Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên dân tộc thiểu số tại trường mn cư pang

23 428 0
Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên dân tộc thiểu số tại trường mn cư pang

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang I Phần mở đầu Lý chọn đề tài Như biết, nhiệm vụ giáo dục Mầm non khâu hệ thống giáo dục Quốc dân Là tảng ngành Giáo dục Đào tạo Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non tốt có tác dụng lớn đến chất lượng giáo dục cấp học Giáo viên Mầm non xem người thầy đặt móng cho việc đào tạo nhân cách người cho xã hội chủ nghĩa, họ nhân tố trung tâm trình thực mục tiêu đào tạo Vai trò ngành học thực phát huy vai trò người giáo viên mầm non – chủ thể trực tiếp trình chăm sóc giáo dục trẻ Vì muốn nâng cao chất lượng ngành học phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đặc biệt giáo viên người dân tộc thiểu số (DTTS) trình độ phẩm chất lực Mục tiêu công tác bồi dưỡng nhằm hoàn thiện bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có nét đẹp phong cách sư phạm đáp ứng kịp thời xu hướng đổi giáo dục Với vai trò người quản lý nhận thấy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên người DTTS trường cần thiết, thực tế giáo viên người dân tộc thiểu số trường Mầm non Pang lực hạn chế, nghĩ làm tốt công tác giúp cho giáo viên người DTTS nắm vững phương pháp dạy học, có hình thức tổ chức tiết học linh hoạt, sáng tạo, vững vàng tự tin lên lớp tổ chức hoạt động, từ nâng cao trình độ, nghiệp vụ tay nghề nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Xuất phát từ tầm quan trọng mà thân chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường mầm non Pang” Hy vọng kết đề tài giúp cho giáo viên DTTS có biện pháp tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Áp dụng số biện pháp giúp giáo viên DTTS thực tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ Mục đích nghiên cứu đề tài: Giúp viên DTTS nâng cao chất lượng công tác chuyên môn Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Đặt nhằm cung cấp số biện pháp giúp cho giáo viên DTTS có số biện pháp để thực tốt công tác dạy học Giúp giáo viên tìm giải pháp, biện pháp để tạo hứng thú, sáng tạo nhằm giúp cho trẻ thích đến trường lớp Sau vận dụng đề tài góp phần đắc lực giáo viên DTTS hạn chế chuyên môn trình chăm sóc giáo dục trẻ Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên DTTS trường Mầm non Pang Phạm vi nghiên cứu: Khuôn khổ nghiên cứu số biện pháp nhằm nâng cáo chất lượng chuyên môn cho giáo viên DTTS Đối tượng khảo sát giáo viên học sinh trường mầm non Pang Thời gian nghiên cứu từ tháng năm 2016 đến tháng 03 năm 2017 Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Phương pháp nghiên cứu: a Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: Tìm đọc tham khảo tài liệu trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên b Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương thao giảng, dự giờ, khảo sát: Phương pháp giúp giáo viên nắm bắt vững chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên trao đổi học hỏi kinh nghệm lẫn nhau, để có định hướng dắn cụ thể việc chăm sóc giáo dục trẻ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thường xuyên nghiên cứu kỹ đề tài chương trình giáo dục, lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với soạn, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trước tổ chức hoạt động cho trẻ, phát sửa sai kịp thời cho giáo viên c Phương pháp thống kê toán học: Để theo dõi phát triển giáo viên chất lượng giáo dục trẻ cần phải có theo dõi, thu thập, ghi chép, trình bày số liệu tính toán cụ thể sau; Vào đầu năm học, kiểm tra, khảo sát, thống kê kết sau: Đối với giáo viên Tổng số giáo Nắm vững viên DTTS chuyên môn Đạt % 50 Chưa nắm vững Chiếm tỷ lệ chuyên môn % 50 Đối với học sinh Tổng số học sinh 261 Trẻ hứng thú Đạt % học tốt 131 Số trẻ có kỷ Chiếm tỷ lệ % học chưa tốt 50.2 129 49.8 II Phần nội dung: Cơ sở lý luận Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Công tác nâng cao chất lương đội ngũ giáo viên mầm non nhiệm vụ hàng đầu để khắc phục yếu phương pháp giảng dạy học tập Hiện chất lượng giáo viên DTTS hạn chế nhiều yếu tố khác Việc chăm lo bồi dưỡng sớm chiều mà phải bồi dưỡng thường xuyên liên tục thân người giáo viên Tận dụng kinh nghiệm tiên tiến bồi dưỡng, phát hay, kinh nghiệm công tác giảng dạy để đưa công tác chăm sóc giáo dục trẻ trường Mầm non Pang đạt hiệu cao Như biết bậc học mầm non bậc học cung cấp kiến thức đơn giản cho trẻ em thông qua hoạt động “học chơi, chơi mà học” Các môn học trường mầm non môn học mang tính chất “nhận biết” “Làm quen” với tượng tự nhiên vấn đề xã hội Tuy nhiên kiến thức thông qua nhận biết làm quen ban đầu trường mầm non trẻ vào học trường tiểu học khó khăn Như nhà tâm lý học nhận xét: Sự khởi đầu đứa trẻ theo quy luật khách quan tư trừu tượng, trẻ nhận thức thông qua đồ vật, tượng đơn giản, lúc trẻ bắt đầu thứ nhận biết làm quen với giới bên mà Chính thế, bậc học mầm non nghiên cứu chương trình giáo dục cho lứa tuổi phù hợp theo trình phát triển tư trẻ Do đó, việc trẻ học trường mầm non điều quan trọng, trẻ phải chăm sóc, giáo dục đảm bảo theo chương trình giáo dục mầm non Bộ GD&ĐT ban hành Dựa vào tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Tài liệu BDTX Năm 2013 gồm 44 mô đun (mô đun 20, mô đun 32, mô đun 33) Thực trạng Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Ưu điểm hạn chế vấn đề nghiên cứu: Ưu điểm vấn đề nghiên cứu: Gần công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non đặc biệt giáo viên DTTS quyền địa phương, ngành GD-ĐT quan tâm tạo điều kiện cho nhà trường thực số biện pháp giúp giáo viên DTTS nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cán quản lý trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao lực chuyên môn Vì vậy, đội ngũ nguồn lực quý báu có vài trò định chất lượngsở vật chất tương đối đảm bảo, sân trường rộng rãi thoáng mát, đồ dùng đồ chơi đầy đủ phân hiệu buôn Knul, Buôn Riăng Hạn chế vấn đề nghiên cứu Việc tiếp cận công nghệ thông tin mạng, soạn giảng máy vi tính không thành thạo số giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số Một số giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực chủ động linh hoạt việc tổ chức cho trẻ hoạt động, chưa thực trọng hoạt động ngoại khóa, khâu tuyên truyền hạn chế chưa đa dạng Đứng trước thực trạng khó khăn địa phương hạn chế công tác chuyên môn giáo viên DTTS nên chưa thể đáp ứng nhu cầu dạy học cho trẻ Điều thúc có bổn phận nhiệm vụ đem hết khả sáng tạo cung cấp cho giáo viên điều mà họ cần Các nguyên nhân vấn đề nghiên cứu - Các nguyên nhân ưu điểm vấn đề nghiên cứu: + Nguyên nhân chủ quan: Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Đa số giáo viên DTTS biết cách học hỏi tìm tòi trau dồi kinh nghiệm để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, đa số cán giáo viên, công nhân viên tự giác tích cực thực nghiêm túc quy chế chuyên môn Đa số học sinh chăm ngoan, ham học hỏi, phụ huynh đồng tình ủng hộ, quyền địa phương quan tâm Có kiến thức công tác giảng dạy, học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, biết lắng nghe, biết sửa sai, không bảo thủ nên chuyên môn nghiệp vụ ngày vững vàng + Nguyên nhân khách quan Các đồng chí giáo viên bố trí công tác phù hợp lực, giáo viên có tình thần tự học caosở vật chất trang thiết bị Ủy Ban nhân dân xã EaBông quan tâm, phân hiệu thuộc Buôn Bun Knul, Buôn Riăng, công ty Đăk Man xây dựng đầu tư sở vật chất đầy đủ Giáo viên trẻ, nhiệt trình, yêu nghề mến trẻ, đoàn kết, có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí kiên định với lý tưởng cộng sản mục tiêu xã hội chủ nghĩa, động sáng tạo, ham học hỏi, phận chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp tập huấn, chuyên đề…Giúp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; cập nhập thông tin, xây dựng phương pháp đổi hình thức tổ chức hoạt động theo chương trình mầm non mới, tạo điều kiện cho giáo viên thực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Về sở vật chất: Có phòng học rộng rãi thoáng mát, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ tương đối đầy đủ - Các nguyên nhân hạn chế vấn đề nghiên cứu: Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang + Nguyên nhân chủ quan: Một số giáo viên lực chuyên môn hạn chế, khả truyền thụ thuyết phục chưa cao, kinh nghiệm giảng dạy chưa có Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn số giáo viên nhiều hạn chế Chưa có tính sáng tạo, chưa áp dụng tốt chuyên đề, chưa biết lông ghép tích hợp, hợp lý theo hướng đổi để phát huy tính sáng tạo, phát huy tính tích cực thích khám phá trẻ, chưa đầu tư công tác soạn giảng Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề giáo viên không đồng Nhiều giáo viên trường trình độ tay nghề non, việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm trường bạn hạn chế, công nghệ thông tin + Nguyên nhân khách quan: Trường có hai điểm lẻ cách xa nhau, sở vật chất điểm lẻ hạn chế Đội ngũ giáo viên đa số người dân tộc chỗ, số giáo viên tuổi cao số giáo viên trường, lực chuyên môn không đồng đều, kỹ sư phạm môn hạn chế, kinh nghiệm chưa có Điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, trình độ văn hóa số giáo viên hạn chế, chưa linh hoạt sáng tạo Một số giáo viên chưa thực tốt vai trò dẫn đến chất lượng giảng dạy chưa cao Cở sở vật chất hạn chế chưa đồng nguyên nhân làm cho chất lượng giáo dục hạn chế Trường có 95% học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sống sinh hoạt em khó khăn, bố mẹ thường xuyên làm nương rẫy Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang xa bỏ mặc nhà nhận thức chưa đầy đủ công tác giáo dục trường lớp mầm non Giải pháp, biện pháp: a Mục tiêu giải pháp, biện pháp: Tìm giải pháp, biện pháp giúp giáo viên DTTS nâng cao chất lượng chuyên môn biết vận dụng có hiệu tất hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ từ nhằm kích thích hứng thú sáng tạo trẻ b Nội dung cách thức thực giải pháp Vai trò người cán quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên Cán quản lý trước hết phải gương tiêu biểu trình bồi dưỡng tự bồi dưỡng, quan trọng phải khẳng định trình độ chuyên môn lực tập thể sư phạm Trong thực tế có tự học điều kiện giúp ta học tập thường xuyên suốt đời Tự học cách tự bồi dưỡng tự làm giàu kiến thức cho vừa đơn giản hiệu vừa tiết kiệm Vì trách nhiệm người quản lý giáo dục phải suy nghỉ tìm biện pháp để đưa phong trào tự học tự bồi dưỡng cho giáo viên nhiều hình thức Biện pháp 1: Bồi dưỡng tư tưởng trị cho giáo viên: Bồi dưỡng nâng cao trình độ tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức cho người giáo viên Đây vấn đề cốt lõi người trình độ tư tưởng trị phẩm chất giáo viên quán xuyến chi phối toàn hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Vì người quản lý tạo điều kiện cho tất giáo viên đựơc tham gia lớp tập huấn hè bồi dưỡng trị cấp tổ chức Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Cùng với việc bồi dưỡng trình độ tư tưởng trị phải bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho cán giáo viêngiáo viên mầm non người mẹ thứ hai trẻ, gương sáng cho học sinh noi theo, nên cần phải xây dựng tập thể cán giáo viên nhà trường hoạt động theo kỷ cương tình thương trách nhiệm Làm cho đội ngũ cán giáo viên thấm nhuần sâu sắc lời dạy Bác Hồ “ Cán giáo viên mầm non làm nhiệm vụ thay mẹ dạy trẻ” Ví dụ: Qua đợt bồi dưỡng trị cho cán giáo viên cấp, lớp bồi dưỡng cảm tình đảng Huyện Ủy tổ chức, nhà trường quán triệt tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập đầy đủ Biện pháp 2: Bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đề kế hoạch công tác nhà trường, thông qua tiêu biện pháp, điều kiện thích hợp, phấn đấu toàn trường giáo viên yếu Hàng năm, nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp đào tạo chuẩn (Cao đẳng, Đại học) hình thức Hiện có giáo viên DTTS theo học Đại học mầm non Khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên tự học theo điều kiện hoàn cảnh đặc điểm đời sống người Nhà trường có động viên kịp thời nhiều hình thức tạo điều kiện mặt thời gian để giáo viên yên tâm học nâng cao trình độ chuyên môn Ví dụ: Trong năm học 2015 - 2016 số giáo viên đạt trình độ chuẩn đồng chí, sau áp dụng biện pháp tính đến thời điểm số giáo viên dạt trình độ chuẩn đồng chí Biện pháp 3: Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua chuyên dề dự giờ, kiểm tra đánh giá giáo viên Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Chuyên môn nghiệp vụ giáo viên Mầm non không đơn dạy học trường phổ thông mà bao hàm chăm sóc giáo giục trẻ, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục hoà quyện thống với trình trọn vẹn Vì nhà trường xác định việc nâng cao trình độ chuyên môn chất lượng đội ngũ công việc trọng tâm giáo viên cán quản lý nhà trường Giáo dục Mầm non mang tính sư phạm tính giáo dục cao Vì đội ngũ giáo viên Mầm non phải có kiến thức tổng hợp nhiều ngành khoa học cụ thể sau: Cô giáo mẹ hiền, nhà giáo, trình giáo dục cháu mang tính chất giáo dục gia đình, quan hệ trẻ cô quan hệ mẹ con, hành động cửgiáo từ việc làm đơn giản, thật lý tưởng trẻ bắt chước noi theo dấu ấn "khắc sâu vào tâm hồn trẻ": Ví dụ: Khi cô vào lớp cháu đứng dạy chào cô, cô đáp lại cử ân cần cô chào cháu Muốn đạt vấn đề nhà trường phải quan tâm mức đến bồi dưỡng thường xuyên tri thức kỹ sư phạm nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận đáp ứng yêu cầu đổi chương trình Giáo dục mầm non Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho giáo viên, tổ chức cho giáo viên tham gia lớp tập huấn, buổi sinh hoạt bồi dưỡng chuyên môn sở giáo dục Phòng giáo dục, cụm trường tổ chức Thông qua hình thức giúp cho Cán quản lý thấy nhu cầu giáo viên cần chuyên môn, họ thiếu để từ kịp thời bồi dưỡng Mặt khác thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn giáo viên trường có dịp trao đổi, chia kinh nghiệm với bạn đồng nghiệp hình thức tổ chức học, nghệ thuật thu hút trẻ, cách xử lý tình sư phạm Đầu năm học nhà trường tổ chức chuyên đề, hướng dẫn cho giáo viên Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang thống phương pháp lên lớp, hướng dẫn hồ sổ sách, lên kế hoạch năm, tháng, tuần Chọn giáo viên có kỹ sư phạm tốt, có chuyên môn vững tập huấn chuyên đề cụm chuyên môn tổ chức xây dựng giáo án mẫu, chuẩn bị cho tiết dạy mẫu, tổ chức cho giáo viên toàn trường dự học hỏi rút kinh nghiệm, thảo luận lời hay, có tính sáng tạo Lên kế hoạch tổ chức chuyên đề, nắm thực chương trình hoạt động chung cho toàn trường để có biện pháp đạo sát thực có hiệu Trên sở tổ, cá nhân giáo viên cần có kế hoạch cụ thể dựa vào tình hình thực tế nhóm lớp phụ trách, phó Hiệu trưởng người theo dõi thường xuyên duyệt kế hoạch kiểm tra đôn đốc giúp đỡ việc thực kế hoạch tổ, cá nhân Trong trình kiểm tra phó Hiệu trưởng cần bổ sung, góp ý trực tiếp cho kế hoạch cụ thể Ví dụ: Tổ chức ngày hội ngày lễ cho trẻ trường mầm non Trước tiên lựa chọn giáo viên có lực chuyên môn vững vàng, lập kế hoạch đạo giáo viên lên kế hoạch việc phối kết hợp với cha mẹ học sinh thực kế hoạch đề ra, cho giáo viên tiến hành dạy thử góp ý tổ chuyên môn nhà trường để hoàn chỉnh tiết dạy Sau tiến hành tổ chức dạy chuyên đề trường triển khai cho lớp trường thực Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp có hiệu Kiểm tra thường xuyên việc thực quy chế chuyên môn giáo viên Lên kế hoạch cho giáo viên dự đồng nghiệp học tập chuyên môn lẫn Dự đánh giá xếp loại giáo viên, khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Thực chuyên đề cho giáo viên tham gia học hỏi, rút kinh nghiệm Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập chuyên đề trường bạn Duy trì lịch sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, hàng tháng Xây dựng tiết dạy mẫu phân công cho giáo viênchuyên môn vững vàng thực Điều tra nắm số trẻ độ tuổi, làm tốt công tác tuyên truyền phối kết hợp với ban Ngành địa bàn để vận động Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy học để tạo niềm tin cho gia đình xã hội Có thể nói việc tổ chức tốt buổi chuyên đề trường cần thiết tiết dạy với đề tài cụ thể ví dụ sinh động giúp cho đồng chí giáo viên “Mắt thấy, tai nghe” mà học lý thuyết, nghe giảng viên bồi dưỡng Nhận thức vấn đề này, nhà trường tổ chức tiết chuyên đề trường, Ví dụ: Tổ chức chuyên đề môn “giáo dục âm nhạc” lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: Lớp 5- tuổi Khi tổ chức chuyên đề, lựa chọn giáo viên vững vàng chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy Trước cho đồng chí giáo viên dự giờ, phải duyệt trước giáo án, giọng hát, đề số tình sư phạm xảy giúp giáo viên cách xử hợp lý nhất, lòng ghép nội dung tính hiệu cao Sau buổi chuyên đề, cho tất đồng chí giáo viên góp ý rút kinh nghiệm cho tiết dạy ưu điểm tồn học Chính việc nhận xét cá nhân giáo viên cho dạy bạn giúp họ học tập đồng nghiệp tốt, hạn chế tồn mà bạn mắc phải để áp dụng vào thực tế dạy trẻ hàng ngày Kiểm tra chức quan trọng, vừa biện pháp quản lý có hiệu Kiểm tra việc thực bồi dưỡng chuyên môn trách nhiệm Cán quản lý Qua kiểm tra, cán quản lý nắm đầy đủ thông tin cần thiết tình hình Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang thực chuyên môn, đánh giá phẩm chất lực giáo viên, phát lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn giáo viên Trong công tác quản lý nhà trường thiếu kiểm tra chuyên môn việc đạo chuyên môn phó hiệu trưởng nội dung quan trọng, mặt khác qua kiểm tra chuyên môn, Cán quản lý tác động đến hành vi giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm họ công việc, nâng cao ý thức tự bồi dưỡng phấn đấu đáp ứng với yêu cầu Chuyên môn nhà trường Vì để công tác bồi dưỡng Chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu cao nhất, Cán quản lý không phép buông lỏng công tác kiểm tra Để công tác kiểm tra mang lại tác dụng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Cán quản lý cần đảm bảo: Xác định rõ mục đích yêu cầu đợt kiểm tra dựa yêu cầu nhiệm vụ cụ thể nhà trường năm học Phải có kế hoạch cụ thể sở kế hoạch kiểm tra năm, học kỳ, sâu vào kế hoạch đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra, khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực giáo viên để giáo viên chuẩn bị phương tiện điều kiện tích cực góp phần thực tốt đợt kiểm tra Về nội dung kiểm tra: Kiểm tra quy chế chuyên môn, hồ sổ sách Bài soạn, sổ nhật ký, sổ theo dõi trẻ, sổ bồi dưỡng chuyên môn, sổ hội họp, sổ dự phương pháp dạy môn, cách trang trí nhóm lớp để đánh giá tình hình triển khai thực chuyên môn giáo viên có kế hoạch mà nhà Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang trường đạo hay không Kiểm tra việc thực theo chuyên đề nuôi dạy tổ chuyên môn bồi dưỡng tập trung Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dự có báo trước, đột xuất tiết dạy hoạt động thông qua phiếu dự kiểm tra dân chủ theo đơn vị tổ Nguyên tắc kiểm tra: Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan công khai, công dân chủ Sau kiểm tra phải có nhận xét đánh giá xác, phân tích ưu điểm, tồn giáo viên để giúp họ phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ Thời gian kiểm tra: Trong tháng giáo viên phải dự dạy hoạt động Trong học kỳ, giáo viên phải kiểm tra - lần Ngoài ra, kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở giúp đỡ giáo viên chuyên môn Có thể nói, kiểm tra, đánh giá khâu quan trọng việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Có kiểm tra, đánh giá xác tìm ưu điểm, tồn giáo viên giảng dạy Từ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường Biện pháp 4: Bồi dưỡng giáo viên qua việc tổ chức tốt hội thi Giải pháp bồi dưỡng thông qua phong trào thi đua, tổ chức hội thi, hội giảng thường xuyên giúp giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin lên lớp Để đạt thành tích đòi hỏi người phải trau dồi lực sư phạm, nghệ thuật lôi trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp bạn bè…Từ trình độ chuyên môn tay nghề giáo viên nâng cao Phong trào thi đua gắn liền với Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang hội thi làm cho khí thi đua nhà trường sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền tới bậc phụ huynh Thực theo kế hoạch năm học bậc học Mầm non Năm học nhà trường tổ chức hội thi: Bé nhảy erôbic; Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”; tổ chức tốt hội giảng Thao giảng chào mừng ngày lễ ngày hội: 20/10; 20/11; 22/12; 8/3; 30/4; 1/5… Việc tổ chức hội thi nhà trường có tác dụng thúc đẩy phấn đấu vươn lên giáo viên Trong hội thi, họ có điều kiện để khẳng định trước tập thể Song bên cạnh đó, việc tổ chức hội thi tạo mối quan hệ thân ái, giúp đỡ tập thể giáo viên nhà trường để tiến Trên sở tổ chức hội thi cấp trường để nhằm phát nhân tố tiếp tục bồi dưỡng giáo viên nồng cốt đạt thành tích cao để tham dự hội thi cấp huyện, cấp tỉnh Để hội thi thành công có kết tốt đẹp, chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể cho tháng, thông báo tới toàn thể giáo viên để giáo viên nắm nội dung, thời gian thi Ví dụ: Tháng 11: Thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11 Tháng 12: Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tháng 1: Thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện Tháng 3: Thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh Tháng 4: Thao giảng chào mừng 30/4 1/5 Trong đợt thi, giáo viên trường chuyên môn có chuẩn bị nổ lực phấn đấu để đạt kết cao Sau hội thi trường có tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc Biện pháp 5: Bồi dưỡng việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Tiếp tục thực việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dạy học, nhà trường thấy tầm quan trọng khoa học đại mà cốt lõi ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt dạy học Thực tế cho thấy áp dụng phương tiện sử dụng công nghệ thông tin chất lượng mặt hoạt động phát triển rõ rệt Vì thân lên kế hoạch tập huấn cho giáo viên soạn giáo án Power Point Được giúp đỡ cấp hổ trợ kinh phí cho nhà trường mua toàn trường có nhóm lớp có máy vi tính từ đầu năm học nhà trường tổ chức tập huấn cho toàn thể giáo viên nhà trường kĩ soạn giáo án điện tử trình chiếu giáo án trình diễn Power Point; động viên giáo viên mua máy vi tính nhà Từ toàn thể giáo viên sử dụng thành thạo kĩ bắt tay vào áp dụng cho tiết dạy lớp Khi áp dụng giảng dạy, từ giảng, hình ảnh sinh động, trực quan cháu quan sát cách chăm chú, thể thích thú lộ rõ nét mặt ngây thơ trẻ Ví dụ: lĩnh vực phát triển ngôn ngữ trẻ làm quen tác phẩm văn học làm quen chữ Trẻ xem hình ảnh nhân vật chuyện, thơ, làm quen hình ảnh tên địa danh, vật, đồ vật có chứa chữ mà trẻ học, học Trẻ quan sát, tìm kiếm, phân tích, nhận xét tranh, hình ảnh cách trực quan cụ thể hình ảnh cô tạo nên Khi giáo dục phát triển nhận thức lĩnh vực nhận biết giới xung quanh, trẻ tìm hiểu quê hương đất nước, Bác Hồ, trẻ đến để nhận biết mà nghe, biết qua trò chuyện cô giáo, cháu tiếp thu kiến thức cách thụ động Nhưng ứng dụng công nghệ thông tin trẻ chủ động hoạt động tích cực hình ảnh trực quan sinh động, trẻ nhận biết Bác Hồ, danh lam thắng cảnh quê hương, đất nước thông qua kênh hình trình chiếu máy chiếu Qua hình thức cho thấy trẻ sẵn sàng học tập cách chủ động hứng thú trãi nghiệm tất lĩnh vực Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang sôi nỗi Sau thời gian thực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy học đa số đội ngũ giáo viênsố kỹ năng, thói quên cần thiết, bản, sử dụng thành thạo soạn máy khai thác hình ảnh trực quan sinh động c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các giải pháp, biện pháp thực đề tài có mối quan hệ liên quan mật thiết với nhau, biện pháp hỗ trợ cho biện pháp nhằm hòa quyện nội dung lại với để đến thể thống tìm giải pháp tối ưu đảm bảo tính xác, khoa hoc lô gíc giải pháp biện pháp Để thực tốt việc áp dụng biện pháp để nâng cáo chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên DTTS biện pháp cần phải thực biện pháp “Bồi dưỡng tư tưởng trị cho giáo viên” sau thực áp dụng biện pháp tiếp theo, biện pháp có mối liên quan mật thiết với nhau, hổ trợ cho Nên biện phát nêu quan trọng d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Sau thời gian thực hiện, phó hiệu trưởng phấn khởi kết đạt cao: Hầu hết giáo viên người DTTS nâng lên rõ rệt lực chuyên môn, hoạt động tích cực hơn, động, sáng tạo Kết trước vận dụng số biện pháp : Đối với giáo viên Tổng số giáo Nắm vững viên DTTS chuyên môn Đạt % Chưa nắm vững Chiếm tỷ lệ % chuyên môn 50 50 Đối với học sinh Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Tổng số học Trẻ hứng thú sinh Đạt % Số trẻ có kỷ học tốt 261 Chiếm tỷ lệ % học chưa tốt 131 50.2 129 49.8 Kết sau vận dụng số biện pháp : Đối với giáo viên Tổng số giáo Nắm vững viên DTTS chuyên môn 8 Đạt % Chưa nắm vững Chiếm tỷ lệ % chuyên môn 100 0 Đối với học sinh Tổng số Trẻ hứng thú học sinh Đạt % học tốt 261 261 Số trẻ có kỷ học Chiếm tỷ lệ % chưa tốt 100 0 III Kết luận, kiến nghị Kết luận Trong năm học 2016 - 2017 sau áp dụng giải pháp đạo, nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non, đơn vị gặt hái nhiều thắng lợi, chất lượng đội ngũ ngày nâng lên rõ rệt, chất lượng giáo dục trẻ đạt kết cao Cơ khắc phục hạn chế mặt non yếu chuyên môn đội ngũ giáo viên DTTS Lực lượng nồng cốt chuyên môn bổ sung; có số giáo viên trưởng thành, tiến nhanh vững việc nắm bắt nội dung chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ đầy đủ hơn; kỹ sư phạm việc sử dụng linh hoạt hình thức tổ chức lớp học dạy học hoạt động giáo dục, tiến rõ; việc ứng dụng CNTT phát triển mạnh đội ngũ Để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường mầm non Người Cán quản lý phụ trách chuyên môn phải nắm rõ yêu cầu ngành, có tầm nhìn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn lâu dài năm, triển Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang khai kịp thời có hiệu nội dung bồi dưỡng chuyên môn tới giáo viên, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tốt buổi chuyên đề, đợt thao giảng trường, Bồi dưỡng việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, làm tốt công tác dự giờ, kiểm tra, đánh giá giáo viên, đặc biệt chế độ thi đua khen thưởng Có thành nhà trường đầu tư đầy đủ trang thiết bị sở vật chất phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy giáo viên Luôn tác động nhằm thúc đẩy nhiệt tình, ham học hỏi, cần chịu khó, tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tranh thủ quan tâm cấp ngành ủng hộ có tiếp sức cho đơn vị hoạt động nhà trường, công tác bồi dưỡng đội ngũ Kiến nghị Đối với nhà trường Tham mưu tích cực với lãnh đạo ban ngành, đoàn thể nhằm bổ sung sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học nói chung cho công tác bồi dưỡng đội ngũ nói riêng Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn Có quy định cụ thể nhằm tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên đơn vị Trên sáng kiến kinh nghiệm thân việc nâng cao chất lượng Chuyên môn cho đội ngũ giáo viên DTTS áp dụng trình thực Trường mầm non Pang Kính mong góp ý chân thành hội đồng để thân có thêm nhiều kinh nghiệm đạo tốt Tôi xin chân thành cảm ơn Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Hiệu trưởng Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Chiến lược phát triển mầm non từ đến đến năm 2020 Luật giáo dục Giáo trình quản lí nhà nước giáo dục đào tạo(chương trình dành cho cán quản lí nghành học mầm non) Các tạp chí giáo dục mầm non Điều lệ Trường Mầm non ban hành năm 2008 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục- Đào Tạo nhà trường đội ngũ giáo viên( Nhà xuất văn hóa thông tin) Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang MỤC LỤC MỤC NỘI DUNG TRANG I Phần mở đầu 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi Nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung Cơ sở lý luận Thực trạng Nội dung hình thức giải pháp: a Mục tiêu giải pháp, biện pháp: b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp: 17 d III Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Kết luận, kiến nghị Kết luận Kiến nghị 17 18 18 19 Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Pang Người thực hiện: H’Ni Niê .. .Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Cư Pang Xuất phát từ tầm quan trọng mà thân chọn đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng. .. Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Cư Pang Đa số giáo viên DTTS biết cách học hỏi tìm tòi trau dồi kinh nghiệm để nâng cao lực chuyên. .. khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng Người thực hiện: H’Ni Niê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số trường MN Cư Pang Thực chuyên đề cho giáo viên

Ngày đăng: 15/06/2017, 21:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan