SKKN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ DẠY MÔN HOÁ HỌC Ở THCS

17 2K 9
SKKN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  TRONG GIỜ DẠY MÔN HOÁ HỌC Ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ DẠY MÔN HOÁ HỌC Ở THCS& quot; A. Đặt vấn đề: I. Cơ sở lý luận: Hoá học là một môn học khó đối với học sinh THCS vì nó là một môn khoa học. được những tiết học lôi cuốn học sinh. Nên dẫn đến chất lượng thấp. III. Giải pháp khắc phục. Để đạt được ước vọng Nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ dạy môn Hoá học bản thân. môn hoá học, dẫn đến kết quả học tập của học sinh về môn hoá học ở các trường còn thấp. Từ kết quả này lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp thôi thúc tôi phải làm thế nào để nâng cao chất lượng

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:56

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ DẠY MÔN HOÁ HỌC Ở THCS"

  • C. Kết luận

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan