0

Đề tài một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng anh

10 2,312 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 14:58

Ngoại ngữ đã được đưa vào chương trình giáo dục của tất cả các cấp từ tiểu học đến đại học. Đối với tỉnh miền núi Hoà Bình chúng ta môn tiếng Anh cũng được đưa vào các trường học và nó cũng được coi là một môn học chính. Cũng giống các bộ môn cơ bản khác, coi các kỹ năng thực hành là một bộ phận không thể thiếu nhưng ngoại ngữ lại có đặc điểm riêng là lấy hệ thống các chức năng thực hành giao tiếp làm trọng tâm của nội dung dạy học, bởi vì hệ thống các bài tập thực hành không chỉ dừng lại ở chỗ minh hoạ mà ở đây thực hành giao tiếp thực sự trở thành nội dung hoạt động chủ yếu là mục tiêu hàng đầu của việc dạy và học ngoại ngữ. SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh Phần thứ nhất ĐẶT VẤN ĐỀ I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Hiện nay ngoại ngữ đặc biệt là Tiếng Anh được coi là một môn văn hoá cơ bản trong chương trình học phổ thông, nó có đặc điểm chung giống như các môn văn hoá cơ bản khác. Cũng có mục đích là góp phần hình thành phẩm chất đạo đức con người mới xã hội chủ nghĩa cho học sinh. Ngoại ngữ đã được đưa vào chương trình giáo dục của tất cả các cấp từ tiểu học đến đại học. Đối với tỉnh miền núi Hoà Bình chúng ta môn tiếng Anh cũng được đưa vào các trường học và nó cũng được coi là một môn học chính. Cũng giống các bộ môn cơ bản khác, coi các kỹ năng thực hành là một bộ phận không thể thiếu nhưng ngoại ngữ lại có đặc điểm riêng là lấy hệ thống các chức năng thực hành giao tiếp làm trọng tâm của nội dung dạy học, bởi vì hệ thống các bài tập thực hành không chỉ dừng lại ở chỗ minh hoạ mà ở đây thực hành giao tiếp thực sự trở thành nội dung hoạt động chủ yếu là mục tiêu hàng đầu của việc dạy và học ngoại ngữ. Nội dung kỹ năng giao tiếp được thực hành qua bốn hoạt động đó là: Nghe - nói - đọc - viết. Cả bốn kỹ năng này đều đi xông xong với nhau trong xuất quá trình dạy và học khác nhau trong chương trình từ lớp 6 đến lớp 9. Như vậy có thể coi tầm quan trọng và nhu cầu của tiếng Anh là rất lớn. Tuy nhiên việc học tiếng Anh trong những năm qua kết quả đạt được còn chưa cao mặc dù thời gian bỏ ra rất nhiều. Trước tình hình đó người dạy tiếng Anh phải tìm ra cho mình những phương pháp dạy học sao cho đạt hiệu quả nhất, một câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để dạy ngoại ngữ tốt, đặc biệt là dạy các cấu trúc ngữ pháp trong sách giáo khoa có hiệu quả và đảm bảo được mục đích giao tiếp của môn học; Đây vẫn là một câu hỏi khó đối với các giáo viên. Phần lớn giáo viên dạy môn tiếng Anh ở  1 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh các trường Trung học cơ sở vừa mới ra trường còn có những hạn chế nhất định về kiến thức và chưa có nhiều kinh nghiệm. Xuất phát từ lí do đó. Tôi đã chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm "Một số hoạt động trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp". Tôi rất mong các giáo viên dạy ngoại ngữ có thể tham khảo và đống góp những ý kiến quý báu để sáng kiến được tốt hơn. II - MỤC TIÊU CHUNG: Mục tiêu của việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp mới là làm cho học sinh hiểu được nghĩa, cách phát âm và cách sử dụng. Một cấu trúc cơ bản được sử dụng để làm phương tiện rèn luyện ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng. tất cả các tình huống giao tiếp đều có ý nghĩa là để giới thiệu các mẫu câu mới. III - PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Để áp dụng một số bài tập và các hoạt động khác nhau trong việc khai thác giới thiệu cấu trúc mới đảm bảo được mục đích giao tiếp của bài học và khai thác đúng yêu cầu của bài dạy. 1. Đưa ra một số ví dụ về mẫu câu mới. 2. Hệ thống giờ dạy thông qua giới thiệu ngữ liệu mới. áp dụng vào các tiết học ở trường. IV - ĐỐI TƯỢNG: Học sinh khối 7 trường trung học cơ sở Quý Hoà. V - THỜI GIAN: Năm học 2005 - 2006 từ tháng 9 - 2005 đến 1 - 2006.  2 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh VI - PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN. - Các hoạt động, phương pháp lên lớp trong việc dạy thông qua giới thiệu ngữ liệu mới. - Điều tra, khảo sát về tính khả năng thi và hiệu quả của việc áp dụng các hoạt động khác nhau. Phần thứ hai NỘI DUNG A- CÁC HOẠT ĐỘNG, PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP TRONG VIỆC DAY THÔNG QUA GIỚI THIỆU NGỮ LIỆU MỚI. Để giới thiệu ngữ liệu mới theo yêu cầu đặt ra phải phân biệt được hai khái niệm đó là ngữ nghĩa và cách sử dụng khi dạy giáo viên không chỉ quan tâm đến việc giúp học sinh hiểu được nghĩa của ngữ liệu mới mà còn giúp học sinh biết cách sử dụng cấu trúc đó để mở rộng thêm. mỗi một đơn vị bài học thì lại có ngữ điệu mới, khác nhau. Do đó để kết hợp được bốn kỹ năng không phải là dễ. Qua tham khảo một số giáo viên trường bạn, nhiều người thường dạy cấu trúc ngữ pháp là: Giới thiệu cấu trúc mới, đưa cách sử dụng (form) sau đó cho học sinh thực hành theo sách giáo khoa, họ chưa quan tâm nhiều đến việc học sinh có hiểu hết hay không và có thể vân dụng vào thực tế để lấy ví vụ hay không. Việc khai thác để áp dụng cấu trúc mới có hiệu quả còn phụ thuộc vào trình độ của các em mặc dù các ví dụ đưa ra một phần giúp học sinh hiểu được nội dung của cấu trúc và hướng học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động giao tiếp. Trong thực tế việc giới thiệu một ngữ liệu mới không chỉ dừng lại ở việc dạy và phát triển kỹ năng khác. Tuy vậy trong một tiết dạy chúng ta không có nhiều điều kiện để sử dụng các bài tập khác để học sinh phát triển đều bốn kỹ năng. Vấn đề đặt ra ở đây là giáo viên phải biết vân dụng sáng tạo của mình trong  3 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh việc thiết kế các dạng bài tập để khai thác cấu trúc ngữ pháp đó. Dựa trên mục tiêu chung của môn học cũng như mục đích riêng của từng tiết học để thiết kế các dạng bài tập phù hợp với mục đích mà mình đã đưa ra. Ví dụ mục đích của bài là cách thực hiện cấu trúc: Nói ai đó thường làm gì trong quá khứ nhưng hiện tại không còn diễn ra nữa. + Used to do smth ex: when the family lived in thecity, Mrs Lan used to take her children to the zoo. Làm rõ khả năng thay thế: He used to Stay up late Smokc aigars when he was young Điểm chú ý ở đây là phải làm rõ hình thái ngữ pháp (form), ngữ nghĩa (meaning) and the use (cách sử dụng). Hoặc khi muốn giới thiệu những đồ vật to, nhỏ, lớn, bé giáo viên có thể dùng cách so sánh, đưa ra những ví dụ thực tế: ex: Hoa Binh town is smaller than Ha Noi Hoa is taller than Minh or I'm younger than you or Chieng market is bigger than Vo Market Giáo viên có thể sử dụng các sự việc thực tế rất phổ biến để khai thác giới thiệu ngữ điệu và khai thác sự nhận thức của học sinh. B - THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA KHẢO SÁT VỀ TÍNH KHẢ THI VỀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC NHAU. Dưới đây là một số hoạt động đã được áp dụng trong một số đơn vị bài học trong sách giáo khoa lớp 6 + 8 tại trường THCS Quý Hoà.  4 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 7A: số học sinh 39 Học lực: trung bình Unit 3: At home. I - Mục đích yêu cầu. Thông qua quá trình dạy cấu trúc và một số hoạt động để phát triển kỹ năng nói. II - Các hoạt động. 1. Activity 1: Introduction: give sistuation and explain T: What an expensive dress ! How nice his room is !. 2. Activity 2: T: give form: What + a/an + adj + N ! How + adj + S + LV ! (động từ liên kết) 3. Activity 3: SpeaKing T: Writes some words an the board then ask students to work in groups to make sentences. III - Kết quả. Trong quá trình dạy tôi đã quan sát thấy số học sinh tham gia trả lời và làm đúng các ví dụ như sau: Hoạt động Số học sinh làm đúng Số học sinh làm không đúng Hoạt động 1 62% 38% Hoạt động 2 + 30 70% 30% Tiết 2: ngày 7 - 11 - 2005 Lớp 7B: số học sinh 44  5 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh Học lực: trung bình Unit 5: B - It's time for recess I - Mục đích. Thông qua một số hoạt động trong giờ học giúp học sinh phát triển kỹ năng nói. II - Các hoạt động. 1. Activity 1: Introduction: T give sistuation and explain the use of the present progressive tense. ex: A: What are these children doing ? B: They are talking. or: What is the boy doing ? He is playing catch. 2. Activity 2: T: explain and asks students to give form SS: What + be + s + Ving ? S + be + Ving. T: give them some words, write on the board and asks them to work in pairs to complete. Students to make examples by themselves. III - Kết quả Hoạt động Số học sinh làm đúng Số học sinh làm không đúng Activity 1 69% 31% Activity 2 72% 28%  6 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh phần thứ ba KẾT LUẬN CHUNG. Là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS Quý Hoà. Cùng với chủ chương tăng cường thực hiện đối mới phương pháp giảng dạy ở các trường học trong huyện cũng như tất cả các trường học trong tỉnh Hoà Bình, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập. Tôi thấy việc đổi mới phương pháp dạy tiếng Anh là rất cần thiết. Việc dạy các cấu trúc ngữ pháp trong sách giáo khoa không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn cho các em hiểu cấu trúc câu đó mà nó còn giúp cho các em có thể áp dụng vào cấu trúc mới đó để làm một số dạng bài tập và giúp các em có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, đảm bảo được  7 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh yêu cầu của việc dạy các bài tập và các cấu trúc ngữ pháp. Tuy nhiên việc áp dụng các hoạt động khác nhau trong dạy cấu trúc còn gặp một số khó khăn như: Khi áp dụng vào các giờ học còn có một số em chưa quen với các hoạt động, học sinh còn hay xấu hổ, sợ mắc lỗi các bạn cười Trong điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, nên chắc chắn còn có những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ các bạn đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn !. ………… , ngày 26 tháng 4 năm 2011 Người thực hiện  8 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh  9 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh  10 . thực hiện  8 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh  9 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh  10 . 7 SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh yêu cầu của việc dạy các bài tập và các cấu trúc ngữ pháp. Tuy nhiên việc áp dụng các hoạt động khác nhau trong dạy cấu. SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh Phần thứ nhất ĐẶT VẤN ĐỀ I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Hiện nay ngoại ngữ đặc biệt là Tiếng Anh được coi là một môn văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng anh, Đề tài một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng anh,

Từ khóa liên quan