SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HOÁ HOC LỚP 8

20 2.2K 8
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HOÁ HOC LỚP 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. viên trực tiếp giảng dạy môn hoá học tôi thấy môn hoá học là môn học rất mới mẻ, rất khó nhất là với học sinh lớp 8 THCS. Là năm đầu làm quen với môn học này ,học sinh một số em rất lo lắng và còn. động phụ đạo học sinh yếu kém là: + Lên danh sách học sinh và tập chung thành lớp học. + Yêu cầu học sinh xem lại kiến thức đã học (Giáo viên chỉ định từng nội dung phụ đạo cụ thể để học sinh. sao học sinh sợ ,chán ,học yếu kém học môn hóa học và tìm cách giải tỏa tâm lí này ở một số em. + Hướng dẫn học sinh tự đánh giá hiểu biết của bản thân về môn học và tự rèn luyện ý thức học

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan