SKKN ĐỔI MỚI TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BỘ MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS

19 1.9K 5
SKKN ĐỔI MỚI TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BỘ MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN VĂN BÀN TRƯỜNG THCS TÂN THƯỢNG o0o SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM " ĐỔI MỚI TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BỘ MƠN HĨA HỌC LỚP Ở TRƯỜNG THCS " Người thực Chức vụ Đơn vị công tác : Lê Tuấn Khanh : Giáo viên : trường thcs Tân thượng Năm học: 2008 - 2009 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập -Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ , XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I Đánh giá xếp loại HĐKH Trường T H C S Tân Thượng Tên đề tài Họ tên tác giả Chức vụ .Tổ Nhận xét chủ tịch HĐKH đề tài a Ưu điểm b Hạn chế Đánh giá , xếp loại Sau thẩm định , đánh giá đề tài HĐKH Trường T H C S Tân Thượng Thống xếp loại Những người thẩm định Hiệu trưởng (kí , ghi rõ họ tên ) (kí , ghi rõ họ tên ) II Đánh giá xếp loại HĐKH cấp huyện Sau thẩm định , đánh giá đề tài HĐKH cấp huyện thống xếp loại Những người thẩm định Chủ tịch HĐKH (kí , ghi rõ họ tên ) (kí , ghi rõ họ tên ) PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Đất nước ta đà phát triển hội nhập với phát triển chung giới Với động kinh tế thị trường , tiến khoa học kĩ thuật địi hỏi xã hội phải đào tạo người, hệ trẻ động , sáng tạo , có tri thức , có kĩ thuật , đặc biệt khả vận dụng , thực hành Vì đổi dạy học cần thiết Đổi dạy học bao gồm nhiều khâu : Đánh giá khâu quan trọng thiếu trình dạy học Đánh giá kết học tập q trình thu thập thơng tin sử lí thơng tin trình độ , khẳ thực mục tiêu học tập học nhằm tạo sở cho giáo viên nhà trường cho thân học sinh để từ học sinh học tập ngày tiến Đổi kiểm tra đánh giá phải tạo chuyển biến mạnh theo hướng phát triển trí thơng minh sáng tạo học sinh , khuyến khích vận dụng linh hoạt kiến thức học vào tình thực tế , bộc lộ cảm xúc thái độ học sinh trước vần đề nóng hổi đời sống cá nhân , gia đình cộng đồng Chừng việc kiểm tra đánh giá khơng khỏi hình thức học tập thụ động chưa thể phát triển dạy học tích cực Thực tốt hai chức kiểm tra đánh giá xác nhận điều khiển góp phần nâng cao chất lượng dạy học Kiểm tra đánh giá thể hai vấn đề đánh giá chất lượng dạy thầy chất lượng học trò Đánh giá thực chất tạo động lực nâng cao chất lượng dạy học Chất lượng học xem sản phẩm đầu sau q trình tác động có chủ đích hoạt động dạy học Sản phẩm dạy học không sản phẩm khác , chất lượng dạy học sau xác nhận thay đổi theo hai chiều hướng tích cực tiêu cực chất lượng học tập học sinh thể số lượng đơn vị kiến thức mức độ nhận thức nhận biết , thông hiểu , phân tích , tổng hợp , đánh giá Ngoài chất lượng học tập học sinh thể kĩ thái độ học sinh sau có vốn kiến thức Trong dạy học giaó viên cần đặt yêu cầu mặt kiến thức , kĩ , thái độ môn học giáo viên cần đặt kế hoạch kiểm tra mức độ đạt yêu cầu so với mục tiêu đề môn học mức độ Hoạt động dạy học ln cần có thơng tin phản hồi để điều chỉnh kịp thời nhằm tạo hiệu mức cao chất lượng học sinh Sự điều chỉnh bổ sung kiến thức , kĩ , thái độ cịn chưa hồn thiện giúp cho chất lượng học tập trở thành tri thức bền vững cho học sinh Việc kiểm tra đánh giá giúp nhà quản lí giáo dục , giáo viên thân học sinh có thơng tin xác thực , tin cậy để có tác động kịp thời nhằm điều chỉnh bổ sung để hoàn thiện thân sản phẩm trình dạy học Trong thực tế giảng dạy tơi thấy hình thức kiểm tra có nhiều ưu điểm so với hình thức kiểm tra cũ thi tự luận thân thấy khâu kiểm tra đánh giá kết khâu then chốt để từ ta đưa phương pháp hướng, tích cực hóa giảng dạy tơi lựa chọn đề tài " ĐỔI MỚI TRONG KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ BỘ MƠN HĨA HỌC LỚP Ở TRƯỜNG THCS " Mục đích nghiên cứu - Để thấy kiểm tra đánh giá phận trình dạy học Hóa học Từ có điều chỉnh phù hợp giảng dạy , kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh tạo động lực để nâng cao chất lượng dạy học Đối tượng Phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Sự đổi kiểm tra đánh giá mơn hóa học b Phạm vi nghiên cứu Học sinh khối trường THCS Tân Thượng Phương pháp nghiên cứu + Điều tra + phát phiếu thăm dị + Tìm hiểu qua tài liệu có sẵn + Tổng hợp , phân tích PHẦN II CƠ SỞ LÍ LUẬN Cơ sở lí luận vấn đề a.Cơ sở pháp lí Căn vào nghị số 40 / 2000/QH10 NGày 09 tháng 12 năm 2000 quốc hội khóa X đổi trương trình giáo dục phổ thông Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 - 2010 Chỉ thị thủ tướng phủ số 14/2001/CP- TTg, Chỉ thị số 30/1998/CT – TTg b Cơ sở lí luận Thi trắc nghiệm khách quan có ưu điểm đánh giá phạm vi kiến thức rộng hình thức thi tự luận Với số lượng câu hỏi nhiều tự luận , câu có nhiều phương án trả lời , nên lượng kiến thức đưa vào kiểm tra , thi lớn , đủ để dàn trải nội dung trương trình học Thi tự luận câu hỏi , tập rơi vào mảng kiến thức , đề có tổng hơp trăng có xắc xuất ( chúng tủ ) Do làm kiểm tra , thi theo hình tthưc tự luận , học sinh thành cơng khơng nhiều học tủ Đề thi TNKQ với khoảng – 10 câu hỏi phủ khắp phạm vi kiến thức mơn học trương trình THCS thi TNKQ HS không học tủ, học lệch mà phải học đầy đủ tồn diện khơng bỏ qua kiến thức có chương trình với phạm vi bao quát rộng đề thi thí sinh khó chuẩn bị tài liệu để sử dụng thi khẳng định với số đề thi khác phòng đủ lớn ( mức tối đa học sinh có đề thi riêng ) số lượng câu hỏi đủ lớn , yêu cầu hs cần phải cố gắng tập chung làm việc liên tục hoàn thành thi , tượng tiêu cực kì thi hạn chế nhiều , học sinh bất buộc thi kiến thức việc chuẩn bị kiến thức cho học sinh phải trường thầy cô giáo quan tâm thực Thực trạng kiểm tra đánh giá trường THCS + Chưa đạt mặt chung trường khu vực khác , giáo viên khác nên việc kiểm tra đánh giá khác + chủ yếu dùng hình thức kiểm tra tự luận + Thiếu tính động , chưa có ngân hàng đề thi nên số lượng câu hỏi kiểm tra hạn chế chủ yếu nội dung câu hỏi , tập sách giáo khoa , đề phòng , trường THPT kiểm tra lấy đầu vào để kiểm tra học sinh + Thiếu tính khách quan : Phần lớn dựa vào đề thi có sẵn ép kiến thức học sinh theo dạng câu hỏi ấn định trước đề thi có sẵn + Coi nhẹ việc kiểm tra đánh giá chất lượng nắm vững chất hệ thống khái niệm hóa học , định luật hóa học , nặng ghi nhớ tái kiến thức + Chưa ý đến đánh giá lực thực hành , tổng hợp kiến thức , vận dụng kiến thức vào thực tiễn Hầu kiểm tra thí nghiệm hóa học lực tự học học sinh + Việc cho điểm thường có độ tin cậy thấp thiếu tiêu chí đánh giá phụ thuộc vào phần tâm trạng , kiểu trình bày người chấm + Chưa sử dụng phương tiện đại việc chấm phân tích kết kiểm tra để rút kết luận PHẦN III – NỘI DUNG Nội dung Trong trình giảng dạy thực sau - Kết hợp kiểm tra cũ , kiểm tra dạy để xây dựng kiến thức cho học sinh tự đánh giá lẫn để từ học sinh tự đánh giá kết học tập - Kết hợp hình thức kiểm tra 15 phút , kiểm tra 45 phút , kiểm tra cuối kỳ , kiểm tra cuối năm - Kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan với kiểm tra tự luận Tỉ lệ 40% trắc nghiệm : 60% tự luận Trong câu hỏi trắc nghiệm bao gồm dạng : câu hỏi điền khuyết , câu hỏi nhiều lựa chọn , câu hỏi sai , câu hỏi ghép đôi - Kết hợp kiểm tra lý thuyết vận dụng học sinh câu hỏi gắn với tượng thực nghiệm , nhận biết chất , kỹ thí nghiệm , kỹ điều chế , dạng tốn hóa học - Đối với đối tượng khác lớp mức độ đề có thêm phần khó địi hỏi học sinh phải có suy luận logic giúp phân loại học sinh - Để tránh đánh giá sai lệch , học tủ học lệch gian lận thi cử đưa đề : đề chẵn , đề lẻ , đề có câu ý dành cho học sinh giỏi * Các VD cụ thể : A ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ CHẴN Câu Có phản ứng hóa học sau NaCl + H2O Điện phân dd Có màng ngăn Những sản phẩm tạo từ phản ứng điện phân A, NaOH H2 B , NaOH C , NaOH , H2 Cl2 D , H2 Cl2 Câu2 Bạn Quỳnh làm thí nghiệm sau :Đốt cháy hồn tồn phơtpho đỏ khí oxi d , sau cho ml nước vào lắc bột trắng tan hết Bạn Quỳnh cho mẩu quỳ tím vào dd Q tím đổi sang màu ? A, Xanh B Khơng đổi màu C Đỏ , D Vàng E Màu tím Câu Hàm lượng nguyên tố có gang a 1- % bon b – % cacbon Fe c – % bon nguyên tố khác nh Mn , S , Si , P d > 6% bon lại Fe Câu Khi lao động xong người ta thường lau chùi dụng cụ dao , cuốc , xẻng Việc làm nhằm mục đích a Thể tính cẩn thận ngời lao động b Làm dụng cụ không bị hỏng c Để cho sắc bén d Để cho đẹp Câu Muốn điều chế NaCl Nguời ta trộn hai dd với a Dung dịch Na2CO3 dd BaCl2 b Dung dịch AgNO3 KCl c Dung dịch K2CO3 NaNO3 d Dung dịch Na2SO4 KCl Câu Nhỏ từ từ ddNaOH vào dd CuCl2 kết tủa không tạo thêm Lọc lấy kết tủa đem nung nhiệt độ cao Thì thu chất rắn : a Cu(OH)2 b Cu2O c CuO d Cu2 CO3 Câu Khi nhiệt phân hiđro xit có cơng thức A(OH)2 ta thu oxit có phân tử khối 81đvC Hãy tính nguyên tử khối A A, 20 B 56 C 65 D 59 E71 Câu Để phân biệt hai dd Na2SO4 K2 CO3 Ta dùng thuốc thử sau : A CạCl2 ; B KOH ; C H2SO4 ; D Ca(NO3)2 Câu Dung dịch sau làm cho quỳ tím đổi thành màu đỏ a KOH b H2SO4 c Na2SO4 d H2O Câu 10 Dung dịch sau làm cho quỳ tím đổi thành màu xanh A K2CO3 b KCl c KOH d KNO3 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Mỗi ý điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu10 C C C B A C C C B C 10 ĐỀ LẺ Hãy khoanh tròn vào chữ A , B , C , D trước câu trả lời mà em cho Câu Chất tác dụng với nước làm cho dung dịch phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng A CO2 B K2O C P2O5 D SO2 Câu Dung dịch có tính chất sau - Tác dụng với nhiều kim loại Mg , Na , Fe , Al giải phóng khgí Hiđrơ - Tác dụng với Bazơ hoạec Oxit bazơ tạo thành muối nước - Tác dụng với đá vơi ( CaCO3 ) giải phóng khí cácbonic (CO2) A NaOH Câu B NaCl C HCl D K2SO4 Có thể phân biệt dung dịch sau NaOH Ca(OH)2 khí sau A H2 B O2 C N2 D CO2 Câu Hãy điền cơng thức hóa học vào phương trình hóa học sau a P2O5 + → b H2SO4 + c NaOH + H3PO4 → → Na2SO4 + H2O Fe(OH)2 + NaCl Câu Hãy nêu cách nhận biết dung dịch sau H2SO4 , Na2SO4 , NaCl phương phpá hóa học Viết phương trình hóa học có ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Mỗi ý điểm Câu B Câu Câu C Câu D Câu a H2O Đáp án b NaOH c FeCl2 Điểm 11 - Dùng q tím Nếu q tím đổi thành màu đỏ H2SO4 1đ - Nhỏ vài giot BaCl2 vào dung dịch lại Nếu thấy kết tủa trắng 1đ Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl 1đ 1đ Trắng - Còn lại NaCl * ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐỀ CHẴN I Phần trắc nghiệm: (4 điểm ) Hãy lựa chọn câu trả lời trọng câu sau Câu Canxoxit để lâu khơng khí bị giảm chất lượng Là nguyên nhân sau : A Canxi oxit bị phân hủy B Canxi oxit tác dụng với oxi khơng khí C Canxi oxit tác dụng với CH4 tạo thành muối D Canxi oxit tác dụng với khí cacbonic khơng khí tạo thành đá vôi Câu Để phân biệt hai dd Na2SO4 K2 CO3 Ta dùng thuốc thử sau : A CạCl2 ; B KOH ; C H2SO4 ; D Pb(NO3)2 Câu Hịa tan hồn tồn 50 g CaCO3 vào dd HCl dư Thì thấy có tượng xảy ; A Có kết tủa trắng tạo thành ; B Có kết tủa trắng tạo thành khí C Có bọt khí , khơng có kết tủa ; D Khơng có tượng Câu Khi thổi khí CO qua bột CuO có đun nóng sau phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn giảm so với ban đầu : A CuO bị nước B CuO bị nóng chảy C CuO bị CO lấy Oxi tạo thành Cu 12 D CuO tác dụng với oxi khơng khí Câu Bạn Vân Anh thực thí nghiệm sau : Bạn cho mẩu tinh thể Kali cacbonat vào ống nghiêm chứa sẵn nước cất , bạn lắc cho tinh thể hịa tan hồn tồn sau bạn nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào thấy xuất kết tủa trắng Theo em kết tủa trắng chất : A K2CO3 B BaSO4 C BaCO3 D Ba(NO3)2 Câu Cho 16,8 gKOH 0,5M hịa tan vào nước thu 500ml dd Vậy dd có nồng độ mol/l A, 0,45M B, 0,65 M C 0,6M D 0,56M E 0,25M Câu Đơn chất tác dụng với dd HCl tạo chất khí A , Vàng B Bạc C Silic D Kẽm E Cacbon Câu Nhỏ từ từ ddNaOH vào dd CuCl2 kết tủa không tạo thêm Lọc lấy kết tủa đem nung nhiệt độ cao Thì thu chất rắn : a Cu(OH)2 b Cu2O c CuO d Cu2 CO3 Phần II: Tự luận ( 6điểm) Câu :(2,5đ) Hồn thành sơ đồ chuyển hố hố học sau Al Al2O3 Al2 (SO)4 Al (OH)3 Al2O3 AlCl3 Câu 10 ( 3,5 đ ).Để trung hoà 500ml dd H2SO4 1M 300 ml dd NaOH a) Thì khối lượng NaOH cần dùng b) Tính nồng độ mol / l dung dịch sau phản ứng III Đáp án – biểu điểm: Câu Câu 1: 0,5 đ Đáp án Chọn D Điểm 0,5 đ Câu 2: 0,5đ Chọn C 0,5 đ Câu 3: 0,5 đ Chọn B 0,5 đ Câu 4: 0,5 đ Chọn C 0,5 đ Câu 5: 0,5 đ Chọn C 0,5 đ Câu 6:0,5đ Chọn C 0,5 đ Câu 7:0,5 đ Chọn D 0,5 đ 13 Câu 8: 0,5 đ Chọn C 0,5đ Câu 2,5 đ 4Al + 3O2 → 2Al2O3 0,5 đ Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + NaOH + H2 O 0,5 đ 2Al(OH)3 + Na2SO4 0,5 đ 2Al(OH)3 → Al2O3 +3 H2O , 0,5 đ 0,5 đ Al2O3 +6 HCl → 2AlCl3 + 3H2O , 0,5 đ 0,5 đ Theo đề ta có : nH SO = 0,5 = 0,5 mol 0,5 đ Câu 10 3,5 NaOH + → H2SO4 2mol Na2SO4 1mol mol + 2H2O 1mol 0,5 mol Theo pthh ta có n NaOH = 0,5 mol 0,5.2 = mol → mNaOH = 40 = 40 g , n Na SO = 0,25 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5.1 = 0,5 mol mà Vdd = 0,5 + 0,3 = 0,8 lít → CM Na 2mol SO = n = V 0,5 = 0,625 M 0,8 ĐỀ LẺ PHẦN A: Trắc nghiệm khách quan : (4điểm) Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: 14 0,5 đ Dãy chất sau vừa tác dụng với nước vừa tác dụng với axit” A SO2 ; Na2O ; CaO ; NO B Na2O ; N2O5; CO; MgO C K2O ; CaO ; Na2O D K2O ; SO2 ; P2O5 Câu 2: Cho chất sau: H2SO4(đ/n) ; CuO ; Fe; Ca(OH)2 ; Cu(OH)2 ; CaCl2 Hãy chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống phương trình sau: a …… + 2HCl CuCl2 + H2O b CO2 + ……… CaCO3 + H2O c Cu + ……… d ……… + H2SO4 CuSO4 + SO2 + H2O FeSO4 + H2 Câu 3: Có lọ nhãn đựng dd sau: NaOH ; HCl ; H2SO4 Hãy chọn thuốc thử để nhận biết dung dich trên: A Dung dịch BaCl2 C q tím B dung dịch BaCl2 giấy q D Q tím CuSO4 Câu 4:Ghép ý cột A với ý cột B cho A a: o xít a xít tác dụng với nước B : Tạo thành muối nước Trả lời b: o xít ba zơ tác dụng với nước ( Phản ứng trung hoà ) 1- c: Kim loại tác dụng với a xít : Tạo thành dung dịch ba zơ 2- loãng 3- : Tạo thành dung dịch a xít d: a xít tác dụng với ba zơ e: a xít tác dụng với muối 44 : Tạo thành muối giải phóng khí hiđrơ Câu5 : Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Điếu chế Canxi o xít ( CaO ) phịng thí nghiệm cách a: Phân huỷ đá vôi b : Cho muối sunfat tác dụng với a xít c : Cho CaCO3 tác dụng với axit HCl d : Cho Ca tác dụng với nước Câu6 Điền từ thích hợp vào chỗ trống Oxít ba zơ o xít tác dụng với tạo thành nước muối 15 O xít a xít o xít tác dụng với tạo thành muối nước Phần B: Tự luận :(6điểm) Câu 7: Viết PTHH thực dãy chuyển hóa: S SO2 SO3 H2SO4 Na2SO4 BaSO4 Câu 8: Hòa tan 14 g sắt khối lượng dd H2SO4 9,8% ( Vừa đủ) a Viết phương trình hóa học b Tính khối lượng dd H2SO4 dùng c Tính thể tích khí thu sau phản ứng Đáp án – biểu điểm: Câu Câu 1: 0,5 đ Đáp án Chọn C Điểm 0,5 đ Câu 2: 1đ Chọn chất 0,25 đ 1đ a.CuO b.Ca(OH)2 c.H2SO4 d.Fe Câu 3: 0,5 đ Chọn B 0,5 đ Câu 4: đ 1-d : – b : – a : – c (Chọn ý 0,25 đ 1đ Câu 5: 0,5 đ Chọn B 0,5 đ Câu 6:0,5đ 1- d d a xít : – d d ba zơ (Điền ý 0,25 đ) 0,5 đ Câu 7:2,5 đ Viết phương trình hóa học 0,5 đ S + O2 → SO2 2SO2 + O2 SO3 + → SO3 H2O → H2SO4 H2SO4 +2 NaOH → Na2SO4 + H2O Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 +2NaCl ( 2,5 )đ 0,5 đ Đổi nFe = 14: 56 = 0,25 mol Câu 8: 3,5 đ 0,5 đ Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 0,5 đ Theo PT nH SO mH SO = nFe = 0,25 98 = 24,5 g 24,5 mdd H2SO4 = 100% = 250g 98 16 = 0,25 mol 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ b Theo PT nFe = nH = 0,15 mol VH ( ĐKTC) 0,5 đ = 0,25 22,4 = 3,36 l Hiệu sáng kiến Trong ttrình nghiên cứu vận dụng đạt kết qủa định Tạo hứng thú cho học sinh làm , làm giảm áp lực thi cử học sinh , giảm hẳn tình trạng gian lận làm , học sinh phần nhận thức việc học tập nên chăm học nhà Kết kiểm tra tiết sau : Tổng số 50 Số từ – : 19 Số từ trở lên : 31 Số từ 6,5 – : 16 Số đạt -10 : Phần IV KẾT LUẬN Trên số biện pháp mà tơi sử dụng q trình giảng dạy đơn vị trường Với mong muốn làm cho học sinh tích cực học tập có ý thức tự giác , trung thực học tập , thi cử Làm chuyển biến cách suy nghĩ , cách học học sinh thông qua cách dạy thầy Để thực tốt việc đổi đánh giá , kiểm tra chất lượng học sinh đòi hỏi người thầy phải tâm huyết với nghề , yêu mến học sinh , phải có 17 hệ thống câu hỏi , đề phong phú bao trùm toàn nội dung kiến thức môn bậc trung học sở Qua thực tế giảng dạy sử dụng biện pháp đạt kết định việc kiểm tra , đánh giá học sinh Song đề tài tơi cịn thiếu sót hạn chế định , mong đóng góp đồng chí ban hóa bạn đồng nghiệp Tôi xin trân thành cảm ơn Tân Thượng Ngày 25 Tháng 11 Năm 2008 Người Viết Lê Tuấn Khanh 18 MỤC LỤC TT Nội dung Phiếu đánh giá Trang 2 Đặt vấn đề 3 Nội dung 4 Kết luận 10 Đề nghị 11 Tài liệu tham khảo 12 Mục lục 13 19 ... BỘ MƠN HĨA HỌC LỚP Ở TRƯỜNG THCS " Mục đích nghiên cứu - Để thấy kiểm tra đánh giá phận trình dạy học Hóa học Từ có điều chỉnh phù hợp giảng dạy , kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh tạo... thức cho học sinh phải trường thầy cô giáo quan tâm thực Thực trạng kiểm tra đánh giá trường THCS + Chưa đạt mặt chung trường khu vực khác , giáo viên khác nên việc kiểm tra đánh giá khác ... Thực tốt hai chức kiểm tra đánh giá xác nhận điều khiển góp phần nâng cao chất lượng dạy học Kiểm tra đánh giá thể hai vấn đề đánh giá chất lượng dạy thầy chất lượng học trò Đánh giá thực chất

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:54

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

    • Người thực hiện

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan