0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ CHO HS THCS

20 2,631 6
  • SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ CHO HS THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:05

Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 I/ PHẦN MỞ ĐẦU V1/ Lý do chọn đề tài. ăn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: "…Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển"…Nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà là một việc làm thiết thực của các cấp quản lý giáo dục nói chung, các cơ sở giáo dục nói riêng. ổn định, phát huy chất lượng đại trà của các nhà trường phổ thông nói chung, trường THCS nói riêng đã góp phần tích cực cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc đẩy nhanh, đẩy mạnh và vững chắc công cuộc " Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa" đất nước và tạo tiền đề vững chắc để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, theo xu thế hội nhập với thế giới một cách toàn diện. Là một trường THCS thuộc miền núi vùng cao, có điều kiện kinh tế khó khăn, xa trung tâm huyện thị, điều kiện kinh tế dân sinh, trình độ dân trí đang còn ở mức khiêm tốn. Đại bộ phận phụ huynh, học sinh còn nhận thức chưa đầy đủ về thành quả đích thực của sự nghiệp “Bút nghiên”, chưa thực sự kiên trì vượt mọi khó khăn để cho con em và chính bản thân mình vươn lên học hành tiến bộ, đạt kết quả cao. Với sự phấn đấu vươn lên của đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh nề nếp thi đua dạy tốt - học tốt góp phần nâng cao chất lượng đại trà của nhà trường trong những năm học qua đang là một bài toán chưa tìm được lời giải đích thực. Xuất phát từ hiệu quả nề nếp kỷ cương trong dạy và học được duy trì ổn định. Muốn chất lượng đại trà của nhà trường được nâng lên, tạo tiền đề nâng cao chất lượng mũi nhọn và tạo được danh thế, niềm tin trong phụ huynh, trong đồng nghiệp … là cả một chặng đường đầy cam go, thử thách…đối với bản thân tôi. Là một cán bộ quản lý hiện đang công tác tại trường, sau một thời gian trăn trở, suy tư, cộng với sự …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 1 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 đam mê và lương tâm của một nhà giáo, với tinh thần trách nhiệm của một người quản lý nhà trường. Tất cả đó, đã ngày đêm thôi thúc bản thân kiên trì, vượt qua bao khó khăn, thử thách để tìm kiếm, lựa chọn, học hỏi qua đồng chí, đồng nghiệp, … để có được những biện pháp nhỏ sau đây cùng với tập thể sư phạm nhà trường góp phần tích cực làm chuyển biến chất lượng đại trà. 2. Xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Sáng kiến kinh nghiệm tập trung nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng; Các văn bản chỉ đạo về nề nếp, kỷ cương, quy chế chuyên môn trong hoạt động Dạy và Học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường phổ thông nói chung, bậc học THCS nói riêng. Tập trung nghiên cứu về đối tượng cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy và các em học sinh thuộc đối tượng yếu, kém. 3. Mục đích nghiên cứu. Củng cố và phát huy có hiệu quả nề nếp kỷ cương trong giảng dạy của thầy, cô giáo và học tập của các em học sinh để nâng cao chất lượng đại trà, tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất nâng cao chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường. Nâng cao trình độ dân trí cho địa phương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động cho địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 4. Xây dựng giả thiết nhiệm vụ nghiên cứu. Để nâng cao chất lượng đại trà có hiệu quả đối với một trường THCS thì cần đi sâu nghiên cứu về tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giảng dạy các giờ chính khóa, các buổi ôn tập phụ đạo của giáo viên; phân tích, suy luận về nội dung, phương pháp qua các bài giảng ôn tập phụ đạo học sinh yếu kém của giáo viên. Để từ đó, tìm giải pháp phù hợp, có tính khả thi để khắc phục, đẩy lùi hiện tượng lười nhác trong tự học, tự rèn và ý thức vượt khó của học sinh trong học tập ở lớp cũng như ở nhà. Cần chú trọng khai thác tối đa các mối …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 2 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 quan hệ giữa nhà trường, thầy cô với cha mẹ học sinh; xây dựng mối quan hệ phối hợp với các tổ chức trong ngoài nhà trường một cách chặt chẽ có tác dụng hỗ trợ tích cực để nâng cao chất lượng đại trà. 5. Phương pháp nghiên cứu: Quan sát, thống kê, tổng hợp, so sánh: (Thống kê số lượng học sinh yếu kém, thời gian ôn tập phụ đạo, tài liệu tham khảo, tổng hợp kết quả kiểm tra, so sánh trước và sau tác động …) Phân tích, kiểm tra, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm: (Khả năng giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh, hiệu quả các tiết dạy chính khóa và ôn tập phụ đạo, …) 6. Dự báo những đóng góp của đề tài. Xây dựng được nề nếp kỷ cương, thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn trong giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Làm thay đổi, làm chuyển biến chất lượng đại trà tạo điều kiện và cơ hội để nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Làm thay đổi nhận thức của giáo viên về tinh thần trách nhiệm, góp phần quan trọng về đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đội ngũ. Làm thay đổi nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của các bậc phụ huynh về tinh thần trách nhiệm, phối hợp với nhà trường, giáo viên trong giáo dục con em; làm thay đổi ý thức tự học, tự rèn, tinh thần khắc phục khó khăn của các em học sinh. II/ PHẦN NỘI DUNG 1/ Cơ sở khoa học. 1.1 Cơ sở lý luận: Đảng và nhà nước hết sức coi trọng việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Nâng cao trình độ dân trí là tạo điều kiện thuận lợi để người dân có cơ hội tiếp cận được những thành tựu về khoa học, kỷ thuật của nhân loại. Từ đó, mới có cơ may áp dụng vào lao động sản xuất, vào cuộc sống, làm thay …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 3 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 đổi năng suất, hiệu quả, chất lượng sản phẩm lao động và làm thay đổi cuộc sống giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Nâng cao chất lượng đại trà trong nhà trường phổ thông nói chung, bậc học THCS nói riêng là điều kiện, là cơ sở để khẳng định sự tồn tại và phát triển nhà trường một cách vững chắc. Quan điểm chỉ đạo chung của Ngành Giáo dục và Đào tạo cho các nhà trường phổ thông là phải thường xuyên quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng đại trà; trên cơ sở nền tảng vững chắc của chất lượng đại trà tiến tới làm chuyển biến tích cực chất lượng mũi nhọn, chất lượng giáo dục toàn diện. 1.2. Cơ sở thực tiễn. Nhà trường phổ thông nói chung, mái trường THCS nói riêng luôn xác định nâng cao chất lượng đại trà là nâng cao trình độ dân trí cho địa phương, là nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường. Chất lượng đại trà của nhà trường được nâng lên và được duy trì một cách vững chắc thì học sinh của nhà trường mới được giáo dục, rèn luyện một cách vững chắc về nội dung chuẩn kiến thức kỷ năng của bậc học. Tạo điều kiện và những cơ hội hết sức thuận lợi giúp học sinh của nhà trường vươn lên trong con đường học tập hiện tại và tương lai. Mỗi một khi chất lượng đại trà của nhà trường được nâng lên theo chiều hướng tích cực và được duy trì một cách vững chắc thì sẽ kéo theo chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng được nâng lên một cách toàn diện. Đó là: Tinh thần trách nhiệm, nề nếp kỷ cương trong giảng dạy; kiến thức chuyên môn, kỷ năng, phương pháp giảng dạy, giáo dục rèn luyện học sinh. Chất lượng đại trà của nhà trường được nâng lên và được duy trì một cách vững chắc thì mới có cơ hội nâng cao chất lượng mũi nhọn và mới có điều kiện để xây dựng nhà trường phát triển một cách toàn diện theo hướng đổi mới, phát triển chung của đất nước, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi của xã hội… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 4 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 2. Thực trạng về chất lượng đại trà của nhà trường trong những năm học trước đây. Sau một thời gian tìm hiểu, điều tra cho thấy chất lượng đại trà của nhà trường 3 năm học trước đây như sau: Năm học Học sinh P/L HL Khá, Giỏi Học sinh P/L HL T.Bình Học sinh P/L HL: Yếu Học sinh P/L HL kém 2007 - 2008 27,2% 44,3% 22,7% 5,8% 2008 - 2009 28,6% 41,4% 24,3% 5,7% 2009 - 2010 20,5% 50,7% 22,5% 6,3% Từ kết quả trên cho thấy chất lượng đại trà của nhà trường vừa thấp vừa thiếu tính ổn định; tỉ lệ học sinh xếp loại học lực yếu, kém khá cao. Để khắc phục được vấn đề này qua điều tra, thống kê và nghiên cứu của bản thân nhận thấy nhà trường có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau đây: 2.1 Những thuận lợi. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh cũng như Phòng Giáo dục hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhà trường trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, công tác. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường đoàn kết, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100% và trên chuẫn xấp xĩ 85%. Học sinh của nhà trường đều là con em của những gia đình thuần nông; do đó đại đa số học sinh của nhà trường là ngoan ngoãn, có đạo đức tốt. 2.2. Những khó khăn. Là một địa phương có điều kiện kinh tế dân sinh thấp, tỉ lệ hộ nghèo hàng năm còn cao (trên 30%); Là một xã xa trung tâm huyện thị, địa hình phức tạp lắm khe, nhiều suối vì vậy việc đi lại của người dân nói chung, của các em học sinh nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy nhận thức về ý …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 5 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 thức, động cơ trong học tập, truyền thống hiếu học của đại đa số phụ huynh, học sinh còn nhiều hạn chế. Là một trường THCS có quy mô còn nhỏ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác phục vụ giảng dạy, học tập còn thiếu thốn, bất cập, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng đại trà, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; Hơn thế nữa, với một trường có quy mô nhỏ nên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhỏ lẻ, đơn côi, do đó điều kiện để phát huy chuyên môn theo hướng chiều sâu hết sức khó khăn. Đặc biệt đội ngũ giáo viên của nhà trường tuy có trình độ chuyên môn trên chuẩn cao nhưng lại còn quá trẻ về tuổi đời, tuổi nghề và chưa có cá nhân nổi trội thực sự về kiến thức chuyên môn về phương pháp, kỷ năng, về kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục rèn luyện học sinh. 3. Các biện pháp quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà. Để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động chuyên môn của một người cán bộ quản lý trong nhà trường. Đặc biệt là công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà. Có thể nói, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà trong nhà trường THCS nói chung, nhà trường của bản thân tôi nói riêng là một việc làm hết sức khó khăn, phức tạp và có không ít những thách thức đối với bản thân. Trên cơ sở đội ngũ giáo viên và học sinh với điều kiện cơ sở vật chất, nguồn kinh phí của nhà trường… Từ năm học 2010 - 2011 đến nay bản thân tôi đã tích cực vừa tự nghiên cứu, vừa đúc rút kinh nghiệm, vừa học hỏi ở đồng chí, đồng nghiệp để lựa chọn, cân nhắc, điều chỉnh …và đồng thời tổ chức triển khai thực hiện. Với ý thức cầu thị bản thân xin được mạo muội nêu lên một số biện pháp nhỏ sau đây, tuy chưa mang lại kết quả to lớn nhưng đã góp phần tích cực để làm chuyển biến và nâng cao chất lượng đại trà ở đơn vị mình. 3.1 Quán triệt sâu rộng trong tập thể sư phạm nhà trường tinh thần, ý thức và trách nhiệm để nâng cao chất lượng đại trà là sự “sống còn” của một …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 6 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 nhà trường THCS là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng mũi nhọn, và là cơ hội để xây dựng nhà trường vững bước tiến lên vững chắc, toàn diện. Đây là một giải pháp mang tính giáo dục về mặt tư tưởng, tình cảm, quan điểm lập trường, ý thức trách nhiệm… với nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà trong một nhà trường. Bởi vậy thông qua giải pháp này, bản thân đã giúp cho mỗi một cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn trường xác định đúng đắn về tư tưởng, tinh thần và ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà; Và đây, cũng là giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa ý chí nghị lực, lập trường tư tưỡng vững vàng, trách nhiệm lương tâm của một Nhà giáo để cùng nhau đoàn kết, chung lưng đấu cật, sẵn sàng đối phó và vượt qua với mọi khó khăn, thử thách trong suốt cả “chặng đường” nâng cao chất lượng đại trà. Đồng thời, đây cũng là giải pháp để mọi thành viên trong nhà trường hiểu và nhận thức được rằng: nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà là con đường duy nhất để nâng cao niềm tin, uy tín của xã hội đối với một nhà trường nói chung, mỗi một thầy cô giáo nói riêng và là điều kiện thuận lợi để xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu đòi hỏi của xã hội, tương lai của đất nước, nguyện vọng chính đáng của các bậc phụ huynh và của các em học sinh. 3.2. Xây dựng kế hoạch và công khai sớm kế hoạch. Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch chung của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo và của Phòng Giáo dục. Vào đầu mỗi năm học, thông qua hội nghị công chức, viên chức, bản thân trình bày kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu cần phấn đấu và các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đại trà. Trong kế hoạch, cần định rõ đội ngũ giáo viên là những cá nhân nòng cốt làm nhiệm vụ phân loại và trực tiếp ôn tập, phụ đạo đội ngũ học sinh yếu kém, để từ đó làm xoay chuyển, đột phá về chất lượng đại trà. Kế hoạch phải được xây dựng cụ thể, chi tiết về thời gian lựa chọn, phân loại đối tượng học sinh yếu, kém; giao ước chỉ tiêu phấn đấu cho từng giáo viên trong từng khoảng thời gian cần phải làm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 7 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 chuyển biến các đối tượng học sinh yếu kém. Hoạch định thời gian ôn tập, phụ đạo, kiểm tra đánh giá sự tiến bộ của từng học sinh, hiệu quả ôn tập phụ đạo của từng giáo viên,…thậm chí là phải cụ thể đến cả chế độ bồi dưỡng, động viên khuyến khích thầy cô giáo và các em học sinh là chủ nhân tham gia hoạt động này. 3.3. Định hướng chương trình, tài liệu tham khảo. Chương trình nội dung ôn tập, phụ đạo để nâng cao chất lượng đại trà là việc làm cực kỳ khó khăn với đội ngũ giáo viên của nhà trường. Để khắc phục khó khăn này, trên cơ sở nội dung về chuẩn kiến thức kỷ năng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định bản thân đã thành lập các tiểu ban giáo viên của trường cùng nhau xây dựng chương trình, phân phối thời gian ôn tập, phụ đạo cho từng chủ đề, chuyên đề. Nội dung chương trình soạn thảo của các tiểu ban đã được đồng chí hiệu phó chuyên môn, cùng các đồng chí tổ trưởng quản lý và kiểm tra chặt chẽ từ khâu soạn đến khâu giảng. Mặt khác, bản thân đã bố trí cho bộ phận chuyên môn của trường tiếp cận với các trường bạn có bề dày thành tích ổn định và vững chắc về chất lượng đại trà, các giáo viên có bề dày về phương pháp, kinh nghiệm trong ôn tập phụ đạo học sinh yếu, kém trong huyện để học hỏi kinh nghiệm về phương pháp, kỷ năng, công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ ôn tập, phụ đạo học sinh yếu, kém; góp ý về nội dung chương trình, thời gian ôn tập, phụ đạo của các tiểu ban. Hàng năm, trên cơ sở ôn tập, phụ đạo của đội ngũ giáo viên và qua sự góp ý của đồng chí, đồng nghiệp, qua sự học hỏi nội dung chương trình , thời gian ôn tập, phụ đạo đội ngũ học sinh yếu, kém của các trường bạn để từ đó có những gọt dũa, cân nhắc, thêm bớt cần thiết về nội dung chương trình, thời gian ôn tập, phụ đạo, để nội dung chương trình, thời gian ôn tập phụ đạo của nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn. Bên cạnh, xây dựng thời gian, nội dung chương trình ôn tập, phụ đạo, các đồng chí giáo viên được hiệu trưởng phân công tham gia ôn tập phụ đạo học sinh yếu kém còn có nhiệm vụ thống kê những tài liệu cần thiết để tham khảo hoặc sử dụng trực tiếp cho công tác ôn tập, phụ đạo. Từ những …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 8 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 yêu cầu này của giáo viên với chính sách "nhà nước và nhân dân cùng làm" đồng chí hiệu trưởng phân định rõ ràng nguồn kinh phí nhà trường cung ứng, số tiền giáo viên có trách nhiệm hỗ trợ.( Nhà trường cung ứng 2 phần, giáo viên hỗ trợ 1 phần ) Tài liệu mua sắm được do nhà trường quản lý, khi giáo viên phải thuyên chuyển đến trường khác thì hiệu trưởng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền mà giáo viên đã hỗ trợ để xây dựng nguồn tài liệu này. Với sự cộng tác này, trong thời gian qua nhà trường đã xây dựng tốt tủ sách để phục vụ giảng dạy đại trà cũng như công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Mặt khác, nhà trường đã động viên, khuyến khích anh chị em giáo viên trong toàn trường sưu tầm, tìm kiếm, tiết kiệm chi tiêu để có một khoản kinh phí mua sắm những tài liệu tham khảo về nội dung, phương pháp bồi dưỡng, ôn tập phụ đạo các đối tượng học sinh có giá trị, xây dựng tủ sách cá nhân. Đến nay, rất nhiều giáo viên trẻ của trường đã có những tủ sách cá nhân có tổng kinh phí trên 10 triệu đồng. 3.4. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ : " Giữ vững và nâng cao chất lượng nề nếp kỷ cương giảng dạy của thầy cô giáo, học tập của học sinh " là điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng đại trà. Như phần đầu đã nêu chất lượng đại trà được nâng lên khi nề nếp dạy và học ổn định, nghiêm túc và thực sự có tác dụng tích cực đến các hoạt động chung khác của nhà trường. Từ nhận thức ấy, vấn đề đầu tiên để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà là phải làm chuyễn biến mạnh mẽ, tích cực nề nếp kỷ cương trong nhiệm vụ giảng dạy của thầy cô giáo, nhiệm vụ học tập rèn luyện của các em học sinh. Để chất lượng đại trà được chuyển biến theo chiều hướng tích cực, bản thân đã thường xuyên quan tâm đến nề nếp giảng dạy của thầy cô giáo, nề nếp học tập của học sinh. Lấy việc xây dựng nề nếp kỷ cương trong dạy và học là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng đại trà. Lấy việc thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động làm thước đo để đánh giá việc giảng dạy của thầy cô giáo. Lấy kết quả các bài kiểm tra khảo sát, kiểm tra định kỳ làm tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập và …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 9 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 sự phấn đấu vươn lên của các em học sinh, là hiệu quả của nhiệm vụ giảng dạy, ôn tập, phụ đạo của thầy cô giáo. Cuối mỗi học kỳ, mỗi một năm học kết quả giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập của học sinh sẽ là thước đo hiệu quả về công tác quản lý chỉ đạo nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà của bản thân. Cũng từ kết quả này sẽ giúp cho bản thân có những điều chĩnh cần thiết trong công tác quản lý chuyên môn của nhà trường nói chung, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà nói riêng. Song song với việc xây dựng nề nếp kỷ cương trong dạy và học của giáo viên và học sinh qua các giờ học chính khóa, là xây dựng nề nếp kỷ cương trong nhiệm vụ ôn tập, phụ đạo cho học sinh yếu kém. Lấy nhiệm vụ ôn tập, phụ đạo cho học sinh yếu kém là lương tâm, là trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo, là điều kiện và cơ hội tốt nhất để nâng cao chất lượng đại trà. Bên cạnh xây dựng nề nếp kỷ cương trong giảng dạy của thầy cô giáo, bản thân còn xây dựng phong trào nhóm bạn học cùng vươn lên tiến bộ. Để xây dựng được phong trào này, bản thân đã cùng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tìm hiểu cụ thể, chính xác địa bàn sinh sống và năng lực học tập của các học sinh trong toàn trường; trên cơ sở tìm hiểu địa bàn sinh sống và năng lực học tập của học sinh, bản thân cùng với đội ngũ giáo viên phân chia từng nhóm học sinh 2 - 4 em học cùng khối, lớp có trách nhiệm giúp đỡ nhau trong học tập, mà nhiệm vụ trọng tâm là tự kiểm tra việc học bài, làm bài ở nhà, đôn đốc, thúc dục và quản lý nề nếp chăm chỉ chuyên cần trong học tập, hạn chế, đẩy lùi hiện tượng bỏ học, trốn tiết để la cà quán xá, chơi bời lêu lổng…phản ánh kịp thời với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Ban giám hiệu những biểu hiện về hành vi lười học, nhác học, ý thức, thái độ học tập, rèn luyện…. hạn chế làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. 3.5. Quản lý có hiệu quả công tác phát hiện và tổ chức tốt hoạt động ôn tập, phụ đạo học sinh yếu, kém. Để phát hiện khách quan, chính xác những học sinh có hạn chế về học tập. Bản thân đã chỉ đạo đội ngũ thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, cần bám sát …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 10 [...]... thầy, cô ! Tháng 03- 2014 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở 18 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 MỤC LỤC SKKN Một số biện pháp nhằm nâng caochất lượng đại trà cho học sinh trường THCS Nội dung kinh nghiệm Trang I Phần mở đầu: Lý do chọn đề tài Xác định đối tượng, phạm... THCS trong toàn huyện đồng loạt xây dựng một ngân hàng đề dùng chung, góp phần ổn định một cách vững chắc chất lượng đại trà, tạo cơ hội làm chuyển biến chất lượng mũi nhọn 2.4 Đối với nhà trường, thầy cô giáo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở 17 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 ... thiếtnhiệm vụ nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; dự báo những đóng góp của SKKN II Phần nội dung 2-3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở 19 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 Cơ sở khoa học (Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn) Thực trạng chất lượng đại trà của nhà trường trong... trách nhiệm để nâng cao chất lượng đại trà là sự “sống còn” của một nhà trường THCS là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng mũi nhọn, và là cơ hội để xây dựng nhà trường vững bước tiến lên vững chắc, toàn diện 3.2 Xây dựng kế hoạch và công khai sớm kế hoạch 3.3 Định hướng chương trình, tài liệu tham khảo 3.4 Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ : " Giữ vững và nâng cao chất 4-5 5 5-6 lượng nề nếp... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở 14 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 thông qua con đường học chăm, học giỏi…Vận động các tổ chức đoàn thể trong ngoài địa phương mà chủ công là nhà trường thường xuyên động viên khen thưởng kịp thời cho những giáo viên, học sinh, gia đình, dòng họ… có thành tích trong hoạt động nâng cao chất. .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở 12 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 chăm sóc, dạy bảo; hoặc bố mẹ mãi lo làm ăn bỏ mặc con cái tự lo liệu… Bởi vậy, phần đa số học sinh này đều có ý thức, thái độ, động cơ và điều kiện học tập hạn chế dẫn đến hiệu quả chất lượng học tập hết sức hạn chế Qua... …về nội dung, về phương pháp giảng dạy của thầy, cách học của trò, tạo nên sự thích hợp và hoàn thiện ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở 11 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 hơn với điều kiện thực tại của nhà trường với đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh 3.6 Tổ... thực sự có công lao, thành tích trong nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà cho nhà trường 3.7 Tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh có học lực yếu, kém, xây dựng quy chế phối hợp để nâng cao chất lượng hiệu quả tự học ở nhà của học sinh Có thể nói, đại đa số học sinh có học lực hạn chế đều thuộc con em của những gia đình có hoàn cảnh cá biệt có thể là bố, mẹ sống không hòa thuận; hoặc cả bố, mẹ đều đi làm... trong từng công việc của mình hằng ngày Điều quan trọng hơn là đã tạo được cho giáo viên trong toàn trường một niềm tin vào hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy của bản thân, tình thương yêu, quý mến học sinh nên đã thực sự ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở 15 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013... đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất cho con em ( Sách GK, các loại vở ghi, dụng cụ học tập, đồ dung cá nhân…) khi có thông báo của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn Đặc biệt, 100% các bậc phụ huynh đã đồng tình với nhà trường trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm vào ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh trương trung học cơ sở. 18 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 MỤC LỤC SKKN Một số biện pháp nhằm nâng caochất lượng đại. trách nhiệm để nâng cao chất lượng đại trà là sự “sống còn” của một …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh. học sinh để nâng cao chất lượng đại trà, tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất nâng cao chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường. Nâng cao trình độ dân trí cho địa phương,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ CHO HS THCS, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ CHO HS THCS,

Từ khóa liên quan