0

SKKN giải pháp thích hợp giúp học sinh tiểu học trở thành đội viên tốt

17 1,085 3
  • SKKN giải pháp thích hợp giúp học sinh tiểu học trở thành đội viên tốt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:17

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. cơ sở lý luận : Theo mục tiêu chương trình giáo dục năm 2000-2010 của đảng và của nghành GD là giáo dục con người toàn diện .Không chỉ giáo dục và cung cấp cho các em những tri thức mà còn giáo dục cho các em các chuẩn mực hành vi đạo đứcvà thói quen hằng ngày.Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống , giáo dục đạo đức , lối sống , nếp sống thông qua các hoạt động tuyên truyền về truyên thống cách mạng của Đảng, của dân tộc,của địa phương ,của nhà trường đẩy mạnh phong trào “nói lời hay, làm việc tốt”. Để sau này những thế hệ tương lai sẽ là chủ nhân của đất nước mai sau .Sinh thời Bác Hồ có lời dặn chúng ta rằng : Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó Có tài mà không có đức sẽ là người vô dụng. Quả thật lời dạy ấy, chân lí ấy, đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Thiết nghĩ rằng là một giáo viên tổng phụ trách Đội ngoài việc dạy cho các em những tri thức mà còn cần giáo dục cho các em, tổ chức cho các em các hoạt động vui chơi, các buổi sinh hoạt truyền thống. Để các em luôn cảm nhận rằng" Mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Và nhằm giúp cho các em có được sự tự tin trong cuộc sống sau này. Nhưng đó là chỉ là lí thuyết, còn thực tế khi bắt tay vào làm một giáo viên tổng phụ trách Đội chúng ta mới thấy được sự vất vả, sự phức tạp, sự khó khăn của người giáo viên tổng phụ trách. Cụ thể là khi gặp những học sinh cá biệt, nghịch … Đây là một vấn đề hết sức khó khăn cho người giáo viên tổng phụ trách Đội và là một vấn đề mà tôi đưa ra lí do khi chọn đề tài này để chuyên tâm đi sâu vào nghiên cứu, tìm giải pháp thích hợp để các em trở thành đội viên tốt, những học sinh ngoan, sau này sẽ là chủ nhân của đất nước, trở thành người có ích cho xã hội . 1 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự dìu dắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phong trào thiếu nhi cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, Đội TNTP trở thành nơi hội tụ của thiếu nhi và không ngừng lớn mạnh xứng đáng là lực lượng giáo dục tích cực trong và ngoài nhà trường góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Ngày nay Việt Nam bước vào thời kỳ mới - thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, con người được đặt ở trung tâm chiến lược phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó lớp thiếu niên, nhi đồng hôm nay sẽ là những công dân, những người ở chủ trương lai của đất nước trước thềm thế kỷ. Đứng trước những nhu cầu phát triển đa dạng, phong phú của thiếu nhi đòi hỏi các em phải không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện mình về mọi mặt, phấn đấu thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Hoạt động đội tốt các em được học mà chơi, chơi mà học. Chính sẽ là động lực thúc đẩy kết quả học tập của các em lên cao, không những thế các em tự rèn luyện mình, biết làm chủ bản thân, biết vươn lên phấn đấu vượt qua những trở ngại khó khăn, trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội đang ngày đem rình rập đe doạ tuổi trẻ. Vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động đội trong nhà trường đó là một vấn đề cần đặt ra đối với những người trực tiếp chỉ đạo hoạt động Đội. Để nâng cao chất lượng hoạt động Đội ngoài sự nhiệt tình, năng lực, sự phối kết hợp tốt của người giáo viên tổng phụ trách cần có sự đổi mới toàn diện về nội dung hình thức và phương pháp bồi dưỡng Ban chỉ huy. Phải lựa chọn đội ngũ Ban chỉ huy đúng theo tiêu chuẩn. Bởi Ban chỉ huy là lực lượng nòng cốt để tổng phụ trách triển khai mọi hoạt động của liên đội trung suốt cả năm học. Kết quả thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào lực lượng nòng cốt này. 2. Cơ sở thực tiễn: 2 Hiện nay các nhà trường nói chung, trường tiểu học nói riêng đội ngũ ban chỉ huy liên đội, chi đội chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức. Trong chỉ đạo của tổng phụ trách đội còn chung chung chưa đầu tư và có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức đoàn thể để có kế hoạch tập huấn, lựa chọn được những em có năng lực nhiệt tình vì vậy, nên niệu quả còn thấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả của liên đội. Ở Một số nơi hoạt động của Ban chỉ huy liên đội còn có sự bị động, chưa song song, học sinh chưa có ý thức tự giác tham gia một cách tích cực . Xuất phát từ mục tiêu giáo dục, từ yêu cầu đào tạo của cấp học, bản thân tôi đã có những trăn trở trong chỉ đạo bồi dưỡng ban chỉ huy đội đó là hơn ai hết tổng phụ trách đội là người chỉ đạo phải thấy được công tác bồi dưỡng ban chỉ huy đội là công tác quan trọng nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn nhà trường với cuộc sống xã hội, từ đó định hướng kế hoạch chỉ đạo cho liên đội thực hiện. Trong những năm gần đây đặc biệt là năm học 2007- 2008 tôi đã áp dụng một số biện pháp trong công tác bồi dưỡng ban chỉ huy bước đầu đã thu được kết quả đáng mừng. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Nói đến công tác bồi dưỡng Ban chỉ đội là việc làm thường xuyên cần thiết của người phụ trách. Ban chỉ huy là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động đội. Bồi dưỡng Ban chỉ huy đội là phát huy các mặt mạnh đồng thời khơi dậy những tìm năng còn tiềm ẩn trong các em. Trong bồi dưỡng Ban chỉ huy bao gồm rất nhiều nội dung, nhiều loại hình và các hình thức đa dạng phù hợp với các nội dung, các loại hình sát với sự chỉ đạo Hội đồng đội cấp trên, sát với trình độ tâm sinh lý của học sinh, thu hút các em tham gia và gây niềm hứng thú say mê trong học sinh. Các biện pháp thực hiện Biện pháp 1: 3 Ngay từ đầu năm học tôi đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và tập thể đội lựa chọn được đội ngũ Ban chỉ huy liên,chi đội, thông qua đại hội của liên,chi đội . Ban chỉ huy là những đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được Đại hội tín nhiệm bầu ra có nhiệm vụ điều hành các hoạt động của đội. Thực hiện mục tiêu giáo dục đội viên trở thành con ngoan ,trò chỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Ban chỉ huy phải là người học lực xếp loại khá trở lên đạo đức tốt, nhiệt tình có năng khiếu đọc thơ hoặc hát múa hiểu biết về đội, có khả năng điều hành được các hoạt động đội, được bạn bè yêu thích, tín nhiệm. Khi đã chọn được đội ngũ Ban chỉ huy đội tôi thường xuyên quan tâm hơn và định kỳ tập huấn cho các em những công việc phải làm ở chi đội, liên đội. Đối với Ban chỉ huy chi đội phải sắp xếp các hoạt động có khoa học đồng thời các phân đội trưởng, phân đội phó phải hiểu được tầm quan trọng trong việc nâng cao ý thức tự chủ của mỗi đội viên góp phần phát huy vai trò của phân đội mình trong mọi công việc của đội .Lực lượng Ban chỉ huy phải gương mẫu làm trước có đủ khả năng hướng dẫn các bạn thực hiện. Phát huy những mặt mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy những tiềm ẩn trong các em, giúp các em vươn tới những phẩm chất, năng lực cần có của người chỉ huy. Biện pháp 2: Tham mưu cùng với Ban giám hiệu nhà trường để tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phối hợp với các lực lượng trong nhà trường làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ Ban chỉ huy. Trên cơ sở các điều kiện đã có trong và ngoài trường, tôi đã tranh thủ sự giúp đỡ của Hội đồng đội cấp trên xây dựng tổ chức có quy trình, nề nếp , kỷ cương: - Hướng dẫn các em cách ghi chép biên bản, thực hiện các sổ sách của đội, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết - Hướng dẫn phương pháp tổ chức điều hành một buổi sinh hoạt đội, phương pháp xây dựng kế hoạch (tuần, tháng theo chủ đề, chủ điểm). 4 - Phương pháp tổ chức và điều khiển Đại hội liên, chi đội. - Phương pháp kiểm tra đánh giá phong trào dựa vào tiêu chuẩn dựa theo mức độ đánh giá. Tổ chức chỉ đạo việc tổng kết rút kinh nghiệm. - Phương pháp tổ chức lễ kết nạp đội, lễ trưởng thành, lễ phát động chủ đề sinh hoạt đội bằng nhiều hình thức thi đua sôi nổi hấp dẫn như "hoa điểm 10" "đôi bạn cùng tiến". Giáo dục đội viên theo mục tiêu của đội, sinh hoạt đội bằng nhiều hình thức như: Sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt bất thường, sinh hoạt vui chơi. - Bồi dưỡng các kỹ năng: Cách tập hợp điều khiển nội dung của đội, cách tổ chức hướng dẫn sao đúng theo quy trình, chủ điểm theo nội dung chương trình đề ra. - Cách hướng dẫn liên, chi đội các hoạt động ngoài giờ như: Vui chơi, múa hát tập thể; thể dục thể thao;sinh hoạt truyền thống. - Cách nhận xét đánh giá. Đối với Đại hội liên chi đội cần bồi dưỡng về các nội dung: - Điều khiển nghi lễ thủ tục: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,nghi lễ chào cờ, giới thiệu Chủ tịch đoàn ,điều khiển Đại hội. - Điều khiển Đại hội (hướng dẫn viết báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động đội, hướng dẫn đội viên thảo luận, bầu ban chỉ huy đội thông qua Nghị quyết của đội). - Hoạt động lớn của đội là những nội dung sinh hoạt mang màu sắc của đội được diễn ra trong thời gian dài như phát động chủ đề, hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn như: 20/11; 20/12; 26/3 (thi văn nghệ, báo tường, trò chơi nghi thức, hái hoa dân chủ). - Tập hơp đội viên, tạo phong trào thi đua cho đội viên rèn luyện theo chủ đề bồi dưỡng những nội dung sau: 5 * Công tác chuẩn bị cho hoạt động định hướng nội dung, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, phổ biến nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ tới từng em trong Ban chỉ huy. * Tổ chức hoạt động theo nội dung đã bàn, biết lựa chọn các hình thức cho phù hợp với nội dung, huy động các động viên làm nòng cốt để tổ chức tốt hoạt động, trong hoạt động có kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết nội dung hoạt động, đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức điều hành các hoạt động, kết quả hoạt động. Biện pháp 3: Bồi dưỡng tác phong Ban chỉ huy, bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công các em thạo việc, hiểu người trong hoạt động chuyên môn và hoạt động chung có bản lĩnh trong giao tiếp và phối hợp với người khác. Bồi dưỡng khả năng quản lý một cách toàn diện và khoa học. Bồi dưỡng Ban chỉ huy trở thành những cán bộ mẫu mực có kỹ năng nghiệp vụ, có uy tín trong tập thể. Biện pháp 4: Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đội. Nghi thức và phương pháp hướng dẫn nghi thức. Các phương pháp tổ chức trò chơi dạy hát, dạy múa, hội trại, trò chơi, thắt nút dây, dẫn đường,mật thư, hoạt động xã hội, tham quan. Khi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trước hết tổng phụ trách soạn thảo kế hoạch lên chương trình kế hoạch, thời gian, số lượng học sinh tham gia. - Tập luyện cho đội nòng cốt. - Thực hiện luyện tập chung. - Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ bằng hội thi. Biện pháp 5: 6 Bồi dưỡng giáo viên làm công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, chọn đơn vị lớp chỉ đạo điểm để rút ra kinh nghiệm mở lớp tập trung theo đợt ngắn ngày, dài ngày trong năm học. - Lên chương trình cụ thể cho từng lớp, từng loại đối tượng. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn cho các em học tập. Tổng phụ trách phải có phương pháp giảng dạy về kiến thức đội, vừa dạy kiến thức vừa hướng dẫn các tổ chức thực hành để rèn luyện kỹ năng công tác đội cho Ban chỉ huy như phương pháp trực quan, luyện tập, ghi nhớ. Mở lớp bồi dưỡng theo chuyên đề, lớp bồi dưỡng định kỳ. - Bồi dưỡng qua công tác thực tế: Phương pháp này rất quan trọng phong phú về nội dung và biện pháp thực hiện - Bồi dưỡng qua cuộc họp Ban chỉ huy, họp định kỳ, duy trì họp theo lịch quy định nội dung họp phải đảm bảo việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết, đánh giá tình hình thi đua , bàn bạc nhiệm vụ thời gian tới, phân công nhiệm vụ tới từng uỷ viên mỗi lần họp các thành viên phải có ý kiến tham gia. - Họp giao ban cấp liên đội, nắm bắt tình hình chỉ đạo thi đua của liên đội, chi đội có ý kiến chỉ đạo và giải quyết của Ban chỉ huy liên đội. Đối với hoạt động lớn có ý kiến của tổng phụ trách và Ban giám hiệu. Ngoài ra có các cuộc hội ý ngắn, tranh thủ các giờ ra chơi, giờ nghỉ hoặc cuối buổi học khi công tác đột xuất, hội ý thống nhất một số vấn đề. Tổ chức các cuộc họp Ban chỉ huy, hội nghị nhằm giúp chỉ huy đội rèn luyện năng lực tự quản và tổng phụ trách có thể hiểu rõ trình độ nhận thức của các em để có điều kiện bồi dưỡng cụ thể hơn. Biện pháp 6: Bồi dưỡng qua công tác thực tế. Ngay từ đầu năm học khi Đại hội liên đội đã bầu được Ban chỉ huy và ra mắt toàn liên đội tôi giao nhiệm với từng uỷ viên có hướng dẫn cụ thể để các 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao song vẫn đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng. Tổng phụ trách làm mẫu để các em rút kinh nghiệm. Từ việc sắp xếp lên kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện của đơn vị mình. Biện pháp 7: Tăng cường công tác thanh tra và đôn đốc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kiểm tra kỹ năng, thao tác của Ban chỉ huy về cách điều hành hướng dẫn tổ chức hoạt động bằng cách giao nội dung hoạt động cho Ban chỉ huy Sự gương mẫu của tổng phụ trách đội và sự chỉ đạo sát của Ban giám hiệu nhà trường tất cả nội dung đề ra không có sự phối kết hợp nếu chỉ hô hào không thôi thì sức thuyết phục không đạt kết quả cao mà phải có buồng máy hoạt động đồng bộ từ cao đến thấp thì công tác bồi dưỡng ban chỉ huy mới đạt kết quả tốt. III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Ban chỉ huy đội rất cần thiết và không thể thiếu được trong việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, kế hoạch công tác đội do cấp trên chỉ đạo, các em trong Ban chỉ huy đội là những người tác động rất lớn đến sự thành công của nhiệm vụ đội. Quyết định thành công căn cứ nhiệm vụ và tổ chức đội giao phó ta có thể nói Ban chỉ huy đội là "tai mắt", là trụ cột để triển khai nhiệm vụ đội vì vậy ban chỉ huy đội là lực lượng không thể thiếu, lực lượng này là cánh tay đắc lực của tổng phụ trách là động lực giúp nhà trường tiến hành mọi hoạt động đội trở nên dễ dàng và mang lại nhiều thắng lợi. Cụ thể trong những năm học qua liên đội đã gặt hái được kết quả đáng mừng. - Về nhận thức của học sinh các em đã hiểu rõ được tầm quan trọng của Ban chỉ huy. - Đội ngũ Ban chỉ huy thực sự là con chim đầu đàn được các bạn tin yêu. - Các buổi hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt chi đội tự quản tốt. 8 100% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, 23/26 chi đội, lớp xuất sắc, không có học sinh cá biệt, các hoạt động đi vào nề nếp có quy cũ, các phong trào đạt kết quả cao. Trong các chương trình hoạt động của Đội, Liên đội hoàn thành tốt các bài viết do HĐĐ huyện tổ chức tham gia đầy đủ và có chất lượng. - Đội ngũ giáo viên và các anh chị phụ trách thực sự đã am hiểu có kinh nghiệm say mê và hứng thú. - Nhờ sự phối kết hợp các lực lượng giáo dục trong nhà trường nên việc lựa chọn đội ngũ Ban chỉ huy, việc triển khai bồi dưỡng ban chỉ huy đạt kết quả tốt góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất cũng như thời gian . IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Là người tổng phụ trách TNTP Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo hoạt động Đội trong nhà trường là một nhiệm vụ hết sức khó khăn và nặng nề. Nhưng để chỉ đạo hoạt động Đội đạt hiệu quả cao lại càng khó khăn. Vì vậy theo tôi muốn có hoạt động đạt kết quả tốt, trước hết đồng chí tổng phụ trách phải có kỹ năng, nghiệp vụ thành thạo, nhiệt tình, yêu nghề, yêu người và thích làm việc với trẻ. Ngoài say mê nhiệt huyết với nghề nghiệp còn phải tự học, tự bồi dưỡng để trở thành nhà giáo dục trang bị một cách hoàn chỉnh những kiến thức khoa học xã hội và nhân văn và biết phối kết hợp với lực lượng trong nhà trường trong việc lựa chọn ,bồi dưỡng ban chỉ huy đó là điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng đội ngũ ban chỉ huy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đội đó là một vấn đề tổng phụ trách cần nắm vững. Trên đây là những kinh nghiệm rút ra từ thực tế làm Tổng phụ trách đội chắc còn thiếu sót. Xin được lắng nghe ý kiến góp ý, bổ sung thêm của cấp trên và đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn ! 9 KINH NGHIỆM GIÁO DỤC HỌC SINH TỐT TRỞ THÀNH ĐỘI VIÊN TỐT ************************************************************************ I -ĐẶT VẤN ĐỀ: Theo mục tiêu chương trình giáo dục năm 2000-2010của đảng và của nghànhGD là giáo dục con ngời toàn diện .Không chỉ giáo dục và cung cấp cho các em những tri thức mà còn giáo dục cho các em các chuẩn mực hành vi đạo đứcvà thói quen hằng ngày.Thông qua các hoat động giáo dục truyền thống , giáo dục đạo đức , lối sống , nếp sống thông qua các hoạt động tuyên truyền về truyên thống cách mạng của đảng của dân tộc , của địa phương ,của nhà trường đẩy mạnh phong trào nói lời hay ,làm nhiều việc tốt Để sau này những thế hệ t- ương lai sẽ là chủ nhân của đất nước mai sau .Sinh thời bác Hồ có lời dặn chúng ta rằng : "Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó Có tài mà không có đức thì sẽ vô dụng " Quả thật lời dạy ấy , chân lí ấy ,đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị.Thiết ngĩ rằng là một giáo viên tổng phụ trách độỉ trường tiểu học là ngoài việc dạy cho các em những tri thức mà con cần giáo dục cho các 10 [...]... người giáo viên tổng phụ trách đội và là một vấn đề mà tôi đa ra lí do khi chọn đề tài này để chuyên tâm đi sâu vào nghiên cứu, tìm giải pháp thích hợp để các em trở thành đội viên tốt , những học sinh ngoan Sau này sẽ là chủ nhân của đất nước , trở thành người có ích cho xã hội I-LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Năm học 2005-2006 Tôi nguyên là giáo viên trờng đợc ban giám hiệu trờng bổ nhiệm làm TPT Đội Khi đợc... liên đội tôi nhận thấy có một số học sinh cá biệt ,cụ thể nh:Hay nói chuyện,hay trêu chọc bạn, chạy lung tung ,và tỏ ra lì lợm Và là những học sinh hay đi chậm, thậm chí còn hay bỏ học giữa giờ Với tình hình trên tôi đã chọn đề tài này và vạch kế hoạch tìm cách giáo dục ,cảm hoá những học sinh cá biệt này trở thành những đội viên tốt ,gơng mẫu Và ngay đầu tháng 9 tôi đã trực tiếp các lớp ,chi đội trong... đã chọn giải pháp và phơng pháp cụ thể nh sau: II-NỘI DUNG: 1-Phơng pháp :Tôi đa ra một số phơng pháp giáo dục các em nh sau: -Phơng pháp nêu gơng Phơng pháp thi đua khen thởng -Phơng pháp giao nhiệm vụ -trách phạt 2 -Giải pháp : Với một số phơng pháp nêu trên tôi đã đa ra các giải pháp để cảm hoá, giáo dục các em nh sau: a)Tìm hiểu nguyên nhân cụ thể: -Trớc hết tìm cách tiếp cận các em học sinh ó... hoặc em thờng hay bi quan chán nản nên em thờng hay quậy phá trêu chọc bạn Sau khi tiếp cận và tìm hiểu ra đợc nguyên nhân dẫn đến các em học sinh đó trở thành học sinh cá biệt nh vậy do đó bản thân tôi hết sức thông cảm với hoàn cảnh của từng em và tôi đã đa ra giải pháp nh sau: b)Dùng phơng pháp thi đua khen thởng Trong các buổi sinh hoạt tập thể tôi thờng căn dặn các em khác không đợc đối xử với... tôi đã mạnh dạn nêu gơng tốt của các em đó trớc toàn liên đội ,và đề cử một số em vào ban chỉ huy liên đội và đợc 100% đại biểu nhất trí d)Phơng pháp thi đua khen thởng Khi đã trở thành ban cán sự lớp , ban chỉ huy liên đội và anh chị phụ trách saocác em đó hết sức phấn khởi thể hiện rõ ở từng nét mặt , cử chỉ Và khi đã trở thành ngời giáp việc cho TPTĐội tôi đã vận dụng phơng pháp thi đua khen thởng... đến em thờng có những biểu hiện quậy phá đánh đập trêu chọc bạn Em :Nguyễn Hồng Phi -học sinh lớp 5C Là một học sinh có năng lực trong học tập ,và là một học sinh , đợc sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em bố mẹ làm nông nghiệp nên mọi công việc quán xuyến trong gia đình đều do em đảm nhận, 4em là lao động chính trong gia đình Nên việc học của em thơng bị bỏ dơ hoặc hay đi chậm , hoặc em thờng... chơi,các buổi sinh hoạt truyền thống Để các em luôn cảm nhận rằng" Một ngày đến trường là một ngày vui".Và nhằm giúp cho các em có được sự tự tin trong cuộc sống sau này.Nhưng đó là chỉ là lí thuyết ,còn thực tế khi bắt tay vào làm một giáo viên tổng phụ trách đội thì chúng ta mới thấy được sự vất vả , sự phức tạp , sự khó khăn của người giáo viên tổng phụ trách đội Cụ thể là khi gặp nghững học sinh các... với phhơng pháp trên thì các bạn đã cảm nhận đợc sự đồng cảm từ bạn bè ,từ ngời GV_TPTĐội Sau một vài tuần tôi thấy các bạn đã thấy đợc và thông cảm cho các bạn ấy, và các bạn ấy đã có sự tiến bộ rõ rệt , cụ thể ngồi học không nói chuyện ,trong các buổi sinh hoạt các bạn ấy đỡ nghịch , không trêu chọc bạn , hoặc ít đánh đập bạn Với đà phát triển trêntôi kết hợp một số nghiệp vụ mà tôi đã đợc học ở trờng... rrõ hếtkhả nng của mình Và hơn thế nữa là các em luôn muốn khen Mặt khác thông qua đại hội liên độitôi dã phát động phong trào thi đua trong toàn trờng , chủ điểm của từng tháng Kết quả mà tôi nhận đợc hết sức khả quan sautừng đợt phát động thi đua Và bây giờ các em học sinh đó đã trở thành các em học sinh ngoan , gơng mẫu Và tôi đã thống kê đợc kêt quả của kì mộtnh sau: II-KẾT QUẢ ĐẠT ĐỢC TT 1 2... ánh Nguyễn Đình Ngọc Nguyễn Đình Long Lớp 3A 4B 5B 5B 4B 5C Thành tích về đạo đức Ngoan , Nhiêt tình Ngoan , Nhiêt tình Ngoan , Nhiêt tình Ngoan , Nhiêt tình Ngoan , Nhiêt tình Ngoan , Nhiêt tình Học tập K K G K K G Ghi chú III-KẾT LUẬN Để trở thành một GV -TPT giỏi ủa là hét sức khó khăn , vất vả đò hỏi ngời giáo viên tổng phụ trách đội phải biết nhìn nhận công việc ,phải biết nhìn ngời giao . tìm giải pháp thích hợp để các em trở thành đội viên tốt , những học sinh ngoan . Sau này sẽ là chủ nhân của đất nước , trở thành người có ích cho xã hội . I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Năm học. chuyên tâm đi sâu vào nghiên cứu, tìm giải pháp thích hợp để các em trở thành đội viên tốt, những học sinh ngoan, sau này sẽ là chủ nhân của đất nước, trở thành người có ích cho xã hội . 1 78. trách đội chắc còn thiếu sót. Xin được lắng nghe ý kiến góp ý, bổ sung thêm của cấp trên và đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn ! 9 KINH NGHIỆM GIÁO DỤC HỌC SINH TỐT TRỞ THÀNH ĐỘI VIÊN TỐT ************************************************************************ I
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN giải pháp thích hợp giúp học sinh tiểu học trở thành đội viên tốt, SKKN giải pháp thích hợp giúp học sinh tiểu học trở thành đội viên tốt, SKKN giải pháp thích hợp giúp học sinh tiểu học trở thành đội viên tốt

Từ khóa liên quan