SKKN RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ GƯƠNG PHẲNG_VẬT LÝ 7

18 3.2K 18
SKKN RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ GƯƠNG PHẲNG_VẬT LÝ 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. đề tài: RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ GƯƠNG PHẲNG (Vật lý 7) 2. Đặt vấn đề: Môn vật lý là một trong những môn khá quan trọng trong nhà trường phổ thông. Nó có khả năng to lớn trong việc rèn luyện. các em nâng cao kỹ năng giải bài tập về gương phẳng, góp phần nâng cao chất lượng môn vật lý nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. 3. Cơ sở lý luận: Giải bài tập vật lý giúp các em khắc. tốt hơn về phần Quang học ở lớp 9. Vì vậy, việc giúp học sinh có kỹ năng giải bài tập về gương phẳng nói riêng và bài tập vật lý nói chung góp phần nâng cao chất lượng môn học Vật lý, nhằm

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan