0

Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS

23 4,873 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 19:50

Chức năng của kênh hình nói chung và bản đồ giáo khoa nói riêng có rất nhiều, nó vừa là nguồn cung cấp kiến thức phục vụ cho nội dung bài học , vừa là rèn luyện kỹ năng Địa lí cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện phương pháp dạy học của mình theo hướng phát huy tính tích cực của người học .Thông qua kỹ năng phân tích so sánh ,tìm ra các mối liên hệ địa lý trên bản đồ giúp học sinh tiếp thu bài nhanh, nhớ được nội dung bài học bền lâu, góp phần kích thích sự phát triển năng lực tư duy nói chung và tư duy địa lí nói riêng .Từ lí do trên tôi quyết định chọn đề tài “Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS” nhằm giúp học sinh có được những kỹ năng cơ bản về học tập bộ môn, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh phát triển toàn diện ,tránh được tình trạng học lệnh ,học tủ các môn học lâu nay vẫn từng xảy ra . Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS PHẦN A: MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam .Đảng ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng nhân tố con người là động lực trực tiếp và lâu dài cho sự phát triển của đất nước. Đaị hội Đảng toàn quốc lần thứ VII coi giáo dục là quốc sách hàng đầu .Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII lại quyết định lấy Giáo dục –Đào tạo và khoa học công nghệ là khâu đột phá để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá –hiện đại hoá đất nước. Để góp phần vào sự nghiệp đào tạo con người mới .Là một giáo viên công tác được 8 năm ơ û bậc THCS huyện Tân Châu, tôi luôn có những trăn trở ,suy nghĩ làm sao để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Địa lí lớp 8A1 tại trường THCS Tân Đông ? Chức năng của kênh hình nói chung và bản đồ giáo khoa nói riêng có rất nhiều, nó vừa là nguồn cung cấp kiến thức phục vụ cho nội dung bài học , vừa là rèn luyện kỹ năng Địa lí cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện phương pháp dạy học của mình theo hướng phát huy tính tích cực của người học .Thông qua kỹ năng phân tích so sánh ,tìm ra các mối liên hệ địa lý trên bản đồ giúp học sinh tiếp thu bài nhanh, nhớ được nội dung bài học bền lâu, góp phần kích thích sự phát triển năng lực tư duy nói chung và tư duy địa lí nói riêng .Từ lí do trên tôi quyết định chọn đề tài “Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS” nhằm giúp học sinh có được những kỹ năng cơ bản về học tập bộ môn, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh phát triển toàn diện ,tránh được tình trạng học lệnh ,học tủ các môn học lâu nay vẫn từng xảy ra . PHẦN B : NỘI DUNG Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS I. CƠ SỞ LÍ LUẬN : Hệ thống kênh hình trong bộ môn địa lí ở trường phổ thông luôn giữ vai trò rất quan trọng ,đặc biệt bản đồ luôn được xem là cuốn sách thứ hai của học sinh .Vì bản đồ là phần thu nhỏ các đối tượng tự nhiên kinh tế xã hội ở ngoài thực tế thông qua hệ thống kinh tuyến ,vĩ tuyến ,tỉ lệ và hệ thống kí hiệu .Qua bản đồ, học sinh dễ dàng tìm ra các đối tượng ,nội dung bài học được biểu hiện trên đó. Đa số học sinh khối lớp 8, có kiến thức nhất định, nhưng còn hạn chế về kỹ năng đọc bản đồ,nhận biết các đối tượng địa lí, quan sát tìm kiến thức, phân tích mối quan hệ địa lí, phân tích bảng số liệu, biểu đồ còn chậm, mất nhiều thời gian, gây khó khăn trong việc giảng dạy cho giáo viên. Ngoài việc cung cấp nội dung kiến thức, giáo viên hướng dẫn học sinh học, làm bài tập trong sách giáo khoa, tập bản đồ,biểu đồ,lát cắt tổng hợp,bảng thống kê, các tranh ảnh tự nhiên, dân cư, kinh tế xã hội các châu lục ,các quốc gia trên thế giới và nước ta Muốn học tốt môn địa lí học sinh cần phải biết khai thác kiến thức từ kênh hình để mở rộng và nâng cao, làm cơ sở khắc sâu kiến thức,tiếp thu bài tốt và nhớ lâu hơn.Vận dụng các kiến thức đã học để hiểu và giải thích các hiện tượng ,các vấn đề về tự nhiên ,kinh tế xã hội xảy ra trên thế giới và nước ta . Như vậy việc hướng dẫn học sinh khai thác từ hệ thống kênh hình có vai trò rất quan trọng trong việc dạy và học môn địa lí. II.CƠ SỞ THỰC TIỄN : Trường THCS õlà trường nằm ở vùng nông thôn, có nhiều em dân tộc tham gia học cho nên cũng có nhiều khó khăn trong việc dạy và học Địa lí. Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS Trong quá trình giảng dạy bộ môn cũng được sự quan tâm ,động viên của Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác chuyên môn . • Tình hình Học sinh : Tổng số học sinh lớp 8 là: em Tổng số học sinh có SGK :em . Học sinh dân tộc em Số học sinh có bài tập bản đồ bài tập và bài thực hành địa lí 8 : em Học sinh chưa có tập Atlat địa lí . Học sinh tương đối ngoan chịu học .Tuy nhiên cũng có những khó khăn nhất định ,ảnh hưởng đến chất lượng học tập bộ môn ,đầu vào của học sinh tương đối thấp ,đời sống kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn nên chi phối thời gian học tập của các em ,ở nhà phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của các em.Có đầy đủ sách giáo khoa ,vở ghi và đồ dùng học tập, nhưng thiếu tập bản đồ, các em lại chưa trang bị tập Atlat Đại lí Việt Nam . Đa số các em có có ý thức học tập tốt .Tuy nhiên việc học môn Địa lí chỉ dừng lại ở mức học thuộc lòng những nội dung kiến thức ngắn gọn được ghi trong vở ,kỹ năng khai thác kiến thức từ kênh hình để hiểu sâu kiến thức bộ môn còn hạn chế .Qua nghiên cứu có 25 học sinh biết đọc bản đồ treo tường , đọc biểu đồ xem bảng chú giải , đọc tên các dãy núi, cao nguyên,sơn nguyên, đồng bằng lớn dựa vào thang màu . Có 16 chưa biết quan sát bản đồ, lược đồ SGK, biểu đồ, bảng chú giải , thang màu … •Nguyên nhân : - Giáo viên làm việc với các em rất ít 1 tiết / tuần / học kì I nên việc ôn tập các kĩ năng làm việc với kênh hình của học sinh có phần hạn chế . Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS - Ở lớp các em không chú ý tập trung quan sát đồ dùng dạy học, khi bạn lên xác định, trình bày thì lơ là không quan sát . - Ở nhà học sinh chưa chịu khó đọc SGK, không chịu nghiên cứu hệ thống kênh hình trong SGK, không soạn kĩ bài ở nhà khi đến lớp, ít chịu khó làm bài tập bản đồ, không mua tập Atlát địa lí Việt Nam . * Giải pháp : Từ tình hình thực tế lớp 8 là giáo viên trực tiếp giảng dạy bản thân đề ra một số biện pháp cụ thể để giúp các em chưa biết khai thác kiến thức từ kênh hình như sau : -Đối với học sinh khá giỏi gọi học sinh lên trình bày trên bản đồ bằng câu hỏi, phân tích biểu đồ, bảng số liệu thống kê . - Đối tượng học sinh trung bình, yếu giáo viên gọi học sinh làm việc với bản đồ nhiều hơn chỉ từng đối tượng địa lí dựa vào kí hiệu, nhắc nhở các em đọc bảng chú giải trên bản đồ thang màu . - Yêu cầu các em trang bị tập Atlát địa lí Việt Nam để học tốt hơn . Giáo viên chia nhóm học sinh 2 em biết khai thác kênh hình trong SGK và bản đồ, giúp đỡ bạn chưa biết, sau đó giáo viên kiểm tra trên bản đồ treo tường . Khi phân tích biểu đồ giáo viên phân theo nhóm và hướng dẫn học sinh phân tích và cách vẽ biểu đồ . •Tình hình phụ huynh : Đa số phụ huynh trong lớp làm nương rẫy, mặt bằng dân trí thấp, không có khả năng hướng dẫn cho con tự học ở nhà. Phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con . Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS Do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên nhiều học sinh không có vở bài tập thực hành môn Địa lý nên gây khó khăn cho giáo viên trong việc củng cố rèn luyện kỹ năng địa lý cho học sinh còn lệch lạc. Có nhiều phụ huynh HS cho rằng môn Địa lý chỉ là môn phụ nên ít quan tâm, nhiều gia đình chỉ chú ý đầu tư cho con đi học thêm những môn mà họ cho là quan trọng như: toán, lý, hoá, anh văn… Vì vậy chất lượng của bộ môn địa lý và một số môn khoa học xã hội khác chưa cao. • Giáo viên : Trường THCS là trường ở vùng nông thôn, không mấy thuận lợi, quy mô trường lớn nhưng cơ sơ vật chất còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu , với hai giáo viên môn địa lí . Giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ,tham gia bồi dưỡng thay sách giáo khoa mới của ngành. Các thiết bị dạy học được trang bị khá đầy đủ ,phù hợp với chương trình sách giáo khoa mới như bản đồ ,tranh ảnh Giáo viên có ý thức nghề nghiệp ,nhiệt tình và tâm huyết với nghề . Qua thực tế trong giờ học và các tiết thực hành, dự giờ các đồng nghiệp, quan sát trong quá trình dạy – học, tôi nhận thấy nổi lên những vấn đề sau: + Các bản đồ treo tường và lược đồ trong sách giáo khoa chưa có sự đồng bộ về màu sắc, kí hiệu… + Từ thực tế trên tôi đã tiến hành khảo sát và điều tra đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm tạo cho học sinh sự say mê hứng thú học tập bộ môn địa lý để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn. III / NỘI DUNG VẤN ĐỀ : 1/ Vấn đề đặt ra cần tìm giải pháp để nghiên cứu : Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS Qua nghiên cứu chương trình nội dung SGK môn Địa lí 8 gồm có 52 tiết và chia thành 2 phần : Phần I : Thiên nhiên , con người ở các châu lục ( tiếp theo chương trình địa lí lớp 7 ) gồm 21 tiết chia ra : + Châu Á : 18 tiết ( 15 tiết lí thuyết, 3 tiết thực hành ) + Tổng kết ( địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục ) 3 tiết Phần II : Địa lí Việt Nam :23 tiết + Bài mở đầu Việt Nam đất nước con người -1 tiết + Đại lí tự nhiên Việt Nam -22 tiết ( 15 tiết lí thuyết, 7 tiết thực hành ) Phần : Oân tập, kiểm tra -8 tiết . Để giải quyết vấn đề đặt ra tôi đã đề ra các giải pháp như sau : a/ Kiểm kê phân loại đồ dùng dạy học: -Ngay từ đầu năm tôi đã liên hệ với bộ phận thư viện,thiết bị kiểm kê lại toàn bộ những đồ dùng dạy học đã có sắp xếp theo thứ tự từng khối lớp, từng chương, bài -Có kế hoạch vẽ thêm những đồ dùng dạy học đã hư hỏng hoặc còn thiếu. b/ Có kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn và bổ sung những ký hiệu, màu sắc của bản đồ, lược đồ: -Mặc dù học sinh đã làm quen với bản đồ từ lớp 6,7 nhưng bài đầu tiên của lớp 8 tôi phải dành ra 5 – 7 phút đầu giờ để giới thiệu những ký hiệu cơ bản của bản đồ như: + Ký hiệu về màu sắc ( phân tầng độ cao, độ sâu ). + Ký hiệu về khoáng sản. Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS + Ký hiệu về sông, hồ, dòng biển. + Về hệ thống kinh vĩ tuyến… c/ Có kế hoạch cho hoc sinh bổ sung những ước hiệu địa lý cần thiết của lược đồ trong sách giáo khoa mà nhiều khi không đồng nhất với bản đồ treo tường: -Giáo viên phải thường xuyên lưu ý nhắc nhở học sinh có thói quen đọc bảng chú giải trước khi tìm hiểu, khai thác nội dung trên bản đồ, lược đồ, như vậy dần dần học sinh sẽ quen dần và dễõ dàng khai thác được nội dung kiến thức từ kênh hình dưới sự gợi ý hướng dẫn của giáo viên. d/ Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ kênh hình trong giờ dạy: -Kênh hình trong địa lý rất đa dạng bao gồm nhiều loại: bản đồ, lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh, băng hình… -Tuy nhiên trong thực tế hiện nay các trường trên địa bàn nông thôn tỉnh Tây Ninh chưa có điều kiện đưa băng hình vào giảng dạy nên trong đề tài này tôi chỉ đề cập đến những đồ dùng dạy học thông thường. -Tuỳ theo từng loại kênh hình, từng nội dung kiến thức khác nhau mà giáo viên xây dụng hệ thống câu hỏi hướng dẫn khác nhau. d1/Khai thác kiến thức từ lược đồ, bản đồ : + Bản đồ chứa đựng rất nhiều nội dung kiến thức, được coi như quyển sách giáo khoa địa lý thứ hai phục vụ cho việc dạy học và học môn địa lý. + Để việc dạy và học môn địa lý đạt hiệu quả cao, giáo viên phải đầu tư suy nghĩ xây dựng kiến thức chứa đựng trong bản đồ mà nội dung kênh chữ không chuyền tải hết được. Giáo viên không nên sử dụng bản đồ, lược đồ như một phương tiện để minh hoạ kiến thức. Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS + Để hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ có hiệu quả cần thực hiện các bước sau: Đọc tên bản đồ, lược đồ để biết nội dung địa lý thể hiện trên đó là gì ? Ví dụ: Bản đồ dân cư Châu Á thể hiện các nội dung: phân bố dân cư, mật độ dân cư, các đô thị đông dân… - Đọc bảng chú giải để biết cách người ta thể hiện các đối tượng đó trên bản đồ như thế nào bằng các ký hiệu gì, màu sắc ra sao? Dựa vào các ký hiệu, màu sắc trên bản đồ để xác định các đối tượng địa lý. - Đối chiếu, so sánh các ký hiệu với nhau để tìm ra đặc điểm của đối tược trục tiếp trên bản đồ. Ví dụ: Cũng trên bản đồ dân cư Châu Á ( Lớp 8 ) sau khi giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các bước trên để rút ra nhận xét về mật độ dân cư, sự phân bố dân cư, sự phân bố các đô thị đông dân, yêu cầu học sinh giải thích vì sao dân cư Châu Á có sự phân bố như vậy? Từ đó rút ra hình thành mối quan hệ địa lý giữa các yếu tố địa lý: địa hình, đất đai, khí hậu, gió mùa, biển… Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS Bản đồ, lược đồ có thể dùng để khai thác kiến thức ở nhiều dạng bài khác nhau. • Xác định vị trí địa lý : -Giáo viên phải hướng dẫn học sinh dựa vào bản đồ, lược đồ để khai thác theo thứ tự sau: + Xác định kinh độ, vĩ độ của các điểm cực. + Nếu là châu lục thì xác định xem châu lục đó nằm ở nửa cầu nào? ( dựa vào kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc ). + Xác định xem châu lục, khu vực hay quốc gia đó trải dài trên bao nhiêu vĩ độ, kinh độ để biết ảnh hưởng của vị trí địa lý với khí hậu. Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS + Xác định tứ cận: Giáp những đâu, ở phía nào, có những biển nào, những vịnh nào, có những dòng biển nào ở ven bờ biển Ví dụ: Xác định vị trí địa lý Châu Á: -Học sinh phải xác định được kinh tuyến gốc, đường xích đạo để biết Châu Á nằm ở nửa cầu Đông và nửa cầu Bắc. -Xác định các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây để rút ra nhận xét về kích thước, lãnh thổ rộng lớn và ảnh hưởng tới sự phân bố các đới khí hậu. -Xác định tứ cận: Tiếp giáp với những châu lục nào, đại dương nào, về phía nào, để từ đó tìm hiểu được ý nghĩa của vị trí địa lý của Châu Á về mặt kinh tế, quân sự quốc phòng… Quan sát, mô tả nhận biết địa hình: Ví dụ: Hướng dẫn học sinh khai thác đặc điểm địa hình của Việt Nam. [...]... bị của học sinh e3/ Trong củng cố bài: - Luôn chú ý đặt ra những câu hỏi có yêu cầu rèn kỹ năng về bản đồ e4/ Trong hướng dẫn học sinh ở nhà: - Hướng dẫn học sinh biết cách học ở nhà trên cơ sở dựa vào các kênh hình ở sách giáo khoa kết hợp với vở ghi Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS - Đặc biệt chú ý hướng dẫn học sinh làm các bài tập củng cố kỹ năng trong tập bản đồ in sẵn (... huống Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS có vấn đề theo hướng phát triển tư duy ,giáo viên đóng vai trò là người tổ chức hướng dẫn quá trình nhận thức của học sinh ,học sinh là người chủ động ,tích cực sáng tạo tìm ra kiến thức ,dưới sự hướng dẫn của giáo viên Ngược lại ,đối với những lớp có nhiều học sinh trung bình ,yếu ,giáo viên cần lựa chọn những kiến thức bài giảng cơ bản ,kiên... đầu tư cho học tập của HS còn hạn chế HS cuối cấp THCS, chất lượng đầu vào của trường còn thấp, không đều giữa các năm _ Do trường có nhiều HS dân tộc theo học … V MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KIẾN THỨC TỪ HỆ THỐNG KÊNH HÌNH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠYVÀ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8 : Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS 1 Việc sử dụng kênh hình sẵn có để hướng dẫn HS... các dãy núi, hướng núi, các đồng bằng …) phân bố như thế nào? Tìm trên hình 28. 1 đỉmh Phan-xi-păng và đỉnh Ngọc Linh -Từ đặc điểm địa hình gợi ý hướng dẫn học sinh tìm hiểu mối quan hệ giữa địa hình với khí hậu, sông ngòi… * Quan sát, mô tả, nhận xét sông ngòi: Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS Ví dụ: Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam ( Địa lý 8 ) Hướng dẫn học sinh khai thác... (3) 41 .8 1.7 54.1 3 46.5 42.6 24.3 38. 6 Mức thu nhập 33400.0 19040.0 88 61.0 Cao Cao Trung Bình 0.4 3 680 .0 trên TrungBình 7.3 911.0 trên TrungBình 1 081 .0 dưới Trung 449.0 317.0 415.0 Bìnhdưới Thấp Thấp Thấp 3.5 4 5.7 6 .8 -Học sinh đọc nội dung của bảng -Nhận xét chung về chỉ tiêu của các nước -Mức thu nhập của các nước được phân ra làm mấy loại Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS. .. các hiện tượng địa lý được thể hiện trên biểu đồ + Kết hợp kiến thức đã học, xác lập mối quan hệ để giải thích d3/ Khai thác kiến thức từ các bảng số liệu thống kê: -Khi khai thác kiến thức từ bảng thống kê cần lưu ý học sinh: Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS + Không bỏ sót số liệu nào, phân tích số liệu tổng quát trước rồi đi vào phân tích cụ thể + So sánh các số liệu để tìm ra... luyện tập Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS HS cần quan tâm nhiều đến bộ môn : đọc kĩ SGK, soạn bài theo câu hỏi , hoàn thành bài tập, học bài trước khi đến lớp 2/ Hướng phổ biến, áp dụng và nghiên cứu tiếp của đề tài sáng kiến kinh nghiệm : Để học sinh biết khai thác nội dung kiến thức từ bản đồ để nâng cao hiệu quả của việc dạy và học ,tăng cường các phương pháp dạy học thì giáo... dạy học phù hợp đặc trưng bộ môn Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS b HS có kĩ năng khai thác kiến thức từ kênh hình Tự tin vì trước mặt “ Là một tài liệu ngỏ”, khắc phục được tâm lí ngại học môn địa lí vì đây là môn học thuộc bài ở đa số HS Từ đó các em học địa lí với tinh thần tự giác, hăng say hơn -Sau khi áp dụng các biện pháp trên ở các lớp 8A 1 của trường THCS của năm học. . .Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS -Dựa vào màu sắc để xác định xem nước ta có những dạng địa hình nào? Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất, phân bố như thế nào? -Xác định độ cao trung bình của địa hình, nơi cao nhất, thấp nhất? -Xác định các dãy núi chính, hướng núi, hướng nghiêng của địa hình… -Quan sát ký hiệu màu sắc trên bản đồ, lược đồ nhận xét đặc điểm... bằng bản đồ Giáo viên phải tích cực đổi mới các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học ,tăng cường các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh ,mục đích là tạo cho học sinh dễ quan sát ,nhận biết các đối tượng ,tránh hình thành cho học sinh nhận thức đối tượng một cách máy móc Đồng thời khả năng phát huy tính tích cực sáng tạo của người học qua các phương tiện dạy học . (2) 66.4 (2) -0.4 33400.0 Cao Cô-oet - 58. 0 (3) 41 .8 (3) 1.7 19040.0 Cao Hàn Quốc 4.5 41.4 54.1 3 88 61.0 Trung Bình trên Ma-lai-xi-a 8. 5 49.6 41.9 0.4 3 680 .0 TrungBình trên Trung Quốc 15 52.0. TrungBình dưới Xi-ri 23 .8 29.7 46.5 3.5 1 081 .0 Trung Bìnhdưới U-dơ-bê-ki-xtan 36 21.4 42.6 4 449.0 Thấp Lào 53 22.7 24.3 5.7 317.0 Thấp Việt Nam 23.6 37 .8 38. 6 6 .8 415.0 Thấp -Học sinh đọc. trên tranh ảnh đó. Ví dụ: Khi dạy bài 8 ( Địa lý lớp 8 ): Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước Châu Á: Giáo viên hướng dẫn khai thác bức ảnh hình 8. 3 theo thứ tự sau: - Bức ảnh thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS, Hướng dẫn cách phân tích bản đồ cho học sinh lớp 8 THCS,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan