SKKN HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI LOẠI BÀI “TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC” CHO HỌC SINH LỚP 8 – THCS

13 1.8K 4
SKKN HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI LOẠI BÀI “TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC” CHO HỌC SINH LỚP 8 – THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC TIÊN TIẾN Tên đề tài: HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI LOẠI BÀI “TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC” CHO HỌC SINH LỚP 8 – THCS SƠ YẾU. hình thành phương pháp giải bài toán tính theo phương trình hóa học ở mức cơ bản, khi học sinh học xong Chương 3: “Mol và tính toán hóa học ở lớp 8 THCS. 2 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 20 08- 2009. tập để hình thành kỹ năng kỹ xảo, do đó khi phối kết hợp cả 4 nội dung trên để hình thành đường lối, phương pháp, lời giải cho một bài toán tính theo phương trình hóa học thì học sinh không giải

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan