0

Đề tài Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8

23 1,996 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:40

. Đề tài: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở mơn cơng nghệ 8 VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở MƠN CƠNG NGHỆ 8 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Cơng nghiệp là ngành. Phú 3 Đề tài: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở mơn cơng nghệ 8 mơn cơng nghệ 8, cụ thể là phần vẽ kỹ thuật thường được áp dụng các phương pháp như sau: a .Phương pháp gợi mở- vấn đáp (đàm. THCS Long Phú 8 Đề tài: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở mơn cơng nghệ 8 -Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức -Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm -Hướng dẫn cách làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8, Đề tài Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8,

Từ khóa liên quan