Rèn kỹ năng tính theo phương trình hoá học cho học sinh lớp 8

17 1.9K 0
Rèn kỹ năng tính theo phương trình hoá học cho học sinh lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nghiệm: Rèn kỹ năng tính theo phương trình hóa học - Hóa học là môn khoa học thực nghiệm, vì thế cần rèn cho học sinh các kỹ năng cơ bản giải một số bài tập tính theo phương trình hóa học một. tài “ Rèn kỹ năng tính theo phương trình hoá học cho học sinh lớp 8 để nghiên cứu. 2/. Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu học sinh, nghiên cứu để đưa ra phương pháp giải các bài tập tính theo phương. “ Rèn kỹ năng tính theo phương trình hoá học của môn Hóa học 8 để sử dụng giảng dạy cho học sinh lớp 8A, 8B của trường THCS Minh Nghĩa áp dụng từ tiết 32,33 trong phân phối chương trình học

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan