SKKN Nâng cao chất lượng đại tra môn hoá học THCS

13 2.2K 15
SKKN Nâng cao chất lượng đại tra môn hoá học THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. cao chất lượng học sinh đại trà ở môn Hoá học THCS nói riêng và môn học khác nói chung là một vấn đề cần được giải quyết. 1. 2. Thực trạng. Là giáo viên trực tiếp dạy học môn Hoá ở bậc THCS, . bộ môn Hoá học. Đây chính là con đường dẫn tới nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn nói trên, tôi đã quyết định chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng. trình dạy học môn hoá học khối trung học cơ sở . tôi đã tiến hành kiểm tra đánh giá nhiều lần qua một số tiết học và qua một số phần học thì thấy kết quả chất lượng học sinh đại trà được nâng lên

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan