Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi Đội trong trường THCS

22 1.7K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:29

. Hội đồng đội huy n Hoài Đức Liên đội trường THCS An khánh –––––––––––– SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi đội trong trường THCS Người. cần thiết. Đề tài " ;Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi Đội trong trường THCS& quot; giúp: - Tìm ra nội dung, phương pháp bồi dưỡng BCH chi Đội đạt hiệu quả cao nhất, đồng. BCH chi Đội. Vì lẽ đó việc bồi dưỡng BCH chi Đội là yếu tố quan trọng và vô cùng cấp thiết. Đó chính là lý do tôi lựa chọn đề tài: " ;Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi Đội

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan