xung quanh - Thái độ thân: có lịng tự trọng, khiêm tốn học hỏi, biết giữ lời hứa, trung thực - Thái độ hành động: Thái độ ủng hộ, đồng tình, tán thành với gương, việc làm tốt, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, có thái độ lên án, phê phán, chê cười có hành động sai trái, xấu, có hại cho người khác, xã hội, cộng đồng Tình cảm tích cực hình thành dựa vào ý thức đắn củng cố, khẳng định qua hành vi, đồng thời có tác dụng thúc đẩy, tạo động cho việc nhận thức chuẩn mực, thực hành vi đạo đức 3/ Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức: Giáo dục hạnh vi, thói quen đạo đức tổ chức cho học sinh lặp lại, lặp lại nhiều lần thao tác, hành động đạo đức nhằm có đựơc hành vi đạo đức, từ có thói quen đậo đức Mơn đạo đức lớp cần hình thành cho học sinh hành vi, thói quen đạo đức như: - Giúp đỡ, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em gia đình - Hành vi lễ phép - Có việc làm vừa sức để giúp đỡ bạn bè, hàng xóm láng giềng, thương binh, gia đình liệt sĩ - Có việc làm nhân đạo vừa sức gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ người gặp thiên tai, gặp khó khăn - Có hành động, việc làm bảo vệ trường, lớp, tài sản công cộng, thiên nhiên, nguồn nước, đồ đạc, tài sản người khác Cần giáo dục hành vi văn hoá cho học sinh: “đúng” mặt đạo đức, “đẹp” mặt thẩm mĩ Các nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ với cần giải quýêt đồng thông qua: - Dạy học môn học, đặc biệt môn đạo đức lớp - Hoạt động lên lớp - Thực nội quy, quy chế, điều lệ, - Tấm gương giáo viên - Phối hợp lực lượng xã hội Chương II Thực trạng vấn đề nghiên cứu A/ Nội dung chương trình mơn đạo đức lớp gồm 14 bài: Bài 1: Kính yêu Bác Hồ Bài 2: Giữ lời hứa Bài 3:Tự làm lấy việc Bài 4: Quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em Bài 5: Chia sẻ vui buồn bạn Bài 6: Tích cực tham gia việc trường, việc lớp Bài 7: Quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng Bài 8: Biết ơn thương binh, liệt sĩ Bài 9: Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế Bài 10: Tôn trọng khách nước ngồi Bài 11: Tơn trọng đám tang Bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản người khác Bài 13: Tiết kiệm bảo vệ nguồn nước Bài 14: Chăm sóc trồng, vật ni cấu trúc theo mối quan hệ học sinh với thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng mơi trường tự nhiên Nội dung môn đạo đức kết hợp giáo dục quyền trẻ em với giáo dục bổn phận học sinh - Kết hợp giáo dục quyền trẻ em có gia đình, cha mẹ u thương, chăm sóc với giáo dục bổn phận trẻ em phải quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em (Bài – Quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em) Kết hợp giáo dục quyền trẻ em tơn trọng, bảo vệ bí mật riêng tư với giáo dục trẻ em phải tôn trọng thư từ, tài sản người khác (Bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản người khác) Chương trình không giáo dục bổn phận trách nhiệm học sinh gia đình, nhà trường, xã hội, mơi trường tự nhiên mà giáo dục trách nhiêm em thân như: biết tự trọng, tự tin, hài lòng điểm tốt thân, biết quan tâm giữ gìn vệ sinh hình thức bên ngồi thân, biết giữ gìn đồ dùng, sách cá nhân, biết bảo vệ an tồn cho thân Thơng qua đạo đức, học sinh lớp giáo dục cho số kĩ sống như: kinh nghiệm giao tiếp, kinh nghiệm tự nhận thức, kinh nghiệm định, kinh nghiệm giải vấn đề Việc giáo dục cho học sinh lớp thông qua đạo đức vừa nhiệm vụ vừa mục tiêu giáo dục tiểu học Vì tơi xin minh hoạ việc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp thông qua số tiết học cụ thể Bài 4: Quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em 1/ Mục tiêu: a Kiến thức: Giúp học sinh hiểu - Trẻ em có quyền sống với gia đình, có quyền cha mẹ quan tâm, chăm sóc, trẻ em khơng nơi nương tựa, khơng có gia đình có quyền Nhà nước người quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ hỗ trợ - Trẻ em có bổn phận phải quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em gia đình b Thái độ: Học sinh u q, quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em gia đình c Hành vi: Biết thể quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em lời nói, việc làm cu thể, phù hợp với tình 2/ Tài liệu – phương tiện - Vở tập đạo đức - Các thẻ màu xanh, màu đỏ, màu trắng - Truyện “Bó hoa đẹp nhất” - Các thơ, hát, câu chuyện chủ đề gia đình - Tranh minh hoạ truyện “Bó hoa đẹp nhất” - Một số đồ dùng phục vụ đóng vai 3/ Các hoạt động dạy hoc chủ yếu Tiết a Khởi động - Cho học sinh hát tập thể hát: “Cả nhà - HS hát tập thể thương nhau”, nhạc lời : Phan Văn Minh ? Các vừa hát gì? - 1-2 HS trả lời ? Bài hát nói lên điều gì? - HS: Bài hát nói lên tình cảm u thương - Giáo viên giới thiệu bài: Bài hát nói người thân gia đình tình cảm cha mẹ, gia đình Vậy cần phải cư xử người thân gia đình nào? Trong tiết đạo đức hôm tìm hiểu điều b Hoạt động 1: HS kể quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ dành cho ? Gia đình gồm ai? - Một số học sinh kể - Giáo viên yêu cầu HS làm việc nhóm - HS trao đổi với nhóm theo yêu theo yêu cầu sau: cầu ? Hãy nhớ lại kể cho bạn nhóm nghe việc ơng bà, cha mẹ u thương, quan tâm chăm sóc nào? - GV mời số học sinh kể trứơc lớp - số HS trình bày trước lớp - Thảo luận lớp ? Con nghĩ tình cảm chăm sóc - HS lớp suy nghĩ trả lời mà ngượi gia đình dành cho con.? ? Đối với bạn nhỏ phải sống thiếu + Các bạn nhận làm ni, tình cảm chăm sóc cha mẹ xã hội giúp đỡ, quan tâm sao? - GV nhận xét, kết luận c Hoạt động 2: Kể chuyện “Bó hoa đẹp nhất” - HS lắng nghe - GV kể chuyện “Bó hoa đẹp nhất” (Có sử dụng tranh minh hoạ) - Mời HS kể lại đọc lại truyện - HS kể lại đọc lại - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm theo - HS thảo luận nhóm theo yêu cầu câu hỏi: ? Chị em Ly làm sinh nhật mẹ? ? Khi nhận hoa, mẹ Ly thấy nào?? Vì mẹ Ly lại nói bó hoa mà chị em Ly tặng mẹ bó hoa đẹp nhất? - Yêu cầu đại diện nhóm học sinh trình bày kết thảo luận trước lớp - Đại diện số nhóm trình bày kết thảo luận + Chị em Ly hái hoa dại ven đường xếp thành bó đem tặng mẹ nhân ngày sinh nhật + Khi nhận hoa, mẹ vui mừng ơm hai chị em Ly vào lịng nói: “Đây bó hoa đẹp mà mẹ tặng đấy” + Vì mẹ Ly thấy nhớ đến sinh nhật mẹ mà thân mẹ - GV nhận xét quên sinh nhật mình, chị em Ly biết ? Qua câu chuyện rút học quan tâm, chăm sóc đến mẹ khiến mẹ gì? vui hạnh phúc - Cả lớp trao đổi bổ sung - 2-3 HS trả lời + Con cháu có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc ơng bà,cha mẹ người thân gia đình + Sự quan tâm, chăm sóc em mạng lại niềm vui, hạnh phúc cho ông bà, cha mẹ người gia đình - GV nhận xét lại - HS đọc kết luận cuối bài, lớp đọc đồng d Hoạt động 3: Đánh giá hành vi - GV chia lớp thành nhóm nhỏ, yêu cầu nhóm mở tập đạo đức (trang - HS nhóm mở tập 13,14) - HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu nhóm thảo luận nhận xét ứng xử bạn tình - HS nhóm thảo luận - GV mời đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày (Mỗi nhóm trình bày ý kiến nhận xét tình huống) + Việc làm bạn thể tình thương u chăm sóc quan tâm ơng bà, cha mẹ: Hương (tình a), Phong (tình c), Hồng (tình d) + Việc làm bạn chưa quan tâm đến bà, em nhỏ: Sâm (tình b), Linh (tình - Cho lớp trao đổi, thảo luận d) - GV nhận xét ? Yêu cầu HS liên hệ việc làm - HS liên hệ để trả lời bạn Hương, Phong, Hồng với thân? ? Ngoài việc đó, cịn làm - HS kể việc khác? d Củng cố - dặn dị ? Vì phải quan tâm, chăm sóc ông - số HS trả lời bà, cha mẹ, anh chị em? ? Việc quan tâm, chăm sóc tới người thân gia đình đem lại điều gì? - Hưỡng dẫn thực hành: + Sưu tầm tranh ảnh, thơ, hát, ca dao, tục ngữ tình cảm gia đình, quan tâm, chăm sóc người thân gia đình + Thực việc quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em Tiết 1/ Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến - Gv đưa ý kiến: a) Trẻ em có quyền ơng bàm cha mẹ - HS đọc ý kiến sau lần GV đưa yêu thương, quan tâm, chăm sóc b) Chỉ có trẻ cần quan tâm, chăm sóc c) Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc người thân gia đình - Yêu cầu học sinh bày tỏ thái độ cach - HS bày tỏ thái độ cách giơ giơ thẻ màu: thẻ màu + Thẻ màu đỏ: tán thành + Thẻ màu xanh: không tán thành + Thẻ màu trắng: lưỡng lự ? Vì tán thành (khơng tán thành) ý - HS giải thích lí tán thành, khơng tán kiến đó? thành ý kiến - HS khác nhận xét bổ sung ? Con ông bà, cha mẹ thương - HS kể yêu,chăm sóc nào? - GV nhận xét, kết luận 2/ Hoạt động 2: Xử lí tình đóng vai - GV mời nhóm đóng vai tình mở sau: “Ơng Huy có thói quen đọc báo hàng - nhóm học dinh đóng vai tình mở, ngày Nhưng hôm ông bị đau mắt lớp theo dõi nên không đọc báo được.” - GV nêu yêu cầu: ? Nếu em bạn Huy, em làm gì? sao? - HS nhóm thảo luận đưa cách xử lí Và yêu cầu học sinh nhóm thảo luận cách đóng vai đưa cách xử lí cách đóng vai - Mời nhóm lên xử lí - nhóm lên đóng vai Ví dụ: + Nhóm 1: Đi chơi, mặc kệ ơng khơng quan tâm đến ơng + Nhóm 2: Lấy thuốc cho ông uống, đọc báo cho ông nghe - GV hỏi: Ai đặt tên cho tiểu phẩm? - HS: Ơng cháu, cháu thương ơng ? Theo nhóm thể thương ơng - Nhóm nhất? ? Kể tên việc nhóm làm thể - Giúp ông uống thuốc, đọc báo cho ơng quan tâm ơng? nghe - Hỏi HS đóng vai ơng: nghĩ - HS: thấy vui người cháu nhóm quan tâm? - GV chốt ý 3/ Hoạt động 3: Liên hệ thân - Yêu cầu HS tự liên hệ thân theo gợi ý: ? Hàng ngày thường làm để quan - Mỗi tổ cử 2-3 đại diện lên liên hệ, HS lớp tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh lắng nghe chị em? ? kể lại lần ông bà, cha mẹ, anh chị em ốm đau (hoặc gặp khó khăn, có chuyện buồn) em làm để quan tâm giúp đỡ họ? ? Bạn quan tâm, chăm sóc đến người - HS nhận xét thân gia đình chưa? - GV tuyên dương học sinh biết quan tâm, chăm sóc người thân Khuyên nhủ học sinh chưa biết quan tâm, chăm sóc người than gia đình 4/ Hoạt động 4: HS múa, hát, kể chuyện, đọc thơ, chủ đề học - GV gợi ý để học sinh tự điều khiển chương trình, tự giới thiệu tiết mục - HS tự giới thiệu biểu diễn tiết mục - Sau phần trình bày, GV gợi ý để học đan xen sinh thảo luận ý nghĩa hát, thơ - HS thảo luận ý nghĩa hát, thơ 5/ Củng cố - Dặn dị: - GV củng cố bài, nhận xét học, tuyên dương số học sinh tích cực học tập - Dặn học sinh: + Thực việc quan tâm, chăm sóc người thân gia đình + Chuẩn bị học sau: “Chia sẻ vui buồn với bạn” Như nhiệm vụ nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua học đựơc giải sau: 1/ Giáo dục ý thức đạo đức: a Yêu cầu chuẩn mực: Giúp học sinh hiểu: Con cháu gia đình cần phải quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em Quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em làm cho gia đình ấm hạnh phúc b Ý nghĩa , tác dụng, tác hại - Cần quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em vì: + Ông bà sinh cha mẹ, cha mẹ sinh ta, người có cơng sinh thành, ni dưỡng ta khơn lớn, dành cho ta đẹp + Làm cho ông bà, cha mẹ, anh chị em: Phấn khởi, mau khỏi bệnh, chia sẻ bớt công việc với người gia đình, giúp gia đình đầm ấm, thân học sinh ông bà, cha mẹ, anh chị em yêu thương, quý mến, khen ngợi - Tác hại: khơng quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em làm cho ông bà, cha mẹ, anh chị em buồn phiền, sức khoẻ giảm sút, lâu lành bệnh, khơng khí gia đình nặng nề, thân học sinh bị người xung quanh chê cười c Để quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em em cần làm gì? làm nào? - Khi ông bà, cha mẹ già yếu: Bưng cơm, mời nước, đọc sách báo - Khi ông bà, cha mẹ, anh chị em ốm đau: mua thuốc, nấu cơm, cháo mua đồ ăn, mời bác sĩ khám bệnh - Khi ông bà cha mẹ mệt nhọc: Xách đồ hộ, lấy nước uống - Khi có miếng ngon, vật quý: mời ông bà, cha mẹ, anh chị em ăn trứơc - Khi anh chị em bận việc: Không nghịch đồ, làm ồn 2/ Giáo dục thái độ tình cảm liên quan đến học: Hình thành học sinh thái độ tình cảm: - Đối với ơng bà, cha mẹ: Kính u, biết ơn; anh chị em: kính yêu, nhường nhịn - Thực việc quan tâm, chăm sóc cách tự nguyện, tận tình, chu đáo - Đối với hành động biết quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em đồng tình, ủng hộ; Đối với hành động khơng biết qua tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em cần thiết cần nhắc nhở, phê phán, chê cười 3/ Giáo dục hành vi thói quen quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em: Hình thành học sinh hành vi thể quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em, sống hang ngày ông bà, cha mẹ, anh chị em ốm đau, mệt nhọc Để học sinh thể quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ anh chị em, tơi tiến hành điều tra cách phát phiếu điều tra yêu cầu học sinh điền vào báo cáo kết sau (sau 1tháng) Thời gian Công việc em quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em Thứ Ngày Kết Nhận xét giáo viên Nhận xét ông bà, cha mẹ, anh chị em Kết đạt sau: Tổng số học HS chưa biết quan tâm, chăm sóc bà, cha mẹ, anh chị em sinh HS biết quan tâm, chăm sóc ơng ơng bà, cha mẹ, anh chị em Tổng số Tổng số % 85 93 % 91,4 8,6 B/ Nguyên nhân thực trạng trên: Qua thực tế giảng dạy tơi cịn thấy số hạn chế, tồn việc giải nhiệm vụ, nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua học do: - Đây năm thực chương trình sách giáo khoa nên việc chuyển tải toàn nộ dung nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh qua học cần phải - Học sinh lớpp cịn nhỏ(9 tuổi) nên gia đình em quan tâm, chăm sóc nhiều hơn, em lúng túng thực quyền bổn phận người thân gia đình; số học sinh chưa biết quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em Chương III Một số đề xuất kiến nghị Xuất phát từ nguyên nhân mạnh dạn đề xuất số biện pháp nhằm phát huy kết tích cực đạt được, khắc phục tồn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh qua tiết hoc 1/ Đối với giáo viên: - Cần tìm hiểu đặc điểm riêng học sinh để có biện pháp giáo dục đạo đức phù hợp Luôn lấy câu chuyện, gương gần gũi với học sinh gia đình học sinh, giúp hoc đạo đức thêm phong phú gần gũi, sống động em em tiếp nhận học nhẹ nhàng sinh động hiệu - Người giáo viên cần phối hợp với lực lượng đạo đức nhà trường gia đình học sinh để có biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, giúp cho việc giáo dục đạo đức gắn liền với thực tiễn 2/ Về phía nhà trường: Cần tổ chức cho em tham gia vào hoạt động tập thể, giúp emmạnh dạn, có hội bộc lộ phẩm chất đạo đức từ giúp giáoviên có biện pháp giáo dục đạo đức cho em hợp lí 3/ Về phía gia đình học sinh: Cần phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường để có biện pháp giáo dục đạo đức cho em mình, khơng q nuông chiều em, không làm thay, làm hộ em việc vừa sức với lứa tuổi Tạo điều kiện để em phát triển toàn diện nhân cách Phần III: Kết luận Qua thời gian tìm hiểu nghiên cưu đề tài thấy vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua môn học, đặc biệt môn Đạo đức tiểu học rât cần thiết; nhiệm vụ mục tiêu giáo dục tiểu học Qua đề tài thu kết sau: Tìm hiểu vấn đề đổi phương pháp dạy học đạo đức tiểu học, từ thấy cần thiết phaie đổi phương pháp nắm số giải pháp triển khai để đổi phương pháp dạy học đạo đức tiểu học Nắm vấn đề lí luận giáo dục đạo đức cho học sinh lớp để vận dụng chúng vào học cụ thể Thấy rõ thực trạng vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp qua môn đạo đức trường tiểu học Từ có kết hoạch, biện pháp giáo dục hợp lí, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng giáo dục nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh, giúp em khơng trị giỏi mà cịn người hiếu thảo, ngoan ngỗn Tài liệu tham khảo Giáo trình giáo dục tiểu học (GS – TS Đặng Vũ Hoạt; TS Nguyễn Hữu Hợp)- NXB Đại học Sư phạm Bộ sách đạo đức 3 Chuyên đề giáo dục tiểu học- Vụ GD tiểu học – 2004 Phương pháp nghiên cứu KHGD-NXBBGD - ... giáo dục đạo đức cho học sinh lớp qua môn đạo đức tiểu học, năm đầu thực chương trình sách giáo khoa mới, tơi mạnh dạn chọn đề tài: ? ?Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp qua môn Đạo đức Tiểu. .. dạy học hợp lí, mức để giáo dục đạo đức cho học sinh qua đạo đức II Các vấn đề lí luận giáo dục đạo đức cho học sinh lớp Chương trình mơn đạo đức lớp bao gồm 14 phản ánh chuẩn mực hành vi đạo đức. .. nghiệm giải vấn đề Việc giáo dục cho học sinh lớp thông qua đạo đức vừa nhiệm vụ vừa mục tiêu giáo dục tiểu học Vì tơi xin minh hoạ việc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp thông qua số tiết học cụ

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan