0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH KHỐI 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THÀNH 1

21 2,070 0
  • SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỞ SẠCH  CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH KHỐI 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THÀNH 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2014, 07:22

Nâng cao chất lượng toàn diện ở bậc tiểu học là mục tiêu giáo dục do Đảng và Nhà nước đề ra. Việc rèn VS CĐ cho học sinh cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Rèn VS CĐ cho học sinh là giúp mỗi học sinh biết cách bảo vệ và giữ gìn sách vở một cách cẩn thận, từ bìa đến trang viết bên trong. Rèn VS CĐ là giúp các em biết trình bày khoa học, biết viết đúng, viết đẹp, viết cẩn thận. Thông qua việc rèn VS CĐ cho học sinh, giúp học sinh tính cẩn thận, tính kỷ luật, óc thẩm mỹ và cả tính khoa học. Bước sang một kỷ nguyên mới của thế giới, trong cuộc sống sôi động của xã hội hiện nay, con người đòi hỏi không chỉ ăn đủ no, mặc đủ ấm mà cần phải được ăn ngon mặc đẹp; cũng như nhu cầu hiện nay, chúng ta không chỉ dạy học sinh viết đúng mà cần phải rèn luyện để các em viết đẹp, giữ vở cẩn thận. Qua cách giữ gìn vở của học sinh, chúng ta cũng nắm được tính cách mỗi em. Trình độ mỗi học sinh, lòng tự trọng đối với mọi người, thông qua VS CĐ chúng ta cũng nhận thấy rõ điều đó. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: Chữ viết cũng là một sự biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn cho các em tính cẩn thận, tính kỷ luật, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy cô và bạn bè khi đọc bài vở của mình. Rèn VS CĐ cho học sinh còn là rèn về cách nhìn nhận một vấn đề nào đó thật sâu sắc, giúp các em có cách nhìn về nhân sinh quan thế giới quan một cách đầy đủ, đúng đắn và khoa học để cùng hành trình với các em đi vào cuộc sống mới kỷ nguyên mới vững tin hơn. Phòng giáo dục Cẩm Thuỷ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỞ SẠCH - CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH KHỐI 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THÀNH1" Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Đơn vịcông tác: Trường tiểu học Cẩm Thành1 Tháng 4 năm học: 2007- 2008. Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằmNăng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối 2 Phần I : Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài: Bậc tiểu học là bậc học quan trọng, là bậc học nền móng cho sự phát triển lâu bền và toàn diện. Để đất nước ta tránh những lạc hậu và chậm tiến về chính trị - kinh tế - văn hoá, cùng đuổi kịp nền văn minh thế giới đòi hỏi mỗi con người Việt Nam - đặc biệt với mỗi chủ nhân tương lai của đất nước cùng phát huy tài năng của mình, cùng đất nước đi lên sánh vai với các cường quốc nam châu trên thế giới. Như Bác Hồ kính yêu đã nói:" Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang được hay không", dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc nam châu được hay không. Đó chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". Lời căn dặn ân cần đó như một động lực mạnh thúc đẩy mọi thế hệ cháu- con quyết tâm học tập thật tốt, tu dưỡng đạo đức tốt để xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh hơn, tươi đẹp hơn. Việc coi trọng và phát triển giáo dục - Đào tạo của Đảng và nhà nước ta thể hiện rất rõ ở nhiều mặt khác nhau như: Yêu cầu phổ cập giáo dục Tiểu học trên phạm vi toàn quốc; xây dựng các trường chuẩn quốc gia; từ những chính sách ưu đãi đối với giáo dục Để đạt được mục tiêu Giáo dục- Đào tạo, người giáo viên tiểu học phải là người dìu dắt thế hệ trẻ một cách tận tuỵ nhất. Người thầy thực sự quan trọng đối với trẻ:"Không thầy đố mày làm nên"(Tục ngữ). * Trong nội dung, chương trình giáo dục tiểu học có nhiều các môn học khác nhau, nó đa dạng và phong phú, nhưng rất lô gíc được thống nhất mục tiêu với nhau. Việc giữ gìn VS - CĐ còn thể hiện ở ý thức kỷ luật, khả năng tự học hỏi, tự rèn luyện, có ý thức vươn lên trong học tập, đó cũmg tạo nên những thói quen tốt, nề nếp tốt trong cuộc sống sau này. Thực tế cho thấy, bên cạnh những trường đã quan tâm đến việc rèn Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằmNăng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối2 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu đề tài này nhằm nâng cao chất lượng của VS - CĐ cho học sinh khối2 trong trường tiểu học Cẩm ThànhI. - Đúc kết kinh nghiệm về việc rèn VS - CĐ cho học sinh Tiểu học. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối2 trường Tiểu học Cẩm Thành1. - Giáo viên và học sinh khối2 trường tiểu học Cẩm Thành2. - Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 10 tháng11 năm 2007 đến ngày 15 tháng 4 năm 2008. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu tầm quan trọng của việc rèn VS - CĐ cho học sinh khối 2 trường tiểu học Cẩm Thành2. - Thực trạng việc rèn VS - CĐ cho học sinh khối2 tiểu học Cẩm Thành1. - Một Số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối 2 tiểu học Cẩm Thành1. 5. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các tài liệu tham khảo có liên quan. - Phương pháp điều tra, quan sát, phỏng vấn. - Phương pháp phân tích, đánh giá, thống kê, mô tả. - Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm. - Phương pháp thực nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằmNăng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối2 PhầnII: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương1: Cơ sở lý luận: "Nâng cao chất lượng toàn diện ở bậc tiểu học " là mục tiêu giáo dục do Đảng và Nhà nước đề ra. Việc rèn VS - CĐ cho học sinh cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Rèn VS - CĐ cho học sinh là giúp mỗi học sinh biết cách bảo vệ và giữ gìn sách vở một cách cẩn thận, từ bìa đến trang viết bên trong. Rèn VS - CĐ là giúp các em biết trình bày khoa học, biết viết đúng, viết đẹp, viết cẩn thận. Thông qua việc rèn VS - CĐ cho học sinh, giúp học sinh tính cẩn thận, tính kỷ luật, óc thẩm mỹ và cả tính khoa học. Bước sang một kỷ nguyên mới của thế giới, trong cuộc sống sôi động của xã hội hiện nay, con người đòi hỏi không chỉ ăn đủ no, mặc đủ ấm mà cần phải được ăn ngon mặc đẹp; cũng như nhu cầu hiện nay, chúng ta không chỉ dạy học sinh viết đúng mà cần phải rèn luyện để các em viết đẹp, giữ vở cẩn thận. Qua cách giữ gìn vở của học sinh, chúng ta cũng nắm được tính cách mỗi em. Trình độ mỗi học sinh, lòng tự trọng đối với mọi người, thông qua VS - CĐ chúng ta cũng nhận thấy rõ điều đó. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói:" Chữ viết cũng là một sự biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn cho các em tính cẩn thận, tính kỷ luật, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy cô và bạn bè khi đọc bài vở của mình." Rèn VS - CĐ cho học sinh còn là rèn về cách nhìn nhận một vấn đề nào đó thật sâu sắc, giúp các em có cách nhìn về nhân sinh quan - thế giới quan một cách đầy đủ, đúng đắn và khoa học để cùng hành trình với các em đi vào cuộc sống mới - kỷ nguyên mới vững tin hơn. Chẳng mấy ai sinh ra đã có chữ viết đẹp, cách trình bày khoa học, không ít ai không viết tẩy xoá bẩn trong bài. Như tấm gương anh Ngyễn Ngọc Ký là thần siêu luyện chữ, anh đã thành công trong quá trình rèn luyện của mình. Hiện nay, các em đến trường được sự quan tâm của các cấp, các ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học tập và rèn luyện mình. Đặc biệt về vấn đề chữ viết Bộ GD & ĐT đã ban hành mẫu chữ, yêu cầu học sinh viết chữ đúng mẫu, theo mẫu chữ ban hành tại QĐ số 31- 2002/ QĐ Bộ GD- ĐT ngày 14/6/2002 của Bộ trưởng GD - ĐT đã tổ chức cuộc thi VS - CĐ hàng năm cho giáo viên và học sinh ở tất cả các trường tiểu học. Rèn VS - CĐ cho học sinh là quá trình bền bỉ, công phu, kiên trì, đảm bảo tính chính xác và tính thẩm mỹ. Để rèn VS - CĐ, rèn"Nét chữ - nết người" cần có sự nhiệt tình của thầy cô giáo- người xây dựng sự nghiệp" Trồng người", người đi gieo mầm xanh cho đất nước. Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằmNăng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối2 Chương2: Kết quả điều tra, khảo sát thực tiễn. 1. Thực trạng: Năm học 2007-2008 là năm học tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới . Mẫu chữ viết cũng được ban hành nhằm nâng cao chất lượng chữ đẹp cho học sinh. Thực tế cho thấy, chất lượng chữ viết được nâng cao rõ rệt. Bên cạnh đó, ở một số trường - đặc biệt là trường ở vùng sâu, vùng xa- việc rèn chữ viết, giữ vở đẹp chưa thực sự có chất lượng,. Hầu hết, các em thuộc dân tộc ít người, học tiếng phổ thông còn chưa thông thạo, chữ viết còn sai nhiều lỗi chính tả. Viết chữ tự do, cẩu thả, hay tự do xoá bẩn, hay bỏ giấy lãng phí, làm cho quyển vở xấu đi rất nhiều. Trong một bài viết thì còn có tới hai, ba màu mực. Bìa thì rách do không được bảo vệ cẩn thận. Lề vở thì viết tự do, trình bày bài thì cẩu thả, không theo nguyên tắc nào. Chính vì vậy làm cho chất lượng VS - CĐ chưa cao. Qua khảo sát thực tế, chất lượng VS - CĐ đối với khối 2 trường Tiểu học Cẩm Thành1 thu được kết quả như sau: Bảng khảo sát chất lượng VS - CĐ (lần1) TT LỚP TỔNG SỐ HS LOẠIA LOẠIB LOẠIC 1 2A 2 2B 3 2C Cộng: Nhìn vào bảng trên ta thấy: số học sinh đạt VS - CĐ chiếm tỷ lệ quá thấp. Loại A chiếm %, loại B chiếm %, loại C chiếm %. Qua đó ta thấy chất lượng VS - CĐ chưa có hiệu quả cao. Điều đó chứng tỏ, việc rèn VS - CĐ cho học sinh chưa đạt được kết quả như mong muốn. Thực tế là vậy, giáo viên tuy đã có quan tâm nhắc nhở, song học sinh lại không có ý thức rèn luyện, tuỳ tiện với vở, với chữ; sách vở thì không đủ về số lượng, chất lượng thì như vậy. Đôi lúc làm cho giáo viên thiếu tính kiên nhẫn, dẫn đến trong tâm trí của cô chỉ cần học sinh biết đọc thông viết thạo là được; học sinh thì học chăng hay chớ chẳng cần quan tâm đến VS - CĐ làm gì. Hầu như vở của các em thường không có bìa, không nhãn, mép vở thì quăn, khi không đem giấy nháp thì sẵn sàng xé toạc, làm cho vở long ra xệch xoạc Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằmNăng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối2 Vở chép chính tả đã vậy, vở chép toán còn tồi tàn hơn, số nọ viết chồng lên số kia, tẩy xoá cả cục mực ở đó, trình bày thì cẩu thả.Khi được hỏi vì sao em để vở bẩn vậy? học sinh chỉ cười; về nhà em có luyện chữ viết không? học sinh trả lời là "không"; thế các em có được cô giáo hướng dẫn cách viết không? học sinh trả lời là "có"; có mà lại viết như thế à? một số học sinh nói leo:" vì bạn ấy nhác học, nhác viết về nhà lại hay đi chơi không chịu học ". Học sinh một số thì lười nhác như vậy, còn giáo viên thì sao? đã tận tình dạy viết cho học sinh chưa? Đối với giáo viên trường Tiểu học Cẩm Thành1 nơi tôi công tác , nhìn chung đa số các cô đã có sự quan tâm chăm sóc đến học sinh song vẫn còn một số đối tượng giáo viên chưa thực sự nhiệt tình trong công tác giảng dạy, chưa tự giác học tập rèn chữ viết cho mình thì nghĩ gì đến việc rèn chữ viết cho học sinh. Có những cô chữ viết, cách trình bày bảng lại thiếu khoa học, nên học sinh bắt chước vậy thôi Đúng vậy:"Không thầy đố mày làm nên" đó là sự thật. Thầy cẩu thả, không nhiệt tình, không quan tâm nhắc nhở thì trò cẩu thả cũng là chuyện thường tình "Thầy nào - trò nấy" mà. Vậy chất lượng vở sạch chữ đẹp giờ đây là điều mà mỗi giáo viên cần suy nghĩ, trăn trở làm thế nào để chất lượng VS - CĐ ngày một được nâng cao. 2. Nguyên nhân: Qua quá trình tìm hiểu thực tế tôi nhận thấy chất lượng VS - CĐ bị ảnh hưởng một số nguyên nhân sau: 2.1. Về phía giáo viên: Hầu hết giáo viên tham gia giảng dạy một cách rất nhiệt tình, song về vấn đề rèn VS - CĐ cho học sinh lại ít được quan tâm. Bên cạnh đó, không ít giáo viên chữ viết xấu, cẩu thả viết không đúng mẫu bởi thế việc giúp học sinh giữ gìn VS - CĐ là điều rất khó. 2.2. Về phía học sinh: Ngay từ lớp1, một số học sinh không có thói quen rèn chữ - giữ vở nên lên lớp lớn các em càng cẩu thả hơn. Thực tế cho thấy các em viết thường sai lỗi chính tả do khả năng đọc kém, chuển từ văn bản đọc sang văn bản viết còn chưa thạo. Điều đó là nguyên nhân các em tẩy xoá nhiều làm cho vở viết rất bẩn. Bút thì không đúng yêu cầu, toàn là viết bút bi ngòi trơn, lúc thì mực xanh, lúc thì mực đen, mực tím lẫn lộn làm cho bài viết lem nhem. Mặt khác vở ô ly lại không rõ hàng kẻ, vở giấy quá mỏng cũng là nguyên nhân dẫn đến các em chưa quan tâm đến việc rèn chữ viết - giữ vở sạch. Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằmNăng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối2 2.3. Về phía gia đình: Hầu hết các gia đình trong thôn bản không có bàn để con em ngồi học. Đồ dùng học tập thiếu, phần đa phụ huynh lại chưa thực sự quan tâm đến việc học của các cháu, không đôn đốc các em học bài ở nhà, gặp chăng hay chớ, phó mặc cho thầy cô, bởi thế cũng dẫn đến tình trạng lười nhác của học sinh. 2.4. Về cơ sở vật chất: Phòng học thì chưa đủ ánh sáng làm cho học sinh nhìn không rõ hàng kẻ nên viết không đúng mẫu, bàn ghế thì siêu vẹo, ngồi viết lại không đúng tư thế, vở thì quăn hết cả mép, rách cả bìa như vậy chất lượng vở sạch chữ đẹp làm sao mà đáp ứng được với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Để việc nâng cao chất lượng vở sạch chữ đẹp của học sinh được tốt hơn thì chúng ta cần phải làm gì? cần có biện pháp giải pháp nào? ChươngIII. Biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối 2 trường tiểu học Cẩm Thành2. 1. Đối với nhà trường: 1.1. Ban giám hiệu nhà trường: Ban giám hiệu nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở để giáo viên đạt được chất lượng VS - CĐ một cách thực chất nhất. Trong hội đồng nhà trường cần học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, để nâng cao chất lượng dạy và học đi đôi với việc rèn VS - CĐ cho học sinh. Nhà trường nên tổ chức những kỳ thi VS - CĐ cho cả giáo viên và học sinh. Đó là động lực giúp mỗi giáo viên- học sinh cần cố gắng hơn, qua đó chỉ ra được những cái ưu, cái nhược để rút kinh nghiệm cho những năm học sau. 1.2. Đối với giáo viên: Giáo viên là người quyết định đến chất lượng VS - CĐ của học sinh vì thế khi rèn VS - CĐ cho học sinh cần thực hiện những yêu cầu sau: * Rèn đọc: Muốn có VS - CĐ trước hết cần phải viết đúng, muốn viết đúng thì cần phải đọc đúng. Ở thực tế đối với học sinh dân tộc đặc biệt lại là vùng cao, vùng sâu học sinh hay đọc lẫn các âm n/l, ch/ tr, s/x, dẫn đến các em thường viết sai lỗi chính tả. * Rèn viết: Đây là vấn đề khá lô gic, nó kết hợp nhiều thao tác cùng đồng thời một lúc: Nghe- viết- cách ngồi, kết hợp các giác quan tai, tay, trí óc kết hợp kỹ năng viết đối với mỗi học sinh. Rèn viết là quá trình tiến hành thường xuyên liên tục, yêu cầu ở tất cả các môn, các tiết học. Yêu cầu giáo viên cần phải có thái độ nhẹ nhàng, ân cần động viên khích lệ các em. Giải thích cách viết một cách ngắn gọn, dễ hiểu đối với tất cả các môn học. Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằmNăng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh lớp2 - Đối với vở toán: Ngoài rèn chữ viết, giáo viên còn rèn viết số, chữ số của học sinh sao cho rõ ràng và đảm bảo tính thẩm mỹ. Các chữ số phải đẹp, khoảng cách các chữ số trong mỗi số phải như nhau. Các dấu phép tính: +, - x, : cũng cần cẩn thận. Từ hình vẽ đến đường gạch chân cũng phải thẳng. Không tẩy xoá khi làm toán sai, học sinh chỉ dùng thước gạch chân rồi làm lại sang bên là được. - Đối với vở ghi chung: Học sinh cũng cần phải ghi chép cẩn thận, đẹp, chữ viết cũng phải đúng mẫu quy định. - Đối với vở tập viết: Đây là vở rèn chữ viết cho học sinh một cách xát thực nhất. Trong vở đã có mẫu sẵn, hàng viết cũng rõ ràng học sinh luyện viết ở đây nhiều sẽ đạt kết quả tốt hơn. Khi học sinh chuẩn bị viết bài vào vở, giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa, mẫu từ ứng dụng. giáo viên vừa hướng đẫn quy trình viết vừa viết mẫu để học sinh có biểu tượng cách viết. Đặc biệt khi hướng dẫn học sinh viết từ, câu ứng dụng, giáo viên nên lưu ý cách viết liền mạch, độ cao, độ rộng mỗi con chữ, khoảng cách các chữ, con chữ trong tiếng, hướng dẫn đánh dấu thanh. - Những con chữ được viết cao 1 ly lá: a, ă, â, c, e, ê, i, m ,n,o,ô,ơ,ư,v, x. - Những con chữ được viết cao 2,5 ly là: b, h, l, k, g, y. - Những con chữ được viết cao 2 ly là: d, đ, q, p. - Những con chữ được viết cao hơn 1 ly là: r, s. - Con chữ viết cao 1,5 ly là: t, - Các con chữ trong câu viết cách nhau 1 con chữ o. - Các chữ phải viết liền mạch(không nâng bút trong khi viết tiếng) - Dấu thanh được đặt ở cạnh âm chính. Đối với các tiếng trong nguyên âm đôi thì đặt ở âm thứ 2 của nguyên âm đôi kể từ trái sang phải. Trước khi viết vào vở giáo viên nên cho học sinh viết âm, từ vào bảng con cho thành thạo. Họ sinh viết đúng vào hàng kẻ đậm ở trong vở. Độ rộng của mỗi con chữ viết đúng theo mẫu chữ viết đã ban hành. Học sinh cần viết cẩn thận, viết nắn nót bài ở lớp, rèn luyện thêm bài tập ở nhà làm sao để nét bút mềm mại, đều và đẹp. - Đối với vở chính tả: Các em nghe viết hoặc nhớ viết chính xác bài chính tả. Không chỉ viết đúng mà đòi hỏi viết đẹp. đây là cuốn vở thể hiện chữ viết của mỗi học sinh sau khi được hướng dẫn cụ thể ở môn tập viết. Qua đây giáo viên cần nắm đươck những học sinh nào đã viết đạt, chưa đạt để sữa chữa kịp thời. Giáo viên cần khuyến khích khen ngợi học sinh viết đungd, đẹp, nêu gương bạn tốt làm động lực thúc đẩy cho những em khác để các em cố Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằmNăng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối2 * Rèn cách trình bày: Song song với quá trình rèn viết là quá trình rèn cách trình bày. Nó cần đảm bảo tính khoa học và tính thẩm mĩ. Nếu chữ viết đúng, đẹp mà trình bày cẩu thả cũng không đạt VS - CĐ. Để trình bày đẹp, khoa học yêu cầu các em thực hiện các yêu cầu sau: - Không bỏ giấy trong trang vở, không viết bẩn ra lề và bài học. - Sau mỗi bài thì phải gạch ngang hết bài(không gạch ra ngoài lề). Riêng với vở ghi chung, sau mỗi môn thì gạch ở giữa, không nên gạch ngang hết, sau buổi học mới gạch ngang hết bài. * Giữ gìn vở: Nếu chữ đẹp, trình bày đẹp mà mỗi quyển vở lại quăn mép, rách lề, không bọc bìa, không có nhãn vở thì quyển vở chưa đạt VS - CĐ. Vì thế giáo viên nên thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ gìn vở cẩn thận, nhãn vở ghi đầy đủ tên trường, lớp, họ và tên, môn , năm học, nhắc nhở học sinh giữ gìn vở cho tốt. Như vậy, đối với mỗi giáo viên, nếu đem lòng nhiệt huyết với nghề, kiên trì, bền bỉ, cẩn thận, chu đáo cùng với tinh thần " Tất cả vì học sinh thân yêu" thì một số biện pháp trên mà tôi đề cập đến sẽ nhất định đem lại hiệu quả cao trong việc rèn chữ viết và giữ gìn VS - CĐ cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh khối2 do tôi trực tiếp giảng dạy nói rêng. Hàng tháng giáo viên cần đánh giá, xếp loại VS - CĐ đây là động lực giúp học sinh thi đua nhau để đạt kết quả xếp loại A, loại B về VS - CĐ. 1.3. Đối với mỗi học sinh: Đối với học sinh cần xác định đúng mục đích khi đến trường.Học sinh cần phải cố gắng tự giác về việc học tập và rèn luyện của mình, hoàn thành rtốt nhiệm vụ của người học trò.Chăm chỉ rèn luyện ở lớp, học sinh cần có tinh thần tự giác cao trong việc tự học. Làm được điều đó, tôi tin rằng vấn đề VS - CĐ không phải là điều đáng lo ngại. 1.4. Đối với gia đình: Gia đình là tế bào của xã hội. Vì vậy phụ huynh học sinh cần có sự phối kết với thầy cô giáo để nắm bắt tình hình của con em mình ở trường cũng như ở nhà.Gia đình cần quan tâm đôn đốc, tạo điều kiện tốt nhất giúp các em học ngày càng tiến bộ hơn. 1.5. Đối với xã hội: Cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất để học sinh có thể học tốt nhất. [...]... nghiệm: Một số biện pháp nhằmNăng cao chất lượng VS CĐ cho học sinh khối2 2 Kết quả thực nghiệm: Mặc dù còn gặp một số khó khăn trong việc thực hiện Nhưng với tâm huyết nghề nghiệp tôi đã áp dụng một số biện pháp trên vào việc rèn VS - CĐ cho học sinh khối2 trường tiểu học thì chất lượng VS - CĐ đã được nâng cao rõ rệt Kết quả được thể hiện qua bảng khảo sát lần2 như sau: TT Lớp 1 2 3 Tổng số HS LoạiA... sinh khối2 nói riêng Kinh nghiệm: "Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng VS CĐ cho học sinh khối2 trường tiểu học Cẩm Thành1 " của tôi, tôi không mong mỏi gì hơn, chỉ muốn được góp phần nhỏ bé của mình để cùng với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học và đạt được mục tiêu to lớn của giáo dục - đào tạo do Đảng và Nhà nước đề ra Cẩm Thành, ngày 10 tháng 3 năm 20 09 Người... 2 Ý kiến đề xuất: Để nâng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh trường tiểu học nói chung, học sinh trường tiểu học Cẩm Thành1 nói riêng tôi xin có một số ý kiến đề xuất sau: 2. 1 Đối với nhà trường: - Luôn nhắc nhở các giáo viên phải quan tâm đến việc rèn VS CĐ cho học sinh - Tổ chức cuộc thi VS - CĐ yêu cầu mọi giáo viên ở trường được tham gia, qua đó các đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm cho nhau, học. .. sát một tháng đầu khi làm công tác chủ nhiệm, cho thấy học sinh vi phạm đạo đức, không có thói quen tốt trong học tập, rèn luyện ngày càng tăng Cụ thể: Năm học Lớp Tổng số học sinh 20 02- 20 03 9D 46 20 03- 20 04 9E 26 20 07- 20 08 8A 38 Số học sinh vi phạm đạo đức, nề bếp SL % Nguyên nhân 6 em chưa được quan 21 45,6 tâm chiếm 13 ,0% 5 em chưa được quan 14 53,8 tâm chiếm 19 ,2% 21 em chưa được quan 27 71, 0... nghiệm, tự bồi dưỡng mình tìm ra những phương pháp dạy học phù hợp nhất Từ nhu cầu thực tế về rèn VS - CĐ cho học sinh, tôi đã nghiên cứu và mạnh dạn đưa ra một số biện pháp để nâng cao chất lượng VS CĐ cho học sinh khối2 trường tiểu học Cẩm Thành1 Đề tài này tôi muốn mình được chia sẻ chút ít kinh nghiệm nhỏ cùng với đồng nghiệp để chất lượng VS - CĐ ngày càng nâng cao Chính vì vậy, đề tài không tránh khỏi... cho học sinh noi theo 2. 3 Đối với học sinh: Học sinh cần có ý thức tự giác cao trong học tập và rèn luyện Sáng bạn bè, thầy cô tham gia hưởngpháp tích cực phong trào rèn Cùng với kiến kinh nghiệm: Một số biện ứng nhằmNăng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối2 cả các năm học, ở tất cả các môn học VS - CĐ trong tất 2. 4 Đối với phụ huynh: - Mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập có chất lượng đặc biệt là giấy... học tập để các em học tập được tốt hơn - Thường xuyên kết hợp với giáo viên để động viên nhắc nhở các em và tìm ra biện pháp rèn VS - CĐ cho con em mình đem lại hiệu quả cao hơn 2. 5 Đối với xã hội: Cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất để học sinh có thể học tốt nhất Trên đây là một số ý kiến của tôi nhằm giúp giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng VS - CĐ trong toàn trường nói chung và học sinh khối2 ... cho các em Cần phát động phong trào thi đua VS - CĐ giữa các cá nhân, các tổ trong nhóm, giáo viên tuyên dương kịp thời đối với những học sinh cố gắng trong việc giữ gìn VS - CĐ Làm tốt các biện pháp trên tôi tin tưởng rằng chất lượng VS - CĐ của học sinh không ngừng được nâng cao Phần III Kết luận 1 Kết luận chung: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằmNăng cao chất lượng VS Để đạt CĐ cho học. .. LoạiB LoạiC 2A 2B 2C Cộng: Nhìn vào kết quả trên tôi thấy chất lượng VS - CĐ của học sinh khối2 trường tiểu học Cẩm Thành1 đã có sự tiến bộ rõ rệt Dó là quá trình phấn đấu không mệt mỏi của cô và trò Đến nay học sinh đã có ý thức tự giác trong việc rèn VS- CĐ V Bài học kinh nghiệm: Để đạt được kết quả như trên là nhờ ở lòng "Yêu nghề mến trẻ" của mỗi giáo viên Việc rèn VS - CĐ cho học sinh nó là sự... 71, 0 tâm chiếm 52% B Giải quyết vấn đề: 1 Các giải pháp thực hiện: 1. 1 Đối với giáo viên chủ nhiệm: - Phải khảo sát phân loại đối tượng, hoàn cảnh qua hồ sơ của năm học trước và thẩm định thực tế thăm gia đình học sinh - Tổ chức cho học sinh học tập các nội quy, quy chế của nhà trường về nhiệm vụ và quyền lợi của người học sinh - Hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch thời gian biểu, góc học tập ở gia . VS - CĐ cho học sinh khối 2 trường tiểu học Cẩm Thành2. - Thực trạng việc rèn VS - CĐ cho học sinh khối2 tiểu học Cẩm Thành1. - Một Số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh. ThànhI. - Đúc kết kinh nghiệm về việc rèn VS - CĐ cho học sinh Tiểu học. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối2 trường Tiểu học Cẩm. pháp nhằmNăng cao chất lượng VS - CĐ cho học sinh khối2 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu đề tài này nhằm nâng cao chất lượng của VS - CĐ cho học sinh khối2 trong trường tiểu học Cẩm ThànhI. -
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH KHỐI 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THÀNH 1, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH KHỐI 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THÀNH 1, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH KHỐI 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THÀNH 1, Phần I : Mở đầu

Từ khóa liên quan