0

Đề tài một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội trong trường THCS

30 1,776 4
  • Đề tài một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội trong trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 14:31

Trong trường THCS, các em được học tập những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, được học tập, vui chơi và đặc biệt là tham gia công tác Đội. Từ đó các em hoàn thiện dần về nhân cách, biết tự chủ, tự tin và làm chủ cuộc sống. Trong nhà trường, Đội là tổ chức nòng cốt các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục của nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Bác Hồ viết: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thành công hay thất bại là do cán bộ đó tốt hay chưa tốt. Đội thiếu niên tiền phong là tổ chức của các em, do các em điều hành. Vì vậy cần có một lực lượng có năng lực tổ chức, đó là BCH Đội. Hội đồng đội huyện Hoài Đức Liên đội trường THCS An khánh –––––––––––– SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI TRONG TRƯỜNG THCS Người viết: Nguyễn Thị Thu Huyền Tổng phụ trách Trường THCS An Khánh Năm học 2006 - 2007 MỤC LỤC A. PHẦN PHỤ LỤC I. Lý do chọn đề tài II. Mục đích nghiên cứu III. Đối tượng nghiên cứu IV. Nhiệm vụ của đề tài V. Phạm vi nghiên cứu VI. Phương pháp nghiên cứu B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. I. Cơ sở lý luận II. Cơ sở thực tiễn III. Các hình thức, biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. C. Kết luận - kiến nghị. I. Kết luận II. Kiến nghị [...]... hội chi Đội mẫu đã tạo được không khí trang nghiêm, giúp các Đội viên ý thức được sự long trọng của một buổi Đại hội chi Đội, các em có thái độ nghiêm túc và tự hào khi đứng trong hàng ngũ Đội - Đại hội chi Đội mẫu đã giúp cho các BCH chi Đội khác có kinh nghiệm tổ chức Đại hội chi Đội của mình, các em đã tự thiết kế thành công Đại hội chi Đội mình và 100% chi Đội đã hoàn thành tốt Đại hội chi Đội. .. từng uỷ viên và của từng cấp Đội Xếp lịch bồi dưỡng thường xuyên theo tuần, tháng, học kỳ - BCH liên Đội: 2 đợt một học kỳ: Nội dung hoạt động, biện pháp tiến hành - BCH chi Đội: 2 tháng một lần: Hướng dẫn nội dung yêu cầu cách tổ chức sinh hoạt Đội theo chủ điểm, chuyên đề, định kỳ c) Bồi dưỡng theo chuyên đề: Có thể tổ chức bồi dưỡng theo nhiệm vụ của từng cấp chỉ huy hoặc BCH ở các khối lớp (lớp... một vị trí ở những tầm cao hơn phục vụ cho lợi ích của Tổ quốc Mặt khác qua quá trình bồi dưỡng, người Tổng phụ trách cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và bồi dưỡng BCH chi Đội Đồng thời cũng tìm ra được một cách khoa học nhất phương pháp bồi dưỡng cán bộ Đội, tiếp thu được những phương pháp mới, cách quản lý mới trong công tác bồi dưỡng BCH chi Đội 2 Qua thực tế của việc bồi dưỡng. .. Minh” - Bồi dưỡng sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong năm học IV Kết quả: Sau khi đề ra kế hoạch tập trung bồi dưỡng BCH Tôi xin phép trình bày một số trọng tâm của từng đợt và kết quả hoạt động đạt được qua việc bồi dưỡng: 1 Đợt 1: Chú trọng vào việc bồi dưỡng cách tổ chức Đại hội chi Đội Sau khi bước vào năm học mới, ngày 18/9/2006 tôi tiến hành cho 1 chi Đội làm Đại hội mẫu - Chi đội Kim... nghiên cứu bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ BCH chi Đội Việc bồi dưỡng thường xuyên giúp nắm được quy trình công tác của cả năm học, đồng thời nâng cao chất lượng chỉ huy Ngay từ đầu năm học, sau khi nhận được kế hoạch hoạt động Đội năm học 2006 - 2007 của Hội đồng Đội Tỉnh và Hội đồng Đội Huy n, tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch hoạt động Đội của liên Đội, đồng thời lập kế hoạch bồi dưỡng theo 5 đợt thi... chi Đội và kết quả của hoạt động Đội ở cơ sở, tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm là: - Muốn có một BCH chi Đội có năng lực trước tiên phải lựa chọn thật tốt đội ngũ BCH chi Đội Có như vậy mới tìm ra được người tài giỏi, có năng lực làm cánh tay đắc lực cho Tổng phụ trách, điều hành tốt các hoạt động của Đội - Phải luôn luôn bồi dưỡng thường xuyên kỹ năng công tác cho cán bộ Đội, phải theo dõi thường. .. Bồi dưỡng cách ghi chép văn bản, sổ sách Đội (báo cáo, sơ kết, biên bản, nghị quyết, chương trình đại hội, sinh hoạt Đội ) - Bồi dưỡng cách xây dựng kế hoạch công tác Đội dựa vào kế hoạch của Tổng phụ trách - Bồi dưỡng cách tổ chức Đại hội chi Đội - Bồi dưỡng cách phát động, triển khai chương trình tự rèn luyện Đội viên * Đợt 2: Từ 16/10 - 20/11: - Bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội theo tháng - Bồi. .. trung Đội viên nhanh gọn, thực hiện tốt các thao tác chỉ huy, thành thạo nghi thức Đội, các yêu cầu về chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu để điều chỉnh các Đội viên trong chi Đội Qua đợt bồi dưỡng này BCH chi Đội đã củng cố được kỹ năng chỉ huy nghi thức của Đội phục vụ các buổi lễ diễu hành, kỷ niệm, sinh hoạt truyền thống thật trang nghiêm đúng nghi lễ và mang tính đặc thù riêng của Đội. .. giữa các phân Đội, các chi Đội Qua đây các em phấn đấu rèn luyện tốt hơn về mọi mặt Đối với các buổi sinh hoạt chi Đội, Tổng phụ trách họp BCH chi Đội, liên Đội triển khai kế hoạch tháng tới Các em thuộc BCH chi Đội về triển khai kế hoạch, xây dựng chương trình, tổ chức tốt buổi sinh hoạt chi Đội Các em sẽ hào hứng và thích thích với mỗi buổi sinh hoạt chi Đội Bồi dưỡng về kỹ năng nghi thức Đội cho BCH,... một buổi sinh hoạt chi Đội mẫu tại chi Đội Võ Thị Sáu - Lớp 6A5 Thành phần tham dự là toàn bộ BCH liên Đội - chi Đội Qua buổi sinh hoạt này các em sẽ hình dung được thế nào là một buổi sinh hoạt chi Đội Các em sẽ về chi Đội mình lập kế hoạch, viết chương trình và tổ chức buổi sinh hoạt chi Đội mình được tốt hơn Đối với công tác từ thiện: Sau khi cô Tổng phụ trách phát động trên toàn liên Đội, BCH chi . Hội đồng đội huy n Hoài Đức Liên đội trường THCS An khánh –––––––––––– SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI TRONG TRƯỜNG THCS Người. trọng và cần thiết. Đề tài " ;Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi Đội trong trường THCS& quot; giúp: - Tìm ra nội dung, phương pháp bồi dưỡng BCH chi Đội đạt hiệu quả cao. dung bồi dưỡng thường xuyên BCH chi Đội và đưa ra một số phương pháp, hình thức phù hợp trong việc bồi dưỡng BCH chi Đội. V. Phạm vi đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu việc bồi dưỡng BCH chi Đội,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội trong trường THCS, Đề tài một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội trong trường THCS, Đề tài một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội trong trường THCS

Từ khóa liên quan