0

SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 6

34 4,926 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:18

. bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết sao cho cả bốn kỹ năng này đều được thuần thục, hỗ trợ nhau để nâng cao kết quả học tập của học sinh. Phương pháp tôi muốn đưa ra là rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho. 31/08/1978 Đơn vị: THCSTT Cát Bà II.ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tên đề tài: Một số giải pháp rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 6 III.CAM KẾT Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm. cứu: Rèn kỹ năng nói Tiếng Anh 6 qua các bước: Pre-speaking, Controlled practice, free practice/ production có hiệu quả hay không? 5. Giả thuyết nghiên cứu: Rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 6, SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 6,

Từ khóa liên quan