0

SKKN GÓP PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DANH NHÂN LỊCH SỬ ÔNG ÍCH KHIÊM CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM

19 1,246 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:07

. cách cho học sinh nói chung ,học sinh trường THPT Ông Ích Khiêm nói riêng . Ở đây Giáo dục truyền thống (GDTT) được giới hạn cụ thể là : Giáo dục truyền thống Danh nhân lịch sử Ông Ích Khiêm . 2.Thuận. !!! Từ những lý do trên ,việc nghiên cứu " ;Góp phần giáo dục truyền thống danh nhân lịch sử Ông Ích Khiêm cho học sinh Trường THPT Ông Ích Khiêm bằng hoạt động ngoài giờ " (HĐNG) Là. TTHPT ÔNG ÍCH KHIÊM - Người thực hiện đề tài :Lê thị 1 SỞ GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM  ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GÓP PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DANH NHÂN LỊCH SỬ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN GÓP PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DANH NHÂN LỊCH SỬ ÔNG ÍCH KHIÊM CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM, SKKN GÓP PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DANH NHÂN LỊCH SỬ ÔNG ÍCH KHIÊM CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM,

Từ khóa liên quan