SKKN Đề tài Sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm vật lý trong dạy học ở bậc trung học cơ sở

15 1.9K 5
SKKN Đề tài Sử dụng dụng cụ, thiết bị  thí nghiệm vật lý trong dạy học ở bậc trung học cơ sở

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Trần Hưng Đạo. 1 Đề tài: Sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm vật lý trong dạy học ở bậc trung học cơ sở PHẦN II . NỘI DUNG I- Cơ sở lí luận: Bộ môn vật lí là bộ môn khoa học thực nghiệm, các nội. Đề tài: Sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm vật lý trong dạy học ở bậc trung học cơ sở PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ. Như chúng ta đã biết, mục tiêu của giáo dục trong đó hoạt động cơ bản là dạy học là. THCS Trần Hưng Đạo. 4 Đề tài: Sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm vật lý trong dạy học ở bậc trung học cơ sở Việc lắp ráp dụng cụ thí nghiệm là rất cần thiết, tạo cho học sinh sự linh hoạt sáng

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan