Nâng cao chất lượng trong giờ dạy môn sinh học lớp 9

16 1.5K 9
Nâng cao chất lượng trong giờ dạy môn sinh học lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. kiến kinh nghiệm 1 Nâng cao chất lượng trong giờ dạy môn sinh học lớp 9 Cao Thu Huyền 2. Cơ sở thực tiễn Hiện nay tôi đang giảng dạy môn sinh học khối 8, 9 và môn hoá học lớp 8A3 tại trường. Nâng cao chất lượng trong giờ dạy môn sinh học lớp 9 Cao Thu Huyền I. Lý do chọn đề tài 1. Cơ sở lý luận Sinh học là môn khoa học nghiên cứu về vi sinh sinh vật, thực vật,. kinh nghiệm. Sáng kiến kinh nghiệm 8 Nâng cao chất lượng trong giờ dạy môn sinh học lớp 9 Cao Thu Huyền Vai trò của GV và HS trong dạy học theo nhóm trong dạy học theo nhóm người GV có vai trò

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan