Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

27 1.8K 4
Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc **** ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I-SƠ YẾU LÝ LỊCH Tên đề tài “Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối Thông qua hoạt động giáo dục lên lớp” Nguyễn Thị Huyền Đề tài sáng kiến kinh nghiệm PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI • Lý khách quan: Đạo đức chuẩn mực xã hội thái độ, hành vi, ý thức cá nhân Một xã hội phải có kinh tế mà cần phải có người Đặc điểm chế độ ta chế độ xã hội chủ nghĩa, quan điểm giáo dục Đảng ta đào tạo người xã hội chủ nghĩa Con người phải phát triển toàn diện trở thành chủ thể có ý thức sáng tạo lịch sử Bác Hồ dạy chúng ta: “ Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa ” Ta hiểu người xã hội chủ nghĩa phải người có đạo đức cách mạng Trong tình hình đất nước ta xã hội trình độ khoa học kỹ thuật cịn thấp vấn đề giáo dục đạo đức vấn đề cấp bách Vị trí cách mạng tư tưởng văn hố đặc biệt quan trọng văn hố giáo dục đạo đức phải vị trí hàng đầu Nhiệm vụ nhà trường trực tiếp đảm đương gánh vác phần quan trọng Giáo dục đạo đức cho học sinh vấn đề cấp bách xã hội có nhiều biểu tiêu cực ảnh hưởng lớn đến hình thành nhân cách người xã hội chủ nghĩa Giáo dục đạo đức cho học sinh để bồi dưỡng nhân sinh quan cộng sản cho em, gột rửa hành vi xấu dối trá, lừa đảo biểu tiêu cực xã hội để góp phần tạo nên xã hội văn minh tiến • Lý chủ quan Hiện nay, thực tiễn chất lượng đạo đức trường học xã hội: “ Xuống cấp” vấn đề giáo dục đạo đức nhà trường phải đặt vị trí đầu tiên, quan trọng cấp thiết Vì xuất phát từ vấn đề mà cho vấn đề giáo dục đạo đức vấn đề cần thiết trường phổ thơng nói chung trường THCS nói riêng trách nhiệm bổn phận đội ngũ giáo viên Đối với tổng phụ trách Nguyễn Thị Huyền Đề tài sáng kiến kinh nghiệm thơng qua chương trình Đội để giáo dục toàn diện cho em đặc biệt vấn đề đạo đức Bởi giáo dục đạo đức cịn nhiều bất cập gọi đạo đức “ Thời kinh tế thị trường” Vì thế, mạnh dạn nghiên cứu thực đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu để rút phương pháp tốt để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối Trường THCS An Khánh - huyện Hoài Đức - tỉnh Hà Tây KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Khách thể nghiên cứu: giáo viên học sinh trường THCS An Khánh Gồm có 296 học sinh khối trường T.H.C.S An Khánh - Đối tượng nghiên cứu: Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối - Trường trung học sở An Khánh NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN Nghiên cứu thực trạng, nghiên cứu giải pháp( phương pháp) Để tìm biện pháp hữu hiệu nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6- Trường trung học sở An Khánh - Tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn - Kiến nghị: Đề xuất cấp tạo điều kiện cho phương pháp giáo dục đạo đức khối Trường T.H.C.S An Khánh tốt PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: a Các phương pháp chủ yếu - Phương pháp quan sát sư phạm - Phương pháp điều tra giáo dục - Phương pháp thực nghiệm giáo dục b Các phương pháp hỗ trợ - Phương pháp tổng kết - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, sản phẩm hoạt động Nguyễn Thị Huyền Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Phương pháp phân tích tổng hợp lí thuyết Nguyễn Thị Huyền Đề tài sáng kiến kinh nghiệm PH ẦN II : NỘ I DUN G N GH IÊN CỨ U CHƯƠNG I: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRÌNH BÀY CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC • Theo đạo đức học chủ nghĩa Mác Lê nin đạo đức phạm trù có ý thức xã hội Nó cấu trúc kinh tế xã hội xã hội cụ thể lịch sử Đạo đức mang tính vĩnh hằng, tính lịch sử, tính giai cấp Mỗi giai cấp có chuẩn mực đạo đức khác Đạo đức chuẩn mực xã hội thái độ hành vi ý thức cá nhân • Trong nhà trường xã hội chủ nghĩa giáo dục đạo đức tức giáo dục khái niệm đạo đức, niềm tin đạo đức, giáo dục tình cảm đạo đức, giáo dục hành vi thói quen đạo đức Đó giáo dục cho học sinh phẩm chất đạo đức - Thói quen biết lễ độ: Biết chào hỏi niềm nở, lễ phép biết nói lời cảm ơn, xin lỗi cần thiết Tôn trọng thư từ, đồ đạc người khác Có cử chỉ, điệu tự nhiên, vui vẻ mà khơng suồng sã, khơng nói leo, khơng ngắt lời người khác, vui vẻ trả lời… Thói quen lễ độ sở để xây dựng tình cảm cao đẹp lịng nhân ái, tình bạn bè Đồng thời thói quen sử dụng nhiều sống học tập - Thói quen cư xử ân cần, quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác như: dắt cụ già, em bé qua đường, mang hộ đồ đạc cho người già yếu… - Thói quen cư xử ân cần, quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác như: dắt cụ già, em bé qua đường, mang hộ đồ đạc cho người yếu… - Thói quen tự kiềm chế cần thiết để giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi nơi Có thói quen tránh sai phạm, xung Nguyễn Thị Huyền Đề tài sáng kiến kinh nghiệm đột, hành vi vơ kỷ luật, biết kiên trì chờ đợi cần thiết Đó sở kỷ luật tự giác, sở tự giáo dục - Thói quen xác, giờ, biết giữ lời hứa: sở để xây dựng tình cảm tơn trọng người khác như: Đi học giờ, họp giờ, trả sách nộp hạn, làm đầy đủ công việc giao TÂM SINH LÝ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Đối với học sinh trường THCS có tuổi đời từ 12 đến 15 Đây giai đoạn độ từ trẻ lên người lớn, sinh lý có nhiều phức tạp, bí ẩn giai đoạn khó giáo dục Các em muốn vươn lên so sánh với người khác người lớn Đời sống nội tâm em phức tạp Lứa tuổi thèm chóng chán Điều ý với khuôn khổ đề tài, muốn đề cập đến học sinh lớp 6(12 tuổi ) Ở Tiểu học em đàn anh đàn chị, gương mẫu trước em song bước vào trường trung học sở em lại em út Như vậy, tâm lý có thay đổi biết Ông cha ta thường nhắc nhở “ Dạy từ thuở thơ” “ Uốn vốn từ gốc vốn lên” Cho nên phải trú trọng khâu Tuyển chọn giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn học sinh khối Nguyễn Thị Huyền Đề tài sáng kiến kinh nghiệm CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BAN ĐẦU 1.THỰC TIỄN DIỄN BIẾN ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN KHÁNH Những điều kiện tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến mặt đức dục học sinh An Khánh + Điều kiện tự nhiên: Địa bàn An Khánh rộng, có nhiều thơn như: An Thọ, Ngãi Cầu, Phú Vinh, Yên Lũng, XN300, Nông trường, Nhà máy thông tin M 1, đội 218 Thành phần gia đình nơng dân nhiều, em công nhân viên chức không Học sinh đông( THCS An Khánh 30 lớp) học ca nên ảnh hưởng lớn đến việc quản lý giáo dục em + Hoàn cảnh xã hội: Thứ nhất: Những năm trường An Khánh cờ đầu tỉnh Hà Tây thủ tướng phủ tặng Bằng khen Học sinh ngoan, lễ phép Nhưng khoảng thời gian gần giao thơng mở, đường cao tốc Láng Hồ Lạc chạy qua An Khánh nằm diện qui hoạch đô thị Do vậy, vấn đề đất đai nóng bỏng Người dân đền bù đất, có gia đình bán đất nhiều tiền thoải mái tiêu xài Cha mẹ, anh chị nói riêng đồn thể nói chung họ chạy đua kinh tế, lợi nhuần vật chất việc gia đình phó thác cho nhà trường Giáo dục nhà trường mâu thuẫn với môi trường xã hội qua phim anh thực tiễn thắng thắng đạo lý gi đình nhà trường Những hành vi phạm pháp xã hội tác động trực tiếp đến hàng ngày với học sinh hành vi gây cho học sinh niềm tin sống Vấn đề đất đai nóng bỏng Người dân đền bù đất, có gia đình bán đất nhiều tiền thoải mái tiêu xài Cha mẹ, anh chị nói riêng đồn thể nói chung họ chạy đua kinh tế, lợi nhuận vật chất việc gia đình phó thác cho nhà trường Nguyễn Thị Huyền Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục nhà trường mâu thuẫn với môi trường xã hội, tiêu cực xã hội qua phim ảnh thực tiễn thắng đạo lý gia đình nhà trường Những hành vi phạm pháp xã hội tác động trực tiếp đến hàng ngày với học sinh hành vi gây cho học sinh niềm tin sống Nói tóm lại, nguyên nhân để tạo nên chất lượng đạo đức thấp hoàn cảnh xã hội tác động mạnh, nhà trường, gia đình đồn thể ngồi xã hội chưa kết hợp chặt chẽ, chưa thống nội dung phương pháp giáo dục SỐ LIỆU ĐIỀU TRA TRƯỚC KHI THỰC HIỆN GD đạo Số đứch học lượng sinh khối h/s 296 Tốt Khá TB yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 99 33 144 47 39 15 15 0,4 0,1 Nguyên nhân giảm sút Chất lợng giáo dục nói chung chất lợng đạo đức nói riêng Do môi trờng giáo dục cha thống Gia đình, ngời mẹ đứa trẻ tiếp xúc lại cha đợc ý tới Muốn giáo dục học sinh theo điều Bác dạy trớc tiên em phải yêu cha mẹ, anh chị, bạn bè đến yêu quê hơng, yêu Tổ quốc Do nhận thức gia đình non Đối với xà hội có bất công trộm cớp, đánh gây thơng tích không bị trừng trị đích đáng, pháp luật ta cha thật nghiêm minh Vì vậy, em biểu hành vi xấu Lứa tuổi em dễ lĩnh hội mới, kể xấu, tốt Những điều thầy cô dạy bảo trờng mâu thuẫn hành vi bên xà hội Nhà trờng dạy em với hình thức lý thuyết sách cha gắn liền với thực tiễn mà nh ta đà biết giáo dục đạo đức trình liên tục ngời sinh kéo dài suốt đời + Đội ngũ giáo viên: cha nắm đợc đặc điểm tâm lý lứa tuổi đào tạo bất cập Sử dơng c¸c biƯn ph¸p gi¸o dơc cha khoa häc Do điều kiện kinh tế mà việc sâu nắm tình hình đặc điểm học sinh cá biệt Do mà đến biện pháp giải pháp cha khoa học cá biệt Do mà đến biện pháp giải cha khoa học nh hay nhấn mạnh khuyết điểm nhắc lại nhiều lần khuyết điểm cũ học sinh sai phạm đòi hỏi học sinh phải sửa chữa khuyết điểm Nguyn Th Huyn ti sỏng kin kinh nghim Điều ngợc với khoa học s phạm không phù hợp với t©m lý häc løa ti cđa häc sinh NhiỊu giáo viên thiếu độ lợng, chí xúc phạm đến nhân cách trẻ: Làm phá vỡ quan hệ bình thờng Thầy trò Các giáo viên nói lời mỉa mai thơng hại trớc tập thể làm cho học sinh tự ái, phản ứng gây xung đột Vì lời khuyên sau vô tác dụng Giáo viên đa nhiều yêu cầu lúc trí có yêu cầu vô lý đa hàng chục việc nghiêm cấm học sinh thắc mắc với nhiều điều vô lý Theo quy luật tâm lý nghiêm cấm ý muốn vi phạm đạo đức cao Trong nhiều trờng hợp giáo viên đánh giá trừng phạt học sinh cách vội vÃ, thiếu khách quan không dựa vào tập thể học sinh Điều làm cho học sinh suy nghĩ thầy thiên vị yêu em ghét em kia, công lợi dụng học sinh vào điều không cần thiết nh tác động giáo dục hạn chế - Các biện pháp giáo dục giáo viên không thiết với tập thể, trờng lớp Đối với học sinh phạm lỗi có có thái độ thờ lÃnh đạm tập thể dịp làm bạn với trẻ h khác số phận lớp bao che cho học sinh phạm lỗi làm cho giáo viên tốn thời gian việc điều tra phát ngời phạm lỗi Trong thực tế công tác đạo sao? Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp xây dựng lớp thành tập thể vững mạnh để từ rèn luyện tính tổ chức tinh thần làm chủ tập thể cho học sinh xây dựng khối đoàn kết tập thể - Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán lớp có đạo đức tốt có phối hợp với Đoàn đội giáo dục - Nguyên nhân: Trình độ giáo viên cha đồng bất cập Thực tiễn quản lý đạo giáo viên - Tổng phụ trách Đội * Ưu điểm: Việc điều tra khảo sát chất lợng học tập, chất lợng giáo dục đợc tiến hành thờng xuyên - Điều tra tình hình học sinh điều kiện giáo dục t tởng phong cách đạo đức học sinh - Có sơ đồ điều tra xếp loại đạo đức khối lớp thông qua xếp loại hàng tuần, hàng tháng học tập, lao động đạo đức giáo viên chủ nhiệm - Kế hoạch đạo mặt đạo đức: + Xây dựng đội ngũ giáo viên có nhận thc t tơng tốt, hiểu nắm đợc mục tiê giáo dục Đảng Nguyn Th Huyn ti sỏng kin kinh nghim - Quản lý việc giáo dục đạo đức qua giảng dạy môn Chỉ đạo chặt chẽ tổ chuyên môn thông qua tổ giúp giáo viên quán triệt yêu cầu giáo dục đạo đức - Cộng tác với giáo viên chủ nhiệm tiến hành điều tra tốt xây dựng kế hoạch công tác góp phần xây dựng kế hoạch đạo đức dẫn cho giáo viên chủ nhiệm nội dung phơng pháp dạy đạo ®øc, kinh nghiƯm gi¸o dơc häc sinh c¸ biƯt - Cộng tác với đoàn thể học sinh phối hợp gia đình uỷ ban xà lực lợng giáo dục - Với cha mẹ học sinh nhà trờng thờng xuyên kết hợp để gia đình nắm đợc tình hình học tập nh đạo đức em - Việc gia đình học sinh cá biệt phó thác cho đoàn thể chủ yếu Sinh hoạt tập thể xà hội rập khuân Cha tạo chuyển biến ý thức học tập vui nếp sống văn minh Việc tổ chức lao động tuỳ tiện không ý đến khía cạnh đạo đức lao động Xét học sinh hình thức qua loa Nguyn Th Huyn 10 tài sáng kiến kinh nghiệm Nhà trường môi trường lý tưởng, nơi hoàn thiện nhất, đảm bảo cho người phát triển tồn diện Nó tổ chức đặc thù gia đình nơi ươm cây, nhà trường nơi trồng Có ươm tốt trồng có kết quả, mặt phải làm tốt đạt hiệu cao Thực tế trường, kế hoạch giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách lớp việc giáo dục đạo đức qua gia đình sổ liên lạc hàng tuần Thơng qua nắm tình hình học tập em Quản lý giáo đục đạo đức thông qua thực chương trình dạy mơn đạo đức Vì giáo viên chưa nhận thức vai trò nhiệm vụ việc giáo dục đạo đức qua học làm cho giáo viên hiểu mục tiêu giáo dục đạo đức Ở cấp Tiểu học: Kính yêu Bác Hồ, biết tiểu sử Bác Hồ, thuộc điều Bác Hồ dạy, biết kiểm điểm, thực điều Có hiểu biết bước đầu tổ quốc Đảng, tự hào truyền thống dân tộc, hiểu nhiệm vụ người học sinh chăm học, chăm làm, yêu mến Đội Cử lễ độ ân cần Đối với trung học sở: Có hiểu biết tính chất giới phát triển tự nhiên xã hội, hiểu vai trò lao động sức mạnh người Hiểu truyền thống chiến đấu lao động quê hương truyền thống đạo đức dân tộc Hiểu tổ chức quyền cấp, nội dung hiến pháp số luật chính, quyền hạn nhiệm vụ người công dân Trách nhiệm nhiệm vụ trước pháp luật Hiểu vai trò nhiệm vụ truyền thống vẻ vang Đảng, Đoàn, Đội Xây dựng thái độ, học tập lao động đắn hành vi 5.Chỉ đạo thông qua giáo dục môn Nguyễn Thị Huyền 13 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên - TPT Đội hết phải hiểu đặc trưng môn đạo chặt chẽ tổ chuyên môn thông qua tổ giúp giáo viên quán triệt yêu cầu giáo dục đạo đức Dựa vào lực lượng tập thể tiến hành kiểm tra đánh giá Người quản lý yêu cầu tổ chuyên môn thảo luận tổ chức dạy mẫu Ví dụ dạy bài: “ Lá cờ thêu sáu chữ vàng” giúp em hiểu truyền thống yêu nước dân tộc, tự hào truyền thống yêu mến nhân vật anh hùng từ hình thành em tinh thần u nước, u quê hương Mỗi môn học không dạy kiến thức qua mơn cho em thấy tác dụng việc giáo dục đạo đức Lấy gương người tốt việc tốt báo, thực tế địa phương để giáo dục học sinh hành vi đạo đức có nguồn gốc từ nhận thức chuẩn mực xã hội Học môn khoa học làm sở vững cho hành vi đạo đức: Trí dục đức dục Đức dục trí dục cung cấp sở khoa học Qua lao động sản xuất: giáo dục đạo đức thực chất giáo dục phẩm chất người lao động mới, người phát triển toàn diện Giáo viên - TPT Đội cộng tác với giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức Trước hết chọn đội ngũ giáo viên có đầy đủ lực phẩm chất gương sáng cho học sinh noi theo, giáo viên có đầy đủ điều kiện nhận thức trình độ Giáo viên chủ nhiệm người trực tiếp tiến hành thành bại trình giáo dục đảm bảo mục tiêu Giáo dục đội ngũ giáo viên thành gương sáng tồn diện, sáng hành vi đạo đức nhiệt tình giảng dạy để học sinh noi theo Lấy điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu giáo dục đạo đức, thông qua giáo dục công dân, thông qua môn học khác qua buổi chào cờ đầu tuần, đầu tiết học Lấy gương người tốt, việc tốt báo thực tế địa phương để giáo dục học sinh - Hàng tuần có tuyên dương khen thưởng em có hành vi đạo đức học tập sống, phê bình trì trích mức học sinh hư Hàng tháng phải Nguyễn Thị Huyền 14 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chủ đề phấn đấu rõ ràng Giáo viên - TPT Đội phải vạch cụ thể kế hoạch thực chủ đề thiết thực - Tổ chức tốt cho giáo viên sinh hoạt trính trị đầy đủ nâng cao nhận thức - Tổ chức tốt buổi sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng chuyên mơn - Uy tín giáo viên bị tổn thương phải biết đấu tranh cho lẽ phải - Chăm lo đời sống vật chất cho giáo viên phối hợp công Đồn làm kế hoạch để giáo viên có thêm thu nhập yên tâm công tác * Để làm tốt công tác trên, Giáo viên - TPT Đội xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ Tìm hiểu nắm tình hình đội ngũ - Phân loại trình độ, lực phẩm chất - Quản lý bồi dưỡng đội ngũ chuyên môn, cộng tác với đời sống thực chế độ sách Đảm bảo dân chủ yêu cầu cần thiết giai đoạn * Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cán bộ, chất lượng giáo dục phụ thuộc phần lớn trình độ đội ngũ Vì cơng tác bồi dưỡng phải găn với sử dụng phục vụ cho sử dụng Công tác bồi dưỡng có tầm quan trọng chiến lược trình độ đội ngũ nhiều mặt non yếu Cho nên bồi dưỡng tư tưởng trị, văn hố ngoại ngữ mở rộng trình độ hiểu biết cho giáo viên thơng qua báo chí phương tiện thơng tin đặc biệ giảng dạy, giáo dục bồi dưỡng sức khoẻ-chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tình cảm thành viên tạo điều kiện thời gian phương tiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ - Đảm bảo lãnh đạo Đảng, hỗ trợ tích cực tổ chức quần chúng trường xã hội cha mẹ học sinh Cần làm cho cấp uỷ quyền địa phương tổ chức xã hội cha mẹ học sinh Thấy rõ vai trị người giáo viên, góp phần nâng cao uy tín người giáo viên xã hội - Phát huy truyền thống: “ Tôn sư trọng đạo” Nguyễn Thị Huyền 15 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Cũng hoạt động giáo dục khác công tác đức dục phải tuân theo qui luật tâm sinh lý Giáo dục học sinh cá biệt Học sinh cá biệt học sinh chậm tiến đạo đức, yếu văn hóa, xa rời tập thể Vì người mẹ hiền lương tâm thầy cô giáo đứa có chiều hướng xuống phải làm ?làm nào? để đưa em vào quĩ đạo sống Hơn phải hiểu tâm sinh lý em học sinh cá biệt Muốn thúc đẩy người hoạt động, muốn đạo hướng dẫn hoạt động họ giúp họ sửa chữa thiết phải hiểu hoạt động tâm lý, hồn cảnh gia đình để tìm biện pháp đạt hiệu Phải kiên trì, biết chờ đợi, khơng nóng vội kết cơng tác này, khơng thể có kết lên lớp mơn văn hố Phạm Văn Đồng nói: “ Người thầy giáo đơi đòi hỏi căng thẳng tinh thần, khơng có lịng hăng say kiên trì nhiệt tình nóng bỏng khó lịng mà vượt qua được” Và Xukhơmlinxkin nói: “ Cơng tác giáo dục đạo đức thực chất chuẩn bị lâu dài qua nhiều năm tháng cho trẻ nhận chân lý người giá trị cao nhất…” Giáo viên - Tổng phụ trách Đội phải tìm hiểu kỹ qua giáo viên chủ nhiệm em học lực yếu có hành vi không tốt, xa rời tập thể lớp: Cụ thể Giáo viên - TPT Đội kết hợp với gia đình, đồn thể, cấp uỷ Đảng địa phương để tìm ngun nhân em lại hư hỏng, học yếu, lừa thầy, dối bạn, gây gổ làm đoàn kết lớp, đường trộm cắp, sống lang thang hay trốn học Có số trường hợp sau tìm hiểu biết: Mẹ mất, Bố lấy dì ghẻ, em phải làm nhiều việc, ln bị chửi mắng, khơng có sách học Các bạn xa lánh Tìm hiểu sâu kỹ hầu hết em số muốn học điều kiện gia đình khơng cho phép Tơi trực tiếp gặp bố em, dì em nói rõ kết học tập Nguyễn Thị Huyền 16 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm hành vi em cho gia đình biết gia đình thờ Tơi gặp Đảng uỷ xã xin số kinh phí mua sách vở, giấy bút, quần áo cho em Tôi trao đổi với em mong em trở thành người tốt Kết hợp với Đồn, Đội, Cơng Đoàn kết nạp số em chưa vào Đội vào Đội, đeo khăn quàng đỏ, lúc đầu em cịn ngại, sau em bước học đều, biểu xấu giảm dần, em mạnh dạn học hỏi Kết cuối năm em lên lớp Điều làm tơi thấu hiểu muốn giáo dục học sinh tốt trước tiên thực thương yêu, tìm hiểu kỹ em Điều mà tơi mong muốn đạt Nếu khơng có quan tâm nhà trường học sinh bị trào lưu tiêu cực xã hội lơi Vì nhà trường mơi trường lý tưởng cho em phấn đấu trở thành người phát triển tồn diện 8.Cơng tác đồn thể nhà trường để giáo dục đạo đức học sinh Qua trình hình thành đạo đức khác với trình hình hình thành trí dục Trí dục hình thành hoạt động giao tiếp, quan hệ Chính vậy, tổ chức cho em tham gia hoạt động Đoàn, Đội đường giáo dục quan trọng Về hình thức hoạt động Đồn Đội phải thật phong phú phù hợp với tâm lý em Hàng năm tổ chức tốt ngày lễ lớn cho em hiểu truyền thống Đội, Đoàn Đảng truyền thống chống giặc ngoại xâm, truyền thống dựng nước ông cha ta Các di tích chống ngoại xâm mũ rơm, cầu chữ A….Những hình ảnh ghi lại tội ác giặc Mỹ Chúng ta đau xót chiến tranh qua 15 năm qua khơng thể hình dung tàn khốc hy sinh ông cha ta Tổ chức công tác Trần Quốc Toản Chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình neo đơn, phụ trách Sao nhi đồng Giáo dục cho em lòng biết ơn gia đình liệt sỹ Nhà trường Đội nên tổ chức cho học sinh tham quan cắm trại vào ngày lễ lớn Thu hút em vào hoạt động bổ ích, lí thú Giáo dục tính tổ chức kỷ luật Nguyễn Thị Huyền 17 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên - TPT Đội phải thấy rõ tổ chức em tổ chức cho em Nếu em tự quản, đạo phải khéo léo Giáo viên TPT phối kết hợp Ban giám hiệu xác định rõ nhiệm vụ phối hợp, tạo điều kiện sở vật chất, thời gian Phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường xã hội Tìm hiểu ảnh hưởng gia đình với em để kịp thời giúp đỡ em Giúp gia đình giáo dục em Thống chặt chẽ yêu cầu biện pháp mục đích nội dung giáo dục Tổ chức vui chơi có hướng dẫn lấy Đồn Đội chủ trì Tạo mơi trường thống nội dung, phương pháp tiến hành kiểm tra tiếp thu ảnh hưởng giáo dục nhà trường việc giáo dục trẻ không cịn riêng gia đình mà thu hút tồn xã hội Xã hội trường học có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành bậc cha mẹ, nhờ có gia đình trở thành người cộng trung thành nhà trường Các lực lượng giáo dục tổ chức kết hợp để tạo môi trường giáo dục thuận lợi Bằng cách tạo nên qui trình giáo dục khép kín gia đình xã hội phải nơi vừa có nhiệm vụ chuẩn bị tốt cho học sinh tiếp thu ảnh hưởng theo lứa tuổi trình độ trưởng thành đạo đức trẻ em Các lý tưởng đạo đức em nhân vật cụ thể, người thân, nhân vật văn học hình tượng khái quát sau em học sinh lấy đạo đức người xây dựng lên hình ảnh nhân vật lý tưởng Giáo viên có vai trị quan trọng việc hình thành lý tưởng đạo đức cho học sinh toàn cơng tác Giáo viên dạy học sinh phân tích hành vi người xung quanh, phân biệt đạo đức chân với giả dối bên ngồi - Tự giáo dục đạo đức kích thích phát triển đạo đức cá nhân - Đối với học sinh cá biệt, thời gian tổ chức thường kỳ họp phụ huynh học sinh cần có gặp gỡ, hội ý riêng lúc cần thiết để kịp thời uốn nắn tượng sai lệch Nguyễn Thị Huyền 18 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm trường tổ chức mạng lưới hội phụ huynh phụ huynh Chỉ đạo tốt họp địa phương nhà trường - Tác động trực tíêp học sinh có biểu giảm sút đạo đức, phải kiên trì biết chờ đợi - Nhận xét học sinh : Đây việc làm thường xuyên hiệu trưởng, giáo viên - TPT Đội, giáo viên chủ nhiệm lực lượng khác tham gia việc giáo dục học sinh Tất biện pháp nêu dựa vào hoạt động lực lượng Nguyễn Thị Huyền 19 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm 10 Giáo viên - TPT Đội phối hợp hiệu trưởng xây dựng tập thể sư phạm Thông qua hiệu trưởng Giáo viên - TPT Đội nắm tình hình đội ngũ giáo viên cán mặt - Năng lực, phẩm chất, hiệu công tác, nắm lịch sử cá nhân, trình đào tạo cơng tác, hồn cảnh gia đình, sở trường, nguyện vọng Chọn nội dung phục vụ cho mục đích bồi dưỡng sử dụng đội ngũ * Biện pháp để nắm tình hình giáo viên - Nghiên cứu hồ sơ, gặp riêng, đánh giá qua trình công tác, qua sinh hoạt Người quản lý lắng nghe phân tích dựa dư luận tập thể nghe ý kiến đánh giá - Sắp xếp sử dụng giáo viên cán - Bồi dưỡng đội ngũ mặt trị tư tưởng, văn hố ngoại ngữ Mở rộng trình độ hiểu biết cho giáo viên khoa học kỹ thuật văn hoá xã hội, qua báo chí phương tiện thơng tin Đặc biệt giáo dục giữ gìn sức khoẻ- phấn đấu thầy cô giáo không dạy học sinh hiểu biết mà dạy học sinh tất đời Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào phần lớn đội ngũ giáo viênTPT Đội Vì cơng tác bồi dưỡng có tầm quan trọng chiến lược trình độ đội ngũ giáo viên - TPT Đội nhiều non yếu so với yêu cầu cải cách giáo dục - Chăm lo đời sống vật chất tinh thần tình cảm thành viên tạo điều kiện thời gian phương tiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảm bảo lãnh đạo Đảng, hỗ trợ tích cực tổ chức quần chúng nhà trường hội cha mẹ học sinh việc xây dựng tập thể sư phạm Cần làm cho cấp uỷ quyền địa phương, tổ chức xã hội cha mẹ học sinh thấy rõ vai trò người giáo viên góp phần nâng cao uy tín người giáo viên xã hội, phát huy truyền thống : “ Tôn sư, trọng đạo ” học sinh nhân dân Người quản lý phối hợp với công đoàn xây dựng tập thể giáo viên cán làm gương sáng cho học sinh noi theo Nguyễn Thị Huyền 20 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Trong nhà trường mà đội ngũ giáo viên cán giỏi chun mơn, sống mẫu mực hết lịng thương yêu học sinh em phấn khởi, tin tưởng tâm phấn đấu, em yêu mến tự hào nhà trường Cuối việc làm thiếu q trình giáo dục Đó khâu nhận xét học sinh Đây việc làm thường xuyên thầy hiệu trưởng, giáo viên lực lượng khác tham gia vào việc giáo dục học sinh Tất biện pháp nêu đánh giá qua khâu Nhận xét học sinh để tìm kết góp phần cho học sinh tu dưỡng rèn luyện Việc nhận xét học đắn có sở tạo điều kiện cho nhà trường làm tốt Quán triệt đường lối nội dung phương pháp giáo dục Rút kinh nghiệm cho thầy giáo, học sinh, cho hiệu trưởng Nội dung nhận xét cá nhân hay tập thể tuỳ thuộc vào yêu cầu giáo dục thời kỳ cần phải thực yêu cầu sau: a Cụ thể: b Chính xác c Đảm bảo tính tồn diện d Phát triển liên tục e Thống cá nhân tập thể Tóm lại biện pháp nêu cá nhân, Tơi mong góp ý bổ sung Theo phương tiện phải đảm bảo tính thống có hiệu quả, giáo dục nhiệm vụ tồn dân Muốn cho nghiệp giáo dục nói chung thầy thầy, trò trò Cộng tác giáo dục toàn xã hội, thống nhất, liên tục quan điểm Tham gia hình thức việc nâng cao chất lượng hiệu giáo dục ngày nâng cao để phù hợp với xã hội Giáo viên - TPT Đội phải hiểu rõ đạo đức rõ nét tính cách, hành vi mà thể tính chất lượng hiệu nhiệm vụ trường Giáo viên - TPT Đội phải học hỏi hiểu biết rộng để đạo đội ngũ đủ trình độ phục vụ cho nghiệp giáo dục Chống hình thức chủ nghĩa để lấy phong trào Nguyễn Thị Huyền 21 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM GIÁO DỤC VÀ KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC 1/ Thực nghiệm giáo dục: Trong trình thực nghiệm giáo dục em tiến hành áp dụng phương pháp nêu kết đạt cao Tổng số học sinh khối lớp chia làm7 lớp lớp em chia thành nhóm - Nhóm thực nghiệm: 6A, 6B, 6C, 6D - Nhóm đối tượng: 6A,6G,6H Dự kiến tơi làm năm qua q trình làm thực nghiệm có ghi chép đối chứng 2/ Bảng thống kê Số Lớp Nhóm Lượn g Tốt Khá SL % SL % TB SL % yếu SL % SL % Ghi 6B 6C 6D 6E Đối chứng TRƯỜN 160 60 37 50 32 30 19 15 0,9 0,3 G THCS AN 6A 6G 6H Thực nghiệm KHÁN 136 84 56 44 31.5 12.5 0 0 H * So sánh kết nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm Nguyễn Thị Huyền 22 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Nhìn vào bảng thống kê ta thấy kết đạo đức học sinh( qua kiểm tra khảo sát) Nhóm 1( nhóm đối chứng) Nhóm ( nhóm thực nghiệm) kết khác + Nhóm đối chứng cịn có học sinh hạnh kiểm yếu, + Nhóm thực nghiệm: Số lượng hạnh kiểm Tốt tăng hạnh kiểm yếu, Qua ta thấy tính ưu việt đề tài BỂU ĐỒ Số lượng % 60 50 40 30 20 10 Tốt Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Loại Ghi chú: Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm Nguyễn Thị Huyền 23 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm CHƯƠNG V : KẾT L UẬ N CH UN G Hiện bước vào kỷ nguyên mới, xã hội đà phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật Chúng ta người chiến sĩ mặt trận tư tưởng văn hoá Trước tiên hết ta hiểu rõ vai trò nhiệm vụ người làm cộng tác Vì cách mạng mà Đảng ta quan tâm thúc đẩy quan hệ sản xuất, đổi mặt xã hội nhiệm vụ nhà trường phải gánh vác Hiệu trưởng chịu trách nhiệm đạo giáo viên TPT Đội thực với Giáo viên - TPT Đội Trong tình hình đất nước giới có nhiều biến động việc giáo dục nói chung giáo dục đạo đức nói riêng vấn đề cấp bách, hàng đầu Cơng việc địi hỏi lâu dài, phải có hỗ trợ trí lực lượng ngồi xã hội Đây cơng việc tồn dân, dân, dân Gia đình xã hội đóng vai trị quan trọng cần thống nội dung phương pháp dạy với nhà trường Cả mơi trường có thống giáo dục Rèn luyện học sinh có nhận thức động mục đích học tập Khi phát huy tổng hợp, đạt hiệu giáo dục Đặc biệt đội ngũ quản lý giáo dục thực động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đạt hiệu Sự nghiệp giáo dục muốn phát triển phải có đạo sâu sát, giúp đỡ ban ngành từ Trung ương đến địa phương, phải quan tâm mức nâng cao chất lượng * Ý kiến đề nghị: - Đối với quan pháp luật nghiêm trị kẻ phạm pháp gây rối xã hội - Đối với ngành giáo dục: Cần quán triệt nguyên lý giáo dục Đảng thực đưa vào hoạt động nhà trường có tạo tính chất đồng đạt hiệu việc giáo dục học sinh Ngồi mơi trường phải có nội qui thật nghiêm với học sinh Có sân chơi bổ ích sau học căng thẳng Sân chơi lành mạnh tốt thu hút em Đặc biệt phát huy học sinh cá biệt vào phong trào VD: Hoạt động cắm trại Nguyễn Thị Huyền 24 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THI ĐUA CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO Người viết Chủ tịch hội đồng (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Huyền 25 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Huyền MỤC LỤC Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ Trang Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Trang Chương I: Giải vấn đề lý luận thực tiễn Trang Chương II: Thực trạng ban đầu Trang Chương III: Các biện pháp quản lý đạo Trang 10 Chương IV: Thực nghiệm giáo dục kết đạt Trang 20 Chương V: Kết luận chung Nguyễn Thị Huyền Trang 22 26 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO Quan niệm chủ nghĩa Mác vấn đề đạo đức Hình thành niềm tin cộng sản (Xu khơn linxikin) Những lời dạy Bác Hồ đạo đức cách mạng Bài giảng nghiệp vụ quản lý Sự phát triển tâm lý.(Ma ka ren cô) Sách GDCD nhà xuất GD - Hà Nhật Thắng - Phạm Văn Hùng - Đặng Thuý Anh - Vũ Xuân Vinh Giáo dục lên lớp khối Nguyễn Thị Huyền 27 ... hội Học môn khoa học làm sở vững cho hành vi đạo đức: Trí dục đức dục Đức dục trí dục cung cấp sở khoa học Qua lao động sản xuất: giáo dục đạo đức thực chất giáo dục phẩm chất người lao động. .. kiện cho phương pháp giáo dục đạo đức khối Trường T.H.C.S An Khánh tốt PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: a Các phương pháp chủ yếu - Phương pháp quan sát sư phạm - Phương pháp điều tra giáo dục - Phương pháp. .. Khánh Gồm có 2 96 học sinh khối trường T.H.C.S An Khánh - Đối tượng nghiên cứu: Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối - Trường trung học sở An Khánh NGHIÊN

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan